Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» των εκπαιδευτικών και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου