Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Δ. Μπράτης. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της μικρής Α’ φάσης και τέσσερις συμβουλές

Τα 50 συμπτώματα της δυσλεξίας

Του Φώτη Παπαναστασίου
Η δυσλεξία παρουσιάζεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό ως μια «διαφορετικότητα» στις διαδικασίες επεξεργασίας -Γλώσσας και Μαθηματικών- που συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής κι ανάγνωσης, σε παιδιά με κανονική ή ανώτερη ευφυΐα. Έχει σοβαρές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή ενός παιδιού.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται 50 συμπτώματα της Δυσλεξίας:
Γενικά
 • Αδυνατεί να διαβάσει, να γράψει ή να συλλαβίσει, δυσανάλογα με τη νοητική του κατάσταση.
 • Φαίνεται ανώριμος, τεμπέλης κι ότι δεν προσπαθεί αρκετά για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
 • Παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Αδυνατεί να ανταποκριθεί στα διαγωνίσματα του σχολείου, αν και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα.
 • Χάνει την αίσθηση του χρόνου αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Δεν έχει πολύ καλό προσανατολισμό.
 • Λόγω των συνεχόμενων σχολικών αποτυχιών, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί για την ολοκλήρωση μίας εργασίας ή αποσπάται εύκολα.
 • Μαθαίνει πιο εύκολα μέσω οπτικών βοηθημάτων, σχεδιαγραμμάτων, πειραμάτων και της παρατήρησης.
 • Αποφεύγει τη συμμετοχή του σε σχολικές εργασίες.
Όραση, Ανάγνωση κι Ορθογραφία
 • Παραπονιέται ότι βλέπει ανύπαρκτη κίνηση καθώς διαβάζει, γράφει, ή αντιγράφει.
 • Φαίνεται να έχει δυσκολία με την όραση, όμως οι οφθαλμολογικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν κανένα πρόβλημα.
 • Δεν κατανοεί πλήρως αυτά που διαβάζει.
 • Διαβάζει με αργό ρυθμό και συλλαβιστά.
  • Χάνει τη σειρά του κειμένου κατά την ανάγνωση.
  • Διαβάζοντας ή γράφοντας παρουσιάζει επαναλήψεις, προσθήκες, μεταθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις κι αντιστροφές στα γράμματα, αριθμούς ή / και λέξεις.
  • Μπερδεύει γράμματα ή αριθμούς.
  • Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ανακαλέσει τους κανόνες της ορθογραφίας.
Ακοή κι Ομιλία
 • Ακούει πράγματα που δεν ειπώθηκαν.
 • Δείχνει ότι κατά τη διατύπωση των οδηγιών για τη λύση μιας εργασίας φαίνεται ότι δεν ακούει όλες τις λεπτομέρειες.
 • Αποσπάται εύκολα από ήχους.
 • Δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του με λόγια.
 • Δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει.
 • Τραυλίζει κάτω από πίεση.
 • Δεν προφέρει σωστά μεγάλες λέξεις ή μεταθέτει τις φράσεις, τις λέξεις και τις συλλαβές κατά την ομιλία.
Γραφή και Κινητικές Δεξιότητες
 • Παρουσιάζει τετραποδική λαβή γραφής ή πιάσιμο του μολυβιού με ασυνήθιστο τρόπο.
 • Γράφει δυσανάγνωστα.
 • Αλλάζει πολύ συχνά γραφικό χαρακτήρα.
  • Γράφει με πολλά ορθογραφικά λάθη, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς τόνους ή χωρίς κεφαλαία γράμματα.
  • Ξεκινάει να γραφεί από το μέσο της σελίδας ή παραλείπει γραμμές.
  • Δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως και χωρίς λάθη ή παραλήψεις ένα κείμενο.
  • Μοιάζει αδέξιος ή με φτωχές κινητικές δεξιότητες.
  • Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό.
  • Παρουσιάζει ελλιπή λεπτή κινητικότητα.
Μαθηματικά και Διαχείριση Χρόνου
 • Δυσκολεύεται να μάθει να λέει την ώρα, τις ημέρες, τους μήνες, τις εποχές.
 • Δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του.
 • Δυσκολεύεται να μάθει διαδοχικές πληροφορίες ή καθήκοντα.
 • Μπερδεύει τους αριθμούς, όπως το 4 με το 7.
 • Δυσκολεύεται να μάθει την αξία των χρημάτων και τη σωστή διαχείρισή τους.
 • Χρησιμοποιεί πάντα τα δάχτυλα για να μετρήσει.
 • Δυσκολεύεται να μάθει τις μαθηματικές πράξεις.
 • Δυσκολεύεται να αναπτύξει μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Μνήμη
 • Έχει εξαιρετική μακροπρόθεσμη μνήμη για πρόσωπα, εμπειρίες και τοποθεσίες, αλλά αδυνατεί να απομνημονεύσει ακολουθίες ή γεγονότα που δεν έχει βιώσει.
 • Σκέφτεται κυρίως με εικόνες και συναισθήματα κι όχι με λέξεις ή ήχους.
 • Έχει φτωχό εσωτερικό διάλογο.
 • Συμπεριφορά κι Ανάπτυξη
  • Είναι τρομερά ανοργάνωτος/η ή καταναγκαστικά τακτικός/ή.
  • Μπορεί να είναι στην τάξη ανήσυχος/η ή απόμακρος/η.
  • Ακολουθεί πολύ νωρίς ή με καθυστέρηση τα αναπτυξιακά στάδια (ομιλία, μπουσούλημα, περπάτημα, κτλ).
  • Παρουσιάζει ενούρηση που δε συμβαδίζει με την ηλικία του.
  • Κάνει περισσότερα λάθη όταν βρίσκεται υπό συναισθηματική πίεση.

Δεν θα γίνουν μαθήματα σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και 141822/Δ5/10-09-2015 «2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού » το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 2015 με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».
Σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού».
Για την προετοιμασία της ημέρας είναι επιθυμητή η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου. Η 2η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων.
Επιπλέον, συνυπολογίζοντας την οικουμενικότητα του Ολυμπισμού, θα διενεργηθεί Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας Ταινιών Μικρού Μήκους και ψηφιακών εικαστικών έργων σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Το θέμα του διαγωνισμού θα είναι «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». Θα ακολουθήσει σύντομα εγκύκλιος με τις σχετικές οδηγίες.
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει:
Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση τόσο των αθλητικών, όσο και των υπολοίπων εκδηλώσεων. Οι δράσεις της ημέρας αυτής πρέπει να αναδεικνύουν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού.
Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:
Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός.
Επεξεργασία και συζήτηση για την έννοια του Ολυμπισμού, τα ιδεώδη και τις αξίες του, καθώς τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, βίντεο,τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.
Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.).
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία.
Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης, να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας.
Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.).
Σε περίπτωση που στις 5 Οκτωβρίου 2015 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.
Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν την 2η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες.
Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 2η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας).
Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων, αλλά και με τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής.
Μετά τη διεξαγωγή της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού συντάσσεται από κάθε σχολική μονάδα συνοπτική αναφορά και αποστέλλεται στην οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής. Επιπλέον, το κάθε σχολείο μπορεί να βιντεοσκοπήσει, να φωτογραφήσει ή να αποτυπώσει με άλλο τρόπο τις δραστηριότητες που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πριν βιαστείς να βγάλεις συμπέρασμα για κάποιον…

Κάποτε στό Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός πού διέμενε στίς Καρυές.
Έπινε καθημερινά καί μεθούσε καί γινόταν αιτία νά σκανδαλίζονται οι προσκυνητές.
Κάποια στιγμή πέθανε καί ανακουφισμένοι κάποιοι πιστοί πήγαν στόν γέροντα Παΐσιο νά τού πούν μέ ιδιαίτερη χαρά ότι επιτέλους λύθηκε αυτό τό τεράστιο πρόβλημα.
Ο π. Παΐσιος τούς απάντησε ότι γνώριζε γιά τό θάνατο τού μοναχού, αφού είδε ολόκληρο τάγμα αγγέλων πού ήρθαν νά παραλάβουν τήν ψυχή του.
Οι προσκυνητές απόρησαν καί διαμαρτυρήθηκαν καί κάποιοι προσπαθούσαν νά εξηγήσουν στόν γέροντα Παΐσιο γιά ποιόν ακριβώς μιλούσαν, νομίζοντας ότι δέν κατάλαβε ο γέροντας.
Ο γέροντας Παΐσιος τούς διηγήθηκε:
«Ο συγκεκριμένος μοναχός γεννήθηκε στή Μ. Ασία, λίγο πρίν τήν καταστροφή όταν οι Τούρκοι μάζευαν όλα τά αγόρια.
Γιά νά μήν τό πάρουν από τούς γονείς του, αυτοί τό έπαιρναν μαζί τους στό θερισμό καί γιά νά μήν κλαίει, τού έβαζαν λίγο ρακί στό γάλα γιά νά κοιμάται.
Ως εκ τούτου μεγαλώνοντας έγινε αλκοολικός. Κάποια στιγμή και μετά από αποτρεπτικές απαντήσεις από διάφορους γιατρούς να μην κάνει οικογένεια, ανέβηκε στο Όρος και έγινε μοναχός.
Εκεί βρήκε γέροντα καί τού είπε ότι είναι αλκοολικός.
Τού είπε ο γέροντας νά κάνει μετάνοιες καί προσευχές κάθε βράδυ καί νά παρακαλεί τήν Παναγία νά τόν βοηθήσει νά μειώσει κατά 1, τά ποτήρια πού έπινε.
Μετά ένα χρόνο κατάφερε μέ αγώνα καί μετάνοια νά κάνει τά 20 ποτήρια πού έπινε, 19 ποτήρια.
Ο αγώνας συνέχισε μέ τήν πάροδο τών χρόνων καί έφτασε τά 2-3 ποτήρια, μέ τά οποία όμως πάλι μεθούσε.»
Ο κόσμος έβλεπε χρόνια ένα αλκοολικό μοναχό πού σκανδάλιζε τούς προσκυνητές, ο Θεός έβλεπε ένα αγωνιστή μαχητή πού μέ μεγάλο αγώνα αγωνίστηκε νά μειώσει τό πάθος του.
Χωρίς νά ξέρουμε γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί νά κάνει αυτό πού θέλει νά κάνει, μέ ποιό δικαίωμα νά κρίνουμε τήν προσπάθειά του;

Τι να κάνετε αν δαγκώσετε τη γλώσσα σας

Δεν είναι καθόλου σπάνιο σε κάποιες άτυχες και απρόσεχτες στιγμές στην ζωή σας να δαγκώσετε κατά λάθος την γλώσσα σας και δεν εννοούμε με τον μεταφορικό τρόπο του ότι μετανιώνετε για κάτι που λέτε (αυτό συμβαίνει σε όλους μας πολύ πιο συχνά!) αλλά με τον κυριολεκτικό τρόπο.
Είτε από στρες, είτε την ώρα που μιλάτε γρήγορα, είτε πιο συχνά την ώρα που μασάτε κάτι, είναι πιθανό να πληγώσετε την γλώσσα σας με τα δόντια σας, κάτι που, εξαιτίας των πολλών νευρικών απολήξεων στην γλώσσα, είναι πολύ επώδυνο.
 
Σε περίπτωση που η γλώσσα σας αιμορραγεί, εφαρμόστε πίεση στο σημείο με τα δάχτυλά σας, εφόσον πρώτα τα έχετε πλύνει. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για ήπιες περιπτώσεις. Αν δεν μπορείτε με τα δάχτυλά σας να φτάσετε καλά στο σημείο, πιέστε τη γλώσσα σας επάνω στα μάγουλά σας, ανάλογα με τη θέση της βλάβης. Ένα κομμάτι του πάγου ή καθαρό πανί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή πίεσης.
 
Δεύτερον, πηγαίνετε σε ένα καθρέφτη και ελέγξτε τη σοβαρότητα του τραύματος. Αν είναι σοβαρό, επισκεφθείτε τον οδοντίατρό σας για περαιτέρω επεξεργασία.
 
Για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο αλμυρό νερό και να κάνετε μπουκώματα. Αυτό θα σας τσούξει λίγο, αλλά θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της επούλωσης δεδομένου ότι έχει βακτηριακή δράση για την πληγείσα περιοχή. Κάντε μπουκώματα για περίπου 20 δευτερόλεπτα κάθε φορά με ένα μείγμα από 1 κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι σε μισό ποτήρι ζεστό νερό.
 
Άλλοι απλοί τρόποι για να αντιμετωπίσετε το τραύμα αν δαγκώσετε τη γλώσσα σας, είναι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Β, C και ψευδαργύρου, η μαγειρική σόδα, το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ), τα στοματικά διαλύματα, η aloe vera και φυσικά το να πιπιλίσετε στο στόμα σας ένα παγάκι.
 
Ο χρόνος που θα χρειαστεί η πληγή για να επουλωθεί θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα του τραύματος. Σε περίπτωση που έχετε δοκιμάσει διάφορες από τις άνωθεν θεραπείες και η ενόχληση δεν περνάει μετά από λίγες ημέρες έως και μία εβδομάδα περίπου, επισκεφθείτε τον οδοντίατρό σας για περαιτέρω βοήθεια.
 

Μειώνονται οι δόσεις στις πιστωτικές κάρτες – Οι τράπεζες κουρεύουν τα επιτόκια

Οι τράπεζες μειώνουν εως και 50% το επιτόκιο στις απλήρωτες πιστωτικές κάρτες με αποτέλεσμα να μειώνεται το ύψος της δόσης. Διαβάστε ποιούς αφορά η ρύθμιση.

Οι εκρηκτικές διαστάσεις που έχουν πάρει οι απλήρωτες πιστωτικές κάρτες οδήγησαν τις τράπεζες σε αναθεώρηση στρατηγικής. Δεν μπορούσαν να μην προχωρήσουν βέβαια σε νέες ρυθμίσεις αφού έφτασαν στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ οι καθυστερούμενες οφειλές από πιστωτικές κάρτες.
Οι τράπεζες μετά από συνεννόηση με τους κατόχους πιστωτικών καρτών ορίζουν προύποθέσεις για κούρεμα επιτοκίου και συνεπώς μείωση της δόσης. Σύμφωνα με το Έθνος η Alpha Bank μειώνει το επιτόκιο περίπου στο μισό και από το 20% "πέφτει" στο 11%. Ανάλογα μειώνεται και η δόση, με τον καταναλωτή να είναι ενήμερος αλλά να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα μέχρι την εξόφληση του υπολοίπου.
Η Εθνική ρυθμίζει τις οφειλές των “κόκκινων καρτών” με κατάργηση της κάρτας και χορήγηση νέου δανείου με επιτόκιο 10,1%, ενώ η δόση ρυθμίζεται ανάλογα με το εισόδημα.
Η Πειραιώς δίνει μια σειρά επιλογών, ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα οφειλές από κάρτες μπορεί να πέσουν στο 8% με 10%, ενώ για οικονομικά αδύναμες ομάδες μπορεί να υπάρξει ακόμα και "κούρεμα" ποσοστού της οφειλής, περίπου κατά 20% με 30%.
Η Eurobank ρυθμίζει τέτοιες οφειλές μέσω χορήγησης νέου δανείου με χαμηλότερο επιτόκιο και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.

Πηγή Ημερησία

Καίνε τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τα νέα τέλη κυκλοφορίας – Αλλάζει ο υπολογισμός τους – Παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών

- Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως υπάρχουν αδικίες στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας και πρέπει να διορθωθούν με την εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας
- Την... λυπητερή θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά
- Τα νοικοκυριά με δυο ενήλικες που έχουν τρίτο ή και τέταρτο ΙΧ θα επιβαρυνθούν
- Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στα μέσα Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση με την τρόικα

Την αύξηση των κρατικών εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας αλλά με επιβάρυνση όσων έχουν φοροδοτική ικανότητα επιδιώκουν στο υπουργείο Οικονομικών. Στο υπουργείο Οικονομικών, θεωρούν ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας ειδικά για τα οχήματα που έχουν πάρει για πρώτη φορά πινακίδες από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά είναι άδικος. Να σημειωθεί ότι για τα παραπάνω οχήματα τα τέλη υπολογίζονται μόνο με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους.
Δυο παραδείγματα:
- ένα καινούριο όχημα 3.500 κυβικών (μοντέλο 2015) και λιανικής τιμής 100.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 507 ευρώ. Όχημα της ίδιας μάρκας με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά μοντέλο του 2007 επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας 1.320 ευρώ.
-ένα καινούριο όχημα 2.000 κυβικών λιανικής τιμής 40.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με τέλη κυκλοφορίας ύψους 135 ευρώ. Αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας αλλά μοντέλο του 2005 επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας ύψους 660 ευρώ
Στο ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι τα παραπάνω είναι αδικίες και πρέπει να διορθωθούν με την εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας. Δηλαδή να πάμε σε αύξηση των τελών για σχετικά καινούρια οχήματα τα οποία ναι μεν είναι λιγότερο ρυπογόνα, αλλά είναι υψηλής εμπορικής αξίας και ανήκουν σε νοικοκυριά με αυξημένη φοροδοτική ικανότητα.
Σύμφωνα με το capital.gr, το οικονομικό επιτελείο θέλει να αλλάξουν από φέτος τα τέλη κυκλοφορίας με την εισαγωγή νέων κριτηρίων για τον υπολογισμό τους.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται:
-η εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας κυρίως για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά και σήμερα το ύψος των τελών υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους.
-η εισαγωγή κριτηρίου συνολικού αριθμού ΙΧ ανά νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά με δυο ενήλικες που έχουν τρίτο ή και τέταρτο ΙΧ θα επιβαρυνθούν σε σχέση με όσα καταβάλλουν σήμερα. Αντίστοιχα το νοικοκυριό με έναν φορολογούμενο και περισσότερα από ένα ΙΧ επίσης θα επιβαρυνθούν.
-η εισαγωγή κριτηρίου αθροίσματος κυβικών των ΙΧ κάθε νοικοκυριού. "Όποιος έχει ένα οικογενειακό ΙΧ και ένα "χιλιάρι" για δεύτερο δεν θα επιβαρυνθεί", λένε αρμόδια στελέχη του ΥΠΟΙΚ που επεξεργάζονται τις σχετικές προτάσεις.
Στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι να αυξηθούν τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας και οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στα μέσα Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση με την τρόικα.

Πηγή: Capital.gr

Λόξυγγας: Πώς να τον σταματήσετε στο λεπτό

Υπάρχουν πολλές θεραπείες και “γιατροσόφια” για τον λόξυγγα. Σε κάθε περίπτωση, όταν μας συμβαίνει, πρόκειται σίγουρα για κάτι ενοχλητικό, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας φέρει και σε δύσκολη θέση, ιδιαίτερα σε κάποια κοινωνική μας δραστηριότητα.
Για να απαλλαγείτε από τον λόξυγγα υπάρχουν μέθοδοι που κάνουν το σώμα να κατακρατά στιγμιαία διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο πιστεύεται ότι χαλαρώνει το διάφραγμα και σταματάει τους σπασμούς που προκαλούν το λόξυγγα:
 
-Κρατήστε την αναπνοή σας
 
Υπάρχουν επίσης τεχνικές που διεγείρουν τον ρινοφάρυγγα και το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο εκτείνεται από τον εγκέφαλο προς το στομάχι, και μπορεί να μειώσει τον λόξυγγα:
 
-Πιείτε ένα ποτήρι νερό γρήγορα
-Ζητήστε από κάποιον να σας τρομάξει
-Τραβήξτε δυνατά τη γλώσσα σας
-Δαγκώστε ένα κομμάτι λεμόνι
-Κάντε γαργάρα με νερό
-Τοποθετήστε μισό κουταλάκι με ζάχαρη στο πίσω μέρος της γλώσσας σας. (Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί τρεις φορές σε διαστήματα δύο λεπτών. Χρησιμοποιήστε σιρόπι καλαμποκιού, και όχι ζάχαρη, αν πρόκειται για μικρά παιδιά.)
 

Πώς συνδέεται ο καφές με την κολπική μαρμαρυγή

Η κατανάλωση καφέ δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, η οποία είναι η συχνότερη μορφή αρρυθμίας της καρδιάς, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Σουζάνα Λάρσον του Ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "BMC Medicine", αξιολόγησαν (μετα-αναλυση) όλες τις έως τώρα δημοσιευμένες έρευνες πάνω στη σχέση καφέ-αρρυθμίας.
   
Η μελέτη - η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα- κάλυψε συνολικά σχεδόν 250.000 άτομα για μια περίοδο 12 ετών. Η μέση κατανάλωση καφέ ανά άτομο ήταν τρία φλιτζάνια. Η μέτρια κατανάλωση καφέ έχει στο παρελθόν συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού, αλλά στην περίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής έως τώρα η κατάσταση δεν ήταν ξεκάθαρη.
   
Η κολπική μαρμαρυγή, η πιο κοινή μορφή αρρυθμίας, αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακής ανακοπής και πρόωρου θανάτου. Αν και προηγουμένως υπήρχαν φόβοι ότι ο πολύς καφές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για εμφάνιση κολπικής μαμαρυγής, η νέα μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
         
«Οι άνθρωποι που τους αρέσει ο καφές, μπορούν με ασφάλεια να συνεχίσουν να τον πίνουν, τουλάχιστον με μέτρο, χωρίς τον κίνδυνο να εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή» δήλωσε η Λάρσον. Επεσήμανε πάντως ότι επειδή δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα πολλές μελέτες πάντω στο ζήτημα, καλό θα ήταν να γίνουν κι άλλες στο μέλλον. Κατά τους Σουηδούς επιστήμονες, δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ότι ο καφές πιθανώς μπορεί να «πυροδοτήσει» άλλες μορφές αρρυθμίας της καρδιάς.
 
Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ζαλίζεστε όταν σηκώνεστε; Από ποια σοβαρή πάθηση κινδυνεύετε στο μέλλον

Εάν σας έρχεται έντονη ζαλάδα και νιώθετε ότι χάνετε την ισορροπία σας λίγα λεπτά αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι, τον καναπέ ή την καρέκλα, ίσως μελλοντικά κινδυνεύσει η υγεία σας, υποδεικνύει νέα έρευνα που εκπονήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Neurology, τυπικά προειδοποιητικά συμπτώματα είναι η ζαλάδα, η τάση λιποθυμίας και η απώλεια της ισορροπίας.
Τα συμπτώματα υποδεικνύουν καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση, πάθηση που αφορά στην απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης (υπόταση) σε διάστημα τριών λεπτών από την αλλαγή θέσης και στάσης του σώματος.
Η καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση θεωρείτο εξίσου συχνή με την ορθοστατική υπόταση, ωστόσο σήμερα οι γιατροί την αναγνωρίζουν ως πρώιμη ή πιο ήπια μορφή της ορθοστατικής υπότασης.
Προκειμένου να ερευνήσουν βαθύτερα τη συχνότητα της πάθησης αλλά και τους κινδύνους που πιθανώς εγκυμονεί για τους ασθενείς στο μέλλον, ο Δρ Κρίστοφερ Γκίμπονς από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας και οι συνάδελφοί του μελέτησαν το ιατρικό ιστορικό 165 ατόμων που είχαν κάνει νευρολογικές εξετάσεις σε ηλικία 59 ετών (κατά μέσο όρο). Από το σύνολο των ασθενών, 48 έλαβαν διάγνωση για καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση, 42 για ορθοστατική υπόταση και 75 εξ αυτών δεν εκδήλωναν σημάδια για καμία από τις δύο μορφές υπότασης. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία της υγείας όλων των ασθενών, ασχέτως της διάγνωσης, διάστημα 10 ετών μετά την αρχική εξέταση.
Κατά το διάστημα αυτό, το 54% των ασθενών που είχαν λάβει αρχικά διάγνωση για καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση εκδήλωσαν ορθοστατική υπόταση, ενώ το 31% των ασθενών που είχαν λάβει αρχικά διάγνωση για καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση εκδήλωσαν εκφυλιστική εγκεφαλική πάθηση, όπως Πάρκινσον ή άνοια.
Ο δείκτης θνησιμότητας κατά τη 10ετία για τους ασθενείς με καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση ήταν 29%, για τους ασθενείς με ορθοστατική υπόταση 64% και για όσους δεν έπασχαν από καμία μορφή υπότασης μόλις 9%.
Να σημειωθεί πως κατά τη 10ετία έχασαν τη ζωή τους περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που εκδήλωσαν ορθοστατική υπόταση ενώ στην αρχή είχαν λάβει διάγνωση για καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση.
Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι τα άτομα που έπασχαν από καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση και διαβήτη ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν αργότερα ορθοστατική υπόταση. Παράλληλα, αρκετοί από τους ασθενείς που διαγνώσθηκαν αρχικά με καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση που δεν εξελίχθηκε σε ορθοστατική υπόταση λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή που πιθανώς επηρέασε τα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης.
«Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση είναι μια πρώιμη, πιο ήπια μορφή ορθοστατικής υπότασης που, με την πάροδο του χρόνου, θα εξελιχθεί σε ορθοστατική υπόταση σε ποσοστό άνω του 50% των ασθενών, με την πρόγνωση στην περίπτωση αυτή να είναι εξίσου κακή [όπως στην περίπτωση ορθοστατικής υπότασης]», σημειώνουν οι ερευνητές.
Πηγή: onmed.gr

Capital controls: Αλλάζουν όλα! Τα 14 σημεία "χαλάρωσης" στις τραπεζικές συναλλαγές

- Σημαντικές αλλαγές για τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών
- Τι αλλάζει στη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών
- Θα επιτρέπεται και για πληρωμές εργοσήμου, φοιτητές, φαντάρους
- Δυνατότητα μεταφοράς έως και 500 ευρώ στο εξωτερικό - Σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 2000 ευρώ το μήνα
- Για πρώτη φορά επιτρέπεται το πρόωρο σπάσιμο προθεσμιακής κατάθεσης εφόσον υπάρχει ανάγκη
- Διαβάστε όλες τις αλλαγές στα capital controls που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ της κυβέρνησης

Σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, στη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και στη δυνατότητα πρόωρου «σπασίματος» προθεσμιακών καταθέσεων επιφέρει η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε αργά τη νύχτα της Παρασκευής στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς έως και 500 ευρώ στο εξωτερικό ενώ σε ειδικά περιπτώσεις όπου παρατηρούνται προβλήματα υγείας, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 2000 ευρώ το μήνα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS
Δίνεται ακόμη η δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε περισσότερες ακόμη περιπτώσεις (π.χ. για πληρωμές εργοσήμου, για φοιτητές, φαντάρους κλπ) ενώ για πρώτη φορά επιτρέπεται και το πρόωρο σπάσιμο προθεσμιακής κατάθεσης εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Όλες οι αλλαγές


Οι 14 συνολικά αλλαγές στα capital controls έχουν ως εξής:
1. Επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα (αλλά και από τα ΕΛΤΑ ή και ιδρύματα πληρωμών) έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα.
2. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όχι μόνο για την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού αλλά και για τη δυνατότητα έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.


3. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όχι μόνο για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα αλλά και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με έναρξη δραστηριότητας /επαγγέλματος μετά την 1η Μαΐου 2015.
4. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης.
5. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του. Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.
6. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Για το άνοιγμα λογαριασμού προσκομίζεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του συγκεκριμένου εράνου και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι.
7. Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
8. Επιτρέπεται το «σπάσιμο» προθεσμιακής κατάθεσης σε περίπτωση πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών. Προϋπόθεση εφαρμογής, αποτελεί η μη ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης στο πιστωτικό ίδρυμα.
9. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόωρη μερική λήξη προ− θεσμιακής κατάθεσης για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ ανώτατο όριο ποσού χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά του εν λόγω πο− σού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαι− ούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης στο πιστωτικό ίδρυμα.


10. Επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για αγορά ακινήτου έως κατ’ ανώτατο όριο του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας και στα σχετικά παραστατικά, πλέον των συμβολαιογραφικών και άλλων εξόδων, και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του πωλητή του ακινήτου και, κατά περίπτωση, του συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την ανωτέρω λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή - δικαιούχου του λογαριασμού.
α) ότι το εν λόγω ποσό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως αυτού και
β) ότι ο αγοραστής – δικαιούχος του λογαριασμού θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου καθώς και τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τα αναγκαία για την κατάρτισή του έξοδα, το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.
11. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 10% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
12. Εξαιρείται των απαγορεύσεων και των περιοριστικών μέτρων Η καταβολή από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,53% ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της ΕΕ που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., μετρητών στους δικαιούχους από έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί:
α) εισαγωγή από το ίδρυμα πληρωμών τουλάχιστον ισόποσου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, με σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή
β) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους−πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους− δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό μήνα.
13. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
14. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το μηνιαίο όριο καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ελεύθερη η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σαββατοκύριακο

Με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2015-2016, το Σαββατοκύριακο (26-27 Σεπτεμβρίου) η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία είναι ελεύθερη.

Ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2015-2016 είναι αφιερωμένος στο δίπολο «Βία και Ανεκτικότητα». Ζήτημα διαχρονικό, πολυδιάστατο και οδυνηρά επίκαιρο, είτε αφορά στην ιδεολογία ή και στην πράξη. Εκδηλώνεται ποικιλόμορφα και με διαφορετική δυναμική. Μπορεί να αφορά στην πολιτική ιδεολογία, την κοινωνική οργάνωση, αλλά και την προσωπική στάση απέναντι σε οτιδήποτε είναι ξένο ή παρεκκλίνει από τις νόρμες και τα «καθεστώτα» κάθε εποχής.
Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού δίνεται η αφορμή να παρουσιαστεί ο ρόλος της ανεκτικότητας ως καθοριστικού παράγοντα του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, με λιγότερο ή περισσότερο φανερό τρόπο. Ο σεβασμός των πεποιθήσεων του Άλλου, η αποδοχή του μη όμοιου και η δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας είναι μια κατάκτηση που «τυπικά» και θεωρητικά έχει ήδη επιτευχθεί τουλάχιστον από την εποχή του Διαφωτισμού. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα;
Η ανεκτικότητα αντανακλά την ιδανικά δημοκρατική κοινωνία, ενώ η βία την αντίσταση σε αυτό το ιδανικό. Η ευρωπαϊκή - και όχι μόνο – ιστορία βρίθει ατομικών και συλλογικών παραδειγμάτων, περισσότερο ή λιγότερο ακραίων με την απομόνωση έως και εξόντωση φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών ομάδων να εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα μέσα στο χρόνο.
Οι εκδηλώσεις που σχεδιάστηκαν για αυτό το Σαββατοκύριακο σε πάνω από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα φωτίζουν κάποια από αυτά.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Προςλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΠΥΣΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Τοποθετήσεις ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16

Μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.01 που βρίσκονται

στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών που
επιθυμούν απόσπαση, να υποβάλουν αίτηση τη Δευτέρα 28-9-2015 και μέχρι ώρα 14:00
(και με fax)
Οι υποβληθείσες μέχρι σήμερα, Παρασκευή 25-9-2015, αιτήσεις απόσπασης, είναι σε ισχύ,
εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν τροποποίησή τους.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 28-9-2015.

Προςλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 (25/9) (α΄ φάση)

Πρώτη η Ελλάδα στην υπερβολική χρήση του Διαδικτύου σε Ευρώπη και Ρωσία

Αν. υπουργός Παιδείας: Καταργούμε άμεσα τις δηλώσεις για την απαλλαγή των μαθητών από τα Θρησκευτικά

Στις 5 Οκτωβρίου η 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Σε αυτά τα ΚΕΠ θα γίνονται οι αιτήσεις για το οικογενειακό επίδομα ενίσχυσης έως 600 ευρώ – Ποια έγγραφα απαιτούνται (απόφαση)

Πρόσκληση σε Ημερίδα για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Φιλιππιάδας. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015, Αίθουσα Όαση, Πρέβεζα

Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
Ενημερωτική - επιμορφωτική Ημερίδα,
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, υποστηρικτικό υλικό»

Ώρες διεξαγωγής Ημερίδας 09:00-13:30

Σία Αναγνωστοπούλου: Θα επεκταθεί η Αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς

Η Ειδική Αγωγή σε πλήρη εγκατάλειψη του αιρετού ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

Ανακοινώνονται αύριο (25/9) 2.500 προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών του αιρετού ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

Συνεχίζεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Πού θα σημειωθούν βροχές – Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

«Τρέχουν» οι αιτήσεις - «χαμός» στα ΚΕΠ για το επίδομα των 600 ευρώ

«Πράσινο» φως από το ΣτΕ για άμεσες απολύσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων – Ποια προθεσμία δέχθηκε

Ταινία κινουμένων σχεδίων για την πίεση που δέχονται οι μαθητές στο σχολείο [ΒΙΝΤΕΟ]

Μην κοιμηθείτε νωρίς το βράδυ της Κυριακής και ετοιμαστείτε για μια πολύ σπάνια έκλειψη της Σελήνης!

ΟΓΑ Πότε θα γίνει η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτω

Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση για τις αιτήσεις των παρόχων

Κατάσχεση μισθών, συντάξεων και καταθέσεων από 1η Οκτωβρίου για χρέη στο Δημόσιο

Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων

Μείωση 11% στις συντάξεις – Ποιοι θα χάσουν χρήματα και πότε ξεκινούν οι περικοπές (πίνακας)

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών ΠΕ σχολικού έτους 2015-16

Συντάξεις: Ξαφνικός θάνατος για τους παλιούς, μειώσεις στα ποσά για τους νέους – Όλες οι αλλαγές

- Αυτόματος κόφτης στα ποσά των συντάξεων ανάλογα με το έλλειμμα των Ταμείων
- Όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ποσών των συντάξεων
- Οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάσει τα μεικτά ποσά των μισθών και θα παρακρατούνται με σύστημα εφορίας
- Το πολύ 400 ευρώ σύνταξη θα εγγυάται το κράτος
- Όλες οι αλλαγές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συνέχεια μετά από την... παύση των εκλογώνσ το Ασφαλιστικό. Ουσιαστικά ούτε κυβέρνηση άλλαξε, ούτε και ο σχεδιασμός για τις συντάξεις.
Έτσι μέσα στον Οκτώβριο μπαίνει μπροστά το νέο ασφαλιστικό, έρχεται νέος νόμος που αλλάζει τα πάντα για όλους. Παλιούς και νέους ασφαλισμένους.

Με τον νέο νόμο έρχονται αλλαγές που ανατρέπουν το ποσό που παίρνουν ως σύνταξη οι ασφαλισμένοι καθώς μπαίνει “αυτόματος κόφτης” που θα υπολογίζει το έλλειμμα των ταμείων. Οι ασφαλισμένοι δηλαδή θα έχουν μειώσεις όταν μεγαλώνει το έλλειμμα και τα ποσά θα επανέρχονται (όχι όμως αναδρομικά) όταν το έλλειμμα μειώνεται.
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά στον υπολογισμό της σύνταξης με βάση τον ασφαλιστικό βίο κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά.
Ουσιαστικά οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν ως σύνταξη το 50% του μισθού όπως προκύπτει από τον μέσο όρο των μισθών όλου του εργασιακού τους βίου. Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί αυτόματα για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 και με μικρές προσαρμογές για τους παλιούς.
Ταυτόχρονα όλοι οι ασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά στην κύρια σύνταξη τους θα υπάγονται σε ένα ταμείο που δεν θα είναι άλλο από το ΙΚΑ, ενώ τα επικουρικά μετατρέπονται σε επενδυτικά ταμεία.
Το κράτος πλέον θα εγγυάται σύνταξη μόλις 380 ως 400 ευρώ, ενώ το ΕΚΑΣ καταργείται από το 2019 και θα αντικατασταθεί από νέο κατά πολύ μικρότερο όμως επίδομα.
Τέλος θα επιτρέπεται η μερική απασχόληση στους συνταξιούχους.

Το ΦΕΚ με το οποίο το υπουργείο Παιδείας μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ)

Τα νέα δίδακτρα για τους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017

Υστερα από τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία διατυπώθηκε στο πρακτικό της 274ης/23−6−2015 συνεδρίασής της, η υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιάου υπέγραψε απόφαση με την οποία επανακαθορίζεται το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων φοιτητών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017:

Α. Στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ,και,
Β. Εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2015−2016

Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιάου εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2015 − 2016 η λειτουργία των εξής Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων:

Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και το νηπιαγωγείο. Θέματα ειδικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Κακοκαιρία και σήμερα με καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Άστατος κατά περιόδους νεφελώδης θα είναι ο καιρός την Τετάρτη με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χωράς οι οποίες πρόσκαιρα στην ανατολική και νότια χώρα θα είναι τοπικά ισχυρές. Εξασθένηση το βράδυ.
Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις νοτιότερες περιοχές. Βελτίωση το βράδυ.
Άνεμοι: βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 26 βαθμούς κελσίου. Στα δυτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: γενικά ασθενείς.
Θερμοκρασία: από 15 έως 28 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες τα φαινόμενα που ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βόρεια από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.
Άνεμοι: βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 17 έως 24 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.
Άνεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 18 έως 26 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων από τη νύχτα.
Άνεμοι: στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: από 19 έως 26 βαθμούς κελσίου.

Αττική
Καιρός: άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.
Άνεμοι: ασθενείς και πρόσκαιρα το πρωί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 18 έως 23 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα καταιγίδας το πρωί κυρίως στα ανατολικά. Βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 18 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Λήγει στο τέλος του μήνα η πρώτη προθεσμία για έκπτωση στα ΚΤΕΟ

«Bόμβα» στις συντάξεις με νέο νόμο τον Οκτώβριο – Το σχέδιο Κατρούγκαλου και οι προτάσεις της Επιτροπής Σοφών

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις με τη δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το νέο Μνημόνιο και θα προωθηθούν με νέο νόμο εντός του Οκτωβρίου.
Το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως ήταν δομημένο μέχρι σήμερα, αλλάζει εκ βάθρων και το κράτος θα χρηματοδοτεί και θα εγγυάται ένα μέρος από τη σύνταξη των ασφαλισμένων, τη λεγόμενη Εθνική Σύνταξη. Το ύψος της προτείνεται να είναι μεταξύ των 380 και 400 ευρώ το πολύ και θα καταβάλλεται μόνον όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει το 67ο έτος.
Η προπαρασκευή των νομοθετικών πρωτοβουλιών βρίσκεται σε εξέλιξη από τη 12μελή επιτροπή «σοφών» που συγκροτήθηκε πριν από τις εκλογές και στηρίζεται στους άξονες των προτάσεων που έχει υποβάλει ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος εκτός απροόπτου θα αναλάβει εκ νέου το υπουργείο Εργασίας στο νέο κυβερνητικό σχήμα.
Οι αλλαγές που έρχονται με το νέο νόμο είναι κυριολεκτικά σαρωτικές όπως τουλάχιστον περιγράφονται στα επίσημα κείμενα των προτάσεων Κατρούγκαλου, καθώς και μελών της επιτροπής τα οποία δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος.
Με το νέο νόμο και σύμφωνα με τις εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή σοφών:
 1. Εισάγονται αυτόματοι οικονομικοί σταθεροποιητές στους προϋπολογισμούς των ταμείων. Στην ουσία μπαίνει αυτόματος κόφτης στις αποδοχές παλαιών και νέων συνταξιούχων, ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος και να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα ταμεία θα αναπροσαρμόζουν (μειώνουν) τις συντάξεις παλαιών και νέων συνταξιούχων με κριτήριο τη μείωση των ελλειμμάτων σε ετήσια βάση και τη συγκράτηση των δαπανών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται περικοπές όχι μόνο για να μειωθούν τα τρέχοντα ελλείμματα, αλλά και για να μην εμφανίζονται ελλείμματα τα επόμενα έτη. Οι νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις βρίσκονται προ των πυλών καθώς πέραν των ελλειμμάτων, τα ταμεία θα πρέπει να περιορίσουν από τη συνταξιοδοτική δαπάνη του 2015 περί τα 450 εκατ. ευρώ και άλλο 1,8 δισ. ευρώ για το 2016, κατεβάζοντας τις συντάξεις σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.
 2. Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αλλάζει εκ νέου και ειδικά για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους, για τους οποίους υπάρχουν «ηλεκτρονικές καρτέλες» εισφορών από το 2001 και μετά, η σύνταξη που θα παίρνουν για 35 έτη εργασίας και πληρωμής εισφορών θα αντιστοιχεί στο 50% των μέσων αποδοχών που είχαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εργασιακού τους βίου. Εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι, θα μπορούν να καταβάλλουν ένα έξτρα ποσοστό εισφορών (προτείνεται να είναι το ποσοστό εργαζόμενου και εργοδότη που πάει σήμερα στην επικουρική ασφάλιση με οροφή το 5% αντί 6%) και έτσι να προσδοκούν σε ένα συμπληρωματικό ποσό σύνταξης που θα καλύπτει άλλο ένα 25% του μέσου όρου των αποδοχών τους, ώστε η συνολική αναπλήρωση του μισθού από τη σύνταξη να φτάνει στο 75%. Προϋπόθεση για να υπάρχει το συμπλήρωμα σύνταξης είναι η διάλυση του σημερινού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και η μετεξέλιξή του σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που θα επενδύει τις εισφορές και θα δίνει μερίδιο απόδοσης στους εργαζόμενους όταν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που θα βγει στη σύνταξη με μέσο όρο αποδοχών 35ετίας στα 1.100 ευρώ, θα πάρει το πολύ 825 ευρώ σύνταξης, (αναπλήρωση έως 75%) εκ των οποίων με τα σημερινά δεδομένα το κράτος θα μπορεί να εγγυάται μέχρι τα 400 ευρώ. Το νέο καθεστώς προτείνεται να ξεκινήσει άμεσα για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους, ώστε ένα μέρος των εισφορών τους (π.χ. το 10%) να κατευθύνεται σε ατομικό λογαριασμό για τη δική τους κύρια σύνταξη που θα καταβάλλει το κράτος όταν αποχωρήσουν από την εργασία και ένα άλλο (π.χ. το 5%) να κεφαλαιοποιείται, δηλαδή να επενδύεται και να αποδίδει σύνταξη ανάλογη των αποδόσεων που θα έχουν οι εισφορές τους κάθε χρόνο για τα επόμενα 15, 20, 35 έτη. Παρόμοιο καθεστώς θα ισχύσει και για τους πριν το 1993 ασφαλισμένους με τη διαφορά ότι θα πρέπει να μεσολαβήσει μια μικρή μεταβατική περίοδος, ώστε η σύνταξη για ένα διάστημα της ασφάλισής τους να υπολογίζεται με το παλιό σύστημα και από ένα σημείο και μετά η σύνταξη θα είναι ανάλογη των αποδοχών και των εισφορών που καταβάλλουν. Στο σκέλος αυτό, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής, υποβλήθηκε πρόταση για την εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης και για το διάστημα ασφάλισης πριν από το 2011 που προβλέπει ο νόμος 3863/10. Ο νόμος 3863 προβλέπει νέο υπολογισμό των συντάξεων αλλά μόνο για το διάστημα της ασφάλισης από το 2011 και μετά. Με τη νέα πρόταση ο υπολογισμός της σύνταξης θα μπορούσε να πιάνει περισσότερα έτη (προτάθηκε να πιάνει τα έτη από το 1995 και μετά), ενώ επισημαίνεται ότι για να δοθεί κίνητρο παραμονής στην εργασία θα πρέπει να βελτιωθούν οι συντελεστές υπολογισμού της σύνταξης μετά από τα 35 έτη ασφάλισης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την προσδοκία ότι πληρώνοντας για περισσότερα χρόνια, θα παίρνουν και κάτι παραπάνω.
 3. Τα ταμεία κύριας-επικουρικής ασφάλισης προτείνεται να ενταχθούν σε ένα Ταμείο Κύριας Σύνταξης ως το τέλος του 2015. Το ταμείο αυτό θα είναι το ΙΚΑ και η πρόταση προβλέπει να λειτουργούν εντός του νέου υπερ-ταμείου τέσσερις υποδιοικήσεις, για την ασφάλιση των μισθωτών (ιδιωτικού τομέα ΔΕΚΟ και τραπεζών), των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελματιών, των δημοσίων υπαλλήλων και των επικουρικών ταμείων. Με την ενοποίηση των ταμείων θα καθιερωθούν και ενιαίοι όροι στις παροχές και στον υπολογισμό των συντάξεων, ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορετικοί υπολογισμοί που ισχύουν σήμερα σε όλα σχεδόν τα ταμεία. Στην πράξη, η «ομογενοποίηση» των παροχών σημαίνει μικρότερες συντάξεις για τους παλαιούς μέχρι το 1992 ασφαλισμένους.
 4. Οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι, με ελαφρώς μικρότερα ποσοστά από τα σημερινά και θα εισπράττονται όπως ο φόρος εισοδήματος. Για τις εισφορές η μεν πρόταση Κατρούγκαλου μιλά για ένα ποσό εισφορών που θα παρακρατείται όπως ο μηνιαίος φόρος εισοδήματος και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ασφαλισμένου. Παρόμοια αναφορά γίνεται και στην πρόταση που έχει υποβληθεί από το μέλος της επιτροπής Μιλτ. Νεκτάριο (διοικητή του ΙΚΑ την περίοδο 1999-Ιούνιος 2004) όπου αναφέρεται ότι οι εισφορές θα είναι ανάλογες με το φορολογητέο εισόδημα και θα παρακρατούνται από την εφορία.

Τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που μαθαίνουν οι Τέχνες στα παιδιά

Ο κόσμος γίνεται καλύτερος, όταν εκπαιδεύουμε καλύτερα τα παιδιά.

1. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά να κρίνουν σωστά τις ποιοτικές σχέσεις. Στις τέχνες είναι σημαντική η κριτική ικανότητα και όχι, όπως συμβαίνει με πολλά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, οι σωστές απαντήσεις και οι κανόνες.

2. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει περισσότερες από μία λύση και ότι για κάθε ερώτημα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

3. Οι τέχνες εξυμνούν πολλαπλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα διδάγματά τους είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε τον κόσμο.

4. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά ότι σε περίπλοκες μορφές προβλημάτων οι σκοποί επίλυσης δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν ανάλογα με την περίσταση και την ευκαιρία. Το να μαθαίνει κανείς μέσα από τέχνες απαιτεί την ικανότητα και την προθυμία να παραδοθεί στις απροσδόκητες δυνατότητες που δίνει ενα έργο καθώς εξελίσσεται.

5. Οι τέχνες προβάλουν έντονα το γεγονός ότι ούτε οι λέξεις ούτε οι αριθμοί μπορούν να εκφράσουν ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα όρια της γλωσσικής μας ικανότητας δεν καθορίζουν τα όρια της γνώσης μας.

6. Οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές ότι οι μικρές διαφορές μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες. Οι τέχνες κινούνται με λεπτότητα ανάμεσα σε διακριτικούς τόνους.

7. Οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές να σκεφτούν με τη χρήση και διαμέσου ενός υλικού. Όλες οι μορφές τέχνης χρησιμοποιούν κάποια μέσα, με τα οποία οι εικόνες γίνονται πραγματικότητα.

8. Οι τέχνες βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να λένε ό, τι δεν μπορεί να ειπωθεί. Όταν τα παιδιά καλούνται να αποκαλύψουν τι συναισθήματα τους δημιουργεί ένα έργο Τέχνης, τότε πρέπει να καταφύγουν στις ποιητικές τους ικανότητες για να βρουν τις κατάλληλες λέξεις.

9. Οι τέχνες μάς κάνουν ικανούς να αποκτήσουμε την εμπειρία που καμμια άλλη πηγή δεν μας δίνει και μέσα από μια τέτοια εμπειρία να ανακαλύψουμε το εύρος και την ποικιλία του τι είμαστε ικανοί να συναισθανόμαστε.

10. Η θέση των τεχνών στο σχολικό πρόγραμμα συμβολίζει για νέους αυτό που, αντίστοιχα για τους ενήλικες, είναι σημαντικό.

Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά από το προτότυπο, στα Αγγλικά, κείμενο: http://users.sch.gr/izogakis/?p=4710
ΠΗΓΗ: Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind, In Chapter 4, What the Arts Teach and How It Shows. (pp. 70-92). Yale University Press. Available from NAEA Publications.