Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Μετεγγραφές και για τους επιτυχόντες του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

Το Σχέδιο Νόμου για το Νέο και Επαγγελματικό Λύκειο (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ), περιλαμβάνει διατάξεις και για νέες μετεγγραφές φοιτητών, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και  ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 40% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους; Εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2012.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,  ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθμού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως  ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β`1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β`βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α`120), στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε ποιες περιοχές και πόσοι αναπληρωτές διορίστηκαν πέρυσι στην Πρωτοβάθμια - Αναλυτικοί πίνακες, του αιρετού Ζαχαρία Καψαλάκη

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Και ενώ περιμένουμε τη Δευτέρα  για τη συμπλήρωση των αιτήσεων των συναδέλφων αναπληρωτών, προσπάθησα να ετοιμάσω  και φέτος χρήσιμα στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι βοηθήσουν τους συναδέλφους που θα κάνουν αιτήσεις.
Τα στοιχεία αφορούν τις μεγαλύτερες φάσεις διορισμών αναπληρωτών, που αντιπροσωπεύουν το 95% των προσλήψεων.
Εύχομαι το καλύτερο για όλους!


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Μπείτε να δείτε τα εκκαθαριστικά σας» προτρέπει τους φορολογούμενους ο Θεοχάρης

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων έχουν ήδη υποβληθεί 4,5 εκατομμύρια δηλώσεις από τα συνολικά 5,6 εκατ. που αναμένονται

Πρόσκληση προς τους φορολογούμενους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων απηύθυνε μέσω Twitter ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.
Όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, τις τελευταίες ημέρες έχουν εκκαθαριστεί σχεδόν 1 εκατομμύριο δηλώσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη συνολικά έχουν ήδη υποβληθεί 4,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις ενώ η ΓΓΠΣ περιμένει 5,6 εκατομμύρια δηλώσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων σχολίασε και το θέμα με το πρόστιμο των 150.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην ΓΓΠΣ για διαρροή προσωπικών οικονομικών δεδομένων, λέγοντας ότι «το πρόστιμο αληθεύει. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η ΓΓΠΣ. Ομως υπήρξαν διαρροές».

Την Τετάρτη καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Συνολικά 99.683 δικαιούχοι θα λάβουν τα νέα οικογενειακά επιδόματα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών 

«Πληρώνει» ο ΟΓΑ την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 99.683 δικαιούχους. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός, την Τετάρτη θα καταβληθούν τα νέα οικογενειακά επιδόματα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (Ν 4093/2012) και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν 4141/2013).
Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους δικαιούχους, τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκκαθαρίσεων που διαβιβάζεται στον Οργανισμό από την ΓΓΠΣ.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος. 
Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μετά την φορολογική τους δήλωση και το έντυπο Α21 μέσω του TaxisNet.

«Σούπερ» σαλμονέλες, με ιδιαίτερη αντοχή στα αντιβιοτικά, εντόπισαν επιστήμονες σε ποτάμια και θαλάσσια ύδατα της Ηπείρου

«Σούπερ» σαλμονέλες, με ιδιαίτερη αντοχή στα αντιβιοτικά, εντόπισαν επιστήμονες σε ποτάμια και θαλάσσια ύδατα της Ηπείρου. Οι ερευνητές απομόνωσαν πολλά βακτηρίδια (λιστέρια, σταφυλόκοκκο, ψευδομονάδα κτλ.), μόνο όμως τα στελέχη της σαλμονέλας εμφάνισαν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Μάλιστα σε ορισμένα από αυτά καταγράφηκε πολυανθεκτικότητα σε περισσότερα από τρία αντιμικροβιακά φάρμακα. Με άλλα λόγια, υπάρχει κίνδυνος αν προσβληθεί κάποιος από τα συγκεκριμένα ανθεκτικά στελέχη να είναι δύσκολη η αντιμετώπιση της μόλυνσης. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε διεθνές επιστημονικό έντυπο («International Journal of Hygiene and Environmental Health»), πραγματοποιήθηκε από ειδικούς επιστήμονες των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Κολονίας, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονέλας στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.Συνολικά στη διάρκεια ενός έτους συλλέχθηκαν 240 δείγματα νερού από επιλεγμένα σημεία του Αχέροντα και του ποταμού Καλαμά, καθώς και από ακτές του Ιονίου πελάγους (Αμμουδιά, Βατάτσα, Ηγουμενίτσα, Πλαταριά και Δρέπανο). Τα δείγματα αναλύθηκαν για σαλμονέλα, λιστέρια, καμπυλοβακτηρίδιο, Escherichia coli O157, σταφυλόκοκκο, ψευδομονάδα, ολικά κολοβακτηρίδια, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προελεύσεως, εντερόκοκκους, ολική μικροβιακή χλωρίδα, μύκητες και πρωτόζωα (κρυπροσπορίδιο και γκιάρντια). Ακολούθησαν δοκιμές ευαισθησίας των βακτηριδίων που απομονώθηκαν σε εννέα αντιμικροβιακές ουσίες (αμπικιλίνη, αμικασίνη, αμοξικιλίνη - κλαβουλανικό οξύ, κεφουροξίμη, σιπροφλοξασίνη, κεφοξιτίνη, τετρακυκλίνη, τικαρκιλίνη - κλαβουλανικό οξύ, αμπικιλίνη-σουλβακτάμη).Σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κυρία Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας, απομονώθηκαν πολυανθεκτικοί ορότυποι σαλμονέλας τόσο από τους δύο ποταμούς όσο και από τα θαλάσσια ύδατα. Μάλιστα το 34,8% των ορότυπων της Salmonella enteritidis και το 100% της Salmonella virchow βρέθηκαν ανθεκτικά σε περισσότερα από τρία αντιβιοτικά. Δηλαδή, οι σαλμονέλες παρουσίασαν υψηλή αντίσταση στα «όπλα» που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ιατρική επιστήμη για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Αυτό, όπως λέει η καθηγήτρια, σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη χορήγηση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και ζώα (συχνά χωρίς συνταγογράφηση), η οποία οδηγεί στη δημιουργία σούπερ βακτηριδίων, διότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν πολύ καλή ικανότητα να προσαρμόζονται σε αντίξοα περιβάλλοντα.Ανθεκτικές στα αντιβιοτικά σαλμονέλες ανιχνεύθηκαν στον Καλαμά και στον Αχέροντα, κυρίως τους χειμερινούς μήνες (από Νοέμβριο ως Ιανουάριο). Αυτή η παρατήρηση μπορεί να οφείλεται στις μεγάλες βροχοπτώσεις, οι οποίες συνεπάγονται υψηλές αγροτικές απορροές στα ποτάμια. Ανάλογες ήταν και οι παρατηρήσεις παλαιότερης μελέτης που είχε γίνει σε ποτάμια της Βόρειας Ελλάδας από το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Arvanitidou et al., 1997), ωστόσο τότε είχε εντοπιστεί πολυανθεκτικότητα σε χαμηλότερα ποσοστά.

Υπαίτιοι άνθρωποι και... πουλιά
Οι ερευνητές πάντως επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα τους εξέπληξαν διότι στον Καλαμά, ο οποίος δέχεται λύματα από την πόλη των Ιωαννίνων, το μικροβιακό φορτίο ήταν μικρότερο από εκείνο του Αχέροντα, όπου δεν καταγράφονται απορροές από μεγάλο αστικό κέντρο. Οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι η επιδείνωση της μόλυνσης του ιστορικού ποταμού μπορεί να οφείλεται στα υψηλά ποσοστά αγροτικών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφικές μονάδες) στις όχθες του.Οι ειδικοί απομόνωσαν ανθεκτικά στελέχη σαλμονελών και στα θαλάσσια ύδατα - στη Βατάτσα, στο Δρέπανο αλλά και στην Αμμουδιά όπου καταλήγει ο Αχέροντας. Τα αποτελέσματα ωστόσο για τη λιμνοθάλασσα της Βατάτσας τούς προβλημάτισαν διότι απομόνωσαν ανθεκτικά στελέχη βακτηριδίων κοπρανώδους προελεύσεως σε περιοχή προστατευόμενη (Δίκτυο NATURA 2000), η οποία αποτελεί καταφύγιο άγριων πτηνών, μεταξύ των οποίων και ερωδιών. Σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, η μόλυνση μπορεί να προέρχεται από τα κόπρανα άγριων πτηνών που είναι φορείς σαλμονελών, κάτι που έχουν παρατηρήσει και άλλοι ερευνητές σε περιοχές όπου ο πληθυσμός των άγριων πτηνών είναι μεγάλος. Επίσης υπάρχουν μελέτες από άλλες χώρες όπου συχνά απομονώνονται σαλμονέλες σε παράκτιες περιοχές όπου υπάρχουν πολλά θαλασσοπούλια και τα νερά είναι ρηχά και ζεστά, όπως και στις παραπάνω περιοχές.Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των παθογόνων βακτηριδίων και των δεικτών (indicator bacteria) που μετρούν το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπουργείο Υγείας σε ποτάμια, λίμνες και θαλάσσια ύδατα της χώρας. «Είναι καλό να μην περιορίζονται οι έλεγχοι ρουτίνας μόνο σε ορισμένους μικροβιακούς δείκτες (ολικά κολοβακτηρίδια, ολική μικροβιακή χλωρίδα, ολικά κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκους) τους οποίους μετρούν υποχρεωτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες. Πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν και άλλους δείκτες διότι σε περιοχές που φαίνονται "καθαρές", σύμφωνα με τις μετρήσεις ρουτίνας, μπορεί να υπάρχουν και άλλα παθογόνα μικρόβια και ιδιαίτερα ανθεκτικά βακτήρια» τονίζει η κυρία Παπαδοπούλου.Ωστόσο η καθηγήτρια επισημαίνει ότι συγκριτικά με άλλες χώρες (Μεξικό, Λίβανο, Ινδία, Βραζιλία, ΗΠΑ), ακόμη και ευρωπαϊκές (Ισπανία και Γαλλία), τα ύδατα στη χώρα μας είναι ακόμη σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την παρουσία βακτηριδίων αλλά και την ανθεκτικότητά τους σε αντιβιοτικά. Και καταλήγει: «Μπορούμε ακόμη να σώσουμε το υδάτινο περιβάλλον της Ελλάδας και να το διατηρήσουμε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια σταδιακή έκπτωση στη μικροβιολογική ποιότητά του και αυτό είναι κρίμα. Πρέπει να το φροντίσουμε όσο ακόμη μπορούμε».

Πηγή: tovima.gr

Δημόσιο: Τα κριτήρια που σπρώχνουν στην έξοδο

Στη γραμμή του πυρός θα βρεθούν οι 11.000 από τους 25.000 υπαλλήλους που θα βγουν στη διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του χρόνου.
Δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» αναφέρει αναλυτικά ποιοι, με βάση τους συντελεστές, τα κριτήρια και την κατηγορία στην οποία ανήκουν, κινδυνεύουν περισσότερο να διωχτούν από τις υπηρεσίες τους.
Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ της εφημερίδας

Πάρτε την πίεση στα χέρια σας.Οδηγίες χρήσης για το πιεσόμετρο

Ύπουλος εχθρός της υγείας η υπέρταση η οποία μπορεί  να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Αν είστε υπερτασικοί και δε το  γνωρίζετε τότε , κινδυνεύετε να υποστείτε σε κάποια φάση της ζωής σας εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
 
Στο επιστημονικό άρθρο που θα διαβάσετε θα μάθετε όσα όλα πρέπει να γνωρίζετε για την  νόσο η οποία στην κυριολεξία στις σύγχρονες κοινωνίες θερίζει. Παράλληλα δίνονται χρήσιμες οδηγίες για να παρακολουθείτε την πίεση σας στο σπίτι χωρίς  να αμφιβάλετε για τα αποτελέσματα.  
Πότε λέμε ότι ένα άτομο πάσχει από αυξημένη αρτηριακή πίεση ή αρτηριακή υπέρταση;
Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα μας στην καρδιά και στα αγγεία ή γενικότερα στο κυκλοφορικό μας σύστημα. Όταν αυτή η πίεση είναι αυξημένη τότε λέμε ότι έχουμε ένα άτομο με αρτηριακή υπέρταση.
Τι εννοούμε όταν λέμε μεγάλη και μικρή πίεση;
Η αρτηριακή πίεση διακρίνετε: 1) στην πίεση κατά τη διάρκεια που η καρδιά ευρίσκεται στη συστολική φάση και αυτή είναι η μεγάλη ή συστολική πίεση και 2) στην πίεση κατά τη διάρκεια της διαστολικής φάσης και αυτή η πίεση είναι η μικρή ή διαστολική πίεση. 
Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πιέσης;
Βάσει τόσον της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερτάσεως όσο και της Αμερικάνικης Εταιρείας οι τιμές της πίεσης έχουν ορισθεί ως εξής:
- Συστολική < 140mmHg
- Διαστολική < 90 mmHg
Οι τιμές από 130 έως 140 mmHg για την συστολική, και από 85 έως 90 mmHg για την διαστολική έχουν χαρακτηρισθεί ως προυπέρταση. 
Άρα: Η ιδανική άρτ. υπέρταση για τα σημερινά δεδομένα είναι <130 mmHg η μεγάλη, <80 mmHg η μικρή. Να σημειωθεί ότι για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη η συστολική πίεση πρέπει να είναι ακόμη πιο χαμηλή (μεταξύ 120 και 130 mmHg).
Πώς μετράμε την πίεση;
Υπάρχει ο 10λογος για τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. 
1.Προ της μετρήσεως χρειάζεται ξεκούραση τουλάχιστον για 5 λεπτά σε καθιστή ή ύπτια θέση και μετά ακολουθεί η μέτρηση. 
2.Ο βραχίονας ή ο καρπός όπου εφαρμόζεται ο αεροθάλαμος να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς και το χέρι να είναι σταθερό και ακίνητο.
3.Δύο ή τρεις μετρήσεις κάθε φορά με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτών συνήθως είναι αρκετές. Τις τελευταίες μετρήσεις τις θεωρούμε πιο αξιόπιστες.
4.Η περιχειρίδα τοποθετείται κατευθείαν πάνω στο βραχίονα και όχι πάνω από το μανίκι.
5.Το κέντρο του αεροθαλάμου (συνήθως υπάρχει σημάδι) πρέπει να είναι πάνω στο σημείο που ψηλαφάται η βραχιόνιος αρτηρία (στην έσω ή καμπτική επιφάνεια του αγκώνα). 
6.Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με ακουστικά και αυτά πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς πάνω από την αρτηρία.
7.Το φούσκωμα του πιεσόμετρου πρέπει να φθάνει τα 200-220 mmHg. 
8.Το ξεφούσκωμα πρέπει να γίνεται αργά (περίπου 10 χιλιοστά κάθε 5 δευτερόλεπτα). 
9.Ο πρώτος σαφής ρυθμικός ήχος είναι η μεγάλη πίεση, ενώ η εξαφάνιση του ισοδυναμεί με την μικρή πίεση. 
10.Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε χιλιοστά (πχ 140 mmHg και όχι 14. Τα κλασικά (μηχανικά ή υδραργυρικά) πιεσόμετρα έχουν ένδειξη για κάθε δύο χιλιοστά πίεσης πχ 100, 102, 104 κλπ.
Η πίεση δεν πρέπει να στρογγυλεύεται αλλά να αναγράφεται με το τελικό ζυγοψήφιο  πχ: 142-88mmHg. Η μέτρηση με ψηφιακό πιεσόμετρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και επιχειρείται σε άτομα με σχετικά λεπτό βραχίονα ή καρπό. Τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα που εμφανίζουν αρρυθμίες (πχ χρόνια κολπική μαρμαρυγή, έκτακτες κοιλιακές συστολές κλπ).
Τι πρέπει να κάνει ένα υπερτασικό άτομο για να αντιμετωπίσει την αυξημένη αρτηριακή πίεση;
Και εδώ υφίσταται ο 10λογος για την αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης.
1.Περιορισμός όσον το δυνατόν περισσότερο της πρόσληψης νατρίου (μαγειρικό αλάτι, διάφορες σόδες κ.λ.π.).
2.Ρύθμιση του σωματικού βάρους στο φυσιολογικό.
3.Μείωση των ζωικών και κεκορεσμένων λιπών στην διατροφή του. 
4.Αντικατάσταση των παραπάνω τροφών με ψάρια, χορταρικά και φρούτα.
5.Αποφυγή της υπερβολικής χρήσης οινοπνεύματος.
6.Αύξηση σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των καθημερινών του ενασχολήσεων ή προγραμματισμένη άσκηση (σε γυμναστήρια, γήπεδα κλπ).
7.Διακοπή του καπνίσματος. H μείωση δεν θεωρείται ικανοποιητικός τρόπος αντιμετώπισης. 
8.Έλεγχος της καθημερινής σωματικής και ψυχικής καταπόνησης (αποφυγή stress).
9.Έλεγχος και των υπόλοιπων προδιαθεσικών παραγόντων για εμφάνιση νόσου του καρδιαγγειακού συστήματος (ρύθμιση του επιπέδου χοληστερίνης, παρακολούθηση του σακχάρου του αίματος, απώλεια βάρους ).
10.Καρδιολογική παρακολούθηση και εργαστηριακή τεκμηρίωση κάθε 6 ή 12 μήνες το αργότερο, με υπερήχους καρδιάς και για τις περιπτώσεις με μεγάλη διακύμανση της αρτηριακής πίεσης, 24ώρη μελέτη με φορητές συσκευές μετρήσεως της (holter πιέσεως).

Οι περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής εγκυκλίου με θέμα "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)",  σας κοινοποιώ τις περιοχές πρόσληψης και τις σχετικές αιτήσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Συνημμένα :
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Ενημέρωση αιρετού ΚΥΣΠΕ Δ.Μπράτη για εγκύκλιο αναπληρωτών - Από 12 έως 23/8 η υποβολή των αιτήσεων για αναπληρωτές

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/ΒΛΩΛ9-9ΞΡ

Έρχεται νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς

«Μεταξύ άλλων  συζητήσαμε και το νέο πειθαρχικό δίκαιο που πρέπει να έρθει για τους εκπαιδευτικούς».
 Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο υφυπουργός Παιδείας Συμεών Κεδίκογλου , αναφερόμενος στη συνάντηση με το  Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Ε.).
 Σύμφωνα με πληροφορίες του esos  εξετάζεται στο νέο Πειθαρχικό των εκπαιδευτικών:
Α. Θα περιγράφεται τι σημαίνει παράβαση καθήκοντος για τους εκπαιδευτικούς, διότι για παράδειγμα ο ο δάσκαλος ή ο καθηγητής αντιμετωπίζεται  το ίδιο  με κάποιον που εξαπατά την εφορία.
Β. Πρέπει ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίζεται με σεβασμό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  και να παραδεχθεί η πολιτεία ότι δεν τα ασκεί με δόλο και σκοπιμότητα . Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός που κάνει εφημερία  και χτύπησε ένας  μαθητής που δεν   στο ειδώλιο αντιμετωπίζεται το ίδιο με έναν εφοριακό που πήρε φακελάκι γιο μια υπόθεση.
Γ.Οι πράξεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ να εξετάζονται για τη νομιμότητα και όχι για τη σκοπιμότητα.

Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα

Ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας τοποθέτησε με θητεία, έως 31−7−2015:
-τον κ. Κολιό Νικόλαο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων  .
- την κ. Μητσιάνη – Ματθαιοπούλου Θεοδώρα στην κενή θέση της
Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας-
-τον κ. Τζίμα Κωνσταντίνο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
-τον κ. Κόκλα Διονύση στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ζακύνθου.
-τον κ. Κατσίβελη Γεράσιμο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
-τον κ. Παπασταμόπουλο Ξενοφώντα στην κενή θέση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
-τον κ. Χατζηδημητρίου Ευστράτιο στην κενή θέση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.
-την κ. Χατζημανώλη Δήμητρα στην κενή θέση της Διευθύντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
-τον κ. Οικονόμου Χριστόφορο στην κενή θέση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
-την κ. Κεχαγιά-Φανού Θεσσαλία στην κενή θέση της Διευθύντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
-τον κ. Μάρκο Αναστάσιο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης.
-τον κ. Κουράκο Γεώργιο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Καβάλας.
-τον κ. Κιντή Τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας.
-τον κ. Λευτεράτο Θωμά-Σπύρο στην κενή θέση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Ολα τα ονόματα

ΘΕΜΑ: «Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/1997 τ. Α΄).
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
3. Την αριθμ. 8/11-7-2013 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
4. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 τ.Β/05-07-2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Μεταθέτουμε αμοιβαία με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
1. Λιάκου Γλυκερία του Χρήστου (ΑΜ 591277), δασκάλα του Δ.Σ. Παλαιοχωρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Τσιανακά Πηγή του Κωνσταντίνου (ΑΜ 589218), του 15ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α΄.
2. Δελνιώτου Βασιλική του Ελευθερίου (ΑΜ 598148), δασκάλα του 4ου Δ.Σ. Πυλαίας της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Σπυροπούλου Έλλη του Ιωάννη (ΑΜ 601741), του Δ.Σ. Αρχαγγέλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας.
3. Γκατζόπουλο Ευάγγελο του Πέτρου (ΑΜ 585105), δάσκαλο του 1ουΔ.Σ. Πανοράματος της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Συμεωνίδου Ουρανία του Ιωάννη (ΑΜ 591310), του Δ.Σ. Γαλάτιστας της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
4. Πράπα Αθηνά του Πέτρου (ΑΜ 595676), νηπιαγωγό του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίου Παύλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Β΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Σαββαΐδου Μακρίνα του Πέτρου (ΑΜ 595768), του 73ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α΄.
5. Μαϊμάνη Μαρία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 598954), δασκάλα του Δ.Σ. Αγναντερού της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Ντόλκερα Απόστολο του Δημητρίου (ΑΜ 599409), του Δ.Σ. Πατουλιάς της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων.
6. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Λάμπρου (ΑΜ 584326), δάσκαλο του Δ.Σ. Ματαράγκας της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Καμπά Αλέξανδρο του Δημητρίου (ΑΜ 562452), του 16ου Δ.Σ. Λάρισας της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.
7. Πλαστουργός Χαράλαμπος του Ηλία (ΑΜ 609657), εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του 54ου Δ.Σ. Ηρακλείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Χαλαμπαλάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ 616005),του 99ου Δ.Σ. Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
8. Αργυρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου (ΑΜ 595220), δάσκαλο του Δ.Σ. Ελάτης της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Δήμου Ευαγγελία του Λάμπρου (ΑΜ 617090), του Δ.Σ. Περαχώρας της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
9. Μαλισιώβας Απόστολος του Δημητρίου (ΑΜ 598978), δάσκαλο του Δ.Σ. Πατουλιάς της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Σγουρό Γρηγόριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ 616977), του Δ.Σ. Λεονταρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας.
10. Κομπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 609372), εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του Δ.Σ. Μεταξάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Πιτιακούδη Χριστίνα του Αναστασίου (ΑΜ 597555), του 55ου Δ.Σ. Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
11. Βρατσίστα Μαρία του Λεωνίδα (ΑΜ 593635), δασκάλα του 6ου Δ.Σ. Αλεξανδρείας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Ζάικου Ιωάννα του Τρύφωνα (ΑΜ 614349), του 1ου Δ.Σ. Φερών-Βελεστίνου της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.
12. Δερμεντζή Αντωνία του Ιωάννη (ΑΜ 595548), νηπιαγωγό του 1 ου Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Β΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Κοσμάτου Δήμητρα του Δημητρίου (ΑΜ 622421), του Νηπιαγωγείου Βαλτερού της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.
13. Τερζοπούλου Ευτέρπη του Νικηφόρου (ΑΜ 613519), δασκάλα του 2 ου Δ.Σ. Κρεμαστής της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Φλουρίδη Γρηγόριο του Δημητρίου (ΑΜ 580777), του Δ.Σ. Κάτω Σχολαρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α΄.
14. Γάτου Ευθυμία του Απόστολου (ΑΜ 597009), νηπιαγωγό του 26ου Νηπιαγωγείου  Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Σουσουρή Αφροδίτη-Αργυρώ του Ιωάννη (ΑΜ 599955), του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας Α΄.
15. Φούκα Κωνσταντίνα του Παναγιώτη (ΑΜ 603338), εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας του 10ου Δ.Σ. Βύρωνα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου λάδου Φακατσέλη Βικτωρία του Στεφάνου (ΑΜ 612187), του Δ.Σ. Κυψέλης Αίγινας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά Β΄.
16. Ανδριανέσης Βασίλειος του Μιχαήλ (ΑΜ 593378), δάσκαλο του Δ.Σ. Μαυροχωρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Καστοριάς, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Τίτα Κυριακή του Γεωργίου (ΑΜ 600134), του Δ.Σ. Μαυροδενδρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Κοζάνης.
17. Ιατρού Μαρία του Ιωάννη (ΑΜ 611186), νηπιαγωγό του Νηπιαγωγείου Χαλανδρίτσας της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Ιωαννίδου Ελένη του Ιωάννη (ΑΜ 611985), του Νηπιαγωγείου Καταραχίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας.
18. Κατσίμπα Αντιγόνη του Βασιλείου (ΑΜ 612621), εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του Δ.Σ. Άνω Σύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Κεχαγιά Ευάγγελο του Ανδρέα (ΑΜ 577089), του 4ου Δ.Σ. Βόλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας Α΄.
19. Ναζίρη Ελένη του Αθανασίου (ΑΜ 612046), εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας του 3ου Δ.Σ. Νιγρίτας της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Σοκόρη Μαρίνα του Πασχάλη (ΑΜ 622939), του 1ου Δ.Σ. Φερών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου.
20. Κακιούζης Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 588260), δάσκαλο του 11ου Δ.Σ. Νίκαιας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά Α΄, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Παναγιώτου Καλλιόπη του Ηλία (ΑΜ 621133), του 31ου Δ.Σ. Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α’.
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Επισυνάψεις: 

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Υπουργείο παιδείας: Μετατάξεις 302 εκπαιδευτικών - Ολα τα ονόματα

Με την αρ. 107235/Η/01-08-2013 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/23-7-2013) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 τ. Α΄/ 26-7-2013)
μετατάσσονται, απο 22-7-2013, οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί με την ίδια σχέση εργασίας και με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν ως ακολούθως:
 
Για να δείτε τα ονόματαν και τις διευθύνσεις μετάταξης πατήστε ΕΔΩ

Ενημέρωση αιρετού ΚΥΣΠΕ Δ.Μπράτη

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΣ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.ΟΠΩΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΩΣ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ..ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ,ΑΦΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΨΕΥΣΘΕΙ...ΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ..ΙΔΩΜΕΝ...ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ...
 
Δημήτρης Μπράτης
ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ,ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ.ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ(ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ,ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ,ΑΣΕΠ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΛΠ).ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ.ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ...

Η εγκύκλιος για αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής,  κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2013-2014, από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ .
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 9/8/2013 μέχρι 16/8/2013.
Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.ΚΑΝΕΤΕ  ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Νέο Γενικό Λύκειο: Πως θα μετράει η βαθμολογία κάθε τάξης στην εισαγωγή στα ΑΕΙ - Οι συντελεστές βαρυτήτας

O απολυτήριος βαθμός από την Α' Λυκείου θα μετράει για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας διαφορετικός για κάθε τάξη:
  Για την Α' Λυκείου ο απολυτήριος βαθμός θα έχει 0,5 συντελεστή.
  Για τη Β' Λυκείου ο απολυτήριος βαθμός θα έχει 0,7 συντελεστή.
  Για τη Γ' Λυκείου ο απολυτήριος βαθμός θα έχει 0,9 συντελεστή.
  Τα μαθήματα στην Α' Λυκείου θα είναι 100% γενικής παιδείας, στη Β' Λυκείου θα είναι 80% γενικής παιδείας και 20% κατεύθυνσης, ενώ στη Γ' Λυκείου θα είναι 20% γενικής παιδείας και 80% κατεύθυνσης.
  Ο μαθητής θα μπορεί να λάβει απολυτήριο Λυκείου δίχως να είναι υποχρεωμένος να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
  Κάθε ΑΕΙ θα έχει τη δυνατότητα να δίνει συντελεστή βαρύτητας σε μάθημα που θεωρεί σημαντικό. Υπάρχει κι άλλος συντελεστής που μοριοδοτεί με 1 μονάδα τον μαθητή που είχε καλύτερο αποτέλεσμα στις πανελλαδικές εξετάσεις από τους βαθμούς στις 3 τάξεις του Λυκείου.

Επιμέλεια: alfavita.gr

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού»

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές
μονάδες του εξωτερικού»
 
Για να διαβάσετε τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε ΕΔΩ

Τι αλλάζει στη νοσηλεία των ασθενών από Σεπτέμβριο

Θεραπευτικά πρωτόκολλα για τουλάχιστον πέντε θεραπευτικές κατηγορίες και ισάριθμα νοσήματα ενεργοποιεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για θεραπευτικές λύσεις-«πακέτα» με βάση τις οποίες οι ιατροί θα προχωρούν στη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών.
  
Όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, Μαρία Σκουρολιάκου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι ειδικοί του ΕΟΦ έχουν παραδώσει τα πρώτα θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ΗΔΙΚΑ, τον φορέα που υλοποιεί την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μέσω της ΗΔΙΚΑ τα πρωτόκολλα θα ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 
Συνταγογράφηση 
  Με τα πρωτόκολλα, οι γιατροί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για τις θεραπευτικές αποφάσεις που μπορούν να λαμβάνουν για τους ασθενείς. Θα μπορούν να συνταγογραφούν δηλαδή με βάση όσα ορίζει το πρωτόκολλο. Εάν παρεκκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους. Με την πρακτική αυτή, που είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό, ο στόχος του υπουργείου είναι διττός: να βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών δεδομένου ότι περιορίζονται οι πιθανότητες λανθασμένης συνταγογράφησης, αλλά και να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη. 
τι είναι
Τα Θεραπευτικά Πρωτοκόλλα Συνταγογράφησης είναι κατευθυντήριες οδηγίες για την χορήγηση φαρμάκων. Οι οδηγίες αυτές συντάσσονται με βάση τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και βέβαια με κριτήριο το κόστος του φαρμάκου. Για να χορηγηθεί ένα φάρμακο θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν σύμφωνα με όσα ορίζει το Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που παρεκκλίνουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την επιλογή τους αυτή

Οι ιστορίες και οι συμβολισμοί πίσω από τα 500 και πλέον ονόματα της Θεοτόκου

Αμέτρητα είναι τα ονόματα, ή «Θεοτοκωνύμια» όπως λέγονται, που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Άλλα βγαλμένα από ύμνους, άλλα από τον τόπο που βρίσκεται κάποιος Ναός ή Μοναστήρι κι άλλα εξαιτίας του τρόπου που έχει αγιογραφηθεί.
«Η ονοματοδοσία γίνεται συνήθως ανάλογα με τον τόπο ή τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση», λέει ο διδάκτωρ Θεολογίας Α. Καριώτογλου.
Μητέρα, προστάτιδα, τιμώμενη, ιερό πρόσωπο. Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και στον σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Της έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά ξωκλήσια. Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια.
Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είτε νησιωτική είτε ηπειρωτική, απαντώνται εφευρετικά και παράξενα ονόματα της Παναγίας.
Ο διδάκτωρ Θεολογίας κ. Αλέξανδρος Καριώτογλου, ο οποίος διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, δίνει την επιστημονική διάσταση για την πληθώρα των ονομάτων.
«Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους εκφράζονται τα ονόματα της Παναγίας. Ανάλογα με τον τόπο ή ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση». Οπως συμπληρώνει ο κ. Καριώτογλου, «μπορεί να υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος ονοματοδοσίας, ανάλογα με τη σχέση του Χριστού με την Παναγία».
Ο κ. Καριώτογλου επισημαίνει συγκεκριμένα: «Εκτός από την Παναγία τη Γλυκοφιλούσα, που ο Χριστός αγγίζει το μάγουλο της μητέρας του, σε όλες τις άλλες παραστάσεις υπάρχει μια σχετική απόσταση, η οποία συμβολίζει την ισορροπημένη σχέση που πρέπει να έχει η μητέρα με το παιδί».
Μπορεί, βέβαια, η Θεομήτωρ να έχει εκατοντάδες χαρακτηρισμούς, όμως σε κάθε ναό, μέσα στο ιερό, υπάρχει πάντα η Παναγία η Πλατυτέρα των Ουρανών, όπου «απεικονίζεται με τα χέρια ανοιχτά και στη μέση της βρίσκεται η μορφή του Χριστού», σημειώνει ο κ. Καριώτογλου.
Από τις πιο γνωστές Παναγίες, που πήραν το όνομά τους ανάλογα με τη γεωγραφική θέση ή την τοποθεσία που βρίσκονται οι αντίστοιχες εκκλησίες, είναι οι εξής: η Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία η Λιμνιά στη Λίμνη Ευβοίας, η Παναγία Κύκκου στην Κύπρο, η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα, η Παναγία η Αγιασώτισσα στην Αγιάσο και η Παναγία η Φοδελιώτισσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης.
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός, όπως: Παναγία Σπηλιανή, που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου αλλά και στη Νίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ιο, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα στον Μαραθόκαμπο Σάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Ανδρο, που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλεία όπου η Μονή κρέμεται από έναν βράχο.
Τα προσωνύμια της Παναγίας, όμως, της αποδίδονται και ανάλογα με τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της.
Οπως υπενθυμίζει ο κ. Καριώτογλου, η Παναγία αποκαλείται και Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Βρεφοκρατούσα, Μεγαλομάτα, Θρηνούσα, Δεξιά ακόμα και Τριχερούσα. Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Αγιον Ορος.
Η απεικόνιση της Παναγίας με τρία χέρια αποδίδεται στην εξής ιστορία: «Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι, το οποίο του κόπηκε από τους εικονομάχους, παρακάλεσε την Παναγία να μη μείνει ανάπηρος. Χάρη σε θαύμα της Παναγίας συγκολλήθηκε το άκρο και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού. Η θέση του στη συγκεκριμένη εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας».
Ακόμη μία εκδοχή για την απόδοση ενός προσωνυμίου στη Θεοτόκο είναι ο συσχετισμός της με γεγονότα ή φυσικά φαινόμενα.
Μια πολύ γνωστή Παναγία είναι η Φιδούσα (ή κατ' άλλους Φιδιώτισσα) στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς εμφανίζονται και κυκλοφορούν στις εικόνες των ναών του χωριού μικρά και ακίνδυνα φίδια.
Επίσης, στη Σάμο υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής, που ονομάστηκε έτσι γιατί στο υψόμετρο που βρίσκεται φυσάει δυνατός άνεμος ο οποίος βροντάει.

Η Θαλασσομαχούσα
Ακόμη, στη Ζάκυνθο, στη Μονή Στροφάδων, βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Θαλασσομαχούσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα, που κάποτε εκλάπη, πάλεψε με τα κύματα και έφτασε στο Μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί στη θάλασσα.
Σε άλλες περιπτώσεις η Παναγία ονομάζεται ανάλογα με την ημερομηνία που γιορτάζει. Ετσι, στη Σαντορίνη απαντάται η Παναγία η Τριτιανή που γιορτάζει την τρίτη ημέρα του Πάσχα και στη Σίφνο η Παναγία η Δεκαπεντούσα, που γιορτάζει το Δεκαπενταύγουστο.
«Η ύπαρξη αυτής της πλούσιας ονοματολογίας δεν σημαίνει απλώς μια συναισθηματική σχέση του λαού με την Παναγία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι μέσα από αυτόν τον πλούτο των ονομάτων επισημαινόταν η σημασία του προσώπου για τη Σωτηρία του κόσμου: η Μαρία έγινε το σκεύος εκλογής για να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να διασωθεί το ανθρώπινο γένος και ο κόσμος από τη φθορά του θανάτου.
Αλλωστε, και η γιορτή της Κοίμησης αυτό ακριβώς συμβολίζει, την καταπάτηση του Θανάτου. Γι αυτό και τιμάται ως το Πάσχα του καλοκαιριού», καταλήγει ο κ. Καριώτογλου.
Πριν από μερικά χρόνια οι μαθητές του 3ου Γυμνάσιου Κερατσινίου, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια τους κα Γαρεφαλάκη Μαρία προσπάθησαν να συγκεντρώσουν όσα το δυνατόν περισσότερα από τα ονόματα που έχει χαρίσει στην Παναγία η λαϊκή πίστη και παράδοση.
Το αποτέλεσμα είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.

1 Αγγελόκτιστος
2 Αγία Σκέπη
3 Αγιάσσου
4 Αγιοδεκτινή
5 Αγιοηλιώτισσα
6 Αγιολούσαινα
7 Αγίου όρους
8 Αγνή
9 Αγριδιώτισσα
10 Αγριλιώτισσα
11 Αειμακάριστος
12 Αειμεσιτεύουσα
13 Αθηνιώτισσα
14 Αιγύπτια
15 Αιματούσα
16 Αιμίαλου
17 Αιρκώτισσα
18 Ακαθή
19 Ακατάβλητος
20 Ακατάφλεκτη
21 Ακήραση
22 Ακρωτηριανή
23 Αλανιώτισσα
24 Αλεξανδριανή
25 Αλεξίου Κομνηνού
26 Αλεπινή
27 Αληθινή
28 Αλλοιώτισσα
29 Αλόχη
30 Αματίτση
31 Αμεμπτος
32 Αμετάθετος
33 Αμολιανή
34 Αμόλυντος
35 Αμπελακίων
36 Αμπελοκήπισσα
37 Αμωμη
38 Ανασσα
39 Αναφωνήτρια
40 Αντινίτισσα
41 Αντιφωνήτρια
42 Ανωμερίτισσα
43 Αξιον Εστί
44 Απείρανδρος
45 Απειρόγαμος
46 Απρόσιτος
47 Αρακιώτισσα
48 Αράπισσα
49 Αρβανίτισσα
50 Αρειας
51 Αρμενοκρατούσα
52 Αρσανά
53 Αρτάκης
54 Αρχαγγελιώτισσα
55 Αρχισπορίτισσα
56 Ασπραγγέλου
57 Ασπροβουνιώτισσα
58 Ασπροπαναγιά
59 Ασύγκριτη
60 Αυγουστιανή
61 Αφέντρικα
62 Αφθορος
63 Αφροδίτισσα
64 Αχειροποίητος
65 Αχραντος
66 Αψιδιώτισσα
67 Βαλουκλιώτισσα
68 Βανιώτισσα
69 Βαραγγιώτισσα
70 Βαρδιανιώτισσα
71 Βαρκού
72 Βασίλισσα
73 Βασιληγενέτειρα
74 Βατοπεδινή
75 Βατούσαινα
76 Βελανιδιά
77 Βελεστίνου
78 Βελλά
79 Βεργουπουλιανή
80 Βηματάρισσα
81 Βιγλιώτισσα
82 Βιδιανή
83 Βιργιωμένη
84 Βλασαρού
85 Βλαχέρνα
86 Βλέπουσα .
87 Βλυχιόρικα
88 Βοήθεια
89 Βορεινή
90 Βούλιστα
91 Βουναρκώτισσα
92 Βουνογιάτρισσα
93 Βουνού
94 Βουρνιώτισσα
95 Βράχου
96 Βρεσθενίτισσα
97 Βρεφοκομούσα
98 Βρεφοκρατούσα
99 Βρεφουργήσασα
100 Βρεχούσα
101 Βροντιανή
102 Βρόντου
103 Βροχής
104 Βρυσιανή
105 Γαλακτίνης
106 Γαλακτοτροφούσα
107 Γαλανή
108 Γαλανούσα
109 Γαλατιανή
110 Γαλατούσα
111 Γαλαχτοτροφία
112 Γαλαχτοφορούσα
113 Γαλουχιότισσα
114 Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών
115 Γέννας
116 Γερόντισσα
117 Γεσθημανίτισσα
118 Γηνατού
119 Γηρομεριού
120 Γιαλούσα
121 Γιάτρισσα
122 Γκαβή
123 Γκιζιλκιζιώτισσα
124 Γκουβερνιώτισσα
125 Γλυκιώτισσα
126 Γλυκοκυματούσα
127 Γλυκοφιλούσα
128 Γλωσσά .
129 Γοιρδελάκη
130 Γοργόνα
131 Γοργοεπήκοος
132 Γουμένισσα
133 Γουμερά
134 Γουνιώτισσα
135 Γούντα
136 Γουρλομάτα
137 Γραφιώτισσα
138 Γρηγορίτσα
139 Γρηγορούσα
140 Γύψενη
141 Γωνιά
142 Δαδιού
143 Δαδιώτισσα
144 Δακρυρροούσα
145 Δαμάστα
146 Δέηση
147 Δεκαπεντούσα
148 Δένδρου
149 Δεξιοκρατούσα
150 Δεόμενη
151 Δερμάτα
152 Δέσποινα
153 Δημοκράνια
154 Διακονούσα
155 Διασώζουσα
156 Δικαιόκριτος
157 Δικαιότατη
158 Διότισσα
159 Δόβρα
160 Δομνιανίτισσας
161 Δοξάρισσα
162 Δουβέργαινα
163 Δακρύβρεχτος
164 Εγγυήτρια
165 Εκατονταπυλιανή
166 Εκκλησιάρχουσα
167 Εικονίστρια
168 Ελεημονήτρια
169 Ελαία
170 Ελαιοβρύτισσα
171 Ελειμονήτρια
172 Ελεοβρύτης
173 Ελέους
174 Ελεούσα
175 Ελευθερώτρια
176 Ελπιδοφόρα
177 Ελπϊς Πιστών
178 Ελωνα
179 Ενθρονη
180 Εξακουστή
181 Εξοχική
182 Επακούουσα
183 Επανωχωριανή
184 Επισκοπιανή
185 Επουράνιος
186 Επουράνιος Πύλη
187 Επταβηματούσα
188 Ερυπιανή
189 Εσφαγμένη
190 Ευαγγελίστρα
191 Ευρετή
192 Εύσπλαχνος
193 Ζαλακιώτισσα
194 Ζεραχιώτισσα
195 Ζεριχιώτισσα
196 Ζερμπτίτσης
197 Ζυλή
198 Ζωάρκεια
199 Ζωήρρυτος
200 Ζωηφόρος
201 Ζωοδότειρα
202 Ζωοδότρα
203 Ζωοδόχος
204 Ζωοπηγή
205 Ζωοπόρος
206 Ζωοτόκος
207 Ηγήτρια
208 Ηγουμένη
209 Ηδύπνους
210 Ηλιόκαλη
211 Ηλιοτόκος
212 θαλασσινή
213 Θαλασσίτρα
214 Θαλασσομάχισσα
215 θαλασσομαχούσα
216 Θαρεινή
217 Θεάλεχτη
218 Θεοδίδαχτη
219 Θεοδόξαστη
220 Θεόκλητη
221 Θεοκνήτωρ
222 Θεοκόσμητη
223 Θεόληπτος
224 Θεομάνα
225 Θεομητροπρεπεστέρα
226 Θεοσκέπαστη
227 Θεοτίμητη
228 Θεοτόκος
229 Θεουργία
230 Θεόφραστος
231 Θεόφρων
232 Θερμιανή
233 Θευαγέστατη
234 Θρηνούσα
235 Θρηνωδούσα
236 Θωμιανή
237 Ίαμα
238 Ίαση
239 Ιερόβλαστος
240 Ιερομύτης
241 Ιεροσολυμιτική
242 Ιεροσολυμίτισσα
243 Ιλαρώτατη
244 Ιμερόεσσα
245 Ισηγορία
246 Καγιά
247 Καθαριώτισσα
248 Καθαρών
249 Καθρέπτης
250 Κακαβιώτισσα
251 Καλαθή
252 Καλαμιώτισσα
253 Καλάμου
254 Καλιγού
255 Καλλίτοκος
256 Καλού Νερού
257 Καλυβιανή
258 Καμακάρι
259 Καματερός
260 Καμένη
261 Καμπιώτισσα
262 Κάμπου
263 Κανάλα
264 Κανδήξη
265 Κανταριώτισσα
266 Καπνικαραία
267 Καρδιοβαστάζουσα
268 Καρδιώτισσα
269 Καρποφορούσα
270 Καρύπη
271 Καστριανή
272 Κάστρου
273 Καστρουλέρου
274 Κατάκαρπος
275 Καταλωνική
276 Κατάπαυση
277 Καταπολιανή
278 Καταφυγή
279 Καψοδερματούσα
280 Κερά
281 Κέρνιτσα
282 Κεχαριτωμένη
283 Κεχρινιώτισσα
284 Κηπουραίων
285 Κισσιώτισσα
286 Κιτιού
287 Κλειδί του Παραδείσου
288 Κλεισούρας
289 Κλεφτοπαναγιά
290 Κοιμητηρίων
291 Κόκκινη
292 Κολοκυθιώτισσα
293 Κολυβιανή
294 Κορκοδειλιά
295 Κορυφή
296 Κορφιάτισσα
297 Κοσμοπόθητος
298 Κοσμοσωτείρα
299 Κοσυφοίνισσα
300 Κότσικα
301 Κουκουζέλισσα
302 Κουμπελίδικη
303 Κουνοπιώτισσα
304 Κουρίου
305 Κουροτρόφος
306 Κουτσουρώ
307 Κουφή
308 Κουφή Πέτρας
309 Κοφινή
310 Κρεμαστή
311 Κρομμυδιώτισσα
312 Κτιστή
313 Κτιτόρισσα
314 Κυκκώτισσα
315 Κυπαιότισσα
316 Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων
317 Κώμη
318 Λαγουδιανή
319 Λαμπρότατη
320 Λαμπροφορία
321 Λαοδηγήτρια
322 Λαού
323 Λαρνιώτισσα
324 Λαυριώτισσα
325 Λάχνη
326 Λεσινιώτισσα
327 Λεφένα
328 Λεχούσα
329 Λιβαδιώτισσα
330 Λιόσα
331 Λιόσα
332 Λογκοβάρδα
333 Λοιμιώτισσα
334 Λουβαρά
335 Λυκοδήμου
336 Λυκούρεσι
337 Μαγαζιώτισσα
338 Μαγδαληνή
339 Μαδύτου
340 Μακελάρια
341 Μαλεβή
342 Μανδαλάκη
343 Μανεδή
344 Μαντιλούσα
345 Μαραθούντα
346 Μαρία
347 Μαστών
348 Μαύρη
349 Μαυριώτισσα
350 Μαυρομμάτα
351 Μαχαιρωμένη
352 Με τους κρίνους
353 Μεγαλομάρτυρος
354 Μεγαλόχαρη
355 Μεσοσπορίτισσα
356 Μητέρα
357 Μητέρα Θεού επί τον θρόνο
358 Μικρά
359 Μογρονήσι
360 Μολυβδοσκέβαστη
361 Μοναρκά
362 Μυροβλύτισσα
363 Μυρτενή
364 Μυρτιδιώτισσα
365 Μυφελαιώτισσα
366 Νάπα
367 Νάσσα
368 Νέα
369 Νέγρων
370 Νεοφάνεισσα
371 Νεροφορούσα
372 Νικητάτου
373 Νικοποιός
374 Νταλλιανή
375 Νυμφοτόκος
376 Ξενοβλήτης
377 Ξένων
378 Ξεσκλαβώτρα
379 Ξεσπορίτισσα
380 Ξηροκαμπίτισσα
381 Ξηρορείτισσα
382 Ξυνήγορος
383 Οδηγήτρια
384 Οικειώτατη
385 Οικονόμισσα
386 Ολβιόδωρος
387 Ολυμπιώτισσα
388 Ομόθεος
389 Ομονοούσα
390 Ορθοκωστά
391 Οσιώτατη
392 Ουρανού και Γης
393 Παγγαιότισσα
394 Πάθους
395 Παιδεύσασα
396 Παλαιοκαστρίτισσα
397 Παλαιολογίνα
398 Παλατιανή
399 Παλίνου
400 Παμμακάριστος
401 Παναγιόχορτο
402 Πανάχραντος
403 Πανάχραντος
404 Παντάνασσα
405 Παντευλόγητη
406 Πάντιμος
407 Παντόχαρα
408 Πάντων χαρά
409 Παραμυθία
410 Παρηγορήτρα
411 Παρθένα
412 Παμμακάριστος
413 Παυσολύπη
414 Πειραιώτισσα
415 Πελαγονίτισσα
416 Πεπελινίτσης
417 Περίβλεπττος
418 Περλιγού
419 Πετραϊδα
420 Πλαγιά
421 Πλατανιώτισσα
422 Πλατυτέρα
423 Πολίτισσα
424 Πολυσπορίτισσα
425 Πονολύτρια
426 Πόνου
427 Πορταϊτισσα
428 Πορτιανή
429 Πουλάτη
430 Πρέσβειρα
431 Προαναγγελλομένη
432 Προπύλη
433 Προσηγορία
434 Προσίστισσα
435 Προστάτρια
436 Προσφυγιά
437 Προυσιώτισσα
438 Πυριότισσα
439 Πυροβολήθεισα
440 Ραγίου
441 Ραχοπήδη
442 Ρόδο το Αμάραντο
443 Ρόμβη
444 Ρουμελιώτισσα
445 Σαμακιώτισσα
446 Σεπτεμβριανή
447 Σημάου
448 Σκάλα του Ουρανού
449 Σκαλωτή
450 Σκιαδενή
451 Σκοπιότισσα
452 Σοίριζα
453 Σοτομβριανή
454 Σουμελά
455 Σπηλιώτισσα
456 Στεφάνα
457 Σώματα
458 Σωτήρα
459 Ταξιδιάρα
460 Ταταρνώτισσα
461 Τήνου
462 Tης Βάτου
463 Τίμια Σκέπη
464 Τιμιωτέρα
465 Τοπλoύ
466 Του Χάρου
467 Τουρλιανή
468 Τριχερούσα
469 Τροβάτου
470 Τρουλή
471 Τρυπητή
472 Τρυφερούσα
473 Τσαμπίκα
474 Τσυκκώτισσα
475 Υπέρμαχος
476 Υψηλή
477 Φανερουλιώτισσα
478 Φανερωμένη
479 Φαρμακολύτρα
480 Φιδιότισσα
481 Φιδοττοταμιανή
482 Φιδούσα
483 Φίδωσα
484 Φλεβαριανή
485 Φοβερά Προστασία
486 Χαιρετισμών
487 Χαλκοπρατειών
488 Χελιδονού
489 Χιλιονοματούσα
490 Χοζοβιώτισσα
491 Χρυσαφίτισσα
492 Χρυσοβαλάντη
493 Χρυσογαλούσα
494 Χρυσοδαφνιώτισσα
495 Χρυσοκαστριώτισσα
496 Χρυσοκελλαριά
497 Χρυσοπηγή
498 Χρυσοσκαλίτισσα
499 Χρυσοσπιλιώτισσα
500 Ψυχοσώστα
501 Ψυχοσώτρια

ΠΗΓΕΣ: Εφημερίδα Έθνος /  3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Ανοιχτή επιστολή του αιρετού Δ.Μπράτη προς τον Υπουργό Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς


Θέμα : Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και νέα σχολική χρονιά 


Κύριε Υπουργέ, 

Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) οφείλω να σας επισημάνω, με αυτή μου την επιστολή, τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και στις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα : 

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ , σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας , κατά το σχολικό έτος 2013-2014.  

            Σχεδόν είκοσι ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2013-14) και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα αποσπασθούν σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κανείς δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ενημερώνουν πως δεν έχουν λάβει καμία σχετική εντολή. Η εγκύκλιος δε για τις αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, για το διδακτικό έτος 2013-2014, βρίσκεται στο γραφείο σας πάνω από τρεις εβδομάδες, και δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων απόσπασης θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών, όσο και στις τοποθετήσεις των συναδέλφων στα σχολεία όλης της χώρας. Παράλληλα χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε πρωτοφανή ομηρία, ολόκληρο το καλοκαίρι, αφού δεν μπορούν να κάνουν ούτε το στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό τους. 

2. Εγκύκλιος για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 

            Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η εγκύκλιος για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, σχολικού έτους 2013-14 , ούτε για τη Γενική αλλά ούτε και για την Ειδική Αγωγή. Με δεδομένο ότι από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου έως και την τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία χρειάζεται ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (υποβολή των αιτήσεων, ανακοίνωση προσωρινών πινάκων , ενστάσεις , ανακοίνωση προσλήψεων, διαδικασία τοποθέτησης από τα ΠΥΣΠΕ κτλ) , είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί.

            Είναι, επίσης, εντελώς απαράδεκτο το γεγονός δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, να εμπαίζονται καθημερινά, σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου, καθώς και με τον τελικό αριθμό αναπληρωτών που θα προσληφθούν, αφού αυτός συνεχώς μεταβάλλεται. 

3 .Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Α/θμια 

            Εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης, για 900 θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην Π.Ε., οι οποίες μέχρι τώρα δεν εξετάσθηκαν ποτέ από τα αρμόδια συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ και η τύχη τους αγνοείται.

            Ταυτόχρονα έχετε ανακοινώσει 4933 υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση και κανείς δεν γνωρίζει με ποια διαδικασία θα γίνουν. Πώς θα μετακινηθούν οι συνάδελφοι; Ποιες θέσεις θα καλύψουν; Θα συσταθούν νέες οργανικές θέσεις; Αν ναι, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε., αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι όταν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης αυτή δεν ικανοποιήθηκε γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτές οι οργανικές και επομένως δεν υπήρχαν "κενά"; 

4. Αμοιβαίες μεταθέσεις - Μετατάξεις - Τοποθετήσεις Δ/ντών Εκπαίδευσης Π.Ε. 

            Παρά το γεγονός ότι το ΚΥΣΠΕ, από την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, υπέβαλε την πρότασή του για τις αμοιβαίες μεταθέσεις και τις μετατάξεις (που γίνονται με τη προβλεπόμενη διαδικασία κάθε χρόνο) των εκπαιδευτικών Π.Ε. μέχρι και σήμερα δεν έχουν υπογραφεί.

            Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τοποθέτηση των νέων Δ/ντών Εκπαίδευσης Π.Ε. σε 14 περιοχές της χώρας. Η σχετική απόφαση σας έχει υποβληθεί από Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης από τις 21-7-2013 , αλλά δυστυχώς και αυτή δεν έχει ακόμη υπογραφεί. 

Κύριε Υπουργέ , 

            Η πρωτοφανής αυτή καθυστέρηση στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και η αδικαιολόγητη αναβλητικότητα που επικρατεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σε αντίθεση μάλιστα με τις ταχύτατες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διαθεσιμότητα των 2.122 εκπαιδευτικών Δ.Ε., πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δείχνει και τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης.

            Έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να κινήσετε άμεσα τις διαδικασίες για να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε τα σχολεία μας να έχουν εκπαιδευτικούς το Σεπτέμβρη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσετε ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι με ανάγκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και όταν καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις περιοχές της χώρας, μακριά από τα σπίτια τους, θα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν.

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης