Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Άγιος Λάζαρος: Ο μοναδικός άνθρωπος που έχει δύο τάφους

Αφορολόγητο: Τα χαμηλά εισοδήματα πληρώνουν το "μάρμαρο"! Αυτά είναι τα νέα ποσά

Ενιαίο σύστημα διοδίων ανάλογα τα χιλιόμετρα εντός του 2018

Πάνω από 60.000 είδη δένδρων στη Γη

Νέα εφαρμογή για το ακατάσχετο στο aade.gr - Πως δηλώνεται

Με ένα τσιγάρο ...στο στόμα οι Ελληνίδες

Το νέο τοπίο στα μεταπτυχιακά - Απαλλαγή από τα τέλη με κριτήρια

Ο νέος «χάρτης» των διοδίων

Ο ΟΓΑ ανακοίνωσε την πληρωμή της Ά δόσης για τα οικογενειακά επιδόματα 2017

Ανάσταση του Λαζάρου

Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.
Βιογραφία
Αυτό το Σάββατο τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση του φίλου Του Λαζάρου.
Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία τον φιλοξένησαν πολλές φορές (Λουκ.ι΄, 38-40, Ιωαν.ιβ΄, 1-3) στη Βηθανία κοντά στα Ιεροσόλυμα. Λίγες μέρες πρό του πάθους του Κυρίου ασθένησε ο Λάζαρος και οι αδελφές του ενημέρωσαν σχετικά τον Ιησού που τότε ήταν στη Γαλιλαία να τον επισκεφθεί. Ο Κύριος όμως επίτηδες καθυστέρησε μέχρι που πέθανε ο Λάζαρος, οπότε είπε στους μαθητές του πάμε τώρα να τον ξυπνήσω. Όταν έφθασε στη Βηθανία παρηγόρησε τις αδελφές του Λάζαρου που ήταν πεθαμένος τέσσερις μέρες και ζήτησε να δει το τάφο του.
Όταν έφθασε στο μνημείο, δάκρυσε και διέταξε να βγάλουν την ταφόπλακα. Τότε ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα και με μεγάλη φωνή είπε: Λάζαρε, βγές έξω. Αμέσως βγήκε έξω τυλιγμένος με τα σάβανα ο τετραήμερος νεκρός μπροστά στο πλήθος που παρακολουθούσε και ο Ιησούς ζήτησε να του λύσουν τα σάβανα και να πάει σπίτι του. (Ιωαν. ια΄,44)
Η αρχαία παράδοση λέγει ότι τότε ο Λάζαρος ήταν 30 χρονών και έζησε άλλα 30 χρόνια. Τελείωσε το επίγειο βίο του στην Κύπρο το έτος 63 μ.Χ. και ο τάφος του στην πόλη των Κιτιέων έγραφε: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού».
Το έτος 890μ.Χ. μετακομίσθηκε το ιερό λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα το σοφό, ο οποίος συνέθεσε τα ιδιόμελα στον εσπερινό του Λαζάρου: Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον ιδείν, κλπ
Χαρακτηριστικό της μετέπειτας ζωής του Λαζάρου λέγει η παράδοση, ήταν ότι δεν γέλασε ποτέ παρά μια φορά μόνο όταν είδε κάποιο να κλέβει μια γλάστρα και είπε την εξής φράση: Το ένα χώμα κλέβει το άλλο.
Η Ανάσταση του Λαζάρου επέτεινε το μίσος των Εβραίων που μόλις την έμαθαν ζήτησαν να σκοτώσουν τον Λάζαρο και το Χριστό.
Αυτή τη μέρα δεν γίνονται μνημόσυνα με κόλλυβα, σε ανάγκη μόνο απλό Τρισάγιο.

Ἀπολυτίκιον
Θέλοντας Χριστέ και Θεέ μας να δείξεις, προ της σταυρικής Σου Θυσίας, ότι είναι βέβαιο πράγμα η ανάσταση όλων των νεκρών, ανέστησες εκ νεκρών τον Λάζαρον. Για τούτο και εμείς, μιμούμενοι τα παιδιά που σε υποδέχθηκαν κατά την είσοδό Σου στην Ιερουσαλήμ, κρατούμε στα χέρια μας τα σύμβολα της νίκης, τα βάϊα και βοώμε προς Εσένα, τον νικητή του θανάτου: Βοήθησέ μας και σώσε μας, Συ που ως Θεός κατοικείς στα ύψιστα μέρη του ουρανού, ας είσαι ευλογημένος Συ, που έρχεσαι απεσταλμένος από τον Κύριο!

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’.
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ κόσμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς Ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν.

Ὁ Οἶκος
Τοῖς Μαθηταῖς ὁ Κτίστης τῶν ὅλων, προηγόρευσε λέγων· Ἀδελφοὶ καὶ γνωστοί, ἡμῶν ὁ φίλος κεκοίμηται, τούτοις προλέγων καὶ ἐκδιδάσκων, ὅτι πάντα γινώσκεις ὡς Κτίστης πάντων· ἄγωμεν οὖν πορευθῶμεν, καὶ ἴδωμεν ξένην ταφήν, καὶ θρῆνον τὸν τῆς Μαρίας, καὶ τὸν τάφον Λαζάρου ὀψώμεθα· ἐκεῖ γὰρ μέλλω θαυματουργεῖν, ἐκτελῶν τοῦ Σταυροῦ τὰ προοίμια, καὶ πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν.

Μεγαλυνάριον
Ἤγειρας Σωτήρ μου ἐκ τῶν νεκρῶν, Λάζαρον σὸν φίλον, τετραήμερον ὡς Θεός· ὅθεν Ἰουδαίων, ἐξέστησαν οἱ δῆμοι, τῆς δόξης σου Σωτήρ μου, τὸ μεγαλούργημα.

Οπτικοακουστικό Υλικό

media
Ακούστε το απολυτίκιο!

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Η έγερση του Λαζάρου - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)
Η έγερση του Λαζάρου - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)

Η έγερση του Λαζάρου - 15ος - 16ος αι. μ.Χ. - Πρωτάτο, Άγιον Όρος
Η έγερση του Λαζάρου - 15ος - 16ος αι. μ.Χ. - Πρωτάτο, Άγιον Όρος

Η έγερση του Λαζάρου
Η έγερση του Λαζάρου

Η έγερση του Λαζάρου - Νικόλαος Παπαδόπουλος
Η έγερση του Λαζάρου - Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ανάσταση του Λαζάρου
Ανάσταση του Λαζάρου

Ανάσταση του Λαζάρου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (www.panagialarisis.gr)
Ανάσταση του Λαζάρου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (www.panagialarisis.gr)

Η έγερση του δικαίου Λαζάρου. 16ος αι. Ι.Ναός Ευαγγελισμού, Βερατίου Αλβανίας
Η έγερση του δικαίου Λαζάρου. 16ος αι. Ι.Ναός Ευαγγελισμού, Βερατίου Αλβανίας

Ανάσταση του Λαζάρου - Ησυχαστήριο «Παναγία των Βρυούλων»
Ανάσταση του Λαζάρου - Ησυχαστήριο «Παναγία των Βρυούλων»

Ανάσταση του Λαζάρου
Ανάσταση του Λαζάρου

Ανάσταση του Λαζάρου
Ανάσταση του Λαζάρου

Άγιος Λάζαρος
Άγιος Λάζαρος

Άγιος Λάζαρος
Άγιος Λάζαρος

Μοναστηριακή συνταγή: Παραδοσιακά Λαζαράκια

10 τροφές που μειώνουν τη χοληστερόλη

Μελίσματα Ψαλτικής (ρζ΄) Μέλη της Μεγάλης Εβδομάδος!

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Ποιες τροφές να αποφεύγω;

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

11 βιβλία Δραστηριοτήτων για Νηπιαγωγείο και Α Δημοτικού (δωρεάν εκτυπώσιμα) που τα έφτιαξε μια μητέρα

Τα Γιάννενα στους δημοφιλείς προορισμούς για το Πάσχα!

Τα 100 καλύτερα βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (1813-2013)...

Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Πάσχα [δωρεάν εκτυπώσιμο]

07-04-17 Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

06-04-17 Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου.
Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :
 • έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
 • έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.
Επισημάνεται ότι :
 1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.
 2.  Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης  των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα  «myschool» δίνοντας ο γονέαςτα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα  δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνίαγέννησης.
 3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν  με ολοήμερο πρόγραμμα.
 4. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

Τι απέγινε ο Λάζαρος μετά το θαύμα της ανάστασής του

Κυριακή των Βαΐων: Τι γιορτάζουμε την τελευταία ημέρα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

Γιατί ο Λάζαρος μετά την Ανάστασή του δεν ξαναγέλασε ποτέ

Τα 22 δικαιολογικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση ακινήτων (κατάλογος)

Φαρμακευτικά Φυτά

Κάλαντα Λαζάρου:"Ζωντάνεψε" το έθιμο στην Ιερά Μονή Ντουραχάνης (Βίντεο).

Τι απάντησε ο υπ. Παιδείας στο esos για τα πορίσματα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Το Προσχέδιο Νόμου για τα Μεταπτυχιακά και τη διοίκηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Από σήμερα οι αιτήσεις των φοιτητών για υποτροφίες από 200-380 ευρώ το μήνα

Πάσχα 2017: Από χαρτί τουαλέτας...πασχαλινό διακοσμητικό! [vid]

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αλλάζουν όλα στα Μεταπτυχιακά - Ποιοί δεν θα πληρώνουν

Νηστεία το Πάσχα: Τροφές και οφέλη για την υγεία – Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Η νηστεία απαιτεί ένα καθημερινό διαιτολόγιο απαλλαγμένο από την κατανάλωση κεκορεσμένων λιπών και πλούσιο σε μονοακόρεστα από τις ελιές και το λάδι ελιάς αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από τα θαλασσινά, τους ξηρούς καρπούς και άλλους σπόρους.

Το "μενού" στη νηστεία είναι, επίσης, πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά στοιχεία και βιταμίνες, που προστατεύουν συνολικά από παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος και η υπερλιπιδαιμία. Ταυτόχρονα όμως είναι αρκετά πλούσια σε συνολικά λιπαρά και υδατάνθρακες (άμυλο) και πουρίνες (ουσίες που ανεβάζουν το ουρικό).
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Σε έξαρση οι αλλεργίες αυτές τις μέρες: Πώς να «θωρακίσετε» το σπίτι σας

Με τον (επίσημο) ερχομό της Άνοιξης, έχουν αρχίσει να πληθαίνουν τα κρούσματα με αλλεργικά συμπτώματα σε πολλούς ανθρώπους. Οι αλλεργίες της εποχής είναι κάτι σχεδόν αναπόφευκτο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε κάποια έξυπνα μέτρα πρόληψης για να προστατευθείτε, τουλάχιστον μέσα στο ίδιο σας το σπίτι!

Οι αιτίες που προκαλούν έξαρση στις αλλεργίες σας μπορεί να κρύβονται σε πολλά απροσδόκητα σημεία μέσα στο σπίτι σας.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ [Πίνακες]

- Μέχρι και 30% οι μειώσεις σε σχέση με τα σημερινά ποσά
- Το κόλπο με τον τιμάριθμο και το “κούρεμα” των συντάξεων
- Αναλυτικά τα ποσά ανά κατηγορία με βάση τα έτη ασφάλισης
- Πως ο τιμάριθμος αλλάζει τον συντάξιμο μισθό και μειώνει τη σύνταξη

Μειώσεις που φθάνουν ως και το 30% φέρνει ο νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των συντάξεων.
Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13 Μαϊου και ύστερα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή φέρνει τα πάνω κάτω.
Αναλυτικά τα ποσά ανά ταμείο
IKA:
Έτη ασφάλισης Μισθός 810 Μισθός 954 Μισθός 1.248 Μισθός 1.404 Μισθός 1.560 Μισθός 1.872 Μισθμός 2.184
20 482 503 547 570 594 640 687
25 518 546 604 634 664 725 786
30 562 597 670 709 748 825 902
33 594 636 720 765 810 900 990
34 606 650 739 786 833 928 1.022
35 658 664 806 807 911 956 1.055
36 630 678 776 828 880 984 1.088
37 644 695 797 852 906 1.016 1.125
38 658 711 818 876 933 1.047 1.162
39 672 727 840 899 959 1.079 1.199
40 687 745 863 926 1.052 1.114 1,240
ΔΗΜΟΣΙΟ:
  ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ
Έτη ασφάλισης Μισθός 1.372 Μισθός 1.603 Μισθός 1.806 Μισθός 1.893
30 701 758 809 830
31 719 780 833 855
32 738 801 857 881
33 756 822 881 906
34 776 846 908 934
35 797 926 935 963
36 818 894 962 991
37 841 921 992 1.023
38 864 949 1.023 1.055
39 887 976 1.54 1.087
40 913 1.070 1.088 1.123
ΟΑΕΕ:
Έτη ασφάλισης Εισόδημα 1.322 Εισόδημα 905 Εισόδημα 995 Εισόδημα 612 Εισόδημα 1.653
20 558 496 509 452 608
25 618 537 554 480 682
30 689 585 608 513 771
33 742 622 647 537 837
35 831 649 720 555 943
36 801 662 692 565 911
37 823 677 709 575 939
38 846 693 726 585 967
39 868 708 743 596 995
40 893 725 761 607 1.091
ΕΤΑΑ:
Έτη ασφάλισης Εισόδημα 600 Εισόδημα 727 Εισόδημα 950 Εισόδημα 1.350 Εισόδημα 1.900
20 450 469 503 562 644
25 478 502 546 623 730
30 510 541 596 696 832
33 534 570 634 750 908
35 587 592 663 840 965
36 561 603 677 810 993
37 571 615 693 833 1.025
38 581 627 709 856 1.058
39 591 640 725 879 1.090
40 602 653 743 962 1.125

Πότε είναι φέτος η εορτή του Αγίου Γεωργίου

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κινητή. Κάποιες χρονιές η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 23 Απριλίου κάποιες άλλες την Δευτέρα του Πάσχα. Πότε γίνεται αυτό και γιατί συμβαίνει;

Καιρός: Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλες οι φετινές αλλαγές - Τι θα γίνει με τις αποδείξεις

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Άνοιξε το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2017

Δείτε τις νέες θεματικές ενότητες διδασκαλίας στην Ιστορία( Α/θμια και Β/θμια).Όχι στην απομνημόνευση. (Πόρισμα ΙΕΠ)

06-04-17 Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου.
Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :
 • έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
 • έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.
Επισημάνεται ότι :
 1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.
 2.  Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης  των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα  «myschool» δίνοντας ο γονέαςτα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα  δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνίαγέννησης.
 3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν  με ολοήμερο πρόγραμμα.
 4. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).  
http://www.minedu.gov.gr

Ο υπ. Παιδείας στο esos για τους Διευθυντές Σχολείων

1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Λιόντου ΒασιλείουΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 6 Απριλίου 2017
1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Με το παρόν ενημερωτικό σας ενημερώνω για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 κοινή σύσκεψη των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιωαννίνων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα με αποκλειστικό θέμα την κοινή μοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Παρά τις όποιες αρχικές διαφοροποιήσεις, καταλήξαμε εν τέλει σε μια πρόταση μοριοδότησης των σχολικών μονάδων κοινή και για τις δύο βαθμίδες. Με το πέρας της κοινής συνεδρίασης ακολούθησε έκτακτο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ) με κύριο θέμα αυτό που σας προανέφερα, αλλά και με κάποια επιμέρους.

1.  Τελική πρόταση μοριοδότησης των σχολικών μονάδων στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
Στο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ)  της 5ης Απριλίου 2017 μας απασχόλησε πρωτίστως το θέμα της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Οι παρακάτω προτάσεις βασίστηκαν στα εξής κριτήρια:
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο
Προφανώς και πρόκειται για πρόταση η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα υιοθετηθεί εξολοκλήρου από το υπουργείο Παιδείας.
Ομόφωνα λοιπόν το ΠΥΣΠΕ κατέληξε στην παρακάτω πρόταση: 
Μόρια Δημοτικών Σχολείων

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΩΡΙΝΑ ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ
Ιωαννίνων 1o
1
1
Ιωαννίνων 3o
1
1
Ιωαννίνων 4o
1
1
Ιωαννίνων 5o
1
1
Ιωαννίνων 6o
1
1
Ιωαννίνων 7o
1
1
Ιωαννίνων 8o
1
1
Ιωαννίνων 9o Διαπολιτισμικό
1

1
Ιωαννίνων 10ο
1
1
Ιωαννίνων 11ο
1
1
Ιωαννίνων 12ο
1
1
Ιωαννίνων 13ο
1
1
Ιωαννίνων 16ο
1
1
Ιωαννίνων 18ο
1
1
Ιωαννίνων 19ο
1
1
Ιωαννίνων 20ο
1
1
Ιωαννίνων 21ο
1
1
Ιωαννίνων 24ο
1
1
Ιωαννίνων 25ο
2
2
Ιωαννίνων 26ο
1
1
Ιωαννίνων 27ο
1
1
Ειδικό 1ο Ιωαννίνων
1

1
Ειδικό 2ο Ιωαννίνων
1
1
Ειδικό Τυφλών
1
1
Ειδικό Πειραματικό ΖΠΑ
1

1
Ειδικό ΣΑΠ Ιωαννίνων Νεοκαισάρεια
1

3
Πρότυπο Πειραματικό 1ο
1

1
Πρότυπο Πειραματικό 2ο
1

1
Αβγού
3
3
Αγίας Μαρίνας
2
3
Αγίου Ιωάννη
2
2
Αμφιθέας
2
2
Ανατολής 1ο
1
2
Ανατολής 2ο
1
2
Ανατολής 3ο
1
2
Ανηλίου
8
8
Ανθοχωρίου
7
7
Άνω Λαψίστας
3
3
Ασβεστοχωρίου
4
4
Βοβούσας
10
12
Βοτονοσίου
7
7
Βουνοπλαγιάς
2
2
Δελβινακίου
7
9
Δερβιζιάνων 
6
8
Διστράτου
10
14
Δροσοχωρίου
3
3
Ελεούσας
2
2
Ελεούσας 2ο
2
2
Ελληνικού
4
4
Επισκοπικού
3
3
Ζίτσας
5
5
Ζωοδόχου
2
3
Ι.Μ. Ρωμανού
8
10
Καλπακίου
5
5
Κατσικά
2
2
Κάτω Κρυφοβού
3

4
Κάτω Μπαουσιών
6

5
Κεφαλοβρύσου
7
8
Κεφαλοχωρίου
8
12
Κληματιάς
4
4
Κόνιτσας 1ο
6
9
Κόνιτσας 2ο
6
9
Κόνιτσας 3ο
6
9
Κοντινών
3
3
Κουτσελιού
2
3
Κρανούλας
3
3
Λογγάδων
3
3
Μαρμάρων 1ο
3
3
Μαρμάρων 3ο
2
2
Ματσουκίου
10
12
Μεταμόρφωσης
4
4
Μετσόβου 1ο
8
8
Μηλέας
10
12
Μηλιωτάδων
5
5
Μικρού Περιστερίου
6
6
Μολοσσών (Δομπόλειο)
5
6
Μονοδενδρίου (Ριζάρειο) 
6
7
Μπάφρας - Νεοκαισάρειας
2
3
Νέας Μουσιωτίτσας
5
5
Παπίγκου
8
10
Παρακαλάμου
6
6
Πεδινής
2
2
Περάματος 1ο
2
2
Περιβλέπτου
3
3
Πλατανούσας
6
9
Ποταμιάς Κουκλεσίου
6
6
Πραμάντων
8
11
Ροδοτοπίου
2
3
Σταυρακίου
2
2
Τσεπελόβου
7
10
Χριστών 
8
11
Χρυσοβίτσας 1ο
7
7


Μόρια Νηπιαγωγείων
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΩΡΙΝΑ ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ
Ιωαννίνων 1o
1
1
Ιωαννίνων 2o
1
1
Ιωαννίνων 3o
1
1
Ιωαννίνων 4o
1
1
Ιωαννίνων 5o
1
1
Ιωαννίνων 6o
1
1
Ιωαννίνων 7o
1
1
Ιωαννίνων 8o
1
1
Ιωαννίνων 9o
1
1
Ιωαννίνων 10o
1
1
Ιωαννίνων 11o
1
1
Ιωαννίνων 12o
1
1
Ιωαννίνων 13o
1
1
Ιωαννίνων 14o
1
1
Ιωαννίνων 15o
1
1
Ιωαννίνων 16o
1
1
Ιωαννίνων 17o
1
1
Ιωαννίνων 18o
1
1
Ιωαννίνων 19o
1
1
Ιωαννίνων 20o
1
1
Ιωαννίνων 21o
1
1
Ιωαννίνων 22o
1
1
Ιωαννίνων 23o
1
1
Ιωαννίνων 24o
1
1
Ιωαννίνων 25o
1
1
Ιωαννίνων 26o
1
1
Ιωαννίνων 27o
1
1
Ιωαννίνων 28o
1
1
Ιωαννίνων 29o
1
1
Ιωαννίνων 30o
2
2
Ιωαννίνων 31o
1
1
Ιωαννίνων 32o
1
1
Ιωαννίνων 33o
1
1
Ειδικό Ιωαννίνων
1
1
Ειδικό Ιωαννίνων Νεοκαισάρεια
1

3
Αβγού
3
3
Αγίου Ιωάννη
2
2
Αμφιθέας
2
2
Ανατολής 1ο
1
2
Ανατολής 2ο
1
2
Ανατολής 3ο
1
2
Ανατολής 4ο
1
2
Ανατολής 5ο
1
2
Ανατολής 6ο
1

Ανηλίου
8
8
Ανθοχωρίου
7
7
Άνω Λαψίστας
3
3
Ασβεστοχωρίου
4
4
Βοβούσας
10
12
Βοτονοσίου
7
7
Βουνοπλαγιάς
2
2
Βουτσαρά
5
6
Γορίτσας
2
3
Δελβινακίου
7
9
Διστράτου
10
14
Δροσοχωρίου
3
3
Ελεούσας
2
2
Ελεούσας 2ο
2
2
Επισκοπικού
3
3
Ζίτσας
5
5
Ζωοδόχου
2
3
Ηλιόκαλης
3
3
Ι.Μ. Ρωμανού
8
10
Καλπακίου
5
5
Καστρίτσας (Παράρτημα Κουτσελιού)
3

3
Κατσικά 1ο
2
2
Κατσικά 2ο
2
2
Κατσικά 3ο
2
2
Κάτω Κρυφοβού
3
4
Κάτω Μουσιωτίτσας
6
6
Κεφαλοβρύσου
7
8
Κεφαλοχωρίου
8
12
Κληματιάς
4
4
Κόνιτσας 1ο
6
9
Κόνιτσας 2ο
6
9
Κόνιτσας 3ο
6
9
Κουτσελιού
2
3
Κρανούλας
3
3
Κρύας
2
2
Λογγάδων
3
3
Μαρμάρων 1ο
3
3
Μαρμάρων 3ο
2
2
Ματσουκίου
10
12
Μεταμόρφωσης
4
4
Μετσόβου 1ο
8
8
Μετσόβου 2ο
8
8
Μηλέας
10
12
Μηλιωτάδων
5
5
Μικρού Περιστερίου
6
6
Μπάφρας
2
3
Μπιζανίου
3
3
Νέας Μουσιωτίτσας
5
5
Νεοκαισάρειας
2
3
Νεοχωρόπουλου
2
2
Νήσου
2
2
Παρακαλάμου
6
6
Πεδινής
2
2
Περάματος 1ο
2
2
Περίβλεπτου
3
3
Πλατανιάς
3
3
Πλατανούσας
6
9
Πραμάντων
8
11
Ροδοτοπίου
2
3
Σταυρακίου
2
2
Τσεπελόβου
7
10
Χρυσοβίτσας
7
7
Χρυσοβίτσας 1ο (Παράρτημα)
7
7
Πάπιγκο
8
10

Στη μοριοδότηση αποφασίσαμε στις πρόσθετες παρατηρήσεις μας προς το υπουργείο, να αναφέρουμε να μην υπάρξει αναδρομική ισχύς και επιπλέον η μοριοδότηση της έδρας των νομών να είναι κοινή με αφετηρία το 1 μόριο για όλους. 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων ενημέρωσε επίσης τα μέλη του ΠΥΣΠΕ ότι θα εισηγηθεί με έγγραφο του το χαρακτηρισμό ως δυσπροσίτων, πέραν των ήδη χαρακτηρισμένων με ΦΕΚ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Διστράτου, των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ü  Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μηλιάς
ü  Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ματσουκίου
ü  Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βοβούσας
ü  Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου
Αυτό συνεπάγεται, αν τελικά γίνει δεκτή η εισήγηση από το υπουργείο Παιδείας, ότι τα παραπάνω σχολεία θα λαμβάνουν 14 μόρια.

2.  Θέματα αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ
ü  Εξέταση ένστασης συναδέλφου μας εκπαιδευτικού ΠΕ19
Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα απέρριψε την ένσταση συναδέλφου μας εκπαιδευτικού ΠΕ19 που αιτούνταν τη διόρθωση του αριθμού των μονάδων μετάθεσής του με το ίδιο σκεπτικό που απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις συναδέλφων μας μη κοινών ειδικοτήτων που εξετάστηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ και για τις οποίες σας ενημέρωσα με το 5Ο ενημερωτικό μου μηνός Μαρτίου 2017.
ü  Χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή
Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα προέβη στην χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους μας.
ü  Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα προέβη στην αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσά μας, ειδικότητας ΠΕ06.

3.  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ Β1 Επιπέδου
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. παρατείνεται μέχρι την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, 12:00 το μεσημέρι.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα θα ανακοινωθούν την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 το απόγευμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
                      Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου