Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών ( γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου κ. Τσίπρα ) από ΔΟΕ

 
Αθήνα 8/11/2013

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος Πύργου) όσων αφορά στο θέμα της ασφάλισης μαθητών από φορείς (Δήμοι, Σύλλογοι Γονέων, κλπ.) το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας αποστέλλει γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου κ. Τσίπρα σχετικά με την χορήγηση προσωπικών στοιχείων των μαθητών από τους  Διευθυντές  Σχολικών  Μονάδων. 
 Η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου  
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για την ανάγκη επανόρθωσης των αδικιών από τις ενέργειες Υπουργείου, Περιφερειών και ΠΥΣΠΕ από ΔΟΕ

 
Αρ. Πρωτ.365  Αθήνα 8/11/2013
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
3. ΠΥΣΠΕ

Θέμα: Ανακοίνωση για την ανάγκη επανόρθωσης των αδικιών από τις ενέργειες Υπουργείου, Περιφερειών και ΠΥΣΠΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την έναρξη της σχολικής χρονιάς κατήγγειλε με κάθε τρόπο την αλυσίδα  παράνομων  ενεργειών  που ξεκίνησαν από το, έωλο νομικά κι απαράδεκτο παιδαγωγικά, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας στις 9/9/2013 με βάση το οποίο θεωρήθηκαν ως «πλεονασματικοί» εκατοντάδες εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλο ΠΥΣΠΕ από αυτό στο οποίο ανήκουν οργανικά.
Με σειρά αποφάσεών του (12,17,19,22 και 24 Σεπτεμβρίου) το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε πώς δεν αποδέχεται αυτές τις μεθοδεύσεις που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό προχώρησε, πέρα από την καταγγελία των πράξεων της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης, και σε σειρά ενεργειών νομικού χαρακτήρα (εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Παιδείας και προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης κατά των αποφάσεων μετακίνησης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ).
Αναδείξαμε, επίσης, το τεράστιο ζήτημα που δημιουργείται από το γεγονός ότι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποκαθιστούν τη λειτουργία των ΠΥΣΠΕ, τα οποία έχουν καταστήσει ανενεργά μη καλώντας τα σε συνεδρίαση (περίπτωση αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Α' Αθήνας κ.α.), τοποθετώντας  μόνοι τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και προχωρώντας σε εκτέλεση πάσης φύσης πράξεις, αρμοδιότητας των ΠΥΣΠΕ και όχι δικής τους.
Τα παραπάνω φαινόμενα δυστυχώς συνεχίζουν να υφίστανται. Αυθαίρετες μετακινήσεις, μη πραγματοποίηση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε θέσεις απ' όπου μετακινήθηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σε πάρα πολλά ΠΥΣΠΕ της χώρας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει, για μια ακόμη φορά, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να ενεργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος σχετικά με τη λειτουργία των ΠΥΣΠΕ και να άρουν άμεσα όλες τις αδικίες στις οποίες έχουν υποβληθεί εκατοντάδες συναδέλφων μας.
Ειδικά για τις περιπτώσεις, όπως αυτή της Περιφέρειας Αττικής, θεωρούμε αυτονόητο πως οι εκπαιδευτικοί που παρανόμως απομακρύνθηκαν από το ΠΥΣΠΕ στο οποίο ανήκουν, και στη θέση τους τοποθετήθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις θέσεις τους. 

ΟΛΜΕ: Νέα μαζική αίτηση ακύρωσης για τη διαθεσιμότητα

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
www.olme.gr
olme@otenet.gr

Αθήνα, 7/11/2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί από την ομοσπονδία νέα μαζική αίτηση ακύρωσης για τη νέα διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας (30-10-13). Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Σχέδιο Νόμου: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργούνται. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με τις ως άνω καταργούμενες διατάξεις και αφορά υπαλλήλους ή λειτουργούς του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικών αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού παύει να ισχύει.
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αναριθμείται σε παράγραφο 6.

Άρθρο 2
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
 1. Το άρθρο 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ` ανώτατο όριο.
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού 2 έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.»
2. Το άρθρο 62 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«Άρθρο 62
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ` ανώτατο όριο.
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.»
Άρθρο 3
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Aναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερώνν τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»
Άρθρο 4
Εκπαιδευτικές άδειες
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)) προστίθεται το εξής εδάφιο: «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως.»

Άρθρο 5
Άδειες εξετάσεων
1. Η παρ. 2 του άρθρο 60 Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»
Άρθρο 6
Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
2.Το εδάφιο γ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ΄της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 καταργούνται.

Το υπ. Οικονομικών για τις υπερωρίες των Προισταμένων ολιγοθέσιων σχολείων

"Προκειμενου να διευκολυνθεί η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους Προισταμένους των ολιγοθέσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία λειτουργούν σαν οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ή επιπέδου Διεύθυνσης".
Την απάντηση αυτή έδωσε, εγγράφως, στη Βουλή ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας, σε σχετική  ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
 Ο κ. Σταικούρας στην απάντησή του σημειώνει πως « για το συγκεκριμένο θέμα αρμόδιο να αποφανθεί είναι το υπουργείο Παιδείας».
Παράλληλα   ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας υπενθυμίζει πως «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011, δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης».

Αϋπνία: 10 σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας

Ξέρετε ότι  η έλλειψη ύπνου μπορεί να σας κάνει να είστε γκρινιάρης/α και σκυθρωπό/ή; Μπορεί να μην γνωρίζετε αν μπορεί και πώς να επηρεάσει  τη σεξουαλική ζωή σας , τη μνήμη, την υγεία, την εμφάνιση , ακόμη και την ικανότητα να χάσετε βάρος . Εδώ είναι 10 έκπληξη  και σοβαρές  επιπτώσεις της διαταραχής ύπνου .
1.  Η υπνηλία προκαλεί ατυχήματα: Η στέρηση ύπνου ήταν ένας παράγοντας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία : το 1979 το πυρηνικό ατύχημα στο Three Mile Island, η τεράστια πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez, το 1986 πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ , και άλλα. Αλλά η απώλεια του ύπνου είναι επίσης ένα μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια κάθε μέρα στο δρόμο . Η υπνηλία μπορεί να επιβραδύνει το χρόνο αντίδρασης όσο και η οδήγηση υπό την επήρεια . Η Εθνική Υπηρεσία Διοίκησης  Οδικής Ασφάλειας εκτιμά ότι η κόπωση είναι αιτία σε 100.000 συντριβές αυτοκινήτων και 1.550 crash - που σχετίζονται με θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε άτομα  κάτω των 25 ετών . Οι μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου και η κακή ποιότητα του ύπνου , μπορούν να οδηγήσουν  σε ατυχήματα και τραυματισμούς στην εργασία . Σε μια μελέτη , οι εργαζόμενοι οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την υπερβολική υπνηλία κατά την ημέρα είχαν σημαντικά περισσότερα εργατικά ατυχήματα , ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα εργασίας
2.Επιβράδυνση Γνωστικών Λειτουργιών:  Ό ύπνος διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον τρόπο σκέψης και μάθησης . Η έλλειψη ύπνου βλάπτει τις γνωστικές διαδικασίες  με πολλούς τρόπους . Πρώτον, μειώνει  την προσοχή, την εγρήγορση , την συγκέντρωση  του συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων . Αυτό καθιστά πιο δύσκολη τη διαδικασία μάθησης . Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας , διάφοροι κύκλοι ύπνου παίζουν σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση και ανάκληση πληροφοριών . Αν δεν κοιμάστε αρκετά , δεν θα είστε σε θέση να θυμηθείτε τι καινούριο μάθατε κατά τη διάρκεια της ημέρας .
3. Σοβαρά προβλήματα υγείας: Διαταραχές του ύπνου και χρόνια απώλεια ύπνου μπορεί να σας βάλει σε κίνδυνο για :
Καρδιοπάθεια
Έμφραγμα
Καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιακή αρρυθμία
Υψηλή αρτηριακή πίεση
Διαβήτης
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις , το 90 % των ατόμων με αϋπνία  - μια διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από το πρόβλημα κάποιος να κοιμηθεί και να παραμείνει κοιμισμένος - έχουν επίσης και άλλες προϋπόθεσεις  για την υγεία .
4. Η έλλειψη ύπνου σκοτώνει τη σεξουαλική ορμή: Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα άτομα τα αποία αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου  αναφέρουν χαμηλότερα λίμπιντο και λιγότερο ενδιαφέρον για το σεξ . Εξάντληση ενέργειας , υπνηλία , και αύξηση της έντασης  μπορρεί να ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό. Για τους άνδρες με άπνοια στον ύπνο , ένα αναπνευστικό πρόβλημα που διακόπτει τον ύπνο , μπορεί να υπάρχει  και να είναι ένας άλλος παράγοντας στη σεξουαλική ύφεση . Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism το 2002 δείχνει ότι πολλοί άνδρες με άπνοια ύπνου έχουν επίσης  χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης . Στη μελέτη , σχεδόν στο ήμισυ των ανδρών που έπασχαν από σοβαρή άπνοια ύπνου διαπιστώθηκε, επίσης,  ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, κατά τη διάρκεια της νύχτας .
5. Κατάθλιψη:  Με την πάροδο του  χρόνου , η έλλειψη ύπνου και οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να συμβάλλουν στα συμπτώματα της κατάθλιψης. Σε μια δημοσκόπηση  στην Αμερική  το 2005, οι άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη ή άγχος είχαν περισσότερες πιθανότητες να κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες το βράδυ .
Η πιο κοινή διαταραχή του ύπνου , η αϋπνία, έχει την ισχυρότερη σύνδεση με κατάθλιψη. Σε μια μελέτη του 2007 από 10.000 άτομα , τα άτομα με αϋπνία είχαν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη , από εκείνους που δεν είχαν . Στην πραγματικότητα , η αϋπνία είναι συχνά ένα από τα πρώτα συμπτώματα της κατάθλιψης.
Αϋπνία και κατάθλιψη τροφοδοτούν  η μία την  άλλη.  Η απώλεια ύπνου συχνά επιδεινώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης , και η κατάθλιψη  δυσκολεύει το άτομο να κοιμηθεί ή να παραμείνει στη διάρκεια του ύπνου . Η θετική πλευρά είναι  πως  η αντιμετώπιση των προβλημάτων ύπνου μπορεί να βοηθήσει την κατάθλιψη και τα συμπτώματά της, και το αντίστροφο .
6. Ρυτιδιασμένο  Πρόσωπο: Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει θαμπή επιδερμίδα, χλωμό δέρμα και  πρησμένα μάτια μετά από μερικές νύχτες  που έχασαν τον ύπνο τους . Αλλά αποδεικνύεται ότι η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή  της επιδερμίδας , λεπτές γραμμές και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια . Όταν δεν κοιμάστε αρκετά , το σώμα σας απελευθερώνει περισσότερη κορτιζόλη, ορμόνη του στρες . Σε υπερβολικές ποσότητες , η κορτιζόλη μπορεί να σπάσει το κολλαγόνο του δέρματος , η πρωτεΐνη που κρατά το δέρμα ελαστικό και λείο . Η απώλεια ύπνου  προκαλεί επίσης το σώμα να απελευθερώσει πολύ λίγη ανθρώπινη αυξητική ορμόνη. Όταν είμαστε νέοι , η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη προωθεί την ανάπτυξη . Καθώς μεγαλώνουμε , βοηθά στην αύξηση της μυϊκής μάζας ,να  πυκνώσει το δέρμα  και να ενισχύσει τα οστά .
7. Απώλεια Μνήμης: Θέλετε ναβελτιώσετε τη μνήμη σας ; Προσπαθήστε να κοιμάστε περισσότερες ώρες .
8. Η απώλεια ύπνου μπορεί να σας κάνει να κερδίσετε  βάρος:  Η έλλειψη ύπνου φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση της πείνας και της όρεξης, και, ενδεχομένως, με την παχυσαρκία . Σύμφωνα με μια μελέτη του 2004 , οι άνθρωποι που κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες την ημέρα είχαν σχεδόν 30 τοις εκατό περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι από εκείνους που κοιμόντουσαν επτά έως εννέα ώρες.
Δεν είναι μόνο η έλλειψη ύπνου που φαίνεται να τονώνει την όρεξη . Τονώνει επίσης τους πόθους για τα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά , πλούσια σε υδατάνθρακες τρόφιμα . Οι τρέχουσες μελέτες εξετάζουν εάν ο επαρκής ύπνος θα πρέπει να είναι ένα τυπικό μέρος των προγραμμάτων απώλειας βάρους .
9. Κίνδυνος θανάτου:  Βρετανοί ερευνητές εξέτασαν πώς η θνησιμότητα επηρεάζεται από τον ύπνο σεπάνω από 10.000 Βρετανούς δημοσίους  υπαλλήλους ιπάνω από δύο δεκαετίες. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν το 2007 , έδειξαν  ότι όσοι είχαν μειώσει τον ύπνο τους από επτά σε πέντε ώρες ή λιγότερο τη νύχτα,  διπλασιαζόταν σχεδόν ο κίνδυνος θανάτου από όλες τις αιτίες . Συγκεκριμένα , η έλλειψη ύπνου διπλασίαζε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο .
10 . Ανικανότητα στη Λήψη Αποφάσεων: Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη δική μας ερμηνεία των γεγονότων . Αυτό βλάπτει την ικανότητά μας να παίρνουμε σωστές αποφάσεις , διότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις καταστάσεις και να ενεργούμε κατάλληλα . Οι  άνθρωποι που στερούνται  τον ύπνο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε κακές  αποφάσεις, όταν πρόκειται για την αξιολόγηση των αποφάσεων . Αλλά και  αν νομίζετε ότι είστε μια χαρά με λιγότερο ύπνο , είστε πιθανώς λάθος .

Κρύο ή ζεστό μπάνιο; Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία;

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο ακμαίοι λαοί ήτανε γνώστες της ευεργετικής επίδρασης του κρύου νερού. Οι αρχαίοι πολεμιστές Σαμουράι ρίχνανε κάθε πρωί ένα κουβά κρύο νερό πάνω τους για να καθαρίζεται το πνεύμα και  το σώμα τους. Στους αρχαίους Έλληνες επίσης, ήταν γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες του κρύου νερού. Μετά το ζεστό μπάνιο συνήθως, ακολουθούσε μπάνιο με κρύο νερό που λεγόταν «ψυχρολουσία». Οι δε Σπαρτιάτες προτιμούσαν τα ψυχρά λουτρά στα νερά του Ευρώτα για σκληραγώγηση, αλλά χρησιμοποιούσαν και ατμόλουτρο που λεγόταν πυριατήριο. Χρησιμοποιούσαν το πυριατήριο για να προκληθεί εφίδρωση. Μετά την εφίδρωση του σώματος,  λούζονταν στα κρύα νερά του Ευρώτα. Με αυτόν τον τρόπο σκληραγωγούνταν στις καιρικές μεταβολές. 
 
Σήμερα, αρκετοί Φινλανδοί και Εσθονοί συνεχίζουν την παράδοση, καθώς συνηθίζουν, μετά τη σάουνα, να βουτάνε μέσα σε τρύπες πάγου που έχουν ανοίξει ειδικά για την περίσταση μέσα σε παγωμένες λίμνες.
 
Το κρύο ντους έχει πολλά οφέλη. Να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε «κρύο ντους», δεν εννοούμε να βουτήξετε μέσα σε παγωμένο νερό,  αλλά να κάνετε ντους ξεκινώντας με χλιαρό νερό το οποίο βαθμιαία κρυώνετε. Τελειώνετε πάντα  με κρύο νερό.
 
Αναφέρουμε  παρακάτω μερικά από τα οφέλη του οργανισμού μας από ένα κρύο ντους.
 
1. Βελτιώνει την κυκλοφορία - Αποτοξινώνει
 
Το ζεστό νερό προκαλεί το αίμα να κινηθεί προς το δέρμα, ενώ το κρύο νερό αντίστροφα. Ο οργανισμός αντιδρά στο κρύο νερό αυξάνοντας τη ροή του αίματος προς τα όργανα του σώματος για να τα κρατήσει ζεστά.  Έτσι βελτιώνετε η  κυκλοφορία του αίματος, το οποίο με τη σειρά του  βοηθάει στην αποβολή των τοξινών από το σώμα. 
 
Η Υγιής κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την υπέρταση και τη σκλήρυνση των αρτηριών.
 
2. Διατηρεί το δέρμα και τα μαλλιά υγιή
 
Ξέρετε ότι το να πλένετε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό,  ανοίγει τους πόρους του δέρματος. Έτσι καθαρίζει το δέρμα του προσώπου πολύ καλά! Είναι, όμως εξίσου σημαντικό, αφού καθαριστούν οι πόροι, να κλείνουν. Αυτή την τόσο σημαντική δουλειά αναλαμβάνει να την κάνει το κρύο νερό. Έτσι, αποτρέπει το φράξιμο των πόρων. Επίσης, το κρύο νερό συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας το πρήξιμο του προσώπου και εμποδίζοντας την εμφάνιση των μαύρων κύκλων.

Γενικά, διατηρεί το δέρμα νεανικό, σφιχτό, ελαστικό και λαμπερό.
 
Για τα μαλλιά, το κρύο  νερό κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει στο δέρμα. Κλείνει τους πόρους στο τριχωτό της κεφαλής και έτσι  εμποδίζει να εισέρχονται εξωτερικοί ρύποι. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να θεραπεύει τη ξηροδερμία και λιπαρότητα. Έτσι, τα  μαλλιά είναι πιο πυκνά, υγιή και λαμπερά.
 
3. Ενισχύει το Ανοσοποιητικό Σύστημα
 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες που κάνουν τακτικά ένα κρύο ντους, έχουν  μια αύξηση στον αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων σε σύγκριση με τις γυναίκες που επιλέγουν το ζεστό ντους. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που εμπλέκονται στην προάσπιση του σώματος έναντι των λοιμώξεων, των ασθενειών και των ιών. Οι αυξημένοι ρυθμοί στο μεταβολισμό που προκαλούνται από το κρύο ντους, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και  δημιουργούν περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια.
 
4. Αποτρέπει την κατάθλιψη και προκαλεί γενική ευεξία
 
Κάνοντας ένα κρύο ντους, ερεθίζεται το σημείο εκείνο του εγκεφάλου που δίνει εντολή για την αύξηση της νοραδρεναλίνης. Η νοραδρεναλίνη ανεβάζει τη διάθεση, την ενέργεια, την απόδοση και βοηθά στην ανακούφιση από την κατάθλιψη. Ισορροπεί επίσης, το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο όχι μόνο σας κρατά σε εγρήγορση, αλλά μετριάζει το άγχος και ρηλαξάρει τον οργανισμό.
 
5. Αυξάνει το μυϊκό τόνο.

Με την επιτάχυνση της μικροκυκλοφορίας του αίματος, προκαλεί έντονη αποτοξίνωση και αυξάνει το μυϊκό τόνο.
 
6. Τονώνει την αυτοπεποίθηση και την ερωτική διάθεση.

Τέλος, τονώνει την ερωτική διάθεση, μέσω της αύξησης των αντίστοιχων ορμονών και αυξάνει την αυτοπεποίθηση.
 
Το πιο δύσκολο μέρος στο  κρύο ντους είναι οι πρώτες στιγμές, όταν οι σταγόνες του κρύου νερού πέφτουν πάνω σας. Αλλά, όλα είναι μια συνήθεια και η συνήθεια του κρύου ντους είναι από τις πλέον υγιεινές και ευεργετικές.
 
Απολαύστε τα οφέλη ενός κρύου ντους, και είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε και πολλά και καλά χρόνια.

Προθεσμία 50 ημερών για τις αποδείξεις

Τη λαϊκή ρήση «των φρόνιμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» θα πρέπει να ακολουθήσουν από τώρα μισθωτοί και συνταξιούχοι, για να μην έχουν αργότερα περιπέτειες με την Εφορία.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι βρίσκονται και φέτος αντιμέτωποι με το χαρτοβασίλειο των αποδείξεων καθώς θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους και με μέγιστο απαιτούμενο όριο τα 10.500 ευρώ. Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις από τις απαιτούμενες, δεν έχουν το παραμικρό κέρδος.

Αν λείπουν όμως αποδείξεις, απειλούνται με ποινή φόρου 22% επί της διαφοράς. Ετσι, μετά το τέλος του χρόνου περισσότεροι από 3,5 εκατ. φορολογούμενοι έχουν την τελευταία ευκαιρία να μαζέψουν τα πολύτιμα «χαρτάκια». Οχι για να γλιτώσουν φόρο, αλλά για να μην πληρώσουν περισσότερα.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος»ΠΗΓΗ: Εθνος

Πως να συντηρήσετε το τζάκι σας - Τι ξύλα να καίτε - Συναγερμός για την αιθαλομίχλη

Συναγερμός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης, φαινόμενο που εμφανίστηκε πέρυσι στα μεγάλα αστικά κέντρα μετά από 40 χρόνια. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης οδήγησε τους πολίτες στα καυσόξυλα ενώ συχνά πολλοί έκαιγαν ότι έβρισκαν για να ζεσταθούν. Μάθετε τι ξύλα να καίτε και πως να συντηρήσετε σωστά το τζάκι σας.

Για να μη γίνουν και φέτος τα μεγάλα αστικά κέντρα θάλαμος αερίων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει να πάρει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αιθαλομίχλης καθώς πέρυσι τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα και τα αιωρούμενα σωματίδια, σε ορισμένες περιοχές τριπλασιάστηκαν.
Οι πληροφορίες λένε ότι θα βγαίνει απαγορευτικό για τζάκια και ξυλόσομπες ανά περιοχή και ανάλογα με τη συγκέντρωση επικίνδυνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα στάδιο προειδοποίησης, όταν οι συγκεντρώσεις που εντοπίζονται είναι από 100 ως 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Στο στάδιο αυτό θα υπάρχει προτροπή προς τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση.

ΦΩΤΟ NEWSIT
ΦΩΤΟ NEWSIT

Στο δεύτερο στάδιο όμως και όταν οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων ξεπερνούν τα 150 μικρογραμμάρια εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης.

Το φαινόμενο της αιθαλομίχλης επιδεινώνεται όποτε υπάρχει άπνοια και οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων

Εδώ βέβαια ξεκινούν και τα ερωτήματα. Ποιος και πως θα επιβάλλει το μέτρο; Θα υπάρχουν... περιπολίες από ειδικά συνεργία; Θα γίνονται “εισβολές” σε διαμερίσματα για να διαπιστωθεί εάν είναι το τζάκι ή η σόμπα αναμμένη καθώς σε μια πολυκατοικία είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποιος καίει και ποιος όχι;

Πως να συντηρήσετε το τζάκι σας

Ο καθαρισμός του τζακιού και της καμινάδας ειναι ενα καθήκον που δεν πρέπει να αμελούν όσοι χρησιμοποιούν το τζάκι τους και την ξυλόσομπα τους για να ζεσταθούν.

Οπως εξηγεί στο Newsit o Γιώργος Κασκαλίδης "ο καθαρισμός γίνεται με μια ειδική ντιζα ενσωματομένη με  συρματόβουρτσα που μπαίνει στην καμινάδα. Φυσικά πρώτα μονώνεται η εστία για για να μη γίνει όλο το σπίτι μαύρο. Η διαδικασία είναι πολύωρη καθώς όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της καμινάδας απο τους ρύπους πρέπει να κατακαθίσει η στάχτη".

Εφόσον ο καθαρισμός γίνει σωστά επαναλαμβάνεται κάθε 6-7χρονια, ενώ το κόστος κυμαίνεται από 70 εως 90 ευρώ

Επίσης για να περιορίσουμε την έκλυση των  μικροσωματίδιων του καπνού κ της στάχτης μπορούμε να τοποθετήσουμε μια σίτα στην καμινάδα με ελάχιστο κόστος.

Τι ξυλα να καίτε

Σε καμία περίπτωση δεν κάνει να καίμε ξύλα που ειναι συγκολλημένα με κόλλα. Επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η καύση αντικειμένων από φορμάικα, νοβοπάν και πρικέτες.
"Αυτό που πρέπει να προσέχουμε ειναι τα ξύλα που προμηθευόμαστε να είναι ξερά και όχι βρεγμένα" λέει ο κύριος Κασκαλίδης.

"Ολα τα ξερά καυσόξυλα είναι καλά, το καθένα με τις ιδιομορφίες του. Αλλο παίρνει εύκολα, άλλο βγάζει πολύ φλόγα και άλλο έχει μεγάλη διάρκεια. Ενα καλό ξύλο που το προτιμά πολύ η μέση ελληνική οικογένεια είναι η οξιά. Το ξύλο αυτό παίρνει εύκολα, είναι καθαρό και έχει μέτρια διάρκεια καύσης".

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ – Σπάνια πλάνα του Τιτανικού

Ένα νέο βίντεο με πλάνα από τον Τιτανικό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε το μοιραίο κρουαζιερόπλοιο που ετοιμάζεται να σαλπάρει, καθώς επίσης και πλάνα από….
τους επιβάτες, τον καπετάνιο και τους εργάτες… λίγο πριν το πρώτο και ταυτόχρονα τελευταίο ταξίδι του Τιτανικού .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πόσο κοστίζουν οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ξεκίνησαν και φέτος οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για σπουδές σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.
Θεωρούμε σημαντικό στις δύσκολες οικονομικά εποχές να ενημερώσουμε τους υποψήφιους φοιτητές για το συνολικό κόστος των σπουδών τους καθώς και τις υποτροφίες που προσφέρονται καθώς κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί επιλεγέντες μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης να μη στέλνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη θέση τους να καλούνται επιλαχόντες.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 2272Β/2012 το ποσό της συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων φοιτητών του ΕΑΠ διαμορφώνεται στο ποσό των 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα και σε 700 ευρώ ανά θεματική ενότητα στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Να αναφέρουμε ότι τα πιο πάνω ποσά ισχύουν έως και σήμερα και υπάρχει πάντα η περίπτωση της αναπροσαρμογής τους όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια.


Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω ποσά θα πρέπει ένας φοιτητής να δαπανήσει:


Προπτυχιακά προγράμματα: 6.600 ευρώ


Για τη λήψη πτυχίου σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση 12 θεματικών ενοτήτων. Το συνολικό ποσό που θα δαπανήσει ο φοιτητής διαμορφώνεται ως εξής: 12 Θ.Ε Χ 550 ευρώ = 6.600 ευρώ. Το πιο πάνω ποσό δεν καταβάλλεται εφάπαξ. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ ένας φοιτητής προπτυχιακού προγράμματος μπορεί να παρακολουθήσει  έως και 3 θεματικές ενότητες το χρόνο άρα θα πληρώσει 1.650 ευρώ. Σε περίπτωση που επιλέξει λιγότερες ενότητες θα μειωθεί και το ποσό που θα καταβάλλει.


Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 3.500 ευρώ


Στα μεταπτυχιακά προγράμματα το κόστος κάθε ενότητας, όπως προειπώθηκε, ανέρχεται σε 700 ευρώ. Για τη λήψη του μεταπτυχιακού απαιτείται η ολοκλήρωση 5 θεματικών ενοτήτων. Άρα το κόστος διαμορφώνεται στα 3.500 ευρώ (5 ΘΕ Χ 700 ευρώ).Όπως στα προπτυχιακά προγράμματα έτσι και στα μεταπτυχιακά ο μέγιστος αριθμός ΘΕ ανά έτος είναι 3. Άρα ο φοιτητής θα πληρώσει το πρώτο έτος 2.100 ευρώ και το δεύτερο έτος 1.400 ευρώ καθώς θα του έχουν απομείνει 2 θεματικές ενότητες.


Σπουδές σε προπτυχιακό πρόγραμμα από πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ: 5.500 ευρώ (υπό προϋποθέσεις)


Αν κάποιος είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θέλει να σπουδάσει σε ένα από τα πτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ σε περίπτωση που κάποια μαθήματα είναι κοινά με αυτά που θα παρακολουθήσει στο ΕΑΠ έχει το δικαίωμα μετά από σχετική αίτηση να ζητήσει την κατοχύρωση έως και 3 θεματικών ενοτήτων.
Για παράδειγμα ένας μαθηματικός που θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της πληροφορικής πιθανόν να έχει παρακολουθήσει κάποια από τα προσφερόμενα μαθήματα του ΕΑΠ στο παρελθόν. Το κόστος στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται ως εξής: 9 Θ.Ε Χ 550 = 4.950 ευρώ. Για τις 3 Θ.Ε στις οποίες έχει εγκριθεί η κατοχύρωση θα πληρώσει το 1/ 3 δηλαδή 550 ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στην περίπτωση αυτή στα 5.500 ευρώ.


Υποτροφίες


Σημαντική οικονομική ανάσα προσφέρουν οι υποτροφίες του ΕΑΠ που δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια άλλα και με κοινωνικοοικονομικά.


Υποτροφίες Αριστείας


Προπτυχιακό πρόγραμμα:


Προϋποθέσεις: 3 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.


Μεταπτυχιακό πρόγραμμα:


Προϋποθέσεις: 2 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.
Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.  Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους.  Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας.


Υποτροφίες με κριτήρια


Εκτός από τις υποτροφίες αριστείας προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΑΠ και υποτροφίες που δίνονται στους αιτούντες φοιτητές μετά από μοριοδότηση μιας σειράς κριτηρίων όπως είναι το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ο βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου λυκείου. Η μοριοδότηση παρουσιάζεται αναλυτικά στο σε έγγραφο του ΕΑΠ το οποίο και επισυνάπτεται στις σελίδες 5 έως και 7.


Δικαίωμα υποβολής αίτησης


Για να διεκδικήσει ένας φοιτητής υποτροφία με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια καταθέτει σχετική αίτηση στο ΕΑΠ συνοδευόμενη με μια σειρά δικαιολογητικών. Δεν καταθέτουν αίτηση όπως προαναφέρθηκε όσοι δικαιούνται υποτροφία για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.


Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:


α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη
από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.
β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη
από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.
Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.
Διευκρινίζεται ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού θ.ε που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον θ.ε. δε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας.
Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η επιτροπή του ΕΑΠ αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Ε.Α.Π. στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο.

Καλόγηρος Βασίλειος

Ποιο τρόφιμο μπορείτε να τρώτε όσο θέλετε χωρίς να παχαίνετε

Ψάχνετε ένα τρόφιμο που να μην παχαίνει και να σας χορταίνει;...
Που να μπορείτε να τρώτε απεριόριστες ποσότητες και να παίρνετε ελάχιστες θερμίδες;
Που να μην έχει καθόλου λίπος;Αν ναι το βρήκατε. Και ποιο είναι αυτό : Το μανιτάρι.
Τα μανιτάρια αποτελούν την καλύτερη επιλογή για δίαιτα και σωστή διατροφή. Περιέχει κατά 90 % νερό, αλλά παράλληλα έχει και αρκετή πρωτεΐνη, για αυτό και ονομάζεται το κρέας των φυτοφάγων.
Αυτός είναι και ένας λόγος που σας χορταίνει και όταν τρώτε μεγάλα μανιτάρια είναι σαν να τρώτε κρέας. Βάλτε λοιπόν μεγάλα μανιτάρια τύπου πλευρώτους ή proto bello με αντικολητικό χαρτί σε ένα ταψάκι, λαδώστε ελαφρά και ψήστε τα στο grill.
To αποτέλεσμα ένα πολύ διαιτητικό και απολαυστικό πιάτο. Προσοχή ωστόσο, καθώς η χρήση πιο λιπαρών σαλτσών ή κρέμας γάλακτος μπορεί να προσδώσει αρκετές θερμίδες στα μανιτάρια σας και να αλλοιώσει το ολιγοθερμιδικό τους προφίλ.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΡΗΝΕΙ TO ΘΑΝΑΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

7ο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής

Ειδική ΑγωγήΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αν δεν το έχετε δει, θα εκπλαγείτε με το τι συμβαίνει με την Ελληνική γλώσσα!

Αλφαβήτα
Απλά προσπαθείτε να διαβάστε γρήγορα το παρακάτω κείμενο και στο τέλος θα καταλάβετε πως η σειρά των γραμμάτων δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία όσο αρχικά πιστεύουμε!
Απίστευτο δεν είναι;
Γλώσσα

Αδελφικοί καβγάδες: πώς θα εξομαλύνετε την κατάσταση

Αδελφική σχέση: μια σχέση 'δοτή' και όχι επιλογής, ωστόσο καθοριστική και -αναγκαστικά- παντοτινή. Τα αδέλφια μοιράζονται πολλά, και μάλιστα χωρίς να το έχουν επιλέξει: σπίτι, παιχνίδια, γονείς και άλλους συγγενείς και κυρίως την αγάπη, την προσοχή και την αποδοχή τους.
Ωστόσο, επειδή έτυχε να γεννηθούν στην ίδια οικογένεια, από τους ίδιους γονείς, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει -ή ότι μπορούν- να έχουν συνεχώς καλή σχέση μεταξύ τους.

Όλα τα αδέλφια καβγαδίζουν κάποιες φορές.
Πιο συχνά αυτά που έχουν μικρή διαφορά ηλικίας ή είναι του ίδιου φύλου, καθώς έχουν περισσότερα να μοιραστούν και να συγκρίνουν, παρόμοιες ανάγκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ τους.
Και το κάνουν για τους ίδιους λόγους που τσακώνονται και οι μεγάλοι: το καθένα θέλει να γίνει το δικό του εκείνη ακριβώς τη στιγμή, βλέπει μόνο τη δική του πλευρά, θυμώνει όταν δεν αποκτά αυτό που θέλει, θέλει να αλλάξει και να υποχωρήσει μόνο ο άλλος, επιδιώκει να προσελκύσει την προσοχή, είναι κουρασμένο, εκνευρισμένο ή θυμωμένο για άλλους λόγους…
Τελικά, τα αδέλφια είναι διαφορετικοί άνθρωποι και είναι φυσιολογικό πολλές φορές να διαφωνούν.
Οι καβγάδες των παιδιών, ιδίως όταν είναι συχνοί και έντονοι, πολλές φορές προβληματίζουν, κουράζουν ή οδηγούν σε απόγνωση τους γονείς.
Ειδικά όταν συμβαίνουν μπροστά σε άλλους, στον 'έξω κόσμο', μπορούν να τους φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση και αμηχανία. Έτσι, οι περισσότεροι γονείς νιώθουν επιτακτικά την ανάγκη να επέμβουν, να κάνουν κάτι για να σταματήσουν τις διαμάχες και να βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν τη σχέση τους.
Το πρώτο -και απαραίτητο- βήμα είναι να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας (όπως και σε κανέναν άλλον άνθρωπο) πώς να σκέφτονται ή να νιώθουν το ένα για το άλλο, παρά μόνο -σε κάποιο βαθμό- πώς να συμπεριφέρονται, δηλαδή ποιες αντιδράσεις τους δεν επιτρέπονται και με ποιες θετικές και αποδεκτές μπορούν να τις αντικαταστήσουν.
Η απαίτηση - υποχρέωση 'να αγαπάς το αδελφάκι σου' μόνο ενοχές μπορεί να δημιουργήσει. Αντίθετα, είναι σημαντικό να δείξουμε στα παιδιά ότι και τα αρνητικά συναισθήματα είναι φυσιολογικά και αποδεκτά, ενθαρρύνοντάς τα να τα εκφράσουν με τρόπους που δεν πληγώνουν τους άλλους.
Έτσι, μπορεί να τους επιτρέπουμε, για παράδειγμα, να είναι θυμωμένα μερικές φορές με το αδελφάκι τους, ή ακόμα και να νιώθουν ότι το 'μισούν' σε κάποιες περιστάσεις, αλλά να τους απαγορεύουμε να το χτυπάνε, να το κοροϊδεύουν κ.λπ.
Και βέβαια να θυμόμαστε ότι οι καβγάδες έχουν και τα θετικά τους. Η αδελφική σχέση δεν περιλαμβάνει μόνο αντιζηλία, ανταγωνισμό και αρνητικά συναισθήματα. Τα αδέλφια είναι 'σύμμαχοι' και 'σύντροφοι' απέναντι στους μεγάλους, προσφέρουν συμπαράσταση και υπερασπίζονται το ένα το άλλο στις καθημερινές δυσκολίες της παιδικής ζωής (μην τις υποτιμάτε, είναι πολλές και σημαντικές) και η σχέση τους, με τα θετικά και τα αρνητικά της, γίνεται πεδίο εποικοδομητικής σύγκρισης μέσα από την οποία έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να βελτιωθούν.
Και μέσα από τις -αναπόφευκτες και απόλυτα φυσιολογικές- διακυμάνσεις της προετοιμάζονται, και μάλιστα σε ασφαλές περιβάλλον, για τις μελλοντικές σχέσεις τους, για τις διαφωνίες, τη διεκδίκηση και την επίλυση συγκρούσεων με άλλους ανθρώπους.
Τι μπορείτε να κάνετε για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών σας:
 • Βοηθήστε τα να βλέπουν και να καταλαβαίνουν και την άλλη πλευρά (τι σκέφτεται και πώς νιώθει το αδελφάκι τους για το αντικείμενο του καβγά) και να δείχνουν σεβασμό, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν. Τα παιδιά λόγω της ηλικίας τους είναι πολύ 'εγωκεντρικά' πλάσματα και δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου.
 • Μάθετέ τους να διεκδικούν αυτά που θέλουν με κατάλληλο τρόπο και δείξτε τους πιο αποδεκτούς τρόπους έκφρασης του θυμού, της απογοήτευσης, της ζήλιας, της δυσαρέσκειας και άλλων αρνητικών συναισθημάτων, ώστε να μην τα εκφράζουν μέσα από καβγάδες. Τονίστε τους ότι τα ίδια τα συναισθήματα, όσο αρνητικά κι αν είναι, δεν είναι κακά. Κακός και μη αποδεκτός μπορεί να είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο τα εξωτερικεύουν, δηλαδή η συγκεκριμένη συμπεριφορά.
 • Προσπαθήστε να επικεντρώνεστε στις θετικές συμπεριφορές των παιδιών σας και να τις επιβραβεύετε όταν εμφανίζονται. Μην περιμένετε να μαλώσουν για να τα τιμωρήσετε, πείτε τους 'μπράβο' όταν συνεργάζονται αρμονικά, μοιράζονται τα παιχνίδια τους, παίζουν ήσυχα κ.λπ. Μην αγνοείτε τις καλές συμπεριφορές γιατί θα τις… εξαφανίσετε. Οι συμπεριφορές των παιδιών τις οποίες προσέχουν οι γονείς είναι αυτές που τελικά εμφανίζονται συχνότερα, ενώ αυτές που αγνοούν ή δεν τις παρατηρούν μειώνονται.
 • Εξηγήστε τους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες συμπεριφορές τους θεωρείτε αποδεκτές και ποιες όχι. Μη δίνετε αόριστες και σύνθετες εντολές που δεν μπορούν να ακολουθήσουν (π.χ. η οδηγία 'να παίζετε όμορφα' δεν λέει και πολλά πράγματα, καλύτερα πείτε 'να μη φωνάζετε, να μοιράζεστε τα παιχνίδια, να μην πετάτε πράγματα ο ένας στον άλλον, αν διαφωνήσετε να έρθετε να μου το πείτε' κ.λπ.).
 • Καταστρώστε ένα σχέδιο δράσης εκ των προτέρων, ώστε να ξέρετε -και να το ξέρουν και τα παιδιά σας- τι θα κάνετε όταν καβγαδίζουν έντονα. Προκαθορίστε ποιες θα είναι οι συνέπειες - 'τιμωρίες' (π.χ. στέρηση βόλτας και τηλεόρασης κ.λπ.) και ενημερώστε τα.
 • Να είστε συνεπείς με τις συνέπειες που καθορίσατε. Η τιμωρία πρέπει να είναι υπόσχεση και όχι απειλή -δηλαδή να πραγματοποιείται πάντα.
 • Δώστε έμφαση στον αυτοέλεγχο των παιδιών: η 'καλή' συμπεριφορά είναι επιλογή τους, όπως και το να υποστούν τις συνέπειες της 'κακής' συμπεριφοράς τους. Ας διαλέξουν.
 • Να επαινείτε ή να επιπλήττετε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, όχι το ίδιο το παιδί: μη λέτε: 'δεν είσαι καλό παιδί', αλλά 'αυτό που έκανες δεν είναι καλό'. Είναι σημαντικό να μη νιώθουν τα παιδιά ότι τα απορρίπτουμε, ακόμα κι αν δεν μας αρέσει η συμπεριφορά τους.
Γενικότερα, είναι σημαντικό να ενισχύετε την αυτοεκτίμηση των παιδιών σας ώστε να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, καθώς και να έχετε ισότιμη αντιμετώπιση απέναντί τους, να σέβεστε την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητά τους.
Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είναι ξεχωριστά άτομα, με ιδιαιτερότητες, διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, επομένως δεν μπορείτε να απαιτείτε να έχουν πάντα την ίδια συμπεριφορά, επίδοση κ.λπ.
Προσπαθήστε να μην ενισχύετε τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, την αντιζηλία και τα μειονεκτικά συναισθήματα που μπορεί να νιώθουν, συγκρίνοντάς τα διαρκώς και επιδιώκοντας να κάνουν τα ίδια πράγματα και να αποδίδουν ανάλογα.
Τι μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια του καβγά και μετά:
 • Αρχικά δώστε τους την ευκαιρία να επιλύσουν μόνα τους τη διαφορά, μην επεμβαίνετε αμέσως μόλις αρχίσουν να 'οξύνονται τα πνεύματα'.
 • Ωστόσο, μην αφήσετε και να γίνουν… μαλλιά - κουβάρια. Αν δείτε ότι η ένταση του καβγά δυναμώνει, καλό είναι να παρέμβετε για να δείτε τι συμβαίνει και να τους δώσετε την ευκαιρία να εκφράσουν το καθένα πιο ήρεμα την άποψή του.
 • Κατά τη διάρκεια του καβγά δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να τους διδάξετε νέες, πιο κατάλληλες συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να γίνει μετά, όταν ηρεμήσουν, ώστε στον επόμενο καβγά να τους υπενθυμίσετε να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν.
 • Αν είναι απαραίτητο, χωρίστε τα για λίγα λεπτά, απομονώστε τα σε διαφορετικούς χώρους, και ζητήστε τους να σκεφτούν διαφορετικούς τρόπους για να ζητήσουν αυτό που θέλουν όταν επιστρέψουν στο… πεδίο μάχης.
 • Ζητήστε τους να βρουν κάποια μικρή παραχώρηση ο καθένας για να κάνουν σε ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας.
 • Μην ξεχάσετε να επιβάλετε τις συνέπειες που έχετε 'υποσχεθεί' και τις οποίες 'επέλεξαν' τα παιδιά σας με τη συμπεριφορά τους.
Και, το κυριότερο, δείξτε τους με τη δική σας συμπεριφορά όταν θυμώνετε, όταν θέλετε να διεκδικήσετε κάτι ή να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας, ποια είναι η κατάλληλη και αποδεκτή στάση σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν εσείς… πετάτε τη σκούφια σας για καβγά, πώς θέλετε εκείνα να αντιδρούν με ωριμότητα, σεβασμό και κατανόηση;

Τι σημαίνει το "α μπε μπα μπλον, του κείθε μπλον";

Η διαχρονικότητα της Ελληνικής γλώσσης είναι αδιαμφισβήτητη και αυταπόδεικτη!
Ολοι έχουμε παίξει  "κρυφτό" τρέχοντας να βρούμε τις πιο περίεργες και μακρυνές "τρύπες" να χωθούμε! Οταν ερχόταν η ώρα για το ποιός θα τα "φυλάξει" στον τοίχο,  έπρεπε να επιλέξει η τύχη με το τραγουδάκι:

«Ά μπε, μπα μπλόν, του κείθε μπλόν, ά μπε μπα μπλόν του κείθε μπλόν, μπλήν-μπλόν»

Τι σημαίνουν αυτά; Μα, τι άλλο, ακαταλαβίστικες παιδικές κουταμάρες, θα πεί κάποιος.

Όμως δεν είναι έτσι.

Ατυχώς, η ελληνική, δέχτηκε πολλές προσβολές από εξελληνισμένους βαρβάρους, Σλάβους, Τουρκόφωνους, Λατίνους κ.ά., που δεν κατανοούσαν την ελληνική -ούτε κάν είχαν την φωνητική ανατομία που θα τους επέτρεπε σωστές εκφωνήσεις φωνηέντων – εμιμούντο τις φράσεις, παραφράζοντάς τις συχνότατα και έτσι διεστραμμένα και παραμορφωμένα, έφθασαν μέχρι των ημερών μας, ώστε πλέον να μη αναγνωρίζονται.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, εισήχθησαν εις την ελληνική, όροι, λέξεις και φράσεις, ως μέσα από παραμορφωτικό κάτοπτρο είδωλα, καθιστάμενα αγνώριστα στον απλό κόσμο.

Ας επανέλθουμε στο πιο πάνω.

Η όλη στιχομυθία, προήρχετο από παιδικό παιχνίδι που έπαιζαν οι Αθηναίοι Παίδες (και ου μόνον), και ταυτόχρονα εγυμνάζοντο στα μετέπειτα αληθινά πολεμικά παιχνίδια.

Πράγμα απολύτως φυσικό, αφού πάντοτε ο Αθηναίος Πολίτης ετύγχανε και Οπλίτης! (βλέπετε παίζοντας και με τα γράμματα, προκύπτον συνδεόμενες έννοιες.Πολίτης – Οπλίτης)

Τι έλεγαν λοιπόν οι αντιπαρατιθέμενες παιδικές ομάδες, που τόσον παραφράσθηκε από τους μεταγενέστερους??

Ιδού η απόδοση:

«Απεμπολών, του κείθεν εμβολών !!!...» (επαλαμβανόμενα με ρυθμό, εναλλάξ από την δείθεν επιτιθέμενη ομάδα)

Τι σήμαιναν ταύτα; Μα... απλά ελληνικά είναι! « Σε απεμπολώ, σε απωθώ, σε σπρώχνω, πέραν (εκείθεν) εμβολών σε (βλ. έμβολο) με το δόρυ μου, με το ακόντιό μου!!!».

Γιατροσόφια που ίσως και να τα γνωρίζετε και η γνώμη των ειδικών γι' αυτά

Για τα χτυπήματα στο κεφάλι βάζουμε βούτυρο και όχι πάγο...
Βρεγμένη μπατονέτα με πιπέρι στο αυτί για τον πονόδοντο.

Σε ένα λίτρο βραστό νερό βάζουμε δέκα φακελάκια τσάι μέντα, το αφήνουμε στο ψυγείο και πίνουμε ένα σφηνάκι κάθε βράδυ πριν τον ύπνο για μία εβδομάδα (SOS: μαύρα ούρα το πρωί) για αποτοξίνωση στον οργανισμό.


Βρασμένη ρίγανη και κανέλα για τον πυρετό.

Βρασμένη ρίγανη για διάρροια και γαστρεντερολογικά.

Δυο τρία κρυσταλλάκια μαστίχα στο νερό για δυσπεψία. Ρίχνει και την πίεση.

Γλυκάνισο βρασμένο σαν τσάι για τους πόνους της περιόδου.

Για κρύωμα βάζουμε δίπλα στο κρεβάτι μας μια φέτα κρεμμύδι με κανέλα για να τραβάει τα μικρόβια (ιονιστής).

Για ξεβούλωμα της μύτης βάζουμε μισό κρεμμύδι σε μια λεκάνη ρίχνουμε βραστό νερό και κάνουμε εισπνοές.

Όταν μαγειρεύουμε μοσχάρι, φακές ή σπανάκι ρίχνουμε σταγόνες πορτοκάλι για να αφομοιώνεται o σίδηρος (όχι φέτα, όχι ξύδι).

Το κατακάθι του καφέ κάνει καλό πίλινγκ στο πρόσωπο και διώχνει την κυτταρίτιδα από το σώμα.

Σε ένα μπουκάλι βάζουμε χαμομήλι βρασμένο και μια κουταλιά σόδα για φαγούρες και εκζέματα και στην ευαίσθητη περιοχή.

Ποδόλουτρο με μαύρο τσάι κάθε βράδυ για είκοσι-τριάντα μέρες για τους μύκητες του δέρματος.

Ποδόλουτρο με μία κουταλιά σόδα, μία κουταλιά αλάτι χοντρό και μία κουταλιά πράσινο σαπούνι για τους μύκητες των νυχιών.

Σε ελληνικό καφέ στάζουμε δέκα σταγόνες λεμόνι για τις ημικρανίες και τον πονοκέφαλο.

Τσουκνίδα βρασμένη ρίχνει την πίεση.

Χυμό από λεμόνι σκέτο ρίχνει την πίεση.

Εχινάκια μέσα στο φαγητό σαν μπαχαρικό στο τέλος του βρασμού για να παίρνουμε βιταμίνη C (σαν τριάντα πορτοκάλια) και να ενισχύουμε τον μεταβολισμό.

Ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα δίνει διαύγεια.

Πράσινο αλάτι με κάλιο (με πράσινα γράμματα): δεν προκαλεί φούσκωμα, δεν ανεβάζει την πίεση.

Ρόφημα κανέλας ενεργοποιεί τον μεταβολισμό.

Χυμό από βρασμένο λάχανο για εντριβή σε μέση και αυχένα, ώστε να φύγει ο πόνος.

Βάζουμε στο ψυγείο χυμό από τρία λεμόνια με μία κουταλιά μέλι και πίνουμε μία κουταλιά της σούπας κάθε πρωί για απόφραξη των αρτηριών.

Οι άντρες μετά το σεξ να ουρούν καθιστοί για να αδειάζει η κύστη και να καθαρίζει.

Όταν πέσει κάποιος κάτω και τα μάτια του είναι κλειστά τότε είναι λιποθυμία.

Καλό είναι να του σηκώσουμε τα πόδια σε ορθή γωνία για να πάει αίμα στο κεφάλι.

Όταν πέσει κάποιος κάτω και τα μάτια του είναι ανοιχτά τότε είναι εγκεφαλικό.

Μπορούμε να χτυπήσουμε λίγο τη μύτη για να βγει αίμα ή να τρυπήσουμε με μια βελόνα ένα δάχτυλο του αριστερού χεριού εκτός από τον αντίχειρα (πάει κατευθείαν στην καρδιά).

Αν κάποιος έχει πόνους στο στήθος και χτυπάνε πίσω στην πλάτη και μουδιάζει το χέρι, είναι καρδιά.

Μπορούμε να βάλουμε μια ασπιρίνη κάτω από τη γλώσσα.

Σε δηλητηρίαση από χλωρίνη ή χάπια δίνουμε στο θύμα να πιει ασπράδι αυγού. Το ασπράδι του αυγού εγκλωβίζει τις ουσίες.
Αν βάλει το παιδί κάτι στη μύτη του βάζουμε να εισπνεύσει πιπέρι.
Φτερνίζεται και το βγάζει.

Για τα καψίματα:

1. Πρώτα πρώτα ψεκάζουμε με κρύο νερό ή οινόπνευμα την καμένη περιοχή μέχρι η θερμότητα να μειωθεί και το κάψιμο του ιστού να σταματήσει.

2. Κατόπιν, απλώνουμε ασπράδια αυγού στην καμένη περιοχή. Τα ασπράδια περιέχουν φυσικό κολλαγόνο, δημιουργούν μια προστατευτική κρούστα και το δέρμα αναγεννιέται. Η γνώμη των ειδικών

Γιατροσόφι: Για χτύπημα στο κεφάλι βάζουμε βούτυρο και όχι πάγο.
Η αλήθεια: Μόνο σε περίπτωση που μπορεί να προκληθεί μελάνιασμα μπορείτε να βάλετε λίγο βούτυρο. Ο πάγος καταπραΰνει τον πόνο επενεργώντας ως τοπικό αναισθητικό. Ταυτόχρονα προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων, ελαττώνοντας το πρήξιμο. Ωστόσο, αν το σημείο αιμορραγεί καλύτερα να τον αποφύγετε. Ερευνητές του Κέντρου Ερευνών Φλεγμονών του Νευρικού Συστήματος στο Οχάιο διαπίστωσαν ότι το «πάγωμα» της τραυματισμένης περιοχής εμποδίζει την παραγωγή μιας ορμόνης που παίζει κεντρικό ρόλο στον φυσικό μηχανισμό επούλωσης του τραύματος και έτσι καθυστερεί η διαδικασία αποκατάστασης του τραύματος.

Γιατροσόφι: Βρεγμένη μπατονέτα με πιπέρι στο αυτί για τον πονόδοντο.
Η αλήθεια: Σε καμία περίπτωση μην βάζετε μπατόνετα με πιπέρι στο αυτί σας, γιατί μπορεί να προκαλέσετε πρόβλημα στην περιοχή. Το πιθανότερο είναι να πονέσετε στο αυτί και να «ξεχάσετε» για λίγο τον πονόδοντο. Όμως ο πονόδοντος είναι προειδοποιητικό σημάδι της στοματικής κοιλότητας (σφράγισμα, απόστημα κ.λπ.) και χρειάζεται να επισκεφτείτε άμεσα έναν οδοντίατρο, αποφεύγοντας ωστόσο να βάζετε τσίπουρο ή ούζο στην περιοχή (μπορεί να προκληθεί έγκαυμα στα ούλα).

Γιατροσόφι: Σε ένα λίτρο βραστό νερό βάζουμε δέκα φακελάκια τσάι μέντα, το αφήνουμε στο ψυγείο και πίνουμε ένα σφηνάκι κάθε βράδυ πριν τον ύπνο για μία εβδομάδα (SOS: μαύρα ούρα το πρωί) για αποτοξίνωση στον οργανισμό.
Η αλήθεια: Αν όντως θέλετε να κάνετε αποτοξίνωση το μαύρο τσάι δεν θα σας βοηθήσει να αποβάλλετε τις τοξίνες, γιατί περιέχει καφεΐνη, η οποία αντενδείκνυται σε κάθε προσπάθεια αποτοξίνωσης. Πιθανότατα το πράσινο τσάι ή κάποια βότανα να βοηθήσουν.

Γιατροσόφι: Βρασμένη ρίγανη και κανέλα για τον πυρετό ή βρασμένη ρίγανη για διάρροια και γαστρεντερολογικά.
Η αλήθεια: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ρίγανη έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, καθώς περιέχει θυμόλη και καρβακρόλη, δύο έλαια που έχουν εξαιρετική δύναμη στην καταπολέμηση βακτηρίων. Επιπλέον, η θυμόλη, μαζί με ένα το ροσμαρινικό οξύ που βρίσκονται στη ρίγανη είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά στοιχεία. Επίσης, και η κανέλα είναι αντιβακτηριδιακή.

Για τη διάρροια και τα γαστρεντερολογικά προβλήματα ισχύει, για τον πυρετό μην είστε και τόσο σίγουροι. Ο πυρετός (αν είναι σύμπτωμα ίωσης) αποτελεί άμυνα του οργανισμού στην προσπάθειά του να πολεμήσει τις ιούς και τα βακτήρια και γι’ αυτόν τον λόγο ανεβάζει θερμοκρασία το σώμα μας.

Γιατροσόφι: Δυο τρία κρυσταλλάκια μαστίχα στο νερό για δυσπεψία. Ρίχνει και την πίεση.
Η αλήθεια: Όντως η μαστίχα Χίου έχει την ιδιότητα να βοηθά στην πέψη. Ωστόσο δεν ρίχνει ακριβώς την πίεση, απλώς συμβάλλει στη ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά από μόνη της δεν μπορεί να κάνει και θαύματα.

Γιατροσόφι: Γλυκάνισο βρασμένο σαν τσάι για τους πόνους της περιόδου.
Η αλήθεια: Βρείτε τί σας ταιριάζει καλύτερα: αφέψημα από δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ή μαντζουράνα, που συνήθως έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Γιατροσόφι: Στο κρύωμα βάζουμε δίπλα στο κρεβάτι μας μια φέτα κρεμμύδι με κανέλα για να τραβάει τα μικρόβιο (ιονιστής).
Η αλήθεια: Κάθε κρύωμα οφείλεται σε κάποιον ιό. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 τύποι ιοί που προκαλούν κρύωμα ή γρίπη και μεταφέρονται μέσω της επαφής (χέρια) και εισέρχονται μέσω της μύτης και του στόματος. Δεν υπάρχει τροφή που να… τραβάει τα μικρόβια. Μάλλον απομακρύνει τους επισκέπτες του ασθενή από κοντά του και έτσι δεν μπορούν να κολλήσουν!

Γιατροσόφι: Για ξεβούλωμα της μύτης βάζουμε μισό κρεμμύδι σε μια λεκάνη ρίχνουμε βραστό νερό και κάνουμε εισπνοές.
Η αλήθεια: Δεν είναι τόσο το κρεμμύδι που κάνει δουλειά στη βουλωμένη μύτη όσο η εισπνοή του ατμού. Εισπνέοντας τον ατμό από το ζεστό νερό οι ρινικές εκκρίσεις αποβάλλονται ευκολότερα. Μάλιστα ρίχνοντας και έλαιο ευκάλυπτου θα ανασάνετε καλύτερα.

Γιατροσόφι: Όταν μαγειρεύουμε μοσχάρι, φακές ή σπανάκι ρίχνουμε σταγόνες πορτοκάλι για να αφομοιώνεται το σίδηρο (όχι φέτα, όχι ξύδι).
Η αλήθεια: Σωστό.

Γιατροσόφι: Το κατακάθι του καφέ κάνει καλό πίλινγκ στο πρόσωπο και διώχνει την κυτταρίτιδα από το σώμα.
Η αλήθεια: Κάνει πίλινγκ, αλλά δεν εξαφανίζει την κυτταρίτιδα. Η καφεΐνη είναι ένα συστατικό που βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και μπορείτε να το βρείτε σε διάφορα αντικυτταριτιδικά προϊόντα αλλά μην πείθεστε ότι βάζοντας το κατακάθι του καφέ στο σώμα σας θα εξαφανίσετε την κυτταρίτιδα.

Γιατροσόφι: Ποδόλουτρο με μαύρο τσάι κάθε βράδυ για είκοσι-τριάντα μέρες για τους μύκητες του δέρματος.
Η αλήθεια: Η αντιμετώπιση των μυκητιάσεων θεωρείται δύσκολη. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι οι περισσότερες θεραπείες καθιστούν τον μύκητα προσωρινά αδρανή, αντί να τον σκοτώνουν, με αποτέλεσμα να απαιτούν πολύ χρόνο για πλήρη θεραπεία. Επιπλέον, οι πάσχοντες, αντί να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή, συχνά προτιμούν τη χρήση καλλυντικών κρεμών που δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα επιδεινώνουν την κατάσταση. Το μαύρο τσάι το μόνο που ίσως μπορεί να κάνει είναι να μειώσει τα συμπτώματα της μυκητίασης, όπως η έντονη φαγούρα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θεραπεύει τους μύκητες.

Γιατροσόφι: Σε ελληνικό καφέ στάζουμε 10 σταγόνες λεμόνι για τις ημικρανίες και τον πονοκέφαλο.
Η αλήθεια: Ο πονοκέφαλος μπορεί να αποτελεί στερητικό σύνδρομο για τους εθισμένους στην καφεΐνη, η οποία προκαλεί συστολή των αγγείων και περιέχεται σε αρκετά αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Headache and Pain, από ερευνητές του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο καφές μπορεί τόσο να προκαλέσει, όσο και να καταπολεμήσει τον πονοκέφαλο, αλλά ακόμη οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε μια εξήγηση για το πως τυχαίνει η επίδραση της καφεΐνης να είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Οι 10 σταγόνες λεμόνι που αναφέρεται στη συνταγή δεν ισχύουν.

Γιατροσόφι: Ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα δίνει διαύγεια.
Η αλήθεια: Τη γνωρίζετε την αλήθεια, έχουν γραφτεί πολλά για τις ευεργετικές ιδιότητες της μαύρης σοκολάτας.

Γιατροσόφι: Σε δηλητηρίαση από χλωρίνη ή χάπια δίνουμε στο θύμα να πιει ασπράδι αυγού. Το ασπράδι του αυγού εγκλωβίζει τις ουσίες.
Η αλήθεια: Σε καμία περίπτωση δεν προκαλούμε εμετό όταν κάποιος καταπιεί χλώριο, γιατί είναι καυστικό και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον οισοφάγο. Καλούμε το 166 ζητώντας οδηγίες και μεταφέρουμε άμεσα τον πάσχοντα στο νοσοκομείο. Μην δίνετε ποτέ να πιει κάποιος νερό ή γάλα εάν καταπιεί χλώριο.

Υ.Γ. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν οι ειδικοί δώσουν τη γνώμη τους και για τα γιατροσόφια, στα οποία δεν έχει αναφερθεί η αλήθεια. Να θυμάστε ότι πολλά βότανα έχουν εξαιρετικές ιδιότητες, αλλά δεν κάνουν καλό σε όλους. Για παράδειγμα όσες βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή θηλάζουν και άτομα που πάσχουν από κάποια νοσήματα δεν πρέπει να ακολουθούν τα παραδοσιακά γιατροσόφια ή να κάνουν «τον γιατρό» γιατί η επίδρασή τους δεν είναι πάντα ευεργετική. Σε κάθε περίπτωση και προτού δοκιμάστε κάτι συμβουλευτείτε έναν ειδικό αναφέροντας πάντα το ιστορικό υγείας σας.

Δήλωση σοκ: Η Ελλάδα έχει τελειώσει

Συνέντευξη σοκ του Γιάννη Βαρουφάκη στο ABC (BBC της Αυστραλίας) πριν λίγες μέρες. Σοκάρουν οι απαντήσεις του έγκριτου καθηγητή πιο κάτω:
LEIGH SALES, Παρουσιαστής: Μαζί μας σήμερα από την Αθήνα είναι ο Έλληνας οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης.

Το προφανές ερώτημα είναι: τι θα γίνει τώρα;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Λοιπόν, ο εκτροχιασμός του τρένου που είναι η ευρωζώνη, η οποία ξεκίνησε με την Ελλάδα και στη συνέχεια άρχισαν να φεύγουν διαδοχικά και άλλα βαγόνια - η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, τώρα και η Ισπανία - συνεχίζεται. Και η χθεσινή ψηφοφορία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όλος ο........ ενθουσιασμός και οι εορτασμοί είναι πλήρως και εντελώς άστοχοι. Φοβάμαι ότι η ευρωζώνη και η Ευρώπη συνεχίζει την ίδια διαδρομή εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια με μια πλειάδα λαθών, που καταντάνε κωμικά πια. Κοιτάξτε την Ισπανία, τι συμβαίνει σήμερα. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Εκτός αν η λογική ή ό,τι περνάει για λογική στην ευρωπαϊκή προσέγγιση στην κρίση αλλάξει και μάλιστα πολύ σύντομα η ευρωζώνη θα αποτελεί ιστορία.

LEIGH : Λοιπόν, ας μείνουμε με την γενική εικόνα για την ώρα πριν εμβαθύνουμε στην Ελλάδα. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να συμβεί για να αποτραπεί η καταστροφή όπως την προβλέπετε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Τρία πράγματα, πολύ απλά βήματα που πρέπει να ληφθούν. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για την Ελλάδα ή την Ισπανία, αυτό που έχουμε τώρα είναι αφερέγγυες τράπεζες που βρίσκονται σε θανάσιμο εναγκαλισμό με αφερέγγυα κράτη. Έτσι, τα κράτη δανείζονται από τον πυρήνα της Ευρώπης, προκειμένου να δώσουν στις τράπεζες και οι τράπεζες δανείζονται για να δώσουν στο κράτος και έτσι τράπεζες και κράτη είναι εγκλωβισμένοι σε ένα θανάσιμο εναγκαλισμό που αναμένεται να καταλήξει σε ναυάγιο πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε αυτό το δεσμό μεταξύ αφερέγγυων τραπεζών και κρατών σε πτώχευση. Ο τρόπος να γίνει αυτό είναι να ενοποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα, να το εξευρωπαΐσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρηματοδοτείται άμεσα και όχι μέσω εθνικών κυβερνήσεων. Αυτό είναι ένα πολύ απλό βήμα, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα βήμα πάρα πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεύτερον, αυτό που χρειάζεται είναι η αμοιβαιοποίηση, ένα είδος κοινού χρέους, όπως έχουμε στην Αυστραλία, ξέρετε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει το δικό της χρέους, πέραν αυτού των πολιτειών. Και τρίτον, χρειαζόμαστε μια επενδυτική πολιτική η οποία να διατρέχει ολόκληρη την ευρωζώνη. Επειδή έχετε μια δευτερεύουσα νομισματική περιοχή, πρέπει να έχετε μια επενδυτική στρατηγική, ένα μηχανισμό ανακύκλωσης για το όλο θέμα. Αν δεν έχουμε αυτά τα πράγματα, και η Γερμανία δεν τα θέλει, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να αποτρέψει τη συνέχιση αυτού του εκτροχιασμού σε αργή κίνηση.

LEIGH : Για να επιστρέψω στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι πολιτικοί στην χώρα δεν μπορούσαν καν να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους μιας τηλεοπτικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πώς πρόκειται να συμβιβαστούν για τα μέτρα που αφορούν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν μπορούν να διορθώσουν την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια μεγάλη, μεγάλη ύφεση. Η αυξανόμενη κοινωνική οικονομία περνάει ένα μακρύ χειμώνα δυσαρέσκειας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη, καμία δύναμη εντός της ελληνικής οικονομίας, εντός της ελληνικής κοινωνίας, που μπορεί να αποτρέψει - φανταστείτε ότι είμαστε στο Οχάιο το 1931 και ρωτούσαμε: τι μπορεί να κάνουν οι πολιτικοί του Οχάιο για να σώσουν το Οχάιο από τη Μεγάλη Ύφεση; Η απάντηση είναι τίποτα.

LEIGH: Λοιπόν, τι θα συμβεί στη συνέχεια στην Ελλάδα;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εξαρτάται από το τι θα συμβεί στην ευρωζώνη. Ακριβώς όπως αυτό που συνέβη στο Οχάιο εξαρτήθηκε από την άνοδο του προέδρου Ρούζβελτ και του New Deal, αν δεν έχουμε μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάρει ανάσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν η Ευρώπη γιατρέψει τις πληγές της, θα γιατρευτεί και η Ελλάδα. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση να βρει η ευρωζώνη ένα ορθολογικό σχέδιο για τον εαυτό της. Δεν είναι η επαρκής προϋπόθεση. Η Ευρώπη μπορεί να διορθωθεί αλλά η Ελλάδα με τη σαθρότητα και τα κακώς κείμενα που την χαρακτηρίζουν μπορεί να μην ανακάμψει ποτέ. Αλλά έως ότου (και αν) η ευρωζώνη βρει ένα λογικό σχέδιο για να σταματήσει αυτό το ναυάγιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την ευρωζώνη, η Ελλάδα δεν θα έχει καμία τύχη.

LEIGH: Διάβασα κάποια στατιστικά σήμερα ότι επτά στους δέκα Έλληνες θέλουν να μεταναστεύσουν. Πώς θα περιγράφατε την εθνική διάθεση εκεί;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτή είναι η δικιά μας Μεγάλη Ύφεση. Όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και με μια ψυχολογική έννοια. Οι Έλληνες βρίσκονται σε κατατονική κατάσταση. Από τη μια στιγμή στην άλλη, σε κατάσταση οργής, αυτή είναι μια τυπική περίπτωση μανιοκατάθλιψης. Δεν υπάρχουν προοπτικές. Δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Υπάρχουν θυσίες, αλλά κανείς δεν έχει την αίσθηση ότι οι θυσίες λαμβάνουν τη μορφή κάποιου είδους επένδυσης για αλλαγή πορείας. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν είστε κολλημένοι σε μια ευρωζώνη που είναι πραγματικά άσχημα σχεδιασμένη, η οποία καταρρέει και η οποία δεν δίνει ευκαιρίες στα πιο αδύναμα μέλη της του να διαφύγουν μέσω κάποιου είδους λυτρωτικής κρίσης.