Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-5-2017 - Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 79303/Ε1/12-5-2017 εξ.επείγον:

«Ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 30-5-2017.
Κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, στον υπολογισμό των οργανικών κενών, δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου