Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Διαδικασία υποβολής από εκπαιδευτικούς δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης

Με την 39554/Δ2/08-03-2018  απόφαση του Υπουργού Παιδείας
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους:
α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή
β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου