Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Τα οργανικά κενά, ανά περιοχή μετάθεσης, με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις του 2014 στην Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιώ πίνακες με τα οργανικά κενά, ανά περιοχή μετάθεσης, με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις του 2014 στην Π.Ε., όπως αυτά δηλώθηκαν από τα ΠΥΣΠΕ και διαμορφώθηκαν με τις οδηγίες της αριθμ. 97340/Δ1/24-6-2014 εγκυκλίου με θέμα «Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης» . Το αρνητικό πρόσημο (-) στους αριθμούς δηλώνει έλλειμμα εκπαιδευτικών και το θετικό (κενό) πλεόνασμα.
Επισημαίνω, επίσης, ότι κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων δημιουργήθηκαν επιπλέον κενά από μεταθέσεις που έγιναν από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή.