Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

27-09-13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 624 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 472 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 495 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

27-09-13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 873 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ.

27-09-13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 54 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

27-09-13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 43 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02, 53 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 και 40 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το έτος 2013-2014

Ο θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με το νόμο  2525/1997 (ΦΕΚ 188/1997,τ.Α΄), με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας σε όλα τα νήπια ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Τα Προγράμματα Σπουδών του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο και ενισχύουν το ρόλο της κρατικής μέριμνας με στόχο  τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ''ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ''

image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007


image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      27-09-2013
      05-09-2013
      03-09-2013
      02-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      27-09-2013
      05-09-2013
      03-09-2013
      02-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      27-09-2013:  Οριστικοί πίνακες ΠΕ08, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ32. Ενημέρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
      18-09-2013:  Ενημέρωση όλων των πινάκων εκτός από τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
      06-09-2013:  Ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04. Κύρωση πινάκων.
      03-09-2013
      02-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      27-09-2013:  Οριστικοί πίνακες ΠΕ08, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ32. Ενημέρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
      18-09-2013:  Ενημέρωση όλων των πινάκων εκτός από τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.
      06-09-2013:  Ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04. Κύρωση πινάκων.
      03-09-2013
      02-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων


α   Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
      Ενημερώσεις:
     12-09-2013:   Ενημέρωση μη καταργημένων κλάδων.
     05-09-2013:   Ενημέρωση των πινάκων των κλάδων που καταργήθηκαν βάσει του άρθρου 82 του ν.4172/2013. Κύρωση πινάκων.
     02-09-2013:   Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      24-09-2013
      18-09-2013
      04-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση


image   Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      24-09-2013
      18-09-2013
      04-09-2013:  Πρώτη ανάρτησηΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Πίνακες (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
       27-09-2013:  Οριστικοί πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70.
       24-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Περίοδος ενστάσεων από 24 έως 25 Σεπτεμβρίου 2013.
       23-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60, ΠΕ70. Περίοδος ενστάσεων από 24 έως 25 Σεπτεμβρίου 2013.

   Πίνακες (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
       27-09-2013:  Οριστικοί πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70.
       24-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περίοδος ενστάσεων από 24 έως 25 Σεπτεμβρίου 2013.
       23-09-2013:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60, ΠΕ70. Περίοδος ενστάσεων από 24 έως 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Μπράτης Δημήτρης                                                                                           
Παληγιάννης Βασίλης    Αιρετοί ΚΥΣΠΕ

Αθήνα, 27/9/2013
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Οι τραγελαφικές καταστάσεις, που πολλές φορές έχουμε καταγγείλει, συνεχίστηκαν και σήμερα στο Υπ. Παιδείας. Ύστερα από πολλές αναβολές πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ  για να εξετάσει , υποτίθεται : 
1) Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
2) Αποσπάσεις ΠΕ60, 70  (β’ φάση)
3) Ανακλήσεις αποσπάσεων και εξέταση ενστάσεων
4) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε.
Ζήσαμε μία από τα ίδια. Επί τρεις ώρες αναμέναμε να καθορίσει  το Γραφείο του Υπουργού τα κενά, προκειμένου να γίνουν οι αποσπάσεις. Τελικά αποφάσισαν να δώσουν αποσπάσεις, όχι με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, αλλά μόνο από πλεονασματικές σε ελλειμματικές περιοχές με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν να ανέλθει στις 157 συνολικά για όλες τις ειδικότητες και 73 για ΣΜΕΑΕ.
Μόνο  οι λέξεις, ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ  μπορούν να χαρακτηρίσουν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας απέναντι στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Π.Ε., που αντιμετωπίζουν τεράστια  προβλήματα (υγείας, οικογενειακά, οικονομικά). Συνάδελφοι με ποσοστό αναπηρίας 80 % δεν πήραν απόσπαση!
Ταυτόχρονα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου έδωσε εντολή να μην εξεταστούν οι παρατήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.
Έγιναν αποδεκτές 5 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης, για σοβαρούς λόγους.
Για λόγους ενημέρωσής σας και μόνο σας κοινοποιούμε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται. Εκκρεμεί η υπογραφή τους από τον Υπουργό.
 
Οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ
 
Δημήτρης Μπράτης       
Βασίλης Παληγιάννης
 
Επισυνάψεις: 

Δ.Ο.Ε. ''δημιουργία τηλεοπτικού spot''

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μακροχρόνιες άδειες των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Οι  μακροχρόνιες έδειες άνευ αποδοχών και με αποδοχές (πλην των αναρρωτικών)   των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατάχθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου, από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας στην οποία μετατάχθηκαν.
Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, με αφορμή σχετικά ερωτήματα .
Για το σκοπό αυτό  και εφόσον οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την εκ νέου χορήγηση άδειας , τονίζεται στο έγγραφο,  θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία έχουν μεταταχθεί.
    Το υπουργείο παιδείας καλεί τα οικία ΑΠΥΣΠΕ καθώς και τους  Διευθυντές Εκπαίδευσης π όπως εξετάσουν κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Επιστολή της ΔΟΕ στον υπ. Παιδείας για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

      
Αρ. Πρωτ.217                       Αθήνα 27/9/2013
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν.
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Κύριε Υπουργέ
   Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, τόσο στις συναντήσεις που είχαμε όσο και με τα κείμενά μας, όπως πληροφορηθήκαμε από τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ούτε και στη σημερινή συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθούν αιτήσεις απόσπασης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
   Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι, στο όνομα των όποιων μετατάξεων που έφεραν αναστάτωση και αδικίες, αγνοούνται επιδεικτικά αιτήσεις που έχουν υποβάλει εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα υγείας καθώς και τεράστια οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.
   Σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να εξεταστούν οι αιτήσεις των συναδέλφων ώστε να αρθεί η πολύ μεγάλη αδικία που υφίστανται εδώ και δυο μήνες.
                    

Πώς θα προστατέψετε παιδιά και εφήβους από τους κινδύνους του Διαδικτύου

Πρωταρχικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου παίζει η οικογένεια

Το διαδίκτυο αποτελεί χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο στη καθημερινή μας ζωή. Όμως, όπως κάθε εργαλείο, χρειάζεται οδηγίες  χρήσης και τα οφέλη ή οι αρνητικές  επιπτώσεις του εξαρτώνται από τον  τρόπο που χρησιμοποιείται. Αυτό το ξεχωριστό τεχνολογικό μέσο αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς ενασχολήσεις μικρών και μεγάλων. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που επιφυλάσσει είναι  πολλοί και συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί από ένα παιδί ή  έφηβο που ακόμα δεν έχει διαμορφώσει  την απαραίτητη κριτική σκέψη  προκειμένου να προστατεύσει τον  εαυτό του.

Σύμφωνα με την Ψυχολόγο-Οικογενειακή Θεραπεύτρια Ειρήνη Κατσογιάννη, η χρήση παιχνιδιών στο διαδίκτυο προκαλεί μία σειρά κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών επιπτώσεων. Η υπερβολική χρήση συνδέεται με χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, μοναχικότητα, επιθετικές συμπεριφορές και μειωμένη σχολική επίδοση.

Πρωταρχικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετικά με τη χρήση  του διαδικτύου παίζει η οικογένεια. Όσο πιο προετοιμασμένο και σωστά  ενημερωμένο είναι ένα παιδί  τόσο πιο εύκολο θα του είναι να αποφύγει τη θυματοποίηση μέσω του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά τους, τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική και χωρίς μέτρο- χρήση του διαδικτύου.

Η κ. Κατσογιάννη συμβουλεύει τους γονείς :

- να ενημερώσουν τα παιδιά τους  για το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και τις νέες μορφές παραβατικότητας

- να ασκούν έλεγχο και εποπτεία όσον αφορά τη δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο

- να μάθουν τα παιδιά τους να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο

- να ενημερώσουν τα παιδιά με πιο τρόπο να αποφύγουν να γίνουν δράστες ηλεκτρονικού εκφοβισμού π.χ. στέλνοντας σε πολλαπλούς χρήστες μηνύματα, φωτογραφίες ή μαγνητοσκοπημένα μηνύματα με βίαιο περιεχόμενο

- να μην ανοίγουν ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστους παραλήπτες

- σε περίπτωση που το παιδί είναι θύμα νεανικής παραβατικότητας, οι γονείς θα πρέπει να το καθησυχάσουν και να κουβεντιάσουν μαζί του το συμβάν και θα πρέπει να το αποτρέψουν από το να εκδικηθεί.

Το σχολείο επίσης λειτουργεί ως φορέας κοινωνικοποίησης και θα πρέπει να ενισχύει τα παιδιά με πραγματικές  επαφές, ώστε τα παιδιά να έχουν φίλους στην πραγματική ζωή και να έχουν  μια ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη.

Απαραίτητες Γνώσεις  για τους Γονείς

• Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση οθόνης για παιδιά < 3 ετών.

• Ο χρόνος έκθεσης είναι εξαιρετικά σημαντικός και έχει τεκμηριωθεί ότι ο συνολικός χρόνος στην οθόνη (τηλεόραση και υπολογιστής) είναι σημαντικά συνδεδεμένος με τη σχολική επίδοση. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρία προτείνει ο χρόνος οθόνης να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως, για παιδιά έως 12 ετών. Για τους εφήβους ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, λόγω αυξημένων εκπαιδευτικών και προσωπικών αναγκών. Τα όρια που θα τεθούν εξαρτώνται από τη συζήτηση που θα κάνουν οι γονείς με τον έφηβο.

• Από την ηλικία των 5 ετών, η ενασχόληση με το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι συμβατή με την ηλικία του παιδιού και πάντα με γονική συμμετοχή και επίβλεψη.

• Η ενασχόληση στο περιβάλλον του σχολείου αποδείχθηκε προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής χρήσης.

• Ενώ οι ειδικοί προτάσσουν γονική παρακολούθηση στη χρήση διαδικτύου και προτείνουν χρήση του υπολογιστή μαζί με τα παιδιά τους, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αυτή η πρόταση δεν ισχύει διότι δεν επιφέρει θετικά αποτελέσματα- ειδικά για παιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο. Η χρήση βίαιων παιχνιδιών από το γονέα περνάει στο παιδί το μήνυμα ότι τα παιχνίδια αυτά είναι επιτρεπτά και η βίαιη συμπεριφορά είναι αποδεκτή. Είναι απαραίτητο οι ενήλικες να κάνουν συνετή χρήση (χρόνος και περιεχόμενο) καθώς αποτελούν παράδειγμα μίμησης και πρότυπο συμπεριφοράς για τα παιδιά τους.

Βασικές Οδηγίες  Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για  Παιδιά και Εφήβους

• Μην δημοσιοποιείς προσωπικά σου δεδομένα στο Διαδίκτυο.

• Ανέφερε στους γονείς, στους δασκάλους ή σε κάποιον που εμπιστεύεσαι οποιαδήποτε αρνητική εμπειρία σου στο διαδίκτυο.

• Μην εμπιστεύεσαι χωρίς να ελέγχεις τις πληροφορίες που σου δίνονται στο διαδίκτυο.

• Μην εμπιστεύεσαι αγνώστους που γνωρίζεις μέσω διαδικτύου και σε καμία περίπτωση μη συναντάς στην πραγματικότητα τα άτομα αυτά.

• Μην παραμελείς τις σχολικές σου δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντά σου, τους φίλους σου εξαιτίας της ενασχόλησής σου με το διαδίκτυο. Βάλε όριο στην καθημερινή χρήση του.

Δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες από το National Geographic

Αφιέρωμα στις βραβευμένες φωτογραφίες από φωτορεπόρτερ - Το τεύχος του Οκτωβρίου θα διηγηθεί στους αναγνώστες μια ιστορία, για το πώς οι εν λόγω φωτογραφίες έχουν επηρεάσει τη ζωή μας και πως αποτελούν  πειστήρια  μιας ιστορίας.

Το National Geographic το περιοδικό που στο εξώφυλλό του έχουμε δει τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές φωτογραφίες, από όλο τον πλανήτη, γιορτάζει τα 125 χρόνια έκδοσής του, με ένα αφιέρωμα στις βραβευμένες φωτογραφίες από φωτορεπόρτερ. Όπως αναφέρει το περιοδικό , το τεύχος του Οκτωβρίου θα διηγηθεί στους αναγνώστες μια ιστορία, για το πώς οι εν λόγω φωτογραφίες έχουν επηρεάσει τη ζωή μας και πως αποτελούν  πειστήρια  μιας ιστορίας.

Μεξικό: Σταλακτίτες κρέμονται επάνω από έναν κολυμβητή, ο οποίος βρίσκεται κάτω από έναν φυσικό προβολέα μέσα σε ένα πηγάδι. Το πηγάδι κατά την θεωρία των Μάγια οδηγεί στον Κάτω Κόσμο

Τέξας 1939: Ένα κορίτσι κρατώντας τα γκέμια του αλόγου της, βάζει ένα νόμισμα στον κερματοδέκτη για να μπορέσει να «παρκάρει» το άλογό της. Η φωτογραφία είναι από την περιοχή Ελ Πάσο, όπου αρκετοί από τους κατοίκους του, χρησιμοποιούσαν ακόμα άλογα για τις μετακινήσεις τους.

Κίνα 2011: Ο ορειβάτης Gerlinde Kaltenbrunner ελέγχει για ακόμη μια φορά τα σχοινιά - που έδεσε εκείνος και η υπόλοιπη ομάδα του τις τελευταίες εβδομάδες.

Μουμπάι Ινδία 2011: Το αδιαχώρητο στον σιδηροδρομικό σταθμό Churchgate

Αφγανιστάν: Η ηλικίας 18 ετών Noor Nisa ήταν έγκυος. Τα νερά της έσπασαν και ο σύζυγός της, την έβαλε στο αυτοκίνητό του, για να τη μεταφέρει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως το αυτοκίνητό του χάλασε με αποτέλεσμα, ο φωτογράφος που έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία να τους μεταφέρει με το δικό του αυτοκίνητο στο νοσοκομείο

Κουβέιτ 1991 : Οι πετρελαιοπηγές καίγονται και οι καμήλες απομακρύνονται

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1990: Ο χιμπατζής Jou Jou απλώνει το χέρι του και προσπαθεί να πιάσει το κεφάλι της γνωστής ανθρωπολόγου Jane Goodall

Το πρόσωπο του νεαρού κοριτσιού από το Αφγανιστάν έγινε η πιο γνωστή φωτογραφία στην ιστορία του National Geographic. Η δυναμική της φωτογραφίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον αναγνώστη. 

 
Ουγκάντα 2011 : Ο βασιλιάς των ζώων  σκαρφαλωμένος σε ένα δέντρο για να κοιμηθεί.

Κίνδυνος για το εξάμηνο – Αυξάνονται οι καταλήψεις

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Παιδεία. Χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς για τρίτη εβδομάδα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Την ίδια ώρα σε γυμνάσια και λύκεια οι καθηγητές μπορεί να επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, ωστόσο το κύμα καταλήψεων που ενισχύεται δημιουργεί πρόσθετο προβληματισμό στο υπουργείο Παιδείας.

Σήμερα λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την πραγματοποίηση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Ωστόσο, στα πανεπιστήμια: Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων και της αναστολής λειτουργίας που κήρυξαν οι πρυτανικές αρχές. Την ίδια ώρα χιλιάδες τελειόφοιτοι που χρωστούν έως τρία μαθήματα και έχουν υποβάλλει αίτηση για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι «εγκλωβισμένοι» από τις κινητοποιήσεις, καθώς δεν πραγματοποιείται η εξεταστική του Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας πρόσθετο προβληματισμό.

Το περιβάλλον αναταραχής συμπληρώνεται από το γεγονός ότι τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους είναι πάντοτε αυστηρά, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 9 εβδομάδες μαθημάτων για να θεωρηθεί διδαχθέν το κάθε εξάμηνο. Με την καθυστέρηση στην εξεταστική και τις εγγραφές πλέον ο κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο είναι όλο και μεγαλύτερος.

Οι πρυτανικές αρχές, αλλά και το υπουργείο Παιδείας μελετούν το ενδεχόμενο να δοθεί τουλάχιστον για τις εγγραφές μια σιωπηρή παράταση.

Ετοιμάζεται η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι διοικήσεις των οκτώ Πανεπιστημίων που τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι την ερχόμενη εβδομάδα θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ζητήσουν την ακύρωση και αναστολή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το θέμα αυτό, θα δώσει συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα. Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσει και με την ενδο- ιδρυματική κινητικότητα.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα γίνει πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για τις 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν» από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας». Το ΑΣΕΠ θα κάμει τη μοριοδότηση και θα αποστέλλει τους πίνακες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων στις 646 θέσεις .

Αυξάνονται οι καταλήψεις – Ανησυχεί το υπουργείο Παιδείας

Από χθες το σύνολο των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης έχει επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες, μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ να αναστείλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Όμως οι μαθητικές καταλήψεις συνεχίζονται και είναι πλέον περισσότερες από 100, προσθέτοντας ένα ακόμα προβληματισμό στον προγραμματισμό του υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο Παιδείας έχει προαναγγελθεί τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα παρατείνεται το σχολικό έτος κατά ίσο διάστημα με αυτό που κάποιο σχολείο θα τελεί υπό κατάληψη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών.

Η ΟΛΜΕ τάσσεται τώρα στο πλευρό των καταληψιών μαθητών, καθώς με ανακοίνωσή της καλεί τις ΕΛΜΕ «σε συνεργασία με τους γονείς και τις μαθητικές κοινότητες, να περιφρουρήσουν τις κινητοποιήσεις των μαθητών, και να αποτρέψουν αυταρχικές ενέργειες που μπορεί να εκδηλωθούν».

Προτείνει μάλιστα, «όπου κριθεί αναγκαίο, οι ΕΛΜΕ να κηρύξουν στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων που θα κληθούν να υπακούσουν σε παράτυπες και εκφοβιστικές εντολές».

Φόρος ακινήτων: ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Σβήνουν και γράφουν τον νέο νόμο για τα ακίνητα. Στόχος είναι τα έσοδα να μην είναι λιγότερα από 2.9 δισ ευρώ, αλλά παράλληλα να μην υπάρξουν και αδικίες.

Από τις συνεχείς, πλέον, αλλαγές υπάρχουν κερδισμένοι αλλά και χαμένοι.
Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν ακίνητο σε όροφο, αφού μειώνεται ο συντελεστής από 1,04 σε 1,03 για τον 4ο και 5ο όροφο και σε 1,04 από 1,06 από τον 6ο όροφο και πάνω
Χαμένοι είναι όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους μονοκατοικία, αφού ο συντελεστής αυξάνεται από το 1,02 στο 1,03.
Χαμένοι είναι και όσοι έχουν ακίνητο με πρόσοψη σε δρομο με συντελεστή 1,02 και 1,03 για περισσότερες από μία προσόψεις.
Κερδισμένοι είναι όσιοι έχουν ημιτελή ακίνητα αφού μειώνεται ο συντελεστής από το 0,5 στο 0,4

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ''Ανακοίνωση για Αποσπάσεις - Αναπληρωτές - Διορισμούς''

logotypo dake
26 - 09 – 2013
Αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών
Να ολοκληρωθούν άμεσα οι αποσπάσεις
Με «δημιουργική λογιστική», μετακινήσεις εκπαιδευτικών,
αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα
και κατάργηση του ολοήμερου δεν καλύπτονται τα κενά
     Η κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση είναι εκρηκτική.
     Σχολεία που παλεύουν να λειτουργήσουν σε καθεστώς υποχρηματοδότησης, με τεράστια προβλήματα και, το χειρότερο, με πραγματικά κενά σε εκπαιδευτικούς που για να καλυφθούν:
 • θυσιάζονται θεσμοί με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως το Ολοήμερο Σχολείο,
 • επιστρατεύονται «λογιστικά τρικ» καταγραφής και αποτύπωσης των κενών,
 • αποφασίζονται μετακινήσεις εκπαιδευτικών (ακόμα και αναπληρωτών σύμφωνα με καταγγελίες) που κρίνονται (;;;) υπεράριθμοι και
 • υπογράφονται υπουργικές αποφάσεις που αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα (αν και το μέτρο αυτό είχε αποσυρθεί – προσωρινά όπως αποδείχθηκε – από το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο).
     Σε μια χρονιά όπου για μια ακόμη φορά δεν τηρήθηκε ούτε καν αυτή η ελάχιστη δέσμευση του «1:10» -μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις - στην εκπαίδευση που περιλαμβάνεται στις επιταγές των Μνημονίων.
     Αποτέλεσμα ούτε ένας διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού αλλά και ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών που δεν φτάνουν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς.
     Όσο για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ώστε και τα πραγματικά κενά να καλυφθούν και τα τεράστια κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα που βιώνουν οι συνάδελφοι, που βρίσκονται σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας», να αντιμετωπιστούν, παραμένουν γράμμα κενό περιεχομένου.
     Οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί που πρέπει να προσαρμόζονται στις επιταγές της Τρόικας.
     Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
     καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα, όπως οφείλει, σε:
 • Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες στην εκπαίδευση.
 • Αύξηση του αριθμού των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων απόσπασης με βάση τα πραγματικά κενά σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και όχι τα αποτελέσματα των «λογιστικών αλχημειών».
 
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μάνος Ανδρουλάκης
Σωτήρης Γεωργόπουλος

Ωφέλιμες τροφές που έχουμε ξεχάσει με τα χρόνια…

Πώς θα φύγουν άμεσα από το Δημόσιο 60.000 υπάλληλοι

Πάνω από 60.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν άμεσα να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία, μέχρι το τέλος του 2012 και, επομένως, διασώζονται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.
Μεγάλες κερδισμένες είναι οι γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς ισχύουν ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012 με σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας τόσο για πλήρη όσο και για μειωμένη σύνταξη.
«Τυχεροί» είναι και οι άντρες που συμπληρώνουν 25ετία, τη διετία 2011-2012. Μόνο για τα δύο αυτά έτη ισχύουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης και η «έξοδος» μπορεί να γίνει από τα 52 έως τα 63 (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση).
Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη διετία -δηλαδή το 2011 και το 2012- ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες με ανήλικα τέκνα. Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για τους τριτέκνους, όπου η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται μόνο με 20 έτη ασφάλισης.
Όσον αφορά στην «έξοδο» με 35ετία για τους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992 υπάρχει όριο ηλικίας.
Συγκεκριμένα, για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010, το όριο παραμένει στα 58, ωστόσο, τη διετία 2011-2012, σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας.
Διαβατήριο για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.
Με τον τρόπο αυτόν, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με μειωμένα όρια ηλικίας και να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας.
Σημειώνεται πως, από την 1η Ιανουαρίου 2013, μπαίνει τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις και το όριο ηλικίας πάει στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη (για όσους δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα).
Σε περίπτωση που συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62.
Πατήστε επάνω στη φωτό για μεγέθυνση
ΕΘΝΟΣ

Πίνακες με τις προτιμήσεις σχολών των υποψηφίων και αριθμός επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Το likio.gr δημοσιεύει τέσσερις πίνακες με συγκεντρωτικούς πίνακες σχολών και προτιμήσεων επιτυχόντων με το 90% και το 10%. Κάνετε κλικ εδώ  για να συνδεθείτε με το likio.gr

Το αργότερο αύριο η ανακοίνωση των ενστάσεων για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών

Oπως ενημερώθηκε το esos από το υπουργείο Παιδείας σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο αύριο θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας ποιες από τις ενστάσεις για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών  από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια έγιναν δεκτές.
Υπενθυμίζεται ότι υποβλήθηκαν περίπου 1700 ενστάσεις .

Ετοιμάζεται η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών-Ποιους φοιτητές αφορά

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ετοιμάζει την εγκύκλιο , η οποία θα ορίζει τις διαδικασίες μετεγγραφών των  φοιτητών καθώς και τις ημερομηνίες αιτήσεων , μέσω ηλεκτρονικού κόμβου.
Η εγκύκλιος θα ορίζει τα εξής:
1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και
των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010 ) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει οχτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι..
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/ 2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της
μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).
ζ) Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των  Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες των αναφερομένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την κατηγορία του 5%, δύνανται με αίτησή τους να μεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο Πανεπιστήμιο, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ, δηλώσουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγονται στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και κατά συνέπεια οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α΄ 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστημιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν
σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.

Αύριο η ανακοίνωση προσλήψεων αναπληρωτών

To esos ενημερώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ότι αύριο θα ανακοινωθούν  οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με πιστώσεις  από τον  κρατικό προϋπολογισμό και μέσω ΕΣΠΑ.
Όπως είχε αποκαλύψει το esos  ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, διπλασίασε, σχεδόν, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό (δείτε εδώ τον αρχικό ) τον  αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στην Ειδική Αγωγή. Ετσι αύριο  ο υπουργός Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλος θα ανακοινώσει την πρόσληψη περισσοτέρων από   6.300 αναπληρωτών στην ειδική αγωγή , από  4100 που είχαν προσληφθεί πέρσι.Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
-2700 αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη
-350 αναπληρωτές ΕΒΠ για τα Γενικά Λύκεια, και
-3400 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για Ειδικά Σχολεία και τμήματα Ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος «εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ώστε να στελεχωθούν με το κατάλληλο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό  προσωπικό για το σχολικό έτος 2013-14.

Η απάντηση του Προέδρου του ΚΥΣΠΕ στην από 25-9-2013 επιστολή μου - Η νέα Η.Δ. της αυριανής συνεδρίασης του Συμβουλίου του αιρετού ΚΥΣΠΕ Δ.Μπράτη

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από ΔΟΕ

 
Αρ. Πρωτ.216                       Αθήνα 26/9/2013
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.  
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Κύριε Υπουργέ,
Είναι σε πλήρη γνώση σας, και το έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους, ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς τόσο για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά μας όσο και για το εργασιακό καθεστώς των Ελλήνων Εκπαιδευτικών.
   Έχουμε τονίσει πολλές φορές τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί και οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Έχουμε διαμαρτυρηθεί για τον απαράδεκτο και αδιαφανή (για τους μετατασσόμενους) τρόπο με τον  οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση καθώς και τις τεράστιες αδικίες που δημιουργήθηκαν σε βάρος εκπαιδευτικών που επί σειρά πολλών ετών υπηρετούν στην Α/θμια εκπαίδευση.
Διαμαρτυρηθήκαμε πολλές φορές, ματαίως, για τις ελάχιστες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και ΠΕ 70 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για την κάλυψη κενών της εκπαίδευσης, αλλά και για το ότι έχουν «ξεχαστεί» τελείως από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ τα αιτήματα απόσπασης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Προχωρήσαμε σε εξώδικη διαμαρτυρία για τον αντιεκπαιδευτικό τρόπο με τον οποίο κατασκευάσατε πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς διαλύοντας το Ολοήμερο Σχολείο και κάθε έννοια υποστηρικτικής δομής και αντισταθμιστικής αγωγής.
Τώρα μια ακόμη σειρά εξόφθαλμα παράνομων διαδικασιών έρχεται να προστεθεί στο μακρύ φετινό κατάλογο.
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας διορισμοί αναπληρωτών με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα, τη σειρά προτιμήσεών τους καθώς και τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς της κάθε περιοχής. Οι διορισμοί αυτοί, τις τελευταίες ημέρες, αλλάζουν. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν άλλο ΠΥΣΠΕ για τοποθέτηση με το αιτιολογικό ότι πλεονάζουν στο ΠΥΣΠΕ διορισμού τους.
Δημιουργείται, εύλογα, το ερώτημα γιατί τοποθετήθηκαν κάπου όπου πλεονάζουν κι αν ήταν λάθος ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό;
   Δημιουργείται όμως και τεράστιο ζήτημα παραβίασης της σειράς κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, αφού με τον τρόπο αυτό ενδέχεται εκπαιδευτικοί με χαμηλότερη σειρά στον πίνακα να βρεθούν μετά τη μετακίνησή τους σε περιοχές που είχαν ζητήσει άλλοι εκπαιδευτικοί με καλύτερη θέση. Δημιουργούνται επίσης υποψίες ότι πιθανόν κάποιοι να γνώριζαν ότι θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία μετακίνησης και να δήλωσαν όλες τις περιοχές γνωρίζοντας ότι θα πάνε κάπου αλλού στη συνέχεια, ενώ άλλοι περιορίστηκαν να δηλώσουν μόνο τον τόπο που επιθυμούσαν.
Το άλλο φαινόμενο που παρουσιάζεται είναι η αλλοίωση των αποσπάσεων, αυτών των ελάχιστων, που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΥΣΠΕ και φέρουν τη δική σας υπογραφή.
Εκπαιδευτικοί που με συγκεκριμένη μοριοδότηση και σειρά προτιμήσεων αποσπάστηκαν σε ένα ΠΥΣΠΕ της προτίμησής τους καλούνται τώρα να συμπληρώσουν αίτηση απόσπασής για άλλο ΠΥΣΠΕ της ίδιας Περιφερειακής  Διεύθυνσης επειδή και αυτοί πλεονάζουν. Και πάλι προκύπτει, αβίαστα, το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος στοιχειώδης σχεδιασμός στις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας.  Η απάντηση δυστυχώς προκύπτει το ίδιο αβίαστα.
Κύριε Υπουργέ,
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της Α/θμιας εκπαίδευσης είναι ασφυκτική. Οι μαθητές δεν έχουν την εκπαίδευση που αξίζουν, και που οι οικογένειές τους πληρώνουν πανάκριβα μέσω της βαρύτατης φορολογίας. Όσο για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης μετά την οικονομική κι επιστημονική υποβάθμιση που τους έχει επιβάλει η ελληνική πολιτεία τώρα τους βυθίζει στην εργασιακή ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι παράνομες ενέργειες και οι αντιεκπαιδευτικές επιλογές της.
Σας καλούμε να αναλογιστείτε το μέγεθος της ευθύνης που σας αναλογεί και να αποκαταστήσετε, όπως οφείλετε, τη νομιμότητα.

Δ.Ο.Ε. ''ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ''

Αρ. Πρωτ.215                       Αθήνα 26/9/2013
Προς
1.  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               
Στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την πολύπλευρη αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος της παράνομης μετακίνησης εκπαιδευτικών ως πλεοναζόντων, με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) περί τοποθέτησης δασκάλων στα Ολοήμερα Σχολεία, αλλά και με τη διάλυση κάθε υποστηρικτικής δομής στην εκπαίδευση,
προχωρήσαμε σήμερα στην επίδοση εγγράφου εξώδικης διαμαρτυρίας
προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
                Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, πέρα από τη συνδικαλιστική δράση, για την ανάδειξη των παράνομων ενεργειών της ηγεσίας της εκπαίδευσης και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Σιατίστης: «Ο φασισμός δεν έχει φίλους, μόνο θύματα»

Μητροπολίτης Σιατίστης: «Ο φασισμός δεν έχει φίλους, μόνο θύματα»
Με σκληρά λόγια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα μιλά ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος, μιλώντας για το απαίσιο πρόσωπο του φασισμού.
«Δυο λόγια γι’αυτούς που ψήφισαν τον Ναζισμό. Ίσως δεν ξέρατε. Ίσως παρασυρθήκατε; Τώρα καταλάβατε; Τώρα ξυπνήσατε; Τώρα δεν μπορείτε να επικαλείσθε ούτε την άγνοια, ούτε την διαμαρτυρία, ούτε την απόγνωση. [...] Ο Ναζισμός δεν έχει φίλους, έχει μόνον θύματα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
Ειδικότερα ολόκληρη την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Σιατίστης έχει ως εξής:
«Όταν την "Χρυσή Αυγή" την χαρακτήριζα «μαύρη νύκτα» δεν έψαχνα να βρω δύο λέξεις για να εντυπωσιάσω.
Χρησιμοποίησα δύο λέξεις με στόχο να αποδώσω με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια αυτό που έβλεπα τότε με βάση την ιδεολογία, τις πρακτικές καθώς και την συνολική εμφάνιση του νεοναζιστικού μορφώματος, όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα του και στάθηκα ιδιαίτερα απόλυτος και αυστηρός, όσον αφορά κάθε εναγκαλισμό της Χ.Α από χριστιανό η ιερωμένο.
Τότε κάποιοι θεώρησαν υπερβολικούς τους χαρακτηρισμούς μου, νομίζω πλέον ότι κανείς δεν εμφιβάλλει για την ακρίβεια των λέξων.
Πιθανώς όμως και αυτές ακόμη οι λέξεις σήμερα να υπολείπονται πλέον της αληθείας γιατί η δολοφονία, πρώτον εν ψυχρώ και δεύτερον κατόπιν εντολής, δεν παραπέμπει μόνο στην νύκτα, αλλά κυρίως στην κόλαση.
Υπάρχει κάτι που με τρομάζει πιο πολύ από το έγκλημα. Είναι ο τρόπος του εγκλήματος. Η ψυχρότητα της εκτέλεσης. Ούτε ένα δάγκωμα της ψυχής, ούτε ένας προβληματισμός της τελευταίας στιγμής, ούτε η παραμικρή νύξη της συνείδησης, ενός υποτιθέμενου φιλήσυχου πολίτη;
Ποια λοιπόν είναι η οργάνωση και πόσο κολασμένη είναι, που μπορεί να κάνει ένα «φιλήσυχο»πολίτη» σε αδίστακτο εγκληματία;
Το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα μιας λεηλατημένης από κάθε αξία και ισοπεδωμένης ψυχής η ήταν καρπός ενός φόβου απέναντι σε εκείνους που τον διέταξαν να σκοτώσει;
Με την ύπαρξη τόσων ντοκουμέντων και μαρτυριών για τη σχέση του με την εγκληματική οργάνωση η προσπάθεια να παρουσιασθεί ότι έχει χαλαρή σχέση μήπως και αυτή είναι αποτέλεσμα μιας εντολής η και ενός φόβου για την δική του την ζωή;
Αλλά και η γελοία προσπάθεια των βουλευτών της Χ.Α να αποτινάξουν από πάνω τους και τον άνθρωπο και το έγκλημα δεν οδηγεί τον ταλαίπωρο και δυστυχή εγκληματία να καταλάβει ποια τύχη τον περιμένει και τον ίδιο;
Και τα ερωτήματα συνεχίζονται: Άργησε η πολιτική ηγεσία να αντιληφθεί τι είναι η Χρυσή Αυγή η σιώπησε εν γνώσει της, έχοντας άλλες σκέψεις στο πίσω μέρος του εγκεφάλου της;
Αν άργησε, τότε είναι επικίνδυνη για τον τόπο λόγω αδυναμίας και ανικανότητος να συλλάβει την κρισιμότητα των στιγμών και να αξιολογήσει τα δεδομένα.
Αν σιώπησε ένοχα γιατί νόμιζε ότι μπορεί να διαχειρισθεί το πρόβλημα, τότε θυσιάζει την πατρίδα στα πολιτικά της παιγνίδια.
Έπρεπε να φθάσουμε στο αίμα για να καταθέσει ο Υπουργός όσα κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου; Αυτά δεν ήταν γνωστά; δεν ήταν δεδομένα; καθ’εαυτά δεν συνιστούσαν αδικήματα; είχαν αντιμετωπισθεί σαν αδικήματα;
Αυτά δεν έδειχναν ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση; Τις ορδές των βαρβάρων δεν τις έβλεπαν; Τις εικόνες των σύγχρονων ΕΣ-ΕΣ που γυρνούσαν στους δρόμους για να τρομάξουν τους Έλληνες δεν τις είχαν δει;
Αυτές οι εμφανίσεις οι ομαδικές και ο τρόπος τους, δεν πιστοποιούσαν ότι πρόκειται για παραστρατιωτική οργάνωση.
Η διαφαινομένη αποφασιστικότητα του Υπουργού και της Πολιτείας θα έχει συνέχεια και συνέπεια η είναι ένα πυροτέχνημα λόγω του εκτάκτου των γεγονότων;
Βλέπετε δεν μας έχει πείσει η πολιτική ηγεσία ότι μπορούμε να της έχουμε εμπιστοσύνη.
Πόσες φορές ακούσαμε από υπεύθυνα, υποτίθεται, πολιτικά χείλη ότι  «το μαχαίρι θα φθάσει στο κόκκαλο», αλλά αυτό δεν ακούμπησε ούτε το δέρμα;
Το ακόμη θλιβερότερο. Η διχοστασία της πολιτικής ηγεσίας και η απουσία καθαρού πολιτικού λόγου, η αδυναμία συνεννόησης σε μια τόσο κρίσιμη ώρα, δείχνει μια πολιτική ηγεσία ανάξια της πατρίδος και των περιστάσεων.
Ευρισκόμενος αυτές τις ημέρες εις την πατρικήν οικίαν λόγω ασθενείας άκουσα τον αρχηγίσκο του ναζιστικού μορφώματος να μιλάει με τόση αηδία για το Κοινοβούλιο και για το πολίτευμα, με το γνωστό του χιτλερικό παραλήρημα.
Διερωτώμαι: Δεν τον άκουσε κανένας εισαγγελικός λειτουργός.
Δεν συνιστούν οι λόγοι του προσβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος; Ποια αγωγή δίνει στα νέα παιδιά, τα οποία στερημένα ουσιαστικής παιδείας και από το σχολείο και από την οικογένεια γίνονται μα άμορφη μάζα από την οποία θα επιλέγονται οι αυριανοί εκτελεστές;
Δυο λόγια ακόμη γι’αυτούς που ψήφισαν τον Ναζισμό. Ίσως δεν ξέρατε. Ίσως παρασυρθήκατε; Τώρα καταλάβατε; Τώρα ξυπνήσατε; Τώρα δεν μπορείτε να επικαλείσθε ούτε την άγνοια, ούτε την διαμαρτυρία, ούτε την απόγνωση.
Μεγαλύτερη απόγνωση από το Ναζισμό δεν υπάρχει. Αλλοιώς ετοιμασθείτε να κλάψετε και το δικό σας το παιδί!
Γιατί ο Ναζισμός δεν έχει φίλους, έχει μόνον θύματα».

Ψυχολογικός πόλεμος στα… θρανία

Με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Καππάτου, Ψυχολόγου, Παιδοψυχολόγου, Συγγραφέα
Τα περισσότερα παιδιά έχουν δεχτεί στη ζωή τους πειράγματα και κοροϊδευτικά σχόλια από τους συμμαθητές τους. Όταν όμως αυτό συμβαίνει συστηματικά και ένα παιδί γίνεται το «μαύρο πρόβατο» της τάξης, η κατάσταση σοβαρεύει. Η απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων είναι πολύ οδυνηρή εμπειρία για ένα παιδί και μπορεί να κλονίσει την αυτοπεποίθησή του αλλά και τη σχολική του επίδοση.
AlexandraKappatou_image22
Γιατί απομονώνεται;
Ίσως για να προστατεύσει τον εαυτό του από τα δεικτικά σχόλια και τις απειλές, ίσως πάλι γιατί οι άλλοι δεν το δέχονται στον κύκλο τους. «Τα παιδιά αυτά συνήθως είναι πιο ευάλωτα, υπερπροστατευμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ντροπαλά, με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τα άλλα σε ορισμένα χαρακτηριστικά: μπορεί να είναι αλλοδαπά, να έχουν κάποια ιδιαιτερότητα στην εμφάνιση, για παράδειγμα να είναι πολύ κοντά, πολύ ψηλά, παχουλά, να ντύνονται διαφορετικά ή ακόμα και να είναι πολύ καλοί μαθητές», εξηγεί η κ. Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος-συγγραφέας.
Η διαφορετικότητα στα μάτια των ανασφαλών ανθρώπων μοιάζει απειλητική και από μόνη της είναι αρκετή σε ορισμένες περιπτώσεις για να προκαλέσει την απόρριψη του παιδιού.
Άλλες φορές, πάλι, μπορεί το ίδιο το παιδί –θύμα απόρριψης- να μην αντέδρασε σε ένα μικρό και φαινομενικά αθώο πείραγμα, ένα κοροϊδευτικό υποκοριστικό, που έγινε τελικά συνήθεια, ή μπορεί αντίθετα να αντιδρά υπερβολικά σε τέτοια πειράγματα, με αποτέλεσμα βαθμιαία να θυματοποιείται.
AlexandraKappatou_image26
Πως να αναγνωρίσετε ότι κάτι τρέχει
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά διστάζουν να μιλήσουν. Παρόλο αυτά, οι γονείς, με προσεκτική παρατήρηση, μπορούν να υποψιαστούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ας δούμε με την βοήθεια της κ. Καππάτου τα σημάδια που πρέπει να σας προβληματίσουν:
 • Παρατηρήστε αν υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά του, που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Για παράδειγμα, κλείνετε περισσότερο στον εαυτό του ή εκδηλώνει μια φαινομενικά ανεξήγητη επιθετική συμπεριφορά προς τους γονείς του.
 • Αρνείται να πάει στο σχολείο και αποφεύγει να έχει πολλές επαφές με τους συμμαθητές του.
 • Ενδεχομένως να αναπτύξει αγχώδη συμπεριφορά, που μπορεί να σωματοποιείται με τη μορφή διαφόρων πόνων (πονοκέφαλος, πόνος στην κοιλιά ή το στομάχι) ή να επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου του.
Σταθείτε δίπλα του Συνήθως οι γονείς πελαγώνουν. Και όμως υπάρχουν λύσεις:
 • Δείξτε του ότι είστε κοντά του και ότι το στηρίζετε
 • Μιλήστε του και βρείτε χρόνο να το ακούσετε, για να καταλάβετε πως νιώθει.
 • Προσπαθήστε να κατανοήσετε που οφείλονται οι αλλαγές στη συμπεριφορά του.
 • Βοηθήστε το να καταλάβει τα κίνητρα του παιδιού-θύτη και να αποκωδικοποιήσει την συμπεριφορά του, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της απόρριψης που και το ίδιο έχει δεχτεί στο παρελθόν από άλλα παιδιά.
 • Πείτε στο παιδί σας ότι έχει την δύναμη να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να την αλλάξει. Καθοδηγήστε το.
 • Ενισχύστε την αυτοπεποίθησή του δείχνοντας εσείς πρώτοι εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
AlexandraKappatou_image25Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρέμβετε οι ίδιοι, πηγαίνοντας στο σχολείο για να επιπλήξετε το συμμαθητή που ενοχλεί το παιδί σας. «Αυτό είναι σαν να λέτε έμμεσα στο παιδί ότι είναι ανίκανο να διαχειριστεί τις δυσκολίες. Επίσης, δεν είναι λύση η αλλαγή του σχολείου», τονίζει η κ.Καππάτου. Αν δεν διαπιστώνετε βελτίωση, ζητήστε την καθοδήγηση παιδοψυχολόγου.
Ο ρόλος του δασκάλου Ο δάσκαλος πρέπει να ενημερωθεί για την κατάσταση και να ζητήσετε τη βοήθεια του. Μπορεί, π.χ. να μιλήσει στην τάξη για την απόρριψη, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους μαθητές. Το θέμα δεν είναι να στιγματιστεί κάποιος, με κίνδυνο να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, αλλά να καταλάβουν πως νιώθει ο συμμαθητής τους και να μιλήσουν για τα δικά τους συναισθήματα. Όταν ο καθένας μπορεί να πει τη δική του εμπειρία σε σχέση με την απόρριψη, γεννιέται η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση.
Κάντε την αυτοκριτική σας
Σκεφτείτε για πιο λόγο το παιδί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μη γεμίσετε ενοχές, αλλά να δείτε σε πιο βαθμό ενδεχομένως ευθύνεστε. Τα καλά νέα είναι ότι αν το παιδί κατορθώσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τελικά βγαίνει πιο δυνατό από αυτή την εμπειρία. Αρκεί να μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες και να μην κρύβεται πίσω από τους γονείς του.
AlexandraKappatou_image23
Το παιδί – θύτης:
Κάνει ό,τι του έκαναν «Τα παιδιά – θύτες μπορεί να έχουν επιθετική συμπεριφορά επειδή ζουν και μεγαλώνουν σε πολύ πιεστικό περιβάλλον ή περιβάλλον χωρίς οριοθέτηση και με κακές, δυσαρμονικές σχέσεις μεταξύ των γονέων. Πολλές φορές, επίσης, μπορεί να έχουν υποστεί τα ίδια τέτοιου είδους συμπεριφορά και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ότι δεν θα βρεθούν ποτέ ξανά στην ίδια θέση», εξηγεί η κ.Καππάτου. Το παιδί – θύτης φέρει το δικό του φορτίο και χρειάζεται βοήθεια.
Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος www.akappatou.gr