Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

4ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Λιόντου ΒασιλείουΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 19.05.2017
4ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Με το παρόν ενημερωτικό σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, και ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων συνεδρίασε χθες Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 έχοντας ως κύριο θέμα τον προσδιορισμό οργανικών κενών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16.01 Μουσικής (Γενικής και Ειδικής Αγωγής).
Οφείλω εδώ να επισημάνω ότι και οι δυο αιρετοί του ΠΥΣΠΕ καταψηφίσαμε και καταγγείλαμε την διαδικασία προσδιορισμού των οργανικών κενών, γιατί για πρώτη φορά δεν είχαμε στη διάθεση μας επίσημο έγγραφο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κτλ) οι οποίες και έπρεπε να έχουν προηγηθεί. Τούτο επισημαίνεται και στο έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων: “Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι και σήμερα 18-5-2017 δεν έχουμε λάβει έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018”. Η πρακτική αυτή του υπουργείου εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων ιδιαίτερα αν το τελευταίο προβεί σε μεταβολές σχολικών μονάδων μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την όλη διαδικασία. Θα βρεθούμε εν ολίγοις στη δυσάρεστη θέση να αναιρέσουμε τα όσα σήμερα αποφασίστηκαν στο υπηρεσιακό συμβούλιο και ήδη ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων στους συναδέλφους μας. Αν οι μεταβολές λάβουν χώρα μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτονόητα μετατίθενται για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε κάθε περίπτωση οι δύο αιρετοί παρέστημεν, απλά και μόνο για να έχουμε μια εικόνα της όλης διαδικασίας ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε στη συνέχεια στο μέτρο του δυνατού.
Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, αι ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων το για σχολικό έτος 2017-2018. Ειδικότερα:

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχετε:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκετε οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υποβάλλατε αίτηση για βελτίωση θέσης τον Φεβρουάριο του 2017.
β. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατεθήκατε στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες μεταθέσεις.
Οι δηλώσεις προτίμησης για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς σας κωδικούς από την Πέμπτη 18-5-2017 έως και την Τετάρτη 24-5-2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Είναι αυτονόητο ότι εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πιο πάνω πίνακες, ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μπορείτε να δηλώσετε και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό, αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο. Με λίγα λόγια, αν ένας συνάδελφος βελτιώσει/αλλάξει την τωρινή οργανική του, αυτόματα αφήνει πίσω την ήδη υπάρχουσα οργανική που κατέχει και την οποία δύνανται να διεκδικήσουν άλλοι συνάδελφοι, αν και εφόσον την έχουν δηλώσει στην δήλωσή τους με τα μόριά τους.
Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ γνωστοποιήθηκαν και τρία οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70 Δασκάλων (2ο Ειδικό, Τ.Ε. 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και Τ.Ε. 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής) για τα οποία και κλήθηκαν τέσσερις συνάδελφοί μας οργανικά υπεράριθμοι (λόγω κατάργησης 3ου Ειδικού και Κωφών Βαρηκόων) να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης.
Δυστυχώς δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις για τους συναδέλφους μη κοινών ειδικοτήτων επί του παρόντος, αν και έχουν συσταθεί αριθμητικά με ΦΕΚ. Ουδείς γνωρίζει τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο. Ούτε προβλέπονται και οργανικές θέσεις για τις λοιπές κοινές ειδικότητες. Θεωρώ πως θα πρέπει  κάποια στιγμή το υπουργείο να δείξει την δέουσα βούληση και επιτέλους να ζητήσει από τις Διευθύνσεις προτάσεις-προσδιορισμό οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού μας.

2. Χορήγηση βεβαιώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2016
Τις τελευταίες ημέρες πολλοί συνάδελφοι και πολλές συναδέλφισσες με μεγάλη σας έκπληξη διαπιστώσατε βλέποντας τις βεβαιώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 που λάβατε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, ότι στις καθαρές αποδοχές τα ποσά που αναγράφονται δεν συνάδουν με το καθαρό ποσό που πήρατε στο χέρι. Παρά τις όποιες αφαιρέσεις και διαιρέσεις στα ποσά, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι το καθαρό ποσό δεν ανταποκρίνεται εν τέλει σε αυτό που καθαρά εισπράξατε ως μισθοδοσία για το έτος 2016. Φαίνεται ότι εισπράξατε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που στην πραγματικότητα λάβατε.
Μετά από ενημέρωση που έλαβα από τον εκκαθαριστή συνάδελφό μας στο Γραφείο, σας γνωστοποιώ τα εξής: Μέσα στο καθαρό ποσό συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το καθαρό ποσό που σας μένει στην τσέπη, αλλά τόσο ο φόρος όσο και η έκτακτη εισφορά. Με πολύ απλά λόγια, αν υποθέσουμε ότι το καθαρό ποσό είναι 10 ευρώ και τα 4 είναι για κρατήσεις (υγειονομική περίθαλψη, ταμεία, υπέρ σύνταξης), τότε αυτό που τελικά λαμβάνετε δεν είναι τα υπόλοιπα 6 ευρώ που φαίνονται ως καθαρό ποσό, αλλά ουσιαστικά αφαιρώντας το φόρο και την έκτακτη εισφορά, το πραγματικά καθαρό ποσό στο χέρι είναι τα υπόλοιπα 4,5 ευρώ.      
Επίσης σας θυμίζω ότι εκκρεμούν οι αναδρομικές κρατήσεις από τον Ιανουάριο για τις οποίες αναμένονται ακόμα οδηγίες για τον τρόπο είσπραξής τους από το ΓΛΚ. Φαίνεται πάντως πως δεν πρόκειται να παρακρατηθούν ούτε στη μισθοδοσία Ιουνίου 2017.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου