Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕNΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC
ΑΠΟ 08:15 ΩΣ 14:00

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ ΣΤΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΑΠΟ 14:00 ΕΩΣ 19:00  


ΔΑΚΕ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥποψΗφιοι για το ΣΥλλογο ΙωαννΙνων
1.      ΒαγγελΗς ΔημΗτριος                   του ΙωΑννη
2.      ΒαρτζιΩτη ΛαμπρινΗ                  του ΓεωργΙου
3.      ΒραζιτοΥλη ΕυγενΙα                     του ΑθανασΙου
4.      ΓιΩτης ΑλκιβιΑδης                        του Κων/νου
5.      ΓιΩτης ΕλευθΕριος                       του Κων/νου
6.      ΔημητριΑδης ΑντΩνιος             του ΧρΗστου
7.      ΚαλοΥδης ΠαναγιΩτης                του ΣπυρΙδωνα
8.      ΝΑτσης ΜιχαΗλ                             του ΠαναγιΩτη
9.      ΝτΙνος ΑχιλλΕας                           του ΙΩΑΝΝΗ
10.  ΠαπαδιΩτης ΛΑμπρος                   του ΑριστοτΕλη

ΕλεγκτικΗ ΕπιτροπΗ
1.      ΓΟγολος ΧρΗστος       του ΠαναγιΩτη
2.      ΓρΙβας ΠερικλΗς          του ΒασιλεΙου
3.      ΛιΟντος ΒασΙλειος     του Κων/νου
4.      ΠαΥλου ΒασΙλειος       του ΙωΑννη
5.      ΤσΙγγρος ΔημΗτριος   του ΘωμΑ

ΥποψΗφιοι αντιπρΟσωποι ΔΟΕ
1.      ΒαγγελΗς ΔημΗτριος           του ΙωΑννη
2.      ΒαρτζιΩτη ΛαμπρινΗ          του ΓεωργΙου
3.      ΒασΑκος ΣωτΗριος                του ΘεολΟγου
4.      ΒραζιτοΥλη ΕυγενΙα              του ΑθανασΙου
5.      ΓιΩτης ΑλκιβιΑδης                 του Κων/νου
6.      ΓιΩτης ΕλευθΕριος                 του Κων/νου
7.      ΓρΙβας ΠερικλΗς                      του ΒασιλεΙου
8.      ΔημητριΑδης ΑντΩνιος       του ΧρΗστου
9.      ΚαλοΥδης ΠαναγιΩτης          του ΣπυρΙδωνα
10.  ΛιΟντος ΒασΙλειος                 του Κων/νου
11.  ΝΑτσης ΜιχαΗλ                       του ΠαναγιΩτη
12.  ΝτΙνος ΑχιλλΕας                     του ΙωΑννη
13.  ΠαπαδιΩτης ΛΑμπρος           του ΑριστοτΕλη
14.  ΠαπουτσΗς ΕυΑγγελος            του ΑποστΟλου
15.  ΤζαροΥχης ΘεΟδωρος            του ΓεωργΙου
16.  ΤσΙγγρος ΔημΗτριος                του ΘωμΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου