Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ρύθμιση: Μόνο με τουριστικά λεωφορεία οι μαθητικές εκδρομές

Δεν δύνανται εφεξής να πραγματοποιούνται οι  μαθητικές εκδρομές  της δημόσιας εκπαίδευσης (περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/1977)από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ (Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων), παρά μόνο από ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
Αυτό προβλέπει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή.
Η διάταξη που καταργείται
H περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/1977)που καταργείται ορίζει τα εξής:
β. Στην περίπτωση ζ' της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της ∆ημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ' εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟ∆Α με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία το νομό της έδρας τους.
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου