Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

23 Οκτωβρίου 2016 Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

Κληθεὶς ἀδελφὸς τοῦ Κατακρίτου ξύλῳ
Θνῄσκεις δι' αὐτόν, παμμάκαρ, κρουσθεὶς ξύλῳ.
Ἐσθλὸν Ἀδελφόθεον τριτάτῃ ξύλῳ εἰκάδι πλῆξαν.

Βιογραφία
Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γι' αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Η συγγενική του, όμως, σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα καθορισμένη. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως, εξήγειρε τη μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού, και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον αποτελείωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.

Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» (Επιστολή Ιακώβου, α' 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη ξεγελάτε τον εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον να ακούει κανείς το λόγο.

Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, συνοδευόμενη με το ακόλουθο δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ». Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το όντι ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’.
Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ τοῦ Πατρὸς μονογενὴς Θεὸς Λόγος, ἐπιδημήσας πρὸς ἡμᾶς ἐπ' ἐσχάτων, τῶv ἡμερῶν Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτον σε ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, Ποιμένα καὶ Διδάσκαλον, καὶ πιστὸν οἰκονόμον, τῶν μυστηρίων τῶv πνευματικῶν, ὄθεv σε πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε.

Ὁ Οἶκος
Τὸν γόνον σε τοῦ Ἰωσήφ, καὶ Ἱεροσολύμων τὸν πρῶτον ἱεράρχην, Ἰάκωβε θεόπτα, καὶ τοῦ Κυρίου ἀδελφὸν ὕμνοις ἐγκωμίων ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς, καὶ πίστει ἀνακράζομεν· Δώρησαι ἡμῖν δώρημα τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, καὶ ἀπέλασον τὴν θλίψιν τὴν ἐπερχομένην καὶ ἐνεστῶσαν ἐκ πλήθους πταισμάτων· ἐπῆραν γὰρ οἱ ἐχθροὶ καθ' ἡμῶν τὴν πτέρναν, καὶ ἐκύκλωσαν ἡμᾶς Ἰσμαηλῖται· ὧν θραῦσον ταχὺ τὰ τόξα ἱεροφάντορ, ἵνα σε πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε.

Οπτικοακουστικό Υλικό

media
Ακούστε το απολυτίκιο!
media
Ακούστε το απολυτίκιο!

Διάφορα Αρχεία

Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου


Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)

Adobe Digital Editions 4.5 - Το απόλυτο πρόγραμμα για ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων

Τέλη κυκλοφορίας 2017: Μειώσεις για 800.000 ΙΧ - Αυξήσεις για 1.2 εκατ.

Παίξτε παιχνίδια του Atari 2600 από τον υπολογιστή σας

Φορητό πλανητάριο; Ναι, υπάρχει στα Γιάννενα

50 ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ 30+2 ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

129 παλιά σχολικά βιβλία στον υπολογιστή σας !

Οι πρώτες φωτογραφίες,από την μεγάλη υποχώρηση εδάφους στο Καλπάκι

ΟΙ 10 πιο γραφικοί φθινοπωρινοί προορισμοί

Πάγο έβαλαν οι “Θεσμοί” στους διορισμούς 20.000 μόνιμων εκπαιδευτικών

Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις;

Ολη η απόφαση για την ενισχυτική διδασκαλία 2016 - 2017

Χάνει την εγγύηση το αυτοκίνητο σε συνεργεία εκτός αντιπροσωπείας;

Ο Άγιος Αβέρκιος και το άνοιγμα των κρασιών στη Σαντορίνη

Σεισμός στα Γιάννενα: Νέο βίντεο από τον “κρατήρα” που άνοιξε στο Καλπάκι – Πρωτοφανείς εικόνες

Υπνική παράλυση: Τι είναι ακριβώς, πότε, γιατί και σε ποιους έρχεται η… δαιμονική "Μόρα"

Παγκόσμια Ημέρα Τραυλισμού: Πώς εκδηλώνονται οι διαταραχές λόγου στο παιδί

Νέα εγκύκλιος με οδηγίες για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Η μαστίχα ευεργετική για όσους έχουν χοληστερίνη

Ο πόνος μπορεί να είναι «κολλητικός»

Σε ελεύθερη πτώση η κατανάλωση γάλακτος

Πότε αναμένεται η πληρωμή για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Τα 10 πιο τρελά επιδόματα που χορηγεί ακόμα το δημόσιο!

Η ΠΑΡΕΑ__ Αντίο θάλασσα _Κάρτες ανάγνωσης

Το 2018 Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες με το τρένο

Το χωριό στη Φλώρινα που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος στο Poimin.gr

Εκπαιδευτικό βίντεο με οδηγίες για προστασία από σεισμούς. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Παναγία Εκατονταπυλιανή:Οι 99 φανερές πύλες και τα ανεξήγητα γεγονότα

Δεν άλλαξε μόνο η Αθήνα στο πέρασμα των χρόνων. Δείτε πώς άλλαξε η εικόνα μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο μέσα σε μερικές δεκαετίες

Αυτές είναι οι 7 σπουδαίες προσωπικότητες που δεν πήγαν σχολείο αλλά άλλαξαν τον κόσμο: Από τον Τσάρλι Τσάπλιν ως τον Τόμας Έντισον

ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΝΕΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι δασοφύλακες στην ύπαιθρο θα φορούν πλέον στολή

Οι κερδισμένοι στην αγορά του αυτοκινήτου

Τα στοιχεία του ΙΚΑ για τους μισθούς και την απασχόληση στην Ελλάδα

Καιρός: Χειμωνιάτικο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες!

Ουρικό οξύ: Συμπτώματα, αντιμετώπιση και φυσιολογικά επίπεδα [vid]

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Γιατί το PC μου σέρνεται; Πιθανά αίτια και οι λύσεις τους (βίντεο)

Τένεσι Ουίλιαμς. Ο αμερικανός συγγραφέας με τον αλκοολικό πατέρα, την κακοποιημένη μάνα και την σχιζοφρενή αδελφή. Εμπνεύστηκε τα έργα του από τη ζωή του και άλλαξε το θέατρο. Πέθανε από έναν φελλό

10 of the Most Stunning Wildlife Pictures of the Year

Google Chrome - Η 54η έκδοση έτοιμη για κατέβασμα!

Λύθηκε το μυστήριο στο τρίγωνο των Βερμούδων - ΦΩΤΟ

Υπουργός – Με Π.Δ. τα νέα Προγράμματα Σπουδών Ξ.Γ., τι είπε για Κ.Π.Γ. και επάρκεια διδασκαλίας

Το Μέτσοβο από ψηλά… Ένα βίντεο γεμάτο γοητεία

Παρουσιάζουμε το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων σε Α/θμια και Β/θμια

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Τέλη Κυκλοφορίας 2017: Αναλυτικά τα ποσά που θα πληρώσουν οι κάτοχοι ΙΧ

Μισθός κάτω από το επίδομα ανεργίας για 500.000 εργαζόμενους

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι απο τα τέλη κυκλοφορίας 2017 - Πότε ανεβαίνουν στο Taxisnet

Πότε αναμένεται η πληρωμή για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Κορυφώνεται η φθινοπωρινή «βροχή» απο πεφταστέρια

Από τις 9 Νοεμβρίου στα φαρμακεία η Κρητική ασπιρίνη

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Αναβάλλεται η «λευκή νύχτα» στα Γιάννινα

«Ακτινογραφία» του ρήγματος και της σεισμικής δραστηριότητας… Τα συμπεράσματα των πρώτων τεσσάρων ημερών

Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Αναγνώριση προυπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Επιστολή Κατρούγκαλου: Συνταξιούχοι σε... νευρική κρίση - Έρχονται προσφυγές

Τέλη κυκλοφορίας 2017: Οι έξι κατηγορίες που αλλάζουν

Έμφραγμα: Τι θα νιώσετε λίγο ΠΡΙΝ σας συμβεί

ΕΟΦ: Τα συμπληρώματα διατροφής και τα ...μάτια σας δεκατέσσερα

Κάρτα σίτισης: Πότε πληρώνεται η 16η δόση

7 πράγματα που πρέπει να λέτε στο παιδί σας πριν ξεκινήσει για το σχολείο

Οι διαδικασίες για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας των υποψηφίων για τα ΑΕΙ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Οι μαθητές του Ολοήμερου προγράμματος συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

Άδεια μιας ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς για τις εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο για έντονα φαινόμενα

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συστάθηκαν οι 2.223 θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια. Όλες οι περιοχές

Τι θα γίνει με το ολοήμερο και την αποχώρηση των μαθητών την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου

Ξεκίνησε η λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος»

Την Ελλάδα ψηφίζουν για διακοπές παιδιά από όλο τον κόσμο

20-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Είμαστε φτωχότεροι από το 2003 - Κατρακύλα 13 ετών μας έστειλε στον πάτο

Αιμορροΐδες: Όλες οι βασικές αρχές για να μην έχετε πρόβλημα [vid]

Καλά νέα για όσους έχουν δάνεια από τον ΟΕΚ

Τα ιδιαίτερα ταλέντα των παιδιών με αυτισμό σε μια όμορφη ταινία animation!

«Εξανεμίζονται» οι επικουρικές συντάξεις - Δράμα μπροστά στα ΑΤΜ

ΔΕΗ: Απο 1/11 το οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο

Αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

«Παγώνουν» οι δόσεις για τους ανέργους με δάνεια του ΟΕΚ

Ο ΕΟΠΥΥ πλέον θα καλύπτει σημαντικές ιατρικές εξετάσεις που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι

Αλλάζει η χορήγηση του Ποινικού Μητρώου

ΕΕΤΑΑ: Ορθή επανάληψη για τα αποτελέσματα στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Παράταση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τεράστια καθίζηση στην Εθνική Ιωαννίνων - Άρτας - Ακούγονται ήχοι μέσα από το έδαφος

Η νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές φοιτητών ειδικών κατηγοριών

10.162 δάσκαλοι και 9.180 νηπιαγωγοί παραμένουν άνεργοι

Ακμή: Ποιες τροφές προκαλούν έξαρση στα σπυράκια

Καιρός για ... ομπρέλα και μπουφάν!

Σεισμός στα Γιάννενα: Ισχυρός μετασεισμός τα ξημερώματα

Υπάρχει ζωή στον Άρη! Το πείραμα Viking Labeled Release βρήκε στοιχεία το 1976!

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

«Πόσο θα κοστίσει ο νέος Καλλικράτης;»

Πάνε Βουλγαρία οι ελληνικές επιχειρήσεις -Δείτε πόσες έχουν συσταθεί

Δημόσιο-Υπολογισμός εφάπαξ: Το ΤΠΔΚΥ ζητά συμπληρωματικά στοιχεία (εγκύκλιος- πίνακες)

Τρίτο «κύμα» αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά

Η ανακοίνωση του ΟΓΑ για τα οικογενειακά επιδόματα

Αλλάζει η χορήγηση του Ποινικού Μητρώου

Ανατροπές για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου

Εργάνη: Στο 61% οι ευέλικτες μορφές εργασίας το Σεπτέμβριο!

Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου 1979 η Σουηδική Ακαδημία αναγγέλλει την απονομή του Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελύτη

Οι αλλαγές στο Π.Δ. για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όλη η κληρονομιά των Ιωαννίνων στο νέο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Αγορά σούπερ - μάρκετ: Πτώση κατανάλωσης

Αλλαγές στην διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία

Αυξάνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά από την 1η Ιανουαρίου 2017

Νέος φόρος ακινήτων από το 2018 - Οι διαφορές με τον ΕΝΦΙΑ

Όλα όσο πρέπει να ξέρετε για την αρτηριακή υπέρταση

Αυξήθηκαν οι μαθητές στα Δημοτικά-Μειώθηκαν στα Νηπιαγωγεία

Διπλή αποζημίωση σε όσους φεύγουν σε σύνταξη!

Ιγμορίτιδα: Αίτια, συμπτώματα, επιπλοκές, θεραπεία, πρόληψη

Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2016: Αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς

Καταθέσεις: Κατασχέσεις λογαριασμών καθημερινά – Ποιοι κινδυνεύουν

Η Ειδική Αγωγή θυσιάζεται στο βωμό της λογιστικής αντίληψης για την εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη σε ηλεκτρονική μορφή

Ταξίδι στη Χιλή και στην Αργεντινή

Όλη η απόφαση για τον κοινωνικό τουρισμό ΟΑΕΔ 2016 - 2017

Η Φωτίου για την ημερομηνία πληρωμής τρίτης δόσης στα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο

Eurostat: 1 στους 3 σε συνθήκες φτώχειας - Η Ελλάδα στη χειρότερη θέση μετά από Βουλγαρία και Ρουμανία

Capital controls: Η «ανακύκλωση» μετρητών έγινε «φρέσκο» χρήμα

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Πότε πληρώνονται οι 38.000 δικαιούχοι

Τι προβλέπεται για την αργία της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία

Τι αλλάζει για το δίπλωμα οδήγησης από τις 9 Νοέμβρη

Σπάει την "εκεχειρία" ο Ιερώνυμος - "Την πατρίδα και την ορθοδοξία μας δεν θα την παραδώσουμε"

ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ - Δείτε τα ένσημά σας στο www.atlas.gov.gr

Καιρός: Κρύο και βροχές – Πάρτε και ομπρέλα

Η κρητική διατροφή του 1960... το καλυτερο "φάρμακο"!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει! Πενταπλασιάστηκαν οι Ιταλοί τουρίστες από το 2012

Φιοντόρ Ντοστογέφσκι: Έγκλημα και Τιμωρία

18-10-16 Τι προβλέπεται για την 28η Οκτωβρίου στα σχολεία

Η απλότητα του Μητροπολίτη Ναυπάκτου (ΦΩΤΟ)

Λιπώδης διήθηση του ήπατος

Προσλήψεις 77 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02 και ΠΕ18 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ

Δωρεάν ebook με120 ασκήσεις οργάνωσης και τόνωσης της μνήμης σε παιδιά

Σε καλό δρόμο οι 1000 πιστώσεις για τους αναπληρωτές

Webtile System Ultra - Δείτε πληροφορίες για το hardware του υπολογιστή σας

Gnumeric 1.12.32 - Το εναλλακτικό δωρεάν Excel

Οδηγίες προστασίας από τους σεισμούς

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017

Πώς να προφυλάξετε τα παιδιά από τα μικρόβια στους χώρους άθλησης!

Τέλη κυκλοφορίας 2017: Φωτιά στα καινούργια αυτοκίνητα!

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Πιο ακριβό από πέρυσι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φτώχειας

Κρέας: Σε τι θερμοκρασία πρέπει να φτάνει στο ψήσιμο για να είναι ασφαλές [vid]

Είναι γνωστό ότι αν δεν μαγειρευτεί σωστά το κρέας, τότε μπορεί να γίνει αιτία για επικίνδυνες επιπλοκές υγείας.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε σε ποια επίπεδα πρέπει να φτάνει η θερμοκρασία στο εσωτερικό κάθε ξεχωριστού κομματιού από κρέας, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι έχουν εξοντωθεί όλοι οι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Δεν πάει ο νους σας στα πιο βρώμικα πράγματα που ακουμπάτε κάθε μέρα… [vid]

Κάθε μέρα που αγγίζουμε επιφάνειες που είναι γεμάτες με μικρόβια. Και οι πιο επικίνδυνες εστίες αυτών των μικροβίων μπορεί να μην είναι αυτές που θα περιμένατε.

Ξέρατε για παράδειγμα ότι στις καφετέριες και τα εστιατόρια, το μενού που πιάνετε στα χέρια σας, έχει περισσότερα μικρόβια πάνω του από την λεκάνη της τουαλέτας σας;
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Τι γνωρίζω για το σεισμό ΙΙ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Ευρετήριο αναρτήσεων

(ΒΙΝΤΕΟ) Η Ιόνια Οδός πλησιάζει την πρωτεύουσα της Ηπείρου

Ανακαλύφθηκαν 700 φιάλες με αρχαία αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για την καρδιά

Καιρός: Κρύο και βροχές – Ήρθε ο Χειμώνας

Συντάξεις 600 και μισθοί 400 ευρώ! Η Ελλάδα στη χειρότερη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία!

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ο μηχανικός κ. Κ. Σακκάς εξηγεί τη συμπεριφορά των οικοδομών σε σεισμούς

Μισθός έως 100 ευρώ για 126.000 «εργαζόμενους»!

Ξεκινάει ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός της επιστροφής φόρου με οφειλές

ΕΛ.ΑΣ.: Ξεκίνησε η λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος»

Στις εφορίες θα «στηθούν» χιλιάδες σύζυγοι υπόχρεων δήλωσης «πόθεν έσχες»

ΟΑΕΔ - Κοινωνικός Τουρισμός: Τις επόμενες μέρες η υποβολή αιτήσεων

Τροπολογία για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών τίτλων

Νέα αποχή των συμβολαιογράφων την Τετάρτη – Δεν θα γίνουν πλειστηριασμοί α' κατοικίας

25 ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΟΥΝ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ.

Webtile System Ultra - Δείτε πληροφορίες για το hardware του υπολογιστή σας

Ο σεισμός στα Γιάννινα μετακίνησε την Πίνδο!

Μισθολογική αναγνώριση μεταπτυχιακών

Κώστας Παπαζάχος… «Αισιοδοξούμε… Δεν ενεργοποιήθηκε το νοτιοανατολικό τμήμα του ρήγματος»

Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Αναλυτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. Του Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

Η Εκθεση- Μελέτη αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κλειστά και αύριο τα σχολεία στους Δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Πωγωνίουστα Ιωάννινα

Ούτε αύριο Τρίτη 18 Οκτωβρίου  θα λειτουργήσουν οι δομές (Δημόσιες και Ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης μόνο στους Δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Πωγωνίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να αξιολογηθεί ο τεχνικός έλεγχος των διδακτηρίων τους.
Αυτό αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο οποίο παρέστη και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας.

Καθιστική νόσος: Τι είναι, τι προκαλεί και τι επιβάλλεται να κάνετε [vid]

Τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, κατά πιθανότητα είστε καθισμένοι σε κάποια καρέκλα, σωστά; Αν ναι, τότε καλό θα ήταν να σηκωθείτε! Ο παρατεταμένος χρόνος καθιστικής στάσης μέσα στην ημέρα συνδέεται με πολλές ασθένειες.

Αυτή η ομάδα ασθενειών που συνδέονται με τον καθιστικό τρόπο ζωής έχει ονομαστεί καθιστική νόσος.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Σεισμός – Γιάννενα: Πόσο και γιατί μετακινήθηκε το Μιτσικέλι – Τι σημαίνει

Eurostat: Σχεδόν 4 εκατομμύρια Έλληνες στα όρια της φτώχειας

Δραστηριότητες για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου 1940-1944

Δύο βιβλία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων

Περναμε ομορφα μαθαινοντας και παιζοντας με τους αριθμους!!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ