Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

O Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων ανακοινώνει το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι, το εορταστικό ωράριο καταστημάτων θα ισχύσει από την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, μέχρι και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014.
Το εορταστικό ωράριο, με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, διαμορφώνεται ως εξής:
• Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου: 9:00 – 14:30 και 17:30 – 21:00.
• Σάββατο 21 Δεκεμβρίου: 9:00 – 15:30.
• Κυριακή 22 Δεκεμβρίου: 11:00 – 15:30.
• Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου: 9:00 – 14:30 και 17:30 – 21:00.
• Τρίτη 24 Δεκεμβρίου: 9:00 – 17:00
• Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ.
• Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: 9:00 – 14:30 και 17:30 – 21:00.
• Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: 9:00 – 15:30.
• Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: 11:00 – 15:30.
• Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 9:00 – 14:30 και 17:30 – 21:00.
• Τρίτη 31 Δεκεμβρίου: 9:00 – 17:00
• Τετάρτη 1 Ιανουαρίου και Τετάρτη 2 Ιανουαρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ.

Από 3 Ιανουαρίου 2014 το ωράριο επανέρχεται στο κανονικό.

Ένας στους τρεις δεν έχει χρήματα για το ρεύμα

Αναγραφή του βαθμού του απολυτηρίου με τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία

Το ΦΕΚ για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας

Το υπ. Παιδείας ζήτησε επιπλέον 1500 διορισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έχει υποβληθεί αίτημα του υπουργείου παιδείας προς το υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης και το υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση 1500, τουλάχιστον, συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επειδή δεν κατέστη δυνατή η πλήρωση του συνόλου των υφιστάμενων κενών στην επικράτεια της χώρας.
Τη γραπτή αυτή δήλωση έκανε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.

Το υπουργείο δημιουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα σχολικά βιβλία από το 19ο αιώνα-Ολες οι λεπτομέρειες

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Επιστημονικό όργανο του υπουργείου Παιδείας) Ε.Π διαθέτει την ιδιαίτερα σημαντική «Ιστορική Συλλογή», η οποία  αποτελείται από περισσότερα από 3.000 σχολικά εγχειρίδια και συναφή τεκμήρια του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και παλαιότερο εκπαιδευτικό υλικό, σχετικό με την ιστορία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος από τις αρχές της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους.
Το υλικό αυτό, λόγω της ιδιαιτερότητας, παλαιότητας και σπανιότητάς του και προκειμένου να διαφυλαχθεί από τη φθορά,  το Ι.Ε.Π., έχει προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΤΟΚΥΡΗΞΗ) γ ια την ανάδειξη εταιρείας η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη  σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης παλαιών σχολικών εγχειριδίων και συναφών τεκμηρίων και τη δημόσια διάθεσή τους.
Η ψηφιοποίησή τους θα δημιουργήσει τα αντίγραφα εκείνα τα οποία θα επιτρέψουν τη διάσωση αλλά και την ευρεία χρήση και αξιοποίηση του υλικού από  εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, μέσα από το παγκόσμιο Διαδίκτυο.
Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα αναλάβει την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης συλλογής του ΙΕΠ, με στόχο:
-τη φυσική διατήρηση της «Ιστορικής Συλλογής»,
-τη δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την παραγωγή δευτερογενών ψηφιακών και συμβατικών προϊόντων,
-τον μετασχολιασμό των τεκμηρίων που συμπεριλαμβάνονται στο υλικό ώστε να διευκολυνθεί η επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και γενικότερη δημόσια αξιοποίησή τους,
-τη διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης που θα αναπτυχθεί.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμύριου Διακοσίων Πενήντα Επτά Χιλιάδων και Πεντακοσίων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (1.257.575,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 Το υλικό
  Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «καθολικό διάδοχο» του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ επιπλέον υλικό θα αναζητηθεί από τον ανάδοχο σε άλλες βιβλιοθήκες (π.χ.
Μπενάκειος) και σε άλλα ιδρύματα (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  . Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί και υλικό που ανήκει σε ιδιωτικές συλλογές και το οποίο θα επιδιωχθεί να δοθεί (κατά τη διάρκεια της φάσης Μελέτης Εφαρμογής του παρόντος έργου) στο Ι.Ε.Π. ως δωρεά ή να παραχωρηθούν δικαιώματα χρήσης. Τις ενέργειες για την εξασφάλιση παραχώρησης των απαιτούμενων δικαιωμάτων χρήσης θα αναλάβει το Ι.Ε.Π.
Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. έχει ήδη διαθέσιμα πάνω από 3.000 τεκμήρια που αφορούν σε σχολικά εγχειρίδια της προαναφερόμενης περιόδου και με βάση παλαιότερη έρευνα που έχει γίνει στο πλαίσιο έργου προηγούμενης προγραμματικής περιόδου υπολογίζεται να διατεθούν τελικά προς ψηφιοποίηση περίπου 4.000 τεκμήρια.
Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, στα σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί σε εθνική κλίμακα υλικό που έχει εκδοθεί με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και υλικό τοπικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας.
Που θα απευθύνεται
Το παραπάνω υλικό, το οποίο συνθέτει την «Ιστορική Συλλογή» του Ι.Ε.Π., θα ψηφιοποιηθεί και με τις κατάλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που θα περιγραφούν παρακάτω, η ψηφιακή συλλογή θα απευθύνεται:
-Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή στους 130.000 περίπου εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς ερευνητές και τους Έλληνες μαθητές. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε παλαιά σχολικά εγχειρίδια, μπορεί να αποδειχτεί ουσιαστικό εργαλείο του εκπαιδευτικού, ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η ιστορία ή τα ελληνικά. Πράγματι, η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και της γνώσης γενικότερα σκιαγραφείται μέσα από τα κείμενα, τις εικόνες, το πρόγραμμα διδασκαλίας, τις αξίες και τις γνώσεις που περιέχονταν στα
σχολικά βιβλία κάθε ιστορικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που προσφέρουν τα παλιά σχολικά εγχειρίδια στους μαθητές δίνουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη κριτικής ερμηνείας και σκέψης.
-Σε κάθε Έλληνα πολίτη τα παλαιά σχολικά εγχειρίδια αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς των νεότερων χρόνων.  Κάθε Έλληνας πολίτης θα έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του ένα σημαντικότατο μέρος του πολιτισμικού πλούτου της χώρας. Επιπλέον, καθώς η ελληνική κοινωνία στην νεώτερη ιστορία της αντανακλάται μέσα από το υλικό του έργου, η ηλεκτρονική διάθεση του στο κοινό βοηθά στην ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτισμικής συνείδησης του κάθε Έλληνα πολίτη και τροφοδοτεί τον ιστορικό και κοινωνικό διάλογο.
-Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας και σχετικών αντικειμένων. Το υλικό του έργου και η τεκμηρίωση που παρέχει, διευκολύνει την εργασία τους στους αντίστοιχους τομείς ενώ η ευκολία στην πρόσβαση ενθαρρύνει νέες και πρωτότυπες ερευνητικές προσπάθειες.
Προγράμματα Σπουδών
Πέρα από τα σχολικά εγχειρίδια, στο πλαίσιο του έργου θα ψηφιοποιηθούν και προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων μαθημάτων της ιδίας περιόδου, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών (πρόγονο του Π.Ι.), ώστε ο ερευνητής της εκπαίδευσης να σχηματίσει πλήρη και συνολική για τους στόχους και τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολούθησε το Ελληνικό Κράτος.
Η ψηφιακή πληροφορία για 15.000 σελίδες, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα σπουδών (περίπου 2.000 σελίδες), θα αποθηκευτεί και σε εικόνα  αλλά και σε κείμενο μετά την κατάλληλη επεξεργασία από σύστημα αναγνώρισης χαρακτήρων OCR. Στα προγράμματα σπουδών πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί και να διατηρηθεί το πολυτονικό σύστημα που χρησιμοποιείται στα παλαιότερα κείμενα και συγγράμματα.
Σε Ελληνικά και Αγγλικά
Με την ολοκλήρωση  του έργου , προσδοκάται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου αρχείου της «Ιστορικής Συλλογής» που θα περιλαμβάνει:
-1.000.000 ψηφιακά αντίγραφα (εικόνες) υψηλής ανάλυσης, 1.000.000
ψηφιακά αντίγραφα (εικόνες) προβολής και 1.000.000 ψηφιακά αντίγραφα
(εικόνες) προεπισκόπησης των 1.000.000 σελίδων που υπολογίζεται ότι θα
ψηφιοποιηθούν.
-Αρχεία κειμένου 15.000 σελίδων με την πληροφορία σε μορφή χαρακτήρων,
επιτρέποντας την πλήρη αναζήτηση με βάση το κείμενο.
-Βάση μεταδεδομένων σε Ελληνικά και Αγγλικά με αναλυτικά στοιχεία
επιστημονικής τεκμηρίωσης της ψηφιακής «Ιστορικής Συλλογής» που θα
προκύψουν από την ενδελεχή ερευνητική μελέτη επί των τεκμηρίων, η
οποία θα πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
του Αναδόχου.
Προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής» μέσω Διαδικτύου
Η υπηρεσία θα παρέχει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στα σχολικά εγχειρίδια και τα άλλα τεκμήρια, τα οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά τα συγγράμματα που τον ενδιαφέρουν μέσω πλοήγησης σε κατάλληλα επιλεγμένες κατηγορίες, όπως χρονική περίοδος, θέμα, περιοχή κλπ. και αντίστοιχα μενού επιλογής.
Τα συγγράμματα θα προβάλλονται μέσω διεπαφής Web, σχεδιασμένης με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαθέσιμη και λειτουργική μέσω ποικίλων εναλλακτικών μέσων πρόσβασης (PCs, smartphones, tablets). Στo πλαίσιo της διεπαφής θα προβάλλονται στοιχεία σχετικά με το σύγγραμμα, σύμφωνα με τα μεταδεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (χρονολογία, τόπος έκδοσης, εκδότης, όνομα συγγραφέα, τίτλος, αριθμός εισαγωγής ή ISBN). O χρήστης θα έχει την δυνατότητα να προβάλλει και αποθηκεύσει ηλεκτρονικά αντίγραφα του προβαλλόμενου ψηφιακού περιεχομένου.
 Η προβολή των αποθηκευμένων συγγραμάτων θα απευθύνεται τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ερευνητές) όσο και στο ευρύτερο κοινό.
Αναζήτηση στην ψηφιακή «Ιστορική Συλλογή» βάσει πληθώρας διαθέσιμων κριτηρίωνΗ υπηρεσία θα παράσχει κατάλογο με τα συγγράμματα, καθώς και τα μέρη και τις σελίδες αυτών, τα οποία πληρούν τις επιλογές αναζήτησης που έχουν τεθεί, βάσει πληθώρας διαθέσιμων κριτηρίων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα σύγγραμμα ή περισσότερα για προβολή και ανάγνωση.
Η αναζήτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε ανά σελίδα είτε στο σύνολο των σελίδων των μεταδεδομένων που αφορούν την τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων, στα πλαίσια του παρόντος έργου, συγγραμμάτων.
Ακόμη, η υπηρεσία αναζήτησης θα παρέχει τη δυνατότητα συσχέτισης δεδομένων από διαφορετικά τεκμήρια, τόσο μέσα από την σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, όσο και από τις οθόνες προβολής των τεκμηρίων, ώστε για παράδειγμα ο χρήστης να έχει τη δυνατοτητα να προσπελάσει μέσα από βιβλία διαφορετικών εποχών, τις σελίδες που περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης.
Η αναζήτηση στην ψηφιακή «Ιστορική Βιβλιοθήκη» θα μπορεί να γίνεται από μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά θα είναι ανοικτή και στο κοινό.
Τέλος, η υπηρεσία θα μπορεί να παράγει στατιστικά με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.
Φιλοξενία εκπαιδευτικού υλικού (στατικού και διαδραστικού) γύρω από το σχολικό εγχειρίδιο στην Ελλάδα
Η Διαδικτυακή Πύλη θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει επιστημονικά ή εκλαϊκευτικά κείμενα, παρουσιάσεις και πολυμέσα (βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις κλπ.) τα οποία θα αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο στην Ελλάδα, όπως ιστορικές αναδρομές, συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ανά περίοδο, κοινωνικές και πολιτικές πλευρές του σχολικού εγχειριδίου κλπ. και τα οποία θα στηρίζονται, θα τεκμηριώνονται και θα παραπέμπουν στα διαθέσιμα ψηφιακά τεκμήρια της «Ιστορικής Συλλογής».
Ένα τέτοιο κείμενο θα περιέχει υπερσυνδέσεις προς συγκεκριμένα τεκμήρια ή ομάδες τεκμηρίων (τα οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης), με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει με απτό τρόπο τις γνώσεις, τις ιδέες και τα νοήματα των προβαλλόμενων τεκμηρίων.
 Παράλληλα με τα στατικά κείμενα και τις παρουσιάσεις, η Διαδικτυακή Πύλη θα περιέχει και διαδραστικό υλικό με σκοπό την προβολή του σχολικού εγχειριδίου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων (π.χ. με χρήση τεχνολογίας Flash), οι οποίες θα ενισχύουν την ελκυστικότητα και την ευκολία πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό.
Στη Διαδικτυακή Πύλη με το εκπαιδευτικό υλικό θα έχουν πρόσβαση οι μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά θα είναι ωφέλιμη και στο ευρύ κοινό, ειδικά μέσω περισσότερο εκλαϊκευμένων κειμένων και των πολυμέσων.
Υπηρεσία ψυχαγωγίας
Η Διαδικτυακή Πύλη τέλος, θα διαθέτει διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και θα απευθύνονται κύρια σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαιδευτικούς.
Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω παιγνίων, ερωτήσεων μνήμης, puzzles ή και άλλων δημιουργικών εφαρμογών, να έρχονται σε επαφή και να γνωρίζουν τα περιεχόμενα της «Ιστορικής Συλλογής», αλλά και της ιστορίας του σχολικού εγχειριδίου στην Ελλάδα γενικότερα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ-Μεικτό μοντέλο Επιμόρφωσης-1η Περίοδος Εφαρμογής

Εν όψει της έναρξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της 1ης περιόδου ευρείας εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου,
καλούνται τα ΚΣΕ
τα οποία έχουν αναλάβει αυτά τα προγράμματα (βλ. σχετική Πρόσκληση της 24/04/2013 και την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης της 07/06/2013) να υποβάλουν, σε πρώτη φάση, από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 τα ονόματα των επιμορφωτών με τους οποίους θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα θα υποβληθούν σε επόμενη φάση.
Η υποβολή των ονομάτων των επιμορφωτών γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών του ΚΣΕ, και πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας «Προεπιλογή επιμορφωτών για προγράμματα μεικτού μοντέλου». Στην σελίδα αυτή κάθε ΚΣΕ μπορεί να δει κατάλογο με τα ονόματα όλων των επιμορφωτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμά του, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους και στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς. Το ΚΣΕ, αφού επικοινωνήσει και συνεννοηθεί με τους επιμορφωτές που επιθυμεί να συνεργαστεί, υποβάλει τα ονόματά τους επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι επιλογής (checkbox). Κάθε ΚΣΕ θα πρέπει να υποβάλει εν γένει 2 ονόματα επιμορφωτών, προτιμώντας κατά το δυνατόν αυτούς που μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα από την κατοικία τους στην έδρα του ΚΣΕ.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, από σήμερα έως την 18/12/2013,οι επιμορφωτές καλούνται να καταθέσουν την σύμφωνη γνώμη τους
για την συνεργασία με τα ΚΣΕ. Η σύμφωνη γνώμη δηλώνεται επίσης μέσω του MIS (επιλογή «Αποδοχή συνεργασίας σε πρόγραμμα μεικτού μοντέλου»), με χρήση των κωδικών του επιμορφωτή. Κάθε επιμορφωτής μπορεί να δηλώσει την σύμφωνη γνώμη του για συνεργασία στην υλοποίηση ενός μόνο από τα επιμορφωτικά προγράμματα της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου.
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον, οπότε τα ΚΣΕ θα κληθούν να καταχωρίσουν στο MIS αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο: http://b-epipedo2.cti.gr -> (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές -> (Επιλογή) Help Desk.
Υπενθυμίζεται ότι, τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ που υλοποιούνται με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με τον παραδοσιακό τρόπο. Στους λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές), ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, η έλλειψη επιμορφωτών Β' επιπέδου κλπ. Το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης συνδυάζει συνεδρίες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και υποστηρικτικών συναντήσεων, με ασύγχρονες δραστηριότητες (ανάθεση εργασιών που οι επιμορφούμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος) και μικρό αριθμό διά ζώσης συνεδριών. Οι σύγχρονες συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ενώ οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτού μοντέλου ακολουθείται από τελική δοκιμασία πιστοποίησης για τους επιτυχώς παρακολουθήσαντες.

Οι φυτοφάγοι ζουν περισσότερο

Η φυτοφαγική διατροφή μπορεί να χαρίσει σε κάποιον μερικά ακόμα χρόνια ζωής, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που υποστηρίζει ότι οι φυτοφάγοι έχουν κατά μέσο όρο 12% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σχέση με τους κρεατοφάγους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μάικλ Όρλιχ του πανεπιστημίου Λόμα Λίντα της Καλιφόρνια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου (JAMA Internal Medicine), μελέτησαν τις περιπτώσεις πάνω από 73.000 ανθρώπων, που όλοι ήσαν μέλη της εκκλησίας των Αντβεντιστών της Έβδομης Μέρας.
Η μελέτη χώρισε τους φυτοφάγους σε τέσσερις κατηγορίες: όσους δεν τρώνε καθόλου ζωικά προϊόντα, όσους τρώνε γαλακτοκομικά και αυγά, όσους τρώνε επίσης ψάρια, καθώς και όσους είναι ημι-φυτοφάγοι επειδή τρώνε κρέας το πολύ μια φορά την εβδομάδα.
Στη διάρκεια μιας εξαετίας, πέθαναν 2.570 άτομα από τα 73.308 που συμμετείχαν στην έρευνα και τα περισσότερα ήσαν κρεατοφάγοι. «Πρωταθλητές» της μακροζωίας αναδείχτηκαν οι φυτοφάγοι που τρώνε και ψάρι (μείωση κινδύνου πρόωρου θανάτου κατά 19%), ακολουθούμενοι κατά σειρά από τους αυστηρούς φυτοφάγους (μείωση κινδύνου 15%), όσους τρώνε και γαλακτοκομικά και, τέλος, όσους τρώνε σπάνια και κρέας. Οι άνδρες φυτοφάγοι είχαν μεγαλύτερο όφελος από τις γυναίκες φυτοφάγους.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι διάφορες φυτοφαγικές δίαιτες σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο χρονίων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, η υπέρταση κ.α. Όσοι είναι φυτοφάγοι, συνήθως ακολουθούν ένα ευρύτερο υγεινό τρόπο ζωής, με σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, έλεγχο του πάχους κ.α. Μια προηγούμενη μελέτη είχε δείξει ότι οι Αντβεντιστές (μία προτεσταντική αίρεση) στις ΗΠΑ ζουν τέσσερα έως επτά χρόνια περισσότερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Οι ερευνητές επεσήμαναν πως η μελέτη τους δείχνει ότι γενικά οι διάφοροι τύποι φυτοφαγίας είναι όχι μόνο ασφαλείς, αλλά παρέχουν σαφή πλεονεκτήματα υγείας σε σχέση με τη διατροφή όπου κυριαρχούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα και το κρέας. Πάντως μια προηγούμενη ευρωπαϊκή έρευνα του 2009 (μελέτη EPIC-Οξφόρδης) δεν είχε βρει διαφορές στη θνησιμότητα μεταξύ φυτοφάγων και μη, ίσως επειδή οι Ευρωπαίοι γενικά διατρέφονται πιο υγιεινά από τους Αμερικανούς.
Εξάλλου, μία δεύτερη μελέτη, από ερευνητές του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό επιδημιολογίας "American Journal of Epidemiology", συμπέρανε ότι ο συνδυασμός τακτικής σωματικής άσκησης, μεσογειακής διατροφής, αποφυγής καπνίσματος και ελέγχου του βάρους μειώνουν τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Όσοι υιοθέτησαν όλα τα παραπάνω, είχαν σε διάστημα 7,5 ετών κατά 80% μικρότερη θνησιμότητα σε σχέση με όσους δεν τήρησαν κανέναν από αυτούς τους παράγοντες υγιεινής συμπεριφοράς.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τι αλλάζει για τις καταθέσεις

Γεννημένα για να δουλεύουν

Αυτές είναι οι 12 καλύτερες δουλειές του 2014: Εχουν μεγάλη ανάπτυξη και πάνω από 16 ευρώ την ώρα [λίστα]

Τις καλύτερες δουλειές για το 2014 εντόπισε και ταξινόμησε ο οργανισμός Economic Modeling Specialists, με βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση των θέσεων εργασίας τους και της συνολικής τους ανάπτυξης κατά 7% από το 2010 και το 2013, την αναμενόμενη ανάπτυξη τους το 2014 και με πληρωμή τουλάχιστον 16 ευρώ την ώρα.
Η λίστα, αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες αυξάνονται γρήγορα, έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλους μισθούς για το 2014:
 • Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος
Τι κάνουν: Σχεδιάσουν προγράμματα υπολογιστών
Συνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402
Αύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%
Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ
 • Αναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ
Τι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος
Η συνολική απασχόληση το 2013: 438095
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%
Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21.16 ευρώ
 • Ειδικοί σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Τι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης
Η συνολική απασχόληση το 2013: 231898
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%
Μέσα κέρδη ανά ώρα: 19.7 ευρώ
 • Αναλυτές Χρηματοοικονομικών
Τι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα, και άλλα είδη επενδύσεων
Η συνολική απασχόληση το 2013: 247159
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%
Μέσα κέρδη ανά ώρα: 27.15 ευρώ
 • Φυσικοθεραπευτές
Τι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους
Η συνολική απασχόληση το 2013: 207132
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%
Μέσα ωριαία κέρδη: 27.5 ευρώ
 • Προγραμματιστές
Τι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα
Η συνολική απασχόληση το 2013: 136921
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%
Μέσα ωριαία κέρδη: 20.24 ευρώ
 • Λογιστές
Τι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Η συνολική απασχόληση το 2013: 127892
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%
Μέσα ωριαία κέρδη: 25.5 ευρώ
 • Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων
Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών
Η συνολική απασχόληση το 2013: 119676
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%
Μέσα ωριαία κέρδη: 27.18 ευρώ
 • Οργανωτές συναντήσεων, και εκδηλώσεων
Τι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις
Η συνολική απασχόληση το 2013: 87.082
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%
Μέσα ωριαία κέρδη: 16.40 ευρώ
 • Διερμηνείς και Μεταφραστές
Τι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη
Η συνολική απασχόληση το 2013: 69.887
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%
Μέσα ωριαία κέρδη: 16.27 ευρώ
 • Μηχανικοί Πετρελαίου
Τι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης
Η συνολική απασχόληση το 2013: 40.733
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%
Μέσα ωριαία κέρδη: 46.29 ευρώ
 • Αναλυτές Πληροφοριών Ασφάλειας
Τι κάνουν: Σχεδιάζουν, την υλοποίηση, την αναβάθμιση, ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών
Η συνολική απασχόληση το 2013: 75.995
Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%
Μέσα ωριαία κέρδη: 30.26 ευρώ

Πηγή: iefimerida.gr

Αποκλειστικό! Οι επιτυχόντες στα 5μηνα το ΟΑΕΔ εαν δεν αποδεχτούν την θέση χάνουν την ανεργία

Η συνταγή για τους φανταστικούς κουραμπιέδες της Αργυρώς!

Η μοναδική συνταγή της Αργυρώς, όπως την παρουσίασε στο Πρωινό την Τετάρτη 11/12...
Υλικά συνταγής: 100 γρ. Ζάχαρη άχνη
400 γρ. βούτυρο γάλακτος
100 γρ. Φυτίνη
2 κρόκους
1 αυγό
2 βανίλιες
½ κ.γλ. μοσχοκάρυδο
70 γρ. κονιάκ
1 κοφτό κ. γλ. σόδα μαγειρική
250 γρ. καβουρντισμένο και χοντροκομμένο αμύγδαλο
850 γρ. (περίπου) αλεύρι Νο 2 ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κοσκινισμένο
1 κιλό άχνη ζάχαρη
2 βανίλιες Εκτέλεση: Απλώνουμε την αμυγδαλόψιχα σε λαμαρίνα και την ψήνουμε 10’ στους 200 C να ροδίσει. Την χοντροκόβουμε. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την άχνη και τη φυτίνη και τα χτυπάμε για 10’ μέχρι να ασπρίσουν και να γίνουν σαν αφράτη κρέμα. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους, να τους πίνει το μείγμα, καθώς και το αυγό. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο, τις βανίλιες και 2 κ.σ. από το αλεύρι για να μην  κόψει το μείγμα με την προσθήκη του κονιάκ. Διαλύουμε τη σόδα στο κονιάκ και το ρίχνουμε στο μίξερ. Εναλλάξ προσθέτουμε το αμύγδαλο και το αλεύρι. Αλεύρι θα βάλουμε όσο σηκώσει. Ίσως να μην το πάρει όλο το μείγμα. Καλό είναι να τελειώσουμε το ζύμωμα στο χέρι, ζυμώνοντας απαλά και κοσκινίζοντας το τελευταίο αλεύρι. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακιά και βουτυράτη. Πλάθουμε τους κουραμπιέδες σε ό, τι σχήμα θέλουμε και τους αραδιάζουμε σε λαμαρίνα. Τους ψήνουμε στους 170 C στον αέρα για περίπου 35’ μέχρι να σκάσουν από πάνω και να ροδίσουν. Αφήνουμε 5’ να κρυώσουν. Κοσκινίζουμε λίγη λίγη την άχνη με την βανίλια σε ένα ταψί (να κάνει στρώσει). Ακουμπάμε επάνω τους κουραμπιέδες και τους πασπαλίζουμε ξανά με άχνη. Τους αφήνουμε να κρυώσουν καλά, αλλιώς διαλύονται. Τους βάζουμε σε πιατέλα και πασπαλίζουμε ξανά με άχνη ζάχαρη. Οδηγίες για μοναδικούς κουραμπιέδες: Να θυμάστε ότι χτυπάμε πολύ καλά το βούτυρο με η ζάχαρη, μέχρι να γίνουν σαν σαντιγί (αφράτη κρέμα). Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και βουτυρωτή, όχι σφιχτή. Επίσης θέλουν καλό ψήσιμο. Όταν ροδίσουν ελαφρά και σκάσουν οι κουραμπιέδες είναι έτοιμοι.

Αντιμετωπίστε τους φόβους των παιδιών σε κάθε ηλικία

Από: Ελένη Καραγιάννη

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, όμορφα αλλά και δύσκολα, και τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα από τη βρεφική ηλικία και με τα δύο. Ο φόβος είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ένα φυσικό συναίσθημα που μας κινητοποιεί για την προστασία από τους κινδύνους. Όταν, όμως, αντί να προστατεύει, εμποδίζει, χρειάζεται να δώσουμε στο παιδί την κατάλληλη φροντίδα για την αντιμετώπισή του.

Προσχολική ηλικία (3-5 ετών) 
Ο πρώτος φόβος που εμφανίζουν τα βρέφη γύρω στον 8ο μήνα είναι αυτός των ξένων. Από 2 έως 4 ετών, τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να εκφράζουν συγκεκριμένους φόβους. Οι πιο συνηθισμένοι είναι αυτοί για τους θορύβους, το σκοτάδι, τα ογκώδη αντικείμενα, τα άγρια ζώα και ο φόβος «μη φύγει η μητέρα το βράδυ». Τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά μπορεί να φοβούνται τα ατυχήματα και να μην τα δαγκώσει σκύλος. Πολύ συχνοί είναι οι νυχτερινοί φόβοι αυτής της ηλικίας, που δηλώνουν ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν πως μεγαλώνουν και δεν μπορούν να έχουν αποκλειστικά τους γονείς τους, όπως συνέβαινε όταν ήταν μωρά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από άγχη για το ότι νιώθουν μόνα τους και πρέπει να αντέξουν τη νέα πραγματικότητα. Στην ηλικία αυτή, είναι αρκετά εύκολο για τους γονείς να εντοπίσουν τι προκαλεί αναστάτωση στο παιδί, αφού συνήθως η αντίδρασή του είναι πολύ έντονη, με κλάματα και φωνές. Όταν αυτοί οι φόβοι επιμένουν για καιρό, δυσκολεύοντας την προσαρμογή του παιδιού, τότε χρειάζεται -πέρα από τη βοήθεια των γονιών- και η συνδρομή ειδικού.
Τι δεν πρέπει να κάνετε: Φαίνεται λογικό σε ένα γονιό τόσο μικρού παιδιού να γίνει υπερπροστατευτικός και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ότι δεν θα βρεθεί το μικρό του αντιμέτωπο με το αντικείμενο του φόβου του ή να αντιδρά ο ίδιος εξίσου έντονα προκειμένου να το καθησυχάσει. Όμως, όταν το παιδί πανικοβάλλεται, θα πρέπει να του δείξετε τη συμπαράστασή σας, αλλά όχι να γίνετε υπερβολικά προστατευτικοί. Από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται να «σπρώχνετε» το παιδί προς το αντικείμενο του φόβου του για να σταματήσει να το φοβάται.
Πώς να το βοηθήσετε: Για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι, είναι καλό να υπάρχει ένα φως αναμμένο το βράδυ. Για τα παιδιά που φοβούνται το νερό, μπορείτε να τα αφήσετε να παίζουν με το νερό αλλά έξω από αυτό, ώστε να νιώθουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Δίνετε έμφαση σε θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, μετά τη βόλτα σας στο πάρκο, δείξτε τον ενθουσιασμό σας για το πόσο καλά περάσατε, παίζοντας και κάνοντας ποδήλατο «παρόλο που εκεί ήταν και δυο σκυλιά». Προσπαθήστε να «εκθέσετε» σταδιακά το παιδί σε αυτό που φοβάται, χωρίς όμως να το πιέζετε. Μπορείτε, επίσης, να του ζητήσετε να ζωγραφίσει όσα του προκαλούν φόβους ή να κάνει ιστορίες για αυτά που φαντάζεται. Είναι σημαντικό να βοηθάτε τα παιδιά να διαχωρίζουν τη φαντασία από την πραγματικότητα.

Σχολική ηλικία (6-10 ετών)
Σε αυτή την ηλικία, μπορεί να φοβούνται τα φαντάσματα, τους εγκληματίες, καθώς και το θάνατο των γονιών. Γύρω στην ηλικία των 7 ετών, είναι συνηθισμένο για τα παιδιά να βλέπουν εφιάλτες, καθώς μέσα από αυτούς επεξεργάζονται τις αναμενόμενες για την ηλικία τους αγωνίες. Η όλο και μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς δεν τους επιτρέπει πια την αποκλειστική σχέση που είχαν μαζί τους σε πιο μικρή ηλικία. Επίσης, αντιλαμβάνονται ότι ούτε τα ίδια ούτε οι γονείς τους είναι παντοδύναμοι. Ένα παιδί που είχε μέχρι στιγμής μια ομαλή συναισθηματική εξέλιξη, είναι λογικό να «αντέξει» αυτές τις νέες φυσιολογικές αλλαγές στην ανάπτυξη, κι έτσι σταδιακά να υποχωρήσουν οι φόβοι και οι εφιάλτες. Αυτό εξαρτάται κι από το βαθμό που οι γονείς διευκολύνουν την αυτονόμηση των παιδιών. Γενικότερα, από τα 8 μέχρι τα 10 χρόνια, σταδιακά οι φόβοι ελαττώνονται. Για όσα συνεχίζουν να έχουν έντονους φόβους, το μεγαλύτερο πρόβλημα -ίσως μεγαλύτερο κι από τον ίδιο το φόβο τους- είναι ότι οι συνομήλικοί τους αντιδρούν χλευάζοντας και κοροϊδεύοντάς τα.
Τι δεν πρέπει να κάνετε: Είναι σημαντικό να μη θυμώνετε με το παιδί. Θυμηθείτε ότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδρασή του και καταλαβαίνει πως φέρεται παράλογα - για την ακρίβεια, δεν συνειδητοποιεί καν τι ακριβώς συμβαίνει, απλά τρέμει από το φόβο του!
Πώς να το βοηθήσετε: Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε το φόβο του παιδιού και το πόσο υποφέρει. Να γίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις γύρω από αυτόν, χωρίς βέβαια να ενισχυθεί μια εξάρτηση του παιδιού από το γονιό. Αν φοβάται, για παράδειγμα, τις σκιές, μπορείτε να του εξηγήσετε πώς δημιουργούνται ή, αν φοβάται το γιατρό, να γίνει επίσκεψη γνωριμίας στο ιατρείο, να διαβάσετε σχετικά βιβλία για το επάγγελμα και να παίξετε παιχνίδια ρόλων με ιατρικά εργαλεία. Παράλληλα, είναι σημαντικό να το βοηθήσετε να εστιάσει και σε πιο ευχάριστα πράγματα! Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσετε το παιδί είναι να του προτείνετε μερικές διασκεδαστικές μεθόδους για να διώχνει το φόβο του, όταν νιώθει να τον πλησιάζει, όπως να «του λέει»: «Πήρατε λάθος νούμερο» ή να «πετάει» τις κακές σκέψεις σε ένα «σκουπιδοτενεκέ» που θα… εγκαταστήσει για αυτή τη δουλειά μέσα στο μυαλό του.

Προεφηβεία και εφηβεία (11 ετών και πάνω)
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αφήνουν κάποιους από τους φόβους πίσω τους. Φοβίες ζώων ή αντικειμένων ξεπερνιούνται εύκολα, όταν εμφανίζονται σε μικρή ηλικία. Όμως, αν κάποιοι μένουν και είναι έντονοι, χρειάζεται οι γονείς να ασχοληθούν μαζί τους. Η ύπαρξη φοβιών -σε αντίθεση με τους φόβους- δεν είναι κάτι που απαραίτητα περνάει με την ηλικία, αν δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά. Επιπλέον, σε αυτή την ηλικία είναι πιο δύσκολο για τους γονείς να επικοινωνήσουν με το παιδί, το οποίο ενδέχεται να κρύβει τι είναι αυτό που φοβάται. Ωστόσο, με προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς του συνήθως λύνεται το «αίνιγμα». Αναζητήστε δραστηριότητες ή καταστάσεις που το παιδί αποφεύγει. Εάν λέει ότι δεν του αρέσει η κολύμβηση και δεν θέλει να πηγαίνει στο κολυμβητήριο, ενώ γενικά είναι αθλητικός τύπος, ενδέχεται να φοβάται το νερό. Επίσης, ορισμένοι τύποι φοβιών δυσκολεύουν εμφανώς την προσαρμογή του εφήβου σε ομάδες συνομηλίκων.
Τι δεν πρέπει να κάνετε: Μη θεωρείτε ότι το παιδί είναι πια μεγάλο και μπορεί να διαχειρίζεται μόνο του τους φόβους και τα άγχη του. Και μην υποθέτετε ότι, εάν χρειάζεται τη βοήθειά σας, θα τη ζητήσει. Οι έφηβοι διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και τους είναι δύσκολο να ανοίξουν την καρδιά τους, ιδιαίτερα στους γονείς.
Πώς να το βοηθήσετε: Πάρτε την πρωτοβουλία να ανοίξετε κουβέντα για το θέμα. Πείτε του ότι έχετε προσέξει πως υπάρχει κάτι που το φοβίζει και εξηγήστε του ότι θα είστε πάντα δίπλα του και πως μπορεί να ζητήσει τη στήριξή σας, όταν νιώσει την ανάγκη. Προσπαθήστε να κρατήσετε τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσά σας όσο πιο ανοιχτούς γίνεται, γιατί ενδέχεται να χρειαστεί η παρέμβαση ενός ειδικού, εφόσον μιλάμε για μια κατάσταση που εξακολουθεί από την παιδική ηλικία.

Μήπως χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού;
Συνήθως θεωρούμε λογικό τα παιδιά να μην είναι πολύ θαρραλέα, και έτσι μπορεί να εκλάβουμε τους φόβους τους ως δεδομένους και να μην αναζητήσουμε βοήθεια - ακόμα κι αν κάποιες φορές πραγματικά υπάρχει λόγος. Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται από το τι είναι αυτό που προκαλεί το φόβο. Με άλλα λόγια, το παιδί μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές καλά και να ταράζεται σπάνια, εάν αυτό που φοβάται είναι οι τίγρεις. Εάν, όμως, αναστατώνεται με το νερό ή το σκοτάδι, ή δυσκολεύεται στην επαφή του με ανθρώπους και παρεμποδίζεται η προσαρμογή του στις ομάδες των συνομηλίκων και στο σχολείο, τότε μπορεί να ζει ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του μέσα στην ένταση. Εάν πιστεύετε ότι η καθημερινότητα του παιδιού αλλά και ολόκληρης της οικογένειας έχει αρχίσει να διαταράσσεται εξαιτίας του φόβου του, τότε καλό θα ήταν να συζητήσετε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Στο θέμα των φοβιών, πέρα από την υποστήριξη που θα δοθεί στο παιδί, είναι εξίσου σημαντική και η συνεργασία των γονιών στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής, ώστε να αναζητήσουν τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται το παιδί τους και να βρουν τρόπους να διευκολύνουν την καθημερινότητά του.

Με τη συνεργασία της Μένης Σιώκου (ψυχολόγος-παιδαγωγός).

Οι 10 "πολεμικές" φωτογραφίες που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει

Χριστουγεννιάτικα δωρο-κουτάκια!

 Δέκα και σήμερα... Μένουν πλέον δέκα μέρες και μόνο δύο Σαββατοκύριακα, για να προετοιμάσουμε τα δωράκια που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά, πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έχω ήδη αναρτήσει δύο ιδέες για κεράσματα που έχω φτιάξει τα προηγούμενα χρόνια.

 Για όσους, όμως, θέλουν να φτιάξουν κάτι πιο μικρό από το πουγκί-αστέρι ή την χριστουγεννιάτικη καραμέλα, τα δωρο-κουτάκια με λίγα καραμελάκια, σοκολατάκια, ένα μικρό γούρι για το νέο έτος ή ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει σε αυτά, είναι μια πολύ καλή λύση! Και μάλιστα σας ετοίμασα τέσσερα διαφορετικά σχέδια-πατρόν για να διαλέξετε ή για να έχετε ποικιλία στα δωράκια σας!
    
Φτιάχνονται πολύ εύκολα! 
1. Απλά εκτυπώστε το πατρόν που σας αρέσει και αντιγράψτε το στο χαρτόνι.
2. Κόψτε προσεκτικά όλες τις γραμμές ΕΚΤΟΣ από τις διακεκομμένες, τις οποίες πρέπει μόνο να τσακίσετε. 
3. Ενώστε τις πλευρές που δεν έχουν το σχέδιο με το συρραπτικό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά στέκεται καλύτερα έτσι ;-)
4. Περάστε τη μία εγκοπή μέσα στην άλλη και τέλος...
Μένει μόνο να το γεμίσετε και να το χαρίσετε με αγάπη!
   
Αν έχετε χρόνο και δε θέλετε να είναι μονόχρωμα τα κουτάκια σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο χρώμα ή άλλο είδος χαρτονιού για το έλατο, το αστέρι, το μπισκότο ή τη μπάλα χιονάνθρωπο. Αφού φτιάξετε το κουτί με τη βοήθεια του πατρόν, σχεδιάστε, στο άλλο χαρτόνι που θα επιλέξετε, ΜΟΝΟ το σχέδιο (και τα δύο κομμάτια). Κολλήστε κάθε κομμάτι πάνω στο αντίστοιχό του στο κουτί και είστε έτοιμοι!   
Με απλό χαρτί ή χαρτόνι άλλου χρώματος


Με χαρτόνι με χρυσόσκονηΜε οντουλέ και απλό χαρτόνι και λίγη ζωγραφική :PΜε απλό χαρτόνι και ζωγραφική


Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε ακόμα περισσότερους τρόπους για να γίνουν όμορφα.
Αν θέλετε να σχηματίζεται κάτι άλλο στο κουτάκι σας, μπορείτε να αντιγράψετε το πατρόν χωρίς το σχέδιο και να φτιάξετε το δικό σας στη θέση του.

Όπως και να 'χει, ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, καλή σας επιτυχία!

Ελλάδα: η 6η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη

Στην 6η χειρότερη θέση μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά στη στέρηση υλικών αγαθών και στις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, ανέβηκε πέρυσι η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό ότι, το 76,3% του φτωχού πληθυσμού και το 30,8% του μη φτωχού, δηλώνει οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες, ύψους ακόμη και περίπου 540 ευρώ.

Έτσι, όχι μόνον ο φτωχός πληθυσμός της χώρας, αλλά και μέρος του μη φτωχού πληθυσμού, έχει πλέον δυσκολία για μία εβδομάδα διακοπών ετησίως, για γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι- ή ισοδύναμο για χορτοφάγους- κάθε δεύτερη ημέρα, για επαρκή θέρμανση της κατοικίας, για αγορές διαρκών αγαθών (όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη ΤV, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο ή αυτοκίνητο), για αποπληρωμή δανείων ή αγορών με δόσεις, για πληρωμή πάγιων λογαριασμών, κ.λπ.

Σύμφωνα δε με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2012 (εισοδήματα 2011), το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερείται, τουλάχιστον, τέσσερις από τις εννέα, συνολικά, διαστάσεις της υλικής στέρησης, ανέρχεται σε 19,5% το 2012. Το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 15,2% το 2011, σε 11,6% το 2010, σε 11% το 2009 και σε 11,2% το 2008.

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα βρέθηκε στην 6η χειρότερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μετά τη Βουλγαρία (44,1%), τη Ρουμανία (29,9%), τη Λετονία (26%), την Ουγγαρία (25,7%) και τη Λιθουανία (19,8%). Στην καλύτερη θέση μεταξύ των 30 χωρών, βρίσκεται η Ελβετία (0,8%).

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

• Ο πληθυσμός που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερείται, τουλάχιστον, τέσσερις από τις εννέα, συνολικά, διαστάσεις της υλικής στέρησης, είναι :

o 20,9% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών

o 34,7% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

o 20,7% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών

o 8,6% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση

o 14,3% του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω

• Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ελλείψεις βασικών ανέσεων στην κύρια κατοικία κατατάσσονται κατά καθεστώς ιδιοκτησίας, ως εξής:

o 3,6% των νοικοκυριών με ιδιόκτητη κατοικία και με οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κ.λπ.)

o 6,3% των νοικοκυριών με ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κ.λπ.)

o 9,9% σε ενοικιασμένη κατοικία

• Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου, ανέρχεται σε:

o 26,5% για το σύνολο του πληθυσμού

o 22,7% για τον μη φτωχό πληθυσμό

o 39,4% για τον φτωχό πληθυσμό

• Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης, ανέρχονται σε :

o 33,1% για το σύνολο του πληθυσμού

o 15,8% για τον μη φτωχό πληθυσμό

o 90,5% για τον φτωχό πληθυσμό

• Το 50,3% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού εκτιμάται σε 2,9%

• Το 76,3% του φτωχού πληθυσμού και το 30,8% του μη φτωχού δηλώνει οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες, ύψους περίπου 540 ευρώ

• Περιβαλλοντικά προβλήματα από παρακείμενη βιομηχανία ή προβλήματα από την κυκλοφορία αυτοκινήτων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 26,4% του συνολικού πληθυσμού, ενώ ποσοστό 19,8% του ίδιου πληθυσμού αναφέρει ως πρόβλημα τους βανδαλισμούς και την εγκληματικότητα στην περιοχή του

• Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία να έχει ικανοποιητική θέρμανση ανέρχεται σε 26,7% το 2012- από 16,4% το 2008-, ενώ αντίστοιχα για τον φτωχό πληθυσμό είναι 47,6% το 2012 (από 33% το 2008) και για τον μη φτωχό πληθυσμό 20,8% το 2012 (από 12,1% το 2008) • Το 35,7% του μη φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ από τις συνολικές δαπάνες στέγασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον φτωχό πληθυσμό εκτιμάται σε 62,6%

• Το 40,3% του πληθυσμού που έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή αυτού ή των δόσεων

• Το 51,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει δυσκολία στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών εγκαίρως, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου, κ.λπ.

• Το 55,5% του φτωχού πληθυσμού αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του

• Το ελάχιστο μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νοικοκυριών της χώρας ανέρχεται, κατά δήλωσή τους, σε 1.940 ευρώ. Τα φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται 1.677 ευρώ, ενώ τα μη φτωχά νοικοκυριά 2.014 ευρώ

• Το 21% του φτωχού πληθυσμού, το 9,8% του μη φτωχού πληθυσμού και το 12,3% του συνολικού πληθυσμού δεν διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, ενώ το 16% των φτωχών νοικοκυριών, το 7,5% των μη φτωχών και το 9,4% του συνόλου των νοικοκυριών δεν διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν και τον χρειάζονται, λόγω οικονομικής αδυναμίας

•Χειρότερες, τέλος, είναι οι καταστάσεις για τις γυναίκες (16,3% ηλικίας 65 ετών και άνω), σε σύγκριση με τους άνδρες (11,8% ηλικίας 65 ετών και άνω).

Εφορία και ΣΔΟΕ θα μπαίνουν στα σπίτια και με το νόμο! Οι «κρυφές» διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

- Έλεγχοι της εφορίας όλο το 24ωρο
- "Εισβολή" στα σπίτια φορολογούμενων, θα γίνεται παρουσία εισαγγελέα
- Τι προβλέπεται αν έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα
- Θα βάζουν λουκέτο σε επιχειρήσεις και οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εκτός από το ΣΔΟΕ
- Τι θα ισχύει για όσους αμείβονται με "μπλοκάκι"
- Παρατείνεται για ένα χρόνο η απόσυρση αυτοκινήτων
- Μέχρι 30 Απριλίου οι φορολογικές δηλώσεις, σε 3 διμηνιαίες δόσεις ο φόρος

«Κρυφές» φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα 54 άρθρα του πολυνομοσχέδιου του υπουργείου Οικονομικών.
Ανάμεσά τους ακόμη και η πρόβλεψη για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ακόμη και στα σπίτια των φορολογουμένων και μάλιστα επί 24ωρης βάσης! Θα γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αν έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα, η έρευνα θα περιορίζεται μόνο στους χώρους όπου ασκείται αυτή η δραστηριότητα.
Το ΣΔΟΕ θα κάνει ελέγχους όλο το 24ωρο, ενώ δικαίωμα να βάζουν λουκέτο σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν θα έχουν στο εξής και οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την παράταση για ακόμη ένα χρόνο του μέτρου της απόσυρσης αυτοκινήτων, τη μείωση του φόρου μεταβίβασης στο 3%.

- Έλεγχοι και στα σπίτια: Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.

- Μειώνεται ο Φόρος μεταβίβασης: Μειώνεται στο 3% από της αρχές του 2014 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ενώ η μείωση δεν αφορά τις μεταβιβάσεις που γίνονται από χαριστική αιτία όπως γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά.

- Φορολογικοί έλεγχοι 24 ώρες: Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο, ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.

- Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια: Για τους φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών καταργείται ο περιορισμός των 9.250 ευρώ που αφορούσε στις επιχειρηματικές δαπάνες.
Για τα επόμενα 10 χρόνια τα αυτοκίνητα του Αγίου Όρους θα μεταβιβάζοντι χωρίς φόρους
- Απόσυρση Ι.Χ.: Παρατείνονται τα κίνητρα για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων που η άδειά τους έχει εκδοθεί έως τέλος του 2000, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014.

- Φορολογικά μπόνους σε κατοίκους μικρών νησιών: Αυξάνεται από 25.000€ σε 37.500€ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές, για επιχειρήσεις στα νησιά. Όμως η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

- Τριετής φόρος σε πλοιοκτήτες: Από το 2014 έως και το 2016 θα καταβληθεί έκτακτη παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ίση με το διπλάσιο του τελικού φόρου που βεβαιώθηκε την προηγούμενη χρονιά για κάθε πλοίο. Τα προσδοκώμενα έσοδα στην τριετία είναι 300εκ.€

- Φορολογία Ανέργων: Κατά τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων των ανέργων, εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελευθέρων επαγγελματιών. Άρα με μεγαλύτερη κλίμακα

- Καθυστερούμενοι μισθοί ή συντάξεις: Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται. (Στους μισθούς ή συντάξεις που δίνονται κανονικά η παρακράτηση γίνεται με βάση την κλίμακα)

- Δεν θα τηρούνται βιβλία για συναλλαγές μετοχών: Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μερίδια προσωπικών εταιρειών αλλά και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η απαλλαγή αφορά σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες καθώς και για κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ΄ επάγγελμα με τις παραπάνω συναλλαγές και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

- Τρεις μήνες για κατάθεση φορολογικών εισοδήματος: Από 1 Φεβρουάριο έως 30 Απριλίου θα γίνεται από του χρόνου η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων (από 30 Ιουνίου που ισχύει σήμερα). Σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις θα μπορεί να καταβάλλεται ο φόρος. Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ τότε ισχύει η έκπτωση του 1,5%.

- Πόροι ΟΤΑ: Μετά την κατάργηση του ΦΑΠ, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα λαμβάνουν το 11,3% των εσόδων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

- Αυτοκίνητα Αγίου Όρους: Αυτοκίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί ατελώς από τις Μονές, μπορούν να μεταβιβάζονται, χωρίς φόρους και δασμούς -με εξαίρεση τον ΦΠΑ- για τα επόμενα δέκα χρόνια.

- Συνταξιοδότηση Γενικών Δ/ντων υπουργείων: Καταργείται η δυνατότητα των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων των υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια, να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.
Από 1 Φεβρουάριο έως 30 Απριλίου πλέον η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων
- Δαπάνες επιχειρήσεων: Οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των καθαρών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Επίσης αναγνωρίζονται και οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένες κατά 30%.

- Εργαζόμενοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του κυρίου φόρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή που εισέπραξαν.

- Προσδιορισμός φόρου: Με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα προσδιορίζεται το εισόδημα και για φυσικά πρόσωπα. Όπως γίνεται σήμερα για τους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, οι ελεγκτές θα μπορούν να προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα

Κακοί βαθμοί; Don’t panic!

Τι γίνεται όταν το παιδί μας φέρνει κακούς βαθμούς στο σπίτι; Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Μπορεί ως γονείς να απογοητευόμαστε αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, ούτε για εμάς ούτε-κυρίως- για το παιδί μας. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, καλούμαστε να υπηρετήσουμε τη συμβουλή των μεγαλυτέρων μας ότι «οι βαθμοί δεν είναι το παν» γιατί αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνο που προέχει είναι αφενός να βοηθήσουμε το παιδί μας να καταγράψει καλύτερες επιδόσεις, αφετέρου να χτίσουμε την αυτοεκτίμησή του και να μην επιτρέψουμε σε μια παροδική αποτυχία να το καταβάλει.
10 συμβουλές για να ξεπεράσει το σκόπελο των βαθμών
1. Επαινέστε το παιδί σας. Δείτε προσεκτικά τους βαθμούς του και αναφερθείτε σε κάτι θετικό. Μπορεί για παράδειγμα το παιδί να είναι καλό στα καλλιτεχνικά ή η δασκάλα του να σημειώνει ότι προσπαθεί πολύ. Αυτό από μόνο του είναι κάτι αξιέπαινο.
2. Καθησυχάστε το παιδί σας ότι θα προσπαθήσετε μαζί ώστε να τα πάει καλύτερα σε τομείς που υστερεί. Βοηθήστε το ώστε να θέσει λογικούς στόχους για το μαθησιακό του μέλλον. Μπορεί εκείνο να υποσχεθεί γενικώς ότι θα διαβάζει περισσότερο, αλλά αυτό είναι κάπως αφηρημένο. Θα βοηθήσει περισσότερο, ενδεικτικά, αν θέσει ως στόχο να ανεβάσει το 13 που έχει στα Μαθηματικά στο 15.
3. Μιλήστε με τον καθηγητή. Μάθετε τι κρύβεται πίσω από τη χαμηλή βαθμολογία: το ότι δεν κάνει τις εργασίες για το σπίτι, δεν αποδίδει στα διαγωνίσματα ή ότι έχει κάποια κενά αντίληψης; Κι αυτό διότι ο προσδιορισμός του προβλήματος θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις στρατηγικές εκείνες που θα το ξεπεράσουν.
4. Βοηθήστε το με το διάβασμα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να γίνεται τις ώρες που βολεύει εσάς, αλλά τις ώρες που βολεύει το παιδί σας. Ελέγξτε τις ασκήσεις και προσφέρετε τη βοήθειά σας σε θέματα που το δυσκολεύουν. Αν νιώθετε ότι δεν τα καταφέρνετε ζητήστε βοήθεια. Ενημερωθείτε για προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο ή για συμφέροντα-οικονομικά-ιδιαίτερα μαθήματα.
5. Μάθετε το στυλ μάθησης του παιδιού σας. Για παράδειγμα, έχει οπτική ή ακουστική μνήμη; Πόσες πληροφορίες μπορεί να συγκρατήσει; Χρησιμοποιήστε στρατηγικές που εστιάζουν στο προσωπικό στυλ μάθησης του παιδιού σας.
b82cc1ea8bdb8fb0215358fccfcc78456. Δώστε του κίνητρο. Αξιοποιήστε ειδικά ενδιαφέροντα και «χτίστε» βήμα-βήμα την επιτυχία. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας δυσκολεύεται στα Μαθηματικά, ένα ειδικό παιχνίδι στον υπολογιστή με μαθηματικές πράξεις μπορεί να το βοηθήσει και παράλληλα να το διασκεδάσει. Έξτρα tip: προτιμήστε αντί να το τιμωρήσετε για τη χαμηλή βαθμολογία, να το ανταμείψετε για μια καλή επίδοση.
7. Αποκλείστε μαθησιακές δυσκολίες. Για παράδειγμα, τα παιδιά με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής μπορεί να εμφανίσουν και μαθησιακές δυσκολίες. Αν, λοιπόν, το παιδί σας προσπαθεί αλλά παρόλα αυτά δεν αποδίδει, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στους δασκάλους του προκειμένου να περάσει τα ειδικά τεστ.
8. Αναθεωρήστε το πρόγραμμα του παιδιού. Το βεβαρημένο πρόγραμμα με εξωσχολικές δραστηριότητες είναι δυνατό να του αποσπά ενέργεια, χρόνο και συγκέντρωση.
9. Μην ξεχνάτε ποτέ να επιβραβεύετε την προσπάθεια και τον κόπο του. Αναδείξτε τομείς όπου πηγαίνει καλύτερα και εξωτερικεύστε του την ικανοποίησή σας γι’ αυτό. Αυτό ισχύει και για πράγματα εκτός σχολείου, όπως ένα σπορ.
10. Τηρήστε ένα πιστό πρόγραμμα μαζί με το παιδί σας ανεξάρτητα από την πορεία των βαθμών του. Χτίστε σχέση επικοινωνίας μαζί του και μαζί με τους δασκάλους του.

Τι σημαίνει το χρώμα των ούρων;

Αμερικανοί επιστήμονες από την Κλινική Κλίβελαντ δημιουργούν ένα εύχρηστο, επεξηγηματικό γράφημα
Από το «υγιές» αχνοκίτρινο ως το πιθανώς επικίνδυνο καφέ χρώμα, τα ούρα μπορούν να παίξουν τον ρόλο ενός δείκτη υγείας υποδεικνύοντας ότι (πιθανώς) κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό.
Αμερικανοί ειδικοί από την Κλινική Κλίβελαντ, στο Οχάιο, εξηγούν πως το χρώμα των ούρων ποικίλλει, ξεκινώντας από διάφανο κίτρινο και καταλήγοντας σε σκούρο καφέ. Η κάθε χρωματική «πινελιά» στη συγκεκριμένη γκάμα ωστόσο σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον οργανισμό μας. Ετσι οι επιστήμονες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα γράφημα όπου το κοινό θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να κατανοήσει πότε θα πρέπει να θορυβηθεί από το χρώμα των ούρων του.
Ο πληθυσμός, αναφέρουν οι ειδικοί, θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση σε περίπτωση που το χρώμα των ούρων του αλλάξει. Σε μεγάλο βαθμό το χρώμα οφείλεται στα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού. Για παράδειγμα, όταν τα ούρα είναι άχρωμα, μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος πίνει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και ενδεχομένως πρέπει να περιορίσει την κατανάλωσή του.
Ατενίζοντας τη… λεκάνη
Το διάφανο κιτρινωπό χρώμα, του άχυρου, σημαίνει ότι τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού βρίσκονται σε υγιή επίπεδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο το κίτρινο σκουραίνει τόσο αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη του οργανισμού για νερό.
Εκτός από τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού, όμως, το χρώμα των ούρων μπορεί να σηματοδοτεί και άλλους κινδύνους, όπως π.χ. τον κίνδυνο ουρολοίμωξης ή άλλων σοβαρότερων νόσων.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για κατανάλωση αρκετής ποσότητας νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως επίσης και τη σημασία της παρατηρητικότητας - σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος διαφοροποίηση στο χρώμα των ούρων του που δεν είναι παροδική αλλά φαίνεται να επιμένει, τότε καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με τον γιατρό του.
Το πορτοκαλί χρώμα πάλι θα μπορούσε να υποδηλώνει μη ικανοποιητικά επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού. Η λήψη φαρμάκων θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει το χρώμα των ούρων αλλάζοντάς το.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κόκκινο χρώμα στα ούρα είναι εκείνο που θα έπρεπε να κινητοποιήσει τους πάντες. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στο χρώμα των ούρων μπορεί να οφείλεται και στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε χρωστικές ουσίες, π.χ. παντζάρια, μύρτιλλα κτλ. Ωστόσο, αν κάποιος παρατηρεί ότι έχει κόκκινα ούρα και δεν έχει φάει κάποια τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές ουσίες, τότε ο χρωματισμός αυτός θα μπορούσε να οφείλεται σε ύπαρξη αίματος.
Τέλος, αν κάποιος παρατηρήσει ότι τα ούρα του έχουν γίνει πιο «αφρώδη», τότε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει είτε ότι καταναλώνει υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης στη διατροφή του είτε ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στους νεφρούς.
tovima.gr