Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ονομαστικές καταστάσεις μαθητών θα συνοδεύουν τους εκπαιδευτικούς από το Σεπτέμβριο

Από 1ης Σεπτεμβρίου   θα υπάρχει η δυνατότητα (σ.σ.στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας) όχι μόνο της γνώσης για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα σχολεία ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, αλλά και της αντιστοιχίας των εκπαιδευτικών αυτών με την ονομαστική κατάσταση των μαθητών.
Τα παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου και σημείωσε: «Αυτό θα μας επιτρέψει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες, πώς θα γίνει η κατανομή, έτσι ώστε να μην φτάνουμε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Υπ.Παιδείας: Ανακοίνωση βαθμών Πανελλαδικών εξετάσεων. Μηχανογραφικά Δελτία 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  E-mail: press@minedu.gov.gr
Θέμα: 
 
Α. Ανακοίνωση βαθμών Πανελλαδικών εξετάσεων.
 
Β. Μηχανογραφικά Δελτία 2013
 
Α.  Από το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιείται ότι οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 21-6-2013 μετά τις 13:00 μ.μ. σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-Β΄ θα μπορούν, μετά τις 13:00 μ.μ. της Παρασκευής, να βρίσκουν την βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. 
Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α΄ θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Ιουλίου.
Β. Επίσης, αύριο Παρασκευή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minedu.gov.gr, αναρτώνται τα πρότυπα των Μηχανογραφικών Δελτίων των ΓΕΛ / ΕΠΑΛ-Β΄ και των ΕΠΑΛ-Α΄, ώστε οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται για την ηλεκτρονική υποβολή. Επίσης, από την Παρασκευή  21-6-2013 ως και την Παρασκευή 28-6-2013, όσοι υποψήφιοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ δεν απέκτησαν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) ή δεν χαρακτηρίστηκαν ως υποψήφιοι ειδικών περιπτώσεων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο και σε αποκλειστική προθεσμία που θα ανακοινωθεί.

Αύριο οι βαθμοί των Πανελλαδικών - Πως να μετατρέψετε τους Βαθμούς σε μόρια

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων συνδέεται με τη διαδικασία υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης και των μορίων που είναι ένας γρίφος για πολλούς υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Παρουσιάζουμε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για να μετατρέψουν  τους βαθμούς τους, προφορικούς και γραπτούς, σε μόρια.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από το Βαθμό Πρόσβασης των έξι μαθημάτων (ή των επτά για όσους έχουν επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) της Γ΄ τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ τάξης προκύπτει ως εξής:

Βαθμός Πρόσβασης= (Γραπτός βαθμός) Χ 0,7 + (προφορικός βαθμός) Χ 0,3

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης.
Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:
 Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και
 Β) Από το βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7.
 Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.
Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.
            Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:
 [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.
Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:
Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός θα έχει:
- Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =15
(17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808 για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288
για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
- Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252
ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα.
Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται  τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται  τόσο, ώστε να είναι μικρότερος  του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.

Δείτε και εδώ μια καλή διαδικτυακή εφαρμογή που υπολογίζει αυτόματα τα μόρια: http://blogs.sch.gr/kesmes/2013/06/19/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%...

Διευκόλυνση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετατάξεις 900 εκπαιδευτικών Β/θμιας στην Α/θμια

Μετατάξεις 900 εκπαιδευτικών Β/θμιας στην Α/θμια

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

            Με αφορμή ερωτήματά σας , σχετικά με τις μετατάξεις 900 εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών, από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια, σας ενημερώνω για τα εξής :
  1. Έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση κατανομής των θέσεων ανά περιφέρεια και ανά σχολική μονάδα.
  2. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης θα δοθεί χρόνος ανάκλησης ή τροποποίησης της αρχικής δήλωσης των συναδέλφων .
  3. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ για να αποδεσμεύσει τους συναδέλφους που θα πάρουν μετάταξη και αμέσως μετά το ΚΥΣΠΕ για να τους τοποθετήσει σε σχολεία.
  4. Εκτίμησή μου είναι πως η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο επόμενο εικοσαήμερο ( ως τις 10 Ιουλίου περίπου).

Δημήτρης Μπράτης

Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑ:«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων, Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης.....»

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 11/17-6-2013 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις δασκάλων-νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο και για κλασικό ή ολοήμερο. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία εντός ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση – τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
α. Όσοι υπέβαλαν σχετική αίτηση τον Ιανουάριο του 2013 και έχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
β. Όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ
γ. Όσοι μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑΕ του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν τις δηλώσεις προτίμησης για μετάθεση – τοποθέτηση, χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων (γραφείο 6). Οι δηλώσεις προτίμησης είναι δυνατό να αποστέλλονται και με fax στο 2651024846, με την υποχρέωση να αποστέλλεται το πρωτότυπο της δήλωσης και ταχυδρομικά.

Οι δηλώσεις μετάθεσης - τοποθέτησης που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και χωρίς αποσβέσεις και με σειρά προτίμησης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Οι    δηλώσεις   μετάθεσης – τοποθέτησης   θα   υποβάλλονται  από   Τρίτη 18-6-2013  έως  Παρασκευή 28-6-2013 και ώρα 14:00.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ τον Ιανουάριο του 2013 κι έχουν κριθεί και τοποθετηθεί ως οργανικά υπεράριθμοι το τρέχον ή τα προηγούμενα σχολικά έτη, να σημειώσουν στη δήλωση τοποθέτησης αν επιθυμούν να επανατοποθετηθούν στη σχολική μονάδα στην οποία κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι, εφόσον σε αυτή δημιουργηθούν κενές οργανικές θέσεις. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στη σχολική μονάδα στην οποία κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι.
  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
 

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ''ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ''

logotypo dake
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα 17/06/2013
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 14/06/2013, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η 3η και τελευταία συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. και την κατανομή των αξιωμάτων.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων με βάση τις διαχρονικές απόψεις και αρχές της και αφουγκραζόμενη τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών της 6ης Ιουνίου επανέλαβε την πρόταση της για αντιπροσωπευτικό προεδρείο στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις με βάση τις ψήφους που έλαβαν στις πρόσφατες εκλογές.
 Η ΔΗΣΥ επανέλαβε και αυτή την πρότασή της για αντιπροσωπευτικό προεδρείο.
 Η ΕΡΑ-ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ επέμεινε στην πρόταση να αναλάβει η ίδια το αξίωμα του προέδρου και τα υπόλοιπα αξιώματα οι άλλες δυο παρατάξεις.
 Οι παραπάνω προτάσεις είχαν ως αποτέλεσμα, με βάση το καταστατικό, οι παρατάξεις να καταθέσουν ξεχωριστές υποψηφιότητες για τα προβλεπόμενα αξιώματα. Μετά από την ψηφοφορία η κατανομή των αξιωμάτων του νέου Δ.Σ. είναι:
 Πρόεδρος: Σίντος Στέφανος, Γενικός Γραμματέας: Νάτσια Ελευθερία
 Αντιπρόεδρος: Τζαρούχης Θεόδωρος, Ταμίας: Στουγιάννος Χρήστος
 Ειδικός Γραμματέας: Παπουτσής Ευάγγελος
 Μέλη: Πολύζος Κων/νος (μετά από παραίτηση του Μπουκομάνη Δημήτρη), Στέφος Ιωάννης, Ζήνδρος Βασίλης, Μπαλαμάτσια Μαρίνα, Τζαχρήστας Δημήτρης, Ευαγγέλου Φίλιππος
 Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κάλεσε και σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση όλες τις παρατάξεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στο Σύλλογο στις προηγούμενες συνεδριάσεις επιλέγοντας την πρόταση του αντιπροσωπευτικού προεδρείου, μια πρόταση που ταυτίζεται τόσο με τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών όσο και με τις απόψεις πολλών συναδέλφων για ενότητα και κοινή δράση.
 Ταυτόχρονα, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων σεβόμενη τόσο τους συναδέλφους που απαιτούν ενότητα και κοινή δράση όσο και τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα αποτελέσματα των εκλογών τονίζει ότι δεν θα οδηγούσε τον Σύλλογο σε κληρώσεις και σε διαδικασίες που καμία σχέση δεν έχουν με τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών.
 Οι πάντες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι πρόσφατοι εκλογικοί συσχετισμοί, είναι εκείνοι που θέλησαν και εξέφρασαν με την ψήφο τους όλοι οι συνάδελφοι. Το μήνυμα των συνδικαλιστικών εκλογών της 6ης Ιουνίου ήταν ένα ηχηρό «όχι» στις αυτοδυναμίες και ένα ακόμη πιο ηχηρό «ναι» στις συνεργασίες όλων. Η συνεργασία συνεπάγεται συνθέσεις, χωρίς νικητές και ηττημένους και φυσικά χωρίς «ηγεμόνες» και «βαστάζους». Οι συνάδελφοι ψηφοφόροι έθεσαν τους κανόνες και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις οφείλουν να συμμορφωθούν με τις αρχές της δημοκρατίας του εκλογικού αποτελέσματος.
 Αρνούμαστε τους βερμπαλισμούς και τις επαναστατικές γυμναστικές. Είμαστε παράταξη ευθύνης με διαχρονικές, καινοτόμες, τεκμηριωμένες & συγκεκριμένες θέσεις και λύσεις.
 Τέλος, τονίζουμε και επισημαίνουμε προς όλους ότι θα είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ καθημερινά τόσο με τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν (πειθαρχικά, αξιολόγηση, μείωση οργανικότητας, οικονομικά, προσχολική αγωγή, ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά, επιμόρφωση, ειδικότητες, ειδική αγωγή, ολοήμερα, κλπ.) όσο και με τεκμηριωμένο – κριτικό λόγο για τυχόν παραλείψεις και αδυναμίες του νεοεκλεγμένου Δ.Σ..
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,  15/6/2013
Αρ. Πρωτ.: 311
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στην γ΄ και τελευταία συνεδρίασή του, την Παρασκευή 14/6/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα και, μετά την παραίτηση του μέλους Μπουκομάνη Δημήτρη, έχει την εξής σύνθεση:
Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Πρόεδρος
Σίντος Στέφανος
6932817359
Γεν. Γραμματέας
Νάτσια Ελευθερία
       6946971131
Αντιπρόεδρος
Τζαρούχης Θεόδωρος
6972305120
Ταμίας
Στουγιάννος Χρήστος
6932764846
Ειδικός Γραμματέας
Παπουτσής Ευάγγελος
6936539274
Μέλη
Πολύζος Κωνσταντίνος
6976224906
 
Στέφος Ιωάννης
6944392910
 
Ζήνδρος Βασίλης
6946791838
 
Μπαλαμάτσια Μαρίνα
6972869549
 
Τζαχρήστας Δημήτρης
6972099064
 
Ευαγγέλου Φίλιππος
6946417476
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας
Στέφανος Σίντος                                                   Ελευθερία Νάτσια