Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Πώς θα υπολογίζονται όλα τα εφάπαξ

Εξαιρούνται από τις αλλαγές 25.472 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-8-2013

Υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση η υπουργική απόφαση για τον νέο τρόπο του υπολογισμού των εφάπαξ για όλα τα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την Ημερησία, με το νέο σύστημα, αναμένεται να επέλθουν μειώσεις κυρίως στα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων όπου όμως δεν θα ξεπεράσουν το 15% ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα οι προσαρμογές στα εφάπαξ θα είναι ανεπαίσθητες.

Εξαιρούνται από τις αλλαγές 25.472 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-8-2013. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα λάβουν κανονικά το εφάπαξ τους με το παλαιό σύστημα υπολογισμού. Η καταβολή των εφάπαξ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα θα ξεκινήσει άμεσα μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Με την εφαρμογή του «μαθηματικού τύπου» αποφεύγονται «δραματικές και κατακόρυφες προσαρμογές» στα παρεχόμενα εφάπαξ που θα έφταναν, ακόμα και σε ποσοστό 80% και 90%. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «η προσαρμογή που γίνεται στα νέα εφάπαξ του Δημοσίου είναι η πιο ήπια δυνατή, καθώς για τον υπολογισμό τους «απλώνονται» οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15ετίας».

«Δίνουμε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αντανακλούσε τις διαχρονικές παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, ειδικότερα των ταμείων παροχής εφάπαξ και ταλάνιζε για πολλά χρόνια χιλιάδες συμπολίτες μας» δήλωσε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στο περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, ο οποίος υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, της Εθνικής Αναλογιστής Αρχής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, οι καταβολές των εφάπαξ, θα προέρχονται μόνο από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, και όχι από δάνεια ή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη μπαίνει τέλος στην πρακτική της χορήγησης εφάπαξ 50%, 60% και 70% πάνω από το σύνολο των εισφορών.

Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας το νέο σύστημα αποτελεί εγγύηση για την καταβολή εφάπαξ στο μέλλον καθώς δημιουργείται ψηφιακή ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου στην οποία θα αποτυπώνονται οι εισφορές για την εφάπαξ παροχή που θα λαμβάνει στο τέλος του εργασιακού του βίου και εξυγιαίνονται πλήρως τα δύο βασικά ταμεία παροχής εφάπαξ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). «Η λέξη έλλειμμα» σημειώνουν, «θα είναι άγνωστη λέξη πλέον στα ταμεία αυτά».Δημιουργία από 1η Ιανουαρίου 2014 ατομικών μερίδων, στις οποίες θα τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται.

Αναλυτικά στην απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προβλέπονται τα εξής:

1. Δημιουργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 «ατομικές μερίδες» στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς - τομείς πρόνοιας.

Τα ταμεία πρόνοιας λειτουργούν πλέον με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (άρθρο 1).

2. Καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος.

Για χρόνο ασφάλισης από 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής το ποσό του εφάπαξ ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσώρευσης εισφορών, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα αλλά και ο συντελεστής βιωσιμότητας του ταμείου.

Για τον συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη:


Οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή/ και εργοδότη

Η ειδική τακτική εισφορά όπου υπάρχει

Τα διοικητικά έξοδα (τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους).

Η περιουσία, η οποία έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου πριν από την καταβολή των συνολικών παροχών (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη, η ειδική τακτική εισφορά και τα διοικητικά έξοδα).

Οι συνολικές παροχές χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας

Η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων (με τους κανόνες του νέου συστήματος καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση).

Το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας.

3. Η απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνει σε ορίζοντα 15ετίας (άρθρο 3).

Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται δραματικές μειώσεις στο καταβαλλόμενο βοήθημα στο ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, όπου εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές 759 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ταμειακά διαθέσιμα στο ταμείο πρόνοιας είναι κοντά στα 350 εκατομμύρια. Επομένως μένει ένα οικονομικό κενό περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καταμεριστεί τα επόμενα 15 έτη.

Στην απόφαση συγκεκριμένα προβλέπεται πως «από 1η Ιανουαρίου 2014 το ετήσιο ποσό απόσβεσης των οφειλομένων υποχρεώσεων επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας.

Σε περίπτωση δανείου


Σε περίπτωση κατά την οποία φορέας-τομέας πρόνοιας προκειμένου να καταβάλει εφάπαξ έχει συνάψει δάνειο και δεν το έχει εξοφλήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 2014 για την εξυπηρέτηση του δανείου επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας».

Σημειώνεται πως με τα τακτικά έσοδα κάθε έτους εξοφλούνται πρώτα οι υφιστάμενες οφειλόμενες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Οποιοδήποτε έκτακτο ή άλλο έσοδο κάθε τρέχοντος έτους χρησιμοποιείται για να μειώνει απευθείας τις οφειλόμενες υποχρεώσεις που υφίστανται στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Εφόσον σε τομέα πρόνοιας υφίσταται διαθέσιμη ρευστότητα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, η οποία δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των οφειλόμενων υποχρεώσεων, αυτή μειώνει απευθείας τις προαναφερθείσες οφειλόμενες υποχρεώσεις και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αυτών.

4. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά καταβάλλονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα (αρθρο 4).

Καμία νέα μείωση για 25.427 υπαλλήλους

Χωρίς νέα μείωση θα πάρουν το εφάπαξ 25.427 δημόσιοι υπάλληλοι, που αποχώρησαν από την εργασία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013. Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους το καταβαλλόμενο ποσό θα υπολογιστεί με το «παλαιό» σύστημα χωρίς να υπάρξει νέα περικοπή.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της απόφασης του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, χαρακτηριστικά τονίζεται πως «για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους μέχρι 31 Αυγούστου 2013, η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία».

Οι ημερομηνίες

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως λαμβάνεται πλέον υπόψη η ημερομηνία αποχώρησης και όχι η ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο. Με τον τρόπο αυτόν γλιτώνουν τις περικοπές ακόμα περισσότεροι δικαιούχοι του εφάπαξ, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά δεν είχε σταλεί η σχετική πράξη στο Ταμείο Πρόνοιας.

Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους -που βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013- το καταβαλλόμενο εφάπαξ θα υπολογιστεί με ένα «μεικτό» σύστημα. Ειδικότερα σε όσες περιπτώσεις ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης προβλέπεται πως:

Το τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2013 υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή (δηλαδή με το παλαιό σύστημα).

Το διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 υπολογίζεται με το νέο σύστημα και λαμβάνεται μεταξύ άλλων υπόψη: το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα, τα έτη ασφάλιση, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού του εισφορών κ.ά.

Στη συνέχεια το καταβαλλόμενο εφάπαξ θα προκύψει από το άθροισμα αυτών των δύο ποσών, πολλαπλασιαζόμενο με τον εκάστοτε συντελεστή βιωσιμότητας του ταμείου πρόνοιας.

Πηγή: Ημερησία

Ασθενείς σε απόγνωση: Χωρίς φάρμακα λόγω πλαφόν! Ταλαιπωρία και στα νοσοκομεία

Ακόμη και βαριά πάσχοντες όπως είναι οι καρκινοπαθείς, δεν μπορούν τελικά να έχουν πρόσωαση στα φάρμακά τους μέσω των νοσοκομείων καθώς οτ πλαφόν που τέθηκε στη συνταγογράφηση, δένει τα χέρια και των νοσοκομειακών γιατρών
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
Σοβαρές είναι ήδη οι επιπτώσεις από το πλαφόν στη συνταγογράφηση που τέθηκε στους γιατρούς όλης της χώρας, με κάποιες εξαιρέσεις, καθώς ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν μπορούν πια να πάρουν τα φάρμακά τους ούτε από τα νοσοκομεία.
Και πως θα μπορούσαν άλλωστε αφού από το πλαφόν που εφαρμόζεται δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη δεν εξαιρούνται ούτε καν οι καρκινοπαθείς, οι διαβητικοί ή οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.
Αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία για να πάρουν την πολυπόθητη συνταγή για το σκεύασμά τους αλλά να μην μπορούν. Εξάλλου ούτε οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν ελευθέρας με τις συνταγές καθώς μπορούν να γράφουν χωρίς όριο μόνο σε όσους ασθενείς είναι νοσηλευόμενοι ή αποχωρούν από το νοσοκομείο.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι στα …κάγκελα καθώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους.
Ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρουν τα μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) τα οποία διευκρινίζουν: «Από το πλαφόν δεν εξαιρούνται όλες οι ομάδες χρονίως πασχόντων (π.χ. καρκινοπαθείς, διαβητικοί, μεσογειακή αναιμία) ενώ δεύτερον δεν εξαιρούνται οι νοσοκομειακοί γιατροί μια και από το πλαφόν εξαιρείται μόνον η συνταγογράφηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς που εξέρχονται από το νοσοκομείο.
Για τους εκατοντάδες ασθενείς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων που έχουν πολλαπλασιασθεί μετά το κλείσιμο των πολυιατρείων του ΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει καμία μέριμνα και ισχύει κανονικά ο περιορισμός της συνταγογράφησης».
Ήδη σε όλη τη χώρα νοσοκομειακοί γιατροί έχουν κλείσει το πλαφόν τους και ασθενείς πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρεία χωρίς όμως να μπορούν να πάρουν τη συνταγή τους και στη συνέχεια τα φάρμακά τους.

Ποιος είναι τελικά αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος και γιατί προστατεύει τους ερωτευμένους;

Νέα φορο – κλοπή! Διπλός φόρος για μισθωτούς και συνταξιούχους με ακίνητα

- 55% προκαταβολή φόρου θα ζητήσει η εφορία από μισθωτούς και συνταξιούχους
- Σχεδόν διπλό φόρο θα αναγκαστούν να πληρώσουν όσοι έχουν εισόδημα από κάποιο ακίνητο
- Η μεγάλη παγίδα με τα επιπλέον εισοδήματα και πως εκτινάσσεται ο φόρος

Έστω και ένα ευρώ είναι αρκετό να φέρει σχεδόν διπλασιασμό του φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Πως;
Για τα εισοδήματα από ενοίκια και ελευθέρια επαγγέλματα προβλέπεται και προκαταβολή φόρου 55%.

Κάπως έτσι όποιος μισθωτός ή όποιος συνταξιούχος έχει έστω και ένα ελάχιστο εισόδημα από κάποιο ενοίκιο θα κληθεί να πληρώσει προκαταβολή φόρου στο 55%.

Ακόμη χειρότερα, η προκαταβολή δεν αφορά στο επιπλέον εισόδημα μόνο αλλά στο σύνολο του εισοδήματος.

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα “Καθημερινή” εάν οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλουν προκαταβολή φόρου, ο οποίος θα προκύψει τόσο από τη φορολόγηση των αποδοχών ή των συντάξεων όσο και από τα ακίνητα ή το ελευθέριο επάγγελμα.

Για παράδειγμα, σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προκύπτει φόρος 2.300 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ). Επίσης έχει εισοδήματα από ακίνητα τα οποία ανέρχονται σε 12.000 ευρώ ετησίως. Ο φόρος για τα ακίνητα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Στο συνολικό φόρο (2.300 + 1.200) των 3.500 ευρώ θα υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου που ανέρχεται στο 55%. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει το ποσό των 5.425 ευρώ στην εφορία. Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί και η εισφορά αλληλεγγύης (640 ευρώ στα ανωτέρω εισοδήματα), τότε ο φόρος θα ανέλθει στο ποσό των 6.065 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά ανέρχεται σε 1% στα εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ και σε 2% στα εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι φορολογούμενοι που έχουν επιπλέον εισόδημα από κάποιο ενοίκιο και φαίνεται ότι είναι αυτοί που μπήκαν στο στόχαστρο. Ήδη πολλοί βουλευτές και από τα κυβερνητικά κόμματα έχουν αντιδράσει ωστόσο ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση ώστε να φορολογηθούν μεν τα εισοδήματα, όχι όμως με αυτόν τον ληστρικό τρόπο.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Το επίδομα τέκνων έρχεται από τον Απρίλιο – Δείτε τις αλλαγές στο τρόπο καταβολής

Από τον Απρίλιο θα ξεκινήσει να δίδεται το επίδομα τέκνων από φέτος με τους δικαιούχους να λαμβάνουν με την πρώτη δόση από 120 ως και 1.225 ευρώ

Ουσιαστικά το επίδομα εφέτος θα αρχίσει να καταβάλλεται τρεις μήνες νωρίτερα από πέρυσι καθώς από φέτος οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν από 20 Μαρτίου και η εκκαθάριση θα γίνει ηλεκτρονικά και άμεσα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” 700.000 δικαιούχοι θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν άμεσα το επίδομα ειδικά εκείνοι που θα υποβάλλουν το έντυπο Α21 μαζί με τη φορολογική δήλωση. Η ηλεκτρονική φόρμα έχει εφαρμογή που δείχνει εάν υπάρχουν λάθη ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι να τα διορθώσουν ενώ όσοι έχουν πάρει διαζύγιο μπορούν να κάνουν κοινή δήλωση χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση.

Δημόσιο: Αξιολόγηση για άμεσες απολύσεις – Σχεδόν 70.000 υπάλληλοι θα πάρουν κάτω από τη βάση

- Με άμεση απόλυση κινδυνεύουν οι υπάλληλοι που θα βαθμολογηθούν αρνητικά
- Ανατροπές παντού φέρνει η ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου
- Λουκέτα σε φορείς, αξιολόγηση και μη ανανέωση συμβάσεων για 11.000 απολύσεις μέσα σε 8 μήνες
- ΑΔΕΔΥ: θέλουν μικρό και κομματικό Δημόσιο τομέαΜεγάλες ανατροπές στο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
Η κυβέρνηση έχει υπογράψει στο μνημόνιο ότι θα κάνει μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ακόμη 11.000 απολύσεις και έτσι πρέπει να βρεθούν οι δεξαμενές απ' όπου θα προέλθουν οι υπάλληλοι.
Τα λουκέτα στους οργανισμούς και τους φορείς δεν αποδίδουν παρά μερικές εκατοντάδες μόνο απολύσεις υπαλλήλων.
Μεγάλη δεξαμενή είναι οι συμβασιούχοι, ωστόσο και αυτοί δεν αρκούν για να συμπληρωθεί ο αριθμός.
Έτσι μπαίνουν στο... κόσκινο όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο μέσω αξιολόγησης η οποία πλέον προβλέπει απ' την αρχή ότι το 15% των αξιολογούμενων θα κοπεί, θα πάρει δηλαδή βαθμολογία κάτω από τη βάση και όποιος βαθμολογείται κάτω από τη βάση παίρνει ... σειρά προτεραιότητας για απόλυση.
Η βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται πλέον με ποσόστωση ως εξής:
Από 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων
Από 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων
Από 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, "διαχρονικά, σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 9 και 10", με αποτέλεσμα "η σημασία και η φιλοσοφία της αξιολόγησης ακυρώνεται στην πράξη, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας του ίδιου και του φορέα όπου υπηρετεί".
Η ΑΔΕΔΥ ωστόσο καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι "θεσμοθετεί έναν νέο τύπο πελατειακών σχέσεων, εκβιασμών και υποταγής", με στόχο -όπως σημειώνει- τη "δημιουργία ενός μικρού και απόλυτα ελεγχόμενου κομματικά δημοσίου, όπου ο κατ' ανάθεση τοποθετημένος τμηματάρχης, θα αξιολογεί και θα κατατάσσει τους εργαζόμενους, σε ικανούς και σε προς απόλυση υπαλλήλους".
"Η πρόβλεψη άλλωστε που υπάρχει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία το 15% των υπαλλήλων πρέπει να κριθούν ουσιαστικά ως ακατάλληλοι, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τον πραγματικό στόχο της συγκεκριμένης διαδικασίας" σημειώνει η ΑΔΕΔΥ.
Με το ίδιο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπεται ακόμη το κλείσιμο 23 φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Επιταχύνονται οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των εκπαιδευτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, από του ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης , με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο).
Αυτό αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Πειθαρχικής Ευθύνης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ!
* * *
Από κόσκινο θα περάσουν το προσεχές διάστημα χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου, καθώς ο διορισμός τους θα βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων που θα διενεργηθούν προκειμένου να διακριβωθεί αν διορίστηκαν ή μονιμοποιήθηκα με πλαστά δικαιολογητικά. …
…Με όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης επιταχύνονται οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. Το 2013 εκδόθηκαν 1.645 αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, που επέβαλαν την ποινή της οριστικής παύσης σε 248 περιπτώσεις, ενώ αποχώρησαν οριστικά από το Δημόσιο για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών άλλοι 220 υπάλληλοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται όμως και οι έλεγχοι για παραβίαση του ωραρίου εργασίας ή της αδικαιολόγητης απουσίας εργαζομένων. Ήδη υπάρχουν επτά εκθέσεις για φορείς του δημοσίου όπου καταγράφηκε παραβίαση του ωραρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όπου παρά τον πρώτο έλεγχο “όπου αποτυπώθηκαν παραβάσεις, το φαινόμενο συνεχίστηκε με αποτέλεσμα ακόμα και υπάλληλοι που έλλειπαν σε κανονική άδεια να λαμβάνουν υπερωριακή αποζημίωση.
Τέλος μπαίνει και στην περίπτωση των συμβασιούχων που υπηρετούσαν με προσωρινές διαταγές. Έχουν καταγραφεί 3.905 εργαζόμενοι που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και μέσω επίσπευσης της εκδίκασης των υποθέσεών τους ήδη οι 1.646 τέθηκαν εκτός μισθοδοσίας μετά την απόρριψη των προσφυγών τους.
ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ)

Θα διπλασιάσει η κυβέρνηση τα τέλη κυκλοφορίας στα Ι.Χ. μικρού και μεσαίου κυβισμού;;

Η ανακοπή καρδιάς συχνά «προειδοποιεί» έως και ένα μήνα πριν -Ιδού τα συμπτώματα

Περισσότεροι από ένας στους δύο ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή καρδιάς έχουν προειδοποιητικά συμπτώματα επί ημέρες ή και εβδομάδες πριν σταματήσει η καρδιά τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.
Τα συμπτώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν πόνο στο στήθος, δύσπνοια και, σπανιότερα, ζάλη, λιποθυμία και «φτερουγίσματα» της καρδιάς.
Η ανακοπή καρδιάς οφείλεται σε ανεπάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Οι ασθενείς μπορούν να επιβιώσουν εάν υποβληθούν αμέσως σε καρδιοπνευμονική ανάνηψη και απινίδωση, ούτως ώστε να αποκατασταθεί ο καρδιακός παλμός.
Ωστόσο μελέτες δείχνουν πως αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί εντός νοσοκομείων ή σε χώρους όπου υπάρχουν φορητοί απινιδωτές (στις ΗΠΑ λ.χ. υπάρχουν σε γήπεδα, εμπορικά κέντρα και γενικότερα σε δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι).
Η νέα μελέτη, που παρουσιάσθηκε σε επιστημονικό συμπόσιο της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιάς (ΑΗΑ) το οποίο διεξάγεται στο Ντάλας, του Τέξας, βασίσθηκε στο ιατρικό ιστορικό 567 ανδρών ηλικίας 35 έως 65 ετών, οι οποίοι είχαν πάθει ανακοπή καρδιάς σε μία πόλη του Όρεγκον την περίοδο 2002-2012.
Το 53% από αυτούς εκδήλωναν συμπτώματα μέσα στις τέσσερις εβδομάδες πριν από την ανακοπή. Το συνηθέστερο ήταν ο πόνος στο στήθος, τον οποίο είχε παρουσιάσει το 56% των ανδρών με συμπτώματα.
Το 13% είχαν εκδηλώσει δύσπνοια, ενώ το 4% είχαν παρουσιάσει ζάλη, λιποθυμία ή «φτερουγίσματα» της καρδιάς.
Οι περισσότεροι ασθενείς, σύμφωνα με το web only,  έπασχαν από στεφανιαία νόσο την εποχή της ανακοπής, αλλά μόνον οι μισοί το γνώριζαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή δρα Ελόι Μαριγιόν, καρδιολόγο-ηλεκτροφυσιολόγο στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο Georges Pompidou, στο Παρίσι, και επισκέπτη ερευνητή στο Ίδρυμα Καρδιάς του Ιατρικού Κέντρου Cedars-Sinai, στο Λος Άντζελες.

Από «κόσκινο» όλες οι συμβάσεις που μετατράπηκαν σε Αορίστου χρόνου με το ΠΔ164/2004

Νομοθετική ρύθμιση θα καταθέσει άμεσα, προς ψήφιση, στη  Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης , προκειμένου να επανελεγχθεί   κάθε είδους μετατροπής σύμβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου.
Αυτό αναφέρεται στο  Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Πειθαρχικής Ευθύνης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης(Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο).

Σε εξέλιξη η εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής εκπαιδευτικών από το διδακτικό έργο

Σε εξέλιξη βρίσκεται  ο έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, από του ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης,  με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο).
Αυτό αναφέρεται στο  Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Πειθαρχικής Ευθύνης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο)

Καταγγελίες για πιέσεις από στελέχη εκπαίδευσης για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης

Έπειτα από την ενημέρωση που είχαμε από Δ.Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε., διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζεται, σε κάποιες περιοχές, το φαινόμενο άσκησης πιέσεων από  σχολικούς συμβούλους σε διευθυντές σχολείων και προϊστάμενες νηπιαγωγείων, ώστε να αναφέρουν άμεσα τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι ούτε καν η σχετική εγκύκλιος δε θέτει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.
Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, η οποία καλεί του εκπαιδευτικούς σ αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση που πρέπει να δίνουν    είναι ότι δεν έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας και δεν έχει υλοποιηθεί καμία φάση της αυτοαξιολόγησης.
Και καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΟΕ: «Ο πολύ μεγάλος αριθμός υπογραφών που συγκεντρώνεται από τη Δ.Ο.Ε.,  τα μηνύματα της ακύρωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και της καθολικής άρνησης των συλλόγων διδασκόντων να προχωρήσουν στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας της αυτοαξιολόγησης, είναι η δυναμική απάντηση των εκπαιδευτικών σ’ αυτούς που θυσιάζουν τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας στο βωμό της υλοποίησης μιας αδιέξοδης πολιτικής που θέλει κι άλλα κλειστά σχολεία και τους εκπαιδευτικούς φοβισμένους υπό την απειλή της απόλυσης». 

Ενημερωτικό Σημείωμα αιρετού ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                             Αθήνα, 11/02/2014
 
 
9.989 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 
     Με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έως σήμερα έχουν προσληφθεί 9.989 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.
     Απ’ αυτούς 3.187 είναι δάσκαλοι (ΠΕ70), 1.391 νηπιαγωγοί (ΠΕ60), 3.007 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και 2.404 εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
     Το σχολικό έτος 2012-2013 είχαν προσληφθεί συνολικά 9.922 εκπαιδευτικοί. Απ’ αυτούς, 3.635 δάσκαλοι (ΠΕ70), 1.614 νηπιαγωγοί (ΠΕ60) 4.673 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και 1.715 εκπαιδευτικοί για κάλυψη αναγκών ειδικής αγωγής.
     Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών το σχολείο έτος 2013 - 2014 είναι περίπου στα περυσινά επίπεδα παρά τις αρχικές, δυσοίωνες προβλέψεις για μικρό αριθμό αναπληρωτών. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι φέτος προσλήφθηκαν 1.574 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με πιστώσεις Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι υπόλοιποι 8.415 μέσω πιστώσεων ΕΣΠΑ, ενώ το 2012 - 2013 είχαν προσληφθεί 4.493 μέσω Γ.Λ.Κ. και 5.429 μέσω ΕΣΠΑ.
     Οι εναπομείνασες πιστώσεις για το 2013 - 2014 είναι ελάχιστες και τις επόμενες ημέρες είναι πιθανόν να γίνουν λίγες προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη των κενών που υπάρχουν. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διορισμός 95 ΠΕ60 και 17 ΠΕ70 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
     Με βάση και τις προσλήψεις αναπληρωτών καθίσταται αναγκαίος ο προγραμματισμός για μόνιμους διορισμούς στην Π.Ε.
 
Πάντα στη διάθεσή σας
 
 
Παληγιάννης Βασίλειος
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΛΜΕ διαφωνεί με την επιμήκυνση της σχολικής χρονιάς

«Το υπουργείο αιφνιδιάζει, προκαλεί και εξοργίζει» τονίζει η Ομοσπονδία
Διαφωνίες εκφράζουν τα μέλη της ηγεσίας της ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) με την πρόθεση του υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για επιμήκυνση της σχολικής χρονιάς.

«Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να αιφνιδιάζει, να προκαλεί και να εξοργίζει την εκπαιδευτική κοινότητα λαμβάνοντας αποφάσεις για σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα ερήμην των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων τους, συχνά μάλιστα με αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις των μελών της ηγεσίας του» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Όσον αφορά την πρόθεση για επιμήκυνση του σχολικού έτους  τα μέλη της ΟΛΜΕ αναφέρουν ότι
«τόσο η διάρκεια του σχολικού έτους όσο και η διάρκεια των σχολικών διακοπών και αργιών στην Ελλάδα ακολουθούν τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Διαφέρει μόνο το χρονικό σημείο των διακοπών των μαθημάτων που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τα έθιμα που ισχύουν σε κάθε χώρα».Ακόμη ότι «το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, που δεν διαφέρει  σημαντικά από ό,τι παρατηρείται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, εμφανίζεται μικρότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ λόγω του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πραγματικά, τέσσερις έως έξι εβδομάδες του σχολικού έτους σπαταλώνται για τη διεξαγωγή των κάθε είδους εξετάσεων, το κόστος των οποίων για τους μαθητές και τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική όσο και στην ψυχική τους ευεξία».
«Αυτό που απαιτείται, αν το υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται για την ποιότητα στην εκπαίδευση, είναι να μειωθεί δραστικά ο χρόνος που καταλαμβάνουν οι παντός είδους εξετάσεις των μαθητών ιδιαίτερα στο Λύκειο σε βάρος της διδασκαλίας και των μαθημάτων. Αυτό βέβαια απαιτεί μια συνολική συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος μαθημάτων και διακοπών αλλά και την ανατροπή του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του λυκείου» καταλήγουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας που χαρακτηρίζουν το ενδιαφέρον του υπουργού Παιδείας «υποκριτικό».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Σ.

       Αθήνα 12/2/2014
Προς
1.  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Σ.
  Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., συνάντηση του Δ.Σ. με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, στα πλαίσια των δράσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την ανάδειξη των θεμάτων της εκπαίδευσης και της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους συνδικαλιστικούς κι επιστημονικούς φορείς.
  Από τη μεριά μας αναλύσαμε τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. για το επίκαιρο θέμα της αξιολόγησης και την απόλυτη αντίθεσή μας στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλει ένα σύστημα ελέγχου που θα οδηγεί στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης και θα αποτελεί μηχανισμό διαθεσιμότητας και απολύσεων. Τονίσαμε το ότι οι σχολικοί σύμβουλοι αποτελούν για τη Δ.Ο.Ε. αναπόσπαστο κομμάτι του κλάδου,  υπηρετώντας ένα δασκαλογέννητο θεσμό που αντικατέστησε τον επιθεωρητισμό και τη σημασία που έχει να διαφυλαχθεί ο ρόλος της ενίσχυσης από αυτούς, των εκπαιδευτικών και του έργου τους, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Συγκυρία που απαιτεί τη χάραξη κοινής πορείας, με δεδομένες τις θέσεις της ΠΕΣΣ ενάντια στην επιχειρούμενη αξιολόγηση, αλλά και κοινής στάσης και δράσης ώστε να μην υλοποιηθεί η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση των ποσοστώσεων και της κατηγοριοποίησης.
  Το προεδρείο της ΠΕΣΣ αφού έθεσε το ζήτημα της διαφοροποίησης του θεσμικού ρόλου του από αυτόν της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε το ότι έχει πάρει θέση ενάντια στην αξιολόγηση που συνδέεται με ποσοστώσεις στη βαθμολογική - μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και από την οποία απουσιάζει παντελώς η σύνδεσή της με την επιμόρφωση.
  Για το θέμα των πιέσεων που ασκούνται από σχολικούς συμβούλους για την άμεση υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης, τόνισε ότι αυτό που μεταφέρει η ΠΕΣΣ στα μέλη της είναι η υποχρέωση ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση η άσκηση οποιασδήποτε πίεσης προς αυτούς.
  Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των διαγραφών σχολικών συμβούλων από κάποιους Συλλόγους Εκπαιδευτικών. Η ΠΕΣΣ κατέθεσε την αντίθεσή της με το μέτρο και την πεποίθησή της ότι δεν προσφέρει στη συνεργασία. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε πως θέλει τους εκπαιδευτικούς όλους μαζί στην πράξη αλλά αυτό σημαίνει ότι από το θεσμικό του ρόλο ο καθένας θα υπηρετούν τον κοινό σκοπό της υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για το θέμα της αξιολόγησης θα πρέπει όλοι, έμπρακτα, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τις αποφάσεις του κλάδου.
  Εκφράστηκε, επίσης, η πρόθεση η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας με ζητούμενο τη χάραξη θέσεων και πορείας που θα έχει να προσφέρει στη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και του Έλληνα εκπαιδευτικού.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Η εξαίρεση της... εξαίρεσης για το πλαφόν στα φάρμακα! Πώς θα συνταγογραφούν οι συμβεβλημένοι

Με το που απομακρύνθηκε από ελληνικού εδάφους ο Άδωνις Γεωργιάδης διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο πλαφόν συνταγογράφησης στα φάρμακα (πετά προς το ...Χάρβαρντ) να σου η έκπληξη δια χειρός προέδρου ΕΟΠΥΥ
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Με διαφορετικό καθεστώς θα συνταγογραφούν οι περίπου 4500 συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των δωρεάν επισκέψεων για τους ασφαλισμένους από 200 σε 400. 
 
Οι 4500 συμβεβλημένοι με τον οργανισμό θα μπορούν να χορηγούν φάρμακα με βάση τον μέσο όρο της ειδικότητάς τους, μέσος όρος που ανακοινώθηκε επίσημα από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό. 
 
Το υπουργείο Υγείας όπως φαίνεται προχωρά και σε αυτήν την επιπλέον εξαίρεση δεδομένου ότι το διάστημα της διαθεσιμότητας που θα είναι κλειστά τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, διάστημα που φαίνεται πως θα διαρκέσει περισσότερο του ενός μηνός, οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται εκτός των άλλων και από τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς.
 
Ωστόσο και η νέα εξαίρεση φαίνεται πως δημιουργεί σε ορισμένους γιατρούς πρόβλημα καθώς μπορεί την περσινή χρονιά να είχαν μεγαλύτερο ποσό συνταγογράφησης και τώρα τους μειώνεται αφού εφαρμόζεται ο μέσος όρος της ειδικότητας τους. 
 
Τα ποσά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλείσεις αφού από τη μία κάποιοι έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν ακόμη και φάρμακα αξίας 26.000 ευρώ το μήνα και κάποιοι άλλοι μόλις ...80 ευρώ.
Το γεγονός αυτό εξηγείται από τον ΕΟΠΥΥ ότι σε ορισμένες ειδικότητες υπάρχουν ακριβά φάρμακα που δίνονται στους ασθενείς. 
 
 
Αναλυτικά ο μέσος όρος της μηνιαίας δαπάνης ανά ειδικότητα έχει ως εξής
 
Ειδικότητες ιατρών και μέσος όρος συνταγογράφησης 
 
α/α Ειδικότητα Μέσος Όρος Ειδικότητας   
1 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 5.185,34   
2 ΙΑΤΡΟΣ 4.117,52   
3 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 4.832,61   
4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 13.988,12   
5 ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1.575,11   
6 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 2.887,61   
7 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 6.699,49   
8 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 5.240,46   
9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 5.626,26   
10 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 15.509,44   
11 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 2.023,79   
12 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 2.809,83   
13 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1.210,00   
14 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 10.206,51   
15 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 3.155,33   
16 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 4.947,87   
17 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 26.578,68   
19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 664,31   
20 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 5.487,27   
21 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 696,83   
22 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 871,58   
23 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 23.661,56   
24 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 987,33   
25 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 2.498,80   
26 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 1.023,32   
27 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 178,03   
28 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 504,27   
29 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 5.733,76   
30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4.506,48   
31 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 438,48   
32 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 2.296,85   
33 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 439,12   
34 ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ 12.902,52   
35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 36,93   
36 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 9,22   
37 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ 80,44   
38 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 274,13   
39 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 459,95   
40 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 135,54   
41 ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.385,54   
42 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 396,01   
43 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11.411,10   
44 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 11.534,97   
45 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 45.450,68   
46 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 218,28   
48 ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1.697,63   
49 ΑΝΕΥ 3.227,44

Λουκέτο και με το νόμο 23 φορείς του Δημοσίου - Ποιοί υπάλληλοι απολύονται - Πως θα αξιολογείται το προσωπικό

- Μεταξύ των 23 φορέων που καταργούνται είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
- Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε απόλυση
- Απλοποιούνται οι συναλλαγές μας με το Δημόσιο

Στη Βουλή είναι πλέον το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το οποίο μπαίνει και επίσημα ταφόπλακα σε 23 φορείς του Δημοσίου, ενώ περιλαμβάνει και αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασίών.
Όπως τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καταργούνται 23 φορείς που «δεν κρίνονται πια απαραίτητοι και παράλληλα απομακρύνεται μέρος του προσωπικού τους».

Έτσι: Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε απόλυση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας (τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για μετάταξη - τοποθέτηση σε νέα θέση).

Στους φορείς που καταργούνται περιλαμβάνονται το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), δύο ινστιτούτα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών και Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών), οι οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Κωπαΐδας.

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση


Ορίζονται ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών (με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων).

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τονίζει ότι «διαχρονικά, σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 9 και 10. Η σημασία και η φιλοσοφία της αξιολόγησης ακυρώνεται στην πράξη, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας του ίδιου και του φορέα όπου υπηρετεί». Και υπογραμμίζει: «Το σχέδιο νόμου εισάγει την ποσόστωση - τη συγκριτική δηλαδή αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η σημερινή απαξίωση».

Οι διοικητικές απλουστεύσεις

• Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο - εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή - αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.
• Κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.
• Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Β΄ φάση του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός για Όλους 2014 που υλοποιεί ο ΕΟΤ από τον Μάρτιο 2014, όπου τα ΚΕΠ θα δέχονται τα δικαιολογητικά των δικαιούχων.
Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ η Β΄ φάση του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός για Όλους 2014 και θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο έως και την 30η  Ιουνίου 2014. Η Β΄ φάση για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός για όλους 2014 εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΤ που πραγματοποιήθηκε στις 27/1/2014, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr.   Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των δικαιούχων και την παραλαβή από τα ΚΕΠ των εισιτηρίων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 του ΕΟΤ δεν πρόκειται να έχουν αλλαγές από την Α΄ φάση του προγράμματος και θα αφορούν δύο κατηγορίες δικαιούχων με δύο υποπρογράμματα.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος
• Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
• Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της.
• Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, πρώην ΤΑΕΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών.

• Συνταξιούχοι του Ο.Α.ΕΕ., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α.,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας.
• Οι ασφαλισμένοι στο NAT
• Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005
• Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
• Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ποιός είναι ο κορυφαίος φιλάνθρωπος στον κόσμο

Ο ιδρυτής του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook και γενικός διευθυντής της εταιρείας Μαρκ Ζούκερμπεργκ μαζί με τη σύζυγό του βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των Αμερικανών εκείνων που έκαναν τις μεγαλύτερες δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς προσέφεραν δωρεές ύψους 1 δισεκ. δολαρίων, έγραψε σήμερα στο Διαδίκτυο η περιοδική έκδοση The Chronicle of Philanthropy.

Οι 50 κορυφαίοι δωρητές έδωσαν συνολικά πέρυσι 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, πόσο μεγαλύτερο κατά 4% σε σχέση με το 2012, με το φιλανθρωπικό τους έργο να ευνοείται από την ανάκαμψη στη Γουόλ Στριτ, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Chronicle.
Οι δωρητές οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή προσέφεραν 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό σχεδόν ίσο με τα χρήματα που προσέφεραν συνολικά στο διάστημα των δύο προηγουμένων ετών, και μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό που έδωσαν οι δωρητές εν ζωή από το 2008, ανέφερε το Chronicle, δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα τη λίστα στη διαδικτυακή έκδοσή του.
Ο μέσος όρος των δωρεών, το ποσό 86,1 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ένα νέο ρεκόρ, σημειώνουν οι συντάκτες.

Ο Ζούκερμπεργκ και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης με τη δωρεά που προσέφεραν στο Κοινοτικό Ίδρυμα του Σίλικον Βάλεϊ, τον οποίο δίνει επιχορηγήσεις με στόχο την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Δεύτερος στη λίστα ήταν ο Τζορτζ Μίτσελ, ο οποίος μεταμόρφωσε τη βιομηχανία φυσικού αερίου βοηθώντας στην ανάπτυξη της μεθόδου εξόρυξης φυσικού αερίου με υδραυλική ρωγμάτωση (fracking). O ελληνικής καταγωγής Μίτσελ, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Ιούλιο, άφησε περιουσία 750 εκατομμυρίων δολαρίων στο ίδρυμα της οικογένειάς του, που έχει επικεντρωθεί στο έργο η εν λόγω μέθοδος να μην προκαλεί σημαντική μόλυνση στο περιβάλλον.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας Nike Φιλ Νάιτ και η σύζυγός του, Πενέλοπι, προσέφεραν 500 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της έρευνας για τον καρκίνο στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον. Το ζευγάρι προσέθεσε τον όρο το ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τη δωρεά σε διάστημα δύο ετών αλλιώς θα χάσει τη χρηματοδότηση, έγραψε το The Chronicle.

Πανεπιστήμια, ιδρύματα και νοσοκομεία έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και άνω, ενώ ακολουθούν τα εργαστήρια ιατρικών ερευνών, οι οργανώσεις τέχνης και οι ομάδες προσφοράς ανθρωπιστικών υπηρεσιών.

Οι μεγαλύτεροι δωρητές προσέφεραν τα λιγότερα χρήματα για σκοπούς που αφορούν παιδιά και νέους, το περιβάλλον και την θρησκεία.

Πέφτει από τα 1.000 στα 100 ευρώ το πρόστιμο για τις αποδείξεις

Στο 1/10 θα πέσει το πρόστιμο για μη έκδοση απόδειξης. Το υπουργείο Οικονομικών μετά τις εντονότατες αντιδράσεις προχωράει σε αλλαγές που αλλάζουν δραματικά την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα

Έτσι σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο μελετάται πρόταση το πρόστιμο για κάθε απόδειξη που δεν έχει κοπεί να μειωθεί στα 100 ευρώ (από 1.000 και 2.500 ευρώ που είναι σήμερα) ενώ σε περίπτωση υποτροπιασμού του παραβάτη να φθάνει τα 400 και 800 ευρώ, αλλά να θεσπιστεί και ένα χαμηλό πλαφόν.

Παράλληλα μελετάται, σύμφωνα με τη “Ναυτεμπορική” και νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με έναν ειδικό αλγόριθμο που θα λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα και τον πληθωρισμό.

Η εντολή που έχει δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, όσον αφορά τα πρόστιμα, είναι σαφής και ξεκάθαρη να υπάρξει σημαντική μείωση και να μην είναι εξοντωτικά, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Τζουμέρκα: Στα χωριά της αθωότητας

Σύνταξη-εξπρές από τα 55 για 500.000 ασφαλισμένους (πίνακες)

Ποιο είναι το «Γκραντ Κάνιον της Ελλάδας» που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες;

Ποιο είναι το «Γκραντ Κάνιον της Ελλάδας» που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες;
Το υπέροχο δάσος βρίσκεται στο βαθύτερο φαράγγι του κόσμου σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες !

Σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι το φαράγγι με το μικρότερο άνοιγμα παγκοσμίως, ενώ το βάθος του που ξεπερνά τα 1.000 μέτρα, το καθιστά το βαθύτερο φαράγγι του πλανήτη.
Το δάσος στο φαράγγι έχει περισσότερα από 40 διαφορετικά είδη θάμνων και δέντρων!
Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα τα βότανα της περιοχής χρησιμοποιούνταν από πρακτικούς γιατρούς, τους λεγόμενους «Βικογιατρούς» για θεραπευτικούς σκοπούς.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φαράγγι παγκοσμίως σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες και ξεκινάει από τη γέφυρα του Κόκορου τελειώνοντας στη γέφυρα του Βοϊδομάτη.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο φαράγγι παγκοσμίως σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες και ξεκινάει από τη γέφυρα του Κόκορου και τελειώνει στη γέφυρα του Βοϊδομάτη.
Είναι το φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο και το αποκαλούν το «Γκραντ Κάνιον της Ελλάδας»!

Πώς θα ψηφίσουν ετεροδημότες, ένστολοι και ναυτικοί στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές

Εξώδικα στέλνουν οι γονείς κατά της εφαρμογής Big Brother στα σχολεία. Οργή για την εφαρμογή MySchool που επέβαλε το υπουργείο από ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑ ετοιμάζονται να απαντήσουν οι γονείς στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MySchool, η οποία έχει χαρακτηριστεί και Μεγάλος Αδελφός ( Big Brother ) της εκπαίδευσης, προκειμένου να σταματήσουν οι καταχωρίσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε αυτήν. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία, με εντολή του υπουργείου Παιδείας, όλα τα σχολεία υποχρεούνται να καταχωρίζουν κάθε είδους στοιχεία για το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό τους. Την ευθύνη αυτή έχουν αναλάβει οι διευθυντές των μονάδων ενημερώνοντας το σύστημα καθημερινά για κάθε κίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών (βαθμολογίες, απουσίες, αναθέσεις μαθημάτων, ακόμα και... συμμετοχή σε απεργίες ή καταλήψεις). Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία το MySchool προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζονται. Μάλιστα, έχει παρέμβει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ζήτησε εξηγήσεις από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη νομιμότητα της ψηφιακής εφαρμογής ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων μαθητών και γονέων και ως προς τη νομιμότητα και δικαιοδοσία των διευθυντών να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο τους . Εν αναμονή της γνωμοδότησης της Αρχής, αν και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει, οι γονείς αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους προχωρώντας σε εξώδικες γνωστοποιήσεις.

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι νέες κρατήσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει τους μισθούς του 2011

Αλλού αυξήσεις και αλλού μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων φέρνουν οι αλλαγές στις εισφορές για την επικουρική σύνταξη καθώς η νέα εγκύκλιος που εξέδωσε χθες το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εξηγεί ότι οι νέες κρατήσεις που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2013 θα υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει των μισθών του 2011 κι όχι επί των ασφαλιστέων - συντάξιμων αποδοχών βάσει του νέου μισθολογίου που εφαρμόστηκε μετά το 2011.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η ενιαία εισφορά 3% για την επικουρική ασφάλιση φέρνει μειώσεις στους μισθούς ορισμένων δημόσιων υπαλλήλων καθώς πλέον οι κρατήσεις θα υπολογίζονται επί μεγαλύτερου μισθού και θα αφορούν σε αποδοχές που υπερβαίνουν τα 1.666 ευρώ, στις οποίες μέχρι πρότινος δεν επιβάλλονταν κρατήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη ενώ οι οποιεσδήποτε υπέρτερες αποδοχές αυτού του ποσού δεν υπολογίζονταν για τη σύνταξη. Με τα νέα δεδομένα ο μισθός ενός καθηγητή μέσης εκπαίδευσης με βασικό μισθό 1625 ευρώ και συνολικές αποδοχές 2.134 ευρώ θα χάσει 4,08 ευρώ ενώ ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών με βασικό μισθό 1.308 ευρώ και σύνολο αποδοχών 2.201 ευρώ θα χάσει σχεδόν 9 ευρώ το μήνα.

Στον αντίποδα οι δημόσιοι υπάλληλοι που πλήρωναν εισφορά πάνω από 3% θα βγουν ωφελημένοι από τις αλλαγές αυτές εφόσον όμως έχουν οριακά μεγαλύτερες αποδοχές από τα 1.666 ευρώ επί των οποίων επιβάλλονταν οι υψηλότερες κρατήσεις.

Ενδεικτικά, ένας υπάλληλος με ασφαλιστέες - συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ (και συνολικό μισθό μαζί με τα επιδόματα 1.900 ευρώ) που θα πληρώνει πλέον εισφορά 3% αντί για 5%  θα έχει "αύξηση" στον μισθό του περίπου 23 ευρώ το μήνα.

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων από ΔΟΕ

 
Αρ. Πρωτ.615 Αθήνα 10/2/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα:  Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων
Στις 16-12-2013, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όρισε πως «Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των Υπηρεσιών, καλούνται εντός τριών (3) μηνών να ελέγξουν τη νομιμότητα πρόσληψης/μετάταξης και μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου των υπαλλήλων».
  Στις 21-1-2012, το Υπουργείο Παιδείας, καλεί με έγγραφό του τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβούν άμεσα στο σχετικό έλεγχο καθιστώντας τους Διευθυντές των σχολείων υπεύθυνους για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
  Αυτό, όμως, που στην πράξη συμβαίνει είναι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να έχουν αναθέσει όλο το φόρτο της συγκέντρωσης, επικύρωσης και ελέγχου των τίτλων στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και να βάζουν τους εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία να προσκομίζουν για μια ακόμη φορά στην υπηρεσία, τίτλους που έχουν καταθέσει ήδη (εκτός αν θεωρείται ότι όταν τους προσκόμισαν οι υπηρεσίες έκαναν πλημμελή έλεγχο).
  Οι διευθυντές των σχολείων, δίχως καμία γραμματειακή υποστήριξη, είναι ήδη επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση απίστευτου όγκου υπηρεσιακής και μη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (αφού το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν προχωρά σε ένα στοιχειώδες, έστω, φιλτράρισμα των εγγράφων που ο οποιοσδήποτε στέλνει στα σχολεία) και με το τεράστιο σε όγκο, εργατοώρες και ευθύνη έργο της καταχώρησης των στοιχείων στην πλατφόρμα my school,  μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία που τους υποχρεώνει να δαπανούν πάρα πολλές ώρες προσωπικού - οικογενειακού χρόνου δίχως, φυσικά, καμία αμοιβή.
  Είναι σαφές ότι δεν προκύπτει από τις εγκυκλίους τόσο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και του Υπουργείου Παιδείας ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να επιφορτιστούν και με αυτή την ευθύνη. Αυτός άλλωστε είναι, προφανώς, και ο λόγος που οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας στο να ζητήσει η διαδικασία να ολοκληρωθεί σε οκτώ (8) αντί τρεις (3) μήνες.
  Είναι, επίσης, σαφές ότι η όλη διαδικασία δεν παρέχει εγγυήσεις ουσιαστικού ελέγχου και εντοπισμού πλαστών τίτλων, θέμα που η Δ.Ο.Ε. έχει αναδείξει με παρεμβάσεις και ανακοινώσεις της.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δώσει άμεσα εντολή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποσύρουν τις εντολές που έχουν αποστείλει στις σχολικές μονάδες. Ο  έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί από το Υπουργείο και τις Διευθύνσεις με βάση  τα έγγραφα που υπάρχουν στους προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών αφού οι φάκελοι μας βρίσκονται στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε κάποιο φάκελο έλλειψη των επιστημονικών προσόντων διορισμού ή μετέπειτα εξέλιξης, τότε μόνο να ζητηθούν από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, όπως θα πρέπει να ζητηθούν νέοι τίτλοι που δεν υπάρχουν στην υπηρεσία.