Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Κοινή ανακοίνωση των Αιρετών του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σχετικά με τις διαδικασίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών προ της έναρξης του σχολικού έτους

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

     Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα τον «Προγραμματισμό ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» κλήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να τοποθετήσουν με την παρακάτω σειρά λειτουργικά υπεράριθμους, συναδέλφους στη διάθεση και αποσπασμένους στα κλειστά σχολεία μέχρι τέλος Ιουλίου παρακάμπτοντας το άρθρο 12 του ΠΔ100/1997 που ορίζει ότι οι λειτουργικά υπεράριθμοι διαπιστώνονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
    Η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της εγκαίρως επεσήμανε τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η προχειρότητα και η σπουδή με την οποία το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει το σοβαρό θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών.
     Ως αιρετοί στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με θέμα τις υπεραριθμίες και τα κενά στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων εκφράσαμε τη διαφωνία μας, διαφοροποιηθήκαμε και καταψηφίσαμε το χρονοδιάγραμμα.
       Επισημάναμε τα παρακάτω προβλήματα:
• Παραβιάζεται η χρονική σειρά των υπηρεσιακών μεταβολών αφού τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων της Α φάσης θα ακολουθήσουν νέοι υπεράριθμοι στην αρχή του σχολικού έτους μετά από τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τον προγραμματισμό.
• Οι αποσπασμένοι της Α φάσης θα τοποθετηθούν πριν τους αποσπασμένους της Β φάσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι δύνανται να αιτηθούν ηλεκτρονικά την ανάκληση της απόσπασής τους μέχρι 24 Αυγούστου, άλλοι δε υπέβαλαν νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και Φορείς για τη Β Φάση και αναμένεται η έκβαση της αίτησής τους γεγονός που θα επηρεάσει τους προγραμματισμούς των Διευθύνσεων.
• Ακόμη και η ημερομηνία 3/9, ως μέρα συνεδριάσεων, είναι πρώιμη για την απόδοση ολοκληρωμένης εικόνας σε σχέση με την καταγραφή των διαφόρων αδειών που προκύπτουν (κύησης, ανατροφής, επαπειλούμενες, αναρρωτικές μεγάλης διάρκειας), ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί και οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. που θα ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο, κτλ.).
• Παραβλέπεται το ουσιώδες γεγονός ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι πρακτικά αδύνατον να καθορίσουν αυτή την περίοδο τα πραγματικά λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων.
• Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα προκληθούν συνεχείς, άδικες ή/και παράνομες μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
• Θα προκληθεί αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία τόσο των Π.Υ.Σ.Π.Ε. όσο και των σχολείων, αφού με την αλλαγή των δεδομένων που πάντα υπάρχει στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναγκαστικά θα υπάρξουν μεταβολές που θα έχουν ως επακόλουθο τη δυνατότητα να επανέρχονται συνάδελφοι στις θέσεις από τις οποίες κρίθηκαν, κακώς, ως υπεράριθμοι ή να μετακινούνται άλλοι.

     Θεωρούμε ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων έπρεπε να λάβει υπόψη του τα παραπάνω και να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος που έθεσε το Υπουργείο. Άλλα ΠΥΣΠΕ έχουν ήδη τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα μεταθέτοντας όλες τις διαδικασίες για το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου.

     Από κοινού οι δυο αιρετοί λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τα οποία και θέσαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να μην νομιμοποιήσουμε με την υπογραφή μας τις τοποθετήσεις των συναδέλφων μας που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας απέχοντας από τις σχετικές συνεδριάσεις.

Βασίλειος Λιόντος - Στουγιάννος Χρήστος

Αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου