Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Υποχρεωτική ψήφος – Τι προβλέπεται για την αποχή

Με φυλάκιση από ένα μήνα έως ένα έτος τιμωρείται ο εκλογέας, που αδικαιολόγητα δεν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Γι’ αυτό όσοι δεν μπορέσουν να ψηφίσουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την αποχή τους από την εκλογική διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι επί της ουσίας ο νόμος είναι ανενεργός και ποτέ μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί κυρώσεις σε πολίτες που δεν πάνε να ψηφίσουν.
Εκείνοι πάντως, που δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν, είναι οι εκλογείς που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό και όσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των 40 τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
Επίσης, δικαιολογείται να μην ψηφίσουν υπάλληλοι του Δημοσίου, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης, καθώς και όσοι δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, για λόγους υγείας.

Διάβασαν αρχαίους Ελληνικούς πάπυρους που κάηκαν στην έκρηξη του Βεζούβιου με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Η νομοθεσία για τη μη ισχύ της ποινής στους αναπληρωτές…

Του Ζαχαρία Καψαλάκη

 Είχα γράψει το περασμένο Σάββατο ότι για τους συναδέλφους που προσεληφθήκαν την περασμένη Παρασκευή και δεν επιθυμούν να παρουσιαστούν στη θέση πρόσληψής τους, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η ποινή αποκλεισμού.

            Πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μου και μου ζήτησαν να τους στείλω την υπάρχουσα νομοθεσία, την οποία και σας γνωστοποιώ (άρθρο 4):

 Δ2/35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 465 Β΄)

(όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

  Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής:

  α) Αριθ. 46831/Δ2/14.5.2003 (Φ.Ε.Κ. 636 Β΄) Υπουργική Απόφαση

  β) Αριθ. 79630/Δ2/28.6.2003 (Φ.Ε.Κ. 1084 Β΄) Υπουργική Απόφαση

  γ) Αριθ. 55127/Δ2/11.6.2004 (Φ.Ε.Κ. 937 Β΄) Υπουργική Απόφαση

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Άρθρο 10

Κυρώσεις κατά των μη προσερχομένων για ανάληψη υπηρεσίας

1. Προσωρινοί αναπληρωτές, που προσλαμβάνονται από τον πίνακα Α΄ σε δηλωθείσες προτιμήσεις τους, εφόσον δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, διαγράφονται από τον πίνακα αυτόν.

2. Προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται από τους πίνακες B΄ και Γ΄ σε δηλωθείσες προτιμήσεις τους, εφόσον δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, διαγράφονται από τον πίνακα αυτόν για το διανυόμενο και τα επόμενα δύο διδακτικά έτη.

3. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι, που εμπόδισαν την ανάληψη υπηρεσίας από τους προσληφθέντες ή υπέβαλαν την παραίτησή τους, μπορεί να εγκριθεί με υπουργική απόφαση η διατήρησή τους στον πίνακα αναπληρωτών. Οι προσληφθέντες και υπηρετούντες ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία αναπληρωτή, χωρίς κυρώσεις.

4. Των κυρώσεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

5. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές, που προσλαμβάνονται σε δυσπρόσιτα σχολεία.

 Επίσης:

ΦΕΚ 1030 / 21-7-2005

Σελίδα. 14318

Άρθρο 6 «Κυρώσεις κατά των μη προσερχομένων για ανάληψη υπηρεσίας»

Παρ. 3 Των κυρώσεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomothesia_%20E-A_SMEA_KDAY/APOF.%202005%20-%20FEK.%201030%20-B-%2021-7-2005.pdf

 (Υ.Γ.: Ήξερα ότι η ποινή δεν ισχύει για 3 μήνες πριν τη λήξη του σχολικού έτους. Και αυτό έγραψα. Βλέπω στη νομοθεσία την ημερομηνία 1η Μαρτίου. Πιθανόν αυτή η ημερομηνία ισχύει για τη Β/θμια που το σχολικό έτος ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Για την α/θμια πιστεύω ότι ισχύει το 22 Φεβρουαρίου που έγραψα)

Ομάδα αίματος: Δείτε ποια συνδέεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής και προβλήματα υγείας

Μία νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο BMC Medicine δείχνει ότι η ομάδα αίματος που έχουμε, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο με τον κίνδυνο καρδιακής νόσου όσο και με το προσδόκιμο ζωής.
Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ παρακολούθησαν για χρονικό διάστημα επτά ετών περίπου 50.000 μεσήλικες και ηλικιωμένους από το βορειοανατολικό Ιράν.
Παλαιότερες μελέτες είχαν αναδείξει τη σχέση μεταξύ της ομάδας αίματος και συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, καθώς και της καρδιαγγειακής νόσου, ωστόσο πρόκειται για την πρώτη φορά που εντοπίστηκε η επιρροή που ασκεί στο προσδόκιμο ζωής.
Τι έδειξαν τα αποτελέσματα
Τα άτομα με ομάδες αίματος Α, Β ή ΑΒ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου και έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής από εκείνους με ομάδα αίματος Ο.
Συγκεκριμένα, εκείνοι που δεν είχαν ομάδα αίματος Ο, είχαν 9% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της μελέτης και 15% επιπλέον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.
Είναι αξιοσημείωτο, μάλιστα, ότι η σχέση μεταξύ ομάδας αίματος και προσδόκιμου ζωής επιβεβαιωνόταν, ακόμη και όταν συνεκτιμήθηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η εθνικότητα και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Βέβαια, ο Δρ Αρας Ετεμαντί που συμμετείχε στη μελέτη, επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν τη μοίρα τους προδιαγεγραμμένη όσοι δεν έχουν ομάδα αίματος Ο, αφού το προσδόκιμο επηρεάζεται και από πολλούς παράγοντες.
Επίσης, τα άτομα με ομάδα αίματος Α έτειναν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και LDL, γεγονός που εν μέρει μπορεί να δικαιολογήσει και τον αυξημένο κίνδυνος θανάτου.
Από την άλλη, βέβαια, τα άτομα με ομάδα αίματος άλλη από την Ο είχαν επίσης αυξημένη τάση θρόμβωσης, που με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα.

Κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Υλικά

 • ζαχαρούχο γάλα: 1 κουτί
 • νερό: 3 κουτιά ζεστό (χρησιμοποιώντας το άδειο κουτί γάλακτος)
 • αυγά: 6
 • βανίλια: 1 κουταλάκι εσάνς
 • λεμόνι: λίγο ξύσμα
 • Για την καραμέλα
 • ζάχαρη: 1 φλιτζάνι
 • νερό: 1 κουταλιάς της σούπας
 • χυμός λεμονιού: 2 κουταλιές της σούπας

Εκτέλεση

 1. Βάζετε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη, το νερό, το χυμό λεμονιού και τα βράζετε σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και να πάρει ξανθό χρώμα (μην την αφήσετε πολύ για να μην πικρίσει).
 2. Χτυπάτε με το μίξερ τα αυγά για 5-6' στη δυνατλη ταχύτητα. Προσθέτετε το γάλα, το ζετσό νερό, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού και χτυπάτε σε χαμηλότερη ταχύτητα.
 3. Μοιράζετε σε ατομικά φορμάκια την καραμέλα και μετά την κρέμα και τα ψήνετε σε μπεν μαρί σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για 45'. 

Πώς βγήκε η φράση «καλό βόλι», που σχετίζεται με τις εκλογές και τι έταζαν οι υποψήφιοι το 1835 στις δημοτικές εκλογές; (βίντεο)

Λευτέρης Βερυβάκης, Στέφανος Τζουμάκας, Παπαϊωάννου, Στάθης Παναγούλης… Δείτε πως ήταν και πως προβάλλονταν οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981 (Μέρος Β΄)

Δραστηριότητες στο σπίτι για να ενισχύσουμε την ορθογραφία των παιδιών

Γράφει η Νάσια Παπακωνσταντίνου, Υπεύθυνη- Ειδική Παιδαγωγός του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Περιστερίου του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ»
Η ορθογραφημένη γραφή λέξεων είναι πιο σύνθετη γνωστική διαδικασία, γι’ αυτό αναμένεται να γίνονται περισσότερα λάθη σε σχέση με την ανάγνωση λέξεων. Παρακάτω προτείνονται κάποιοι τρόποι που μπορούν να μας διευκολύνουν στην μελέτη της ορθογραφίας :
-Η ενίσχυση της ορθογραφικής αναπαράστασης επιτυγχάνεται καλύτερα όταν η λέξη δεν δίνεται μεμονωμένα για μάθηση. Έτσι η κατηγοριοποίηση των λέξεων σε ομάδες κοινής ετυμολογικής προέλευσης είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την στείρα επανάληψη της γραφής μιας λέξης.
-Αποτελεί καλή εξάσκηση η ομαδοποίηση των λέξεων χρησιμοποιώντας τα σχολικό κείμενα πχ να βρεις όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –η, όλα τα ρήματα σε –ώνω κ.α.
-Η χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων ( π.χ., βλέπω την λέξη, λέω προφορικά την ορθογραφία της, ζωγραφίζω το κομμάτι της λέξης που προκαλεί δυσκολία) είναι ιδιαίτερα βοηθητική. Οι πολυαισθητηριακες ασκήσεις κάνουν την μάθηση πιο διασκεδαστική πχ. Να γράφει την ορθογραφία του σε ένα πίνακα με άμμο. Επίσης μπορούν να πληκτρολογούν τις λέξεις στον υπολογιστή
-Τα παιδιά ,επίσης, θα ωφεληθούν από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις οποίες πρέπει να αναγνωρίσουν την σωστή ορθογραφία μιας λέξης ανάμεσα σε λανθασμένες (π.χ., αυτός λείπει, λύπη, λίπη, λείποι) και να εξηγήσουν τους λόγους της επιλογής τους.
-Οι συχνές επαναλήψεις είναι απόλυτα αναγκαίες. Γι’ αυτό το λόγο γράφουμε τις λέξεις που κάνουν λάθος σε χαρτονάκια και κάνουμε συνεχείς επαναλήψεις.
-Κρεμάλα-σταυρόλεξα για παιδιά, παιχνίδια λέξεων με κάρτες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών
dictation_tips_for_struggling_writers
-Στις δύσκολες λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα που θα βοηθήσει το παιδί να θυμάται την ορθογραφία. Π.χ. για το ρήμα μαγειρεύω μπορούμε να σχεδιάσουμε μια κατσαρόλα στην οποία ρίχνουμε μέσα το ει. Για το ρήμα δακρύζω μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα προσωπάκι που κλαίει με δάκρυα σε σχήμα υ και άλλα παρόμοια χρησιμοποιώντας την φαντασία μας.
-Χρησιμοποιούμε μαρκαδόρους για να τονίσουμε το κομμάτι της λέξεως που μπερδεύει και αφήστε το να επιλέξει τα μέσα γραφής, π.χ. στυλό, κιμωλία, μαρκαδόρος..
-Τέλος, ενθαρρύνετε το να γράψει μια λέξη που δεν έχει ξαναγράψει. Δώστε του την ευκαιρία να σκεφθεί και να προσπαθήσει. Μην διορθώνετε πάντα εσείς τα λάθη του. Αφήστε το μόνο του να τα εντοπίσει . Τους αρέσει να παίρνουν το ρόλο του δάσκαλου.
– Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο που προκαλεί το ενδιαφέρον στο παιδί, του δίνει την χαρά της επιτυχίας και δεν του προκαλεί κόπωση, κάτι το οποίο ενδέχεται να έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η σχετική διαδικασία στην ορθογραφημένη γραφή να ξεκινά από πολύ εύκολα θέματα, να προχωρεί σταδιακά σε πιο σύνθετα και να εστιάζεται στα σημεία στα οποία το παιδί αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.
– Είναι σημαντικό να τονώσουμε τόσο την αυτοπεποίθηση τους όσο και την ικανότητα τους στην ορθογραφία επιβεβαιώνοντας το με κάθε ευκαιρία. Ανταμείψτε την προσπάθεια, ας τα διορθώνουμε διακριτικά και με θετικό τρόπο, ώστε να μην τους δημιουργούμε άγχος.
Το αποτέλεσμα θα είναι ένα συναίσθημα ικανοποίησης και το παιδί βλέποντας ότι τα καταφέρνει και βελτιώνεται θα νιώσει χαρά, αυτοπεποίθηση και κίνητρα για να γίνει καλύτερο.

Φωτογραφίες από τις πιο πρωτότυπα σχεδιασμένες σχολικές βιβλιοθήκες

Ψυχοσωματικά: Που και πως χτυπά η κακή ψυχολογία


Το ότι πονάτε δεν είναι στη φαντασία σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλός σας δεν είναι εκείνος που κρύβεται κάποιες φορές πίσω από τον πόνο σας. Για πρώτη φορά, ερευνητές κατάφεραν να διαχωρίσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέεται με τον πόνο ο οποίος οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως ένας τραυματισμός από εκείνη που συνδέεται με τον πόνο που υπάρχει στο... μυαλό μας.

Το ένα πέμπτο του πληθυσμού βιώνει χρόνιο πόνο
Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμάται ότι βιώνει κάποιου είδους χρόνιο πόνο (θεωρείται χρόνιος όταν διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες). Αν δεν έχει εντοπιστεί σαφές αίτιο του πόνου, οι πάσχοντες μπορεί να τρέχουν χωρίς λόγο ασταμάτητα σε γιατρούς νιώθοντας ότι τους εξαπατούν και τους εκμεταλλεύονται ή ακόμη και να λαμβάνουν μη αποτελεσματικά ή εθιστικά παυσίπονα.

Τώρα μια νέα μελέτη που διεξήχθη από τον Τορ Γουέιτζερ στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ αποκαλύπτει ότι υπάρχουν δύο μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας που συνδέονται με τον πόνο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάποια ημέρα τομογραφίες του εγκεφάλου θα χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν τα «συστατικά» του κάθε μοτίβου δραστηριότητας, βοηθώντας έτσι στην εξατομίκευση των θεραπειών.

«Ο πόνος αποτελούσε πάντα ένα παζλ» αναφέρει ο Μπεν Σέιμουρ, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Η ακοή και η όραση, για παράδειγμα, ανιχνεύονται από αισθητήρια όργανα και η επεξεργασία τους γίνεται σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, ωστόσο ο πόνος είναι πιο πολύπλοκος και ενσωματώνει σκέψεις και συναισθήματα. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν συνδέσει την κατάθλιψη και το άγχος με την εμφάνιση πόνου ενώ από πειράματα σε εθελοντές έχει φανεί ότι όσοι βρίσκονταν σε κακή διάθεση είχαν μικρότερη ανοχή στον πόνο.

Η «πονεμένη» μελέτη

Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε με τη σκέψη μας και μόνο να βιώσουμε ή αντιθέτως να διώξουμε μακριά τον πόνο; Προκειμένου να το ανακαλύψουν ο δρ Γουέιτζερ και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) ώστε να καταγράψουν την εγκεφαλική δραστηριότητα 33 υγιών ενηλίκων ενόσω εκείνοι ένιωθαν πόνο. Αρχικώς, οι ερευνητές παρακολούθησαν την αλλαγή της εγκεφαλικής δραστηριότητας των εθελοντών καθώς τους εφάρμοζαν ολοένα και αυξανόμενη θερμότητα στην περιοχή του χεριού. οταν η θερμοκρασία ανέβαινε πολύ με αποτέλεσμα να γίνεται επώδυνη, διάφορες δομές του εγκεφάλου «άναβαν». Το μοτίβο ήταν κοινό σε όλους τους εθελοντές και έτσι οι ειδικοί το ονόμασαν «υπογραφή νευρολογικού πόνου».

Στη συνέχεια οι ερευνητές εξέτασαν αν οι εθελοντές θα μπορούσαν να ελέγξουν τον πόνο μόνο με τη σκέψη. «Τους ζητήσαμε να ξανασκεφτούν τον πόνο που ένιωσαν, είτε ως επώδυνη θερμότητα που προκαλεί φουσκάλες είτε ως μια ζεστή κουβέρτα σε μια πολύ κρύα ημέρα» εξηγεί ο δρ Γουέιτζερ. Παρότι οι εθελοντές δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα επίπεδα δραστηριότητας στην «υπογραφή νευρολογικού πόνου», μπορούσαν να μεταβάλουν το πόσο πόνο ένιωθαν. Καθώς το έπρατταν αυτό, ενεργοποιούνταν ένα διαφορετικό «σετ» εγκεφαλικών δομών που συνδέουν τον επικλινή πυρήνα με τον μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό, σύμφωνα με δημοσίευση στην επιθεώρηση «PLoS Biology».
«Πρόκειται για πολύ σημαντικό εύρημα» σχολίασε ο δρ Βάνια Απκαριάν από το Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν στο Σικάγο που ασχολείται με τον πόνο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. «Για πρώτη φορά διαφαίνεται η δυνατότητα ρύθμισης του πόνου μέσω δύο διαφορετικών μονοπατιών».

Διαχωρίζοντας τον φυσικό πόνο από τον νοητικό και συναισθηματικό

Το συμπέρασμα είναι ότι τομογραφίες του εγκεφάλου που θα συγκρίνουν την ένταση της δραστηριότητας στα δύο εγκεφαλικά δίκτυα θα βοηθούν τους ειδικούς να κατανοούν πόσος πόνος ενός ανθρώπου έχει φυσικό αίτιο καθώς και πόσος πόνος οφείλεται στο μυαλό του και στα συναισθήματά του. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά ασθενείς όπως εκείνοι με ινομυαλγία, η οποία χαρακτηρίζεται από πόνους σε ολόκληρο το σώμα.
Περίπου το 25% των ατόμων με χρόνιο πόνο αναφέρουν ότι οι γιατροί τους δεν τους πιστεύουν ότι πονούν. «Οι γιατροί μπορεί να πουν στα άτομα με χρόνιο πόνο ότι είναι υστερικά ή ότι φαντάζονται ότι πονούν» σημειώνει ο δρ Γουέιτζερ. «Ωστόσο η νέα μελέτη μπορεί να μας βοηθήσει να διαχωρίσουμε τη φυσική βάση του πόνου από τη νοητική και τη συναισθηματική».

Τα νέα ευρήματα «χτίστηκαν» επάνω σε μια πρόσφατη ερευνητική δουλειά της ομάδας του δρος Απκαριάν. Η ομάδα ανακάλυψε ότι ο χρόνιος πόνος στη μέση φαίνεται να συνδέεται με ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας που δεν εντοπίζεται συχνά στην περίπτωση του πόνου από φυσικά αίτια. Μάλιστα, οι εγκεφαλικές περιοχές που ενεργοποιούνταν στους εθελοντές του δρος Απκαριάν ήταν οι ίδιες με εκείνες που ενεργοποιούνταν στους εθελοντές της μελέτης του Πανεπιστημίου του Κολοράντο όταν εκείνοι ήλεγχαν τον πόνο με τη σκέψη τους.
Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι στις περιπτώσεις χρόνιου πόνου ο ψυχολογικός πόνος παίρνει τα ηνία σε σύγκριση με τον φυσικό - έτσι δίνεται και μια εξήγηση στο γιατί στον χρόνιο πόνο παραδοσιακά αναλγητικά όπως τα οπιοειδή δεν προσφέρουν και πολλά.

Μελλοντικές αποτελεσματικότερες θεραπείες
Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι γνωστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στις οποίες οι ασθενείς μαθαίνουν να ελέγχουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους παρακολουθώντας πώς αυτή αλλάζει σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα ενάντια στον χρόνιο πόνο. «Στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια θα δούμε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που οι γιατροί θα διαχειρίζονται τον πόνο» λέει ο δρ Σέιμουρ και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «αντί οι ειδικοί να βασίζονται σε αυτά που τους λέει ο ασθενής τους, θα έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των συνάψεων στον εγκέφαλό του ώστε να εντοπίζουν από ποιο είδος πόνου πάσχει»

Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων. Όλες οι Περιφερειακές Δνσεις

Πολύτιμες διδαχές του οσ. Παϊσίου για τη ζωή μέσα στον κόσμο

 – Γέροντα, σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί σκέφτονται σε τί είδους κόσμο θα φέρουν το παιδί τους. Μόλυνση από τα χημικά από τα πυρηνικά, ζωή γεμάτη άγχος, άγρια κοινωνία, πόλεμοι… Αν είμαστε κιόλας στον καιρό του Αντίχριστου, σκέφτομαι και εγώ, μήπως δεν αξίζει κανείς να παντρεύεται και να κάνει παιδιά.
— Όχι, Θανάση, δεν είναι έτσι!… Οι χριστιανοί στον καιρό των διωγμών δεν παντρεύονταν; δεν κάναν παιδιά; Και παντρευόντουσαν και παιδιά κάναν! Είχαν την ελπίδα τους στηριγμένη στον Χριστό… όχι στους ανθρώπους.
Είναι ολιγοπιστία αυτός ο λογισμός. Ο Θεός σε μια στιγμή μπορεί να τα διορθώσει όλα. Να σβήσει όλα τα στραβά. Κάνουν οι άνθρωποι σχέδια… έχει και ο Θεός τα δικά Του.
Gerontas Paisios Agioreitis 6212
Νάξερες πόσες φορές τύλιξε ο διάβολος τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει… Δεν τον αφήνει ο Θεός… του χαλάει τα σχέδια· και το κακό που πάει να κάνει ο διάβολος, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Μήν ανησυχείς!
— Γέροντα, μέχρι που φτάνει η υποχρέωση που εχει ένας γονιός για τα παιδιά του; Να τα αφήσει κάτι, σκέφτεται. Πόσο κάτι; Ένα, δύο,… τρία σπίτια;
— Ένας γνωστός μου εργοστασιάρχης που είχε πολλά χρήματα, πολυκατοικίες κ.λ.π. τι έκανε; Τα σπούδασε τα παιδιά του, τελείωσαν πανεπιστήμιο, κάναν και μεταπτυχιακά, και τους άφησε από ένα διαμέρισμα. Τα υπόλοιπα τάδωσε στους εργάτες του και σ’ άλλους πούχαν ανάγκη.
Πρώτα απ’ όλα να τους δώσει κανείς καλή, χριστιανική ανατροφή. Αυτό είναι το σπουδαιότερο εφόδιο για τη ζωή τους. Μετά να τα σπουδάσει να μάθουν λίγα γράμματα. Αν θέλουν να προχωρήσουν πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, να τα βοηθήσει ή να μάθουν μία τέχνη. Να τα βοηθήσει δηλαδή να βγάζουν το ψωμί τους. Ε! μετά αν έχει την δυνατότητα να τους αφήσει και κάτι… κανένα οικόπεδο, κανένα σπίτι. Νάχουν κι αυτά μια φωλιά!
Είναι και μερικοί γονείς που αδιαφορούν για τα παιδιά τους και τα τρώνε όλα… δεν αφήνουν τίποτα για τα παιδιά τους! Μερικοί μάλιστα αφήνουν μόνο χρέη!… Αυτό είναι πολύ άσχημο.
Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, το 1924, από την Μικρασία, ο πρόεδρος του χωριού κοιτούσε να τους βολέψει όλους. Αυτός να πάρει αυτό το χωράφι, ο άλλος εκείνο το κτήμα κ.λ.π. Τον εαυτό του τον άφησε τελευταίο… δεν τον υπολόγισε.
Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά του, του παραπονέθηκαν: — «Καλά όλους τους βόλεψες… Εμάς δεν μας σκέφτηκες;…» και είχαν δίκιο τα παιδιά… Άλλο νάναι κανείς μόνος του… Αν έχει κανείς οικογένεια πρέπει να σκέφτεται πρώτα την οικογένειά του και μετά τους άλλους που έχουν και αυτοί τους δικούς τους να τους σκεφτούν.
 ***
Στην κατοχή είχε μείνει στην γειτονιά ένα ορφανό. Κανείς δεν το έπαιρνε σπίτι του. Σκεφτόντουσαν διάφορα πράγματα. Κατοχή είναι… τα βολεύω δύσκολα… πως θα το ταΐσω… κ.λ.π.
Ένας πολύτεκνος, είχε δέκα παιδιά, ήταν και φτωχός, μόλις το είδε το κακόμοιρο, το λυπήθηκε!! Το φώναξε σπίτι του και τόχωσε κάτω από τις κουβέρτες μαζί με τ’ άλλα. — «Δέκα έχω… και ένα αυτό ένδεκα!!» σκέφτηκε «έχει ο Θεός»…
Γέλασε ο γέροντας χαρούμενος και ευτυχισμένος και συνέχισε.
— Βλέπεις ο πολύτεκνος είχε πλούσια καρδιά… κι ας ήταν φτωχός… γι’ αυτό είχε και πλούσια την βοήθεια του Θεού.
 ***
— Γέροντα, είναι μερικά ζευγάρια που ενώ θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί συμβαίνει αυτό;
— Για να βολεύεται και κανένα ορφανό. Κάποιοι μόλις πήραν ένα ορφανό… τους έδωσε και ο Θεός ένα δικό τους μετά!
  ***
Όταν γυρίζει κανείς από την δουλειά και είναι νευριασμένος η αγχωμένος καλύτερα είναι να πάει μια βόλτα σ’ ένα πάρκο για είκοσι λεπτά και να γυρίσει στο σπίτι του ήρεμος και με χαμόγελο, και ας πάει καθυστερημένος.
  ***
Μια φορά ήρθε εδώ ένας πολύ στεναχωρημένος. Δεν τα πήγαινε καλά με την γυναίκα του. Τόσο δεν ήθελε να δεί ο ένας τον άλλο, που ούτε στο τραπέζι κάθονταν μαζί να φάνε. Αφού τα παιδάκια τους, είχαν τέσσερα, έψαχναν τις τσέπες τους, μήπως έφερε τίποτα από έξω η μάννα για να φάνε.
Δηλαδή πήγαιναν για χωρισμό. Πήγαινε αυτός και στους πνευματικούς και του έλεγαν: «Υπομονή, μεγάλο σταυρό σηκώνεις». Εμένα δεν μου άρεζε αυτό.
— Για βάστα, του λέω, όταν παντρευτήκατε, αγαπιόσασταν;
— Ναι! Πολύ! Τη λάτρευα περισσότερο και από το Θεό, μου λέει.
(Άκου να δεις! Περισσότερο από το Θεό! Μου έκανε άσχημη εντύπωση).
— Εγώ, μου λέει, όταν ήταν να παντρευτώ ζήτησα από τον Θεό, να είναι όμορφη, να είναι πλούσια, να είναι και μορφωμένη. Πράγματι μου τα έδωσε ο Θεός.
Έτσι μου είπε! Και ήταν αυτός όλη την ώρα με το sex! τόσο πολύ κόντευε να χάσει την ψυχή του! Κινδύνευε! Πήρε λοιπόν και ο Θεός τη Χάρη Του από τη γυναίκα του για να τον σώσει.
Του λέω:
— Τι μεγάλο σταυρό σηκώνεις κ.λ.π.; Εσύ είσαι φταίχτης! Για τα πάθη δουλεύεις και γίνεται προσπάθεια να διορθωθείς από τα πάθη σου!
  ***
Ο π. Παΐσιος μου είπε:
—…Τον δίκαιο άνθρωπο, τον πράο, όλοι προσπαθούν να τον σπρώξουν στην χειρότερη θέση, να τον αδικήσουν, να τον βάλουν στον πάτο, αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω τόσο ο Θεός τον ανεβάζει, να, σαν τον φελλό!! όσο τον σπρώχνεις στον πάτο τόσο το νερό τον ανεβάζει προς τα πάνω. Να ένα αληθινό περιστατικό, μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος: «Πέθανε ο πατέρας και πήγαν τα αδέρφια να χωρίσουν τα χωράφια. Όταν είδα τα μεγάλα μου αδέλφια να φωνάζουν, έτοιμοι να αρπαχτούν, εγώ, μικρότερος, τι να πώ, ό,τι μου δώσουν, είπα. Μου έδωσαν κάτι χωράφια όλο άμμο. Δεν καλλιεργούσες τίποτα. Δεν μπορούσα να ζήσω με αυτά. Αναγκάσθηκα να φύγω στην Γερμανία, για να δουλέψω, να ζήσω την οικογένειά μου. Όταν γύρισα μετά από πολλά χρόνια τι βρήκα; Από την μια και την άλλη μεριά του χωραφιού είχαν χτίσει δύο μεγάλα ξενοδοχεία. Και τα δύο ζητούσαν να αγοράσουν το χωράφι. Έτσι η τιμή ανέβηκε στα ύψη.
Πήρα εκατοντάδες εκατομμύρια!! Είπα γέροντα να δώσω τα μισά ελεημοσύνη και ήρθα να μου πείτε που να τα δώσω». — «Δώσε πρώτα στα αδέλφια σου, για να μην τα κακοκαρδίσης και τα υπόλοιπα κάνε τα ό,τι θέλεις, έτσι του είπα Θανάση, για να μην έχουν μνησικακία μεταξύ τους.
 ***
Ο ταπεινός άνθρωπος είναι συνήθως πολυμαθής, ενώ ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις.
  ***
Πρέπει να απλοποιήσουμε την ζωή μας. Η πολυτέλεια κουράζει. Είναι μερικοί που συνέχεια θέλουν να αλλάζουν έπιπλα κ.λ.π. Τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζουν άγχος.
Πηγή: Αθανάσιος Ρακοβαλής «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε…», εκδόσεις «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη 1998

Τι δίνουν οι εταιρίες στοιχημάτων για τις αυριανές εκλογές

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Τοπία της Ευρώπης βγαλμένα από τα παραμύθια των αδελφών Grimm

Η εγκύκλιος για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές- Αιτήσεις και για ενδοσχολικό απολυτήριο

Οι σημερινές (Παρασκευή) προσλήψεις αναπληρωτών

Προσλήψεις 159 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές159 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20,για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους, και κατόπιν της αρ. 22/2015 γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 αρθρ. 28 του ν. 2190/94.
Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1) αναπληρωτής κλάδου ΠΕ17.02, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Πρόσληψη πενήντα (50) αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 1» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου πενήντα (50) εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 κατόπιν της αρ. 22/2015 γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 αρθρ. 28 του ν. 2190/94.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
• «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1»
• «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2»
• «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3»
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα μουσικά σχολεία πρόσληψής τους, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Το νέο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Συγκροτήθηκε το νέο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), με απόφαση του υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου, το οποίο έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Βεντήρης Παρασκευάς, Διευθυντής ΔΠΕ Β’ Αθήνας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως Πρόεδρος.
2. Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής της ΔΔΕ Χαλκιδικής, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Αντιπρόεδρος.
3. Κεχαγιά Θεσσαλία, Διευθύντρια της ΔΠΕ Έβρου, ως τακτικό μέλος.
4. Βούγιας Βασίλειος, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας, ως τακτικό αιρετό μέλος.
5. Παπαευθυμίου Δημήτριος, κλάδου ΠΕ 23-Ψυχολόγων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών-Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό αιρετό μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :
1. Κουράκος Γεώργιος, Διευθυντής ΔΠΕ Καβάλας, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).
2. Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της ΔΔΕ Πειραιά, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
3. Δημητρίου Λουκάς, Διευθυντής της ΔΔΕ Ευρυτανίας, ως αναπληρωματικό μέλος.
6. Στουρνάρα Αμαλία, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του 9ου ΕΔΣ Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
7. Κολοβού Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα 230 σχολεία που θα συμμετάσχουν στις προσφερόμενες σε εθνικό επίπεδο δράσεις

Εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα 230 σχολεία - από τα οποία τα 71 ανήκουν στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα υπόλοιπα 159 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- που θα συμμετάσχουν στις προσφερόμενες σε εθνικό επίπεδο δράσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Inspiring Science Education», ”Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technolog y in Primary and Secondary Schools” (Grant agreement no: 325123) «CIP-pilot actions». Για να δείτε ποια σχολεία αφορά η απόφαση πατήστε εδώ

Παιδαγωγική και διδακτικής επάρκειας σε ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τρεις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν :

1. Την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
2. Την Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
3 Την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αγγλικής», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ' αριθ. 33/17−07−2014 (θέμα 35ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Β΄ του N. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. Β΄ του N. 4186/2013).
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο υπ' αριθ. 490/10−07−2014 έγγραφο του ανωτέρω Τμήματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ' αριθ. 33/17−07−2014 (θέμα 36ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Β΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. Β΄ του ν. 4186/2013).
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμεναμαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, που επισυνάπτονται στο πρακτικό της υπ' αριθ. 142/04−07−2014 (θέμα 4o) συνεδρίας της Συγκλήτου του Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Β΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. Β΄ του N. 4186/2013).

Πως εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι από τη Γη; - Νέα θεωρία αλλάζει τα δεδομένα

Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας μεγάλος αστεροειδής, που έπεσε στη Γη, στο σημερινό Μεξικό, πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, ήταν η αιτία για την μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων από τη Γη.

Κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους γι' αυτή τη θεωρία και μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, που συνδύασε πειράματα και υπολογιστικές προσομοιώσεις, κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζοντας ότι αποκλείεται οι δασικές πυρκαγιές που προκλήθηκαν παγκοσμίως εξαιτίας του αστεροειδούς, να ήσαν τόσο μεγάλες, που να μην άφησαν δεινόσαυρο ζωντανό.

Η διαδεδομένη θεωρία λέει ότι από το σημείο της πρόσκρουσης πυροδοτήθηκαν φωτιές που μετά κάλυψαν όλο τον πλανήτη και έκαψαν σχεδόν όλη τη βλάστηση, μέσα σε μια κόλαση φωτιάς. Η συνέπεια ήταν οι δεινόσαυροί είτε να καούν άμεσα, είτε να μείνουν χωρίς τροφή και να πεθάνουν στη συνέχεια. Όμως τα πειράματα, που έκαναν ερευνητές με επικεφαλής τη δρα Κλερ Μπέλτσερ του Πανεπιστημίου του Έξετερ, δημιουργούν αμφιβολίες για την ορθότητα αυτής της υπόθεσης.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Έξετερ, Εδιμβούργου και University College Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Βρετανικής Γεωλογικής Εταιρείας "Journal of Geological Society", σύμφωνα με τη βρετανική «Ιντιπέντεντ» και το "New Scientist", χρησιμοποίησαν ένα θερμικό κλίβανο για να μελετήσουν τις επιπτώσεις που θα είχε ένα κύμα θερμότητας στα φυτά και στα ζώα.

Το συμπέρασμα είναι ότι -σύμφωνα και με τις προσομοιώσεις σε υπολογιστή- οι θερμοκρασίες που εκτιμάται ότι αναπτύχθηκαν κατά την πρόσκρουση του αστεροειδούς (γύρω στους 500 βαθμούς Κελσίου), θα κράτησαν πολύ λίγο (το πολύ ένα λεπτό) και δεν θα ήσαν σε θέση να πυροδοτήσουν μια κόλαση φωτιάς σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά θα είχαν προκαλέσει καταστροφές το πολύ σε τοπικό επίπεδο.

Τα ξερά φυτά θα καίγονταν, αλλά όχι και τα χλωρά. «Βρήκαμε ότι ούτε καν τα ζωντανά φυτά που θα ήσαν κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης, δεν θα άρπαζαν φωτιά. Αν υπήρξαν πυρκαγιές, θα ήσαν τοπικές μάλλον, παρά παγκόσμιες», δήλωσε η Κλερ Μπέλτσερ.

Η πρόσκρουση πιστεύεται ότι έγινε στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου, στην χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, όπου έχει βρεθεί ένας τεράστιος υποθαλάσσιος κρατήρας διαμέτρου 200 χιλιομέτρων. Οι βρετανοί ερευνητές διευκρίνισαν ότι δεν αποκλείουν όντως ο αστεροειδής να εξαφάνισε τους δεινόσαυρους, αλλά όχι από πυρκαγιές.

Είναι πιθανό ότι η πρόσκρουση σήκωσε στον αέρα ένα τεράστιο νέφος σκόνης, στάχτης και άλλων υλικών, που σκέπασε τον ουρανό, μπλοκάροντας τον Ήλιο επί μήνες (ένα είδος «πυρηνικού χειμώνα»). Σε αυτή την περίπτωση, μέσα από αλυσιδωτές περιβαλλοντικές καταστροφές, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, δηλαδή οι δεινόσαυροι να βρεθούν σε ένα περιβάλλον σκοτεινό, κρύο και χωρίς τροφή, όπου θα αδυνατούσαν να επιβιώσουν.

When Shakespeare committed word crimes

Bullying: Μήπως τελικά φταίνε και οι γονείς;

Το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού απασχολεί τελευταία αρκετά έντονα τα επιστημονικά, εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά δίκτυα αναζητώντας αίτια και τρόπους αντιμετώπισης. Παρότι δεν είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο φαινόμενο, παρουσιάζεται συχνά ως τέτοιο, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη πολιτικών αντιμετώπισής του κατά κύριο λόγο στα πλαίσια στα οποία εκδηλώνεται και δη στο χώρο του σχολείου.
Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η ευθύνη της φροντίδας του παιδικού ψυχισμού επιφορτίζεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς-παιδαγωγούς. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην προσέγγιση αυτή, χωρίς να προτείνεται υποβάθμιση της σημασίας του ρόλου του εκπαιδευτικού, είναι η μειωμένη εστίαση στις δυνάμεις της οικογένειας που αναμφίβολα κατέχει τον μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της πνευματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού.
Ένα παιδί το οποίο εκδηλώνει ή δέχεται στο χώρο του σχολείου συμπεριφορές που εμπεριέχουν προσβολή της προσωπικότητας, σωματική βία, ψυχολογική υποτίμηση, εξαναγκασμό σε μη επιθυμητές ενέργειες, άμεσα λεκτικές ή έμμεσες απειλές σε επαναλαμβανόμενα πρότυπα έχει εισέλθει στο χώρο αυτού που αποκαλούμε σήμερα σχολικό εκφοβισμό.
•    Τι είναι αυτό που ωθεί όμως ένα παιδί στο να δεχτεί ή να συμμετέχει στον σχολικό εκφοβισμό;
•    Ποιοι περιβαλλοντικοί-οικογενειακοί παράγοντες καλλιεργούν πρόσφορο έδαφος;
Εάν μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις τότε είναι που θα έχουμε τη δυνατότητα να επιδράσουμε και ευεργετικά. Διότι αν ο ρόλος του γενετικού κώδικα ευθυνόταν αποκλειστικά για τη δόμηση της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου τότε δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να μιλάμε για το ρόλο της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης και φυσικά η συμμετοχή των γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών τους θα ήταν αμελητέα. Κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει.
Έχουμε λοιπόν να ρίξουμε μία τολμηρή αλλά και έντιμη ματιά στα όσα διαδραματίζονται στην οικογενειακή πραγματικότητα που μπορεί να ωθούν το παιδί στο να επιχειρήσει ή να δεχτεί υποτιμητικές για τον εαυτό του συμπεριφορές από συνομήλικους ή μεγαλύτερους. Γιατί είτε επιχειρεί είτε δέχεται δυσάρεστες συμπεριφορές το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: ένα παιδί που υποφέρει, που δυσκολεύεται να εκφράσει τα δύσκολα συναισθήματά του και που δεν αναπτύσσει το δυναμικό του προς όφελός του.

alt


Η ανασκόπηση των ερευνών καταδεικνύει προδιαθεσιακούς παράγοντες που εμπίπτουν στον «οικογενειακό χορό» και οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με το κομμάτι της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και της διαδικασίας μάθησης δεδομένου ότι οι γονείς λειτουργούν ως βασικά πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους.
Παιδιά τα οποία γίνονται εύκολος στόχος υποτιμητικής συμπεριφοράς είναι παιδιά που η αίσθηση εκτίμησης του εαυτού, η πίστη τους στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και την ικανότητά τους να επικοινωνούν δύσκολα συναισθήματα όπως δυσαρέσκεια ή άρνηση είναι μειωμένη.
Η Renae D. Duncan, PhD σημειώνει ότι στην περίπτωση των αγοριών-δεκτών bullying παρατηρείται μία ιδιαίτερα στενή-συναισθηματική σχέση με τη μητέρα, μία σχέση υπερπροστασίας που δεν ευνοεί την ενδυνάμωση και ανεξαρτησία του παιδιού, ενώ η σχέση με τον πατέρα είτε είναι απούσα είτε είναι αποδυναμωμένη ή/ και περιορίζεται στην άσκηση κριτικής από τη μεριά του πατέρα.
Η σχέση του ζευγαριού ενδέχεται επίσης να έχει ατροφήσει, με συνέπεια η σύζυγος να έχει στραφεί αποκλειστικά στην ανατροφή των παιδιών, μέσω των οποίων αναζητά την κάλυψη συναισθηματικών αναγκών και ο σύζυγος να παίζει περιφερειακό ρόλο εμπλεκόμενος περιστασιακά και συνήθως αδέξια στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Σαν αποτέλεσμα το παιδί δεν αισθάνεται αυτόνομο και ικανό να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες προκλήσεις, τη στιγμή που η συναισθηματική εμπλοκή με τη μητέρα και η απουσία ενεργητικής καθοδήγησης και εκμάθησης από τον πατέρα δεν το οδηγούν να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές εκείνες δεξιότητες και τις συναισθηματικές βάσεις ασφάλειας ώστε να αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση τις δυσκολίες στις αλληλεπιδράσεις του με άλλα παιδιά.
Στη περίπτωση των κοριτσιών- δεκτών bullying συναντάμε μία κάπως διαφορετική εικόνα. Η σχέση με τη μητέρα εδώ ενέχει το στοιχείο της απορριπτικότητας και της μειωμένης συναισθηματικής επαφής. Η επικοινωνία και η λειτουργικότητα στην οικογένεια είναι αδυνατισμένη και ανεπαρκής, τα συναισθήματα δεν εκφράζονται ανοιχτά και το παιδί αισθάνεται αδύναμο να διαχειριστεί και να επικοινωνήσει τα δικά του δύσκολα συναισθήματα, με αποτέλεσμα, υιοθετώντας μία στάση σιωπής, να καθίσταται εύκολος στόχος bullying.
Ας δούμε όμως και τι συμβαίνει με τα παιδιά που παίρνουν το ρόλο εκείνου που αν και αναζητά εύκολους στόχους- «θύματα», στοχοποιείται τελικά ο ίδιος περισσότερο δημιουργώντας την εικόνα μίας φιγούρας που πληγώνει, τα βέλη της οποίας όμως στρέφονται τόσο στους άλλους όσο και στον ίδιο. Ένα παιδί που εγκαταλείπει τη χαρά, τη ζωντάνια και την ανεμελιά της ηλικίας του και των φιλικών συναναστροφών σίγουρα δεν το επιλέγει συνειδητά.

alt

Η μέχρι σήμερα ερευνητική και θεραπευτική εμπειρία δείχνει πως η πρόκληση πόνου αφορμάται από τον βιωμένο πόνο. Μπορούμε να μιλήσουμε για απουσία σχέσεων εκτίμησης στην οικογένεια, για γκρέμισμα επικοινωνίας, για μίμηση προτύπων λεκτικής ή σωματικής βίας, για ψυχολογική ένταση που μπορεί να υπάρχει για διάφορους λόγους (ένταση στη σχέση του ζευγαριού και μη λειτουργική επίλυσή της, κρίσιμα γεγονότα που δεν διαχειρίζονται αποτελεσματικά με συνέπεια το οικογενειακό βούλιαγμα και την παραμέληση των παιδιών, γεγονότα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί με το παιδία και στα οποία αντιδράει μέσω έντασης στο σχολείο κλπ.).
Η έλλειψη ζεστασιάς και κοντινότητας και ο κεντρικός ρόλος της εξουσίας και της δύναμης θεωρούνται κύρια χαρακτηριστικά στην οικογένεια. Όχι μόνο το παιδί αλλά όλα τα μέλη της οικογένειας δεν σχετίζονται λειτουργικά και ικανοποιητικά. Οι σχέσεις μεταξύ τους γίνονται απόμακρες, εξουσιαστικές και κάποιες φορές μπορεί και κακοποιητικές.
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να τονιστεί πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν απαντώνται συνολικά και με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις οικογένειες. Αποτελούν γενικά χαρακτηριστικά κάποια από τα οποία ταιριάζουν σε μία οικογένεια και κάποια όχι. Ακόμη, είναι ουσιαστικό να ειπωθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις που προαναφέρθηκαν πολύ συχνά δεν γίνονται αντιληπτές από τους γονείς. Αν άλλωστε γίνονταν θα είχαν προβεί και στην αντιμετώπισή τους. Στόχος λοιπόν των προαναφερθέντων είναι να δοθεί μία αχτίδα κατανόησης και άρα και δυνατότητα εύρεσης λύσης.
Αν λοιπόν έχουμε να εστιάσουμε κάπου είναι στην αναγκαιότητα αποκατάστασης της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας και της συναισθηματικής επαφής ανάμεσα στα μέλη της ώστε τα παιδιά να μπορούν να οικοδομούν με υγιή τρόπο την ταυτότητά τους. Μία ταυτότητα η οποία χτίζεται στην άσκηση εξουσίας και την επιβολή δύναμης έχει πληγεί τη στιγμή που το συναίσθημα, η τρυφερότητα και η φροντίδα έχουν απορριφθεί ως απειλητικά. Μία αίσθηση εαυτού που στερείται τη δυνατότητα έκφρασης και υπεράσπισης οδηγεί σε μία εικόνα του κόσμου όπου η χαρά υπάρχει υπό προϋποθέσεις και η δυσκολία είναι απροσπέλαστη.
Αυτά είναι ακριβώς τα σημεία που η θεραπευτική εργασία με τα παιδιά και τους γονείς τους έρχεται να αντιμετωπίσει. Η υγιής σχέση των ζευγαριού μπορεί να αποτελέσει άγκυρα και πρότυπο σχέσεων για τα παιδιά με τους συνομηλίκους τους. Η ανοιχτή επικοινωνία τόσο για τα ευχάριστα συμβάντα όσο και για τα δύσκολα δύναται να δώσει μία ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας η οποία σε συνδυασμό με την ενθαρρυντική και καθοδηγητική στάση των γονέων στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων ενδυναμώνει την αίσθηση εαυτού του παιδιού και την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις και τα συναισθήματα που του δημιουργούνται.
Είναι συνεπώς ουσιώδες να αποχωριστούμε τις ετικέτες που απλώς κατηγοριοποιούν και στιγματίζουν δημιουργώντας παιδιά- θύτες και παιδιά- θύματα.
Να υιοθετήσουμε μία πιο ευρεία και ουσιαστική οπτική η οποία θα προσανατολίζεται στην αξιοποίηση του οικογενειακού δυναμικού προκειμένου να εντοπίζονται οι παράγοντες εκείνοι που οδήγησαν στη ρήξη της επικοινωνίας και το μαρασμό των σχέσεων και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για την ανάκτηση της λειτουργικότητας στην οικογένεια, ώστε να απολαμβάνουν υγιείς σχέσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των μελών.

Guardian: Αποδεκατίζεται ο πληθυσμός της Ελλάδας

Άρθρο για τους 200.000 νέους Έλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα.
«Ας τους αποκαλέσουμε Generation G (Γενιά G): νέοι, ταλαντούχοι, Έλληνες -τμήμα μίας από τις μεγαλύτερες “διαρροές μυαλών” σε μία αναπτυγμένη δυτική οικονομία της σύγχρονης εποχής».
Έτσι ξεκινά η βρετανική εφημερίδα The Guardian το άρθρο της για τους περίπου 200.000 νέους Έλληνες που εγκατέλειψαν την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης.
«Γιατροί στην Γερμανία, ακαδημαϊκοί στην Βρετανία, καταστηματάρχες στην Αμερική -ο αποδεκατισμός του πληθυσμού στην Ελλάδα αποτελεί ίσως την πιο ολέθρια συνέπεια της οικονομικής κατάρρευσης» που έχει πλήξει τη χώρα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Η δημοσιογράφος του Guardian αναφέρεται σε αριθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ομάδας Endeavour που στηρίζει την επιχειρηματικότητα, από το 2% του πληθυσμού που έχει εγκαταλείψει τη χώρα, περισσότεροι από τους μισούς έχουν μεταναστεύσει στην Γερμανία και την Βρετανία.
Η μετανάστευση έχει αυξηθεί κατά 300% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 50%.
Όπως αναφέρει στον Guardian η Αλίκη Μουρή, κοινωνιολόγος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, «πρόκειται για τεράστια απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου, οι συνέπειες της οποίας θα αρχίσουν να διακρίνονται μόλις την επόμενη δεκαετία».
«Οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει με μεγάλο κόστος, τόσο για τις οικογένειές τους, όσο και για το δημόσιο χρήμα, εργάζονται πλέον σε πιο πλούσιες χώρες που δεν έχουν επενδύσει καθόλου σε αυτούς» προσθέτει η ίδια.

Χαλβάς της Ρήνας

Υλικά

 • 3/4 του φλιτζανιού τσαγιού φρέσκο βούτυρο
 • 1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
 • 4 αυγά
 • 2 φλιτζάνια τσαγιού σιμιγδάλι
 • 1 κουταλιά κανέλα σκόνη
 • 1 φλιτζάνι τσαγιού αμύγδαλα ξεφλουδισμένα και κοπανισμένα και επιπλέον ολόκληρα για τη διακόσμηση
 • Για το σιρόπι
 • 2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη
 • 4 φλιτζάνια τσαγιού νερό
 • 1 ξυλάκι κανέλα

Εκτέλεση

 1. Σε λεκάνη, χτυπάτε το βούτυρο με τη ζάχαρη και όταν ομογενοποιηθούν,  προσθέτετε τα αυγά. Συνεχίζετε το χτύπημα να αναμειχθούν κι αυτά. Προσθέτετε κατόπιν το σιμιγδάλι, την κανέλα και τα κοπανισμένα αμύγδαλα και ανακατεύετε καλά.
 2. Βουτυρώνετε ένα μεγάλο ταψί  (να φτάσει  το μείγμα περίπου 3 εκατοστά σε ύψος) και απλώνετε μέσα το μείγμα. Ισιώνετε την επιφάνεια και βάζετε τα ολόκληρα αμύγδαλα σε αραιή απόσταση το ένα από το άλλο, υπολογίζοντας με το μάτι να πέφτει ένα αμύγδαλο στο κέντρο κάθε κομματιού, ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε να κόψετε. Ψήνετε το γλυκό σε μέτριο φούρνο, για 40', μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά του.
 3. Βράζετε τα υλικά του σιροπιού για 6’-7 και περιχύνετε σιγά σιγά το χαλβά. Αφήνετε το γλυκό να απορροφήσει εντελώς το σιρόπι πριν το κόψετε. Χαράζετε σε ορθογώνια ή ρομβωτά κομμάτια και σερβίρετε.που το καθένα περιέχει ένα αμύγδαλο στο κέντρο του.

Συμβουλή

1. Αν κόψετε την αμυγδαλόψιχα στο μπλέντερ, μην την αφήσετε να γίνει εντελώς σκόνη. 2. Συχνά στο σιρόπι χρησιμοποιείται ανθόνερο ή φλούδες πορτοκαλιού/λεμονιού για επιπλέον άρωμα.

Σύνδρομο Asperger και εμφάνιση κατάθλιψης.

Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με σύνδρομο Asperger υποφέρει από κάποιας μορφής κατάθλιψη. Δεν είναι απόλυτα ακριβές εάν η κατάθλιψη προκαλείται ως αποτέλεσμα των διαρκών αποτυχημένων προσπαθειών  σε διάφορες δραστηριότητες και της  απόρριψης που βιώνει καθημερινά ένα παιδί με  σύνδρομο Asperger ή αν περιλαμβάνεται στα πλαίσια της αυτιστικής διαταραχής. Μερικές ενδείξεις εμφάνισης κατάθλιψης σε παιδιά με σύνδρομο Asperger είναι η αδιαφορία για τα ειδικά ενδιαφέροντα. Ένα παιδί με σύνδρομο Asperger αναπτύσσει ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία του προσφέρουν ευχαρίστηση και το ηρεμούν. Όταν χαθεί το ενδιαφέρον γι’αυτά το παιδί παρουσιάζεται απαθές και κυριεύεται από απόγνωση. Επιπρόσθετα, το παιδί με σύνδρομο Asperger ενώ συνήθιζε να εστιάζει σε ιδέες και όχι σε συναισθήματα, λόγω της κατάθλιψης που βιώνει έρχεται σε επαφή με αρνητικά συναισθήματα που είναι ξένα γι “αυτό. Άλλες ενδείξεις κατάθλιψης είναι η απώλεια της διάθεσης για απομόνωση και η τάση συμβιβασμού. Το άτομο με σύνδρομο Asperger θέλει να νιώθει νοητικά και συναισθηματικά αυτάρκες. Όταν εμφανίζεται η κατάθλιψη, δεν νιώθει άνετα με τον εαυτό του και καθώς το βάρος του εαυτού του γίνεται βαρύ, το άτομο με σύνδρομο Asperger νιώθει την ξένη γι’αυτό ανάγκη να απευθυνθεί στους άλλους για τον πόνο που βιώνει.

Νέος ιός κλειδώνει τον υπολογιστή του χρήστη και ζητά λύτρα

Οι ερευνητές ασφαλείας της ESET εντόπισαν ένα νέο είδος επίθεσης στον κυβερνοχώρο που εξαπλώνεται σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική το οποίο είναι ένα είδος ransomware και μπορεί και κρυπτογραφεί τα αρχεία του χρήστη ζητώντας λύτρα σε Bitcoin.
Όλα αρχίζουν με ένα email που λαμβάνει ο χρήστης το οποίο έχει θέμα “fax” και έχει ένα συνημμένο αρχείο που μοιάζει με αντίγραφο φαξ. 
Στην πραγματικότητα είναι όμως ένα αρχείο που έχει μολυνθεί με trojan downloader και αν φυσικά ο χρήστης το ανοίξει, προσπαθεί να συνδεθεί με το Ιντερνετ για να κατεβάσει και άλλο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο κλειδώνει τον υπολογιστή του χρήστη και ζητάει λύτρα.
Οι ερευνητές της ESET εντόπισαν ότι το νέο ransomware έχει παρόμοιο μοτίβο κρυπτογράφησης των αρχείων των θυμάτων και διαφέρει μόνο στη χρήση του αλγορίθμου κρυπτογράφησης.
Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι το πασίγνωστο τρίπτυχο της ασφάλειας – backup των αρχείων, ενημέρωση του λογισμικού και προστασία της συσκευής.

Παϊσίου του Οσίου το Ανάγνωσμα.

” Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τον παράδεισο.
Είναι πολύ στενή η πύλη και μην ακούτε αυτούς που σας λένε ότι όλοι θα σωθούμε”.
*
“Συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπεύδει και αυτός να θέσει τέρμα εις τα σφάλματα και ελαττώματά του”.
*
“Η εμπιστοσύνη στον θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται”
“Να αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό.
Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσευχόμαστε και απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελπίδας”
* “Η πλήρης ανάθεση της ζωής μας στο Θεό,
είναι μια λύτρωση από την ανασφάλεια που φέρνει η πίστη στο εγώ, και μας κάνει να χαρούμε τον παράδεισο από αυτή τη ζωή”
“Όταν, από φιλότιμο, κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε Εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του”
“Όταν αγωνίζεται με ελπίδα ο άνθρωπος, έρχεται η θεία παρηγοριά και νιώθει έντονα η ψυχή τα χάδια της αγάπης του Θεού”
*
“‘Οσο περισσότερο ζει κανείς την κοσμική ζωή,
τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει.
Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται
γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό”
“Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνον όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό,
γιατί ο Χριστός είναι θυσία”
“Ο Θεός από εμάς θέλει μόνο την προαίρεση και την αγαθή διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με το λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα μας δίνει εκείνος”
“Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση!
Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει,
κουράζεται με το να κάθεται!”
*
“Πνευματική πρόοδος υπάρχει, εκεί που υπάρχει η αίσθηση ότι όλα είναι χάλια”
“Να μην θυμάσαι τα κρύα του χειμώνα, γιατί θα κρυώνεις και τον Αυγουστο”
“Όσο ζει ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να δίνει πνευματικές εξετάσεις. Μετεξεταστέος δεν υπάρχει. Ας αγωνιστούμε να πιάσουμε έστω την πνευματική βάση για να περάσουμε στον παράδεισο”
“Μακάριοι είναι όσοι έχουν στην καρδιά τους άξονα τον Χριστό και περιστρέφονται χαρούμενοι γύρω από το άγιο όνομά του, νοερώς και αδιαλείπτως”
“Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα.
Μόνο έτσι, βαδίζοντας “χαμηλά”, χωράει από την στενή πύλη του παραδείσου”
“Δεν μπορούν να μας συμφιλιώσουν με τον Θεό τόσο οι σωματικοί αγώνες και οι κόποι, όσο η συμπάθεια της ψυχής και η φιλανθρωπία και η προς τον πλησίον αγάπη”
“Η αγάπη μας πρέπει να είναι ίδια προς όλους.
Μόνο τότε είναι αγάπη Θεού. Κάτω από αυτήν τα πάντα λυγίζουν. Δίπλα της όλα λειώνουν”
*
“Όταν έχουμε αυτογνωσία, τότε γίνεται η “πνευματική διάσπαση” του ατόμου μας.
Έτσι απελευθερώνεται η ενέργεια και ξεπερνάμε την βαρύτητα της φύσεώς μας και διαγράφουμε πνευματική τροχιά”
“Στην εποχή μας, δυστυχώς η λογική κλόνισε την πίστη και γέμισε τις ψυχές με αμφιβολίες.
Έτσι, επόμενο είναι να στερούμαστε τα θαύματα,
γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται”
*
“Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.
Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη.
Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, αυτός “υποχρεώνεται” να μας βοηθήσει”
“Ελέγχοντας το κακό, δε βγαίνει τίποτε.
Παρουσιάζοντας όμως το καλό, ελέγχεται από μόνο του το κακό. Μόνο με καλά παραδείγματα ελέγχονται όσοι έκαναν μόδα την αμαρτία!”
*
“Πνευματική ωριμότητα είναι να πιστέψουμε ότι δεν κάνουμε τίποτε! Μόνο μέσα στην ταπεινή κατάσταση της απογοητεύσεως από τον εαυτό μας
κρύβεται η καλή πνευματική κατάσταση”
*
“Ο Θεός δεν επιτρέπει καμιά θλίψη και κανένα κακό, αν μέσα απ’ αυτά δεν βγει κάτι καλύτερο
από αυτό που εμείς ανθρώπινα θεωρούσαμε ότι είναι το παν!”
*
“Η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η υπερηφάνεια,
η οποία μας μετέφερε από τον παράδεισο στη γη
και από τη γη προσπαθεί να μας πάει στην κόλαση”
*
“Εάν θέλεις να “πιάσεις” τον Θεό, για να σε ακούσει, όταν προσευχηθείς, γύρισε το κουμπί στη ταπείνωση, γιατί σ’αυτήν την συχνότητα εργάζεται ο Θεός”
*
“Δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία για να μην πάμε στην κόλαση, αλλά από αγάπη και φιλότιμο για να μην λυπήσουμε τον ευεργέτη μας Χριστό”
*
“Εκείνος που για να πιστέψει στο Θεό ζητά θαύματα, δεν έχει αρχοντιά. Για το Θεό αυτό έχει αξία.. Να αγαπήσουμε τον Θεό μόνο και μόνο επειδή είναι αγαθός”
*
“Οι αγνοί λογισμοί εξαγνίζουν την ψυχή μας
και αχρηστεύουν τα όπλα του δαίμονος της πορνείας, διότι μέσα στο αγνό σώμα διατηρείται η αγνή ψυχή και στην οποία παραμένει η Θεία Χάρις”
“Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού,
και όπου υπάρχει η πρόνοια του Θεού, σίγουρα αυτό που συμβαίνει, όσο πικρό κι αν είναι, θα φέρει ωφέλεια στην ψυχή”
*
“Φροντίστε να γεμίσετε τη κασέτα της καρδιά σας τώρα που είστε νέοι. Γιατί αλλιώς, όταν γεράσετε, ανάμεσα από βυζαντινή μουσική θ’ ακούγονται και μπουζούκια”
*
“Ο Θεός βοηθάει και δεν αδικεί! Βλέπει πιο πέρα και τον ενδιαφέρει, σαν καλός πατέρας, να μας έχει κοντά του στον παράδεισο.
Γι’ αυτό δίνει δοκιμασίες σ’ αυτή τη ζωή”
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

πηγή:Επιλογή Λόγων Ι.Ζ agapienxristou.blogspot.ca

Υπέροχο βίντεο με την Κρήτη της δεκαετίας του 50' και του 60'

1981. Οι προεκλογικές διαφημίσεις των Σμπώκου, Ε. Γιαννόπουλου, Κατσιφάρα, Σάκη Πεπονή και άλλων. (μέρος Α”)

ΑΠΟΦΑΣΗ: Διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στα Γυμνάσια

Μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 74/15-12-2014 του ΔΣ) , το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε:

Για το σχολικό έτος 2014-15 οι διδάσκοντες, εφόσον ολοκληρώσουν την ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου, μπορούν να αφιερώσουν μέχρι δέκα (10) διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση του 2003 (ανοίξτε τη εδώ).

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Βρέθηκε το αρχαιότερο ελληνικό Ευαγγέλιο - Χρονολογείται στον 1ο μ.Χ αιώνα

Υποχρεωτική καταγραφή στοιχείων των μαθητών στο myschool για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής! Η Υπουργική Απόφαση

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αλλαγές στο Δημοτικό Σχολείο

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν:

Α. Την πιλοτική εφαρμογή της μελέτης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην πρωινή ζώνη, και,
Β. Τη διάθεση μιας  διδακτικής ώρας της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη και
  για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 Μελέτη στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού Σχολείου
Απόφαση για την πιλοτική εφαρμογή, από τον Μάρτιο του 2015 και έως τη λήξη των μαθημάτων, μελέτης /εμπέδωσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα της υποχρεωτικής ζώνης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος.
Ειδικότερα , σύμφωνα με την απόφαση:
Α. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και για το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου 2015 έως και την λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτος 2014-2015 θα εφαρμοστεί πιλοτικά η μελέτη και εμπέδωση των μαθημάτων Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Πρωινής Ζώνης των 35 ωρών των Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ) με την κατά τη δυνατή ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να απαλλάσσονται οι μαθητές από τις «κατ΄ οίκον» εργασίες.
Β. Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής.
Γ. Η μελέτη και εμπέδωση θα εφαρμοστεί στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’,Ε΄,ΣΤ’ στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και στις τάξεις Ε΄, ΣΤ’ και στο μάθημα της Φυσικής.
Δ. Για την μελέτη και εμπέδωση των ανωτέρω μαθημάτων θα διατίθεται είτε μέρος της διδακτικής ώρας των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων είτε ολόκληρη διδακτική ώρα ημερησίως και μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα συνολικά. Η μελέτη και εμπέδωση υλοποιείται από τον δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70.
Ε. Η κατανομή των ωρών της μελέτης και εμπέδωσης και η διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκριση του οικείου σχολικού Συμβούλου με βάση της ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας κ.λ.π. Ζ. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δύο διδακτικές ώρες Φυσική Αγωγή και Μελέτη Περιβάλλοντος για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος
Α. Διατίθεται μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη.
Β. Επίσης για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Ειδικότερα:
Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς.
Επιπλέον στις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’΄) μία διδακτική ώρα θα διατίθεται για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
Για τις τάξεις Ε΄,ΣΤ’ , δύναται να διατίθεται μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.).
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικήs, φυσικής αγωγής. Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να διατίθεται από τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικó ΠΕ 70 για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αυτές είναι οι 50 μεγαλύτερες εν ζωή ιδιοφυΐες- Ποιος Έλληνας είναι ανάμεσα τους

Μία λίστα με τους 50 ανθρώπους- ιδιοφυΐες εν ζωή έφτιαξε η ιστοσελίδα thebestschools.org. Ανάμεσα τους είναι και ο Έλληνας, Ευάγγελος Κατσιούλης. Είναι ψυχίατρος και έχει ένα από τα υψηλότερα IQ που έχουν καταγραφεί ποτέ, με 205 στην κλίμακα Stanford-Binet scale.
Η ιστοσελίδα συγκέντρωσε χαρισματικούς ανθρώπους από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ενώ κατέταξε τις ιδιοφυΐες αυτές με αλφαβητική σειρά (στα Αγγλικά), αφού όπως σημειώνει δεν είναι δυνατή η μεταξύ τους σύγκριση.
Η λίστα με τις 50 ιδιοφυΐες εν ζωή
Πολ Αλεν επιχειρηματίας
Bansky καλλιτέχνης
Γουόρεν Μπάφετ επιχειρηματίας
Μάγκνους Κάρλσεν σκακιστής
Τζάκι Τσαν Πολεμικές τέχνες
Ρόμπερτ Κριστγκάου κριτικός
Τζόελ Κοέν σκηνοθέτης
Ελάις Τζέιμς Κόρεϊ χημικός
Νάταλι Ζέμον Ντέιβις ιστορικός
Ρίτσαρντ Ντόκινς βιολόγος
Πλάσιντο Ντομίνγκο τραγουδιστής όπερα
Μπομπ Ντίλαν μουσικός
Αστον Ιτον δεκαθλητής
Φεντερίκο Φαγκίν μηχανικός
Σιν Φάνινγκ προγραμματιστής
Στίβεν Φράι ηθοποιός
Μπιλ Γκέιτς προγραμματιστής
Γουέιν Γκρέτζκι παίκτης χόκεϊ
Τένζιν Γκιάτσο πνευματικός ηγέτης
GZA ράπερ
Τόνι Χοκ αθλητής των extreme sports
Στίβεν Χόκινγκ φυσικός
Σίρλεϊ Αν Τζάκσον φυσικός
Μπιλ Τζέιμς στατιστικός
Μάικλ Τζόρνταν παίκτης του μπάσκετ
Τάβακολ Κάρμαν ανθρωπιστής
Ευάγγελος Κατσιούλης γιατρός
Κρίστοφερ Λάνγκαν μάστερ των τεστ
Σταν Λι μεγιστάνας του Τύπου
Γιο-γιο Μα τσελίστας
Κόρμαν ΜακΚάρθι συγγραφέας
Ιαν ΜακΚέλεν ηθοποιός
Νέιτ Σίλβερ Στατιστικός
Ελον Μασκ μηχανικός
Μπαράκ Ομπάμα πολιτικός
Κόναν Ο' Μπράιαν ευθυμογράφος
Λάρι Πέιτζ επιστήμονας υπολογιστών
Μάγια Πλισέτσκαγια μπαλαρίνα
Τζούντιτ Πόλγκαρ σκακίστρια
Μέριλιν βος Σάβαντ αρθρογράφος
Αμάρτια Σεν οικονομολόγος
Τομ Στόπαρντ θεατρικός συγγραφέας
Αουνγκ Σαν Σου Κι πολιτικός
Τέρενς Τάο μαθηματικός
Πίτερ Τίελ επιχειρηματίας
Μακ Κόι Τάνερ πιανίστας της τζαζ
Κρεγκ Βέντερ φυσιολόγος
Οπρα Γουίνφρεϊ μεγιστάνας του Τύπου
Αννα Γουίντορ δημοσιογράφος μόδας
Μαρκ Ζούκερμπεργκ μεγιστάνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δικαστικό «όχι» στο μπλοκάρισμα των torrent στην Ελλάδα

Απορρίφθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλλει η εταιρεία ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας), απαιτώντας από τους παρόχους να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες torrent.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση (αριθμός 13478/22 Δεκ. 2014) όπως τη δημοσιεύει το void.gr, το δικαστήριο έκρινε ότι το αίτημα της ΑΕΠΙ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, είναι δηλαδή υπερβολικό μέτρο.

Επιπλέον, με τα μέτρα που ζητούσε η ΑΕΠΙ θα καταστέλλονταν «όχι μόνο παράνομες αλλά και νόμιμες πράξεις», δεδομένου ότι η τεχνολογία torrent επιτρέπει την ανταλλαγή όχι μόνο πειρατικών ταινιών και μουσικής αλλά και νόμιμων αρχείων.

Τα αιτούμενα μέτρα κρίθηκε έτσι ότι παραβιάζουν την ελευθερία της πληροφόρησης, το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληφορορίας και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ακόμα, το δικαστήριο σημειώνει ότι τα αιτούμενα μέτρα δεν πληρούν το «κριτήριο της καταλληλότητας» επειδή απλούστατα δεν θα ήταν αποτελεσματικά: οι υπηρεσίες torrent που υπήρχαν στη «μαύρη λίστα» της ΑΕΠΙ, όπως το δημοφιλές Pirate Bay, λειτουργούν πλέον σε διαφορετικές διαδικτυακές διευθύνσεις (IP) και θα παρέμεναν προσβάσιμοι για τους χρήστες.

Ακόμα, το αίτημα της ΑΕΠΙ κρίθηκε ότι παραβιάζει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, παραβιάζει το δικαίωμα των παρόχων στην επιχειρηματικότητα, καθώς και την αρχή της διαδικτυακής ουδετερότητας, η οποία προβλέπει ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να διακινούνται χωρίς διακρίσεις.

Το δικαστήριο, τέλος, σχολιάζει ότι τα παραβιαζόμενα πνευματικά δικαιώματα «αφορούν όλο και λιγότερο τους ίδιους τους δημιουργούς και περισσότερο τα συμφέροντα των ίδιων των εταιρειών της πολιτιστικής βιομηχανίας».

Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών σε Π. Ε και Δ. Ε - Όλα τα ονόματα!

22-01-15 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ, Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές ε
22-01-15 Πρόσληψη 43 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.01.50, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης γι
22-01-15 Πρόσληψη 30 προσωρινών αναπληρωτών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ18.12.50, και ΠΕ19-20.50, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμέν
22-01-15 Πρόσληψη 8 προσωρινών αναπληρωτών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.01.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015
22-01-15 Πρόσληψη 8 προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ02.50, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015