Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Keaprogram: 66.000 εγκεκριμένες αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

«Ξεπαγώνουν» οι μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων

Δείτε αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητό ή η μοτοσυκλέτα σας

‘Happy Birthday’ rewritten as a jazz piano odyssey is exceptionally cool

ΕΟΠΥΥ: Oι 86 ιατρικές εξετάσεις που δεν θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

Αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ θα λαβάνουν από εδώ και στο εξής οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού για 86 εξετάσεις τις οποίες μέχρι σήμερα πλήρωναν.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά την κοστολόγηση των εν λόγω πράξεων και την έγκρισή τους από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη.
Αναλυτικά ο πίνακας των εξετάσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:
eksetaseis878
eksetaseis2
Πάντως, για την εξέλιξη αυτή εκφράζει τις επιφυλάξεις της η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ η οποία τονίζει οτι “η απόφαση αυτή ΔΕ συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του”, ενώ “η κοστολόγηση των περισσότερων εξ αυτών σε τιμές κάτω του κόστους αποτελεί νέο πλήγμα, τόσο στην αποζημίωση του ιατρικού έργου, το οποίο επιβαρύνεται με τις ληστρικές επιδρομές του clawback και rebate, όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους”.
Αυτό που το υπουργείο υγείας και ο ΕΟΠΥΥ μέσω των ηγεσιών τους αποσιωπούν όταν εξαγγέλλουν τέτοιες «γενναίες» παροχές προς τους ασφαλισμένους, είναι ότι ο λογαριασμός θα αποσταλεί στους συμβεβλημένους ιατρούς, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2010-2011! και για τις τρέχουσες οφειλές από το μήνα Μάιο του 2016, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι πληρωμές του 10% για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015“, καταλήγει η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Σε ποιους φορείς δεν «μετράει» η απασχόληση

Δυνατή είναι η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί μεταξύ άλλων σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Ως εκ τούτου, δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία υπαλλήλου που παρασχέθηκε για παράδειγμα στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η διανυθείσα προϋπηρεσία στο εν λόγω ΝΠΙΔ αποτελεί προϋπηρεσία που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον και συνεπώς, και εφόσον αναγνωριστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύσουν από 1-1-2018, εφόσον δεν υπάρξει νέα απόφαση μισθολογικής καθήλωσης.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ερώτηση σχετικά με το ποιων φορέων οι προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται, είχε εκφέρει την άποψη ότι δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του νέου μισθολογίου π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.
Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Στο ανωτέρω έγγραφο γίνεται δεκτό επίσης, στην περίπτωση που ένας φορέας έχει τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ και ιδιαιτέρως του άρθρου 72 ορίζεται ότι μόλις το νομικό πρόσωπο διαλυθεί, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της, το νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι υπάρχει.
Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με τις οποίες το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από τα μητρώα των ανωνύμων εταιριών.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η ανώνυμη εταιρία, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μετά τη λύση της και την είσοδό της στο (αναγκαίο) στάδιο της εκκαθαρίσεως, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου, ότι υφίσταται μέχρι ότου επιτευχθεί ο σκοπός της εκκαθαρίσεως.
Συνεπώς, τυχόν προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε φορέα που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση δύναται να αναγνωριστεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4354.2015, το οποίο (παράγραφος 4) αναφέρει:
«α.Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

The Wonders of Tzoumerka

Ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών για αναπληρωτές

18 παγωμένες λίμνες που μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής

Καλοκαίρι στὸ Ὄρος του: Φώτη Κόντογλου

Το κλασικό παιχνίδι τώρα στην Android συσκευή σας

Όλο και περισσότεροι πληρώνουν με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στα φαρμακεία

Σωρεία παραβάσεων εντόπισε η τροχαία σε σχολικά λεωφορεία

ΚΕΕΛΠΝΟ: Σε ύφεση η γρίπη δεν αποκλείεται νέα έξαρση

Υποβλήθηκαν 13.000 δηλώσεις για «ξεχασμένα» εισοδήματα

375.000 αριστουργήματα τέχνης από το Μετροπόλιταν ελεύθερα στο κοινό

«Ὅσο πιό σκληρόκαρδος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσο πιό βαθιά θά εἶναι ἡ πτώση του»

Οι νέες ρυθμίσεις για το ΕΑΠ

Οι νέες ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο , όπως ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή, έχουν ως εξής:
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α ́ 266) προστίθεται περίπτωση στ ́ ως εξής:
«στ) Τα προγράμματα σπουδών για τον καθορισμό των οποίων παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την παροχή γνώμης από την οικεία Κοσμητεία, εκπονούνται στην Κοσμητεία στην οποία υποβλήθηκε το ερώτημα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η Κοσμητεία υποχρεούται να συνδράμει οργανωτικά και διοικητικά στην εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών. Για τα ίδια προγράμματα, για τα οποία δεν χορηγήθηκε γνώμη της οικείας Κοσμητεί- ας, δεν απαιτείται εισήγηση της Κοσμητείας, για τον  προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου των μαθημάτων και την ένταξη των σχετικών Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα προγράμματα αυτά.»
2. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τις προβλεπόμενες στα άρθρα 58 - 60 του ν. 3528/2007 (Α ́26) ειδικές άδειες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι αιτού- ντες οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του Ιδρύματος, από την οποία θα προκύπτει ότι κατά το χρόνο της χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μπορεί να προμηθεύεται τα διδακτικά συγγράμματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω της περιγραφόμενης στη, με αριθμ. 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β ́2433) υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», με τις περιεχόμενες στο σύστημα αυτό τιμές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να συσταθεί Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό τη λειτουργία εκ- δοτικού οίκου στο Ίδρυμα, υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και ασκούνται από τη Σύγκλητο, η οποία ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι η πάσης φύσεως άσκηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με σκοπό την τροφοδότηση και υποβοήθηση της διδασκαλίας, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με την ίδια απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία, τη δραστηριότητα, τα επιμέρους όργανα, τις επιστημονικές επιτροπές, τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της.
5. Στην παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4186/2013 (Α ́193) μετά τη λέξη «από» η λέξη «τρία» και ο αριθμός «3» αντικαθίστανται με τη λέξη «έξι» και τον αριθμό «6».
6. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α ́ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έ- τους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Κατά τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων η Σύγκλητος μπορεί να λαμβάνει υπόψη της την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, τη βιωσιμότητα των εκπονούμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού αξιοποιώντας το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου, κάθε τρία (3) έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο υποβάλλοντας πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα επιλεγέντα στους πίνακες μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.»

Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια

Σύμφωνα με τη  νέα ρύθμιση , όπως ψηφίστηκε χθες στη Βουλή:
Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προ- γραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.»

Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών

Οι νέες ρυθμίσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η  έναρξη ισχύος του ΠΔ 111/2016   για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (A΄ 45)» άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018 , σύμφωνα με διάταξη που  ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.
Κατ΄ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις μετάθεσης:
α) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2017 και
β) του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου 2017.
Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 111/2016
Με νέο τροποποιητικό  Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας, ορίζει ότι οι διατάξεις τους θα ισχύσουν   απο το τρέχον σχολικό έτος,  και αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 Α ́ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρθωση σφάλματος Α ́ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α ́ ως εξής:
«α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμό- δια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο
Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται οι μονοθέσιες και οιδιθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων.»
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρθωση σφάλματος Α ́ 262) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολο- γίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

Η νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές “αιώνιων” φοιτητών

Α. Για την πραγματοποίηση μετεγγραφών φοιτητών   δεν ισχύει ο  παρακάτω περιορισμός  , που προβλέπεται στο νόμο ν.4332/2015 (Α΄ 76) για τις μετεγγραφές των φοιτητών:
Β. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.
Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη , που  ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή.
Επίσης με άλλη ρύθμιση που , επίσης ψηφίστηκε ,προβλέπει ότι “Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι..”

Εννέα μήνες αγωνία για την απόφαση του ΣτΕ για το σύστημα επιλογής στελεχών “Μπαλτά-Κουράκη”

Μετά από οκτώ μήνες κι επτά ημέρες από την ημέρα εκδίκασης της προσφυγής κατά του συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει δημοσιεύσει την απόφαση.
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης αγωνιούν για την απόφαση, ενώ διατυπώνουν ερωτήματα για τους λόγους της τόσο μεγάλης καθυστέρησης, έκδοσης της απόφασης.
Σημειωτέον ότι και στην Ολομέλεια είναι ο ίδιος εισηγητής που ήταν και στο τμήμα.
Στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν ήδη  προσφυγές , υποψηφίων για εκδίκαση, οι οποίες αναβάλλονται λόγω της επικείμενης δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το υπουργείο Παιδείας περιμένει και αυτό. όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία, την απόφαση , για να προχωρήσει στη διατύπωση της πρότασής του για τις επιλογές με  δεδομένο ότι η θητεία των Σχολικών Συμβούλων είναι σε παράταση και η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων λήγει στις 31/7/2017.
Τι λένε οι πληροφορίες
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία  κινείται στο πλαίσιο της σχετικής  απόφασης του Γ τμήματος του ΣτΕ .
Το Γ  τμήμα του ΣτΕ, ομόφωνα:
Α.  Εκανε δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν.
Β. Εκρινε ότι  τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία, και,
Γ.  Παρέπεμψε  για συζήτηση  στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως».
Η αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων».
Οι  δικαστές έκριναν επίσης ότι προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.

Καιρός: Κρύο, παγετός και καταιγίδες!

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια προβλέπει η ΕΜΥ για τον καιρό, αύριο Σάββατο 11.02.2017. Στα νότια θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά.
Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού για ολόκληρη τη χώρα
Μακεδονία, Θράκη Καιρός: Στην Θράκη παροδικές νεφώσεις το πρωί με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά - ημιορεινά και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά (πάνω από τα 400 μέτρα) κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία από 1 έως τοπικά 8 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Στην Κέρκυρα και την Ήπειρο γενικά αίθριος. Στα υπόλοιπα αρχικά μεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και γρήγορη βελτίωση αρχικά στη δυτική Στερεά και από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία. Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, και της Εύβοιας (πάνω από 400 μέτρα) κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως στα παραθαλάσσια. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, που πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα δυτικά 7 με 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα αντολικά. Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το πρωί με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι σταδιακή βελτίωση. Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια κατά τόπους 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.
Αττική Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα ανατολικά και βόρεια και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (πάνω από τα 800 μέτρα). Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και βόρεια 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλονίκη Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα δυτικά. Λίγα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά (πάνω από 400 μέτρα). Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

10-02-17 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την παράλληλη στήριξη

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 5 εκπ/κοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ60.50 και ΠΕ70-Δασκάλων για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Δ/ντη Εκπ/σης σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Το νομοσχέδιο “σκούπα” για την παιδεία, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Με πολλές νομοτεχνικές βελτιώσεις, που προέκυψαν και από παρατηρήσεις Βουλευτών της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο “σκούπα” και για τιςντρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 Ποια θέματα ρυθμίζει το πολυνομοσχέδιο “σκούπα”

 Ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Θεσμοθετούνται οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και διευκολύνεται η διαδικασία πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας σε περιοχές της περιφέρειας. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διενέργειας των υπαρχόντων εξετάσεων καθώς και αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει φορείς του Δημοσίου.
Ενιαίος Αριθμός Μαθητή
Καθιερώνεται ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,  καθίσταται δυνατόν να μελετηθεί αξιόπιστα το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και να προκύψουν δράσεις, με στόχο τη δραστική της μείωση.
Σχολικές Εκδρομές
Επανέρχονται στις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ οι αρμοδιότητες έγκρισης και διενέργειας του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων των μαθητών και εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Ενδοσχολικές επαναληπτικές εξετάσεις
Μετατίθενται οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών/τριών (μετεξεταστέοι) από το Σεπτέμβριο στον Ιούνιο, μέτρο που τους διευκολύνει, καθώς έχουν πρόσφατη τη μελέτη για την εξεταστική περίοδο του Μαΐου.
Επίσης προστίθεται μια τρίτη ευκαιρία απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές/τριες της Γ΄τάξης τον Σεπτέμβριο, ώστε οι μετεξεταστέοι να μη χάσουν μια χρονιά αλλά να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ ή όπου αλλού επιθυμούν.
Απουσίες μαθητών
Δεν υπολογίζονται οι απουσίες μαθητών/τριών που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια.
Μετεγγραφές μαθητών
Ρυθμίζονται οι μετεγγραφές μαθητών/τριών εσπερινών λυκείων, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική μαθητική πορεία τους και όχι μόνο η τελευταία εγγραφή τους.
Ιθαγένεια
Ρυθμίζονται θέματα ελληνικής ιθαγένειας για τις περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τύπου σχολείου.
Καθαριότητα  των σχολικών μονάδων
Ρυθμίζονται εκκρεμή ζητήματα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την καθαριότητα  των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 και παρατείνεται για ένα ακόμα διδακτικό έτος το μεταβατικό στάδιο που αφορά την απασχόληση του υφιστάμενου προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Παρέχεται η δυνατότητα, να διατίθενται εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του ΥΠΠΕΘ.

ΕΕΠ και ΕΒΠ
Αναγνωρίζεται βαθμολογικά η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του ΕΕΠ και ΕΒΠ, κατ΄ αναλογία με ό,τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Μεταθέσεις
Ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών που πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Κοινή συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
Η κοινή συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, μπορεί να πραγματοποιείται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Ειδική Αγωγή
Ρυθμίζονται θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ορίζεται με ορθολογικό τρόπο η κατανομή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τμήματα  γενικής εκπαίδευσης και προβλέπεται γι’ αυτούς η μη προσμέτρηση του βαθμού της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας. Καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης της γραφής Braille, προβλέπονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή. Καθορίζεται με σαφήνεια ο ελάχιστος και ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις ΣΜΕΑΕ και ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων των τακτικών αιρετών του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Αίρεται ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από τις εισαγωγικές εξετάσεις στις ανώτερες δραματικές σχολές, καθώς καταργείται σχετική αναχρονιστική διάταξη του ΠΔ 370/1983.
Επαγγελματική εκπαίδευση
Ρυθμίζονται ζητήματα για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως θέματα μαθητών ναυτιλιακού τομέα και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ (αναβολή στρατού μαθητών του μεταλυκειακού έτους μαθητείας, μη πραγματοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των σχολικών διακοπών για το έτος αυτό, συμπερίληψη όλου του δημόσιου τομέα στους φορείς που μπορούν να δεχτούν ως μαθητευόμενους απόφοιτους ΕΠΑΛ κ.ά.)
Μαθητεία
Ρυθμίζονται επίσης θέματα για τη μαθητεία  για τους σπουδαστές των ΙΕΚ. Ορίζεται ότι η διαχείριση του μεταλυκειακού έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ γίνεται από τη διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.
Υποψήφιοι με σοβαρές ασθένειες
Ρυθμίζονται θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν υποψηφίους με σοβαρές ασθένειες. Ρυθμίζεται πλέον οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης νέας θέσης εισαγωγής σε ποσοστό 10% το επόμενο ή μεθεπόμενο έτος, μετά τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ- Υποψήφιοι για τα ΑΕΙ
Διευρύνεται η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές, πέραν των συναφών, που θα είναι κοινές για όλους τους τομείς σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια (στο 1% των θέσεων). Επανέρχεται το 1% των επιπλέον θέσεων σε ΤΕΙ για αποφοίτους εσπερινών ΕΠΑΛ, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής αν θα διαγωνιστούν με το σύστημα των ημερησίων ΕΠΑΛ, για ΤΕΙ και Πανεπιστήμια ή μόνο για το ειδικό ποσοστό των εσπερινών, για ΤΕΙ.
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Δημιουργείται διεύθυνση στο ΥΠΠΕΘ για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Νέα τμήματα Τουρισμού
Επανιδρύονται δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα Τουρισμού που με το σχέδιο «Αθηνά» είχαν κλείσει και μετασχηματιστεί σε κατευθύνσεις άλλων Τμημάτων. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
 Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που θα περιλαμβάνει τα υπάρχοντα Τμήματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ώστε να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων αυτών.
 Ακαδημία  Αθηνών
Ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ως προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ρυθμίζονται θέματα προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών συγγραμμάτων, φοιτητικών αδειών, εργασιακά θέματα διδασκόντων, και δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εκδοτικού οίκου.
Ιδρυμα  Κρατικών Υποτροφιών
Ρυθμίζονται θέματα διοικήσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και αναγνώρισης τίτλων σπουδών Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Εκπαιδευτικές άδειες των καθηγητών των ΑΕΙ
Ρυθμίζεται το θέμα των εκπαιδευτικών αδειών των καθηγητών των ΑΕΙ που απέχουν τρία έτη από την αφυπηρέτηση.
 Εθνική  Σχολή  Δημόσιας Υγείας
Εξορθολογίζεται το καθεστώς των διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε σχέση με το έργο που παρέχουν που εκκρεμούσε από το 1994.
 Φοιτητικό Επίδομα -Περίθαλψη
Ρυθμίζονται θέματα χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φοιτητών καθώς και θέματα εξεταστικής περιόδου για τους επί πτυχίω φοιτητές.
 ΕΕΠ-ΕΔΙΠ
Ρυθμίζεται, με ακαδημαϊκά κριτήρια, η δυνατότατα ένταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
 ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ
Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που είχαν εκλεγεί και καθυστέρησε ο διορισμός τους λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, να ενταχθούν στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
 ΕΤΕΠ
Ρυθμίζονται θέματα ένταξης στον κλάδο Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μονίμων υπαλλήλων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και δίνεται η δυνατότητα στα Τμήματα ένταξης να αποφασίζουν με ακαδημαϊκά κριτήρια. Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης.
 Αναγνώριση προυπηρεσίας
Ρυθμίζονται θέματα συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας όπως η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.
 Υπότροφοι ΑΕΙ
Διευκρινίζεται το καθεστώς απασχόλησης των ακαδημαϊκών υποτρόφων.
 Μονιμοποίηση ωρομισθίων ΤΕΙ
Ρυθμίζεται το πρόβλημα εκπαιδευτικών των Τ.Ε.Ι. που δικαιώθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ως προς το πρόβλημα ένταξής τους στο Τ.Ε.Ι.

«Παράθυρο» για επαναφορά των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπουργός: Με το βαθμό του απολυτηρίου η εισαγωγή στα ΑΕΙ σε τρία χρόνια

Είναι, λοιπόν, ένα παιδαγωγικά απαράδεκτο σύστημα. Να κρατήσουμε τα καλά του, που, όπως σας έχω πει, είναι τεχνικού χαρακτήρα, δεν είναι παιδαγωγικού, είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας, και Να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς τα παιδιά θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με τον βαθμό του απολυτηρίου τους. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στις λεπτομέρειές του. Θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και δεν είναι κάτι που μπορεί να ισχύσει από του χρόνου. Αυτό έχει έναν ορίζοντα μιας τριετίας τουλάχιστον.
Τα παραπάνω είπε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, κατά τη συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου «σκούπα» για την παιδεία, και τόνισε τα εξής:
Σχέδιο επιμόρφωσης των καθηγητών:  Βεβαίως, τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν ταυτοχρόνως δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο επιμόρφωσης των καθηγητών και βεβαίως, ένα εθνικό σχέδιο αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Εκκληση στην αντιπολίτευση: Η πρώτη πρωτοβουλία είναι το λύκειο, οι εισαγωγικές εξετάσεις και τα πρώτα χρόνια στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα στο οποίο καλούμε την Αντιπολίτευση να το συζητήσουμε. Οι ενδείξεις είναι με δυσκολίες μεν, αλλά το συζητάμε.
Να επανιδρύσουμε ουσιαστικά το Λύκειο:Όπως ξέρει όλη η κοινωνία, οι τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου είναι ακυρωμένες. Δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μια συλλογικότερη ευθύνη γι’ αυτό. Έχουμε έναν θεσμό εκτός σχολείων, ο οποίος κατάφερε να καταβροχθίσει το σχολείο και δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Καταβροχθίζει το σχολείο ένας άλλος θεσμός που παρέχει εκπαίδευση, ένας θεσμός που δεν είναι στον κορμό του σχολείου και πρέπει εμείς να επανιδρύσουμε ουσιαστικά το Λύκειο.
Εθνικό Απολυτήριο: Άρα, οι τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου πρέπει να αναβαθμιστούν δραματικά. Πρέπει να οδηγηθούν τα παιδιά στο να αποκτήσουν ένα Εθνικό Απολυτήριο το οποίο να έχει μια σοβαρή υπόσταση στην κοινωνία.
Να αποδραματοποιηθούν οι εξετάσεις: Πρέπει να αποδραματοποιηθούν οι εξετάσεις, οι οποίες το μόνο χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι είναι λειτουργικές και αδιάβλητες. Παιδαγωγικά δεν παίζουν κανέναν ρόλο, το ξέρουμε όλοι. Τα παιδιά μαθαίνουν απ’ έξω τα μαθήματά τους και πάνε και τα γράφουν κι όποιο δεν τα έχει μάθει απ’ έξω, κόβεται. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιδαγωγικά απαράδεκτο πράγμα και βεβαίως για τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, που τυραννιούνται με τον τρόπο που τυραννιούνται τα τελευταία δύο χρόνια πριν τελειώσουν το σχολείο.

Κατώτατος μισθός: Παντού αυξάνεται εκτός από την Ελλάδα!

Από το 2008 μέχρι σήμερα, στα 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κατώτατο μισθό, αυτός έχει αυξηθεί. Εκτός από ένα: την Ελλάδα.

Πρόκειται για στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας είναι 684€. Εκτός από τις Δανία, Ιταλία, Κύπρο, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία, τα υπόλοιπα 22 κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει κατώτατο μισθό.
Σε σύγκριση με το 2008, οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 14%. Μεταξύ 2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν στη Βουλγαρία (+ 109%) και τη Ρουμανία (+ 99%). Επιπλέον σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+ 80%), καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της Βαλτικής, την Εσθονία (+ 69%), τη Λετονία (+ 65%) και τη Λιθουανία (+ 64%).
Ωστόσο, όπως γίνεται εμφανές οι διαφορές στο ύψος του κατώτατου μισθού μεταξύ των 22 κρατών-μελών της ΕΕ είναι μεγάλες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat κυμαίνονται από λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία (235) και στη Ρουμανία (275) σε σχεδόν 2.000 ευρώ το μήνα στο Λουξεμβούργο (1.999), δηλαδή εννια φορές υψηλότερο. Ειδικότερα, δέκα κράτη μέλη, κυρίως από το ανατολικό τμήμα της ΕΕ, έχουν κατώτατους μισθούς κάτω των 500 ευρώ ανά μήνα: Βουλγαρία (235), Ρουμανία (275), Λετονία και Λιθουανία (380), Τσεχία (407), Ουγγαρία (412), Κροατία (433), Σλοβακία (435), Πολωνία (453) και Εσθονία (470).
Σε πέντε άλλα κράτη-μέλη, που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ ανά μήνα: Πορτογαλία (650), την Ελλάδα (684), Μάλτα (736), Σλοβενία (805) και Ισπανία (826).
Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω από 1.000 ευρώ ανά μήνα: Ηνωμένο Βασίλειο (1 397), Γαλλία (1 480), Γερμανία (1.498), Βέλγιο (1.532), Ολλανδία (1.552), Ιρλανδία (1.563) και Λουξεμβούργο (1.999).
Προκειμένου να γίνει δυνατή η σύγκριση με τις ΗΠΑ, η Eurostat αναφέρει πως ο κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 1.192 ανά μήνα. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές των επιπέδων τιμών (δηλαδή υπολογιστούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) το εν λόγω χάσμα μειώνεται σε αναλογία περίπου 1 προς 3, (501 ΜΑΔ ανά μήνα στη Βουλγαρία σε 1.659 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο).
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΟΑΕΔ: Από την Δευτέρα η ανανέωση των δελτίων ανεργίας

Από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ θα μπορούν να προσέρχονται και στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την ανανέωση των δελτίων ανεργίας τους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Την ίδια ώρα ο ΟΑΕΔ βάζει μπροστά δύο προγράμματα για μακροχρόνια άνεργους. Τα προγράμματα αφορούν σε επιδότηση του 50% του μισθού και έως 500 ευρώ τον μήνα, χωρίς τις δεσμεύσεις που ισχύουν για τις προσλήψεις άλλων ανέργων.
Το πρώτο πρόγραμμα προϋπολογισμού 25 εκατ. για 5.000 ανέργους, έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. (2017 - 2019), απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα και προβλέπει 12μηνη επιδότηση μισθού χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού τρεις μήνες μετά αν προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος. Αν η επιχείρηση ζητήσει επέκταση της επιχορήγησης, αυτή θα είναι για επιπλέον 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για ακόμη 3 μήνες. Για την πρόσληψη ατόμου άνω των 50 ετών - άνεργου για 6 μήνες, η επιχορήγηση θα είναι για 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες.
Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, είναι για 10.000 θέσεις ανέργων σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις μόνο ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή αίτησης και θα μπορούν να επιδοτηθούν για 12 μήνες χωρίς καμία δέσμευση αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο (αν ζητήσουν επέκταση, αυτή θα είναι για ακόμη 9 μήνες δηλ, συνολικά για 21 μήνες αλλά με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες).
Αν προσλάβουν μη μακροχρόνια (αλλά άνω των 3 μηνών) άνεργο θα επιδοτούνται για 9 μήνες με υποχρέωση δέσμευσης διατήρησης του προσωπικού χωρίς επιχορήγηση για άλλους 3 μήνες. Εφόσον, όμως, ζητήσουν επέκταση του προγράμματος για άλλους 9 μήνες (δηλαδή συνολικά για 18 μήνες) θα πρέπει να μην απολύσουν κανέναν για 6 ακόμη μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Τέλος οι Πανελλήνιες - Με το απολυτήριο στα Πανεπιστήμια

Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ του 1ου Δ.Σ. Κόνιτσας, του Δ.Σ. Καλπακίου, του 3ου Δ.Σ. και του 9ου Δ.Σ. Ιωαννίνων

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων, κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ηπείρου, κα Παρασκευή Νταλαούτη, διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των Δομών Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας, του Δημοτικού Σχολείου Καλπακίου, του              3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων με θέμα: «Διδακτική Μαθηματικών για τις/τους εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ Ιωαννίνων» 
Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Ιωαννίνων από 09.30΄ έως 12.00΄.  

Tηλεοπτικό μήνυμα που υπογράφεται από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση

Το βράδυ κοιτάμε τον ουρανό! Και πανσέληνος και έκλειψη και bonus κομήτης!

Ένα αστρονομικό φαινόμενο, η έκλειψη της Σελήνης από την παρασκιά της Γης, θα λάβει χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (10-02-2017) προς Σάββατο. Η έκλειψη θα είναι ορατή και από τη χώρα μας, πράγμα που θα καταστήσει το θέαμα πρόσφορο τόσο για παρατήρηση όσο και για φωτογράφιση.

Συγκεκριμένα, οι παρατηρητές θα δουν αρχικά ένα σκοτείνιασμα του φεγγαριού, που θα γίνεται πιο έντονο όσο περνάει η ώρα. Η έκλειψη της παρασκιάς, που θα διαρκέσει συνολικά περίπου τέσσερις ώρες και 20 λεπτά, θα αρχίσει στις 00:34 ώρα Ελλάδας, θα κορυφωθεί στις 02:43 και θα λήξει στις 04:53.
Οι εκλείψεις της παρασκιάς είναι λιγότερο θεαματικές από τις κανονικές εκλείψεις της Σελήνης από τη σκιά της Γης και συχνά περνάνε απαρατήρητες από τους ανυποψίαστους παρατηρητές, καθώς το σκοτείνιασμα του φεγγαριού είναι μερικό και όχι ολικό.
Πάντως, η συγκεκριμένη έκλειψη παρασκιάς αναμένεται να είναι αρκετά έντονη, καθώς το φεγγάρι θα εισχωρήσει πολύ μέσα στην παρασκιά και θα περάσει "ξυστά" από τη σκιά της Γης, πράγμα που θα κάνει το φαινόμενο πιο αισθητό από άλλες εκλείψεις παρασκιάς στο παρελθόν. Το σκοτείνιασμα θα συμβεί στο βόρειο (άνω) μέρος της Σελήνης.
Εξάλλου, στις 02:33 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου θα υπάρχει πανσέληνος, ενώ το ίδιο βράδυ θα περάσει στην κοντινότερη απόστασή του από τη Γη και ο ασυνήθιστος πράσινου χρώματος κομήτης 45Ρ/Χόντα, ο οποίος θα είναι ορατός με κιάλια ή μικρά τηλεσκόπια.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, τρία σε ένα: πανσέληνος, σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς και κομήτης!
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς στην αγορά αποκριάτικων παιδικών στολών

«Βρεφική αμνησία»: Γιατί δεν θυμόμαστε σχεδόν τίποτα από την παιδική ηλικία;

Τι θα γίνει αν επιστρέψουμε στη δραχμή. Καταθέσεις, δάνεια, τράπεζες!!!

Οριστική μονιμοποίηση για συμβασιούχους σε ΚΕΠ

Πανελλήνιες 2017: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος για τους μαθητές

Αγιος Χαράλαμπος – 10 Φεβρουαρίου: Ο βίος και τα θαύματα

Κομήτης περνά κοντά στην Γη και θα είναι ορατός με γυμνό μάτι

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ιωάννινα - Αντίρριο: Έτοιμα ακόμη δυο τμήματα της Ιονίας οδού!

Σπήλαιο Κηπίνας, Τζουμέρκα

«Το Δελφίνι» Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για αυτιστικούς μαθητές

Μπείτε ελεύθερα και δωρεάν στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου

Ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία και στους Νήσους του Σολομώντα

Ψηφιακή Εφαρμογή για τα Ομηρικά Έπη

Δ. Ιωαννιτών: Φθηνότερο εισιτήριο για τους κατοίκους των Δημοτικών Διαμερισμάτων

Με επιδότηση του Δήμου Ιωαννιτών, φθηνότερο εισιτήριο θα πληρώνουν σε λίγες μέρες οι πολίτες που μετακινούνται με το Αστικό ΚΤΕΛ από και προς τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση ενέκρινε – κατά πλειοψηφία- τη σύναψη σύμβασης Δήμου Ιωαννιτών και Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.
Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας «η μείωση του εισιτηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Προσπαθούμε μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες να ελαφρύνουμε τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση».
Πέραν της μείωσης του εισιτηρίου, η συμφωνία Δήμου και Αστικού ΚΤΕΛ αποδίδει κι άλλα οφέλη για τους πολίτες, καθώς προβλέπει προσθήκη νέων δρομολογίων σε συγκεκριμένες περιοχές και μεταφορά των μαθητών της Γορίτσας και του νέου Γυμνασίου Ανατολής.
Όπως τόνισε ο εισηγητής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, «πρόκειται για μια δυναμική συμφωνία των δύο φορέων που στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας θα βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση για να αποφέρει τα περισσότερα οφέλη στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Στόχος μας είναι αφενός η ελάφρυνση των νοικοκυριών που πλήττονται από την κρίση κι αφετέρου η αύξηση των πολιτών που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση των αυτοκινήτων, με προφανή τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, Στέφανος Μουστακλής,  που παρέστη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστήριξε πως ήδη είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που έρχονται από τους πολίτες. «Είμαστε δύο φορείς που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τις συγκοινωνίες για τον πολίτη. Γι’ αυτό καλούμε τους πολίτες να την αγκαλιάσουν», είπε ο κ. Μουστακλής.
Η συμφωνία που πήρε το «πράσινο φως» του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπογραφεί από τις δύο πλευρές, θα τεθεί σε ισχύ μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. Βασίστηκε δε σε μελέτη που εκπόνησαν από κοινού Δήμος Ιωαννιτών και Αστικό ΚΤΕΛ.
Η σύμβαση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και το κόστος για το Δήμο Ιωαννιτών είναι 115.000,00 ευρώ. Το κόστος θα παραμείνει το ίδιο ανεξάρτητα αν σε αυτό το διάστημα αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών.

Γ.Σ.Ε.Ε: Όχι στην αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης

Στη Βουλή πάλι η τροπολογία για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών

34 δωρεάν παιδικά e-books για τους μικρούς μας φίλους!

Τα Ηπειρώτικα εμφιαλωμένα νερά κατακλύζουν την Κίνα

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Κίνα έχει διπλασιάσει το μερίδιό της στην αγορά εμφιαλωμένου νερού παγκοσμίως και έχει ξεπεράσει ακόμα και τις ΗΠΑ σε συνολική κατανάλωση. Η κατά κεφαλήν, ωστόσο, εικόνα είναι πολύ διαφορετική, όπως αναφέρεται στο ενημρωτικό σημείωμα. Οι κινέζοι βρίσκονται κάτω του μέσου όρου κατανάλωσης παγκοσμίως με την κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού να είναι τα ...
30 λίτρα περίπου 1/5 της κατά κεφαλή κατανάλωσης των κατοίκων στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης της κατανάλωσης.

Εισαγωγές Ελληνικών μεταλλικών νερών στην Κίνα
Εισαγωγές Ελληνικών μεταλλικών νερών στην Κίνα γίνονται από μεμονωμένους εισαγωγείς-διανομείς όπως η εταιρεία «Tianjin OSENJATO Consulting Co., Ltd», η οποία εισάγει το φυσικού μεταλλικό νερό "Κωστηλάτα" από την Ήπειρο.Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου ΟΕΥ, στην Κίνα εξάγει και η Ελληνική βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού από την Ήπειρο, η «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». Πρόκειται για το νερό «Ζαγόρι».Επίσης το Ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό «Θεόνη» τετραπλασιάζει την παραγωγή του με στόχο τις εξαγωγές, διότι βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής με κινεζικό όμιλο, ο οποίος αναμένεται να τοποθετήσει το «Θεόνη» σε χιλιάδες σημεία στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Η εφαρμογή της συμφωνίας αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης το 2017.Σημειώνεται ότι οι πιο γνωστές και διαδεδομένες μάρκες εισαγόμενου μεταλλικού νερού στην κινεζική αγορά είναι οι Evian (όμιλος Danone), Perrier (όμιλος Nestle) και San Pelegrino (όμιλος Nestle).

Οι δυσκολίες
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι ελληνικές εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών στην Κίνα, και που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις εξαγωγές μας στην συγκεκριμένη αγορά, είναι τα εξής:τα προβλήματα, λόγω της μακράς περιόδου μεταφοράς και φύλαξης μέχρι την πώλησή των φυσικών νερών (πχ ανάπτυξη σωματιδίων εντός της συσκευασίας που οδήγησαν σε επιστροφή του προϊόντος)
αναφορές για κακή συσκευασία στις μεταφορές με αποτέλεσμα τα φορτία συχνά να φθάνουν μισοκατεστραμμένα δίνοντας κακή εικόνα του προϊόντος.
Το εισαγόμενο εμφιαλωμένο νερό στην Κίνα, λόγω της υψηλής τιμής του, διατίθεται, κυρίως, από μεγάλες διεθνείς αλυσίδες υπεραγορών και σούπερ μάρκετ (όπως το Carrefour), καταστήματα τροφίμων δυτικού τύπου, διεθνή ξενοδοχεία, εστιατόρια με ξένη κουζίνα και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, όπου συχνάζουν Δυτικοί και Κινέζοι των υψηλών εισοδηματικών τάξεων.
Η υψηλή τιμή του εισαγόμενου εμφιαλωμένου νερού το καθιστά, εκ των πραγμάτων, προϊόν που απευθύνεται στα ανώτερα στρώματα της αγοράς, που διαθέτουν, άλλωστε, και το μορφωτικό επίπεδο για να μπορούν να εκτιμήσουν τις ιδιότητες του εμφιαλωμένου νερού.

Το Υπουργείο Παιδείας "νεκρανασταίνει» την ΑΔΙΠΠΔΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε πληρώνουν ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Δημόσιο

Συντάξεις: Έξοδος από το Δημόσιο πριν από τα 60 (παραδείγματα)

Εννέα ασφαλιστικές διατάξεις επιτρέπουν την έξοδο από το Δημόσιο ακόμα και πριν από τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Τυχεροί είναι όσοι πρόλαβαν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, που ακολουθούν… κυμαινόμενα όρια ηλικίας.
Στους μεγάλους κερδισμένους, σύμφωνα με το Έθνος, οι άνδρες με ανήλικα τέκνα που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012, οι γονείς τριών τέκνων και οι γυναίκες με 25ετία το 2010. Αντιθέτως, καμία ευνοϊκή ρύθμιση δεν ισχύει για όσους συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, καθώς πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67 ή εναλλακτικά στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.
Αναλυτικά οι διατάξεις που επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη είναι οι εξής:
1 Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 που συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 59ου έτους και 6 μηνών.
2 Ανδρες και γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010 για έξοδο με 35ετία εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών αποχωρούν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.
3 Ανδρες και γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011 για έξοδο με 35ετία εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς για την έξοδο στη σύνταξη απαιτούνται 36 χρόνια ασφάλισης.
4 Ανδρες και γυναίκες που μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο μέσα στο 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και 8 μηνών.
5 Μητέρες ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 εφόσον συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους φέτος αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ευνοϊκή ρύθμιση για άνδρες με ανήλικα που είχαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, που είναι από τους χαμένους του Ασφαλιστικού.
6 Γονείς ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2011 εφόσον γίνονται φέτος 52 ετών θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Η ρύθμιση αυτή είναι ενιαία για άνδρες και γυναίκες στον δημόσιο τομέα.
7 Γονείς ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2012 εφόσον συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους φέτος θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Η ρύθμιση αυτή είναι κοινή για άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο.
8 Γονείς τριών και άνω τέκνων με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους φέτος θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.
9 Γονείς τριών και άνω τέκνων με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέσα στο 2012εφόσον συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους εντός της φετινής χρονιάς θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες.

Τι αλλάζει στις φετινές Πανελλαδικές και στη Γ’ Λυκείου

Αλλαγές-sos στη φετινή Γ’ Λυκείου. Πρώτα απ’ όλα αλλάζει ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων. Δεν θα ξεκινήσουν Μάιο οι Πανελλαδικές, αλλά τον Ιούνιο και αυτό καθώς πρώτα θα πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις του Λυκείου.
Ταυτόχρονα καταργείται η διάταξη των επαναληπτικών εξετάσεων στις πανελλαδικές, ενώ αλλάζει και ο χρόνος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων του Λυκείου που πλέον δεν θα γίνονται τον Σεπτέμβριο, αλλά τον Ιούνιο.
Για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές της Γ Λυκείου (αλλά και της Γ γυμνασίου) να πάρουν το απολυτήριό τους σε τρεις εξεταστικές περιόδους, με δύο επαναληπτικές εξετάσεις δηλαδή, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.
Θεσμοθετείται οριστικά το 10% που δίδει τη δυνατότητα συμμετοχής εκ νέου στις πανελλαδικές, κρατώντας τον βαθμό που πέτυχαν στις πρώτες. Η συμμετοχή τους μάλιστα μπορεί πλέον να γίνεται για δύο και όχι μόνο για ένα χρόνο.
Για να μην υπάρξουν προβλήματα για τους υποψηφίους που υπάγονται στην κατηγορία του 5% λόγω της αλλαγής των παθήσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας το υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι φέτος θα ενταχθούν όλοι όσοι περιλαμβάνονται και στην παλιά λίστα.
Στο μηχανογραφικό δελτίο διευρύνονται οι επιλογές για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ευνοημένοι είναι οι υποψήφιοι του 2ου του 3ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου που έχουν περισσότερες επιλογές στις Θετικές, Τεχνολογικές, Επιστήμες Υγείας, την Πληροφορική και την Οικονομία.
Σε ότι αφορά στα ΕΠΑΛ για πρώτη χρονιά φέτος δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής με ποσοστό 1% στα πανεπιστήμια.Μέχρι τώρα οι υποψήφιοι είχαν πρόσβαση μόνο σε σχολές των ΤΕΙ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η σχετική υπουργική απόφαση για τις σχολές στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν.

Eρώτηση στην Ευρωβουλή για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Γραμματική και Συντακτικό της Νεοελληνικής σε απλά μαθήματα

POS: Που μπαίνει υποχρεωτικά και πότε

- “Σπάει” στα δύο η υποχρεωτική χρήση POS σε επαγγελματίες και καταστήματα
- Πιο εύκολο το “χτίσιμο” του αφορολόγητου για τα νοικοκυριά
- Δείτε που μπαίνει υποχρεωτικά ηλεκτρονικό μηχάνημα για αποδείξεις
- Ποιοι θα πρέπει να βάλουν POS ως τον Ιούνιο και ποιοι ως τα τέλη του 2017

Υποχρεωτική γίνεται η χρήση μηχανημάτων POS σε μια σειρά υπηρεσιών και καταστημάτων. Στόχος του υπουργείου είναι να “χτυπηθεί” η φοροδιαφυγή, καθώς η χρήση θα γίνει πρώτα σε επαγγελματικές ομάδες “υψηλού κινδύνου” ενώ ως το τέλος του χρόνου η χρήση θα γίνει υποχρεωτική παντού.
Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό για τον απλό καταναλωτή θα γίνει πιο εύκολο το χτίσιμο του αφορολόγητου καθώς μιλάμε για υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά.

Έτσι ως τις 30 Ιουνίου υποχρεωτική γίνεται η εγκατάσταση μηχανημάτων POS από:
Ιατρούς
Δικηγόρους
Υδραυλικούς
Ηλεκτρολόγους
Κομμωτήρια
Εστιατόρια
Καφετέριες
Μπαρ
Οι 12 κλάδοι που υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν POS στις 30 Ιουνίου
Εστίαση - μπαρ - καφε
Επισκευές
Εκπαίδευση
Ένδυση - υπόδηση
Ενοικιάσεις
Κομμωτήρια
Γυμναστήρια
Νομικές δραστηριότητες
Ιατρικές υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες
Ενέργεια
Τυχερά παιχνίδια
Ουσιαστικά πρόκειται για 200.000 επαγγελματίες οι οποίοι θεωρείται ότι είναι στη ζώνη υψηλής φοροδιαφυγής.
Στη συνέχεια και μέχρι τα τέλη του έτους το μέτρο θα επεκταθεί και σε μικρά καταστήματα τροφίμων, ψιλικών κλπ

Κάρτα σίτισης 2017: Σήμερα τα λεφτά για την τελευταία δόση

Κάρτα Σίτισης 2017 και Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 2017. Με προβλήματα το keaprogram.gr. Σήμερα μπαίνουν λεφτά στις κάρτες σίτισης.

Μέχρι και σήμερα Πέμπτη (9 Φεβρουαρίου 2017), θα γίνει η «φόρτιση» στην Κάρτα Σίτισης 2017 για τους δικαιούχους του προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το ποσό που θα πιστωθεί, ανέρχεται σε 13.491.800 ευρώ και αφορά σε 120.097 δικαιούχους του προγράμματος. Πρόκειται για την τελευταία ενεργοποίηση της Κάρτας Σίτισης 2017, μετά την παράταση του προγράμματος έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.
Ταλαιπωρία για όσους θέλησαν να υποβάλουν μέσω των δήμων ή των ΚΕΠ την αίτηση για το ΚΕΑ, καθώς η ψηφιακή πλατφόρμα δεν λειτουργεί λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας από χιλιάδες ενδιαφερόμενους.
Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα keaprogram.gr, αλλά και στους δήμους και στα ΚΕΠ. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να λάβουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 48.000 δικαιούχοι σε 30 δήμους.
Σε 700.000 άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), συνολικού ύψους 760 εκατ. ευρώ. Η αίτηση για συμμετοχή στο ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού το οποίο υπέβαλε την πλέον πρόσφατη φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγό του. Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης έχουν εγκριθεί, μέχρι σήμερα, 41.304 αιτήσεις και απορρίφθηκαν 4.418.
Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι:
  • Για άγαμο προβλέπεται ποσό 200 ευρώ/μήνα
  • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος της οικογένειας προβλέπονται 100 ευρώ/μήνα
  • Για κάθε ανήλικο μέλος της οικογένειας προβλέπονται 50 ευρώ/μήνα.
Οι δικαιούχοι για το ΚΕΑ - Κοινωνικό Ειδόδημα Αλληλεγγύης θα έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων, παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης και η ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για τον άγαμο, ενώ το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Καιρός: Πέφτει το θερμόμετρο, έρχονται βροχές

Ο καιρός μπορεί να θυμίζει... Άνοιξη όμως δεν πρέπει να μας ξεγελάει. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ρίχνουν το θερμόμετρο, ενώ έρχονται και βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.Ανεμοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και σταδιακά στα ανατολικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 02 έως 11 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια στα ορεινά.Ανεμοι: ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 06 έως 15 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.Ανεμοι: βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 04 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά κατά τόπους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 11 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα βόρεια 6 και σταδιακά 7 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 10 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια κατά τόπους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 09 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές και το βράδυ λίγα χιόνια στα ορεινά.Ανεμοι: μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασια: από 07 έως 10 βαθμούς κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 10-02-2017
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα νοτιοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα νότια κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.Ανεμοι: στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πιθανόν σταΝότια τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασια: σε μικρή πτώση. Παγετός κατά τόπους στα κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά.