Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΙΟΣ στο Facebook : Aπάντησε σε ένα σχόλιο στο οποίο έχετε προστεθεί με ετικέτα

Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Τι προβλέπεται για κλιμάκια, προσωπική διάφορα, μπόνους, αξιολόγηση – Ποιο επίδομα κόβεται (όλο το ν/σ)

Μεγάλες αλλαγές έρχονται με το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, που επανακαθορίζει το μισθολογικό καθεστώς που διέπει του υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων και ορισμένων ΔΕΚΟ. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, συμπεριλαμβανόμενων των νέων προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει να περάσει η κυβέρνηση προκειμένου να εκταμιευθεί η υποδόση του 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα με το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο, αποσυνδέεται το μισθολόγιο με το βαθμολόγιο και θεσπίζονται ταυτόχρονα διαφορετικά μισθολόγικά κλιμάκια -13 για υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ και 19 για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ, ανάλογα με την υπηρεσία και τα τυπικά τους προσόντα- ενώ προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Ταυτόχρονα συνδέονται οι ωριμάνσεις με την αξιολόγηση.
Ακόμη, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.
Μπόνους
Από την άλλη, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη. Με αυτόν τον τρόπο και καθώς όπως αναφέρεται στα συνοδευτικά του νομοσχεδίου κείμενα: «προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας», υλοποιείται η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο, το γνωστό, δηλαδή, μπόνους παραγωγικότητας το οποίο, ωστόσο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο και σε μειώσεις μισθών πολλών δημοσίων υπαλλήλων.
Πρόσθετες δαπάνες προβλέπονται για τον κρατικό προϋπολογισμό με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, το οποίο τελικά δεν είναι… δημοσιονομικά ουδέτερο, αλλά κινείται προς τα πάνω!
Αναλυτικά τα σημεία
Με το νέο σύστημα, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) εισάγονται οι εξής αλλαγές:
– Αποσύνδεση βαθμού – μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων, διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων, για την κατάταξή τους. Με το νέο σύστημα θα επανακαταταγούν οι υπάλληλοι σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μισθολογικά Κλιμάκια για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και 19 Μισθολογικά Κλιμάκια για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας. Η κατάταξη θα είναι ανάλογη υπηρεσία και τυπικών προσώντων.
– Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το 2018 και μετά.
– Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα που ισχύει σήμερα.
– Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
– Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
– Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης σε περιπτώσεις μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.
– Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνου (ΑΕΔΙΚ) από τις ρυθμίσεις του μισθολογίου και θα αμείβεται εφεξής με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Επίδομα Παραμεθορίου
«Ψαλίδι» φαίνεται να μπαίνει στους συνολικούς πόρους για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου, καθώς, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ: «Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήκου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου».
Οι αρχές του μισθολογίου
Σε τρεις αρχές υπόκειται το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου για το Ενιαίο Μισθολόγιο:
α) της δημοσιονομικής προσαρμογής
β) της ισότητας και της αξιοκρατίας
γ) της διαφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίο, μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν υπάγονται μόνο οι υπάλληλοι του ΕΛΚΕΘΕ, «λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του συγκεκριμένου προσωπικού», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.
Βάσει του Μνημονίου το νέο μισθολόγιο θα πρέπει να τεθει σε εφαρμογή από την 1η/12/2016, δηλαδή σε λιγότερες από 20 ημέρες.
Η συνολική δαπάνη
Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο, προκύπτουν για το Κράτος πρόσθετες ετήσιες δαπάνες. Αναλυτικότερα:
- 107 εκατ. ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019, από την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια
- 143 εκατ. ευρώ περίπου, από το 2018 και μετά, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού
- 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμενους των οργανικών μονάδων.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ
την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ
και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ

O Γέροντας Παϊσιος για τη δύναμη τής Εξομολογήσεως

Αλισίβα: Τι είναι και πώς τη φτιάχνουμε

Η αλισίβα ή αλλιώς σταχτόνερο, είναι το διάλυμα που προέρχεται από το βράσιμο του νερού με στάχτη από καμένα, καθαρά ξύλα.
Ήταν ιδιαίτερη διαδεδομένη από τα παλιότερα χρόνια και χρησιμοποιούνταν στο πλύσιμο των ρούχων, στο λούσιμο των μαλλιών, στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.

Πώς μπορούμε να φτιάξουμε

Υλικά
10 ποτήρια νερό
5 κουταλιές της σούπας καθαρή στάχτη
Εκτέλεση
Τοποθετούμε τη στάχτη σε ένα τουλπάνι και το κλείνουμε καλά. Βάζουμε το νερό στην κατσαρόλα, και μόλις βράσει τοποθετούμε μέσα το τουλπάνι. Αφήνουμε το νερό να βράσει για άλλα 5'. Αφαιρούμε το τουλπάνι και αφήνουμε το σταχτόνερο 10' να κάτσει.

Τοποθετούμε στην κατσαρόλα ένα καθαρό τουλπάνι, σουρώνουμε το σταχτόνερο και το αποθηκεύουμε σε μπουκάλια στο ψυγείο. Πριν το χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή γλυκών, το βγάζουμε από το ψυγείο για να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου.

Νέο μισθολόγιο: Συμφωνία χωρίς άμεσες μειώσεις αλλά με πριμ παραγωγικότητας

Δεν θα προβλέπονται μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με το νέο μισθολόγιο το οποίο συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Αυτό υποστήριξαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης μετά την χθεσινοβραδινή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Οι ίδιοι πάντως παραδέχθηκαν ότι θα παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο, το γνωστό, δηλαδή, μπόνους παραγωγικότητας το οποίο, ωστόσο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο και σε μειώσεις μισθών πολλών δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ο διάλογος που διημείφθη μεταξύ των δημοσιογράφων και του υπουργού Οικονομικών ήταν ο εξής:
Τσακαλώτος: Τις μειώσεις μισθών τις διαπραγματευτήκαμε το καλοκαίρι. Αυτό που λέτε το προέβλεπε το σχέδιο Γιούνκερ επί του οποίου ψήφισε ο ελληνικός λαός. Η νέα συμφωνία προβλέπει απλά διαφορετικές ταχύτητες αυξήσεων .
Δημοσιογράφος: Δεν υπάρχει μείωση για κανέναν δηλαδή;
Τσακαλώτος: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν «το ίδιο και χειρότερο από εκείνο του Γιούνκερ» όπως έχει γραφεί…
Να σημειωθεί ότι, όπως είπε ο κ. Σταθάκης, η κατάθεση του εφαρμοστικού νόμου θα γίνει σήμερα Σάββατο, στη Βουλή, με στόχο να ψηφιστεί έως το απόγευμα της Τρίτης.

Βερναρδάκης: Πώς ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα και τις συντάξεις

Για κατά βάση προσλήψεις με σκοπό να καλυφθούν τα κενά στην παιδεία, έκανε λόγο στο Πρώτο Πρόγραμμα ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, μιλώντας στους Μαρία Γεωργίου και Γιώργο Πίκουλα.
«Είναι εκρηκτική η κατάσταση στο δημόσιο, καθώς είναι μαζική η υποστελέχωση (υποστελεχωμένο το δημόσιο λόγω συνταξιοδοτήσεων, 12.000 αποχωρήσεις το 2015). Το 2016 έχουμε τη δυνατότητα για 8,5 με 9 χιλιάδες προσλήψεις κι αυτό που επεξεργαζόμαστε και εφόσον το μισθολογικό κόστος μας το επιτρέπει, είναι να υπάρξουν μερικές προσλήψεις παραπάνω».
«Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα απευθύνουμε κάλεσμα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες, όπου θα επιλεγούν οι καλύτερες που θα είναι και άμεσα εφαρμόσιμες. Θα τις εντάξουμε και στο ΕΣΠΑ», είπε ο κ. Βερναρδάκης και συνέχισε λέγοντας: «Είναι 567.000 όλος ο δημόσιος τομέας. Είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε 40% χωρίς όφελος, αφού αυξήθηκε το συνταξιοδοτικό», είπε ο υπουργός. «Η μείωση 40% του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων είχε επιπτώσεις και στον ιδιωτικό τομέα», εκτίμησε, τέλος ο κύριος Βερναρδάκης.

Αφορολόγητο μόνο αν πληρώσουμε 9.545€ μέσω κάρτας – To σχέδιο για τις e-συναλλαγές

Δαπάνες συνολικού ποσού μέχρι 9.545 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 2016 κάθε μισθωτός και συνταξιούχος, είτε μέσω μίας και μοναδικής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με χρεωστική κάρτα είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), προκειμένου να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου έως και 2.100 ευρώ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Οι επαγγελματίες
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», εντός του 2016 κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας θα υποχρεωθεί να εισπράττει μέσω ενός και μοναδικού επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων του ή την παροχή των υπηρεσιών του, τα οποία θα του πληρώνουν οι πελάτες του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (μέσω καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής). Τα χρήματα των εισπράξεων αυτών κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορεί να τα «σηκώνει» από το συγκεκριμένο λογαριασμό για να τα βάζει στην τσέπη του ή να τα αποθηκεύει στο σπίτι του με τη μορφή μετρητών, αλλά θα μπορεί μόνο να τα δαπανά μέσω χρεωστικής κάρτας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής, για πληρωμές προμηθευτών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και για την κάλυψη άλλων άμεσων αναγκών της επιχείρησης ή του γραφείου του. Σε κάθε περίπτωση, η διακίνηση χρηματικών ποσών μέσω του επαγγελματικού αυτού λογαριασμού δεν θα μπορεί να γίνεται πλέον με αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών. Για τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασμό αυτό θα ισχύει, εξάλλου, το ακατάσχετο.
Το σχέδιο
H υποχρέωση κάθε μισθωτού και συνταξιούχου να καλύπτει ποσό ύψους έως 9.545 ευρώ το χρόνο με δαπάνες που θα έχει εξοφλήσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς επίσης και η υποχρέωση κάθε επιχειρηματία κι ελεύθερου επαγγελματία να διακινεί τα ποσά των επαγγελματικών εισπράξεων και δαπανών του μέσω ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού προβλέπονται με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καθιέρωση του «πλαστικού χρήματος» ως του πλέον διαδεδομένου μέσου οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (μέρη του οποίου παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1), το 2016:
1 Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος του οποίου το ετήσιο εισόδημα είναι χαμηλότερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω e-banking συνολικό ποσό δαπανών τουλάχιστον ίσο με το εισόδημά του για να μην πληρώσει φόρο!
2 Από την άλλη πλευρά, κάθε μισθωτός και συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει με «πλαστικό χρήμα» ή μέσω e-banking 9.545 ευρώ για να του αναγνωρίσει η εφορία την ανώτατη έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.
3 Για την κάλυψη του ποσού των 9.545 ευρώ θα αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε δαπάνες έχουν εξοφληθεί από μία μόνο πιστωτική κάρτα ή από μία μόνο χρεωστική κάρτα. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών, παροχές υπηρεσιών, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα, καύσιμα κ.λπ.
Στην περίπτωση της χρεωστικής κάρτας, ο συνδεδεμένος μ’ αυτήν τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά, στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη ποσού μέχρι 9.545 ευρώ και την κατοχύρωση της αντίστοιχης έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Τέλη κυκλοφορίας ανά... χιλιόμετρο: 250€ το χρόνο η επιβάρυνση – Οι μεγάλοι χαμένοι και οι κερδισμένοι

- 10 έως 15 λεπτά η επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής της βενζίνης και τα τέλη κυκλοφορίας με το... χιλιόμετρο
- Εκμηδενίζεται έτσι η μείωση κατά 50% των τελών κυκλοφορίας στα υψηλού κυβισμού ΙΧ που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
- Μπαίνει... "κόφτης" στα χιλιόμετρα που θα κάνει κανείς με το αυτοκίνητό του

Τρόπο να γεμίσει τα κρατικά ταμεία και να μειώσει ταυτόχρονα τα τέλη κυκλοφορίας στα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα φαίνεται πως έχει βρει η κυβέρνηση. Προτίθεται, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ημερησίας του Σαββάτου, να βάλει έκτακτο φόρο στα καύσιμα. Αυτό όμως αναμένεται να επιβαρύνει όλους όσους πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
Μάλλον για να μην του χρεωθεί... αλαλούμ ανάλογο με εκείνο που επικράτησε πριν από λίγο καιρό με τα τέλη κυκλοφορίας του 2016, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, ανοίγει από τώρα τη συζήτηση για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017!
Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη, ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου είναι να μετατεθεί το κόστος στη χρήση του αυτοκινήτου και όχι στην ιδιοκτησία, ώστε ο ιδιοκτήτης να πληρώνει αναλογικά τέλη αλλά και να επιστρέφουν στην κυκλοφορία αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα τέλη και είχαν καταθέσει τις πινακίδες.
Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μείωση των τελών κυκλοφορίας έως και 50%, με ισοδύναμο την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Τρύφων Αλεξιάδης υποστηρίζει ότι η μείωση που θα προκύψει στα τέλη κυκλοφορίας θα φέρει αύξηση 3-5 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου. Αλλά οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι διαφορετικές, καθώς εκτιμάται ότι η επιβάρυνση στον καταναλωτή θα είναι από 10 έως και 15 λεπτά και με την προϋπόθεση πως η τιμή βενζίνης και πετρελαίου θα μείνει στα τωρινά χαμηλά επίπεδα.
Κερδισμένοι και χαμένοι
Η μείωση έως και 50% των τελών κυκλοφορίας θα αφορά κυρίως στα αυτοκίνητα άνω των 2 λίτρων. Στα αυτοκίνητα μικρότερου κυβισμού, η μείωση στα τέλη κυκλοφορίας θα είναι μικρότερη και ενώ το κόστος μετακίνησης θα αυξηθεί σημαντικά. Εξάλλου, περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού θα πληρώσουν μεν χαμηλότερα τέλη αλλά αυτή θα... εξανεμιστεί αφού θα αυξηθεί το κόστος χρήσης μέσω της αύξησης των καυσίμων.
Οι οδηγοί που θα κάνουν, σε ετήσια βάση, μέχρι 10.000 χιλιόμετρα ή λιγότερα, δεν θα έχουν σημαντική επιβάρυνση. Αντίθετα, δεν θα ισχύει το ίδιο για όσους κάνουν από 20.000 χιλιόμετρα και πάνω. Ειδικά για τις εταιρίες που απασχολούν πωλητές, οι οποίοι καλύπτουν και την επαρχία και κάνουν περισσότερα από 50.000 χιλιόμετρα το χρόνο.
Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν αυτοκίνητα μεσαίου ή μεγάλου κυβισμού αλλά δεν κάνουν περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο αλλά και εκείνοι που με αυτοκίνητα άνω των 2 λίτρων. Εκτιμάται ότι το κράτος θα βάλει στα ταμεία του 200 με 250 ευρώ κατά μέσο όρο από κάθε ιδιοκτήτη μικρομεσαίου αυτοκινήτου από την αύξηση της έμμεσης φορολόγησης στα καύσιμα.
Χαμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες μικρού ή μεσαίου κυβισμού αυτοκινήτων, που κάνουν 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο και θα δουν το κόστος των καυσίμων να αυξάνεται κατά 250 ευρώ.

Αφορολόγητο: Τι ισχύει με τις αποδείξεις και τα 9.545 ευρώ

Ανοίγει ο δρόμος για το πλαστικό χρήμα - Μειώνονται δραστικά οι προμήθειες των τραπεζών

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη χρήση του πλαστικού χρήματος. Αίρεται το μεγάλο εμπόδιο που υπήρχε για την ευρύτερη εξάπλωση σε πολλούς μικρούς εμπόρους, καταστηματάρχες, επαγγελματίες και περίπτερα, δηλαδή το ποσοστό της προμήθειας που ζητά η τράπεζα.

Με ρύθμιση που θα περιλάβει στο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα το υπουργείο Οικονομικών η προμήθεια για την τράπεζα περιορίζεται στο 0,2 με 0,3%. Αυτό θα γίνει με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κοινοτικής οδηγίας που άρχισε να ισχύει από τις 9 Δεκεμβρίου 2015.
Επίσης, στο υπουργείο Οικονομικών σκέφτονται και την περίπτωση της επιδότησης μέσω του ΕΣΠΑ της αγοράς συσκευών από τους εμπόρους και τους επαγγελματίες, αν και όπως λένε αρμόδιες παράγοντες οι τιμές που διατίθενται από τις τράπεζες είναι πολύ χαμηλές.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι από την 1 Ιανουαρίου 2016 το αφορολόγητο για την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ θα δημιουργείται μόνο με δαπάνες που έχουν γίνει με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και συναλλαγές μέσω των τραπεζών.

Ο μεγάλος συμβιβασμός! Σε ξένα funds τα "κόκκινα" δάνεια – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν σπίτια και επιχειρήσεις

- Επαύλεις και ακίνητα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και σε νησιά ο πρώτος... στόχος των ξένων funds
- Στα "κοράκια" όλα τα "κόκκινα" δάνεια που έχουν ως υποθήκη ακίνητο που δεν είναι πρώτη κατοικία
- Το καθεστώς θα επανεξεταστεί μετά τις γιορτές
- Προστατεύεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου η πρώτη κατοικία
- Τι συμφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με έναν μεγάλο συμβιβασμό κατέληξαν και συμφωνία κυβέρνηση και δανειστές ώστε σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την Τρίτη το νομοσχέδιο για το δεύτερο πακέτο των προαπαιτουμένων, προκειμένου η χώρα να πάρει μέχρι την προσεχή Παρασκευή το 1 δισ. ευρώ που περιμένει ως... μάννα εξ ουρανού! Την Τετάρτη άλλωστε συνεδριάζει το EuroWorking Group για να ανάψει το "πράσινο" φως για την εκταμίευση.
Ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος συμβιβασμός που επετεύχθη στην τελευταία διαπραγμάτευση κυβέρνησης - κουαρτέτου; Να πωληθούν σε ξένα funds (τα γνωστά... "κοράκια") τα ενυπόθηκα "κόκκινα" δάνεια που έχουν ως υποθήκη ακίνητο που δεν είναι πρώτη κατοικία, αλλά δεύτερη ή εξοχικό. Σε αντάλλαγμα, οι δανειστές έκαναν... πίσω όσον αφορά στο θέμα των "κόκκινων" δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως ανακοίνωσε και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, μετά τη συμφωνία της Παρασκευή, ανοίγει η αγορά μόνο για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, όχι για όσα αφορούν στην πρώτη κατοικία. Αυτά έχουν βγει από το... κάδρο τουλάχιστον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, μαζί με τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα καταναλωτικά.
Για το επίμαχο θέμα της μεταβίβασης των κόκκινων δανείων σε ιδιωτικά κεφάλαια, ο Γ. Σταθάκης ανακοίνωσε ότι:
- η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα επιχειρηματικά δάνεια.
- θα εξαιρεθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τα στεγαστικά δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας, (ουσιαστικά αυτό σημαίνει άμεσα απελευθέρωση για τα στεγαστικά δάνεια που δεν αφορούν σε απόκτηση πρώτης κατοικίας), τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (με βάση τον ορισμό της ευρωπαϊκής ένωσης) και τα καταναλωτικά δάνεια.
- μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, η ελληνική πλευρά θα αναλάβει να ετοιμάσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και των υπόλοιπων κόκκινων δανείων (στεγαστικά πρώτης κατοικίας, καταναλωτικά, δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
- συνεπώς θα υπάρξει και νέος γύρος διαπραγμάτευσης επί του θέματος των κόκκινων δανείων.
Μαζί με τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια για τα οποία έχει μπει υποθήκη δεύτερη ή εξοχική κατοικία, στα χέρια των ξένων funds περνούν και τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή που έχουν τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Στη διαπραγμάτευση του Ιανουαρίου θα γίνει συζήτηση για τα δάνεια που αφορούν στην πρώτη κατοικία, τα καταναλωτικά και τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μετά τη συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για να πάρουν τα "κοράκια" στα χέρια τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια και από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος, κανένα σπίτι που χρωστάει δάνειο για δεύτερη κατοικία δεν θα προστατεύεται...
Όπως αναφέρει η Ημερησία, δανειολήπτες που δεν πληρώνουν το δάνειο που πήραν για να χτίσουν κάποιο εξοχικό ή ένα δεύτερο σπίτι, δεν θα έχουν προστασία από κατάσχεση. Πλέον οι τράπεζες θα μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με τους ξένους, να πουλήσουν ένα «πακέτο» τέτοιων δανείων σε χαμηλές τιμές και οι νέοι «ιδιοκτήτες» να μπορούν να τα διαχειριστούν όπως θέλουν.
Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται μικρομεσαίες μπορεί να βρεθούν να χρωστούν σε άλλες, άγνωστες εταιρείες, τα λεγόμενα distressed funds, που θα έχουν αγοράσει το δάνειό τους. Αυτές οι επιχειρήσεις είτε θα οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση είτε θα υπάρχει μια διαδικασία εξυγίανσης, εφόσον είναι βιώσιμες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Κεφάλαιο, οι ξένοι ενδιαφέρονται για πολυτελή σπίτια σε ακριβά προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτές οι κατοικίες ενδιαφέρουν επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα. Ενδιαφέρονται επίσης για επαύλεις και μεγάλες κατοικίες σε παραθεριστικές περιοχές, κυρίως στα νησιά, καθώς επίσης και για ξενοδοχεία.
Η συμφωνία στην οποία έφτασαν κυβέρνηση και δανειστές αφήνει αρκετές εκκρεμότητες, καθώς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν ψηφιστεί το ασφαλιστικό και να έχει βρεθεί πως θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία αλλά και πως θα προστατευθούν τα "κόκκινα" καταναλωτικά δάνεια.
Με την παραπομπή των "κόκκινων" δανείων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Ημερησία η ατζέντα της πρώτης αξιολόγησης γίνεται ακόμη πιο βαριά αφού ήδη περιλαμβάνει:
- Το ασφαλιστικό (με τις τελευταίες πληροφορίες να φέρουν τους δανειστές να έχουν ζητήσει να ανέβει ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης από τα 15 στα 20 χρόνια)
- Το φορολογικό (νέες κλίμακες, νέο αφορολόγητο)
- Τα εργασιακά (πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, νέες συμβάσεις εργασίας).
Σε αντιστάθμισμα των παραπάνω, η κυβέρνηση αναμένεται εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων να καταθέσει πολυνομοσχέδιο «παράλληλου προγράμματος».
Αυτό, θα περιλαμβάνει δράσεις όπως: μέτρα ενίσχυσης στα νοσοκομεία, ενισχυτική διδασκαλία, θέσεις απασχόλησης για την ανεργία κ.α.

Ιδέ ο δάσκαλος – Απόσπασμα από «Τα Ελληνικά» του Δημήτρη Λιαντίνη

Οδηγίες για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου

Αφορολόγητο θέλεις; Κάνε αγορές 9.545€ με κάρτα

- Οι αλλαγές στη φορολογία που φέρνει το "πλαστικό χρήμα"
- Υποχρεωτική η χρήση των καρτών, πιστωτικών ή χρεωστικών, για όποιον θέλει να διατηρήσει το αφορολόγητο
- Εξαιρούνται από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν κάρτες οι φορολογούμενοι άνω των 75 ετών και οι κάτοικοι ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών
- Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης

Δαπάνες συνολικού ποσού μέχρι 9.545 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 2016 κάθε μισθωτός και συνταξιούχος, ούτως ώστε να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου έως και 2.100 ευρώ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οι δαπάνες θα πρέπει να γίνονται είτε μέσω μίας και μοναδικής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με χρεωστική κάρτα είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).
Οι επαγγελματίες
Από την άλλη πλευρά, εντός του 2016 κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας θα υποχρεωθεί να εισπράττει μέσω ενός και μοναδικού επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων του ή την παροχή των υπηρεσιών του, τα οποία θα του πληρώνουν οι πελάτες του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (μέσω καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής). Τα χρήματα των εισπράξεων αυτών κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορεί να τα «σηκώνει» από το συγκεκριμένο λογαριασμό για να τα βάζει στην τσέπη του ή να τα αποθηκεύει στο σπίτι του με τη μορφή μετρητών, αλλά θα μπορεί μόνο να τα δαπανά μέσω χρεωστικής κάρτας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής, για πληρωμές προμηθευτών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και για την κάλυψη άλλων άμεσων αναγκών της επιχείρησης ή του γραφείου του. Σε κάθε περίπτωση, η διακίνηση χρηματικών ποσών μέσω του επαγγελματικού αυτού λογαριασμού δεν θα μπορεί να γίνεται πλέον με αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών. Για τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασμό αυτό θα ισχύει, εξάλλου, το ακατάσχετο.
Το σχέδιο
H υποχρέωση κάθε μισθωτού και συνταξιούχου να καλύπτει ποσό ύψους έως 9.545 ευρώ το χρόνο με δαπάνες που θα έχει εξοφλήσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς επίσης και η υποχρέωση κάθε επιχειρηματία κι ελεύθερου επαγγελματία να διακινεί τα ποσά των επαγγελματικών εισπράξεων και δαπανών του μέσω ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού προβλέπονται με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καθιέρωση του «πλαστικού χρήματος» ως του πλέον διαδεδομένου μέσου οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας. 
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το 2016:
1. Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος του οποίου το ετήσιο εισόδημα είναι χαμηλότερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω e-banking συνολικό ποσό δαπανών τουλάχιστον ίσο με το εισόδημά του για να μην πληρώσει φόρο!
2. Από την άλλη πλευρά, κάθε μισθωτός και συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει με «πλαστικό χρήμα» ή μέσω e-banking 9.545 ευρώ για να του αναγνωρίσει η εφορία την ανώτατη έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.
3. Για την κάλυψη του ποσού των 9.545 ευρώ θα αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε δαπάνες έχουν εξοφληθεί από μία μόνο πιστωτική κάρτα ή από μία μόνο χρεωστική κάρτα. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών, παροχές υπηρεσιών, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα, καύσιμα κ.λπ. Στην περίπτωση της χρεωστικής κάρτας, ο συνδεδεμένος μ’ αυτήν τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά, στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη ποσού μέχρι 9.545 ευρώ και την κατοχύρωση της αντίστοιχης έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ.
4. Η τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί η πιστωτική κάρτα ή έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός με τον οποίο συνδέεται η χρεωστική κάρτα, οφείλει να εκδίδει βεβαίωση με αναλυτικά στοιχεία για το κάθε είδος δαπάνης που πληρώθηκε με την κάρτα. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τουλάχιστον στο ποσό της δαπάνης, την ημερομηνία και την ώρα πληρωμής, στον ΑΦΜ και στην επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου. Εξετάζεται μάλιστα και το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι τράπεζες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet όλο το περιεχόμενο κάθε βεβαίωσης, δηλαδή τα αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες που έκανε με κάρτα κάθε μισθωτός και συνταξιούχος. Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται είτε ανά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο ή εξάμηνο είτε σε ετήσια βάση, ώστε σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δαπανών που εξόφλησε κάθε μισθωτός και συνταξιούχος φορολογούμενος με πλαστικό χρήμα να εμφανίζεται προεκτυπωμένο στην ηλεκτρονική φορολογική βάση.
5. Από την υποχρέωση να πληρώνουν με κάρτα τις δαπάνες που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου θα εξαιρεθούν οι υπερήλικες συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είναι πάνω από 75 ετών καθώς επίσης και κάτοικοι ορεινών περιοχών και άλλων απομακρυσμένων ή απομονωμένων περιοχών.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Καιρός: Έρχεται παγετός σήμερα, Σάββατο! Αναλυτική πρόβλεψη για ολόκληρη τη χώρα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια σήμερα, Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές.

Βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα πνέουν στο Αιγαίο. Παγετός τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Αναλυτικά η πρόγνωση τοτυ καιρού για ολόκληρη τη χώρα
Μακεδονία, Θράκη - καιρός: γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στη Μακεδονία. άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες. θερμοκρασία: από 02 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος - καιρός: γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο οπού τις πρωινές ώρες είναι πιθανόν να βρέξει. άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. θερμοκρασία: από 04 έως 15 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος - καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από τα βόρεια. άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ. θερμοκρασία: από 03 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια κατά τόπους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη - καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανώς πρόσκαιρες καταιγίδες. Λίγα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης (πάνω από 1300μ). Τη νύχτα οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη. άνεμοι: βόρειοι 6 με 7 μποφόρ. θερμοκρασία: από 10 έως 15 βαθμούς κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα - καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και στις νοτιότερες περιοχές πιθανώς πρόσκαιρες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από τα βόρεια. άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. θερμοκρασία: από 11 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Αττική - καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Λίγα χιόνια στην Πάρνηθα (πάνω από 1200μ). Από το απόγευμα βελτίωση. άνεμοι: βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. θερμοκρασία: από 06 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλονίκη - καιρός: γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. θερμοκρασία: από 05 έως 12 βαθμούς κελσίου.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Διαλέγοντας χοιρινό

Nightscapes

Timelapse με τη ομίχλη αν κρύβει το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων

Τσάι του βουνού

Υγιεινό σπίτι σε λίγα λεπτά

Ιατρικές φωτογραφίες του περασμένου αιώνα που προκαλούν ανατριχίλα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 1 στους 3 υποψηφίους θα πάρουν το «εισιτήριο» για σπουδές στο ΕΑΠ-12.497 λιγότερες αιτήσεις από πέρσι

Προσλήψεις 449 Δασκάλων

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 449 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αποκλειστικά σε Τάξεις Υποδοχής των δημοτικών σχολείων σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των ανωτέρω σχολείων στην περιοχή που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Χοληστερίνη στα παιδιά: Καμπανάκι κινδύνου από έρευνα στις ΗΠΑ

Τα 7 “θαύματα” που έδωσαν ελπίδα στον κόσμο το 2015

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Οι δικαιούχοι και τα νέα κριτήρια

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ν/σ για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων – Τι συμπεράσματα βγήκαν από τη συμμετοχή

Ολοκληρώθηκε σήμερα, με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων, η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τη σύσταση Εθνικού Μητρώου για τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, τη βαθμολογική διάρθρωση και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων.
Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος του νομοσχεδίου «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης» είναι ότι σε διάστημα οκτώ ημερών, που διάρκεσε η ηλεκτρονική διαβούλευση (μέσω του www.opengov.gr), κατατέθηκαν 1.179 σχόλια-προτάσεις για το σύνολο του νομοσχεδίου ή για συγκεκριμένα άρθρα.
Θα ακολουθήσει ολιγοήμερη επεξεργασία των παρατηρήσεων από ομάδα ειδικών του υπουργείου και δεν αποκλείεται ορισμένες ιδέες να ενσωματωθούν ή να τροποποιήσουν διατάξεις του νομοσχεδίου πριν οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες (στην πλειονότητά τους δημόσιοι υπάλληλοι και πανεπιστημιακοί) επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση στην προσπάθεια πάταξης των πελατειακών σχέσεων στο Δημόσιο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ) σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «το νομοσχέδιο είναι μια καλή προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο, να αποτρέψει τους κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών υπαλλήλων ενώ ανατρέπει νομοθέτημα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις. Διακρίνουμε διάθεση προστασίας του αξιολογούμενου υπαλλήλου με τη διαδικασία της ένστασης και της βαθμολογικής επανεξέτασης, όπως και της υποχρεωτικής αιτιολόγησης της μικρής βαθμολόγησής του. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στόχος πλέον είναι η βελτίωση του υπαλλήλου και όχι η απόλυσή του».
Αρκετά σχόλια για το μητρώο σημειώνουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις σε τομείς του επιστημονικού πεδίου, η παρουσία σε διεθνή συνέδρια, η ύπαρξη εκπαιδευτικού έργου. Προτείνεται επίσης στο μητρώο, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ, να μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, εφόσον έχουν διδακτορικό δίπλωμα.
Στα κριτήρια αξιολόγησης, προτείνεται να προσμετρηθεί και ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση, σημειώνοντας ότι όσοι έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ ή με διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να προηγούνται στις κρίσεις, καθώς και να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας της υπηρεσίας, των συνθηκών εργασίας και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε φορέα
Τα περισσότερα σχόλια (492) συγκεντρώνει το άρθρο 29 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων». Συμμετέχοντες στη διαβούλευση προτείνουν η μοριοδότηση του χρόνου θητείας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας να λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν η επιλογή έχει γίνει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, και η συνέντευξη να αντικατασταθεί με γραπτές εξετάσεις μέσω ανεξάρτητου φορέα με κρυμμένο το όνομα του υποψηφίου.
Ενστάσεις καταγράφονται όσον αφορά τη μοριοδότηση, που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο καθώς σημειώνεται ότι ενώ ο βασικός τίτλος σπουδών λαμβάνει 100 μόρια και ένα δεύτερο πτυχίο τετραετούς κατά το πλείστον διάρκειας, μοριοδοτείται με μόλις 30 μόρια, ένα τουλάχιστον μονοετές μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 150. Επίσης ενστάσεις υπάρχουν για το ότι μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, με αποτέλεσμα να εξομοιώνονται αυτοί που έχουν πολύ καλή γνώση με αυτούς που δεν γνωρίζουν καθόλου ξένη γλώσσα.
Τέλος, μια πρωτότυπη πρόταση: «Να υπάρχει μοριοδότηση σε υπαλλήλους που κάνουν υγιεινό τρόπο ζωής με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν λιγότερο».

Έρχεται το «μπόνους παραγωγικότητας» στο Δημόσιο – Ποιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με μείωση μισθού

Η επιμονή που εξέφρασαν για μια ακόμη φορά οι δανειστές, κατά την συνάντηση που είχαν με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη, για τη σύνδεση της αξιολόγησης με μισθολογικές επιπτώσεις υπό την μορφή «μπόνους παραγωγικότητας» στους άριστους υπαλλήλους, ενόψει της σύνταξης του νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, μόνο «αθώα» δεν μπορεί να θεωρηθεί. Παρότι εκ πρώτης άποψης εμφανίζεται ως μια πολιτική «επιβράβευσης» ικανών δημοσίων υπαλλήλων, θα σημάνει μεταγενέστερα τη μείωση των αποδοχών για μεγάλη μερίδα εργαζομένων.
Και αυτό καθώς σηματοδοτεί την ευθεία σύνδεση αξιολόγησης και μισθολογίου. Από τη στιγμή που είναι ρητά κατατεθειμένο στη συμφωνία πως το νέο μισθολόγιο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, μέσω του «μπόνους» αυτομάτως θα απαιτηθεί η ανεύρεση κονδυλίων από τις γνωστές «δεξαμενές», δηλαδή υπαλλήλους που -εν προκειμένω- θα βαθμολογηθούν χαμηλά στην αξιολόγηση.
Έτσι, επιτυγχάνουν οι δανειστές να εφαρμόσουν και μια ακόμη απαίτησή τους, δηλαδή το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ υπαλλήλων.
Υπενθυμίζεται ότι στον πυρήνα της πρότασης του υπουργείου για το νέο μισθολόγιο είναι ο διαχωρισμός βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στους δημοσίους υπαλλήλους, με την κυβέρνηση ταυτόχρονα να επιλέγει να εξορθολογίσει το μισθολόγιο, προς ενιαία κατεύθυνση, μειώνοντας τις ανισότητες.

Οι 23 χρήσεις της στάχτης που δεν γνωρίζατε και θα σας λύσουν τα χέρια

100 αριστουργηματικές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο χωρίς ίχνος επεξεργασίας.

Καιρός: Βροχές παντού αλλά και χιόνια που ρίχνουν το θερμόμετρο

Τα χιόνια που θα πέσουν, αλλά και οι βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ρίχνουν το θερμόμετρο.

Μπήκαμε πλέον για τα καλά στον χειμώνα με χιόνια στα ορεινά και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Ανεμοι: βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 04 έως 10 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα στην Πελοπόννησο πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονιά στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου. Βαθμιαία τα φαινόμενα στα βόρεια θα εξασθενήσουν.
Ανεμοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 08 έως 14 βαθμούς κελσίου. Στην Ηπειρο κατά τόπους 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά οι οποίες στην Πελοπόννησο θα είναι πιο πυκνές.
Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 04 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια κατά τόπους η μεγίστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με ασθενείς βροχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όπου πιθανόν το βράδυ να είναι ισχυρές. Στα ορεινά της Κρήτης (από τα 1300μ) θα χιονίσει.
Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 11 έως 15 βαθμούς κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις νοτιότερες περιοχές όπου τη νύχτα πιθανόν να εκδηλωθούν καταιγίδες.
Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 12 έως 15 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Αττική
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Λίγα χιονιά στην Πάρνηθα (πάνω από 1200μ) μετά το μεσημέρι.
Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 08 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ.
Ανεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 06 έως 10 βαθμούς κελσίου.
Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 12-12-2015
Καιρός: στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος. Στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση.
Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασια: σε μικρή άνοδο την ημέρα στα δυτικά. Παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Φορολογικές δηλώσεις: Όλες οι αλλαγές - Μόνο μέσω τράπεζας οι δαπάνες για φοροαπαλλαγή

Το σύνθημα που δίνει το υπουργείο Οικονομικών είναι “όλα μέσω τράπεζας”. Όλες η δαπάνες που μπαίνουν στη φορολογική δήλωση από ιατρικά έξοδα και νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία, μέχρι αγορές καταναλωτικών και μη αγαθών θα πρέπει από την αρχή του 2016 θα πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, από το 2016 ότι δαπάνη δηλώνεται στη φορολογική δήλωση θα πρεπει να έχει γίνει με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών (ενοίκια, δίδακτρα, αμοιβές οικιακού προσωπικού, αγορές ακινήτων, ΙΧ, σκαφών αναψυχής, ιατρικές δαπάνες, διατροφές).
Για να “χτιστεί” το αφορολόγητο θα πρέπει το 10% του δηλωθέντος εισοδήματος με “πλαστικό” χρήμα, ενώ μελετώνται κριτήρια για τη μη υποχρεωτική χρήση κάρτας (ηλικιωμένοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών).
Επίσης, προωθείται διάταξη στη Βουλή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν από κοινού φορολογική δήλωση.
Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο της νέας ανεξάρτητης ΓΓΔΕμ ενώ σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη δεν θα υπάρξει διάταξη που θα φέρει κάποιο νέο φόρο μέσα στο 2015. Στις επόμενες 20 ημέρες, δηλαδή.
Να σημειωθεί πως με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε αγορά αγαθών εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, μέτρο το οποίο πρακτικά όμως δεν εφαρμόζεται,. Εξετάζεται, λοιπόν, να μειωθεί το όριο των 500 ευρώ και άνω που ισχύει σημερα στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Η Ιόνια Οδός σε 5 λεπτά! Δείτε την πρόοδο των εργασιών.

Μέχρι 15-12-15 οι αιτήσεις για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σε χρόνο “ρεκόρ” βγήκαν οι προσκλήσεις για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αμεσα λειτούργησαν οι 8 από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την έκδοση Προσκλήσεων και  Αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης οι ΠΔΕ Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου,Θεσσαλίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου ,ανήρτησαν  τις προσκλήσεις με τις οποίες καλούν όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μίας από τις θέσεις των διευθυντών Εκπαίδευσης να καταθέσεουν τις αιτήσεις και τον φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου.
Για να δείτε τις προσκλήσεις πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω:
Τα Περιφερειακά συμβούλια επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέχρι την  Τρίτη 15-12-2015  θα πρέπει οι Περιφερειακοί Διευθυντές να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων που θα επιλέξουν τους νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται συμβούλιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα συμβούλια αυτά είναι τα περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει,
β) ένα μέλος Διδακτικού − Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου με τον αναπληρωτή του που ανήκουν σε Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού η πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση χωρίς την κατοχή πρόσθετης βεβαίωσης περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
γ) έναν Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας με τον αναπληρωτή του,
δ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Η συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων επιλογής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.
Προκειμένου για τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας έως την Τρίτη 15-12-2015 τις προτάσεις τους.

Οι διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης:
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β ́/2015), γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015).
Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ́/2015).
2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:
¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.
3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δομασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:
¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρόντος άρθρου.

Δημόσιο: Εμπλοκή με το μέρισμα 280.000 δικαιούχων – Πότε θα καταβληθεί

Η πληρωμή του μερίσματος των δικαιούχων του Μετοχικού Ταμείου του Δημοσίου θα γίνει πιθανότατα στο τέλος του μήνα, όμως τα ποσά είναι κυριολεκτικά στον αέρα καθώς το Ταμείο αδυνατεί να πληρώσει στο σύνολό τους τα ποσά που δικαιούνται οι 280.000 ασφαλισμένοι.

Οι πληροφορίες λένε τώρα ότι η πιο πιθανή ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος είναι η 30η Δεκεμβρίου του 2015.
Ως προς τα ποσά θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι “κουρεμένα. Το “κούρεμα” πιθανότατα θα είναι δύο ταχυτήτων.
Όσοι είναι παλιού συνταξιούχοι και έχουν μέρισμα άνω των 250 ευρώ θα δουν μείωση 40%, ενώ όσοι είναι νέοι, αποχώρησαν δηλαδή μετά το 2011 θα δουν τις αποδοχές τους “κουρεμένες” κατά 30%.
Λόγω του μεγάλου προβλήματος του Ταμείου ήδη εξετάζεται η κατάργηση της καταβολής του μερίσματος σε συζύγους δικαιούχων και σε άγαμες θυγατέρες.

Συντάξεις: Τέλος στη 15ετια λένε οι δανειστές – Αύξηση στο όριο κατά 5 χρόνια για όλους

- Με το “καλημέρα” απαίτησαν αύξηση του κατώτατου ορίου για σύνταξη στα 20 έτη ασφάλισης οι εκπρόσωποι των θεσμών
- Με “όχι” στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ξεκίνησαν οι δανειστές τη διαπραγμάτευση
- Κίνδυνος για μειώσεις ως και 15% στις επικουρικές, αλλά και μειώσεις στις κύριες συντάξεις

Ποδαρικό με ασφαλιστικό θα κάνει η κυβέρνηση στο 2016. Οι δανειστές ζήτησαν η συζήτηση να γίνει επί ολοκληρωμένου πακέτου στο Ασφαλιστικό και έτσι όλα δείχνουν ότι η διαπραγμάτευση θα μπει στην ουσία της την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.
Στην πρώτη επαφή Κατρούγκαλου – δανειστών χθες πάντως φάνηκαν οι προθέσεις. Οι εκπρόσωποι των θεσμών αντέδρασαν στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 2% και έτσι ουσιαστικά μπλοκάρουν την κυβέρνηση στο θέμα των κύριων συντάξεων αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο για μειώσεις τουλάχιστον 10% από ένα ποσό και πάνω.
Παράλληλα οι δανειστές ζήτησαν να αυξηθεί το κατώτατο όριο για τη σύνταξη από τα 15 έτη που είναι σήμερα στα 20, στις 6.000 ημέρες ασφάλισης δηλαδή, καθώς λένε ότι η 15ετια ουσιαστικά συμβάλει στην αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας.
Επί της ουσίας όμως με αυτόν τον τρόπο οι δανειστές “κόβουν” τη σύνταξη σε χιλιάδες ασφαλισμένους με λίγα έτη ασφάλισης, ενώ αναγκάζουν ανθρώπους με λίγα έτη ασφάλισης που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης να αναζητήσουν εργασία ή να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έτη μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών, όπου βέβαια υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Την ίδια ώρα όμως μένει ανοιχτό και το θέμα των επικουρικών συντάξεων, με τις μειώσεις οι οποίες θεωρούνται δεδομένες πλέον να φτάνουν ως και το 15%.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Τις αποδείξεις του 2015 ζητά τώρα η εφορία

Γλιτώνουν το φόρο δωρεές έως 5.000 ευρώ οι οποίες έγιναν μετά την επιβολή των capital controls και έως το τέλος του έτους από γονείς σε παιδιά και από παπούδες σε εγγόνια. Με διάταξη που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σχετική απαλλαγή ενώ θα διευκρινίζεται ότι υποχρέωση συλλογής αποδείξεων ισχύει και για το 2015 όπως ακριβώς ίσχυσε και πέρυσι.

Το υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε κενό στο νόμο για τις αποδείξεις μετά τη μείωση του ποσοστού από το 25% στο 10% του ετήσιου εισοδήματος προκειμένου να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς προβλέφθηκε ότι αυτό θα ισχύει για το 2014 με αποτέλεσμα να υπάρξει νομικό κενό για την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων και το 2015, το οποίο έρχεται να διορθώσει, έστω και λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του έτους η Καραγιώργη Σερβίας.

Πρακτικά βέβαια όλοι οι φορολογούμενοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι και για τη φετινή χρήση πρέπει να συλλέξεις αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματος για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθεί άλλωστε διάταξη με την οποία από την 1.1.2016 παύει η υποχρέωση συλλογής χάρτινων αποδείξεων και την έκπτωση φόρου θα κερδίζουν μόνο όσοι έχουν κάνει δαπάνες με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικών συναλλαγών έως ενός ύψους του εισοδήματός τους, π.χ. 10%, το οποίο όμως αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις διαβουλεύσεις με τους δανειστές.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που προωθείται περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν:

- Όσοι εισπράττουν εισόδημα από μερίσματα να μπορούν να υποβάλουν δήλωση ΦΕ έως τις 30/6
- Μεταφορά ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ
- Σύνδεση ταμειακών μηχανών με το σύστημα ελέγχου

Πηγή: www.euro2day.gr

Πότε ο νόμος Κατσέλη μεταφέρει τα χρέη απο τα δάνεια σε συγγενείς

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής για επιδόματα, δώρα και συντάξεις

Το ΥΠΟΙΚ «ξύπνησε» και προειδοποιεί με πρόστιμα τράπεζες

Εως αύριο οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Αποδείξεις και στις δηλώσεις του 2016 - Αφορολόγητο με κάρτες από του χρόνου

Όταν οι φάροι παγώνουν….

Την Παρασκευή στα Γιάννινα η παρουσίαση του βιβλίου του Π. Σόμπολου, «ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 35ΤΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΖΗΣΑ».

20 από τις πιο επικίνδυνες & ασυνήθιστες διαδρομές μαθητών προς το σχολείο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Καταγγέλλουν πογκρόμ μαζικής «εξαφάνισης» όλων των αδέσποτων σκύλων

200 τουρκικές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά και πώς είναι στα ελληνικά!

Αλλάζει το όριο αναλήψεων από τις τράπεζες Απο τα 420 στα 560 ευρώ την εβδομάδα;

Κοντά σε μια κίνηση σημαντικής χαλάρωσης των capital controls βρίσκεται η Κυβέρνηση.
Η ελληνική πλευρά μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θεωρεί ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον θωρακισμένο και σε θέση να αντέξει μια νέα χαλάρωση των capital controls.
Έτσι, η Κυβέρνηση ζήτησε πριν την ολική άρση να γίνει μια αύξηση στο όριο ανάληψης, προκειμένου να ανέβει από τα 420 ευρώ που είναι σήμερα στα 560. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο πολίτης να σηκώνει 140 ευρώ περισσότερα την εβδομάδα σε σχέση με το ποσό που μπορεί να σηκώσει σήμερα.
Το θέμα συζητήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι θετικές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αποδοχή του αιτήματος της ελληνικής πλευράς, το οποίο σε λίγες μέρες θα γίνει πράξη.
πηγη ekklisiaonline.gr

Τελικά τι συμβαίνει με τον χιονιά και τον βαρύ χειμώνα που ακούμε τόσο καιρό;

Οι μετεωρολόγοι μας έχουν ήδη πληροφορήσει πως ο φετινός χειμώνας…πρόκειται να είναι δύσκολος καθώς οι θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα.
Νέα ενημέρωση, ωστόσο αναφέρει πως την Παρασκευή, το χιόνι θα σκεπάσει τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.
Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη την χώρα από την Πέμπτη.
Το πρωί της Παρασκευής ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις και σε πεδινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Πιθανότατα να χιονίσει και στην Πάρνηθα.
Όλα αυτά μας τα έχουν ξαναπει.
Δεν μένει από το να περιμένουμε και να το διαπιστώσουμε αν όντως θα ισχύσει…

H εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16
α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 09-12-2015 ως 31-12-2015, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.
γ) Με την παρούσα διαδικασία θα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’), ενόψει της σύστασης οργανικών θέσεων του κλάδου τους σε περιοχές μετάθεσης, σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που υπέβαλαν αίτηση τοποθέτησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων υπ' αριθ. ΓΥ11314/31-10- 2014 και 25614/Ε1/16-02-2015 και τοποθετήθηκαν σε προσωρινή θέση σύμφωνα με την αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση τοποθέτησης με την παρούσα εγκύκλιο. Ο χρόνος παραμονής τους στην προσωρινή θέση θεωρείται χρόνος διανυθείς σε οργανική θέση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΔ 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97.
Ανάκληση
α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2016.
β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών
α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία συμπέσει με αργία, μεταφέρεται η υποβολή των ανωτέρω την επόμενη εργάσιμη. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου.
β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης
 στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α ́).

Η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16
α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 09-12-2015 έως 31-12-2015, στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ανάκληση
α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2016.
β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών
α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία συμπέσει με αργία, μεταφέρεται η υποβολή των ανωτέρω την επόμενη εργάσιμη. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου.
β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (παρ. 4 άρθρο 10 του Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45Α ́).