Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Τροπολογία για χιλιάδες απολύσεις

Το υπουργείο Παιδείας εξαγγέλλει οργανικές θέσεις ανά σχολική μονάδα ταυτίζοντας έτσι την τύχη καθηγητών και δασκάλων με την πορεία του σχολείου. Αν για παράδειγμα μειωθούν τα τμήματα, τότε αυτομάτως ο εκπαιδευτικός μπαίνει σε διαθεσιμότητα
Του Χρήστου Κατσίκα
Τροπολογία για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών πρόκειται να καταθέσει το υπουργείο Παιδείας το επόμενο διάστημα. Η τροπολογία με τίτλο Οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις , που παρουσιάζουμε σήμερα, αφορά την κατανομή όλων των εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες καθώς, σύμφωνα με την τροπολογία, συνιστώνται 146.000 οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Την κατοχύρωση της οργανικής θέσης για κάθε εκπαιδευτικό την είχε εξαγγείλει ο υπουργός Παιδείας και στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο πριν από λίγες εβδομάδες. Με τον συνηθισμένο αναγεννησιακό λόγο του ο υπουργός Παιδείας παρουσίασε τότε την παρέμβασή του αυτή ως μεγάλο δώρο για τους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ότι δίνουμε τέλος σε αυτή την ανασφάλεια και κάθε εκπαιδευτικός θα έχει την οργανική του θέση , κατοχυρώνουμε την ασφάλεια του εκπαιδευτικού. Πρόκειται για ένα αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοχυρώνουμε την οργανική θέση όλων των καθηγητών και δασκάλων. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως τα παρουσιάζει ο υπουργός Παιδείας. Η νέα ρύθμιση, όχι μόνο δεν έρχεται να κατοχυρώσει την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, αλλά είναι το εργαλείο το οποίο χαράζει αριστοτεχνικά τον δρόμο της διαθεσιμότητας- απόλυσης χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η οργανικότητα σε σχολείο είναι τελικά το αριστοτεχνικό και σατανικό σε σύλληψη εργαλείο για την απόλυση των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών. Στην τροπολογία του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ώρες στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου μπορούν να απασχολούνται στην ενισχυτική ή την πρόσθετη διδασκαλία, σε πολιτιστικά προγράμματα και σε διοικητική εργασία. Είναι παράδοξο! Το ίδιο υπουργείο, που υποχρεώνει σε πολυπληθή τμήματα 27- 30 μαθητών, που κρατάει κλειστές τις σχολικές βιβλιοθήκες, που έχει κόψει όλα τα πολιτιστικά προγράμματα, που υποχρεώνει εκπαιδευτικούς να εργάζονται ακόμη και σε έξι σχολεία, το ίδιο υπουργείο που έχει υποχρεώσει εκπαιδευτικούς με βαριές αρρώστιες, σοβαρά κινητικά και ψυχολογικά προβλήματα να εξαντλούν όλο το διδακτικό ωράριο, αυτό το ίδιο υπουργείο μετατρέπεται μέσα σε μια μέρα σε large και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, που το ίδιο κατασκεύασε χωρίς ωράριο, να μπορούν να κάνουν ενισχυτική, προγράμματα, διοικητική εργασία και άλλα... ανακουφιστικά! Να το πούμε καθαρά. Ουσιαστικά με τη ρύθμιση αυτή καταργούνται οι οργανικές θέσεις στο υπουργείο Παιδείας και μετατρέπονται σε οργανικές στη σχολική μονάδα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο Παιδείας τοποθετεί όλους τους εκπαιδευτικούς με οργανική σε κάποιο σχολείο, άρα δένει την ύπαρξή τους με την πορεία του σχολείου αποκλειστικά. Η τύχη του σχολείου θα προσδιορίζει την τύχη του εκπαιδευτικού που έχει οργανική θέση στο σχολείο.
Δεν υπάρχουν ώρες στο σχολείο για όλους; Μειώνονται τα τμήματα; Κάποιοι περισσεύουν; Κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο (πιθανόν να τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν μια κενή θέση που κάπου μπορεί να δημιουργείται λόγω σύνταξης, ωστόσο με βάση τα σημερινά δεδομένα κάτι τέτοιο κινείται στα όρια της φαντασίας).
Για να δούμε τώρα λίγο και την υπάρχουσα νομοθεσία (Νέος Υπαλληλικός Κώδικας Ν. 3528 2007, ΦΕΚ26Α1):
ΑΡΘΡΟ 39
Δικαίωμα μονιμότητας εξαιρέσεις
1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν.
ΑΡΘΡΟ 101 Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης
1. Σε διαθεσιμότητα τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος του οποίου καταργήθηκε η θέση, εφόσον δεν μεταταγεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 154 του παρόντος. ΑΡΘΡ0154
Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης
1. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί.
2. Αν καταργηθούν ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η ιστορία έχει και συνέχεια
Αφού, λοιπόν, το υπουργείο Παιδείας τοποθετήσει όλους, όπως λέει, στα σχολεία, μετά θα έχει τη δυνατότητα αξιοκρατικά να βγάζει σε διαθεσιμότητα όσους περισσεύουν με κριτήριο τη βαθμολογία που ήδη έχει βάλει (ο νόμος με τα κριτήρια διαθεσιμότητας που πέρασε το καλοκαίρι: τρόπος διορισμού, χρόνια υπηρεσίας, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές, διοικητική εμπειρία κλπ. συν αξιολόγηση), δηλαδή, θα θέτει σε διαθεσιμότητα απόλυση αξιοκρατικά όχι όποιον έτυχε τώρα να μην έχει ωράριο αλλά όποιον από κάθε σχολείο έχει τα λιγότερα μόρια. Με τη ρύθμιση αυτή είναι ευκολότερο και επιπλέον νομιμοποιημένο και εξόχως ανταγωνιστικό. Για σκεφτείτε: δεν φεύγει αυτός που τώρα τυχαίνει να μην έχει ωράριο, θέση σε σχολείο, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί θέματα νομιμοποίησης, αλλά αυτός από κάθε σχολείο που έχει τα λιγότερα μόρια. Και πάλι με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία φεύγει ο εκπαιδευτικός που έχει μισθό υψηλό (1.100 - 1.400) και στη θέση του το υπουργείο Παιδείας υπόσχεται ότι θα προσλάβει άλλον με 650 ευρώ. Είναι κατανοητό ότι η τροπολογία αυτή διευκολύνει τον στόχο του υπουργείου για απολύσεις και μείωση του μισθολογικού κόστους, τον νομιμοποιεί και επίσης κάνει τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς της ανταγωνιστική ζούγκλα. Όλοι εναντίον όλων για την εξασφάλιση μιας χαμηλόμισθης θέσης και στη μέση ανέπαφος και κυρίαρχος ο οργανωτής αυτής της κατάστασης. Μιλάμε ουσιαστικά και τυπικά για εκτέλεση συμβολαίου μετάλλαξης διάλυσης , με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια, του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα (όποιου είχε απομείνει) της σχολικής εκπαίδευσης, των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, των διορισμών και των προσλήψεων.

Παρουσίαση του δίσκου "Σταυρωμένος Απρίλης" του συναδέλφου Άγγελου Παπαγεωργίου Δευτέρα, 14 Οκτώβρη, στις 7.30 το βραδάκι, στο δισκοπωλείο Reload (παλιό Metropolis), Πανεπιστημίου 54, λίγο πριν την Μπενάκη

...τώρα στης φτώχειας τον καιρό, που ο κόσμος μες στο πιάτο
χαβιάρι βλέπει ευωδιαστό το μακαρόνι MISKO,
πήραμε την απόφαση με το Νικολακάκο
το φίλο μου, να βγάλουμε τον πρώτο μας το δίσκο...

Ο δίσκος βγαίνει απ' την ΑΥΛΟΣ του Γιάννη Ζουγανέλη,
κι απ' ό,τι ξέρω, προσεχώς η εταιρεία θα στείλει
στ' απανταχού δισκάδικα, να πάρει όποιος θέλει
με δέκα ευρώ το δίσκο μας, το "Σταυρωμένο Απρίλη"...

Πέρα απ' αυτό, Δευτέρα στις εφτάμιση το βράδυ,
του δίσκου η παρουσίαση, στην Πανεπιστημίου
θα γίνει.Θά 'ρθω απ' το χωριό με τσίπρο και ταγάρι,
να τραγουδήσω ενώπιον του ακροατηρίου...

Ξέχασα τη διεύθυνση την ακριβή να γράψω :
Reload (παλιό Metropolis), λίγο πριν την Μπενάκη.
Θα πούμε τα τραγούδια μας, κι απέ χαβά θ' αλλάξω
με Πωγωνίσια -ει δυνατόν- κι αβέρτα κλαρινάκι....

..συνοψίζοντας : Δευτέρα, 14 Οχτώβρη, στις 7.30 το βραδάκι,
στο δισκοπωλείο Reload (παλιό Metropolis), Πανεπιστημίου 54, λίγο πριν την Μπενάκη, θα γίνει η παρουσίαση του δίσκου "Σταυρωμένος Απρίλης" που φκιάξαμε μαζί με το φίλο μου το Γιώργο Νικολακάκο...θα χαρώ πολύ να δω από κοντά ΟΛΟΥΣ τους φίλους...

10 «μαθήματα πειθαρχίας» από το δάσκαλο του παιδιού μας ...

Ο κλινικός παιδοψυχολόγος Dr. Kenneth Shore μας δίνει 10 βασικά και αποτελεσματικά μαθήματα πειθαρχίας που κάθε γονιός θα μπορούσε να «δανειστεί» από το δάσκαλο του παιδιού του.

1. Ο δάσκαλος…ξεκαθαρίζει τους ρόλους
Ο δάσκαλος πάντα βάζει ξεκάθαρους όρους. Εκείνος είναι ο δάσκαλος, η δουλειά του είναι να τους κάνει μάθημα και η δουλειά των παιδιών να μάθουν το μάθημά τους.

2. Ο δάσκαλος θέτει όρια
Τα παιδιά πάντα δοκιμάζουν τα όρια μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά κάνουν χαζά πράγματα οι δάσκαλοι τα κοιτάζουν απλώς στα μάτια.

3. Ο δάσκαλος έχει ξεκαθαρισμένο μέσα του ότι δεν είναι φίλος με τα παιδιά
Αν ήταν έτσι θα τον φώναζαν Γιώργο ή Μαρία κι όχι «κύριο» και «κυρία». Το ίδιο ξεκαθαρίστε κι εσείς μέσα σας. Τα παιδιά έχουν ήδη φίλους, γονείς χρειάζονται

4. Ο δάσκαλος δεν υψώνει τη φωνή στην τάξη
Γιατί ξέρει ότι όσο δυνατά και να φωνάξει τα παιδιά πάντα μπορούν να φωνάξουν δυνατότερα. Κάντε το κι εσείς: Μιλήστε χαμηλόφωνα, χωρίς κορώνες και εξάρσεις στη φωνή. Αν χρειαστεί να φωνάξετε για να επιβάλετε την τάξη, μην το κάνετε παραπάνω από μια φορά την ημέρα.

5. Ο δάσκαλος απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά
Γιατί ξέρει ότι αν είναι απασχολημένα δεν θα κάνουν φασαρία.

6. Ο δάσκαλος ξέρει να επιβραβεύει το φιλότιμο των παιδιών
Πάντα οι δάσκαλοι επαινούν την τάξη τους και δεν παραλείπουν να πουν στα παιδιά πόσο περήφανοι είναι γι’ αυτά, ότι είναι παιδιά με προοπτική και ότι μπορούν να γίνουν ότι θελήσουν στη ζωή τους.Δοκιμάστε την επιβράβευση και τον έπαινο και θα δείτε τη διαφορά!

7. Ο δάσκαλος δεν φοβάται να πει «δεν ξέρω»
Και τα παιδιά το εκτιμούν αυτό. Αυτό που χρειάζονται δεν είναι ανθρώπους ξερόλες, αλλά αληθινούς ανθρώπους γύρω τους

8. Ο δάσκαλος ξέρει ότι η εκπαίδευση ενός παιδιού είναι λειτούργημα
Όπως άλλωστε και η μητρότητα και η ανατροφή του επίσης

9. Ο δάσκαλος ξέρει τη σημασία των σωστών προτύπων
Η αυτοπειθαρχία του δασκάλου είναι πρότυπο προς αντιγραφή. Το ίδιο και του γονιού

10. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί θετικά και υγιή μηνύματα για να διορθώσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά
Για παράδειγμα αποφεύγει τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς και αναφέρονται στην πράξη και όχι στην προσωπικότητα του παιδιού. Οι χαρακτηρισμοί στην προσωπικότητα παγιώνουν τις αρνητικές συμπεριφορές.

Από: Ελένη Χαδιαράκου

Οργανικές θέσεις με υψηλό «τίμημα»

Τη χορήγηση οργανικών θέσεων σε σχολεία για όλους τους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές) υποσχέθηκε χθες στην ΟΛΜΕ ο υπ. Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος. Πρόκειται για απόφαση που διασφαλίζει τη θέση των 146.000 εκπαιδευτικών, με υψηλό «τίμημα», κυρίως τους νεότερους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν, για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό ωράριο, να κάνουν μάθημα έως και σε 5 διαφορετικά σχολεία ή και απόγευμα. Από την άλλη, η επιλογή του κ. Αρβανιτόπουλου αναμένεται να προκαλέσει ενδοκυβερνητικές τριβές καθώς το συναρμόδιο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσιάζεται αρνητικό στην προσυπογραφή της. Και αυτό, διότι θεωρεί ότι η απονομή σε όλους τους εκπαιδευτικούς οργανικής θέσης σε σχολείο δημιουργεί ανελαστικές συνθήκες για την ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με βάση το ισχύον καθεστώς, σήμερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση μόνο κατά κλάδο και είναι στη διάθεση των τοπικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που τους τοποθετούν σε σχολεία.

Ειδικότερα, η ρύθμιση που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Οτι, έως 21 Οκτωβρίου, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν οργανική θέση στο σχολείο όπου τώρα υπηρετούν ή έχουν τις περισσότερες ώρες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους. Επίσης, οι επί θητεία υπηρετούντες (π.χ. διευθυντές), οι αποσπασμένοι, οι εν αδεία και όσοι υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης θα αποκτήσουν οργανική θέση, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του διευθυντή Διεύθυνσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει αίτηση προτίμησης για έως πέντε σχολεία.
Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι για την εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου ένας εκπαιδευτικός θα μπορεί να εργάζεται σε έως και πέντε όμορα σχολεία, σε ενδοσχολικές δραστηριότητες (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση γλωσσομάθειας, αθλητικές δραστηριότητες). Με τη νέα ρύθμιση, πάντως, θα δυσκολέψουν οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις, αφού θα συναρτώνται με τις αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης) από τα σχολεία. Τέλος, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει ότι, εάν η κατάληψη ενός σχολείου ξεπεράσει το τριήμερο, για κάθε επιπλέον ημέρα θα παρατείνεται το διδακτικό έτος αντίστοιχα.

kathimerini.gr

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ για παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Την ερχόμενη εβδομάδα η εξέταση αιτήσεων απόσπασης ειδικοτήτων (β΄ φάση) του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ για παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Την ερχόμενη εβδομάδα η εξέταση αιτήσεων απόσπασης ειδικοτήτων (β΄ φάση)

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Στις 14 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τα παρακάτω, μεταξύ άλλων,  θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.
2.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης
3.      Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, εκπρόθεσμων αιτήσεων και εξέταση ενστάσεων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
4.      Εξέταση τροποποίησης μετάθεσης εκπαιδευτικού Π.Ε. από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ
            Όπως ενημερώθηκα από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας , ύστερα από εντολή της πολιτικής ηγεσίας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα γίνει  νέα συνεδρίαση του  ΚΥΣΠΕ για εξέταση αιτήσεων απόσπασης ειδικοτήτων , β΄ φάση.
            Από την πλευρά μου έθεσα ξανά το ζήτημα της επανεξέτασης των αιτήσεων απόσπασης όλων των συναδέλφων,  από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,  με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά.
Δημήτρης Μπράτης

Υπ. Παιδείας: Τροπολογία για τον έλεγχο του ωραρίου των εκπαιδευτικών

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος "Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις" το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε την παρακάτω τροπολογία.

Τροπολογία για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος "Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις" το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε την παρακάτω τροπολογία.


Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Ολόκληρη η τροπολογία για το ωράριο των εκπαιδευτικών, τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπάσεις (11/10) Διαβάστε περισσότερα: Ολόκληρη η τροπολογία για το ωράριο των εκπαιδευτικών, τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπάσεις (11/10) |

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία

Τροπολογία για τον καθημερινό έλεγχο του ωραρίου των εκπαιδευτικών

Τροπολογία σχετικά με το Βιβλίο Παρουσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέθεσε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, η οποία ορίζει τα εξής:
Α. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΑΙΘ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΒΠΠ) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας  Εκπαίδευσης  που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής  μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΑΔΠΠ).
Β. Στο ΒΠΠ και ΑΔΠΠ αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
-ημερομηνία και χρονολογία
-ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
-ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης)
-οι απόντες εκπαιδευτικοί
-είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη) , καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
Γ. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής  μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του ΒΠΠ καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας.
Δ. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Ε.Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  Δημόσιας Εκπαίδευσης  πραγματοποιείται σε μια έως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες , με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από  γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ζ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:
α/σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες,  και,
β/σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η απασχόληση αυτή θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

New york Times: Αν υπήρχε η δραχμή, θα είχε αποτραπεί η ύφεση...

Αν η υποτίμηση του ελληνικού χρέους είχε γίνει σε δραχμές, θα είχε αποτραπεί η ύφεση, υποστηρίζεται σε δημοσίευμα των "New York Times", στο οποίο γίνεται αναφορά στα «συγκριτικά πλεονεκτήματα» που κατέχουν οι ΗΠΑ από πλευράς δανειοληψίας, σε σχέση με άλλες χώρες που δανείζονται σε ξένο νόμισμα.

Όπως τονίζεται, οι ΗΠΑ μπορούν και δανείζονται σε δικό τους νόμισμα, με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, αλλά και υπό την αμερικανική νομοθεσία, γεγονός που καθιστά αδύνατη την προοπτική μιας αναγκαστικής χρεοκοπίας.

Αντιθέτως, πολλά κράτη δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, καθώς όταν δανείζονται σε διεθνές επίπεδο, ο δανεισμός πραγματοποιείται σε ξένο νόμισμα και τα ομόλογα διευκρινίζουν συχνά ότι οποιοδήποτε μελλοντική διαφωνία θα διευθετηθεί υπό ξένη νομοθεσία, συνήθως υπό τον αμερικανικό ή το βρετανικό νόμο, σημειώνεται.

Στη συνέχεια, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, με την επισήμανση ότι εάν η υποτίμηση του ελληνικού χρέους είχε γίνει σε δραχμές, θα είχαν βοηθηθεί κυρίως ορισμένοι Έλληνες εξαγωγείς και θα είχε σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο ο ελληνικός τουρισμός. Αυτό δεν θα είχε επιλύσει τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας, που περιλαμβάνουν ένα υπέρογκο κρατικό μισθολόγιο και μια τεράστια φοροδιαφυγή, όπως υποστηρίζεται, αλλά τουλάχιστον θα είχε αποτραπεί η ύφεση στην οποία βρίσκεται ακόμη και σήμερα.

Παράλληλα, τονίζεται, ότι από πλευράς νομοθεσίας, η πλειοψηφία των ελληνικών ομολόγων είχε εκδοθεί υπό ελληνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει και να υποχρεώσει τους κατόχους ομολόγων να ανταλλάξουν τα ομόλογά τους για νέα, μικρότερης αξίας. Ωστόσο, για τα ομόλογα που εκδόθηκαν υπό ξένη νομοθεσία, οι κάτοχοί τους δεν ενέδωσαν και σήμερα και ένα τέτοιο ομόλογο εκτιμάται στα 90 λεπτά του ευρώ, ενώ το καλοκαίρι του 2012, ανάλογο ομόλογο πωλείτο στα 14 λεπτά.

Επιτέλους μια οργανική και ας απολυθώ

Η νέα τροπολογία του Υπ. Παιδείας που βγήκε στο φως της δημοσιότητας  και που αφορά τις ¨οργανικές θέσεις όλων των εκπαιδευτικών¨ ήρθε να μετατρέψει σε τρικυμία τα ήδη ταραγμένα νερά σχετικά με την ανασφάλεια που επικρατεί τελευταία στην πολύπαθη ζωή των περισσότερων εκπαιδευτικών. Το σύνθημα του υπουργείου είναι ¨οργανική θέση για όλους ¨ κάτι που ο υπουργός Παιδείας είχε προαναγγείλει μέσα στο καλοκαίρι και που μάλλον είχε περάσει στα ψιλά της επικαιρότητας.
Τι προβλέπει με λίγα λόγια η τροπολογία αυτή;

Α) Όσοι έχουν οργανική θέση μέχρι σήμερα τη κρατάνε (ακόμα και αυτοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο ή  φορέα ή έχουν πάρει νόμιμη άδεια)
Β)Οι επί θητεία (Διευθυντές, Σύμβουλοι, υπεύθυνοι ΕΚΦΕ κ. α ) που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολείο θα αποκτήσουν μία μέχρι την 21 /10/2013 με αίτηση προτίμησης  που θα περιλαμβάνει μέχρι 5 σχολεία (ανεξάρτητα αν αυτά τα σχολεία έχουν πραγματικά κενά ωρών της ειδικότητά τους )
Γ)Όσοι δεν έχουν οργανική θέση αποκτούν οργανική θέση στο σχολείο που είναι λειτουργικά τοποθετημένοι (που καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο ή έχουν τις περισσότερες ώρες του διδακτικού τους ωραρίου) μέχρι την 21 /10/2013 (ανεξάρτητα αν η θέση που καλύπτουν είναι μια οργανική θέση άλλου καθηγητή που για κάποιο λόγο απουσίαζε από τη θέση του). Θα έχουμε το παράδοξο της δημιουργίας μιας οργανικής πάνω στην άλλη. Δηλαδή δυο οργανικές για την ίδια θέση.
Δ)Όσοι δεν έχουν οργανική θέση και είναι αποσπασμένοι σε σχολεία ή φορέα  ή και σε νόμιμη άδεια αποκτούν οργανική θέση ,μέχρι την 21 /10/2013 ,σε σχολείο της περιοχής που ανήκουν οργανικά με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και χωρίς δικής τους  δήλωση προτίμησης. Προφανώς θα πρόκειται για μια ¨εικονική οργανική θέση ¨ για να φαίνεται ότι και αυτοί ανήκουν οργανικά σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο.
Ε)Οι υπεραριθμίες που οφείλονται σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μειώσεις αριθμού τμημάτων εξακολουθούν να διευθετούνται βάσει του ΠΔ 50/1996, όπως μέχρι σήμερα δηλαδή.(δηλαδή αυτού του τύπου υπεράριθμοι προηγούνται από όλους στην κατοχύρωση οργανικής θέσης)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νέες αυτές οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα είναι ¨προσωρινές οργανικές θέσεις¨ μέχρι τον Ιούλιο του 2014 όπου τότε θα δοθεί η δυνατότητα( σε όποιους επιθυμούν) μιας νέας και τελικής ανακατανομής των θέσεων αυτών (με δηλώσεις προτίμησης από τους ενδιαφερόμενους).Υποθέτω ότι οι θέσεις αυτές θα ανακατανεμηθούν με τη μέθοδο της ¨καραμπόλας¨(δηλαδή ο Α παίρνει τη θέση του Β αν ο Β παίρνει τη θέση του Γ  κ.τ.λ).Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή την 30/7/2014 τότε θα έχουμε τις ¨τελικές οργανικές θέσεις¨.
Αυτές οι οργανικές θέσεις δεν θα έχουν κανέναν minimum περιορισμό ωρών.( όπως τις 12 ώρες που είχαμε μέχρι σήμερα).Για το λόγο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα κάποιος να εξαντλεί το διδακτικό του ωράριο μέχρι και σε 5 όμορα σχολεία .Αν και μετά από αυτό δεν έχει επιτευχθεί η συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου θα μπορεί να το συμπληρώνει με άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες (ΠΔΣ , Ενισχυτική Διδασκαλία, Γλωσσομάθεια, και υπηρεσίες διοίκησης στο σχολείο τους ή σε όμορο σχολείο κ.α ).
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Με τις κινήσεις αυτές φαίνεται ότι κάποια πράγματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα θα πάψουν να υφίστανται πλέον. Αναφέρομαι στις κατηγορίες εκπαιδευτικών χωρίς οργανική θέση που φέρουν το διακριτικό τίτλο : «στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ». Επίσης αναφέρομαι και στον τύπο διδακτικού κενού που υπάρχει στα σχολεία που λέγεται «λειτουργικό κενό». Όλοι πλέον οι εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν  οργανικές θέσεις. Κάθε ένας θα έχει χρεωθεί σε ένα σχολείο μόνιμα και θα μπορεί να πάει σε νέο μόνο με την διαδικασία των  μεταθέσεων. Έτσι εξηγείται και η φειδωλότητα που έδειξε το Υπουργείο στον αριθμό των φετινών αποσπάσεων(δεν ήθελε να ανακατέψει τη τράπουλα παραπάνω από όσο είναι ήδη ανακατεμένη).Από ότι φαίνεται γενικά ο θεσμός των αποσπάσεων πάει ουσιαστικά για κατάργηση. Ο μόνος τρόπος για να μετακινείται κάποιος από την οργανική του θα είναι μόνο σε μια νέα οργανική με  κανονική ή υποχρεωτική μετάθεση.
Εδώ έρχεται να κουμπώσει και η κίνηση του Υπουργείου να τρέξει αυτές τις μέρες το ΠΔ για τους ολικά υπεράριθμους ( ¨υποχρεωτικές μεταθέσεις¨ ) και να το θέσει ξανά εσπευσμένα στο ΣτΕ για τις τελικές διορθώσεις. Οι ¨υποχρεωτικές μεταθέσεις¨ αν όχι από φέτος , τότε από το νέο διδαχτικό έτος θα είναι το εργαλείο που θα λύνει τα χέρια  στον Υπουργό για τη διευθέτηση εκείνων των εκπαιδευτικών που δεν θα βρίσκουν οργανική στη περιοχή τους .Τότε θα τους δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουν οργανική αρχικά στην ίδια Περιφέρεια ( 5 επιλογές σχολείων ή ομάδες σχολείων) και αν δεν επιτευχθεί η εξεύρεση οργανικής στη Περιφέρεια να αναζητούν οργανική πλέον στην Επικράτεια ( 5 επιλογές σχολείων ή ομάδες σχολείων).
Τι επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας;

Εδώ θα ήθελα να πω δεν μπορούμε να είμαστε στο ¨μυαλό του Κ. Αρβανιτόπουλου¨ για αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υποθέσεις:
ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ)

Ο υπουργός έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό που έχει κατά επανάληψη πει για «εξορθολογισμό» στις θέσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Αυτό που εννοούσε ήταν : α) η  μετακίνηση εκείνων που πλεονάζουν σε μια περιοχή σε άλλη που είναι ελλειμματική και β)  την κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών και των ωρομισθίων αφού όλη τη δουλειά ακόμα και τη βρώμικη (απομακρυσμένες περιοχές ή και ΠΔΣ ) θα τη βγάζουν πλέον οι μόνιμοι.
 Οι οργανικές θέσεις θα είναι ονομαστικές και έτσι κάθε 1η του Σεπτέμβρη όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους .Από την άλλη το υπουργείο κάνει ότι μπορεί για να πείσει ότι αυτή η κίνηση να δώσει  ¨οργανική θέση για όλους ¨ είναι ένα δώρο προς τους εκπαιδευτικούς .Οι πληροφορίες ότι η Τρόικα δεν αναγνωρίζει τους καθηγητές που βρίσκονται «στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ» έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα που θέλει να βγάζει  το υπουργείο προς τα έξω ότι κάνει ότι μπορεί για να τους σώσει από τη διαθεσιμότητα. Βέβαια ας μας επιτρέψει το υπουργείο να είμαστε λίγο καχύποπτοι ως προς τις πραγματικές του διαθέσεις λόγω του βεβαρυμμένου πρόσφατου παρελθόντος .Ακόμα βέβαια και να επαληθευτεί αυτό το λογικοφανές σενάριο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί συνάδελφοί μας θα έχουν υποστεί βίαιο ξεριζωμό από το τόπο που ζούσαν για τις ¨ανάγκες της υπηρεσίας¨, κρινόμενοι τεχνητά πλεονάζοντες .Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τους συνάδελφούς μας αναπληρωτές και ωρομισθίους που θα έχουν θυσιαστεί στο βωμό αυτού που το υπουργείο αρέσκεται να  ονομάζει ¨νοικοκύρεμα¨ αλλά  που στην ουσία πρόκειται για ¨κούρεμα¨ .
ΣΕΝΑΡΙΟ 2 (ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ)

Η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει το θέμα αυτό είναι η μεταφορά  της συνταγματικά κατοχυρωμένης ¨οργανικότητας ¨ που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο Παιδείας  στη σχολική μονάδα που θα ανήκουν. ( πηγή :το πολύ σημαντικό άρθρο του Μαυρογένη με τίτλο ¨Το τυρί το βλέπεις, τη φάκα την είδες;¨) Σε αυτή τη περίπτωση η οργανική αυτή θέση θα είναι ευάλωτη και η απώλειά της ( συγχώνευση σχολείων, ελάττωση αριθμού τμημάτων)  μπορεί να οδηγεί ακόμα και σε απόλυση και μάλιστα να είναι σε συμφωνία με το Σύνταγμα (2008 -Άρθρο 103, παρ. 4): «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν».
Εδώ να προσθέσω ότι αν οι οργανικές θέσεις αποκεντρωθούν και μεταφερθούν στα σχολεία (άρα ο κάθε εκπαιδευτικός θα ανήκει αποκλειστικά στο σχολείο και όχι στο Υπουργείο) τότε είναι πιθανόν να μπουν σε εφαρμογή κάποια άλλα καταστροφικά σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφορούν. Μπορεί να γίνει μια γενική αποκέντρωση των σχολείων τα οποία να περάσουν στους Δήμους και οι εκπαιδευτικοί να λογίζονται πλέον ως δημοτικοί υπάλληλοι και το καθεστώς εργασίας τους να είναι πλέον παρόμοιο με των ¨συμβασιούχων¨. Τότε βέβαια θα βληθεί και η κατοχυρωμένη μονιμότητα των εκπαιδευτικών.
Το μόνο σίγουρο είναι πίσω από αυτή την ελαστικοποίηση της οργανικότητας (¨οργανική θέση για όλους ¨) υπάρχει ο κίνδυνος της απαξίωσης και της τελικής κατάργησής της .Και μετά θα δεν μένει τίποτα άλλο από το να πέσει σαν ώριμο φρούτο η  άρση  της μονιμότητας. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευτούν τα σενάρια αυτά.
Δημήτρης Τσιριγώτης .Φυσικός

Φθηνό γάλα στα σχολεία όλης της χώρας

http://www.newsitamea.gr/%CE%A6%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8C-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82/
Για πρώτη φορά ενισχύεται και προωθείται η κατανάλωση φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος στα σχολεία όλης της χώρας Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί για πρώτη φορά το κοινοτικό Μέτρο επιδότησης της κατανάλωσης γάλακτος στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια της χώρας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές, όλων των σχολείων της Ελλάδας να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν μέσα στα σχολεία γάλα, επιδοτούμενο με περίπου 0,18 € ανά λίτρο, με χρήματα που προέρχονται εξολοκλήρου (100 % επιδότηση) από κοινοτικούς πόρους. Σημειώνεται ότι το κοινοτικό αυτό μέτρο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία, καθώς εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα Μέτρο το οποίο έχει ως στόχο: • την εκπαίδευση των παιδιών στην κατανάλωση γάλακτος και • την προώθηση του φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος με έμμεσο στόχο την ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα. Το πρόγραμμα προς το παρόν θα ξεκινήσει με τη χορήγηση γάλακτος σε τρία Δημοτικά σχολεία και δύο Νηπιαγωγεία της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, με φορέα υλοποίησης την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας. Για την υλοποίηση του Μέτρου, υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τους συναρμόδιους Υπουργούς (Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Παιδείας) η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορείς όπως μια σχολική μονάδα, μια σχολική επιτροπή, οι προμηθευτές των προϊόντων (στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται και το σχολικό κυλικείο) ή μια οργάνωση που θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό (π.χ. ένας Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εφαρμογής του Προγράμματος. Ανοίγει ο δρόμος, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα το γάλα να διατίθεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, έως και δωρεάν στους μαθητές, εάν το μέτρο αυτό συνδυαστεί με πιθανούς πόρους άλλων φορέων (όπως π.χ. Δήμοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κτλ.). Για την επίτευξη πολύ χαμηλότερων τιμών διάθεσης του επιδοτούμενου γάλακτος στα σχολεία, σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αλλά και για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των παραγωγικών, μεταποιητικών και εμπορικών φορέων (κυλικεία) του γάλακτος και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης να συμβάλλουν, συνεισφέροντας όλοι από την πλευρά τους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες και δομές της κάθε περιοχής της χώρας, τηρώντας παράλληλα τις ισχύουσες προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων στα σχολεία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την εφαρμογή του Μέτρου δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και τους Φορείς για την υποστήριξη αυτής της τόσο σημαντικής δράσης. Η επιδότηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, που για πρώτη φορά θα αξιοποιήσει η χώρα μας, καθώς αποτελούσε τη μόνη χώρα στην Ε.Ε που δεν το εφάρμοζε, υλοποιεί έναν στόχο που το ΥΠΑΑΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα: την πρόσβαση όλων των μαθητών της χώρας σε ποιοτικά και υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η αξιοποίηση και του έτερου κοινοτικού Μέτρου για τη δωρεάν διάθεση φρούτων και λαχανικών σε σχολεία, που αναμένεται και αυτή σύντομα να εφαρμοστεί, πέραν των άλλων, σκοπεύει στην καθιέρωση και υποστήριξη της υγιεινής διατροφής των παιδιών. Θέσαμε το πλαίσιο και από την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων και Φορέων εξαρτάται η αποτελεσματικότητά του».

Πηγή: newsitamea.gr

Η πρόταση νόμου για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που παρέδωσε στην ΟΛΜΕ ο υπουργός

Την πρόταση νόμου για τις οργανικές  θέσεις  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέδωσε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, κατά τη χθεσινή συνάντηση και ζήτησε  τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις.
Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε την 1η σελίδα της πρότασης νόμου
Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε την 1η σελίδα της πρότασης νόμου

Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί , προς ψήφιση , στη Βουλή σε νομοσχέδιο άλλου υπουργείου , την άλλη εβδομάδα.
Το Δς  της ΟΛΜΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή της.

Ρύθμιση σοκ για τα «κόκκινα» στεγαστικά

Στην κυριότητα της τράπεζας το ακίνητο - Με ενοίκιο ο «ιδιοκτήτης»

Το ισπανικό μοντέλο για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων εξετάζουν ελληνικές τράπεζες, σε μια προσπάθεια να διευκολύνουν τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο στηρίζεται στην εμπειρία από την Ισπανία που προβλέπει τη μεταβίβαση του ακινήτου στην τράπεζα και τη διαμονή του δανειολήπτη στην κατοικία ως ενοικιαστή για όση περίοδο χρειαστεί μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής. Σύμφωνα με το ισπανικό μοντέλο κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου, η κυριότητα του ακινήτου περιέρχεται στην τράπεζα και ο δανειολήπτης - ενοικιαστής μπορεί να την επανακτήσει με την αποπληρωμή του δανείου στο τέλος της περιόδου. Πρόκειται για κάτι σαν την πρακτική πώλησης και επαναμίσθωσης (sales and lease back) που έχει χρησιμοποιηθεί και στη χώρα μας για τα εμπορικά ακίνητα.

Κατά την "Καθημερινή" οι τράπεζες επεξεργάζονται τα σχετικά προγράμματα ενόψει και της προοπτικής σταδιακής απελευθέρωσης των πλειστηριασμών στα ακίνητα, που αναμένεται να δημιουργήσει εκρηκτικό πρόβλημα στα νοικοκυριά που κάνουν σήμερα χρήση της προστασίας.

Το θέμα της σταδιακής απελευθέρωσης των πλειστηριασμών αναμένεται να αποτελέσει σημείο σκληρής διαπραγμάτευσης και η πρόταση που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση προβλέπει τρία κριτήρια. Πρόκειται για το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, την πενταετή προστασία του ακινήτου και την αντικειμενική του αξία. Ετσι θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά οι οφειλέτες που έχουν λάβει ισόποσο δάνειο, π.χ. 100.000 ευρώ, και ο ένας έχει καταβάλει μόλις δύο δόσεις με αυτόν που έχει εξοφλήσει πάνω από το 50% της συνολικής οφειλής του.

Ο χρόνος παραμονής του ακινήτου σε καθεστώς αναμονής πλειστηριασμού αποτελεί επίσης βασικό κριτήριο, καθώς η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη θέσπιση της 5ετούς προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφευχθεί η μαζική προσφορά ακινήτων και θα υπάρξει σταδιακή εκτόνωση, αφού κάθε χρόνο θα «ξεπαγώνουν» ακίνητα των ετών που έπονται του 2008 (δηλ. το 2015 θα βγουν σε πλειστηριασμό τα ακίνητα του 2010 κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι πλειστηριασμοί ακινήτων διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο του 2013 στις 11.300, καταγράφοντας περαιτέρω πτώση σε σχέση με το 2012, όταν στο σύνολο του έτους είχαν φτάσει τις 26.000 περίπου. Πρόκειται για τρίτο συνεχή χρόνο πτώσης, μετά το 2011, χρονιά κατά την οποία οι πλειστηριασμοί είχαν φτάσει τις 44.100 έναντι 42.500 το 2008.

Χωρίς την έγκριση της Τρόικας για μείωση φόρου η απόφαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

- Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο, χωρίς τη μείωση 15% του φόρου, καθώς ακόμα περιμένει την απάντηση των δανειστών- Τι θα ισχύσει για το επίδομα

Σε τραγέλαφο έχει εξελιχθεί φέτος το θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς ολόκληρη κυβέρνηση, αλλά και οι έλληνες πολίτες, περιμένουν τι θα αποφασίσει η Τρόικα για να ξέρουν τι μέλλει γενέσθαι.

Και επειδή βρισκόμαστε στο «παραπέντε» της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου (ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου), το οικονομικόιτελείο αποφάσισε να προχωρήσει σε ανακοινώσεις χωρίς να έχει ακόμα την έγκριση της Τρόικας σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 15%.

Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα ή αύριο δεν θα περιλαμβάνει τίποτε για μείωση του ειδικού φόρου, καθώς η απάντηση της Τρόικας αργεί και το υπουργείο επιφυλάσσεται για το μέλλον ως προς αυτό το θέμα. Αντίθετα θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις όσον αφορά το επίδομα.

Το σχέδιο που θα δοθεί στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή στις γεωγραφικές ζώνες και τα λίτρα επιδότησης ανά τετραγωνικό κατοικίας. Παράλληλα, το σύστημα TAXIS προετοιμάζεται ώστε να δώσει στους δικαιούχους προκαταβολή 25% του επιδόματος και το υπόλοιπο με προσκόμιση τιμολογίου.
 
Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

- Αγαμος: Ετήσιο εισόδημα ως 30.000 ευρώ από 25.000 ευρώ σήμερα.

- Εγγαμος χωρίς παιδιά: Ετήσιο εισόδημα ως 40.000 ευρώ από 35.000 ευρώ σήμερα.

- Εγγαμος με ένα παιδί: Ετήσιο εισόδημα ως 43.000 ευρώ από 38.000 ευρώ σήμερα.

- Εγγαμος με δύο παιδιά: Ετήσιο εισόδημα ως 46.000 ευρώ από 41.000 ευρώ σήμερα

- Εγγαμος με τρία παιδιά και άνω: Ετήσιο εισόδημα ως 49.000 ευρώ από 44.000 ευρώ σήμερα.

Θα παραμείνει αμετάβλητο το ανώτατο όριο τετραγωνικών μέτρων κύριας κατοικίας για το οποίο θα δίνεται η επιδότηση στα 120, ενώ αυξάνεται στα 2.500 ή 3.000 κυβικά εκατοστά (από 2.000 κυβικά που ίσχυε πέρυσι) το όριο πάνω από το οποίο εξαιρείται ο κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτων από την επιδότηση πετρελαίου, ακόμη και αν έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Το περιουσιακό κριτήριο για άγαμο θα αυξηθεί στα 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία περιουσίας από 150.000 και στα 300.000 ευρώ για έγγαμο από 200.000.

Τέλος, παραμένουν αμετάβλητες και οι γεωγραφικές ζώνες, όπως έχουν οριστεί από πέρυσι με τα αντίστοιχα λίτρα επιδότησης ανά τετραγωνικό μέτρο ως εξής:

- Α' Ζώνη στην οποία ανήκουν οι νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράµας, Ευρυτανίας µε επιδοτούµενη κατανάλωση 25 λίτρα ανά τετραγωνικό µέτρο κατοικίας µε ανώτατο τα 3.000 λίτρα. Αυτό σηµαίνει ότι για κατοικία 120 τετραγωνικών µέτρων το ανώτατο ποσό επιστροφής φόρου θα ανέλθει σε 1.050 ευρώ από 840 ευρώ σήµερα.

- Β' Ζώνη όπου ανήκουν τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αρκαδία, η Πιερία, η Ημαθία, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Ροδόπη και ο Νομός Εβρου. Για τους νομούς αυτούς η επιδοτούμενη κατανάλωση ανέρχεται στα 15 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με ανώτατο τα 1.800 λίτρα και το ποσό επιστροφής μπορεί να φθάσει ως 630 ευρώ για κατοικία 120 τ.μ. έναντι 504 ευρώ πέρυσι.

- Γ' Ζώνη όπου ανήκουν η Αττική, η Κόρινθος, η Ηλεία, η Αχαΐα, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Μαγνησία, η Λέσβος, η Χίος, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα και η Αρτα. Για τις περιοχές αυτές η επιδοτούμενη κατανάλωση διαμορφώνεται σε 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με ανώτατο τα 960 λίτρα. Το μέγιστο ποσό επιστροφής φόρου θα ανέλθει σε 336 ευρώ αντί για 269 ευρώ σήμερα.

- Δ' Ζώνη όπου ανήκουν  Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλληνία & Ιθάκη, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού και  η επιδοτούμενη κατανάλωση είναι 5 λίτρα ανά τ.μ. κατοικίας με ανώτατο τα 600 λίτρα. Εκεί το υψηλότερο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε 210 ευρώ από 168 ευρώ πέρυσι.

Ολη η ρύθμιση για τα δάνεια του ΟΕΚ – Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ρύθμιση – ανάσα των στεγαστικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο που είχαν χορηγηθεί σε δικαιούχους του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας οριστικοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δανειοληπτών στη ρύθμιση η οποία αφορά 97.343 ενεργά δάνεια και όλες τις συμβεβλημένες με τον τ. ΟΕΚ τράπεζες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστος Γκόρτσος, ο διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Καμπουράκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θόδωρος Αμπατζόγλου.

Βάσει της ρύθμισης οι Τράπεζες θα δέχονται επιμήκυνση των δανείων κατά μέγιστο 10 έτη, χωρίς να χάνεται η επιδότηση επιτοκίου και έτσι θα επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεολυτική δόση που – κατ’ εκτίμηση-  θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 50% (ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου βρίσκεται).

Δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση είναι όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών. Τα δάνεια αυτά ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον τ. ΟΕΚ Τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ για τα πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011.

Ως γνωστόν, ο ΟΕΚ καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 2012 με το ν.4046/’12. Στη συνέχεια, με το ν. 4144/’13 κατέστη καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ ο ΟΑΕΔ, ο οποίος σήμερα έχει και την αρμοδιότητα.

Δείτε τι δήλωσε ο υπουργός Εργασίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε τι προβλέπει η σχετική ρύθμιση

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και δείτε τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα

ΠΟΥ: Κατάργηση των θερμομέτρων υδραργύρου έως το 2020

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε σήμερα έκκληση για την σταδιακή κατάργηση έως το 2020 ιατρικών θερμομέτρων και συσκευών για τη μέτρηση της πίεσης που περιέχουν υδράργυρο. Σε ανακοίνωσή του στη Γενεύη, ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ενώνει τις δυνάμεις του για να απευθύνει την έκκληση αυτή προς τον οργανισμό Health Care without Harm, έναν διεθνή συνασπισμό 473 οργανώσεων σε περισσότερες από 50 χώρες που επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας διασφαλίζοντας την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η επιχείρηση υπό τον τίτλο "για τη μέριμνα χωρίς υδράργυρο έως το 2020" εγκαινιάστηκε με την υπογραφή χθες της Σύμβασης της Μινιμάτα για τον υδράργυρο. Ο υδράργυρος και οι διάφορες ενώσεις του προκαλούν "ανησυχία για την παγκόσμια δημόσια υγεία και επιφέρουν μια ολόκληρη σειρά σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία", υπογραμμίζει ο ΠΟΥ, αναφέροντας "νευρολογικές εγκεφαλικές βλάβες, κυρίως στους νέους", όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο υδράργυρος μπορεί επίσης να προκαλέσει βλαβερές συνέπειες στα νεφρά και το πεπτικό σύστημα, επισημαίνει ο ΠΟΥ. Η σύμβαση της Μινιμάτα επιτρέπει τη χρήση υδραργύρου στα θερμόμετρα έως το 2020 με μερικές εξαιρέσεις που μπορεί να παρατείνουν αυτή την προθεσμία έως το 2030, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο διεθνής οργανισμός εκτιμά ωστόσο ότι οι συνέπειες στην υγεία από τον υδράργυρο "είναι τόσο σοβαρές που όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να σεβαστούν την ημερομηνία του 2020 που ορίζεται στη σύμβαση".

"Με την υπογραφή της Σύμβασης της Μινιμάτα για τον υδράργυρο θα κάνουμε πολλά για την οριστική προστασία του κόσμου από τις καταστρεπτικές συνέπειες του υδραργύρου στην υγεία" δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΠΟΥ δρ Μάργκαρετ Τσαν. "Ο υδράργυρος είναι ένα από τα δέκα βασικά χημικά στοιχεία που είναι πολύ ανησυχητικά για τη δημόσια υγεία", πρόσθεσε η Τσαν.

Η Σύμβαση δίνει κατευθύνσεις στις χώρες που καλούνται να λάβουν μέτρα για να εξαλείψουν κυρίως τη χρήση των πιο βλαβερών μορφών του υδραργύρου. Ο ΠΟΥ και η εταίροι του στον τομέα της υγείας θα καταβάλουν προσπάθειες να εξαλείψουν σταδιακά τα τοπικά αντισηπτικά και τα καλλυντικά που περιέχουν υδράργυρο.

Ο ΠΟΥ προτίθεται επίσης να επεξεργαστεί μέτρα για την σταδιακή εξάλειψη της χρήσης του μετάλλου αυτού στα οδοντικά αμαγάλματα.
Η Σύμβαση της Μινιμάτα υιοθετήθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας και θα είναι ανοικτή σε υπογραφές έως τις 9 Οκτωβρίου του 2014.

Υπ.Παιδείας: Τροπολογία για τις οργανικές θέσεις όλων των εκπαιδευτικών

Η τροπολογία που αλλάζει την οργανικότητα. Συνιστά 146000 οργανικές στην α/θμια και στην β/θμια
Δείτε παρακάτω το έγγραφο του Υπουργείου ΠαιδείαςΟι 1.800 επιτυχόντες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014

Έλεγχος Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Έλεγχος Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Π.Ε.ΣΥ.Π.

Αποτελέσματα ΕΠΠΑΙΚ σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΠΕΣΥΠ σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΕΠΠΑΙΚ αλφαβητικά, σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΠΕΣΥΠ αλφαβητικά ,σε μορφή .pdf

Οδηγίες για την εγγραφή σε μορφή .pdf

Αίτηση σε μορφή .pdf

Αίτηση σε μορφή .doc

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων (18/9/2013 έως 7/10/2013) έληξε. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ευχαριστεί τους 4181 υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. που θα προσφέρει το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 
Την Πέμπτη 10/10/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση, στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάροδο της οδού Αριστοτέλους 18, με την παρουσία όσων από τους ενδιαφερόμενους το επιθυμούν. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν, αμέσως μετά από την κλήρωση, τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο. 
Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά πρόγραμμα (ΕΠΠΑΙΚ, ΠΕΣΥΠ) και πόλη είναι:


Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οδηγίες προς τους υποψήφιους

Οργανικές θέσεις σε όλους! Το τυρί το βλέπεις, τη φάκα την είδες;

Από τον Ιούλιο το έχει πει πολλές φορές ο Υπουργός Παιδείας, το επανέλαβε άλλη μια φορά σε συνέντευξη του στον Alpha 9.89, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν οργανική θέση.
Την κατοχύρωση της οργανικής θέσης για κάθε εκπαιδευτικό, την εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας και στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δίνουμε τέλος σε αυτή την ανασφάλεια και κάθε εκπαιδευτικός θα έχει την οργανική του θέση», προαναγγέλλοντας ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί στην Βουλή τις επόμενες ημέρες. «Κατοχυρώνουμε την ασφάλεια του εκπαιδευτικού. Πρόκειται για ένα αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοχυρώνουμε την οργανική θέση όλων των καθηγητών και δασκάλων», δήλωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος. 
            Τι όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος! Τι άλλο να ζητήσει ο εργαζόμενος από έναν Προϊστάμενο που τον νοιάζεται, τον σκέφτεται και ενεργεί για τα συμφέροντα του, πριν από αυτόν για αυτόν...
 
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Πριν λίγους μήνες ο συνάδελφος κ. Δημήτρης Τσιριγώτης είχε γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο που αναδημοσιεύτηκε σε αρκετές εκπαιδευτικές σελίδες, με τίτλο : «Γιατί δεν θα γίνουν απολύσεις εκπαιδευτικών (ακόμη)». Αξίζει να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Θα εξηγήσει πολλά από τη στάση και τις πράξεις της Κυβέρνησης και όλων αυτών που θα ακολουθήσουν. Σε γενικές γραμμές έλεγε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι να τεθούν εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα :
1.     Να καταργηθεί ο φορέας της οργανικής τους θέσης που στην προκειμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών είναι το ΥΠΕΠΘ
2.     Να καταργηθούν ορισμένες μόνο οργανικές θέσεις έπειτα από αξιολόγηση.
3.     Να καταργηθεί ολόκληρος κλάδος ειδικότητας.
Δυστυχώς η πραγματικότητα ήρθε να τον επιβεβαιώσει επιλέγοντας τον τρίτο τρόπο
Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι ΟΛΟΙ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν οργανική θέση συνταγματικά κατοχυρωμένη, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με την «οργανική» θέση στο σχολείο.
Με απλά λόγια είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι με οργανική στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Γυμνάσιο Φαρκαδώνας, το ΓΕΛ Αρεόπολης ή το ΕΠΑΛ Θήρας. Για σκεφτείτε το λίγο. Όταν διορίστηκα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ έκανε λόγο για 178 θέσεις ΠΕ17 στο Υπουργείο Παιδείας και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο. Επίσης σε όλες τις διευθύνσεις υπάρχουν καθηγητές «στη διάθεση» χωρίς οργανική τοποθέτηση. Πιστεύετε ότι αν μπορούσαν να τους διώξουν δε θα το έκαναν; Τους έχετε για τόσο πονόψυχους; Ή μήπως είναι πιο συμφέρον να κρατάνε έναν μόνιμο αντί να προσλάβουν 2 ωρομίσθιους μέσω ΕΣΠΑ. Από τη μια συμπληρώνουν το νούμερο των απολύσεων από την άλλη προάγουν τις πελατειακές τους σχέσεις. Δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ έχουν οργανική στο Φορέα που λέγεται Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια διατηρούν το δικαίωμα να σε μεταθέσουν όπου υπάρχει ανάγκη (δεν κρίνω αν είναι σωστό ή δίκαιο αλλά σίγουρα είναι θεμιτό για την υπηρεσία). Ακόμα και για τις υποχρεωτικές μετατάξεις (προσοχή όχι τις προαιρετικές) διατηρώ κάποιες αμφιβολίες αν μπορούν να γίνουν.
Τι θέλει να κάνει τώρα το Υπουργείο; Να δώσει σε όλους οργανικές θέσεις (λες και δεν έχουν!) συγχωνεύοντας ίσως τα οργανικά με τα λειτουργικά κενά, οι οποίες όμως θα είναι πλέον στα σχολεία και θα είναι πολύ πιθανόν και προσωποπαγείς. Αυτό θα σημαίνει ότι με μια ακόμα αύξηση του ωραρίου ή μια συγχώνευση σχολείων πάνε περίπατο οι οργανικές και αφού πλέον ο φορέας σου, δηλαδή το σχολείο στο οποίο θα έχεις οργανική δεν τη χρειάζεται, την καταργεί και εσύ πηγαίνεις σπίτι σου. Τόσο απλά!
 
Τμήμα άρθρου από http://mayrogenis.blogspot.gr

Σήμερα «κληρώνει» για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Θα δεχτεί τελικά η τρόικα να μειωθεί κατά 15% ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης;

Το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί για την κυβέρνηση αν τελικά η τρόικα θα δεχθεί να μειωθεί κατά 15% ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ώστε όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων να έχουν μία μείωση στην τελική τιμή ανά λίτρο κατά 5 λεπτά.

Το σχέδιο που θα δοθεί στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή στις γεωγραφικές ζώνες και τα λίτρα επιδότησης ανά τετραγωνικό κατοικίας.

Σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια αυτά αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ θα αυξηθούν σημαντικά και τα όρια αξίας ακίνητης περιουσίας κάτω από τα οποία θα δίνεται το επίδομα.

Παράλληλα, το σύστημα TAXIS προετοιμάζεται ώστε να δώσει στους δικαιούχους προκαταβολή 25% του επιδόματος και το υπόλοιπο με προσκόμιση τιμολογίου.

Ρύθμιση για 100.000 δανειολήπτες

Διπλή νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των περίπου 100.000 δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προτίθεται να προωθήσει -σύμφωνα με πληροφορίες- η κυβέρνηση. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας υπό τον υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση.

Στη σύσκεψη, στην οποία θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δανειοληπτών στη ρύθμιση, θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Θανάσης Σκορδάς, ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θόδωρος Αμπατζόγλου και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστος Γκόρτσος.

Οι δανειολήπτες, εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα ή πλέον άνεργοι, βρίσκονται κυριολεκτικά εγκλωβισμένοι, καθώς οι τράπεζες που συμμετέχουν στην δανειοδότηση δεν δέχονται ρύθμιση του δανείου, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να χάσουν την επιδότηση επιτοκίου από το Δημόσιο.

Οι κατηγορίες δανειοληπτών της Εργατικής Κατοικίας, είναι τρεις:


1. Όσοι έλαβαν δάνειο αποκλειστικά από κεφάλαια του ΟΕΚ.

2. Επίσης, όσοι έλαβαν δάνειο από τον Οργανισμό υπό την διαχείριση τράπεζας. Για αυτές τις κατηγορίες αναμένεται η επέκταση της ισχύος ρύθμισης του 2011 (Ν. 4019) της οποίας η εφαρμογή είχε κριθεί επιτυχής. Προέβλεπε ότι σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα είτε να καταβάλει εφάπαξ την οφειλή με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων, είτε σε έως 24 δόσεις με έκπτωση 50%.

3. Ωστόσο, μεγάλο αγκάθι αποτελεί η τρίτη κατηγορία η οποία αφορά σε τραπεζικά δάνεια 15ετους διάρκειας αποπληρωμής, με επιδότηση του επιτοκίου από το Δημόσιο για 9 έτη, σε ποσοστό από 50 έως και 100% ανάλογα με την οικογενειακή και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου. Για το θέμα αυτό, αναζητείται νομική φόρμουλα διαχωρισμού της επιδότησης από το δάνειο.

Στόχος, να υπάρξει παράταση του χρόνου αποπληρωμής προς την τράπεζα, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας της επιδότησης επιτοκίου.Το κόστος της επιδότησης των δανείων αυτών εκτιμάται στα 380 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ επαρκούν για την κάλυψή του ειδικά εφόσον υπάρξει παράταση της αποπληρωμής.

Στο ζήτημα έχει παρέμβει και ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από προσφυγή δικαιούχων και με επιστολή του προς την διοίκηση του ΟΑΕΔ, πρότεινε:


α) Να συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών, δηλαδή διάστημα ανεργίας, εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, ύψος δανεισμού και διάρκεια αποπληρωμής, προκειμένου να υπάρξουν λύσεις για τον τρόπο διαχείρισης της αδυναμίας εξυπηρέτησης δανείων και

β) Να υιοθετηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών για άνεργους δανειολήπτες.

Θα πληρώνουμε ... νοίκι στο κράτος για το σπίτι - Οι τελικές αποφάσεις για τον φόρο στα ακίνητα

- Λιγότερος φόρος για το σπίτι στο χωριό και κτήμα στο χωριό
- Μεσαία και ακριβά ακίνητα θα πληρώσουν το “μάρμαρο”
- Ποια ακίνητα γλιτώνουν από το φόρο που αυξάνονται οι συντελεστές
- Η παγίδα με τη ρήτρα είσπραξης που συνδέεται με τον φόρο στα ακίνητα
- Δείτε παραδείγματα

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά στον νέο φόρο ακινήτων όπως όλα δείχνουν αποσκοπούν στη φοροελάφρυνση όσων έχουν ακίνητα στην επαρχία και ειδικά σε ορεινές ή φτωχές περιοχές με τη μετακύλιση του φόρου αυτού στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πόλεις και ειδικά στις λεγόμενες ακριβές περιοχές.
Κάπως έτσι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τα ακίνητα που βρίσκονται κυρίως σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, δηλαδή σε χωριά και οικισμούς

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει και νέα μείωση των συντελεστών υπολογισμού του φόρου για τα κτίσματα με πολύ χαμηλή αντικειμενική αξία, αλλά και ελάφρυνση των αγροτεμαχίων και λοιπών εκτάσεων γης που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων αλλά εντός οικισμών για τις οποίες στο αρχικό σχέδιο προβλέπονταν συντελεστές από 20 ευρώ το στρέμμα για εκτάσεις αξίας έως 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και θα έφθαναν μέχρι τα 250 ευρώ το στρέμμα για εκτάσεις αξίας από 6 έως 10 ευρώ το τ.μ.

Για τα ακίνητα σε μεσαίας και υψηλής αξίας περιοχές θα έχει υπάρξει επιβάρυνση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που προβλεπόταν να προταθεί στην τρόικα.

Ο νέος φόρος για σπίτια και οικόπεδα
Έτσι όπως όλα δείχνουν πλέον ο φόρος θα διαμορφωθεί ως εξής
Κατοικίες:
2,3 ως και 14 ευρώ/τμ + συντελεστής παλαιότητας + συντελεστής φόρου
Εντός σχεδίου οικόπεδα:
20 ως και 20.000 ευρώ/στρέμμα + συντελεστής πρόσοψης +δρόμος + απόσταση από θάλασσα
Εκτός σχεδίου οικόπεδα:
1,5 ως και 47,25 ευρώ/στρέμμα χωρίς κτίσμα
7,5 ως και 236,5 ευρώ/ στρέμμα με κτίσμα

Η τρόικα στις αλλεπάλληλες επικοινωνίες με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει θέσει την εισπραξιμότητα στο 75% και επομένως ζητά βεβαίωση φόρων 3,8 έως 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έτσι ώστε να καταφέρει το ελληνικό κράτος να εισπράξεις 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτό η Αθήνα διαφωνεί και ανεβάζει την εκτίμηση για την εισπραξιμότητα στο 80% και άρα ζητά από την τρόικα οι βεβαιωμένοι φόροι να περιοριστούν στα 3,5 έως 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μπροστά σε αυτή τη διαφωνία η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει την πρόβλεψη ρήτρας εισπραξιμότητας, η οποία στην καλή περίπτωση θα σημαίνει αυτόματη μείωση της επιβάρυνσης μέσω των συντελεστών φορολόγησης σε όλη τη διάρκεια του 2014. Αυτό βέβαια θα συμβεί σε περίπτωση που τα έσοδα από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων πιάνουν τον στόχο. Σε διαφορετική περίπτωση, αντί για μείωση συντελεστών είναι φυσικό να έρθει αύξηση των συντελεστών.
Αυτό είναι ένα ρίσκο που η κυβέρνηση δέχεται να πάρει, καθώς τα στοιχεία από την εισπραξιμότητα για τον ΦΑΠ του 2010 κυμαίνονται κοντά στο 84%, αλλά ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στους επόμενους μήνες. Και αυτό γιατί μιλάμε για ήδη εξαντλημένους οικονομικά φορολογούμενους.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Υπ.Παιδείας: Τροπολογία για τις οργανικές θέσεις όλων των εκπαιδευτικών

Η τροπολογία που αλλάζει την οργανικότητα. Συνιστά 146000 οργανικές στην α/θμια και στην β/θμια
Δείτε παρακάτω το έγγραφο του Υπουργείου ΠαιδείαςΗ μεγαλύτερη Ελληνική λέξη έχει 172 γράμματα! – Την ξέρεις;

Η ελληνική γλώσσα κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ καθώς η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο υπάρχει στο έργο »Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη και αποτελείται... από 172 γράμματα, 27 συνθετικά και 78 συλλαβές!
Ο Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται στο έπακρον την εκπληκτική ευχέρεια της Ελληνικής να σχηματίζει πολυσύλλαβες λέξεις, περιγράφοντας μέσα σε 172 γράμματα μια ολόκληρη συνταγή μαγειρικής, η οποία περιλαμβάνει ένα συνονθύλευμα τροφών! Η αριστοφανική λέξη βρίσκεται στους στίχους 1169-1175 και έχει καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες:
λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανο
δριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατα
κεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα
λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳο
σιραιοβαφητραγανοπτερυγών… Ο λεξιλογικός αυτός «σιδηρόδρομος» είναι δύσκολο να διαβαστεί απνευστί, ενώ με μια μικρή προσπάθεια μπορούμε να μεταφράσουμε:
-πάστοπεταλίδο-γαλεοσάλαχο-τούρσοπιπεράτο-μυαλοκόμματα-
-μελοπερεχύτο-μυτζηθρότυρο-τρύγονοκοτσύφο-τσιχλοπίτσουνα -
-ψήτοσουσουράδο-κοτοκέφαλα-άγριοπεριστέρο-λαγοκούνελα -
-στράγαλοπετμέζο-φτερουγόδιπλες.

Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ τον Δεκέμβριο η τέταρτη δόση

Αυτά είναι τα 28 σκληρά μέτρα που φέρνει η τρόικα

Να τι ζητάει η Τρόικα για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για 28 σκληρά μέτρα που έρχονται να αποτελειώσουν τους πολίτες σε ένα ήδη καθημαγμένο τοπίο. Πάρτε βαθιά ανάσα και διαβάστε:
1. Ο μισθός να καθορίζεται με…. Υπουργική απόφαση και όχι με νόμο !
2. Περικοπή στις επικουρικές συντάξεις.
3.Αμεση ρύθμιση του προβλήματος των ελλειμμάτων των Ταμείων
4.Αμεση ένταξη των στρατιωτικών στο ενιαίο μισθολόγιο.
5.Αύξηση της φορολογίας μέσω του νέου φορολογικού νόμου , αφού η πλήρης κατάργηση του αφορολογήτου θα συνοδευτεί με αύξηση προκαταβολής φόρου και αυξημένους συντελεστές.
6.Διατήρηση του φόρου ακινήτων μέσω ΔΕΗ, ή νέος νόμος για φορολογία ακινήτων που να φέρει 3,2 δις στα κράτος.
7. Μείωση των κοινωνικών παροχών σε φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις.
8. Κλείσιμο ΔΕΚΟ που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς.
9. Περιορισμός του αριθμού των νοσοκομείων –σχολείων και εφοριών
10. Αυτόματη επιβολή φορολογίας εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα εσόδων.
11. Άμεση αύξηση του ΦΠΑ σε φως νερό τηλέφωνο , στην περίπτωση που μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση.
12. Αύξηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ.
13. Αύξηση της τιμής των εισιτηρίων 25%.
14. Αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά.
15. Ένταξη των στρατιωτικών στο ενιαίο μισθολόγιο.
16. Άμεση απομάκρυνση 12.500 δημοσίων υπαλλήλων έως το τέλος του 2014.
17. Περικοπή των δαπανών σε Δήμους και Κοινότητες, με ταυτόχρονη μείωση των δαοανών τους ιδίως σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς..
18. Αρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας άμεσα.
19. Αύξηση ορίου απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Σκληρό το μέτρο και ιδιαίτερα δυσχερές για την Ελληνική Κοινωνία.
20. Αμεση δημιουργία του Περιουσιολογίου για εντοπισμό της περιουσίας όλων και αύξηση φόρων.
21. .Να επεκταθεί έως τα 500 ευρώ μεικτά η μείωση των μισθών, αφού έχουν διανυθεί μόνο τα 2/3 του δρόμου….
22. Να χορηγούνται συντάξεις στα 48% του τελικού μισθού και όχι στο 60% που θα ισχύει από το 2015.
23. Αν δεν παταχθεί η φοροδιαφυγή να παραμείνει ως έχει στο διηνεκές η Εισφορά Αλληλεγγύης
24. Θα καταστεί σκληρότερη η φορολογία των ακινήτων.
25. Να περικοπεί κάθε επίδομα από συνταξιούχους άνω των 500 ευρώ, αλλά και κάθε μορφής επίδομα πάνω από το όριο της φτώχειας, που το τοποθετεί στα 500 ευρώ..
26.Να καταργηθεί το εφ άπαξ στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
27.Να διπλασιαστεί ο φόρος επιτηδεύματος στους επαγγελματίες, καθώς τα έσοδα μειώνονται δραματικά..
28. Να σταθεροποιηθούν οι αυξήσεις των φόρων στην ακίνητη περιουσία κατ έτος!

Οι θέσεις για τις προσλήψεις στα σχολεία μέσω ΟΑΕΔ

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για τα 5μηνα σε δήμους

Δέκα τρόποι για να ζεσταθούμε

Η αγωνία των νοικοκυριών για το πώς θα ζεστάνουν και φέτος τα σπίτια τους είναι εύλογη. Γνωρίζουν ότι ακόμη και αν επιβεβαιωθεί το πιο αισιόδοξο σενάριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα χρειαστούν πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά. Και επειδή λεφτά δεν υπάρχουν, οι προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης πέφτουν βροχή. Όλες υπόσχονται «οικονομία». Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Διαβάζοντας τον κατάλογο με τις «εναλλακτικές» που θα σας προβάλλουν αν πάτε σε μια έκθεση για τη θέρμανση ή σε ένα πολυκατάστημα, να ξέρετε προκαταβολικά ότι ισχύει ο ακόλουθος κανόνας. Όποια λύση κοστίζει πολύ κατά την εγκατάσταση, εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας  άρα λιγότερο καύσιμο όποιο και αν είναι αυτό (πετρέλαιο, ρεύμα, pellet κλπ). Αντίθετα οι φθηνές λύσεις κατά την αγορά, χρειάζονται πολύ ενέργεια. Άρα, θα πληρώσετε λίγα στην αρχή και πολλά στη συνέχεια. Ποιες είναι όμως αυτές οι εναλλακτικές;
1.     Αντλίες θερμότητας
Μπορούν να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση για να ζεστάνετε το νερό στα καλοριφέρ σας. Αξιοποιούν τον ατμοσφαιρικό αέρα και συμπληρώνουν τις ανάγκες με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας ενώ η συσκευή –που μοιάζει με εξωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού- μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το καλοκαίρι για την ψύξη του χώρου. Ποιο είναι το μειονέκτημα; Η συσκευή κοστίζει τουλάχιστον 3000 ευρώ ακόμη και για ένα μικρό διαμέρισμα.
2.     Pellet
Είναι αποδοτικότερος τρόπος θέρμανσης μέσω τζακιών (κυρίως ενεργειακών). Το πρόβλημα είναι ότι με τις ενεργειακές σόμπες ή τα τζάκια που καταναλώνουν pelletδεν μπορείς να ζεστάνεις όλο το σπίτι εκτός αν και κάνεις πολύ μεγάλη εγκατάσταση με αεραγωγούς. Πρόβλημα αποτελεί και η αυτονομία καθώς απαιτείται συνεχής ανεφοδιασμός.
3.     Ηλεκτρικοί Λέβητες
Αν δεν θέλετε πετρέλαιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ηλεκτρικό λέβητα ο οποίος θα κάνει την ίδια δουλειά, δηλαδή θα ζεστάνει το νερό στα σώματα του καλοριφέρ. Ένας τέτοιος λέβητας που θα ζεστάνει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, κοστίζει γύρω στα 800-1000 ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι θα χρειαστείτε ισχυρή γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό) και ότι θα πληρώνετε ρεύμα το οποίο έχει ήδη ακριβύνει. Αυτοί οι λέβητας, καταναλώνουν τουλάχιστον 10 κιλοβάτ ανά ώρα λειτουργίας. Ένα κιλοβάτ, μπορεί να κοστίζει από 0,15 έως 0,22 ευρώ ανάλογα με τη συνολική κατανάλωση. Άρα, μια ώρα λειτουργίας αυτού του λέβητα, μπορεί να σας κοστίζει 1,5 έως 2,2 ευρώ.
4.      Νανοθερμαντικά φιλμ υπέρυθρης ακτινοβολίας
Μια καινούργια τεχνολογία που επίσης θα βρείτε στην αγορά. Αυτά τα φιλμ μπαίνουν κάτω από το πάτωμα και εξασφαλίζουν οικονομική υποδαπέδια θέρμανση η οποία λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια. Ποιο είναι το πρόβλημα; Μπορεί να αποτελέσει λύση μόνο για όσους χτίζουν τώρα σπίτι ή για όσους είναι διατεθειμένοι να ξηλώσουν όλα τα πατώματα
5.      Φυσικό αέριο
Είναι σαφώς φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ζήτημα είναι αν είναι διαθέσιμο στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι σας και αν εσείς διαθέτετε τα χρήματα για να κάνετε τις τροποποιήσεις που απαιτούνται.
6.      Πετρέλαιο θέρμανσης
Όσο και αν έχει κατηγορηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το ζήτημα με ψυχραιμία. Καταρχήν να μάθετε αν δικαιούστε την επιστροφή φόρου ή όχι καθώς στην πρώτη περίπτωση, το κόστος πέφτει κάτω από το ένα ευρώ το λίτρο για φέτος. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης έχετε ήδη κάνει την επένδυση που απαιτείται για την εγκατάσταση.
7.      Θερμαντικά σώματα ρεύματος
Είναι φθηνά να τα αγοράσεις αλλά πολύ ακριβά να τα χρησιμοποιήσεις. Αν παρασυρθείτε και τα ανάβετε για ώρες, θα δείτε τον λογαριασμό της ΔΕΗ να εκτοξεύεται στα ύψη. Μην ξεχνάτε ότι φέτος τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.
8.      Θερμαντικά σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας
Χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να ζεστάνουν τον χώρο σας. Ωστόσο, κοστίζουν ακριβά να τα αποκτήσεις. Θα τα βρείτε με τουλάχιστον 200-300 ευρώ ή και περισσότερα. Με αυτό το ποσό, ζεσταίνεις ένα δωμάτιο των 15-20 τετραγωνικών
9.      Κλιματιστικά
Χρειάζονται σαφώς λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τα απλά θερμαντικά σώματα ηλεκτρικής ενέργειας. Προσοχή στη συσκευή που θα αποκτήσετε καθώς οι φθηνότερες έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις ακριβότερες.
10.  Θέρμανση με τον ήλιο
Η ενέργεια από τον ήλιο είναι δωρεάν αλλά τα μηχανήματα που συλλέγουν την ακτινοβολία κοστίζουν. Επίσης, τα συστήματα θέρμανσης λειτουργούν υποβοηθητικά, δηλαδή, πρέπει να συνδυαστούν με το υπάρχουν σύστημα θέρμανσης που έχετε και συμβάλλουν στο να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου. 
Πηγή: fpress.gr