Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 Mαΐου 2017

«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων»
Οφείλω εδώ να επισημάνω ότι και οι δυο αιρετοί του ΠΥΣΠΕ καταψηφίσαμε και καταγγείλαμε την διαδικασία προσδιορισμού των οργανικών κενών γιατί για πρώτη φορά δεν είχαμε επίσημο έγγραφο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κτλ). Τούτο επισημαίνεται και στο έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι και σήμερα 18-5-2017 δεν έχουμε λάβει έγγραφο του ΥΠ
.Π.Ε.Θ που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018. Η πρακτική αυτή του υπουργείου εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων ιδιαίτερα αν το υπουργείο προβεί σε μεταβολές σχολικών μονάδων μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση οι δύο αιρετοί παρέστημεν απλά και μόνο για να έχουμε μια εικόνα της όλης διαδικασίας και να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε στο μέτρο του δυνατού.
Καταχώριση προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας, μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
https://teachers.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς τους κωδικούς από την Πέμπτη 18-5-2017 έως και την Τετάρτη 24-5-2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.
Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης τον Φεβρουάριο του 2017
β.Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες
μεταθέσεις...

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου