Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Έρευνα από το Υπ. Παιδείας για το υψηλό ποσοστό επαπειλούμενων κυήσεων

Πριν... εισπράξεις πληρώνεις φόρο υπεραξίας 15%

Σε ισχύ είναι πλέον ο νέος φόρος υπεραξίας 15% που καλούνται να πληρώνουν από φέτος οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προχωρήσουν σε πωλήσεις ακινήτων από την 1η.1.2014.
Δύο μήνες από τη στιγμή που έγινε η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση και να καταβληθεί ο φόρος Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιος να υποβάλει τη σχετική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί της υπεραξίας είναι ο συμβολαιογράφος ο οποίος θα κάνει τη μεταβίβαση.
Πλέον και γι' αυτή τη διαδικασία δεν θα χρειάζεται ο αγοραστής ή ο πωλητής να στηθεί στην ουρά της Εφορίας, καθώς τόσο η υποβολή της δήλωσης όσο και η απόδοση του φόρου θα γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του Διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης θα βεβαιώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε.
Στη συνέχεια ο πωλητής θα πρέπει να εκτυπώσει από τη σελίδα του TAXIS το σημείωμα για πληρωμή του φόρου, στο οποίο θα αναγράφεται η «Ταυτότητα Οφειλής», ώστε να μπορεί να πληρωθεί ο φόρος μέσω των τραπεζών.
Εως δύο μήνες
Σε περίπτωση ωστόσο αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής δήλωσης και έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), η δήλωση υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά.
Εως το τέλος του δεύτερου μήνα, από τη στιγμή που έγινε η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση και να καταβληθεί ο φόρος. Ωστόσο, δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας ή όταν ο προσδιορισμός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό.
Ειδικά πάντως για το 2014 η δήλωση υποβάλλεται στην καθ' ύλην αρμόδια ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το άλλο επιστρέφεται θεωρημένο, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου, το οποίο αποτελεί απόδειξη υποβολής της δήλωσης.
Οσον αφορά τη δήλωση, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που διενεργεί την παρακράτηση του φόρου (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρμόδια ΔΟΥ), τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, τα στοιχεία του δικαιούχου (πωλητής), τα στοιχεία του/των αγοραστή/ών, την ημερομηνία κτήσης του ακινήτου, το χρόνο πώλησης, τον τρόπο απόκτησης, τα έτη διακράτησης, την τιμή κτήσης, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και την τιμή πώλησης του ακινήτου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρείας. ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Όμως ο πανάγαθος Θεός τον προίκισε με πλούσια πνευματικά προσόντα. Λαμβάνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελετά μόνος του για να φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας.

Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. 25 ετών χειροτονείται διάκονος από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολουθεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Αναδεικνύεται πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου.

Το 328 μ.Χ. και σε ηλικία 33 ετών εκλέγεται πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό, κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν, καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373 μ.Χ.

Ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ανεψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου ο Κύριλλος, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρείας.

Όταν έγινε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για το πρόσωπο της υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του, ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 27η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».

Η Εκκλησία θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων Πατέρων αυτής και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του Μεγάλου Αθανασίου, πρωταγωνιστή κατά του Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18 Ιανουαρίου.

Η Σύναξη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Άγιος Κύριλλος, εορτάζεται και στις 9 Ιουνίου.
http://www.saint.gr/1127/saint.aspx

Διευκρινίσεις για τη καταγραφή τους κόστους τηλεφώνων των σχολείων

Η  καταγραφή του κόστους   των τηλεπικοινωνιακών τελών των σχολικών και διοικητικών μονάδων   δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας με σημερινή εγκύκλιο, οι αρμόδιες  υπηρεσίες του οποίου έχουν «κατακλυσθεί» από σχετικά ερωτήματα.
Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Α.Η Καταγραφή του Κόστους Τηλεφωνίας έχει σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων για το
κόστος των τηλεφωνικών υπηρεσιών, που δαπανάται από τις Σχολικές Επιτροπές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας συνολικής λύσης για όλες τις σχολικές μονάδες, η οποία θα μειώσει τα έξοδα τηλεφωνίας που επωμίζεται η κάθε Σχολική Επιτροπή και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας των σχολείων. Η παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών.
H εφαρμογή «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» παρέχεται από την διεύθυνση
http://analysis.sch.gr/telephony (νέα διεύθυνση, η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη http://survey.sch.gr/telephony) και στην οποία:
1.Καταχωρούνται μόνο τα τηλεπικοινωνιακά τέλη που καταβάλλονται από τις σχολικές
επιτροπές και αφορούν το σχολείο για τηλεφωνικές συνδέσεις ή fax του σχολείου.
2.Δεν συμπληρώνονται τέλη που αφορούν γραμμές σύνδεσης του Πανελληνίου Σχολικού
Δικτύου για τις οποίες το σχολείο δεν καταβάλει κόστος.
3.Σε περιπτώσεις που η σχολική ή η διοικητική μονάδα δεν διατηρεί αρχείο εξόδων που
αφορούν τα τηλεπικοινωνιακά κόστη, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να απευθύνονται στην
αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου τους και να αντλούν τα στοιχεία που
απαιτούνται για τη συμπλήρωση της φόρμας.
4.Σε περιπτώσεις που οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί που εκδίδονται από τον πάροχο, αφορούν σε δίμηνη περίοδο χρήσης, η καταχώρηση θα γίνεται αντιστοίχως ανά δύο μήνες αφήνοντας  τον ενδιάμεσο μήνα με μηδενική χρέωση.
5.Στο συνολικό μηνιαίο κόστος δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται τυχόν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προηγούμενων μηνών.
6.Η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και 31/1/2014.
Β.Απορίες ή  προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη σύνδεση ή κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στο σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας», θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sch.gr με θέμα «Καταγραφή Κόστους Τηλεφωνίας» και θα απαντώνται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των Λεσχών Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που εντάσσονται στο Πρόγραμμα για τη σίτιση των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ
 Η διαδικασία δεν τροποποιείται σε σχέση με την τηρηθείσα κατά το παρελθόν σχολικό έτος,•
 Υπάρχουν μεταβολές στον κατάλογο των ενταγμένων στο Πρόγραμμα Λεσχών ΥΠΕΘΑ,•
 Υπάρχουν μεταβολές στα υποβαλλόμενα κατά μήνα δικαιολογητικά για την είσπραξη των τροφείων.•
 Δείτε εδώ τον οδηγό
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, παρακαλούνται, αφού μελετήσουν με προσοχή τον Αναλυτικό Οδηγό της πλέον πρόσφατης έκδοσης, να τα διαβιβάζουν με συμβατικό ταχυδρομείο ή με e-mail στην αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, με τη βεβαιότητα ότι θα λάβουν απάντηση από την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Άλλες υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ ή ΥΠΑΙΘ δεν είναι σε θέση να απαντούν στα ερωτήματα αυτά λόγω αναρμοδιότητας.
Το Υπουργείο Παιδείας   σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το έργο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποφάσισαν να τους παραχωρηθεί η δυνατότητα σίτισης στις κατά τόπους Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ.
Η κοινή αυτή δράση των δύο Υπουργείων εντάσσεται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει, με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου Παροχής Αμοιβαίων Διευκολύνσεων» και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ».
Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των νομών στις οποίες λειτουργούν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ:
•    Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σίτισης που οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν στο προσωπικό τους, έναντι εξαιρετικά χαμηλών τιμών,
•    Χορήγηση τροφείων για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες σίτισης που έλαβαν.
Η υλοποίηση της διαχειριστικής διαδικασίας έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) .
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες μπορείτε να διαβάσετε στους επικαιροποιημένους συνημμένους Οδηγούς Εφαρμογής (Αναλυτικός και Συνοπτικός).

Το υπουργείο για την απόδοση δεύτερης ευκαιρίας στην χρήση του 10% από τους υποψηφίους για τα ΑΕΙ

Οι απόφοιτοι του 2012 γνώριζαν ότι θα είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία επανακατάθεσης μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διατήρηση προηγούμενης βαθμολογίας (ποσοστό 10% των θέσεων) μόνο την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (παρ.6 του άρθρου 25 Ν4085/2012) εφόσον έληγε η τελευταία σχετική τροποποίηση.
Την απάντηση αυτή έδωσε στη Βουλή  ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου, σε σχετική  ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Γεωργοπούλου-Σαλτάρη  Έφη,Δριτσέλη  Παναγιώτα, Κουράκης  Τάσυ, Πάντζας   Γ.).
Η  ταυτόχρονη συμμετοχή αποφοίτων διαφορετικών ετών στη διαδικασία του 10% , τονίζει ο κ. υφυπουργός,εμπεριέχει στοιχεία ανισότητας εφόσον είναι αντικειμενικά αδύνατο να μην διαφοροποιείται ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων που επιλέγονται κάθε φορά με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται υποψήφιοι των οποίων η βαθμολογία στηρίζεται σε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό αποφεύγεται όταν οι συνυποψήφιοι προέρχονται από την ίδια χρονιά συμμετοχής στις εξετάσεις.
 Δείτε εδώ τη γραπτή  απάντηση του υφυπουργού Παιδείας
Δείτε εδώ την ερώτηση των Βουλευτών

Αναβάλλεται για φέτος η «λευκή εβδομάδα»

Δεν θα εφαρμοστεί τελικά φέτος η πρόταση των ξενοδόχων να κλείσουν τα σχολεία, προκειμένου οι μαθητές να κάνουν χειμερινές διακοπές την εβδομάδα της Καθαράς Δευτέρας.
Η υπουργός Τουρισμού  Όλγα Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε σήμερα ότι:
Α.Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) για προγράμματα σχολικής ανάπαυλας  κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, εξετάζεται από το Υπουργείο Τουρισμού με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα.
Β.Για να υπάρξει όμως ολοκληρωμένη εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος, απαιτείται η συνέργεια πολλών Υπουργείων και φορέων και πρωτίστως η ενημέρωση και η συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας.
 Γ.Κυρίως, απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Παιδείας για τη διευθέτηση όλων των κρίσιμων εκπαιδευτικών ζητημάτων, καθώς και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική διάσταση του προγράμματος μέσω της ανάδειξης των πολιτισμικών στοιχείων κάθε περιοχής, του Υπουργείου Μεταφορών για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, των Περιφερειών της χώρας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
Δ.Η πρόταση για "σχολική ανάπαυλα" αν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα, μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού προγράμματος, ενταγμένου στην ελληνική πραγματικότητα, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιόδου, που θα εξυπηρετεί με σοβαρότητα μια πολιτική αναζωογόνησης του τουρισμού σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.
Ε.Η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού έχει ως κεντρικό της στόχο τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας.
Ζ.Κάθε πολιτική μας πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό που υπηρετεί κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.
Η.Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους τουριστικούς παράγοντες για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης με κύριο γνώμονα, το σεβασμό της ελληνικής κοινωνίας, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας."

Πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2013-14

  Πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)
      Ενημερώσεις:
      15-01-2014:  Πρώτη ανάρτηση προσωρινών πινάκων
   Πίνακες Κατάταξης 24μήνου
      Ενημερώσεις:
       15-01-2014:  Πρώτη ανάρτηση προσωρινών πινάκων
   Πίνακες Κατάταξης 30μήνου
      Ενημερώσεις:
      15-01-2014:  Πρώτη ανάρτηση προσωρινών πινάκων

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Στοχεύουμε μόνο ο 1 στους 100 εκπαιδευτικούς να αποσπάται

Μειώσαμε τις αποσπάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του συστήματος, δεν ξεπέρασαν, ενώ σας μίλησα ότι αρχικά ήταν στο 8% του προσωπικού, το 3,5%. Η κριτική -αν θέλετε- θα έπρεπε να είναι στο γιατί δεν είναι ακόμη πιο χαμηλά. Όμως, δεν ήταν εύκολα να πας κατευθείαν από το 8% στο 1%. Ενδεχομένως, τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να φτάσουμε και εκεί.
Τα παραπάνω είπε στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του ΚΚΕ Γεωργίου Λαμπρούλη  , σχετικά με την άμεση υλοποίηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικώνκαι υπογράμμισε:
Α.Τώρα, στη μέση της σχολικής χρονιάς, σταθμίζοντας την επιθυμία του εκπαιδευτικού να πάει σε ένα άλλο σχολείο και την ανάγκη το σχολείο αυτό στο οποίο υπηρετεί να μην παρουσιάζει κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνουμε πιο σημαντικό να καλύψουμε το δεύτερο. Αυτό ορίζει η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όπως ορίζεται εξάλλου και από το ν. 3848/2010.
Β..Θέλω να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι εφόσον έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος, πρέπει πρώτα να καλύψουν τις σχολικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.
Γ.Μη ξεχνάτε ότι λειτουργήσαμε το σύστημα με μόλις δύο χιλιάδες αναπληρωτές από τον τακτικό προϋπολογισμό –έναντι των δώδεκα χιλιάδων, όπως σας είπα- εξοικονομώντας 550 εκατομμύρια ευρώ προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου.
Δ. Το σύστημα λειτουργούσε με στρεβλώσεις σε μεγάλο βαθμό και κάθε χρόνο επαναλαμβάναμε την ίδια ιστορία. Χάναμε πάρα πολλές εργατοώρες, εκατοντάδες εργατοώρες στο Υπουργείο για να γίνει το έργο των αποσπάσεων που –προσέξτε- έφτανε ακόμα και το 8% της δύναμης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ε. Όταν μιλάμε για ένα σύστημα που έχεις έναν μικρό βαθμό διόρθωσης μισό τοις εκατό, ένα τοις εκατό, αν θέλετε, είναι σε πλαίσιο αποδεκτό. Όταν σχεδόν 10%, δηλαδή μία στις δέκα τοποθετήσεις γίνεται πια με αποσπάσεις, σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στο σύστημα. Αυτό ήταν ένα πρωταρχικό πρόβλημα που έπρεπε να το επιλύσουμε.
Ζ.Σε αυτό οφείλαμε λοιπόν να απαντήσουμε ως Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε την κακή κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί τι παρατηρούσαμε; Παρατηρούσαμε πράγματι παράλογα φαινόμενα. Στον ένα νομό η μία ειδικότητα να πλεονάζει και στον διπλανό νομό να έχουμε έλλειμμα.
Η.Είχαμε εκπαιδευτικούς να αποσπώνται από ελλειμματικές περιοχές, την περιφέρεια και τα νησιά μας. Αυτό γινόταν. Έφευγαν οι εκπαιδευτικοί από τους ορεινούς όγκους, τα νησιά, τις περιφέρειες και πήγαιναν όλοι είτε σε πιο προνομιούχες περιοχές είτε κυρίως προς τα αστικά κέντρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Θ.Αυτό νομίζω ότι σας αφορά πάρα πολύ στο βαθμό που, όπως ξέρω, ενδιαφέρεστε για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, γιατί τα παιδιά αυτά επλήττοντο όταν δεν είχαν καθηγητές στις τάξεις τους.
Ι.Είχε επιπλέον παγιωθεί, αν θέλετε, και σαν νοοτροπία ότι «προκειμένου να διοριστώ πάω οπουδήποτε και πολύ σύντομα θα μεταφερθώ κάπου αλλού, δηλαδή πάω και από τον πρώτο χρόνο ζητάω κατευθείαν μετάθεση ή απόσπαση».
Κ. Αν θέλετε να μία ωραία ιδέα που δεν ξέρω αν θα την προτείνατε και αν θα είχε απήχηση στους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για κάποια χρόνια υπάρχει ένα αμετάθετο, όπως το κάναμε για τους νοσηλευτές. Για πέντε χρόνια θα πας στο μέρος το οποίο έχεις διαλέξει ώστε και ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να κάνει τον προγραμματισμό του, να κάνει τον σχεδιασμό του. Αλλά όταν από την πρώτη χρονιά κοιτάμε πώς θα αποσπαστούμε και πώς θα πάμε σε άλλα μέρη δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα συνολικά στο σύστημα.
Λ.Όλα για εμάς, αν θέλετε, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Κατανοώ τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες που μπορεί να έχει ο κάθε εκπαιδευτικός και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και οι ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης και της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας κι αυτό οφείλουμε να προτάξουμε. Για εμάς -και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές- πρώτα είναι ο μαθητής.
Μ.Κι ακόμα και τότε που είχαμε περισσότερους αναπληρωτές -σας θυμίζω ότι είχαμε δώδεκα χιλιάδες αναπληρωτές από τον τακτικό προϋπολογισμό και απροσδιόριστο αριθμό από τα προγράμματα ΕΣΠΑ- αυτοί οι άνθρωποι κάλυπταν τα κενά που άφηναν οι αποσπάσεις και μέχρι φτάσουν οι αναπληρωτές να κάνουν τις αναπληρώσεις πέρναγαν οι μήνες με το «πάω, δεν πάω εδώ, εκεί» κ.λπ. και φτάναμε στον μήνα Νοέμβρη και Δεκέμβρη.
Ν.Άρα είχαμε ένα σύστημα που προσέξτε τι γινόταν: Κάναμε πρώτα τις αποσπάσεις χωρίς να δούμε τις ανάγκες, χωρίς να δούμε αν εκεί που πάμε υπάρχουν κενά κι αν από εκεί που φεύγω υπάρχει κάποιος άλλος να με αναπληρώσει. Κάναμε τις αποσπάσεις κατά το δοκούν και κυρίως σε μεγάλο βαθμό, για να μη γελιόμαστε, και ρουσφετολογικά από διάφορες πιέσεις που κι εδώ πέρα συνάδελφοι είχαν όλα αυτά τα χρόνια προς το Υπουργείο Παιδείας και μετά παίρναμε τους αναπληρωτές, που είχαμε άπλετο αριθμό και δεν μας ένοιαζε και τους τοποθετούσαμε στις θέσεις τους. Και τι γινόταν; Και αργά πήγαιναν στα σχολεία να διδάξουν και είχαμε αυτή την άνιση κατανομή, όπως σας είπα, μεταξύ περιφέρειας και κέντρου και τελικά είχαμε ένα σύστημα πολυδάπανο.
Ξ.Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να αλλάξουν. Έπρεπε να εξορθολογήσουμε το σύστημα, διαφορετικά θα υπήρχαν συνέπειες. Υπήρχαν όπως ξέρετε τεσσεράμισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πλεόναζαν, που ήταν εκτός σχολείου και αντικειμένου -δεν είχαν αντικείμενο- και στους οποίους θα έπρεπε να βρούμε εργασία γιατί κινδύνευαν, όπως καταλαβαίνετε, να απολυθούν.
Ο.Έτσι για πρώτη φορά φέτος προχωρήσαμε, αφού φέραμε τη σχετική νομοθετική ρύθμιση με δύο Υπουργικές Αποφάσεις στις 30/08/2013 και στις 11/10/2013, στις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες και άλλαξαν το τοπίο της λειτουργικής εκπαίδευσης, αποτυπώνοντας τις δυνάμεις μας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Π.Μειώσαμε ακόμα περισσότερο –και σε αυτό πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι- κατά 60% τις αποσπάσεις σε εφορίες και στην κεντρική διοίκηση.
Εξασφαλίσαμε τις θέσεις τριών χιλιάδων εξακοσίων εκπαιδευτικών που πλεόναζαν με την εθελοντική μετάταξή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να υπολογίζουμε τις μετατάξεις στις διοικητικές θέσεις. Και πάλι έχουμε ικανοποιήσει όλες τις ειδικές κατηγορίες, αν θέλετε, όλες τις αποσπάσεις που οφείλονται σε σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, σε προβλήματα υγείας κ.ο.κ. Αυτοί όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ικανοποιηθεί. Και αυτό βεβαίως έχει κάποιο κόστος στο σύστημα.
Ρ.Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω στη Φλώρινα όπου έχουμε δεκατέσσερις δασκάλους που πλεονάζουν. Αυτό συμβαίνει διότι αποφασίσαμε οι σύζυγοι των αξιωματικών που υπηρετούν, πρέπει να πάνε κοντά στις οικογένειές τους. Αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε, αλλά επειδή έχουμε μία κοινωνική ευαισθησία, είπαμε ότι δεν θα χωρίσουμε οικογένειες.
Σ.Όμως, από εκεί και πέρα, όπως και εσείς σωστά είπατε, για να φύγει κάποιος –εγκρίνεται μια απόσπαση, βεβαίως με κάποια κριτήρια λέμε ότι εγκρίνεται- έχουμε ως προϋπόθεση να βρεθεί αυτός που θα τον αναπληρώσει. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να φύγω από το σχολείο μου χωρίς να έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης μου. Αν, λοιπόν, δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης μου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην απόσπαση και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
Τ.Τώρα, στη μέση της σχολικής χρονιάς, σταθμίζοντας την επιθυμία του εκπαιδευτικού να πάει σε ένα άλλο σχολείο και την ανάγκη το σχολείο αυτό στο οποίο υπηρετεί να μην παρουσιάζει κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνουμε πιο σημαντικό να καλύψουμε το δεύτερο. Αυτό ορίζει η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όπως ορίζεται εξάλλου και από το ν. 3848/2010.
Υ.Θέλω να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι εφόσον έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος, πρέπει πρώτα να καλύψουν τις σχολικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: 

Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι φετινές μεταθέσεις, παρόλ’ αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως από εσάς, ήταν ελάχιστες, αλλά και οι αποσπάσεις που εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες φάσεις ήταν και πολύ περιορισμένες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση, ζήτησαν απόσπαση έγκαιρα και σε αυτά τα ερωτήματα θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση.
Η γενικότερη τοποθέτηση που κάνατε έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθείτε στο χώρο της εκπαίδευσης και βεβαίως αυτή την πολιτική εμείς την αντιπαλεύουμε. Και φυσικά έχει να κάνει με την προσαρμογή του σχολείου στους κανόνες της αγοράς. Έχει να κάνει με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων -και από εκεί προήλθε και το πλεόνασμα προσωπικού που αναφέρατε- δηλαδή των εκπαιδευτικών σε τμήματα που δημιουργήθηκαν στη λογική των ελλείψεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες των τριάντα και εικοσιοκτώ παιδιών. Νομίζουμε ότι την έχετε αυτή την εικόνα αν είναι εφικτό στις σημερινές συνθήκες, που υπάρχουν οι δυνατότητες, να διδάσκονται παιδιά σε τριαντάρια τμήματα και όχι μόνο.
Έτσι λοιπόν πολλοί εκπαιδευτικοί έκαναν αίτηση και ζήτησαν απόσπαση έγκαιρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε περιοχές και σχολεία που υπάρχουν κενά και βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους.
Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν, όπως προείπα, σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά. Στη βάση αυτών των προβλημάτων, κυρίως, καταθέσαμε και τις αιτήσεις των αποσπάσεων που ζητούσαν. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία οξύνονται συνεχώς με βάση την πολιτική που εφαρμόζετε και εσείς ως Κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
    Τελικά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα πολύ λίγοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν πάρει απόσπαση, ώστε να βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους και κοντά στις περιοχές που διαμένουν με τις οικογένειές τους. Έτσι, λοιπόν, σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει και με αρκετούς εκπαιδευτικούς, των οποίων οι αποσπάσεις έχουν μεν εγκριθεί από τον Νοέμβριο κιόλας, αλλά ακόμη παραμένουν στο σχολείο που τοποθετήθηκαν στην αρχή της χρονιάς.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προβεί στην αποδέσμευσή τους, επικαλούμενο το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει πρώτα να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Οι αποσπάσεις ωστόσο έχουν εγκριθεί για τα σχολεία όπου υπάρχουν κενά.
Έτσι τελικά και οι αποσπάσεις μετατρέπονται σε μηχανισμό ομηρίας, κύριε  Υπουργέ και των εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους σε περαιτέρω οικονομική αιμορραγία, σε απόγνωση ακόμα και σε παραιτήσεις. Νομίζουμε ότι έχετε αυτή την εικόνα.

Ποιοι σωματικοί πόνοι οφείλονται στο άγχος;

Ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ανήσυχα ή έχει άγχος σε κάποιες φάσεις ή στιγμές της ζωής του. Η πρώτη μέρα σε μια καινούργια δουλειά, η διοργάνωση ενός μεγάλου ταξιδιού, μια μετακόμιση, η επίσκεψη στον οδοντίατρο. Τα συμπτώματα είναι λίγο πολύ γνωστά: τα χέρια σας ιδρώνουν, αισθάνεσθε ότι τα γόνατά σας δε σας κρατάνε, έχετε τρέμουλο, η καρδιά σας χτυπά δυνατά.
Γράφει η Δρ.  Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Νευροψυχολόγος. 

Ένας μικρός βαθμός άγχους βοηθάει στο να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχετε να κάνετε. Ωστόσο, όταν το άγχος είναι τόσο έντονο, ώστε να επηρεάζει τη δουλειά σας, έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγετε ορισμένες καταστάσεις ή, γενικότερα, δε σας επιτρέπει να ευχαριστιέστε τη ζωή σας, πιθανότατα είναι σημάδι ότι υποφέρετε από κάποια μορφή από την πιο συνηθισμένη ψυχική διαταραχή, τη διαταραχή του άγχους.

Τι είναι η διαταραχή του άγχους;
Όταν κάποιος έχει μία από τις διαταραχές του άγχους δε σημαίνει απλώς ότι έχει το φυσιολογικό άγχος της καθημερινής ζωής ή ότι έχει 'κάτι στα νεύρα του'. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τη διαταραχή του άγχους μόνο και μόνο με τη δύναμη της θέλησης, ούτε και μπορεί να αγνοήσει τα συμπτώματα ή να ευχηθεί να εξαφανιστούν.

Αυτές οι διαταραχές προκαλούν τέτοιο βαθμό άγχους που κάνουν το άτομο να αισθάνεται αγχωμένο τον περισσότερο καιρό, ενώ παράλληλα καθιστούν ορισμένες καθημερινες καταστάσεις τόσο άβολες και στενάχωρες, που το άτομο τις αποφεύγει εντελώς.

Μια άλλη περίπτωση είναι να αισθάνεται κανείς ξαφνικές στιγμές έντονου άγχους που είναι τόσο τρομακτικές και δυνατές, που παραλύει από το φόβο του.

Αν και αυτές οι καταστάσεις προκαλούν τρόμο και ψυχική παράλυση, από την άλλη μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια ειδικού.

Γενικά συμπτώματα άγχους
Στο μυαλό:
 • Έντονη ανησυχία όλη την ώρα
 • Αίσθηση κούρασης
 • Δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής
 • Εκνευρισμός
 • Δυσκολίες στον ύπνο
  Στο σώμα:
 • Ταχυκαρδία
 • Εφίδρωση
 • Μυικός πόνος κι ένταση
 • Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια, βαριανάσεμα)
 • Ζαλάδα
 • Τάση για έμετο
 • Τάση για λιποθυμία
 • Διάρροια
 • Δυσπεψία

Το κάπνισμα επηρεάζει όλα τα όργανα του σώματος

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη έκθεση του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ που χαρακτήρισε το κάπνισμα κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ο απολογισμός των συνεπειών του καπνίσματος εξακολουθεί να αυξάνεται, καθώς στον κατάλογο προστίθενται ο καρκίνος του ήπατος και ο ορθοκολικός καρκίνος, ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ακόμη και η στυτική δυσλειτουργία, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση, η πρώτη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, διαπιστώνει πως το κάπνισμα έχει σκοτώσει πρόωρα περισσότερους από 20 εκατομμύρια Αμερικανούς στα τελευταία 50 χρόνια, και προειδοποιεί πως, αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, άλλοι 5,6 εκατομμύρια Αμερικανοί, που σήμερα είναι παιδιά, κινδυνεύουν να πεθάνουν πρόωρα.

Παρόλο που τα ποσοστά των καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων έχουν μειωθεί σήμερα στο 18%, από το 43% των Αμερικανών που κάπνιζαν το 1965, καθημερινά περισσότεροι από 3.200 νέοι κάτω των 18 ετών δοκιμάζουν το πρώτο τους τσιγάρο, διαπιστώνεται στην έκθεση.

"Φτάνει πια", δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του ο ασκών χρέη υπουργού Υγείας (Surgeon General) των ΗΠΑ δρ Μπόρις Λούσνιακ. "Είναι ανάγκη να εξαλείψουμε τη χρήση των τσιγάρων και να δημιουργήσουμε μια γενιά απαλλαγμένη από το κάπνισμα".

Ο Λούσνιακ καλεί τις επιχειρήσεις, τις πολιτειακές και τοπικές αρχές και την κοινωνία ως σύνολο να βάλουν τέλος στο κάπνισμα μέσα στο χρονικό διάστημα μιας γενιάς, μέσω εντατικών εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, πολιτικών για περιβάλλον χωρίς καπνό, φόρων στα προϊόντα καπνού, απρόσκοπτης πρόσβασης σε θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος και αύξησης των δαπανών των πολιτειακών και τοπικών αρχών για τον έλεγχο του καπνού.

"Στο θέμα αυτό δεν αρκεί πλέον μόνον η ομοσπονδιακή καθοδήγηση", δήλωσε. "Για να έχουμε αποτέλεσμα, πρέπει να απευθυνθούμε στη βιομηχανία. Πρέπει να απευθυνθούμε στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και να τους θυμίσουμε ότι το πρόβλημα δεν έχει ακόμη λυθεί".

Η έκθεση, με τίτλο "Οι συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, 50 χρόνια προόδου", καταγράφει τα αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν τις ασθένειες και τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από το κάπνισμα αφότου ο δρ Λούθερ Τέρι εξέδωσε, την 1η Ιανουαρίου 1964, την έκθεση-ορόσημο, η οποία επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα.

Σ' αυτή την πρώτη έκθεση, μόνον ο καρκίνος του πνεύμονα συνδεόταν με το κάπνισμα.

"Τώρα έχουμε φτάσει τους 13 --το 2014, 13 διαφορετικοί καρκίνοι συνδέονται με το κάπνισμα", δήλωσε ο Λούσνιακ.

Η νέα έκθεση προσθέτει τον καρκίνο του ήπατος και τον ορθοκολικό καρκίνο στον κατάλογο αυτό, όμως καταγράφει επίσης αρκετά άλλα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από το κάπνισμα, περιλαμβανομένου του διαβήτη, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και προβλημάτων στη λειτουργία του ανοσοποιητικού, και της υπερωιοσχιστίας στα νήπια.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης το εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο του εγκεφαλικού κατά 20 ως 30%.

"Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμη και 50 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να βρίσκουμε νέους τρόπους με τους οποίους ο καπνός σακατεύει και σκοτώνει ανθρώπους", δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του ο δρ Τόμας Φρίντεν, διευθυντής των αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόβλεψη Ασθενειών.

Ο ίδιος δήλωσε πως στην έκθεση διαπιστώνεται ότι το κάπνισμα κοστίζει στη χώρα 130 δισεκ. ευρώ κάθε χρόνο σε άμεσες ιατρικές δαπάνες.

Ο Φρίντεν επανέλαβε ότι οι προσπάθειες για τον έλεγχο του καπνού έσωσαν τα 50 τελευταία χρόνια ως και 8 εκατομμύρια ζωές, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα για να εξαλειφθεί το κάπνισμα, το οποίο παραμένει στις ΗΠΑ η κορυφαία αιτία θανάτων που θα ήταν δυνατό να προληφθούν.

Ο ίδιος κάλεσε τις Πολιτείες να αυξήσουν την επένδυσή τους στην πρόληψη του καπνίσματος. Ο Φρίντεν τονίζει πως οι Πολιτείες παίρνουν 80 δολάρια κατά κεφαλήν από τις καπνοβιομηχανίες στο πλαίσιο ενός μεγάλου νομικού διακανονισμού που επιτεύχθηκε το 1998, όταν οι μεγάλοι κατασκευαστές προϊόντων καπνού συμφώνησαν να καταβάλουν 206 δισεκατομμύρια δολάρια σε 46 Πολιτείες για να συμβάλουν στην κάλυψη του κόστους της θεραπείας καπνιστών που νοσούν.

Παρόλο που τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόβλεψη Ασθενειών συνιστούν στις Πολιτείες να δαπανούν τουλάχιστον 12 δολάρια κατά κεφαλήν για τον έλεγχο του καπνίσματος, "αυτή τη στιγμή οι Πολιτείες δαπανούν μόλις περίπου 1,50 δολάριο και το ποσό αυτό μειώνεται τα τελευταία χρόνια", δήλωσε ο Φρίντεν.

Ο Χάρολντ Ουίμερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Ένωσης, δήλωσε πως η νέα έκθεση, η οποία δημοσιοποιείται λίγο μετά την 50η επέτειο της έκθεσης-ορόσημου του 1964, προσφέρει μια ευκαιρία για να ανανεωθεί η πολιτική δέσμευση για τον τερματισμό της επιδημίας του καπνίσματος.

"Η πρόοδος των τελευταίων 50 ετών, το γεγονός ότι τα ποσοστά των καπνιστών μειώθηκαν κάτω από το μισό αποτρέποντας 8 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, επιτεύχθηκε μόνο μέσω εντατικής και επίμονης δράσης", δήλωσε ο Ουίμερ. "Μόνον αν δεσμευθούμε και πάλι σ' ένα αυξημένο επίπεδο δράσης θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την αποστολή αυτή".

Στην έκθεση θίγεται εν συντομία το αυξανόμενα αμφιλεγόμενο θέμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Σημειώνεται πως μεγάλες καπνοβιομηχανίες, όπως η Altria Group Inc, γνωστή για τα τσιγάρα Marlboro, η Reynolds American Inc, που παράγει τα τσιγάρα Camel και η Lorillard Inc, που παράγει τα τσιγάρα Newport, έχουν επενδύσει στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Προηγούμενες μελέτες ανέφεραν ότι καπνιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές ως εργαλεία για να κόψουν το κάπνισμα. Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να εισαγάγουν περισσότερους ανθρώπους στη νικοτίνη, την εθιστική χημική ουσία που υπάρχει στον καπνό. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που προτείνουν γεύσεις φρούτων και καραμέλας είναι ακόμη πιο ανησυχητικά, λένε οι επικριτές, επειδή μπορεί να εισαγάγουν παιδιά στο κάπνισμα.

Επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια των ατμών που απελευθερώνονται από τις συσκευές αυτές.

Ο Λούσνιακ δήλωσε πως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτών των προϊόντων ή για το αν η χρήση τους μπορεί να καθυστερεί τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα ή να οδηγεί πρώην καπνιστές σε υποτροπή. Οργανώσεις υγείας και εισαγγελείς Πολιτειών ασκούν πίεση στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να επιβάλει κανονιστικές ρυθμίσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παγκόσμιο ρεκόρ διάβρωσης

Ακόμα και τα ψηλότερα βουνά κάποτε θα γίνουν χώμα εξαιτίας της διάβρωσης από τον άνεμο, τη βροχή και μια σειρά από γεωχημικές διαδικασίες, αν και κανένας άνθρωπος δεν θα ζει για να δει αυτό το φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα στον πολύ αργό γεωλογικό χρόνο. Τώρα, μια νέα αμερικανο-νεοζηλανδική επιστημονική έρευνα μέτρησε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ: ένα βουνό στη Νέα Ζηλανδία που διαβρώνεται με σχεδόν τετραπλάσια ταχύτητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέτρηση έχουν κάνει οι επιστήμονες οπουδήποτε αλλού στη Γη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ισαάκ Λάρσεν του πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σιάτλ και τον Αντρέ Εγκέρ του νεοζηλανδικού πανεπιστημίου Λίνκολν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science", ανακάλυψαν ότι οι Νότιες Άλπεις της Ν. Ζηλανδίας, που έχουν απότομη κλίση 35 μοιρών και δέχονται βροχοπτώσεις της τάξης των δέκα μέτρων ετησίως, διαβρώνονται με ρυθμό έως 2,5 χιλιοστών το χρόνο.

Η ταχύτητα αυτή είναι δυόμιση έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις ανώτερες γνωστές μέχρι σήμερα ταχύτητες παραγωγής χώματος, λόγω διάβρωσης. Η έρευνα δείχνει ότι ο ρυθμός της διάβρωσης και ο αντίστοιχος ρυθμός παραγωγής χώματος συνεχίζει να αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου, ιδίως όσο πιο απότομο γίνεται ένα βουνό. Γι’ αυτό το λόγο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι σε απότομα βουνά όπως τα Ιμαλάια πρέπει να υπάρχει εξίσου πολύ γρήγορη δημιουργία χώματος εξαιτίας της διάβρωσης.

«Δύο χιλιοστά το χρόνο ακούγεται πολύ αργός ρυθμός σε κάποιον που δεν είναι γεωλόγος, γιατί με αυτή την ταχύτητα χρειάζονται αρκετά χρόνια για να δημιουργηθεί μια ίντσα χώματος (σ.σ. 2,54 εκατοστά). Όμως για ένα γεωλόγο, ο ρυθμός αυτός είναι σοκαριστικά γρήγορος, καθώς η παραδοσιακή αντίληψη είναι ότι για κάτι τέτοιο χρειάζονται αιώνες» δήλωσε ο ερευνητής Ντέιβιντ Μοντγκόμερι, καθηγητής γεωπιστημών του πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι ρίζες των φυτών παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον τόσο γρήγορο ρυθμό διάβρωσης. Το συγκεκριμένο νεοζηλανδικό βουνό είναι καλυμμένο με χαμηλή και πυκνή βλάστηση. Οι ρίζες αυτών των φυτών τρυπώνουν στις παραμικρές ρωγμές των βράχων, βοηθώντας έτσι στο να διευρύνουν τις ρωγμές, με συνέπεια τα πετρώματα του βουνού να εκτίθενται περισσότερο στους παράγοντες της διάβρωσης (άνεμο, βροχή, χημικές αιτίες).

Αν και οι οροσειρές της Γης καταλαμβάνουν μόνο λίγα εκατοστά της επιφάνειάς της, στη διάβρωση τους οφείλεται τουλάχιστον το μισό της συνολικής διάβρωσης και παραγωγής χώματος που συμβαίνει στον πλανήτη μας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών.

Η ταχύτητα που η διάβρωση λαμβάνει χώρα, μεταξύ άλλων, έχει επιπτώσεις για τον αέναο ζωτικό «κύκλο του άνθρακα» στη φύση, μέσω του οποίου ο φλοιός της Γης ανυψώνεται σταδιακά για να σχηματίσει τα βουνά και, στη συνέχεια, αυτά λόγω διάβρωσης γίνονται χώμα, το οποίο -μέσω των ποταμών και των βροχών- καταλήγει στο βυθό των θαλασσών και τελικά στο υπέδαφος για να σχηματίσει εκεί νέα πετρώματα, ώσπου ο κύκλος να αρχίσει πάλι από την αρχή.

Η επιστημονική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, τη Βασιλική Εταιρία επιστημών της Ν. Ζηλανδίας και τη NASA. Οι ερευνητές έπεσαν με ελικόπτερο στην απομονωμένη κορυφή των Νεοζηλανδικών Άλπεων, όπου, υπό δύσκολες συνθήκες, έμειναν τρεις μέρες συλλέγοντας δείγματα χώματος. Η ανάλυσή τους βασίστηκε στην μέτρηση της ποσότητας του βηρυλλίου-10, ενός ισοτόπου που σχηματίζεται μόνο στην επιφάνεια της Γης λόγω της έκθεσής της στην κοσμική ακτινοβολία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ! Έκπληξη ο «δικός» μας Alexander Payne

Περισσότερες οι υποψηφιότητες για το American Hustle (Οδηγός Διαπλοκής) και το Gravity - Με τέσσερις υποψηφιότητες ο Αλεξάντερ Πέιν για το Νεμπράσκα συμπεριλαμβανόμενων των: καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας

Ανακοινώθηκαν επιτέλους οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ που θα διεξαχθούν στις 2 Μαρτίου στο Kodak Theatre.

Μετά από μεγάλη αγρύπνια για τους Αμερικανούς της δυτικής ακτής, η ανακοίνωση των Όσκαρ προηγήθηκε από ένα χιουμοριστικό βιντεάκι της Elen DeGeneres, παρουσιάστριας των φετινών Όσκαρ. Την τελετή που κράτησε μόλις πέντε λεπτά, ξεκίνησε η Cheryl Boone Isaacs πρόεδρος της ακαδημίας των Όσκαρ και την συνόδεψε ο ηθοποιός Chris Hemington.

Οι ταινίες "Οδηγός Διαπλοκής" και "Gravity" συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 10 η καθεμία, για τα φετινά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Η ταινία του Βρετανού Στιβ Μακουήν "12 Χρόνια Σκλάβος" ακολουθεί με 9 υποψηφιότητες.

Έξι υποψηφιότητες συγκεντρώνουν οι ταινίες "Captain Phillips", "Dallas Buyers Club" και "Nebraska", ενώ πέντε οι ταινίες "Her" και "Ο Λύκος της Wall Street".

Τα Όσκαρ θα απονείμει φέτος η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου στις 2 Μαρτίου σε τελετή που θα γίνει στο Λος Άντζελες και την οποία θα παρουσιάσει η κωμικός Έλεν Ντετζένερες.

American Hustle, Captain Philips, Gravity, Twelve Years a Slave, Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club ήταν τα σίγουρα φαβορί για την κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Πολλοί ήταν αυτοί που ανέφεραν και το Her αν μη τι άλλο για την πρωτότυπη ιστορία του. Τα δύο outsider όμως ήταν αδιαμφησβήτητα το Nebraska του Alexander Payne και το Philomena του Stephen Frears.

Φέτος ίσως είναι η χρονιά του Μάρτιν Σκορτσέζε. Δεν είναι η καλύτερη ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη αλλά πιθανώς να φύγει με ένα Όσκαρ σκηνοθεσίας, αν και ο Στιβ Μακουήν με το Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος είναι ίσως η πιο δυνατή υποψηφιότητα και μετά ακολουθεί ο Αλφόνσο Κουαρόν με το Gravity. O Αλεξάντερ Πέιν είναι το outsider που αξίζει αυτή τη βράβευση, αλλά αυτό θα γινόταν μόνο στην Ευρώπη. (Ίσως πάρει το BAFTA κανείς δεν ξέρει).

Σε σχέση με τις υποψηφιότητες για πρώτο ανδρικό ρόλο,  πρώτα από όλα σοκ προκάλεσε η απουσία του Τομ Χάνκς, από τις υποψηφιότητες καθώς ήταν πραγματικά μοναδικός στο Captain Philipps. Ναι ο Hanks έχει κερδίσει ήδη δύο Όσκαρ, αλλά δεν άξιζε τουλάχιστον μια υποψηφιότητα έστω για τα τυπικά, αναρωτιούνται πολλοί;  Εκπληξη ίσως αποτελεί ο Bruce Dern που πιθανώς και να πάρει το Όσκαρ αφού έφυγε με άδεια χέρια από τις Χρυσές Σφαίρες και ομολογουμένως όλοι συζητούν για μια μεγάλη ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά αυτή η κατηγορία θα είναι αρκετά δύσκολη γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό Christian Bale στο American Hustle, έναν Matthew McConaughey στο Dallas Buyers Club που αποθεώνουν όλοι οι κριτικοί και φυσικά έναν απίστευτο «σκλάβο» από τον Chiwatel Edjiofor και τον Leonardo diCaprio που άρεσε σε πάρα πολλούς ως «κοκαρισμένος» χρηματιστής.

Το ίδιο απρόβλεπτη βλέπουμε να είναι η βράβευση και στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου. Εδώ πραγματικά έχουμε τρία «λιοντάρια» της υποκριτικής να μάχονται για το αγαλματάκι. Τρεις από τις μεγαλύτερες εν ζωή ηθοποιούς, Judi Dench για το Philomena, Kate Blachett για το Blue Jasmine και Meryl Streep για τον Αύγουστο θα παλέψουν για την βράβευση. Προβλέπουμε ότι θα το πάρει η Blanchett. Ακούγεται η Sandra Bullock που ήταν ομολογουμένως καλή αλλά όχι τόσο όσο η Amy Adams που έχει κερδίσει πολλές υποψηφιότητες σε δεύτερους ρόλους, και αξίζει αυτή τη βράβευση αλλά δυστυχώς φέτος ατύχησε με τόσες καλές ανταγωνίστριες στην κατηγορία της.

Στον δεύτερο ανδρικό, είναι η χρονιά να βγάλει ο Bradley Cooper οριστικά την ρετσινιά του «Hangover» από πάνω του, όπως και ο Jonah Hill όλες τις εφηβικές χαζο-ταινιούλες που έκανε πριν. Και οι δύο εξαιρετικοί στους ρόλους τους αλλά παίζουνε απέναντι σε ένα τραβεστί που δίνει ρέστα δηλαδή τον Jared Leto στο Dallas Buyers Club και έναν βασανιστή αφέντη Michael Fassbender.

H έκπληξη για τον δεύτερο γυναικείο ρόλο είναι σίγουρα η Sally Hawkins ως κακομοίρα αδερφή της προικισμένης Τζάσμιν, αλλά και η June Squibb ως κακιά μάνα στην ταινία Nebraska του Payne.
Πιθανότατα να το πάρει η Lapita του 12 Χρόνια Σκλάβος, καθότι η Lawrence το κέρδισε πέρσι. Όλα αυτά αν δεν επιλέξει η επιτροπή το φαβορί Julia Roberts.  Έκπληξη η απουσία της «Η ζωή της Αντέλ» από τις ξενόγλωσσες ταινίες, αλλά από την άλλη οι Αμερικανοί φημίζονται για τον πουριτανισμό τους...

Ολες οι υποψηφιότητες που ανακοίνωθηκαν είναι οι εξής:

Καλύτερη Ταινία
American Hustle - Οδηγός Διαπλοκής
Captain Philips
Dallas Buyers Club
Gravity
Her
Nebraska
Philomena
Twelve Years a Slave - Δώδεκα Χρόνια Σκλαβος
Wolf of Wall Street - Ο Λύκος της Wall Street

Καλύτερη Σκηνοθεσία
American Hustle - Οδηγός Διαπλοκής - Ντέιβιντ Ο'Ράσελ
Gravity - Αλφόνσο Κουαρόν
Nebraska - Αλεξάντερ Πέιν
12 Years a Slave - Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος - Στιβ Μακουήν
Wolf of Wall street - Ο λύκος της Wall Street - Μάρτιν Σκορτσέζε

Α’ Ανδρικός Ρόλος
Christian Bale - American Hustle Οδηγός Διαπλοκής
Bruce Dern - Nebraska
Leonardo di Caprio - Wolf of Wall Street - Ο Λύκος της Wall Street
Chiwetel Edjiofor - 12 Years a Slave - Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος
Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club

Α’ Γυναικείος Ρόλος
Amy Adams - American Hustle - Οδηγός Διαπλοκής
Kate Blanchett - Blue Jasmine - Θλιμμένη Τζάσμιν
Judi Dench - Philomena
Meryl Streep - August: Osage County - Αύγουστος
Sandra Bullock - Gravity

Β’ Ανδρικός Ρόλος
Barkhad Abdi - Captain Philips
Bradley Cooper - American Hustle - Οδηγός Διαπλοκής
Michael Fassbeder - 12 Years a Slave - Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος
Jonah Hill - Ο Λύκος της Wall Street - Wolf of Wall Street
Jared Leto - Dallas Buyers Club


Β’ Γυναικείος Ρόλος
Sally Hawkins -Blue Jasmine - Θλιμμένη Τζάζμιν
Jennifer Lawrence - American Hustle - Οδηγός Διαπλοκής
Lypita Nyong'o - 12 Years a Slave - Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος
Julia Roberts - August: Osage County - Αύγουστος
June Squibb - Nebraska


Διασκευασμένο Σενάριο
Before Midnight (Πριν τα Μεσάνυχτα) των Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke
Captain Philipps του Billy Ray
Philomena των Steve Coogan και  Jeff Pope
Twelve Years a Slave (Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος)  του John Ridley
Wolf of Wall street (Ο Λύκος της Wall Street) του Terence Winter

Πρωτότυπο Σενάριο
Αmerican Hustle - Οδηγός Διαπλοκής
Blue Jasmine - Θλιμμένη Τζάσμιν - Woody Allen
Dallas Buyers Club
Her
Nebraska

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
The Croods
Despicable me 2
Ernest and Celestine
Frozen
The Wind Rises

Ξενόγλωσση Ταινία
The broken circle breakdown (Βέλγιο)
The great beauty (Ιταλία)
The Hunt (Σουηδία)
Missing Picture ( Καμπότζη)
Omar (Παλεστίνη)

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The act of killing
Cutie and the boxer
Dirty Wars
The square
Twenty feet from stardom

Πρωτότυπο Τραγούδι
Alone not yet Alone από την ομώνυμη ταινία
Happy από το Despicable me 2
Let it go από το Frozen
The moon song από το Her
Ordinary love των U2 από το Mandela Long Walk to Freedom

«Μαχαίρι» στο οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ

Οι επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες - Απώλειες και στις συντάξεις

Τέλος στο οικογενειακό επίδομα που εισπράττουν από τον ΟΑΕΔ οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, είναι πιθανό να βάλει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Μνημονίου.

Πρόκειται για επίδομα 8,22 ευρώ τον μήνα για όσους έχουν ένα παιδί, 24,65 ευρώ για τα δύο παιδιά, 55,47 ευρώ για τα τρία παιδιά, 67,38 ευρώ για τα τέσσερα παιδιά, 78,68 ευρώ για τα πέντε παιδιά και συνεχίζει αυξανόμενο, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το επίδομα αυτό δίνεται σε όσους εργαζόμενους δεν εισπράττουν αντίστοιχο από τον εργοδότη τους, είτε επειδή δεν το προβλέπει η συλλογική τους σύμβαση είτε επειδή προβλέπει χαμηλότερο.

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών προβλέπεται από το Μνημόνιο, η κυβέρνηση μάλιστα έχει καθυστερήσει να την εφαρμόσει. Υστερα από επίμονη πίεση, ιδίως του ΔΝΤ, είναι αποφασισμένη τώρα να προχωρήσει. Θέλοντας να αποφύγει, ωστόσο, τη μείωση των εισφορών που προορίζονται για τις συντάξεις, σχεδιάζει να μειώσει τις εισφορές που προορίζονται για οικογενειακά επιδόματα, για τη στράτευση και για τον ΛΑΕΚ (επαγγελματική κατάρτιση). Ετσι, όπως αποκαλύπτουν τα Νέα, αποφεύγεται ο κίνδυνος για μαχαίρι στις συντάξεις, αλλά προκύπτει νέος κίνδυνος για μαχαίρι στα οικογενειακά επιδόματα. «Δεν είναι βέβαιο, αλλά είναι λογικό αν καταργηθούν οι εισφορές να καταργηθούν και οι παροχές», σημείωνε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου. Το οικονομικό επιτελείο σημειώνει ότι επιδόματα τέκνων (καθώς και τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) χορηγεί πλέον, με εισοδηματικά κριτήρια, ο ΟΓΑ. Αυτά δεν θα καταργηθούν. Τα επιδόματα του ΟΑΕΔ είναι ανεξάρτητα και δεν χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.

Ούτως ή άλλως, όμως, κάποιες οικογένειες - αυτές που δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο - πιθανώς θα χάσουν το επίδομα που παίρνουν σήμερα.

Επίσης, με την κατάργηση της εν λόγω εισφοράς θα υποστεί κάποιες απώλειες και ο κλάδος των συντάξεων, αναφέρουν πηγές του κλάδου. Και αυτό γιατί ένα μέρος από τα σχετικά έσοδα (περίπου 180 εκατ. ευρώ) δεν απορροφάται από τα οικογενειακά επιδόματα, αλλά δίνεται για τις συντάξεις. Αυτό προφανώς θα λείψει τώρα.

Ανάλογα, αναμένεται να κοπούν και τα επιδόματα που δίνονται σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις Ενοπλες Δυνάμεις, εφόσον περικοπούν και οι εισφορές στράτευσης.

Μικρή «ανάσα» για τις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Αύξηση 4,1%, συγκεκριμένα 3,6% στην επιφάνεια και 8,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012

Μικρή «ανάσα» πήρε ο κλάδος της οικοδομής στη χώρα τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 8,7%. Στον αντίποδα, η πολύ μεγάλη πτώση, κατά 29,4%, για το σύνολο του περσινού δεκαμήνου, που δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει αυτή η μικρή αύξηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Οκτώβριο του 2013 το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.548 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 269,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.093,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Καταγράφηκε, δηλαδή, αύξηση 4,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 3,6% στην επιφάνεια και 8,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Τα δημόσια έργα
Το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2013, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2013, είναι 4,0%.

Παρ’ όλα αυτά, το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 31,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 31,5% στην επιφάνεια και 29,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012.

Μείωση 36,9% την περίοδο Νοέμβριος 2012-Οκτώβριος 2013
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2012 έως τον Οκτώβριο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 16.498 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.091 χιλιάδες m2 επιφάνεια και 12.321 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 36,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,0% στην επιφάνεια και κατά 33,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 36,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,4% στην επιφάνεια και κατά 33,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012.

Γιατί έφθασε στη Βουλή το βάρος της σχολικής σάκας;

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι επιπτώσεις που προκαλεί στους μαθητές το βάρος της σχολικής τσάντας έφθασε στη Βουλή. Με ερώτησή τους στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Γιώργος Λαμπρούλης επισημαίνουν ότι εδώ και πολλά χρόνια η συνεχόμενη αύξηση του βάρους της σχολικής τσάντας και του φορτίου που σηκώνουν καθημερινά οι μαθητές από και προς το σχολείο, ειδικά στις τάξεις του Δημοτικού, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην μυοσκελετική ανάπτυξη των παιδιών.
Μάλιστα οι βουλευτές του ΚΚΕ επικαλούνται και πορίσματα επιστημονικών φορέων, σύμφωνα με τα οποία το συνιστώμενο βάρος για έναν μαθητή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ανάλογο του 10% του σωματικού του βάρους, ενώ το μεγάλο βάρος της σχολικής τσάντας σε συνδυασμό με τη λανθασμένη τοποθέτησή της στον ώμο του μαθητή, επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη και μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο στη μέση και παροδικές παραμορφώσεις, όπως κύφωση και λειτουργική σκολίωση εκ στάσεως.
 
Σε απάντηση της ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕ, ο υφυπουργός Παιδείας Συμεών Κεδίκογλου επικαλείται την ύπαρξη εγκυκλίου από το 2010, με την οποία δίνονται οδηγίες στις σχολικές μονάδες, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές και τους γονείς τους, σχετικά με όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση της υγείας των μαθητών από το βάρος της σχολικής τσάντας.
 
 
Τι προκαλεί η βαριά σάκα
 
Σύμφωνα με τον Ορθοπεδικό Χειρουργό κ .Θάνο Μπαδέκα σαφώς και το υπερβολικό βάρος των βιβλίων μέσα σε μία σχολική τσάντα μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα όπως οσφυαλγία και σπασμό των ραχιαίων και ιερονωτιαίων μυών της πλάτης. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το υπερβολικό βάρος συνδυάζεται με άνιση κατανομή αυτού, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε την τσάντα στην πλάτη μας φορεμένη μόνο στο ένα πλευρό ή όταν την κρατάμε στο χέρι.
 
Χρήσιμο είναι όταν μεταφέρουμε βαριά βιβλία να φοράμε την τσάντα στην πλάτη και από τους δύο ώμους ομοιόμορφα και καλό είναι το βάρος που σηκώνουμε να μην υπερβαίνει το 1/6 του σωματικού μας βάρους. Επίσης σε περιπτώσεις σημαντικού βάρους βοηθά η τσάντα με ροδάκια.
 
Τι μπορούμε λοιπόν να πάθουμε όταν δεν φοράμε την τσάντα σωστά και έχουμε σε αυτήν υπερβολικό βάρος;
 
Στο σημείο αυτό ο κ.Μπαδέκας αναφέρει ότι μπορούμε λοιπόν να έχουμε προβλήματα όπως οσφυαλγία, ραχιαλγία, και σπασμό ιερονωτιαίων μυών και ανταλγική κλίση δεν μπορεί όμως να αποκτήσουμε σκολίωση.
Η σκολίωση είναι μία ανατομική παραλλαγή του μυοσκελετικού συστήματος που εμπεριέχει πλάγια κλίση και στροφή ταυτόχρονα της σπονδυλικής στήλης είτε στην αυχενική ή θωρακική ή την οσφυϊκή μοίρα αυτής.
 
 
Ο ορθοπεδικός χειρουργός Θανάσης Μπαδέκας
 
Δεν υπάρχει καμία εργασία που να υποστηρίζει ότι η κακή στάση και το υπερβολικό βάρος της τσάντας μπορεί να προκαλέσει σκολίωση. Άλλο σκολίωση και άλλο (σχολίωση).
 
Όπως διευκρινίζει ο κ.Μπαδέκας η σκολίωση είναι μία κληρονομική (πάθηση) ανατομική παραλλαγή καλύτερα του μυοσκελετικού συστήματος με γενετική προδιάθεση. 
 
Άτομα που έχουν σκολίωση λόγω κακής κατασκευής της σπονδυλικής στήλης είναι πιο επιρρεπή στον μυοσκελετικό πόνο από τον γενικό πληθυσμό, αλλά η σκολίωση από μόνη της δεν προκαλεί πόνο.
Μπορεί να έχουμε πόνο μυϊκό από τους μύες που δεν καταφύονται με σωστό προσανατολισμό στην σπονδυλική στήλη και μόνο αυτό. Αλλά η σχολική τσάντα με το βάρος της και την άσχημη στάση του σώματος δεν προκαλεί πόνο.
 
Καταλήγοντας συστήνει την ίση ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στην τσάντα, η τσάντα στην πλάτη και στους δύο ώμους με βάρος όχι πάνω από το 1/6 του βάρους του σώματος του μαθητή.

Ασθενείς σε απόγνωση: Χωρίς φάρμακα από το «πλαφόν» στις συνταγές!

Σε απόγνωση είναι τα τελευταία 24ωρα χιλιάδες ασθενείς που ψάχνουν να βρουν γιατρό να τους συνταγογραφήσει φάρμακα αλλά δε βρίσκουν. Τι φταίει
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Σε αναστάτωση βρίσκονται χιλιάδες γιατροί τις τελευταίες ημέρες καθώς το πλαφόν στη συνταγογράφηση που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του χρόνου δεν τους επιτρέπει να χορηγήσουν φάρμακα σε όλους τους ασθενείς. Τα τελευταία 24 ωρα μάλιστα εξαγριωμενοι ασθενεις τρέχουν από ιατρείο σε ιατρείο για να βρούνε γιατρό που να μη  έχει κλείσει το πλαφόν που έχει τεθεί από τον Άδωνι Γεωργιάδη.
 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση του Αδωνι Γεωργιάδη οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν κατά 20% λιγότερο σε σχέση με τον μέσο όρο που είχαν πέρυσι.
Συγκεκριμένα από τις αρχές του νέου έτους οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τη συνταγογράφησή τους κατά 20% σε σχέση με τις συνταγές που είχαν χορηγήσει το 2013.
 
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να χορηγούν λιγότερα φάρμακα στους ασθενείς παρότι οι δωρεάν επισκέψεις από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έχουν διπλασιαστεί ειδικά για τους γιατρούς που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα τώρα που τα πολυιατρεια του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστά λογω απεργιών ενώ θα βάλουν και επίσημο λουκέτο κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας στον οργανισμό.
 
Και το ζήτημα είναι ότι κάθε γιατρός έχει στη διάθεση του συγκεκριμένο ποσό για να γράψει φάρμακα, το οποίο αν το ξεπεράσει θα πέσει ο ...κόφτης από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Ήδη σε πολλούς γιατρούς έχει έρθει μήνυμα να σταματήσουν τις συνταγές για τον Ιανουάριο παρότι δεν έχουν εξετάσει και συνταγογραφήσει  ούτε για τους μισούς τους ασθενείς.
 
Και το ζήτημα είναι ότι πλέον ασθενείς και ειδικά βαριά πάσχοντες δεν μπορούν να βρουν γιατρό να τους γράψει φάρμακα ο οποίος να μην έχει ξεπεράσει το πλαφόν του.
Άλλωστε ποιος γιατρός θα "έκαιγε" το πλαφόν του στους δωρεάν ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και δε θα το κρατούσε για τους δικούς του ιδιώτες ασθενείς.
Η "κουρεμένη" ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιωτών γιατρών της χώρας που φθάνουν  τις 60.000.
 
Και το θέμα είναι επίσης ότι σε αυτήν τη διαδικασία ευνοούνται όσοι γιατροί την περασμένη χρονιά είχαν παρατυπήσει και υπερσυνταγογραφουσαν καθώς θα μειωθεί και σε εκείνους το πλαφόν στα φάρμακα κατά 20% αλλά και στους υπόλοιπους που είχαν κάνει οικονομία και είχαν γράψει λιγότερες συνταγές.
 
Να σημειωθει οτι σύμφωνα με τη ρυθμιση Αδωνι Γεωργιαδη η μηνιαία δαπάνη του συνόλου των συνταγών του εκάστοτε ιατρού δεν δύναται να υπερβεί το 80% της μέσης μηνιαίας δαπάνης του κατά την διάρκεια του 2013.
Πάντως ήδη πολλές διαμαρτυρίες έχουν φθάσει στο γραφείο του υπουργού Υγείας ο οποίος φαίνεται να σκέφτεται πλέον αλλαγές στο μέτρο που επιβλήθηκε από τις αρχές του 2014. 
 
ΕΟΠΥΥ: Τα παράπονά σας στο ...mail
 
Στο μεταξύ η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή της μετά το σάλο που έχει προκληθεί στους ιατρικούς κύκλους, επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί το μέτρο αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν ενώ παραπέμπει τους γιατρούς σε ειδικό mail που δημιουργήθηκε για να αποστέλλουν τα παράπονά τους.
 
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός: "Για την εξυπηρέτηση των ιατρών και την αντιμετώπιση των  όποιων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου, συστάθηκε  και λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου plafoniatroi@eopyy.gov.gr.
 
Στην συγκεκριμένη διεύθυνση μπορούν να απευθυνθούν οι ιατροί που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προϋπολογισμό τους ή έχουν ενστάσεις για τον τρόπο εφαρμογής ή επιθυμούν να καταθέσουν την όποια ιδιαιτερότητα που εμποδίζει την υλοποίηση της απόφασης. Ενδεικτικά μπορεί να απευθυνθεί ένας ιατρός που έκανε έναρξη επαγγέλματος μέσα στο 2013 ή ένας ειδικευόμενος ιατρός που του απονεμήθηκε ειδικότητα μέσα στο 2013 ή να δηλωθεί αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες ή αύξηση των επισκέψεων από 200 σε 400 και άλλες περιτπώσεις".
 
Στα κάγκελα οι γιατροί
 
Την άμεση απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ , που αφορούν την επιβολή του μέτρου ανωτάτου ορίου μηνιαίας συνταγογράφησης, μειωμένης κατά 20% σε σχέση με την περυσινή μέση μηνιαία δαπάνη ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση του αφού ζητά την απόσυρση την εγκυκλίου επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί ''η απόφαση αυτή η οποία κόβει μαχαίρι τα φάρμακα των ασφαλισμένων''
 
Έντονες όμως είναι και οι αντιδράσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά ο οποίος αφού ζητά με την σειρά του την απόσυρση της εγκυκλίου επισημαίνει ότι δημιουργεί ασθενείς δυο ταχυτήτων οι οποίοι δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τα πολύτιμα φάρμακα τους.
 
Για σοβαρές “παρενέργειες” για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από το όριο δαπάνης στην συνταγογράφηση φαρμάκων κάνει λόγο η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) η οποία επισημαίνει ότι πλέον οι ασφαλισμένοι κάνουν "αγώνα δρόμου για τα φάρμακά τους".
 
Στο ίδιο μήκος κύματος και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας που διαμαρτύρονται απ ευθείας στο υπουργείο Υγείας ζητώντας άμεσα την απόσυρση του μέτρου.

New York Times: Η Αθήνα κι άλλα 51 μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε το 2014

Το 2014 μετρά μόλις μερικές μέρες και οι New York Times αποφάσισαν αν φτιάξουν έναν κατάλογο με τα 52 μέρη που πρέπει κανείς να επισκεφτεί μέσα στη χρονιά. Ανάμεσά τους και η Αθήνα.

«Έξω από την οικονομική κρίση, μια πόλη επιστρέφει» γράφουν οι New York Times. «Η ζωντάνια και η καινοτομία μπορούν να ανθίσουν και σε δύσκολους καιρούς» γράφει ο συντάκτης και φυσικά αναφέρεται στην Ακρόπολη, τις Καρυάτιδες, το Μουσείο, το νέο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης που θα ανοίξει στο παλιό εργοστάσιο του Φιξ.

1. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Ένα μέρος για να διαλογιστείς την ελευθερία και τη ζωή που ακολούθησε γράφουν οι Times.
Ως φυλακισμένος στο Ρόμπεν Άιλαντ, ο Νέλσον Μαντέλα κοιτούσε απέναντι στο βουνό Table. "Για εμάς τους φυλακισμένους, ήταν ένας φάρος ελπίδας. Αντιπροσώπευε την ηπειρωτική χώρα, στην οποία ξέραμε ότι μια μέρα θα επιστρέφαμε", είχε πει.
Samantha Reinders - The New York Times
Samantha Reinders - The New York Times

2. Κράισττσέρτς, Νέα Ζηλανδία

Η αναγέννηση μιας πόλης ρημαγμένης από το σεισμό
Τρία χρόνια μετά τους δυο καταστροφικούς σεισμούς, η πόλη ζει την αναγέννησή της χάρη στη σκληρή δουλειά των κατοίκων της και πια μπορεί να καλωσορίσει πίσω τους τουρίστες της.
Emma Smales/VIEW, via Newscom
Emma Smales/VIEW, via Newscom

3. Βόρειες Ακτές, Καλιφόρνια

Ο παράδεισος για όσους αγαπούν τη φύση
Jim Wilson/The New York Times
Jim Wilson/The New York Times

4. Αλβανικές ακτές

"Η Ευρώπη στα καλύτερά της, το μέρος που συνδυάζει την τραχύτητα των Δαλματικών ακτών και την... ιστορία της Ελλάδας και της Τουρκίας που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί"
Mustafah Abdulaziz
Mustafah Abdulaziz

5. Λος Άντζελες

Κι όμως, το κέντρο του Λος Άντζελες ανακτά την... αίγλη του εξαιτίας του καλού φαγητού!

Monica Almeida/The New York Times
Monica Almeida/The New York Times

6. Ναμίμπια

Το... success story της Αφρικής!
Olwen Evans/Wilderness Safaris
Olwen Evans/Wilderness Safaris

7. Εκουαδόρ

Η χώρα με την επική βιοποικιλότητα και το ανακαινισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα σας ταξιδέψει ως εκεί! Έχει 1.600 είδη πουλιών, 4.000 είδη ορχιδέας και το 1/5 της χώρας είναι προστατευόμενο.
Ivan Kashinsky for The New York Times
Ivan Kashinsky for The New York Times

8. Κουάνγκ Βιν, Βιετνάμ

Ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια του κόσμου, άνοιξε... Για πρώτη φορά, μπορούν να το επισκεφτούν τουρίστες. Το τοπίο εντυπωσιακό, με δέντρα που ευδοκιμούν σε μέρη τόσο μεγάλα, όσο ουρανοξύστες 40 ορόφων!


9. Περθ, Αυστραλία

Το καμάρι της Αυστραλίας. Είναι η πρωτεύουσα της δυτικής Αυστραλίας, γνωστή για τις παραλίες της και την κληρονομιά των Αβορίγινων. Πλέον θα βρεί κανείς εκεί trendy εστιατόρια τα οποία έχουν ανοίξει διάσημοι σεφ, όπως ο Jamie Oliver

David Dare Parker for The New York Times
David Dare Parker for The New York Times

10. Ρόττερνταμ, Ολλανδία

Αρχιτεκτονική πρώτης τάξης στη δεύτερη πόλη της Ολλανδίας. Μοντέρνοι ουρανοξύστες και νέος σιδηροδρομικός σταθμός σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης.


11. Ταϊβάν

Όπως γράφουν οι NY Times, ο ταξιδιώτης που θέλει να τα κάνει όλα σε ένα ταξίδι, ας σκεφτεί την Ταϊβάν.

David Hagerman
David Hagerman

12. Φρανκφούρτη, Γερμανία

Δεν είναι πια η "αυστηρή" οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Φρανκφούρτη έχει αλλάξει, έχουν ανοίξει νυχτερινά μαγαζιά και εντυπωσιακά εστιατόρια.
Djamila Grossman for The New York Times
Djamila Grossman for The New York Times

13. Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

Το 2014 στην Αντίς Αμπέμπα θα διοργανωθούν δυο φεστιβάλ κινηματογράφου, ένα παγκόσμιο φεστιβάλ μουσικής και τζαζ. Είναι μερικοί από τους λόγους που οι Times την επέλεξαν.
Michel Temteme for The New York Times
Michel Temteme for The New York Times

14. Φερνάντο ντε Νορονια, Βραζιλία

Το Μουντιάλ είναι ένας καλός λόγος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το νησί Φερνάντο ντε Νορονια υπόσχεται ηρεμία μακριά από το χάος της... σάμπα στους δρόμους της χώρας. Το αρχιπέλαγος των 21 νησιών βρίσκεται 330 μίλια από τις ακτές της Ρεσίφε.
Kadu Pinheiro
Kadu Pinheiro

15. Νάσβιλ, Τέννεσι

Στενά παντελόνια, δερμάτινα μπουφάν και ο τουρίστες μπορεί να γίνει για λίγο... κάουμπόι!
Nathan Morgan, The New York Times
Nathan Morgan, The New York Times

16. Σκωτία

Μια λέξη είναι αρκετή: Χάιλαντς!
Paul Tomkins/Scottish Viewpoint
Paul Tomkins/Scottish Viewpoint

17. Κάλγκαρι, επαρχία Αλπέρτα, Καναδάς

Δε θα δει κανείς μόνο το Stampede, το ετήσιο φεστιβάλ ροντέο. Οι Καναδοί έχουν να επιδείξουν (από το 2012) και την σωληνοειδή γέφυρα Peace Bridge, σχεδιασμένη από τον Σαντιάγο Καλατράβα.

Chris Bolin
Chris Bolin

18. Ισιγιάκι, Ιαπωνία

Για τους λάτρεις του σερφ! Το νησί βρίσκεται 250 μίλια νότια της Οκινάουα και μακριά από το πολύβουο Τόκιο. Υπέροχες αμμώδεις παραλίες και κοραλλιογενείς ύφαλοι
Ko Sasaki, The New York Times
Ko Sasaki, The New York Times

19. Οροπέδιο Λαϊκίπια, Κένυα

Η άγρια φύση σε συνδυασμό με ένα νέο πολυτελές θέρετρο
Nichole Sobecki
Nichole Sobecki

20. Γιογκιακάρτα, Ινδονησία

Ένα ηφαίστειο, ένας βωμός, ένας αρχαίος ναός, ένα μέρος για να... ξεφύγει κανείς 
Justin Mott, The New York Times
Justin Mott, The New York Times

21. Τάχο, Καλιφόρνια

Η πασίγνωση λίμνη Τάχο, μέρος για να χαρεί κανείς το σκι και μακριά από τις Άλπεις!

Max Whittaker
Max Whittaker

22. Γιορκσάιρ, Αγγλία

Ένα μέρος για τους λάτρεις της μπύρας. Παμπ με δική τους ιστορία και πάνω από 100 χρόνια υπάρξης...

Andrew Testa, The New York Times
Andrew Testa, The New York Times

23. Ντουμπάι

Χλιδή, τι άλλο;


24. Βατικανό

Ο νέος Πάπας είναι κι από... μόνος του, ένας καλός λόγος! Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει κερδίσει τα πλήθη με την ταπεινότητά του. Που ξέρετε; Μπορεί να ανεβάσει κι εσάς στο popemobile


25. Ακτές της Ουρουγουάης

Ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, η απλότητα των ουρουγουανικών ακτών: ήλιος, άμμος και θάλασσα

Remy Scalza
Remy Scalza

26. Τσενάι, Ινδία

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας, όπου υπάρχουν πολλές μουσικές και χορευτικές σχολές.
Kuni Takahashi, The New York Times
Kuni Takahashi, The New York Times

27. Σεϋχέλλες

Πάμε για τρέλες;
Michael Poliza/Wilderness Safaris
Michael Poliza/Wilderness Safaris

28. Κράμπι, Ινδονησία

Μόλις 45 λεπτά (με βάρκα) από τα Πουκέ, ένας παράδεισος που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί

Adam Ferguson, The New York Times
Adam Ferguson, The New York Times

29. Άσπεν, Κολοράντο

Στο Άσπεν δεν κάνει κανείς μόνο σκι. Η πανέμορφη πόλη του Κολοράντο, όπου άνοιξε και νέο μουσείο Τέχνης, προσφέρεται για υπέροχες βόλτες με ποδήλατο

Jeremy Swanson
Jeremy Swanson

30. Χάιλαντς, Ισλανδία

Τα θαύματα της φύσης απειλούνται. Δείτε τα όσο είναι ακόμα καιρός
Dirk Bleyer/Imagebroker, via Newscom
Dirk Bleyer/Imagebroker, via Newscom

31. Ουμέα, Σουηδία

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για φέτος
Rob Schoenbaum / The New York Times, Stéphane Couturier, Galerie Polaris
Rob Schoenbaum / The New York Times, Stéphane Couturier, Galerie Polaris

32. Ξισουανγκμπανα, Κίνα

Το Πεκίνο με τους ουρανοξύστες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ξεχάστε το. Βαθιά στα τροπικά δάση της επαρχίας Γιουνάν υπάρχει η Ξισουανγκμπανα με τα υπέροχα μέρη για να μείνει κανείς

Anantara Xishuangbanna Resort & Spa
Anantara Xishuangbanna Resort & Spa

33. Άντερματ, Ελβετία

Χειμώνας, σκι, Άλπεις...

34. Ιντιανάπολις, ΗΠΑ

Η πόλη των αυτοκινήτων, της ανακύκλωσης και της κουλτούρας
A J Mast, The New York Times
A J Mast, The New York Times

35. Ποταμός Μεκόνγκ

Ο Δούναβης της Ασίας ανάμεσα στο Βιετνάμ και την Καμπότζη

Justin Mott
Justin Mott

36. Αθήνα

Βγαίνοντας από την οικονομική κρίση, μια πόλη "επιστρέφει"

Eirini Vourloumis / The New York Times
Eirini Vourloumis / The New York Times

37. Μπαραόνα, Δομινικανή Δημοκρατία

Υπέρχες παραλίες, τροπικό δάσος και η φύση σε... μεγάλα κέφια

Dennis M. Rivera Pichardo, The New York Times
Dennis M. Rivera Pichardo, The New York Times

38. Αρκτικός Κύκλος

Ψάχνετε το Βόρειο Σέλας; Φέτος ίσως είναι η χρονιά για να το βρείτε

39. Νταρ ες Σαλαάμ, Τανζανία

Αφήστε το Κιλιμάντζαρο! Η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Νταρ ες Σαλαάμ υπόσχεται μπαρ πάνω στην παραλία, μουσικές, χορό και θέα στον Ινδικό Ωκεανό

Nichole Sobecki, The New York Times
Nichole Sobecki, The New York Times

40. Ατλάντα, κέντρο

Εκεί βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κι εκεί φέτος θα ιδρυθεί το Εθνικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα


41. Νοζάουα Όνσεν, Ιαπωνία

90 λεπτά έξω από το Ναγκάνο, η περιοχή ήταν ανέκαθεν προορισμός για τους λάτρεις του σκι.


42. Σουμπότιτσα, Σερβία

Βρείτε χρόνο να δοκιμάσετε σερβικό κράσι!
Marko Risovic, The New York Times
Marko Risovic, The New York Times

43. Ελσινορ, Δανία

Το νέο Ναυτικό Μουσείο, σε σχήμα U, με δαιδαλώδεις διαδρόμους, ηλεκτρονικούς χάρτες, ναυάγια, κεντρίζει το ενδιαφέρον
Jakob Dall. The New York Times
Jakob Dall. The New York Times

44. Κάρτμελ, Αγγλία

Ο νέος παράδεισος για τους λάτρεις της μαγειρικής

Andrew Testa, The New York Times
Andrew Testa, The New York Times

45. Νεπάλ

Για τους λάτρεις της ορειβασίας46. Βιέννη

Κάθε χρόνο διοργανώνει 450 χορούς, από βαλς μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς!

Josef Polleross, The New York Times
Josef Polleross, The New York Times

47. Σιεν Ριπ, Καμπότζη

Μια χαμένη πόλη 1.200 ετών

Adam Ferguson, The New York Times
Adam Ferguson, The New York Times

48. Βαραζντίν, Κροατία

Μια περιοχή από τις πιο παραδοσιακές και πιο καλά διατηρημένες της χώρας

Filip Horvat, The New York Times
Filip Horvat, The New York Times

49. Σεντ Πίτερσμπουργκ, Φλόριντα

Η πόλη με το μουσείο του Νταλί και τα "σοφιστικέ" εστιατόρια


50. Μπελίζ

Τροπικό κλίμα, χρυσή άμμος, φοίνικες...51. Νέα Καληδονία

Τρεις ώρες (με το αεροπλάνο) μακριά από το Σίδνεϊ, υπόσχεται φυσική ομορφιά και ένα μουσείο παγκόσμιας κλάσης.

Blaine Harrington III
Blaine Harrington III

52. Καταρράκτες Νιαγάρα

Γνωστοί για τη φυσική τους ομορφιά, τώρα υπόσχονται περισσότερα κυρίως για τους λάτρεις του φαγητού, με νέα εστιατόρια να έχουν ανοίξει στην περιοχή

Brendan Bannon, The New York Times
Brendan Bannon, The New York Times