Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

2ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017 του Λιόντου Βασιλείου αιρετού στο ΠΥΣΠΕ ΙωαννίνωνΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 15.05.2017
2ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Με το παρόν ενημερωτικό σας ενημερώνω για το εξής:
  1. Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ – Αποσπάσεις σε φορείς
Εκπνέει και επίσημα σήμερα 15 Μαΐου 2017 (μέχρι τις 15:00), η ηλεκτρονική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr), αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου ουδεμία παράταση πρόκειται να δοθεί.
Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί ΠΕ και ΔΕ δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.
Επίσης, μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί ΠΕ και ΔΕ δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, νέα αίτηση, εφόσον δεν είχαν υποβάλει εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Η εξέταση των αιτήσεων αυτών είναι δυνητική.
Σας επισημαίνω εδώ σχετικά με τις αποσπάσεις σε φορείς, επειδή πολλοί μου θέτετε τηλεφωνικά το ερώτημα, προς γνώση και των λοιπών συναδέλφων μας ότι το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση στις 10.5.2017 σύμφωνα με την οποία: “Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για τις αποσπάσεις στους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ακολουθήσει Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση”.

  1. Παραιτήσεις συναδέλφων μας στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.
Τελικά από τους πέντε συναδέλφους - συναδέλφισσες μας (4 δάσκαλοι και 1 νηπιαγωγός) που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, απέσυραν την αίτησή τους οι 2 συνάδελφοι μας δάσκαλοι, δικαίωμα που άλλωστε τους έδινε ο νόμος μέχρι και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.
Σημειώνω δε και την εξής ενημέρωση - διευκρίνιση από το υπουργείο:
"Μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σχετικά με το αν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις στον υπολογισμό των κενών για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα ληφθούν υπόψη, όπως δεν λήφθηκαν υπόψη και στις μεταθέσεις σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους μας, αλλά θα υπολογιστούν στις εν λόγω διαδικασίες του επόμενου έτους."
Με λίγα λόγια οι κενές οργανικές θέσεις που οι συνάδελφοι αφήνουν πίσω δεν θα δοθούν φέτος, αλλά το επόμενο σχολικό έτος.

  1.  Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
Είθισται κάθε χρόνο με το πέρας της ανακοίνωσης των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων να καλεί τους συναδέλφους να προβούν στην υποβολή δήλωσης τοποθέτησης στα οργανικά κενά τα οποία και γνωστοποιούνται στη σελίδα της Διεύθυνσης. Τη φετινή σχολική χρονιά ωστόσο βρισκόμαστε ακόμα σε φάση αναμονής βιώνοντας και κάτι το πρωτόγνωρο. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι υπηρεσιακές μεταβολές των σχολικών μονάδων (προαγωγές, υποβιβασμοί κτλ). Αυτές μάλιστα, όπως κατ’ επανάληψη έχω επισημάνει, έπρεπε να είχαν λάβει χώρα πριν το ΠΥΣΠΕ προβεί στον προσδιορισμό των οργανικών κενών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
Συνεπώς θέλω να πιστεύω ότι το υπουργείο θα δεήσει να ανακοινώσει τις υπηρεσιακές μεταβολές των σχολικών μονάδων, ώστε στη συνέχεια να κληθούν οι συνάδελφοί μας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα οργανικά κενά που θα γνωστοποιηθούν, αλλά και σε όσα πιθανόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.    

  1. Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα
Σύμφωνα με την εγκύκλιο των αποσπάσεων 2017-18 οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:
α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125).
Επιπλέον, «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».
β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας.
γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών.
δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.
ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ.
στ) Είναι σύζυγοι επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές
Εδώ επισημαίνω ότι δεν πρέπει να συγχέονται οι αποσπάσεις κατά προτεραιότητα όσων ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, με τα κριτήρια μοριοδότησης των αποσπάσεων στα οποία πέρα από τη συνολική υπηρεσία, τη συνυπηρέτηση, την εντοπιότητα και τους οικογενειακούς λόγους προβλέπεται μοριοδότηση για σοβαρούς λόγους υγείας. Ειδικότερα οι παραπάνω αφορούν σε περιπτώσεις:
α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),
β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),
γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α),
δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3).
Σε κάθε περίπτωση σε ό, τι αφορά στις ασθένειες που υπάγονται στο Π.Δ 50/96, το Υπουργείο οφείλει άμεσα να συμπεριλάβει και άλλες περιπτώσεις ασθενειών εξίσου σοβαρές που άπτονται μεγάλης μερίδας συναδέλφων μας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου