Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

Αρ. Απόφ.: 1482/1999 Πρωτοδικείου Αθηνών
Γούναρη 21 - 23, 18531  Πειραιάς
Τηλ.: 2651048830, 2105731768, 2105324353,   2104954478, 2310633868, 6977244295, 6977743862, 6973270701, 2102235478, 6944126716
Fax: 2651048830
                          
             Πειραιάς,  26 Νοεμβρίου 2012

                 Αριθ. Πρωτ.: 298


Προς:
 1. Τα Πολιτικά Κόμματα της  Βουλής των Ελλήνων
 2. Τον Υπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ
κ. Κ. Αρβανιτόπουλο
 1. Τον Υφυπουργό  ΥΠΑΙΘΠΑ
κ. Θ. Παπαθεοδώρου
 1. Το Δ/ντή ΕΑΕ  ΥΠΑΙΘΠΑ
κ. Κ. Λολίτσα
 1. Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
 2. Την Ο.Λ.Μ.Ε.
 3. Την ΕΣΑμεΑ
 4. Την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 5. Το Γενικό Δ/ντή Σπουδών Π.Ε.&Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘΠΑ κ. Κ. Παπαχρήστο.
 6. Τη Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.&Δ.Ε. – Τμήμα Β΄ Δ/νσης
Προσωπικού Π.Ε. του ΥΠΑΙΘΠΑ
 1. Τη Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.&Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄ Δ/νσης
Προσωπικού Π.Ε. του ΥΠΑΙΘΠΑ
 1.  Τη Δ/νση ΕΑΕ ΥΠΑΙΘΠΑ - Τμήμα Α΄
13. Την ΠΟΕΓΑΜΔ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Αξιότιμες κυρίες Βουλευτές,
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμες κύριοι,
                              Το νομοσχέδιο περί «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» αποτέλεσε θέμα συζήτησης των μελών  και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΣΕΑ.
Τα στελέχη και τα μέλη του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις τροποποιήσεις και καταργήσεις που προτείνονται στα άρθρο 39 και αφορούν σημαντικά θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α. με την ολοκλήρωση των συζητήσεων του: με επιστημονικούς φορείς και στελέχη του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, με οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και  το ειδικό βοηθητικό προσωπικό των ΣΜΕΑΕ - έκρινε ότι το παρόν σχέδιο νόμου: α) δεν αποτέλεσε αντικείμενο ενός ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τους ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς, β) δεν προτάσσει την καθολική και ποιοτική σχολική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 39  του σχεδίου Νόμου, που ρυθμίζουν «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διαπιστώνει ότι ακολουθείται η ίδια τακτική από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να αλλάζει ολοκληρωτικά σημαντικές ρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, χωρίς να λαμβάνει καν υπόψη της ερευνητικές μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η απαξίωση της επιστημονικής ταυτότητας, η υποτίμηση της εξειδικευμένης γνώσης και, κυρίως το έργο κι η μεγάλη συνεισφορά των εργαζόμενων στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη σχολική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής, εξαιτίας των αξεπέραστων διαχρονικών ή νέων προβλημάτων που προέκυπταν από την αποσπασματικότητα των ασαφών νομικο-πολιτικών μέτρων και την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, έχει ζητήσει την αλλαγή του νόμου 3699/2008 και τη σύνταξη ενός νόμου που θα βασίζεται σε μακροχρόνιες ερευνητικές μελέτες, συζητήσεις και προβληματισμούς από Ομάδες Εργασίας Επιστημόνων της Ειδικής Αγωγής, με εκπροσώπους των συλλογικών φορέων των αναπήρων, καθώς και των γονέων και κηδεμόνων  των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
http://www.pesea.gr/Documents/Ekserxomena/PESEA_gia_arthro_39.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου