Ο πονοκέφαλος είναι, δυστυχώς, κάτι που ταλαιπωρεί όλους μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά δεν είναι κάθε πονοκέφαλος το ίδιο. Ως πάθηση, κατατάσσεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.