Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Τσικνοπέμπτη: Πώς θα ρίξετε την χοληστερίνη μετά την κρεοφαγία

Η Τσικνοπέμπτη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο αγαπημένες γιορτές στην Ελλάδα, αφού είναι γνωστό, ότι όλοι οι Έλληνες λατρεύουμε το κρέας που ψήνετε στα κάρβουνα.

Αλλά μαζί με την απόλαυση της γεύσης αυτής, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υγεία μας. Η αυξημένη κατανάλωση κρεατικών και λοιπών "αμαρτωλών" συνοδευτικών την Τσικνοπέμπτη είναι μοιραίο να αυξήσει την χοληστερίνη στο αίμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Εγκύκλιος... φωτιά προβλέπει "τσεκούρι" έως και 40% στις συντάξεις! Ποιοι... "πονοκεφαλιάζουν" για τις νέες μειώσεις

- Η νέα εγκύκλιος του ΟΑΕΕ δημιουργεί... πονοκέφαλο σε χιλιάδες συνταξιούχους
- Μικρότερες συντάξεις ως 40% θα πάρουν ασφαλισμένοι που βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1 Ιουλίου 2015 και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
- Το μέτρο αφορά σε εκείνους που δικαιούνται την κατώτερη σύνταξη
- Το ποσό της σύνταξης θα είναι ανάλογο με εκείνο που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι με βάση τα ισχύοντα στο ταμείο
- Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού

Μικρότερες συντάξεις ως 40% θα πάρουν ασφαλισμένοι που βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1 Ιουλίου 2015 και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ κάνοντας χιλιάδες συνταξιούχους να κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, λόγω γήρατος, για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Για ποιους χτυπά η καμπάνα
Το μέτρο αφορά σε εκείνους που δικαιούνται την κατώτερη σύνταξη και μάλιστα στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι το ποσό της σύνταξης θα είναι ανάλογο με εκείνο που δικαιούνται με βάση τα ισχύοντα στο ταμείο, καθώς και ότι θα πάρουν την κατώτερη όταν θα συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Επίσης, το μέτρο, όπως είναι λογικό, δεν ισχύει για τους συνταξιούχους που η σύνταξή τους είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο ποσό.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη, «για όσους η συνταξιοδότηση, λόγω γήρατος, από τους Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει, βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει, είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό ) ποσό αυτό…».
Που εφαρμόζεται η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος αυτή βρίσκει εφαρμογή, κυρίως, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, νέων ασφαλισμένων, δηλαδή ασφάλιση για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται:
α) Στο 62ο με 15ετή συντάξιμο χρόνο
β) στο 50ο ή 55ο με 20ετή συντάξιμο χρόνο για μητέρες ή χήρους πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα.

Κριτήριο υπαγωγής στη διάταξη είναι η ημερομηνία που η σύνταξη, λόγω γήρατος, αρχίζει (από 1/7/2015 και μετά) και μόνον. Η ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν εξετάζεται για την εφαρμογή του παρόντος.
Όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη, παράλληλα δε, εμπίπτουν στον τρόπο υπολογισμού του ν. 3863/2010 (δηλαδή είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 είτε έχουν θεμελιώσει έως 31/12/2014 και η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015), μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού σύνταξης, θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
«Σε περίπτωση που τυχόν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής σύνταξης, λόγω γήρατος, με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους ή μειωμένου κατωτάτου ορίου, παρακαλούμε για την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα», όπως τονίζεται στην εγκύκλιο. Ομοίως, αν έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής σύνταξης, αναγόμενης στο κατώτατο όριο.
Αναλυτικά παραδείγματα
- Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τα οποία 2,5 έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον Ιούνιο του 2015. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10%. Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται, από 1/7/2015, σε 201,60 ευρώ, μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου, το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η περαιτέρω μείωση του 10% καταργείται, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.
Ασφαλισμένος της παραπάνω περίπτωσης, του οποίου η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015, επομένως ο υπολογισμός του ποσού εμπίπτει στις διατάξεις ν. 3863/2010, θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 201,60 χ 80% = 161,28 ευρώ, μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.
- Νέα ασφαλισμένη, μητέρα παιδιού ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία, με 20ετή συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου, τον Ιούνιο του 2015. Από την ημερομηνία που η σύνταξη αρχίζει, δηλαδή από 1/7/2015, θα λάβει το πλήρες οργανικό ποσό σύνταξης, χωρίς μείωση (εξαιρείται της μείωσης 10%), το οποίο αν προκύψει μικρότερο του κατώτατου ορίου, θα αναχθεί στο κατώτατο όριο με τη συμπλήρωση του 67ου.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων συντάξεων, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται, μέχρι και την 31/12/2021, στο ύψος που ισχύει την 31/7/2015.

Αλήθειες και ψέματα από τη συνέντευξη Φίλη…

Το ποδόσφαιρο αλλάζει κανονισμούς. Είστε έτοιμοι;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η διάταξη για διδακτορικά από ΤΕΙ

Α. Τμήματα των Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων  της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Β. Η σύμπραξη συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου.
Γ. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συμπράττουν με Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση της παρούσης ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα παραπάνω ορίζει διάταξη της Αν. υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου , η οποία συμπεριλήφθηκε στο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  , στο Σχέδιο Νόμου  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που θα κατατεθεί προς  ψήφιση , στη Βουλή.
Επίσης η ίδια διάταξη ορίζει ότι  η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

Το δέντρο που έδινε

Οι μέρες με ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία - Ποιοι μπαίνουν δωρεάν όλο τον χρόνο

Δες ποια χαρακτηριστικά "κληρονομούν" τα παιδιά από κάθε γονιό!

Απάντηση Μεσογαίας: ''Πνίγονται μέσα στον ρατσισμό του αντιεκκλησιαστικού τους πάθους''

Καιρός: Έρχεται ξανά ο Χειμώνας!

Το θερμόμετρο θα πέσει και οι λιακάδες θα αποτελέσουν ... παρελθόν.

Ο καιρός αλλάζει από τα δυτικά της χώρας και από το απόγευμα έρχονται βροχές, καταιγίδες που σε ορισμένα σημεία θα είναι ισχυρές, ενώ το θερμόμετρο θα πέσει αισθητά.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα δυτικά θα ενταθούν και πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια το βράδυ στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας .
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 04 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στα δυτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα ενταθούν και ενδέχεται να είναι κατά κατά τόπους εντονα . Χιόνια από το βράδυ στα βόρεια ορεινά.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 08 έως 17 βαθμούς κελσίου. Στην Ηπειρο κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 , στα νότια 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 06 έως 19 βαθμούς κελσίου.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν . Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 11 έως 18 βαθμούς κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 09 έως 18 βαθμούς κελσίου.
Αττική
Καιρός: λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 08 έως 19 βαθμούς κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα.
Ανεμοι: νοτιοανατολικοί 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 05 έως 16 βαθμούς κελσίου.
Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 04-03-2016

Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες
Πρόσκαιρα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να
Είναι ισχυρές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας
Ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα περιοριστούν στα νησιά
Του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο
Τοπικά 8 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασια: σε πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Συντάξεις: Αναδρομικό κούρεμα για 100.000 συνταξιούχους

- Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων φέρνει αναδρομικό κούρεμα
- Τέλος το “μπόνους” των 220 ευρώ στον ΟΑΕΕ
- Δεν θα έχουν το κατώτατο όριο των 486 ευρώ όσοι φεύγουν πριν τα 67 έτη

Μια εγκύκλιος-βόμβα για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ που βγήκαν σε σύνταξη το 2015 περιλαμβάνει περικοπές οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι αναδρομικές. Υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι και 100.000 οι συνταξιούχοι που πλήττονται.
Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως όσοι βγήκαν σε σύνταξη μετά την 1/7/2015 καθώς πλέον τα Ταμεία υποχρεούνται να υπολογίσουν τις συντάξεις με βάση τον νέο νόμο που προβλέπει μειωμένες αποδοχές.
Μάλιστα στον ΟΑΕΕ όσοι αποχώρησαν πριν τα 67 έτη τους θα λαμβάνουν αντί της κατώτατης των 486 το λεγόμενο οργανικό ποσό με βάση τα έτη ασφάλισής τους και όχι την κατώτατη. Έτσι για όσους λάμβαναν τα 486 ευρώ ως τώρα το επιπλέον ποσό θα παρακρατηθεί σε δόσεις.
Παράλληλα για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το ΤΕΒΕ μετά την 1/9/2015 κόβεται και το προνοιακό ποσό των 220 ευρώ. Μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών προς το Ταμείο οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 80% του οργανικού ποσού.
Μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού, θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου. Σε περίπτωση, μάλιστα, που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής ή προσωρινής σύνταξης με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους ή μειωμένου κατωτάτου ορίου, θα τροποποιείται η σύνταξη.
Παρόμοια εγκύκλιος αναμένεται και για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Προσφυγικό: Τι πιστεύουν οι Έλληνες

100 δόσεις – Δεύτερη ευκαιρία

Παράθυρο για διπλή ρύθμιση των χρεών προς τα ταμεία για όσους έχασαν τις 100 δόσεις.

Με νέα εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση λόγω νέων οφειλών μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση και να πληρώσουν με δόσεις και τις νέες τους οφειλές (μη ασφαλιστικές).

Η ρύθμιση αναφέρει πως δεν θεωρούνται έκπτωτοι όσοι οφειλέτες καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί εάν δεν είχε απολεσθεί το δικαίωμα λόγω των νέων οφειλών.

Με την απόφαση αυτή ο στόχος είναι οι ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις, αλλά και τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί για άλλους λόγους.

Αυτοκίνητα: Νέα παράταση στην απόσυρση

Μετά τις ενστάσεις του κουαρτέτου για το μέτρο της απόσυρσης φαίνεται ότι βρέθηκε λύση.

Με ιδιώτες και εταιρίες εμπορίας αυτοκινήτου να έχουν μείνει με 10.000 χαρτιά απόσυρσης στο... χέρι, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του μέτρου για να δοθεί λύση μέχρι και τα τέλη του Απριλίου.
Εάν δεν υπάρξει η παραπάνω παράταση στο μέτρο της απόσυρσης τότε αυτομάτως όσοι έχουν στα χέρια τους το χαρτί της απόσυρσης αυτή τη στιγμή χάνουν και το όφελος του μέτρου.
Την ίδια ώρα οι δανειστές επιμένουν ότι η απόσυρση δεν θα πρέπει να παραταθεί ως τα τέλη Ιουνίου όπως επιθυμεί η κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι το δημοσιονομικό όφελος θα είναι μικρό.

Καρδιά: Ποια 7 επαγγέλματα εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο υγείας - Ανήκετε σε αυτά;

Αν είστε 45 ετών και πάνω και απασχολήστε επαγγελματικά στον τομέα των πωλήσεων, τότε μάλλον διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Οι ερευνητές ανέλυσαν επτά τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την υγεία της καρδιάς, τους οποίους η Εταιρεία ονομάζει "Life's Simple 7", και βαθμολόγησαν τους συμμετέχοντες σε αυτές τις κατηγορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας: Αυτά είναι τα συμπτώματα

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου 1 στα 10 παιδιά σχολικής ηλικίας έχει ΔΕΠΥ.

Υπάρχουν τρία κύρια συμπτώματα που καθορίζουν την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας: η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα. Τα συμπτώματα είναι αρκετά σοβαρά, ώστε να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις και στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Δείτε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέπτυξε και παρουσιάζει την Ψηφιακή Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Γερασμένοι οι καθηγητές - πιο νέοι οι δάσκαλοι (Επίσημα στοιχεία)

Τι απάντησε ο υπουργός στο esos για μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Η απάντηση του υπ. Παιδείας στο esos για τους διορισμούς και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αναρρωτική άδεια και προϋπηρεσία αναπληρωτών

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ετοιμάζεται νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή

Τι απάντησε ο υπουργός στο esos για την κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πάμε για νέα έκθεση του ΟΟΣΑ - Δεν αναθεωρούμε του 2011

10 απλοί τρόποι να μάθετε στο παιδί να ζωγραφίζει ζωάκια!

Θερινή ώρα: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με εθελοντές εκπαιδευτικούς, με ανακατανομές στο υπάρχον προσωπικό, είτε και με προσλήψεις αναπληρωτών, η διδασκαλία για τα προσφυγόπουλα

Υπηρεσία - Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Σπουδαία ανακάλυψη: Βρέθηκαν ίχνη Νεάντερταλ στην Πίνδο

10 τροφές για ένα γρήγορο θάνατο – Οι χειρότερες τροφές.

Τρελά αποκριάτικα καπέλα

Σκυλιά στο μπαλκόνι, ΤΕΛΟΣ – ΔΕΙΤΕ τι υπαγορεύει ο νέος νόμος για τα κατοικίδια και ποια τα πρόστιμα

Τι προβλέπει ο Ν4369/16 που ψηφίστηκε πρόσφατα για τους εκπαιδευτικούς

Ένας πίνακας το Σεπτέμβριο του 2016 για αναπληρωτές και διορισμούς

40 εκπληκτικές φωτογραφίες της Συρίας πριν τον πόλεμο

Στον πρωθυπουργό θα διαμαρτυρηθεί η Ιερά Σύνοδος για την ανάκληση της εγκυκλίου επίσκεψης κληρικών στα σχολεία

Διατάξεις για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών

Ποιο είναι το ποσοστό των δυσπρόσιτων σχολείων σε Α/θμια και Β/θμια

Στοιχεία και ταυτόχρονα σχολιασμό, σχετικά με τα δυσπρόσιτα σχολεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα ο σχολιασμός του υπουργείου Παιδείας επί των στοιχείων που ανακοίνωσσε έχει ως εξής:
Μπορεί ένας μεγάλος αριθμός σχολείων της Πρωτοβάθμιας να συγκεντρώνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όμως ο γεωγραφικός κατακερματισμός της χώρας έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη γεωγραφική διασπορά νηπιαγωγείων και δημοτικών. Το 18% των σχολείων βρίσκεται σε νησιά ενώ το 3,5% των σχολείων της χώρας είναι δυσπρόσιτα με το 55% εξ αυτών να βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές.

Ίδια είναι η εικόνα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. To 34% των σχολικών μονάδων βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – για την Α/θμια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30% - ενώ σε νησιά εντοπίζεται το 18% των σχολείων, όπως και στην Πρωτοβάθμια. Το 6% των σχολείων είναι δυσπρόσιτα με το 55% εξ αυτών να βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές.

Η εγκύκλιος για την κατάργηση και ίδρυση σχολικών μονάδων

Σημαντική μείωση των ενεργών καπνιστών στην Ελλάδα

Μειωμένο ποσοστό ενεργών καπνιστών κατά 14,4% σε σύγκριση με αντίστοιχη μέτρηση του 2009, παρουσιάζει η νέα έρευνα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας δίνοντας ελπίδα για μείωση και του παθητικού καπνίσματος σε κλειστούς χώρους στην χώρα μας.

ΑΣΕΠ: Σε δήμους και περιφέρειες θα απορροφηθούν επιτυχόντες παλαιών διαγωνισμών

Κοντά στην οριστική λύση, έπειτα από εκκρεμότητα επτά ετών, φέρεται να βρίσκεται το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης εκατοντάδων αδιόριστων επιτυχόντων παλαιών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ανακοίνωσε σήμερα στους εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Αδιόριστων ΑΣΕΠ ότι τις επόμενες μέρες θα απορροφηθούν 850 επιτυχόντες διαγωνισμών από το 2009 και μετά των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ σε δήμους και περιφέρειες. Ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 883 κατανομές με την πλειονότητα να έχει τοποθετηθεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ προσέθεσε ότι απομένουν περίπου 500 αδιόριστοι, οι οποίοι το επόμενο δίμηνο θα έχουν κατανεμηθεί σε υπουργεία.
Επίσης θα ολοκληρωθεί η επανακατανομή των επιτυχόντων της κατηγορίας ΔΕ που αφορούσε την πρόσληψή τους στους ΟΤΑ και η οποία λόγω μνημονιακών περιορισμών είχε «παγώσει» έως το τέλος 2016. Η επανακατανομή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4369/2016, το οποίο προβλέπει την τοποθέτησή τους σε φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συντάξεις: Τσεκούρι σε κύριες και επικουρικές – Δείτε τα νέα ποσά

- Κλιμακωτές μειώσεις στο άθροισμα της κύριας και της επικουρικές σύνταξης
- Χάνουν ως και 750 ευρώ/χρόνο όσοι παίρνουν μια μεσαία σύνταξη
- Από 5% ως και 12% οι νέες μειώσεις, δείτε τα παραδείγματα
- Σενάριο τρόμου για μείωση ως και 45% στις υψηλές συντάξεις

Έρχονται μειώσεις στις συντάξεις και τα ποσά θα υπολογίζονται στο άθροισμα επικουρικής και κύριας σύνταξης. Οι μειώσεις θα είναι από 5% ως και 12% και θα ξεκινούν από τα 1.200 ευρώ.
Τα σενάρια για το ασφαλιστικό φέρνουν μειώσεις ως και 750/ευρώ το χρόνο για τους συνταξιούχους με μεσαία σύνταξη, ενώ υπάρχει και... τρομοσενάριο για μειώσεις ως και 45% στις υψηλές συντάξεις με κόφτη στα 1.500 ευρώ/μήνα.
Το σχέδιο, βάσει πληροφοριών, προβλέπει μειώσεις από 5% ως και 7% για τους συνταξιούχους που παίρνουν ποσά από 1.200 ως και 1.500 ευρώ και μειώσεις από 8% ως και 12% για τα ποσά από 1.500 ως και 2.000 ευρώ το μήνα.
Ένας συνταξιούχος δηλαδή με 1.200 ευρώ κύρια και άλλα 200 επικουρική θα χάσει 84 ευρώ , ενώ ένας συνταξιούχος με άθροισμα στα 1.500 ευρώ θα χάσει ποσό σύνταξης της τάξης των 105 ευρώ.
Με μειώσεις από 8-12% για τα ποσά άνω των 1.500 ευρώ, τα οποία λαμβάνουν περίπου 350.000 συνταξιούχοι οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες. Για παράδειγμα για μια σύνταξη των 1.600 ευρώ η μείωση είναι στα 128 ευρώ, ενώ για μια σύνταξη της τάξης των 1.800 ευρώ η μείωση είναι 180 ευρώ.
Ο μέσος όρος των μειώσεων στις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ/μήνα είναι στα 750 ευρώ/χρόνο.
Για να μην πειραχτούν οι συντάξεις κάτω από τα 1.500 ευρώ υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο που λέει όλες οι συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ να περικοπούν και να πέσουν σε αυτό το ύψος, κάτι που θα σημάνει μειώσεις της τάξης ως και 45% καθώς το πλαφόν που είναι σήμερα στα 2.773 θα πέσει στα 1.500 ευρώ/ μήνα.

ς και επικουρικές – Δείτε τα νέα ποσά

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ: Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 62 τζαμάλες ανάβουν φέτος σε όλον το ΔήμοΑπό την Κυριακή των Απόκρεω, 6 Μαρτίου 2016 ξεκινούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών.Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές από συλλόγους του δήμου μας ανταμώνουν στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία (Πλατεία Πύρρου) για να πλέξουν χορεύοντας το γαϊτανάκι παρέα με τη γκαμήλα, τους κουδουνάτους και...
άλλα γιαννιώτικα έθιμα της Αποκριάς. Συμμετέχουν οι:
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κιάφας,
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λογγάδων,
Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρμάρων,
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμφιθέας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικής,
Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου,
Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Λούτσα»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Λακκωμάτων,
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρύας
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Πλάτανος»,
Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κάστρο»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος «Το Σπήλαιο»,
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών,
Φιλοπρόοδος Κίνηση Κοσμηράς,
Χορευτικός Όμιλος Χουλιαράδων.
Την Κυριακή της Τυρινής, 13 Μαρτίου στις γειτονιές των Ιωαννίνων οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι με την στήριξη του Πνευματικού Κέντρου ανάβουν τις παραδοσιακές τζαμάλες. Χορός γύρω από τη φωτιά, δωρεάν κρασί, παραδοσιακά εδέσματα και αργά το βράδυ φασολάδα. 62 τζαμάλες ανάβουν φέτος σε όλον το Δήμο Ιωαννιτών. Την Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών καλεί τους Γιαννιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μας να γιορτάσουν τα Κούλουμα στο Πάρκο Λιθαρίτσια, στο κέντρο της πόλης, από τις 12 το μεσημέρι με νηστήσιμα εδέσματα, μουσική και χορό.

Οι νέοι πρόεδροι Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης άλλαξε την αρχική πρόταση, ως προς τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα πρόσωπα για τη θέση προέδρων και αντιπροέδρων των  Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η νέα πρόταση του υπουργού Παιδείας που θα έρθει σε συζήτηση στη συνεδρίαση της Πέμπτης , στις 12 το μεσημέρι, της   Διαρκούς  Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της , εχει ως εξής:
α)   στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   κ. Φραγκίσκου – Αδέλκη Καλαβάση.
β)   στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,η κ.  Μαρίας – Ζωής Φουντοπούλου.
γ)   στη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., η κ  Σοφίας Αυγητίδου.
δ)  στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., κυρίας Λέλας Γώγου.  
Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Παιδείας είχε προτείνει στις 7 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συνεδρίαση της οποίας είχε αναβληθεί γι αυτό το θέμα, τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Για τη  θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Θεοχάρης Αθανασιάδης.
β) Για  τη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η κ.  Μαρία  – Ζωής Φουντοπούλου.
γ) Για τη  θέση της Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.,  η κ. Ελένης Σιάνου .
δ) Για τη  θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., ο κ. Γεωργίου Νικολάου.

Το Σάββατο 5 Μάρτη στις 5 μμ το αποκριάτικο παιδικό πάρτυ

AFISA XOROY

Οι χώρες των λουλουδιών

ΥΠΕΣΔΑ: Έτσι θα αντιμετωπιστεί ο γλωσσικός σεξισμός στα δημόσια έγγραφα (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με οδηγό για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού που χαρακτηρίζει τα δημόσια έγγραφα, απέστειλε το υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού των υπουργείων και τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης και η γενική γραμματέας Ισότητας Φωτεινή Κούβελα, ο «Οδηγός» αποτελεί εξειδικευμένο και εύχρηστο εργαλείο καταρχήν για την ίδια την αναγνώριση και κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού. Περιλαμβάνει οδηγίες, παρατηρήσεις, συστάσεις, πρακτικές συμβουλές και συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στα διοικητικά έγγραφα. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις με εναλλακτικές χρήσεις λέξεων, για την αποτροπή του γλωσσικού σεξισμού και αποπειράται να αναθεωρήσει όρους, με παράλληλη αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Έργου «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης»  και, ειδικότερα, του Υποέργου «Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στη γλώσσα των διοικητικών εγγράφων», που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων το 2014, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκτενής και καινοτόμα έρευνα σε έγγραφα Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων της ελληνικής επικράτειας σχετική με τη σεξιστική γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξή τους.
Από την έρευνα πρόεκυψαν ευρήματα που πιστοποιούν πως η συντριπτική πλειοψηφία των εγγράφων διατυπώνεται γραμματολογικά και συντακτικά με τρόπο που αναπαράγει, έστω και ακούσια, την άνιση θέση των γυναικών στο λόγο και κατά συνέπεια αναπαράγει το πλήθος των αναχρονιστικών στερεοτύπων και αντιλήψεων επί των οποίων βασίζεται η ασύμμετρη σχέση μεταξύ των κοινωνικών φύλων, των γυναικών και των ανδρών. Αναφέρεται ενδεικτικά η συντριπτική κυριαρχία του αρσενικού γένους στο δημόσιο γραπτό λόγο, σε συνδυασμό πάντοτε με τη συστηματική συμφωνία άρθρων, προσαρτημάτων και αντωνυμιών σχεδόν αποκλειστικά στο αρσενικό γραμματικό γένος. Ακόμα, το γεγονός πως οι συντάκτριες/τες των δημοσίων εγγράφων, στην προσπάθεια τους να χρησιμοποιήσουν την πρότυπη γλώσσα και τον γενικό κανόνα της προτεραιότητας/πρόταξης του αρσενικού σε κείμενα, τα οποία κατ΄ εξοχήν αναφέρονται και απευθύνονται σε μεικτές ως προς το φύλο ομάδες του πληθυσμού, αλλά και σε γυναίκες αποκλειστικά, τελικά,  αγνοούν τις γυναίκες, καθιστώντας τες αόρατες στο δημόσιο λόγο. Έτσι συντηρούν τον κανόνα (προτίμηση στο ανδρικό γένος/φύλο), νομιμοποιούν τις ασύμμετρες σχέσεις και κατά συνέπεια, συντελούν στην αποδοχή ως «φυσιολογικού» της άνισης και ιεραρχημένης σχέσης μεταξύ των κοινωνικών φύλων.
Ο Oδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα είναι διαθέσιμος από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κλικ ΕΔΩ)
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα  που εποπτεύουν.
Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς τους.

Ο Κήπος της γραμματικής...ρήματα σε -αίνω, -ίζω

lego - "scream" (refugees) - Primary School of Katsikas, Ioannina

20 διάσημοι ζωγράφοι καλωσορίζουν τον μήνα Μάρτιο

Ο υπουργός για τις οργανικές θέσεις των μεταταγμένων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στο στάδιο  ολοκλήρωσης καταγραφής των διδακτικών αναγκών  των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ0, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 και οριστικοποίησης του αριθμού των εκπαιδευτικών που έχουν μεταταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι, αφενός μεν ικανός αριθμός εξ αυτών έχει ζητήσει την  ανάκληση της υποχρεωτικής μετάταξής τους, αφετέρου δεν είναι αναγκαία η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αυτών που είχαν προσφύγει για τη μετάταξή τους.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, γραπτή απάντηση  του υπουργού Νίκου Φίλη, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Γ. Μαωρωτά.

Ταξίδι στην Κένυα και στην Αιθιοπία

Ποιες αποδείξεις «μετράνε» για έκπτωση φόρου (πίνακες)

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένες αποδείξεις προκειμένου να “μετρήσουν” στην έκπτωση φόρου. Δείτε τους παρακάτω πίνακες.
1 pinakas apodeikseis 2 apodeikseis

Έγιναν πέντε στα Γιάννινα οι τοίχοι της καλοσύνης

Οι τοίχοι της καλοσύνης έγιναν πέντε... Κι αυτό μέσα σε λίγες μόνο μέρες και χάρη στην πρωτοβουλία απλών ανθρώπων.. Πρωτοβουλία που αγκαλιάζεται και στηρίζεται από τους πολίτες και γίνεται δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους.
Οι τέσσερις τοίχοι βρίσκονται στην πόλη των Ιωαννίνων ενώ ετοιμάστηκε κι ένας στην περιοχή του Κατσικά!
Στα Γιάννινα βρίσκονται στην οδό Αγίας Μαρίνας 17, Μιχαήλ Αγγέλου 25, Παπάζογλου 4 και Δοσίου 9.
Και η πρωτοβουλία που ξεκίνησε διαδικτυακά, μέσα από την ανάλογη σελίδα στο Facebook, συνεχίζεται..
«Όσο προσπαθούν να μας πείσουν πως οι άνθρωποι δεν έχουν πια αλληλεγγύη, ανθρωπιά, καλοσύνη και αγάπη για το συνάνθρωπό τους.. ..Οι Τοίχοι της Καλοσύνης στα Γιάννενα μας αποδεικνύουν το αντίθετο!
Με μια βόλτα από τους τοίχους είδαμε πως οι Γιαννιώτες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση! Στους τοίχους δεν βρήκαμε πολλά ρούχα, κάτι που είναι λογικό, καθώς η πόλη δεν έχει πολλούς άστεγους, βρήκαμε όμως τρόφιμα. Προϊόντα ικανά να θρέψουν 20 οικογένειες σε ένα μόνο τοίχο!
Ρύζι, Μακαρόνια, Φασόλια, Φακές, Αλεύρι, Σάλτσες, Κονσέρβες, Ψωμί φρέσκο, ψωμί του τοστ, φρούτα και χυμοί ήταν μερικά από αυτά που μπορούσαμε να δούμε έξω από τη σακούλα!»
Αυτό σημειώνουν οι διαχειριστές της σελίδας και στέλνουν σε όλους το μήνυμα πως «συνεχίζουμε για όσους έχουν ανάγκη ακόμη κι ένα πιάτο φαγητό».

Πότε αλλάζει η ώρα σε θερινή για το 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Γιατί φοράμε τον «Μάρτη», το βραχιολάκι με την στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή. Πήρε το όνομα του από το λατινικό όνομα του θεού Άρη, Mars

Τραπεζικός λογαριασμός χωρίς capital controls και ακατάσχετος

Ανατριχιαστικό βρήκαν μουμιοποιημένο Γερμανό ναυτικό πάνω στο τραπεζάκι του γιοτ του - Είχε αφήσει σημείωμα στην πεθαμένη γυναίκα του

Νέος τρόπος μελέτης για τους μαθητές με ΔΕΠΥ

Δημόσιο: Πώς αναγνωρίζεται η υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα

Τελικά θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους δημοσίους υπαλλήλους. Ως γνωστόν, μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν και αναμενόταν η ψήφιση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Άλλαξε κάτι;
Με τον πρόφατο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νόμος 4369/2015), που αναφέρεται στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, υπήρξε αναφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 98, που αναφέρεται στην βαθμολογική ένταξη, ορίζεται ότι «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Υπενθυμίζεται ότι και οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (άρθρο 6) όριζαν τα εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου. …»
Το προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ…
Να σημειωθεί τέλος, ότι στις διατάξεις του νέου μισθολογίου (ν. 4354/2015) δεν προβλέφθηκε αναγνώριση προϋπηρεσίας γενικά από τον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται από απασχόληση στους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Το άρθρο 11 (παράγραφος 4) αναφέρει: «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Μάλλον, όπως διαπιστώνεται, απαιτείται μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία -δηλαδή, εν προκειμένω, προεδρικό διάταγμα- για να αναγνωριστεί (επιτέλους) η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.
Για την… ιστορία, η παράγραφος 1 του άρθρου 7, λέει τα εξής:
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143),
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τουςή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α ‘314),
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,
ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),
ιστ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α ‘ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
ιζ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
ιη) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και
ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπαγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Η τελευταία συνάντηση του Χοντρού και του Λιγνού. Σπάνιο βίντεο με τον «Χοντρό» να έχει χάσει 60 κιλά. Λίγο μετά πέθανε βυθίζοντας στην κατάθλιψη τον κινηματογραφικό του παρτενέρ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών, θέσεις υποψηφίων, αριθμός εισακτέων.

Τί να ρωτάς το παιδί όταν γυρνά από το σχολείο

Φορολογικές δηλώσεις 2016 – Τα πάνω, κάτω στις αποδείξεις – Θα “περνάνε” σχεδόν όλες!

Όλα δείχνουν ότι οι αποδείξεις θα μετράνε σχεδόν όλες στην εφορία.

Μεγάλες ανατροπές φέρνει το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι για το αφορολόγητο και θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2016.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις παρακάτω αποδείξεις:
Εισιτήρια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, έξοδα ταξί, εισιτήρια πλοίων, αεροπλάνων και τρένων.
Λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Δόσεις δανείων
Ενοίκια.
Ιατρικές δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
Φαρμακευτικές δαπάνες.

Πουλιά αγκαλιασμένα "λιώνουν'' από τρυφερότητα το φωτογραφικό φακό

Έρευνα καταλήγει πως το περπάτημα είναι καλύτερο από το γυμναστήριο

Οι κτηνοτρόφοι ρίσκαραν και βγήκε το «Γιαννιώτ'κο»

Αυτές είναι οι νέες συντάξεις – Μειώσεις παντού και τέλος το ΕΚΑΣ για χιλιάδες συνταξιούχους

- Ποιοι χάνουν από 400 ως 600 ευρώ από τη σύνταξή τους
- Δεδομένες οι μειώσεις στις επικουρικές, κίνδυνος για τις κύριες άνω των 1.200 ευρώ
- Χωρίς ΕΚΑΣ μένουν 60.000 δικαιούχοι, μισό το μέρισμα του Δημοσίου

Μειώσεις παντού περιλαμβάνει το νέο Ασφαλιστικό για το σύνολο των συνταξιούχων. Όλοι από εκείνους που λαμβάνουν την εθνική μέχρι εκείνους που λαμβάνουν πολλαπλές συντάξεις θα δουν σημαντικές μειώσεις των αποδοχών τους.
Ο Τ. Πετρόπουλος απάντησε στη Βουλή πως για όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις το όριο πέφτει από τα 3.680 ευρώ στα 3088 ευρώ, ενώ το πλαφόν για τη μία σύνταξη πέφτει από τα 2.773 στα 2.304 ευρώ.
Όμως αυτές δεν θα είναι οι μόνες μειώσεις. Δεν θα μείνουν αλώβητες ούτε οι επικουρικές, ούτε όμως και οι μεσαίες κύριες συντάξεις.
Για τις επικουρικές η μείωση θα είναι 6-8%, ωστόσο για τις κύριες συντάξεις ακόμη “παίζει” το ποσό πάνω από το οποίο θα γίνουν οι περικοπές. Το κυριότερο σενάριο μιλάει για κλιμακωτές μειώσεις από τα 1.200-1.300 ευρώ και πάνω. Το ποσοστό των μειώσεων μένει να ανακοινωθεί.
Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η περικοπή του εφάπαξ, κοντά στο 15%, αλλά και του μερίσματος του Δημοσίου σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και άνω του 40%.
Παράλληλα από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή και το σχέδιο για το ΕΚΑΣ με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί παρελθόν για 60.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν από 720 ως 800 ευρώ σύνταξη. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν από τη σύνταξή τους ένα ποσό από 20 ως και 50 ευρώ.

Η μουσική με ακουστικά "κουφαίνει" τους νέους


Ένας στους οκτώ νέους παγκοσμίως χάνει από μέτριο έως σημαντικό βαθμό την ακοή του επειδή ακούει συνέχεια μουσική με ακουστικά, ενώ από τους ενήλικες που έχουν πρόβλημα ακοής ο ένας στους τρεις σε όλο τον κόσμο το έχει αποκτήσει λόγω έκθεσης σε θόρυβο.
Στις δυτικές χώρες έχουν μειωθεί τα προβλήματα ακοής που προκαλούνται από έκθεση σε επαγγελματικούς θορύβους διότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί τα προβλήματα ακοής λόγω έκθεσης σε κοινωνικούς θορύβους όπως πχ δυνατή μουσική κατά τη διασκέδαση.
Τα παραπάνω επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής (3 Μαρτίου) που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με σκοπό να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο δράσεις για την ενημέρωση του κοινού στα θέματα της ακοής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ακοολογίας του IALP (International Association ofLogopedics and Phoniatrics).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα iCARE σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Βαρηκοΐα του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα στις 3 Μαρτίου, από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, καθώς είναι ανοιχτή για το κοινό. Σκοπός της είναι η ενημέρωση για την πρόληψη διατήρησης της ακοής στη νέα γενιά καθώς και μέτρα πρόληψης από την έκθεση στη μουσική, είτε ζωντανής είτε μέσω χρήσης συσκευών με ακουστικά iPods, MP3. Η ενημέρωση θα είναι διαδραστική, ενώ θα διενεργηθεί δωρεάν ανιχνευτικός έλεγχος ακοής σε ιδιαίτερο χώρο για όσα άτομα (με προτεραιότητα τους φοιτητές) επιθυμούν να ελέγξουν την ακοή τους.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι 500.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν το δημοσιονομικό κενό

Ποιοι «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κινδυνεύουν με διπλά τέλη κυκλοφορίας

Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στις 16 Μαΐου

Από την Τετάρτη 2/3 ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία

Με καλό καιρό το «ποδαρικό» του Μάρτη

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Επιτέλους συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 3-3-2016

Του Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ  Β. Παληγιάννη
Την Πέμπτη 3-3-2016 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1.    «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού, Διευθυντή Π.Ε., σχετικά με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού του τίτλου σπουδών και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»  
2.    «Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθύντριας Π.Ε., για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
3.    «Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθύντριας Π.Ε., για έγκριση συνάφειας του μεταπτυχιακού της τίτλου σπουδών και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
4.    «Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
5.    «Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
6.    «Εξέταση αίτησης ανάκλησης μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου & επαναφορά του σε θέση εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
7.    «Επανεξέταση τροποποίησης απόφασης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
8.    «Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
9.    «Εξέταση θεμάτων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (ανακλήσεις, τροποποιήσεις, νέες εκπρόθεσμες κατά προτεραιότητα αιτήσεις κλπ) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
10.    «Εξέταση ανακλήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε., κλάδου ΠΕ 06, έτους 2014-2015 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»
Θυμίζω πως η τελευταία συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου είχε πραγματοποιηθεί στις 2-12-2015.

Χορήγηση άδειας δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Για τη χορήγηση αδειών δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε ότι αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα κατά τα οποία η άδεια δίνεται στον εργαζόμενο για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και αφαιρείται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται.
Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσης ΠΕ Κορίνθου.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Από την Κυριακή των Απόκρεω, 6 Μαρτίου 2016 ξεκινούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών.Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές από συλλόγους του δήμου μας ανταμώνουν στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία (Πλατεία Πύρρου) για να πλέξουν χορεύοντας το γαϊτανάκι παρέα με τη γκαμήλα, τους κουδουνάτους και...
άλλα γιαννιώτικα έθιμα της Αποκριάς. Συμμετέχουν οι:
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κιάφας,
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λογγάδων,
Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρμάρων,
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμφιθέας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικής,
Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου,
Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Λούτσα»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Λακκωμάτων,
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρύας
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Πλάτανος»,
Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κάστρο»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος «Το Σπήλαιο»,
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών,
Φιλοπρόοδος Κίνηση Κοσμηράς,
Χορευτικός Όμιλος Χουλιαράδων.
Την Κυριακή της Τυρινής, 13 Μαρτίου στις γειτονιές των Ιωαννίνων οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι με την στήριξη του Πνευματικού Κέντρου ανάβουν τις παραδοσιακές τζαμάλες. Χορός γύρω από τη φωτιά, δωρεάν κρασί, παραδοσιακά εδέσματα και αργά το βράδυ φασολάδα. 62 τζαμάλες ανάβουν φέτος σε όλον το Δήμο Ιωαννιτών. Την Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών καλεί τους Γιαννιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μας να γιορτάσουν τα Κούλουμα στο Πάρκο Λιθαρίτσια, στο κέντρο της πόλης, από τις 12 το μεσημέρι με νηστήσιμα εδέσματα, μουσική και χορό.

Τι δείχνει νέα έρευνα για τα σπίτια που έχουν σκύλο; Διαβάστε περισσότερα: Τι δείχνει νέα έρευνα για τα σπίτια που έχουν σκύλο;

Ακτίνες UVA και UVB: Τι κάνει ο κάθε τύπος στο δέρμα σας - Τι ισχύει με τον δείκτη SPF στα αντηλιακά

Είναι γνωστό ότι η υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως είναι επιβλαβής και μπορεί να βλάψει το δέρμα σας. Μέρος αυτής της βλάβης είναι μικρής διάρκειας (προσωρινή), όπως το ηλιακό έγκαυμα.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι επιβλαβούς υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας: UVA και UVB. Οι ακτίνες UVA εισχωρούν βαθύτερα στο δέρμα, καταστρέφοντας το μεσαίο στρώμα (χόριο). Το χόριο περιέχει τους ελαστικούς ιστούς που διατηρούν το δέρμα ελαστικό.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας

Βήχας: Πώς να ανακουφιστείτε στο σπίτι - Infographic

Το βραχιολάκι του Μαρτίου – Η ιστορία και το έθιμο του «Μάρτη»!

Κόκκινη κλωστή δεμένη… στο χέρι βάζουμε την πρώτη ημέρα του Μαρτίου – Τι δείχνει το έθιμο.
Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι, όπως παρατηρεί ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης.
Σύμφωνα με το έθιμο, την 1η του Μάρτη, οι μητέρες φορούν στον καρπό του χεριού των παιδιών τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά, για να τα προστατεύει από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, που είναι ιδιαίτερα βλαβερός, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες. Ο Μάρτης προφυλάσσει επίσης, όπως πιστεύεται, από τα κουνούπια και τους ψύλλους και ακόμα απομακρύνει τις αρρώστιες και άλλα κακά.
Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι. Σε μερικές περιοχές ο Μάρτης φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σαν δαχτυλίδι για να μην σκοντάφτει ο κάτοχός του.
Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους ή το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα.
Η Χριστιανική Εκκλησία δια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου θεωρεί το έθιμο ειδωλολατρικό ήδη από το 5ο αιώνα.
Ο «Μάρτης» στα Βαλκάνια
Το έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται ίδιο και απαράλλαχτο στα Σκόπια με την ονομασία Μάρτινκα και στην Αλβανία ως Βερόρε. Οι κάτοικοι των δυο γειτονικών μας χωρών φορούν βραχιόλια από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να μην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία και βγάζουν στα τέλη του μήνα ή όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι πάλι, δένουν τον Μάρτη σε κάποιο καρποφόρο δέντρο, ώστε να του χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα κι αν την επόμενη ημέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλήκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ καλή.
Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα αιώνων, οι Βούλγαροι, την πρώτη ημέρα του Μάρτη, φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές που αποκαλούνται Μαρτενίτσα. Σε ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος για να μην τους «κάψει η γιαγιά Μάρτα» (Μπάμπα Μάρτα, στα βουλγαρικά), που είναι η θηλυκή προσωποποίηση του μήνα Μάρτη. Η Μαρτενίτσα λειτουργεί στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλαχτό, το οποίο μάλιστα είθισται να προσφέρεται ως δώρο μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνοδευόμενο από ευχές για υγεία και ευημερία.
Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του Μάρτη φέρει στα ρουμανικά την ονομασία Μαρτιζόρ. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφιλος, που ανθίζει τον Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Θεός – Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και κατέβηκε στη Γη για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως, ένας δράκος, με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι.
Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί με τους συντρόφους του σκότωσε τον δράκο και απελευθέρωσε τον Ήλιο, φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα του -λέει ο μύθος- έβαψε κόκκινο το χιόνι. Από τότε, συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το «Μαρτισόρ», με κόκκινη κλωστή που συμβολίζει το αίμα του νεαρού άνδρα και την αγάπη προς τη θυσία και άσπρη που συμβολίζει την αγνότητα.
Πηγή: sansimera

Miro 6.0 - Κορυφαίος Video Player και όχι μόνο

Το μυστήριο με τη μούμια που βρέθηκε μετά από 8 χρόνια μέσα σε εξαφανισμένο ιστιοπλοϊκό στον Ειρηνικό. Στη θέση του ασυρματιστή βρέθηκε μουμιοποιημένο το πτώμα ενός γερμανού που προσπαθούσε να στείλει SOS

Τι σημαίνει όταν κρυσταλλώνει το μέλι;

Μαζική φυγή 223 χιλιάδων νέων από το 2008 έως το 2013

Από το Τσοτύλι Κοζάνης ο πρώτος τυποποιημένος ελληνικός πατσάς

Ο Γ. Καλαγασίδης φέρνει στο τραπέζι μας τον πρώτο μαγειρεμένο και τυποποιημένο Ελληνικό Σπιτικό Πατσά. Τα επόμενα βήματα για νέα οικογένεια προϊόντων.
Επιχειρηματικό μυαλό θα πει να βλέπεις την ευκαιρία για δουλειές, για ανάπτυξη, για business, εκεί που δεν τη σκέπτονται άλλοι. Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Γιώργος Καλαγασίδης, προτείνοντας στους Έλληνες αλλά και στους απανταχού της γης φίλους του πατσά, την πρώτη μαγειρεμένη και τυποποιημένη σούπα πατσά.
"Ο πατέρας μου είχε πατσατζίδικο στο Τσοτύλι από το 1953, στην οικογένεια έχουμε τις συνταγές και ξέρουμε ότι ο πατσάς μπορεί να μην αρέσει σε όλους, αλλά έχει πολλούς και φανατικούς φίλους. Όταν με την οικονομική κρίση οι νυχτερινές έξοδοι και οι δαπάνες των Ελλήνων περιορίστηκαν, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ βολικό, να μπορούν εύκολα να απολαύσουν την αγαπημένη τους σούπα στο σπίτι, χωρίς να αναγκαστούν να τη μαγειρέψουν οι ίδιοι ή να βγούνε έξω το βράδυ για να πάνε σε κάποιο πατσατζίδικο", εξήγησε στη Voria.gr ο κ. Καλαγασίδης.
Ο "Ελληνικός Σπιτικός Πατσάς" είναι το πιο πρόσφατο επιχειρηματικό εγχείρημα του Γιώργου Καλαγασίδη. Μετά από πολλά χρόνια ζωής και δουλειάς στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της ένδυσης, το 1999 επέστρεψε στο Τσοτύλι του νομού Κοζάνης, την εποχή που δημιουργήθηκε η πρώτη Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας και δημιούργησε τον ξενώνα "Καρούτα", ενώ στην ίδια γειτονιά, στη περιοχή της πλατείας, ανοίγει και εστιατόριο.
Το επόμενο και πιο πρόσφατο βήμα του κ. Καλαγασίδη ήταν η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης, που διασώζει την παράδοση παρασκευής πατσά. Η εταιρεία ανοίγει το 2014, το 2015 μπαίνει σε παραγωγική λειτουργία και από φέτος κάνει σταδιακά την είσοδό της στην αγορά. Σε μία μικρή βιοτεχνική εγκατάσταση, παράγονται χειροποίητα περί τις 4.000-5.000 μερίδες το μήνα, που φτάνουν σε μπολάκια, κατεψυγμένες, στα επιλεγμένα σημεία διάθεσης.
Με όλες τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και με πρώτη ύλη ελληνική, ο Ελληνικός Σπιτικός Πατσάς, διατίθεται σε κρεοπωλεία και delicatessen, σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καστοριά ενώ ήδη έχουν σταλεί δείγματα σε Γερμανία και Ολλανδία.
Ο τυποποιημένος πατσάς, κατεψυγμένος όπως διατίθεται σε μερίδες, είναι η εύκολη λύση για κατανάλωση στο σπίτι.
Αλλά για τον κ. Καλαγασίδη, οι πέντε κωδικοί που κυκλοφορούν είναι μόνο η αρχή, τόσο για την εσωτερική αγορά, όσο και για το εξωτερικό, άλλωστε υπάρχουν καταναλωτές, όπως οι Ασιάτες που λατρεύουν τον πατσά/tripe.
Tην επόμενη εβδομάδα η ομάδα των "πέντε", εμπλουτίζεται και με μία ακόμη σούπα, από γίδα βραστή, φαγητό επίσης αγαπημένο για πολλούς βορειοελλαδίτες, αλλά και Θεσσαλούς όπως και Πελοποννήσιους. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι πέντε επιλογές των καταναλωτών είναι παραδοσιακός ανάμικτος πατσάς, σούπα από σκέτη κοιλιά ή από σκέτα ποδαράκια, μοσχαροκεφαλή και χωριάτικος πατσάς που είναι μία μίξη των τεσσάρων πρώτων.
Αλλά το μεγάλο άνοιγμα που ετοιμάζει κυρίως έχοντας στο νού αγορές του εξωτερικού, είναι μία νέα οικογένεια από ελληνικές παραδοσιακές σούπες.
"Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί η προεργασία ώστε από το φθινόπωρο να τοποθετηθούν στην αγορά και άλλες σούπες, παραδοσιακές ελληνικές, όπως ο τραχανάς, η μαγειρίτσα, η κοτόσουπα, το βραστό από μοσχάρι. Θα διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο κατάλογο που θα καλύπτει το κενό που υπάρχει στα μαγειρεμένα και τυποποιημένα γεύματα, δηλαδή στις σπιτικές παραδοσιακές σούπες", τονίζει ο ίδιος.
Η εταιρεία Καλαγασίδη, παράλληλα, προσπαθεί να ενημερώσει τον καταναλωτή που δεν ξέρει ότι μπορεί να βρει αυτά τα προϊόντα, τον πατσά έτοιμο, σε κρεοπωλεία ή delecatessen. Θα ακολουθήσουν φυσικά και συμμετοχές σε εκθέσεις τροφίμων. Εκτιμώ, ότι με τους ρυθμούς που αναπτυσσόμαστε, το 2017 θα εμφανίσουμε κέρδη".
Πηγή: voria.gr

Σχέδιο για φοίτηση των προσφυγόπουλων στα σχολεία

Τα πρόστιμα για ΚΤΕΟ σε όσους παίρνουν τις πινακίδες πίσω απο την εφορία

Ποιοι «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες ΙΧ κινδυνεύουν με διπλά τέλη κυκλοφορίας

Τελευταία πληρωμή για τον ΕΝΦΙΑ - Οι κυρώσεις για όσους τον ξεχάσουν

Οι πρωτοτυπίες και το χρονοδιάγραμμα για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Συμβουλές της ΕΛΑΣ για να μην την «πατήσετε» σε αγοραπωλησίες Ι.Χ