Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 – 2013

«Δικαιολογητικά και τρόπος έκδοσης κάρτας για ελεύθερη πρόσβαση στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,  21-5- 2013
Αρ. Πρωτ.: 281
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Δικαιολογητικά και τρόπος έκδοσης κάρτας για ελεύθερη πρόσβαση στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους» 


Επανέρχεται η ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα Δημόσια Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους από 21.03.2013 σύμφωνα με το ΦΕΚ 655 / τεύχος Β’ /21.03.2013. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών φορέων (ΟΛΜΕ,ΔΟΕ) για την άρση της άδικης και αντι-εκπαιδευτικής απόφασης για κατάργηση της δυνατότητας ελεύθερης εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας (ΦΕΚ 1945 / τεύχος Β΄ / 15.06.2012).
Τώρα πλέον όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα Δημόσια Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία φωτογραφία
-Η παλιά κάρτα
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…)»
Όσες και όσοι έχουν εκδώσει την συγκεκριμένη κάρτα πριν την διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης στα μουσεία, σήμερα μετά την άρση της απόφασης αυτής, δεν χρειάζεται να εκδώσουν νέα.
Η κάρτα ελεύθερης εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ισχύει για τριετία.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο νομό Ιωαννίνων μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 πμ έως 2 μμ από την
ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πάρκο Λιθαρίτσια), 45221, Ιωάννινα. 
Ηλ. Δ/νση ibepka@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051-01053. 
Φαξ: 26510 01052.

Σημείωση: Η κάρτα ελεύθερης εισόδου δεν έχει σχέση με την «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού» της Δ.Ο.Ε. Η «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού», αναγράφει όλα τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΦΕΚ διορισμού, υπηρεσία που υπηρετεί, ειδικότητα, κ.ά.) θεωρείται και υπογράφεται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Όλα τα στοιχεία αναγράφονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ισχύει για διετία και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου αλλά εντός της Ελλάδας….. μόνο κατά βούληση των υπαλλήλων των κατά τόπων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων!!!!!

Αίτημα της Δ.Ο.Ε. είναι να δοθεί στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ως κάρτα ελευθέρας εισόδου και την «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού», που πιστοποιεί την εκπαιδευτική ιδιότητα, χωρίς να απαιτούνται άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σε λειτουργία το TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις

Άνοιξε το ΤΑΧΙSNet για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματων 2012. Ποιες δηλώσεις θα υποβληθούν χειρόγραφα.

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων 2012, στη διαδικτυακή σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων ΤΑXIS Net (http://www.gsis.gr/gsis_site).
Στο μεταξύ, διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που από εφέτος θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS net από όλους τους φορολογούμενους, παρέχει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:

- Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από τους ίδιους, με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2 και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.

- Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

- Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση.

- Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
Τέλος,  το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να αυξήσει το ποσό των τόκων πάνω από το οποίο οι κάτοχοι λογαριασμών καταθέσεων θα πρέπει να τους δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Εξετάζεται το όριο αυτό να είναι 250 ευρώ.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Εγκύκλιος για ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ταμεία

Στην δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος από το υπουργείο οικονομικών για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω των τραπεζών με πάγια εντολή πληρωμής θα γίνεται η πληρωμή των δόσεων για όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ευρώ

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των σαράντα οκτώ (48) είναι:

α) Κατ΄εξαίρεση, οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα από τα οριζόμενα σε πρόγραμμα ρύθμισης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/13, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης στα ανωτέρω προγράμματα, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.

β) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για την ανωτέρω περίπτωση (α) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.

γ) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως :

5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε (15) ευρώ,

6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ και μέχρι χίλια (1.000) ευρώ,

7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ,
10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

Δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

Δεν έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,

Δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 100.000 δικαιούχους

Την εφαρμογή προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για 100.000 δικαιούχους, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση του ΞΕΕ, η υλοποίηση του προγράμματος, δαπάνης 10 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από τον Νέο ΟΑΕΔ και η αρχή του θα είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2013, με στόχο τη μερική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του ΟΓΑ για 120.000 δικαιούχους, ύψους 27 εκατ. ευρώ, που «τρέχει» ήδη.
Ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε, επίσης, ότι από το 2014 το ποσό διάθεσης και ως εκ τούτου και ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος του ΟΑΕΔ, θα αυξηθούν. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι μελλοντικά ο αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας νέων στον τουρισμό θα είναι πολλαπλάσιος των 10.000 που είναι σήμερα.
Κάνοντας λόγο για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάζει, σε απόλυτους αριθμούς και εγκυρότητα, τα στοιχεία της απασχόλησης πανελλαδικά.
Καταλήγοντας, ο υπουργός ανέφερε ότι μετά την απομείωση της εισφοράς τού μη μισθολογικού κόστους κατά 1,1%, εξετάζεται η εκ νέου ποσοστιαία μείωσή του κατά 1%, ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου, και ως ισοδύναμο μέτρο το υπουργείο προβλέπει την είσπραξη του ποσού από την προσπάθεια πάταξης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Έκπτωση 50% σε εισιτήρια της Οlympic Air

Έκπτωση 50% σε όλους τους ναύλους των δρομολογίων από Αθήνα προς Ρόδο, Ιωάννινα και Τίρανα (με επιστροφή) αλλά και από Ηράκλειο προς Σαντορίνη (με επιστροφή), προσφέρει η Olympic Air.

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις εισιτηρίων από σήμερα, 22 Μαϊου, έως και την Τρίτη, 28 Μαϊου, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 2013, εκτός από το δρομολόγιο Ηράκλειο - Σαντορίνη που αφορά ταξίδια από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2013. Η έκπτωση ισχύει και για τη διακεκριμένη θέση Premium Economy.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο www.olympicair.com, στα τηλέφωνα 8018010101 (από σταθερό τηλέφωνο) και +302103550500 (από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό), καθώς και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Όλη η ρύθμιση για τα χρέη μας στο Δημόσιο - Απαιτείται περιουσιακό και τραπεζικό φακέλωμα στις εφορίες

- Οι οφειλέτες θα έχουν όμως δικαίωμα να καθυστερήσουν μία μόνο φορά, μία μηνιαία δόση
- Διαβάστε πότε ένας πολίτης μπορεί να χάσει τη ρύθμιση για τα χρέη του
- Από τον Ιούλιο οι αιτήσεις προς τις εφορίες μπορεί να γίνονται και μέσω Διαδικτύου
- Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των 48
- Για να εισαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να δώσει στην εφορία τον τραπεζικό του λογαριασμό
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 και αυτό υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ, θα μπορούν πλέον να εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες, όπως αναφέρει η τελική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως την έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Θεοχάρης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ρύθμιση μόνο μέσω Internet θα γίνονται οι αιτήσεις και αφού οι οφειλέτες ενημερώσουν τις εφορίες για τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου το κράτος να εισπράττει τις δόσεις κάθε μήνα με πάγια εντολή. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρει η ρύθμιση οι οφειλέτες θα μπορούν να καθυστερήσουν μία μόνο φορά τη μηνιαία δόση κι αν αυτό επαναληφθεί τότε θα χάνεται η ρύθμιση και τότε ο πολίτης θα πρέπει να δηλώνει ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό. 

Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως 31.12. 2012 σε έως και 48 δόσεις έχουν οι οφειλέτες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεχάρη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 100 σε περιπτώσεις οφειλετών που έχουν οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στις 48 δόσεις

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα για τους οφειλέτες με οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην εξόφληση των οφειλών τους σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

- Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες. Ειδικότερα στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.

- Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.

- το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως εξής:

5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε ευρώ,

6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων ευρώ και μέχρι χίλια ευρώ,

7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ,

10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ,

20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ

και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ.

Για ποσά βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ για την υπαγωγή στην κατηγορία ρύθμισης έως και 100 δόσεις απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ.

Σε ότι αφορά την υπαγωγή στη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

- Υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.

- Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :

α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013,

γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών,

δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των δόσεων που απομένουν στην αρχική ρύθμιση και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

Ποιοι εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

- οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013.

- οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των έως και 8 δόσεων η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.

Επίσης για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 48 δόσεων απαιτείται:

- να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής.

- οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013.

- ο οφειλέτης να δηλώσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.

- Για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 ευρώ), να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

- για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000Euro), απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .

- Η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ , μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης.

Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:

- δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

- δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

- δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

- δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

- έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,

- δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες.

Κλειδώνει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Σκληρή μάχη σε τρία κρίσιμα μέτωπα καλείται να δώσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να κρατήσει εντός τροχιάς τον προϋπολογισμό και να αποφύγει τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων τουλάχιστον για τη διετία 2013-2014.

Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η είσπραξη προστίμων και η ενίσχυση εσόδων από το μέτωπο της έμμεσης φορολογίας είναι οι τρεις τομείς που θα κρίνουν εν πολλοίς το στοίχημα του πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του έτους, το οποίο με τη σειρά του θα ανοίξει -ενδεχομένως- τον δρόμο για ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Εντός της ημέρας πρόκειται να σταλεί στις εφορίες η εγκύκλιος για τη διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο οφειλών, με τους οφειλέτες να υποχρεώνονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Οι οφειλέτες που θα δηλώσουν οικονομική αδυναμία θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πάνω από 48 δόσεις, υπό την προϋπόθεση να έχουν απλήρωτες οφειλές μέχρι τις 31/12/2012, να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ την τελευταία πενταετία και να μην έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Οι δόσεις θα φθάνουν και τις 100, αλλά ο ακριβής αριθμός τους θα υπολογίζεται αυτομάτως από το ετήσιο καθαρό εισόδημα που απέκτησαν το 2012 και θα δηλώσουν φέτος. Το ύψος της δόσης θα αποτελεί ποσοστό επί του καθαρού ετήσιου εισοδήματος. Θα ξεκινάει από 5% και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, όμως δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από 15 ευρώ, για μηνιαίο εισόδημα κάτω των 300 ευρώ.

Ειδικότερα:


-Για εισόδημα έως 500 ευρώ τον μήνα η ελάχιστη δόση θα είναι 5%. Από 500 έως 1.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα ανέρχεται στο 6%, δηλαδή 30-60 ευρώ τον μήνα. Για δηλωθέν εισόδημα 1.000-1.500 ευρώ η δόση θα είναι 7% ή 70-100 ευρώ τον μήνα.

Από 1.500 έως 2.000 ευρώ και άνω η δόση θα είναι 8%, δηλαδή 120-160 ευρώ τον μήνα. Για μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα 2.000-10.000 ευρώ η μικρότερη δόση θα ανέρχεται στο 10% του εισοδήματος, δηλαδή π.χ. 300 ευρώ για εισόδημα 3.000 τον μήνα ή 500 για 5.000 τον μήνα.

Ανείσπρακτα πρόστιμα

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι η αύξηση των εισπράξεων από τα πρόστιμα που επιβάλλουν τα δικαστήρια στους φοροφυγάδες.

Τα πρόστιμα αυτά πάνε στον βρόντο. Στα ταμεία του κράτους δεν μπαίνει τελικά ούτε το 5% των ποσών που επιδικάζονται, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν οι συνεπείς φορολογούμενοι, οι οποίοι καλούνται να κλείσουν τις τρύπες των εσόδων μέσω της αύξησης της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας.

Από τα 14 δισ. ευρώ, όπου ανέρχονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που έχουν επιδικάσει υπέρ του ελληνικού δημοσίου τα δικαστήρια, από υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή, το Δημόσιο εισέπραξε μόλις 688,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 4,9%).

Τα υπόλοιπα 13,3 δισ. ευρώ μένουν ανείσπρακτα και αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στο πιθάρι των ανείσπρακτων οφειλών του Δημοσίου, που ξεπέρασαν συνολικά τα 56 δισ. ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις και επιδικάστηκαν μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2013.

Γέμισαν τα δικαστήρια

Την ίδια ώρα, στα διοικητικά δικαστήρια όλης της χώρας εκκρεμούν για εκδίκαση πάνω από 117.000 φορολογικές υποθέσεις, από τις οποίες οι περίπου 47.000 αφορούν πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 8,3 δισ. ευρώ.

Πολλά από τα καταλογισθέντα πρόστιμα είναι εξοντωτικά και οι φορολογούμενοι, για να αποφύγουν την άμεση διεκδίκησή τους από το Δημόσιο, αποφασίζουν να προσφύγουν στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να σέρνονται για πολλά χρονιά σε βάρος του Δημοσίου, το οποίο όταν έρχεται η ώρα να εισπράξει κάποιο ποσό είναι πλέον αργά. Οι επιχειρήσεις που τα οφείλουν στην πλειονότητά τους είτε έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη είτε αδυνατούν να τα καταβάλουν.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν ακόμα τα εξής:

• Μέχρι και τις 31/12/2012 εκκρεμούσαν στα δικαστήρια 117.382 φορολογικές υποθέσεις, από τις οποίες 106.672 στο Πρωτοδικείο, 9.410 στο Εφετείο και 1.300 στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

• Μόνο για παραβάσεις στον ΦΠΑ, στον ΚΒΣ και σε λοιπούς φόρους και τέλη, οι προσφυγές που εκκρεμούσαν στα δικαστήρια στις 31/12/2012 έφθαναν τις 46.821. Το συνολικό ποσό για το οποίο είχαν ασκηθεί αυτές οι προσφυγές φθάνει τα 8,346 δισ. ευρώ.

Από τις υποθέσεις αυτές:

• Οι 41.806 αφορούν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, τα οποία φθάνουν συνολικά τα 746,7 εκατ. ευρώ

• Οι 2.080 αφορούν ποσά από 150.001 έως 300.000 ευρώ, τα οποία ανέρχονται, συνολικά, στα 443,59 εκατ. ευρώ

• Οι 1.976 ποσά από 300.001 έως 1.000.000 ευρώ, τα οποία φθάνουν, συνολικά, το 1,05 δισ. ευρώ.

• Οι 959 υποθέσεις ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 6,1 δισ. ευρώ.

• Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 υποβλήθηκαν άλλες 473 προσφυγές για φορολογικές εκκρεμότητες, συνολικού ύψους 127,98 εκατ. ευρώ.

Για να μη λιμνάζουν στα δικαστήρια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και να μην εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται, το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, ετοιμάζει το νέο ποινολόγιο με το οποίο αναμένεται να υπάρξει εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων, αλλά και κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους.

Πόσοι και τι χρωστάνε στην εφορία

Εν τω μεταξύ, στα 8,7 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό φέσι από τα ληξιπρόθεσμα που έχουν βάλει στην εφορία 2.067.583 φορολογούμενοι, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία δείχνουν ακόμη ότι συνολικά μόνο το 10% έχει προχωρήσει σε ρύθμιση του χρέους του.

Από τους περίπου 2,1 εκατ. φορολογούμενους μόνο 205.000 οφειλέτες έχουν μπει ως τώρα σε καθεστώς ρύθμισης και πληρώνουν με δόσεις μόλις τα 917 εκατ. ευρώ από αυτά τα χρέη.

Τα υπόλοιπα περίπου 7,81 δισ. ευρώ οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν σε 48 δόσεις ή εφάπαξ, γλιτώνοντας το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Εάν πρόκειται για νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2013, το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει 12 δόσεις εξόφλησης που, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να φθάσουν και τις 24.

Όσοι φορολογούμενοι κωφεύσουν στη νέα ρύθμιση των χρεών που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013 θα έρθουν αντιμέτωποι με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αυτών των χρεών.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:

• Χρέη έως 3.000 ευρώ έχουν 1.763.506 φορολογούμενοι με μέσο εισόδημα 9.431 ευρώ.

• Εξακόσια άτομα χρωστούν στην εφορία πάνω από 1 εκατ. ευρώ, αλλά μόλις 14 από αυτά έχουν κάνει ρύθμιση για να πληρώσουν τα χρέη τους. Το μέσο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ τον χρόνο.

• Ποσά οφειλής από 5.000 έως 10.000 ευρώ έχουν στην εφορία 95.070 φορολογούμενοι. Όλοι μαζί χρωστούν συνολικά 661 εκατ. ευρώ και από αυτά σε ρύθμιση βρίσκονται μόλις τα 156,1 εκατ. ευρώ που θα εξοφληθούν σε 16 δόσεις.

• 90.565 φορολογούμενοι έχουν οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ προς την εφορία και οι οποίες φθάνουν συνολικά τα 2,3 δισ. ευρώ. Σε ρύθμιση βρίσκονται τα 428 εκατ. ευρώ από 26.189 φορολογούμενους.

• 2.722 φορολογούμενοι με μέσο εισόδημα 27.442 ευρώ έχουν οφειλές από 100.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ άλλοι τόσοι με μικρότερο όμως εισόδημα έχουν διπλάσια χρέη στην εφορία.

• Σε υψηλότερη κλίμακα χρέους (οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ), αλλά με πολύ χαμηλότερο μέσο εισόδημα (έως 19. 670 ευρώ), βρίσκονται 1.291 φορολογούμενοι. Οι 94 από αυτούς έχουν ρυθμίσει οφειλές 17,5 εκατ. ευρώ επί συνόλου 660,5 εκατ. ευρώ.

• 193 άτομα με μέσο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας έως 5.766 ευρώ χρωστούν στην εφορία ποσά από 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ. Για τους 5 από αυτούς απομένουν ακόμη 11 δόσεις για να εξοφλήσουν τα 84.349 ευρώ για τα οποία προχώρησαν σε διακανονισμό με την εφορία.

• Ακόμη πιο χαμηλό μέσο εισόδημα (κάτω από 5.000 ευρώ) έχουν 404 φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα χρέη ξεπερνούν το 1,4 δισ. ευρώ και βρίσκονται στην κλίμακα με οφειλές από 1,5 έως 100 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον οι 14 έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση του χρέους τους.

• Στην κορυφή της πυραμίδας των οφειλετών (με χρέη άνω των 100 εκατ. ευρώ) βρίσκονται 2 φορολογούμενοι οι οποίοι μοιράζονται χρέη 365 εκατ. ευρώ. Δεν έχουν κάνει ρύθμιση. Η φορολογική τους δήλωση δεν τους το επιτρέπει. Δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 10.453 ευρώ!

Βουλιάζουν τα έσοδα...

Το τρίτο μέτωπο που προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση είναι τα έσοδα του προϋπολογισμού.

Η μαύρη τρύπα στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 έφθασε τα 500 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης.

Αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 520 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους να γυρίσει σε πρωτογενές έλλειμμα 306 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του έτους:

• Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ υπολείπονται κατά 265 εκατ. ευρώ (169 εκατ. ευρώ χάθηκαν -έναντι του στόχου- μόνο από τον ΦΠΑ των πετρελαιοειδών και 26 εκατ. από τον καπνό).

• Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης παρουσιάζουν απόκλιση από τον στόχο κατά 329 εκατ. ευρώ (από τσιγάρα και ποτά εισπράχθηκαν 107 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον στόχο).

• Οι εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας εμφανίζουν απόκλιση 135 εκατ. ευρώ.

• Με την κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης να καταγράφει πτώση άνω του 70% οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων βρίσκονται κάτω του στόχου. Παρά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο πρώτο τετράμηνο του 2013 εισπράχθηκε 1,384 δισ. ευρώ έναντι στόχου εισπράξεων 1,447 δισ. ευρώ, δηλαδή 63 εκατ. λιγότερα.

• Τα ασφαλιστικά ταμεία το πρώτο τετράμηνο του έτους απορρόφησαν 5,39 δισ. ευρώ ή το 35,1% της ετήσιας επιχορήγησής τους. Είναι ενδεικτικό πως το ΤΑΠ - ΟΤΕ έχει λάβει ήδη το 54,2% του συνολικού κονδυλίου για το 2013, ο ΟΑΕΕ το 44,5%, το ΙΚΑ το 43,2% και ο ΟΓΑ το 39,3%.

Πηγή: www.euro2day.gr

Επιστρέφουν στα σχολεία 3.000 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

Στα σχολεία θα επιστρέψουν τουλάχιστον τα 2/3 των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι  σε διάφορες υπηρεσίες, ανέφερε στο esos ανώτατος αξιωματούχος του  υπουργείου Παιδείας τον οποίο συναντήσαμε σήμερα στο γραφείο του υπουργού Κ. Αρβανιτόπουλου.
 Σήμερα υπηρετούν εκτός εκπαίδευσης , ως αποσπασμένοι, περίπου 4.500 χιλιάδες εκ των οποίων  οι 3.000 θα επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας .
 Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν άμεσα απ τον υπουργό παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο.

Τι ισχύει για τους κληρικούς που κατέχουν δεύτερη θέση

Οδηγίες σχετικά με το τι ισχύει για τους κληρικούς που κατέχουν δεύτερη θέση στο δημόσιο( εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ), εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπυργείου Παιδείας Γιώργος Καλατζής. Για να δείτε τις οδηγίες κάνετε κλικ εδώ

Η Εφορία θα κρατάει το εφάπαξ για χρέη στο Δημόσιο

Νέα ψυχρολουσία περιμένει τους οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς ακόμα και αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή αν έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό» η Εφορία θα έχει πλέον το δικαίωμα να τους παρακρατήσει έως και το 50% του βοηθήματος.
Σύμφωνα με το Εθνος οι οφειλέτες που θα προσέρχονται στις ΔΟΥ για να λάβουν φορολογική ενημερότητα θα μαθαίνουν τα δυσάρεστα, αφού οι Εφορίες μετά από εντολή του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να παρακρατήσουν ακόμα και το σύνολο της οφειλής. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν διαταγή πληρωμής προς τον ασφαλιστικό φορέα για παρακράτηση ολόκληρης της οφειλής για βοήθημα.
Ηδη τα ειδοποιητήρια-κατασχετήρια προς τα ασφαλιστικά ταμεία για δικαιούχους του εφάπαξ πέφτουν βροχή.
Νωρίτερα πάντως είχαν ξεκινήσει οι προειδοποιήσεις, οι οποίες είχαν σταλεί μέσω email, με την Εφορία να καλεί τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωνε τον φορολογούμενο για τις κυρώσεις, οι οποίες ήταν:
Προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
Τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
Τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων (κατάσχεση μισθού, ακινήτων)
Ημερησία

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας εάν υπάρχει σχέδιο απόλυσης εκπαιδευτικών

Γραπτή απάντηση του υφυπουργού Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου σχετικά με το ερώτημα που έθεσε ο Βουλευτή Γ. Λαγός    διαβίβασε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας .Για να δείτε το έγγραφο του υφυπουργού παιδείας κάνετε κλικ εδώ Για να δείτε την ερώτηση του Βουλευτή κάνετε κλικ εδώ

Τα μυστικά της νέας δήλωσης

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, ακόμη κι από τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν και κλειδάριθμο στην περίπτωση που δεν διαθέτουν.
Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις φέρουν αρκετές αλλαγές, στις οποίες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή μισθωτοί, συνταξιούχοι και επιτηδευματίες για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Όλοι οι φορολογούμενοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους, ανεξάρτητα από την πηγή και το ύψος του εισοδήματος που απέκτησαν το 2012. Η δυνατότητα να την υποβάλουν χειρόγραφα οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ τελικώς θα καταργηθεί. Αν και προηγούμενη διάταξη απάλλασσε από την ηλεκτρονική υποβολή τη συγκεκριμένη κατηγορία, η διοίκηση της ΓΓΠΣ σχεδιάζει την κατάργησή της για πρακτικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους (αποστολή εντύπων κ.λπ.).

Αναγκαστικά πολλοί από τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την ηλεκτρονική εποχή, θα πρέπει πλέον να απευθυνθούν σε λογιστή.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (περίπου 560.000) που μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και άλλοι 450.000 συνταξιούχοι του δημοσίου και εκατοντάδες χιλιάδες άλλων ταμείων θα δουν το ηλεκτρονικό έντυπο E1 της φορολογικής τους δήλωσης με προσυμπληρωμένα από την εφορία τα στοιχεία για το ύψος των αποδοχών τους το 2012 καθώς και τα ποσά του παρακρατούμενου και του αναλογούντος φόρου.

Οι ίδιοι απλώς θα ελέγξουν τα στοιχεία για την περίπτωση λαθών και θα συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς για τεκμήρια διαβίωσης, αφορολόγητες δαπάνες κ.ά.).

Αν… προκάμει το υπουργείο Οικονομικών, κάτι ανάλογο θα γίνει και για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις αποδοχών στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να εισέλθουν στον ιστότοπο του ταμείου τους και πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους να εκτυπώσουν τη βεβαίωση με το συνολικό ποσό της σύνταξης που έλαβαν το προηγούμενο έτος και τον παρακρατούμενο και αναλογούντα φόρο προκειμένου να τα αναγράψουν στους σχετικούς κωδικούς του ηλεκτρονικού εντύπου.

Στους συνταξιούχους των άλλων ταμείων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

Το σύνολο των εισοδημάτων

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι η υποχρέωση αναγραφής του συνόλου των εισοδημάτων, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη φορολογηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κ.ά.

Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου και θα υπολογισθεί και γι' αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος). Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται, υποχρεωτικά, να δηλώσουν τους τόκους των καταθέσεων, αλλά και όλα τα εισοδήματά τους, από όπου και αν προέρχονται, και ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογηθεί ή αν έχουν τύχει απαλλαγής.

Όσοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αλλά θεωρούνται μισθωτοί (είτε γιατί έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος), πρέπει να το δηλώσουν για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ.

Οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών που θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, αλλά θα πρέπει να προμηθευτούν από την εφορία δικό τους ΑΦΜ

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εισπράξει δεδουλευμένα του 2012 ή πήραν έναντι θα δηλώσουν μόνο τα ποσά που εισέπραξαν και τους παρακρατούμεους και αναλογούντες φόρους, αλλά για να κάνουν αυτήν τη διάκριση πρέπει στο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του εργοδότη τους να αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι καταβληθείσες και μη αποδοχές.

Το ειδικό έντυπο για το επίδομα τέκνων

Περίπου 2,5 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα τέκνων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών για να καταγραφούν στους καταλόγους των δικαιούχων.

Πρόκειται για το έντυπο Ε21, το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του taxinet από όλους τους γονείς που δικαιούνται να εισπράξουν τα νέα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά (κυμαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος), καθώς επίσης και τα νέα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί, μετά το τρίτο.

Το νέο έντυπο θα αποτελεί ουσιαστικά υπεύθυνη δήλωση για τα δηλωθέντα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου.

Για κάθε τέκνο θα πρέπει να δηλώνονται: η ηλικία, το εάν είναι φοιτητής ή όχι, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.

Η καταβολή των επιδομάτων τέκνων θα γίνεται με κριτήριο το συνολικό ύψος των εισοδημάτων του έτους 2012, το οποίο θα ελέγχει η εφορία μέσα από τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 της ηλεκτρονικής φορολογική δήλωσης. 

Αναμένονται καθυστερήσεις

Οι πολλές αλλαγές, οι προσθήκες και κυρίως τα ζητήματα με τις βεβαιώσεις αποδοχών αναμένεται να καθυστερήσουν σημαντικά τη φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εξέλιξη που θα φέρει πίσω και την πληρωμή του πρόσθετου φόρου εισοδήματος.

Πολλοί φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν τελικώς να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος είτε σε δύο δόσεις είτε εφάπαξ. Τα εκκαθαριστικά τους θα εκδοθούν από τον Αύγουστο και μετά, και αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν το δικαίωμα εξόφλησης του φόρου σε 3 δόσεις.

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (www.gsis.gr), λήγει -αν δεν δοθεί κάποια παράταση- στις 30 Ιουνίου.

Επιστρέφουν φοροαπαλλαγές;

Εν τω μεταξύ, την επιστροφή ορισμένων φοροαπαλλαγών, με αυστηρά όμως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σχεδιάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν αδικίες και να βοηθηθούν κοινωνικές ομάδες που διαβιούν στα όρια της φτώχειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το νέο έτος- και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχθεί πρωτογενή πλεονάσματα- το υπουργείο σχεδιάζει την επαναφορά των φοροαπαλλαγών για τους τόκους δανείων πρώτης κατοικίας, καθώς και για τα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των... διορθωτικών κινήσεων της κυβέρνησης σε διάφορα φορολογικά ζητήματα όπως είναι και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα έχουν την έγκριση των δανειστών.

Παραμένει το ερώτημα με τα ακίνητα

Εξάλλου, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για τη φορολογία των ακινήτων, η οποία εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.

Δεν είναι μόνο το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων και των εκτός σχεδίου οικοπέδων και λοιπών εκτάσεων, αλλά και το μεγάλο μπέρδεμα με τις απαλλαγές από το «χαράτσι» του 2013.

Τώρα προέκυψε θέμα με το αποδεικτικό για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2012.

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινίσει με εγκύκλιό του ότι θα εξαιρεθούν -με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις- τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 120.000 ευρώ, από την άλλη ζητά από τους ιδιοκτήτες να προσκομίσουν αποδεικτικό για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2012, όταν τον συγκεκριμένο φόρο οφείλουν να τον καταβάλουν όσοι έχουν ακίνητα αξίας άνω των... 200.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: www.euro2day.gr

Οριστική Ημερήσια Διάταξη 82ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου

Eγκεφαλικό: 15 πράγματα που οφείλουμε να γνωρίζουμε

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια κατάσταση, κατά την οποία τα εγκεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν ξαφνικά, λόγω έλλειψης οξυγόνου. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ένα εμπόδιο στη ροή του αίματος ή τη ρήξη μιας αρτηρίας που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε για την σοβαρότατη αυτή ιατρική κατάσταση;
 
1. Υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου: το ισχαιμικό και το αιμορραγικό. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου των εγκεφαλικών επεισοδίων και συμβαίνει, όταν ένας θρόμβος μπλοκάρει τη ροή του αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου.
 
Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο εμφανίζεται όταν ένα αιμοφόρο αγγείο παθαίνει ρήξη στην επιφάνεια του εγκεφάλου και γεμίζει το χώρο μεταξύ του εγκεφάλου και του κρανίου με αίμα (υπαραχνοειδής αιμορραγία) ή όταν μία ελαττωματική αρτηρία στον εγκέφαλο εκρήγνυται και γεμίζει τον περιβάλλοντα ιστό με αίμα (εγκεφαλική αιμορραγία).
 
2. Ο καθένας μπορεί να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο. Αν και πολλοί παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, η σωστή διατροφή και η ιατρική περίθαλψη είναι βασικοί κανόνες πρόληψης.
 
3. Οι πιο επίφοβοι ασθενείς ωστόσο είναι: όσοι είναι άνω των 55 ετών, οι άνδρες (περισσότερο από τις γυναίκες), οι Αφροαμερικανοί και οι Ισπανόφωνοι άνδρες και όσοι έχουν ιατρικό ιστορικό με εγκεφαλικά επεισόδια στην οικογένεια.
 
4. Από ιατρικής άποψης, στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν όσοι έχουν: υψηλή αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη, διαβήτη, παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος, καρδιαγγειακές νόσους, προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης (ένα αμινοξύ στο αίμα), όσοι χρησιμοποιούν αγωγές αντισύλληψης ή θεραπείες με αυξητική ορμόνη, όσοι κάνουν χρήση κοκαΐνης, οι ένθερμοι καπνιστές και οι αλκοολικοί.
 
5. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Lille Nord de France, στη Λιλ της Γαλλίας, ανέφεραν στο περιοδικό Neurology, ότι οι αλκοολικοί έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε νεαρή ηλικία σε σχέση με άλλους, που δεν πίνουν.
 
6. Οι άνδρες από διαζευγμένες οικογένειες έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο από ό, τι εκείνοι που προέρχονται από οικογένειες, που εξακολουθούν οι γονείς να είναι μαζί.
 
 
7. Για τους Αφροαμερικανούς, το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η πιο συχνή και πιο θανατηφόρα πάθηση, ακόμη και σε νέους και μεσήλικες.
 
8. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα μεταξύ των ηλικιών 18 και 65. Ο κίνδυνος μάλιστα αυτός συνδέεται με την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας και της υψηλής πίεσης του αίματος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
 
9. Μόνο περίπου το 30% των ανθρώπων, παρουσιάζουν πονοκέφαλο, ως σύμπτωμα ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
 
10. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνουν αιφνίδιο μούδιασμα ή αδυναμία στη μία πλευρά, «διπλή» όραση, σύγχυση, έλλειψη συντονισμού και αντίληψης.
 
11. Οι παράγοντες του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία, έχουν μια γενετική συνιστώσα. Και οι πιο σπάνιες αιτίες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε νεότερους ανθρώπους, όπως καρδιακοί όγκοι, διαταραχές πήξεως και ανωμαλίες με τα αιμοφόρα αγγεία, μπορούν επίσης να περάσουν από γενιά σε γενιά.
 
12. Το κάπνισμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, ιδιαίτερα σε νεότερους ανθρώπους. Μάλιστα, ο κίνδυνος είναι εξίσου σοβαρός και για τους δύο τύπους επεισοδίων, ενώ συχνά είναι και τα επαναλαμβανόμενα εγκεφαλικά επεισόδια, στην περίπτωση των καπνιστών.
 
13. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan, οι γυναίκες παρουσιάζουν μη παραδοσιακά συμπτώματα, δηλαδή αλλαγή της νοητικής κατάστασης, που σημαίνει σύγχυση, αποπροσανατολισμός ή απώλεια συνείδησης.
 
14. Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι θεραπεύσιμα αλλά θα πρέπει να φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο μέσα σε 60 λεπτά μετά την έναρξη των συμπτωμάτων για την πρόληψη της αναπηρίας.
 
15. Το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας λαμβάνει χώρα κατά τους πρώτους μήνες, αλλά η ανάκαμψη του ασθενούς συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του.
 

13 τρόποι για να προστατεύσουμε την καρδιά μας: Τι λένε οι έρευνες;

Κατά καιρούς ακούγονται διάφορες προτάσεις, ιδέες και προτροπές για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας από τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών παθήσεων. Λιγότερα λίπη, άσκηση, κάπνισμα, διαχείριση του στρες και ύπνος είναι οι βασικές αρχές. Πιο
συγκεκριμένα όμως;
 
Οι καρδιακές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις, απειλούν εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι υγιεινές επιλογές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες να νοσήσετε από κάποια καρδιολογική ασθένεια. Ποιες είναι όμως αυτές οι επιλογές;
 
1. Παρακολουθήστε μια τρομακτική ταινία. Ό, τι κάνει την καρδιά να αυξάνει τους ρυθμούς της κάθε φορά που βλέπετε μία τρομακτική ταινία, συμβάλλει στο να γίνεται ισχυρότερη. Εξάλλου, η καρδιά είναι μυς και χρειάζεται εκγύμναση, σύμφωνα με τους ερευνητές του Beth Israel Deaconess Medical Center.
 
2. Βουτιά στην πισίνα. Βρετανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που καίνε 50 θερμίδες την ημέρα σε έντονες δραστηριότητες όπως το κολύμπι και η πεζοπορία, έχουν 62% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νόσο από ό, τι οι άνδρες που καίνε σχεδόν επταπλάσιες θερμίδες καθημερινά, σε λιγότερο έντονες όμως δραστηριότητες.
 
3. Καταπολεμήστε τη χοληστερίνη. Μια ομάδα από 17 Αυστραλούς άνδρες (που συμμετείχαν σε έρευνα) με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, κατανάλωναν καρύδια που αντιστοιχούσαν θερμιδικά στο 15% της ημερήσιας κατανάλωσης της διατροφής τους. Η αλλαγή αυτή στα καρύδια τους μείωσε τα επίπεδα της χοληστερίνης κατά 3 έως 5%. Αντίθετα, η καλή χολιστερόλη (HDL) αυξήθηκε κατά περίπου 8%. Ο λόγος είναι ότι τα καρύδια είναι από τις καλύτερες πηγές μονοακόρεστων λιπαρών.
 
4. Μακριά από στενοχώριες. Τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις. Σε μια μελέτη 150 ανδρών και γυναικών, οι ερευνητές του Duke, διαπίστωσαν ότι μετά από μόλις 3 μήνες θεραπείας, τα αντικαταθλιπτικά και η άσκηση ήταν εξίσου αποτελεσματικά για την ανακούφιση σχεδόν όλων τα συμπτωμάτων της κατάθλιψης.
 
5. Αγοράστε ένα σάκο του μποξ. Μια μελέτη του Harvard διαπίστωσε ότι όσοι εκφράζουν το θυμό τους, μειώνουν στο μισό τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων σε σύγκριση με εκείνους που δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.
 
6. Πάρτε μία ασπιρίνη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας διαπίστωσαν, ότι η τακτική κατανάλωση ασπιρίνης μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 28% σε άτομα που δεν είχαν ποτέ υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν είχαν καν αυξημένο κίνδυνο. Για μέγιστη επίδραση στην αρτηριακή σας πίεση, καλό είναι να λαμβάνετε μια μικρή δόση ασπιρίνης λίγο πριν κοιμηθείτε, αφού φυσικά πρώτα συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας.
 
7. Πίνετε χυμό μούρων. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Scranton ανακάλυψαν, ότι οι συμμετέχοντες της έρευνάς τους, οι οποίοι έπιναν τρία ποτήρια χυμό μούρων την ημέρα για ένα μήνα, αύξησαν τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης τους κατά 10%, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά σχεδόν 40%.
 
8. Ενισχύστε τον οργανισμό σας με φολικό οξύ. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal αποκάλυψε, ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα φολικού οξέως, έχουν 16% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου από ό, τι εκείνοι, των οποίων οι δίαιτες στερούνται αυτής της βιταμίνης Β. Καλές πηγές φολικού οξέος είναι τα σπαράγγια, το μπρόκολο και τα δημητριακά.
 
9. Καλύτερα από τις σκάλες. Οι άνθρωποι που περπατούν επιπλέον 4.000 με 5.000 βήματα την ημέρα, μειώνουν την αρτηριακή τους πίεση κατά μέσο όρο 11 βαθμίδες, σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Τενεσί.
 
10. Ολικής αλέσεως τα δημητριακά σας. Μια μελέτη στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε, ότι δύο μερίδες δημητριακά ολικής αλέσεως την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ενός ανθρώπου να πεθάνει από καρδιακή νόσο κατά σχεδόν 20%.
 
 
11. Πίνετε περισσότερο τσάι. Μια αμερικανική μελέτη του Καρδιολογικού Οργανισμού διαπίστωσε, ότι οι άνδρες που έπιναν 2 φλιτζάνια τσάι την ημέρα είχαν 25% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νόσο από ό,τι εκείνοι, που δεν έπιναν καθόλου τσάι. Ο λόγος βρίσκεται στα φλαβονοειδή (πολυφαινολικές ενώσεις) του τσαγιού, τα οποία όχι μόνο βελτιώνουν την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώνουν, αλλά αραιώνουν το αίμα, μειώνοντας την πήξη.
 
12. Ντεκαφεϊνέ για καλή καρδιά. Τα ροφήματα, που περιέχουν καφεΐνη αυξάνουν την αρτηριακή πίεση περίπου κατά 4 μονάδες, πάνω από την επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού και κατά μέσο όρο 2 παλμούς ανά λεπτό. Η αύξηση αυτή είναι αρκετή για να μπει η καρδιά σε «επικίνδυνη ζώνη».
 
13. Πιείτε ένα ποτό κάθε δεύτερη μέρα. Μια μελέτη στη Βοστώνη, που διενεργήθηκε σε 38.000 άνδρες, διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν αλκοόλ τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής από ό, τι οι άνδρες που έπιναν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.
 
Οι μέτριες ποσότητες αλκοόλ αυξάνουν τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης και διατηρούν το αίμα «λεπτό», μειώνοντας την απειλή της αρτηριακής αποφράσας λόγω της δημιουργίας θρομβώσεων. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για όσους θέλουν να καταναλώνουν αλκοόλ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
 
clickatlife.gr

Φακέλωμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων - Στοιχεία για 10 χρόνια θα “βλέπει” η εφορία

- “Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών” δημιουργεί το υπουργείο στο... όνομα της φοροδιαφυγής
- Δεν εξαιρείται κανείς από το φακέλωμα των καταθέσεων σε όλα τα επίπεδα
- Ακόμη και κινήσεις για τα έτη μετά το 2008 θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν

Όλα τα τραπεζικά δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων θα αποθηκεύονται στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών το οποίο θα δημιουργηθεί με ειδική διάταξη που θα περιληφθεί σε νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Είναι πλέον θέμα χρόνου οι υπηρεσίες να γνωρίζουν το ύψος και τις κινήσεις των καταθέσεων όλων, ελεύθερων επαγγελματιών, μισθωτών συνταξιούχων κλπ.

Στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών θα περιληφθεί ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού, η ημερομηνία δημιουργίας, τα στοιχεία δικαιούχου και συνδικαιούχων, αλλά και το σύνολο των καταθέσεων και των αναλήψεων.

Οι ελεγκτές θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των ελεγχόμενων από το 2002, ενώ θα έχουν και πρόσβαση στα στοιχεία κινήσεων (αναλήψεις και καταθέσεις) από το 2008 και μετά.

Ουσιαστικά θα δημιουργείται αυτομάτως μέσω στοιχείων των τραπεζών μια βάση δεδομένων στην οποία μετά από σχετικό αίτημα εντός δύο ημερών οι αρμόδιοι ελεγκτές θα αποκτούν πρόσβαση για τον έλεγχο των ύποπτων για φοροδιαφυγή ατόμων.

Για τους ύποπτους για φοροδιαφυγή το μητρώο θα ενημερώνεται καθημερινά, για όλους τους υπόλοιπους καταθέτες η ενημέρωση θα γίνεται μια φορά το χρόνο.

Πως θα υπολογίσετε τις δόσεις στην Εφορία – Ως και 100 μήνες για την εξόφληση

Με βάση το ετήσιο εισόδημα θα υπολογίζεται το ποσό της δόσεις που θα πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι στην εφορία για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών, ενώ ο αριθμός τους μπορεί να φτάσει και τις 100.

Και ο αριθμός των δόσεων θα εξαρτηθεί από το εισόδημα και έτσι όλα θα καθοριστούν απ' όταν ανοίξει το σύστημα του TAXIS για τις φετεινές φορολογικές δηλώσεις.

Η δόση σύμφωνα με την Ημερησία θα αποτελεί ποσοστό επί του καθαρού ετήσιου εισοδήματος και θα ξεκινάει από 5%

Αναλυτικά:
- για δηλωθέν μηνιαίο εισόδημα έως 500 ευρώ, η ελάχιστη δόση θα είναι 5%. Δηλαδή πχ 25 ευρώ για εισόδημα 500 ευρω ή 20 ευρώ για μηνιαίο εισόδημα 400 ευρώ. Για εισοδήματα 300 ευρώ και κάτω, η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ευρώ το μήνα.

-από 500-1000 ευρώ το μήνα, η ελάχιστη δόση θα ανέρχεται στο 6%, δηλαδή 30-60 ευρώ το μήνα,

-για δηλωθέν εισόδημα 1000-1500 ευρώ η δόση θα είναι 7% ή 70-100 ευρώ το μήνα.

-για εισόδημα 1500-2000 και άνω ευρώ η δόση θα είναι 8%, δηλαδή 120-160 ευρώ το μήνα.

-για μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα 2.000-10.000 ευρώ η μικρότερη δόση θα ανέρχεται σε 10% του εισοδήματος, δηλαδή πχ 300 ευρώ για εισόδημα 3000 το μήνα ή 500 για 5000 το μήνα.

-για πάνω από 10.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, η ελάχιστη δόση δε θα είναι μικρότερη από 12%.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Στον “λαβύρινθο” των δηλώσεων

Με μεγάλες αλλαγές στην υποβολή και τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων από περίπου 6 εκατομμύρια φορολογουμένους και με κωδικούς - παγίδες που υποκρύπτουν πρόσθετους φόρους, ανοίγουν εντός των προσεχών ημερών οι ηλεκτρονικές πύλες του υπουργείου Οικονομικών.

Τα νέα δεδομένα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους μισθωτοί και συνταξιούχοι και επιτηδευματίες, για να αποφύγουν περιπέτειες με την εφορία και δυσάρεστες εκπλήξεις στα εκκαθαριστικά, σύμφωνα με το «Εθνος», είναι εξής:

• Για πρώτη φορά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξάρτητα από την πηγή και το ύψος του εισοδήματος που απέκτησαν το 2012, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά και συνεπώς θα πρέπει να έχουν τον κλειδάριθμο για την είσοδο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Επισημαίνεται ότι καταργήθηκε η δυνατότητα να υποβάλλουν χειρόγραφα τη φορολογική τους δήλωση οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Συνεπώς είναι υποχρεωμένοι να πάνε στην Εφορία για να λάβουν κλειδάριθμο ή να αποταθούν σε λογιστικά γραφεία για τη διεκπεραίωση της δήλωσής τους, καταβάλλοντας όμως αντίτιμο 40-50 ευρώ με βάση τον «τιμοκατάλογο» για την υποβολή μιας απλής δήλωσης.

• Περίπου 560.000 δημόσιοι υπάλληλοι που μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και άλλοι 450.000 συνταξιούχοι του δημοσίου και εκατοντάδες χιλιάδες άλλων ταμείων θα δουν στην οθόνη του υπολογιστή τους το έντυπο Ε1 με προσυμπληρωμένα από την Εφορία τα στοιχεία για το ύψος των αποδοχών τους το 2012, καθώς και τα ποσά του παρακρατούμενου και του αναλογούντος φόρου. Απλά θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία για τη σπάνια περίπτωση να έχουν γίνει λάθη από την υπηρεσία. Οι συγκεκριμένοι θα συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς για τεκμήρια διαβίωσης, αφορολόγητες δαπάνες κ.α.). Σύμφωνα με πληγή του υπουργείου Οικονομικών, «γίνεται προσπάθεια τα προκάτ έντυπα» να επεκταθούν στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά είναι αβέβαιο αν θα προλάβουμε».• Δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις αποδοχών στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να εισέλθουν στον ιστότοπο του ταμείου και πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους να εκτυπώσουν τη βεβαίωση με το συνολικό ποσό της σύνταξης που έλαβαν το προηγούμενο έτος και τον παρακρατούμενο και αναλογούντα φόρο προκειμένου να τα αναγράψουν στους σχετικούς κωδικούς του ηλεκτρονικού εντύπου. Στους συνταξιούχους των άλλων ταμείων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

• Ολοι όσοι έχουν καταθέσεις ανεξαρτήτως είδος και ποσού είναι υποχρεωμένοι να πάνε στις τράπεζες και να ζητήσουν τη βεβαίωση για τους τόκους για να τους δηλώσουν στο έντυπο, αφού από φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους.

• Οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών που θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, αλλά θα πρέπει να προμηθευτούν από την εφορία δικό τους ΑΦΜ.

• Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εισπράξει δεδουλευμένα του 2012 ή «έλαβαν έναντι» θα δηλώσουν μόνο τα ποσά που εισέπραξαν και τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, αλλά για να κάνουν αυτή τη διάκριση πρέπει στο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του εργοδότη τους να αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι καταβληθείσες και μη αποδοχές.

• Οσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα τέκνων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών για να καταγραφούν στους καταλόγους των δικαιούχων.Οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και του φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ. Για εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ δεν απαιτούνται επιπλέον αποδείξεις.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Οι 10 κωδικοί - παγίδες της δήλωσης

Δέκα κωδικούς - SOS περιέχει το νέο έντυπο φορολογίας φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του έτους 2012 που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα φυσικά πρόσωπα.
 
Χρειάζονται μεγάλη προσοχή για να μη βρεθούν οι φορολογούμενοι προ δυσάρεστης έκπληξης πρόσθετων φόρων.
Πρόκειται για δύο παλιούς κωδικούς «παγίδες» που θα πρέπει να συμπληρωθούν από νέους ηλικίας άνω των 18 ετών οι οποίοι δεν αποτελούν προστατευόμενα μέλη και από όσους απέκτησαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου εταιρειών.
Κωδικοί οι οποίοι κρύβουν πρόσθετες επιβαρύνσεις με αύξηση του τελικού φόρου που θα υπολογίσει η εφορία κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Ταυτόχρονα στο έντυπο έχουν προστεθεί οχτώ νέοι κωδικοί που επηρεάζουν το ύψος του φόρου εισοδήματος που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα καθώς αφορούν αφορολόγητες δαπάνες, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρων καθώς και απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα οι δέκα κωδικοί - παγίδες αφορούν:
Νέους ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επιτηδευματίες με δελτίο παροχής που το εισόδημά τους προέρχεται από μισθωτή εργασία.
Εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω.
Εκμισθωτές αποθηκών και χώρων στάθμευσης.
Οσους απέκτησαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα, κέρδη από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
Οσους έχουν περισσότερες από μία ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
Μισθωτούς και συνταξιούχους με παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς αλληλεγγύης.
Οσους προέβησαν σε αποκατάσταση ακινήτων.
Οσους είχαν δαπάνες για διατηρητέα κτίρια.
Τις οικογένειες με ανύπαντρα παιδιά που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη σελίδα του εντύπου υπάρχει ο κωδικός 327-328 που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
Για πρώτη φορά φέτος είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από το αν πέρυσι απέκτησαν ή όχι εισόδημα. Ο κωδικός αυτός ενδέχεται να κοστίσει σε χρήμα στους νέους φορολογουμένους καθώς αυτοί που έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, ακίνητα κ.ά.) θα πιαστούν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων και θα πρέπει να καλύψουν τη σχετική δαπάνη διαβίωσης με εισόδημα ή να επικαλεστούν με παραστατικά και έγγραφα λόγους που θα μειώνουν το ποσό του τεκμηρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν φόρο. Ακόμα και αν είναι προστατευόμενα τέκνα και στηρίζονται οικονομικά εξ ολοκλήρου από τους γονείς, το «μπαλάκι» της δαπάνης διαβίωσης θα πάει στους γονείς των οποίων το δηλωθέν εισόδημα θα πρέπει να καλύπτει τη διαβίωση και των παιδιών τους.
Επίσης στην πρώτη σελίδα του εντύπου φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί (019-020 και 027-028), που η συμπλήρωσή τους αυτόματα οδηγεί σε εκπτώσεις ή και σε πλήρη απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος που ισχύει για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών αλλά το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από παροχή μισθωτής υπηρεσίας θα πρέπει να αναγράψουν «ναι» στον κωδικό 019 για να τους υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ αντί των 600 ευρώ που ισχύει για τους υπολοίπους.
Ακόμα, όσοι έχουν εμπορική επιχείρηση και έχουν γεννηθεί μέχρι το τέλος του 1950, θα πρέπει στον κωδικό 027 να σημειώσουν «ναι» για να απαλλαγούν ολοσχερώς από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος καθώς σύμφωνα με τον νόμο όσοι το 2012 ήταν ηλικίας άνω των 62 ετών και συνεπώς απείχαν 3 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που είναι το 65 έτος, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους.
Πρόσθετο φόρο βγάζει ο κωδικός 659-660
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% στα εισοδήματα από τόκους
Πρόσθετο φόρο... βγάζει ο κωδικός 659-660, ο οποίος υπήρχε και στο περσινό έντυπο, αλλά φέτος «εμπλουτίζεται» με την υποχρεωτική αναγραφή εισοδημάτων.
Ολα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και χρεογράφων (ομόλογα, REPOS, αμοιβαία κεφάλαια), κέρδη από μερίσματα, καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ εταιρειών που αποκτήθηκαν το 2012.
Στα εισοδήματα αυτά θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% και σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει και άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ. ενοίκια), τα ποσά θα αθροίζονται και επί του συνόλου θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Για παράδειγμα, για φορολογούμενο που πέρυσι εισέπραξε από τόκους καταθέσεων 13.000 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης είναι 1%, δηλαδή 130 ευρώ. Αν είχε και εισόδημα 7.000 ευρώ από ενοίκια, τότε το ποσό αυτό θα προστεθεί και η εισφορά θα είναι 1% στα 20.000 ευρώ (200 ευρώ).
Αν είναι μισθωτός και του έχει παρακρατηθεί από τις μηνιαίες αποδοχές του 2012 η εισφορά αλληλεγγύης, τότε το ποσό της εισφοράς για το σύνολο του εισοδήματός του θα αφαιρεθεί από το ποσό που παρακρατήθηκε.
Ο συμψηφισμός της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε με το ποσό της εισφοράς επί του συνολικού εισοδήματος που θα υπολογίσει η Εφορία θα γίνει μέσω του νέου κωδικού 333-334 στον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς επί των αποδοχών τους. Ο νέος αυτός κωδικός έχει νευραλγική σημασία για να αποφευχθούν «αναπάντεχες» επιβαρύνσεις.
Εξάλλου, υπάρχουν ακόμα 5 νέοι σημαντικοί κωδικοί με βάση τους οποίους θα υπολογιστεί ο συμπληρωματικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από ακίνητα, οι εκπτώσεις από το τελικό ποσό του φόρου για δαπάνες επισκευής ακινήτων, θα αναγνωριστεί η ταυτότητα προσώπων για τα οποία προβλέπονται πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ θα εντοπιστούν οι πραγματικοί υπόχρεοι, αλλά και η φορολογητέα βάση για το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Ο κωδικός με αριθμό 177-17 που πρέπει να συμπληρωθεί από όσους εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση αποθηκών και χώρων στάθμευσης, με στόχο να υπάρξει σαφής φορολογικός διαχωρισμός στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Κι αυτό γιατί με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού στο ακαθάριστο εισόδημα από αστικές μισθώσεις ανεξάρτητα από την επιφάνεια των ακινήτων θα επιβληθεί συμπληρωματικός φόρος 1,5%, αντί 3% που ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις.
Στον πινάκα 5 που αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, υπάρχει κωδικός για τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά για πρώτη φορά φέτος από όλους τους ιδιοκτήτες για όλες τις κατοικίες τους.
Ο κωδικός για τις δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων που μειώνουν τον φόρο.
Ο κωδικός για αφορολόγητες δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.
Ο κωδικός για τα στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν, όπου για πρώτη φορά ο φορολογούμενος θα πρέπει πέραν του ΑΦΜ να αναγράψει και τον ΑΜΚΑ για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Ποιες δαπάνες περνούν στην Εφορία και ποιες όχι [λίστα]

Η ώρα της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων έφτασε και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες δαπάνες θα τους βοηθήσουν να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο, αλλά και ποιες δεν αναγνωρίζει η ΕφορίαΟπως αναφέρει και η Ναυτεμπορική στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:
 
Ποιες δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη:
 
Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.
Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας κ.λπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. «Κίνο», «Στοίχημα» κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.
Από το ποσό των ανωτέρω δαπανών, εξαιρούνται τα ποσά των δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων». Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου.
Οι αντικειμενικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη:
 
Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.
Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.
Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων.
Δαπάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων κ.λπ.
Δαπάνες σκαφών αναψυχής.
Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.
Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης.
Επίσης, στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες, προστίθεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
 
iefimerida.gr