Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ…Του ΜΙΧ. Γ. ΤΡΙΤΟΥ,Κοσμήτορα Α.Π.Θ.

Μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένου πανηγυρισμού η Ορθόδοξος Εκκλησία και η ελληνική Παιδεία τιμούν αύριο «Τους Τρεις Μεγίστους Φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος», τους οποίους από την αρχή η Ορθόδοξος Ανατολή θεώρησε ως «θεοφθόγγους κήρυκας, την κορυφήν των διδασκάλων».
Οι Μεγάλοι αυτοί Ιεράρχες, που συνδύασαν αρμονικά τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό, τη θρησκευτική πίστη με την επιστημονική γνώση, την παράδοση με την ανανέωση, την κοινωνική δραστηριότητα με τη δημιουργική μοναξιά, τον «θείο γνόφο» του δόγματος με τη διαύγεια του ήθους, δεν ήταν δυνατόν να μην ασχοληθούν με το «όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον», που αποτελεί την τραγικότερη πτυχή της ανθρώπινης ιστορίας, την οδυνηρότερη εμπειρία της ζωής, το πιο σταθερό της δεδομένο και την πιο συγκλονιστική οριακή της κατάσταση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Για τον Ιερό Χρυσόστομο ο θάνατος είναι «της του Θεού σοφίας μέγιστον μυστήριον». Είναι «το πάντων χρέος και τέλος», καθόσον «ου φρίττει Βασιλέα, ουκ Αρχιερέα τιμά, ου κάλλος ελεεί, ου νεότητος φείδεται, ου χρήμασιν εξαγοράζεται, ου λαμβάνει τινός πρόσωπον ουδέ πάλιν αντιπρόσωπον, αλλά πάσιν ίσος επέρχεται ο θάνατος». Πρόκειται για το κατεξοχήν υπαρξιακό γεγονός, που οριοθετεί το υπάρχειν και κάνει τον άνθρωπο κατά τον Heidegger να είναι «ον προς θάνατον».
Ανέκαθεν ο άνθρωπος, που συμφύρεται με τη μεταβλητότητα, τη φθορά και την εξαφάνιση, είδε τον θάνατο ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής και έθεσε μαζί με τον υμνωδό το συγκλονιστικό ερώτημα: «Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον; Πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύχθημεν τω θανάτω;».
Αυτό το μεγάλο πρόβλημα απασχολεί τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή, που αποκτά συνείδηση της υπάρξεώς του και τον συνοδεύει ως σκέψη μέχρι την τελευταία ώρα της παραμονής του στη ζωή.
Να τον αποφύγει είναι αδύνατο. Να μειώσει τη σημασία του παράλογο. Να παρακάμψει την παρουσία του, απραγματοποίητο. Παραμένει πάντα απέναντί μας. Μορφή πελώρια και αδυσώπητη.
Για τους Τρεις Ιεράρχες, οι οποίοι εκφράζουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο θάνατος χωρίζεται σε πνευματικό, σωματικό και αιώνιο. Με τον πνευματικό θάνατο, νοείται ο χωρισμός του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ενότητας από το Θεό. Με τον σωματικό δηλώνεται ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, το οποίο ως ζων οργανισμός παύει να υφίσταται βιολογικά. Τέλος διά του αιωνίου θανάτου διδάσκεται η ατελεύτητη μακράν του Θεού και της ενδόξου βασιλείας του ύπαρξη.
Οι τιμώμενοι αύριο Πατέρες για τον πνευματικό θάνατο διδάσκουν ότι είναι κατάσταση χωρισμού του ανθρώπου από τον Θεό και συνεχής παραμονή στα σκοτεινά συνειδησιακά κέντρα της αμαρτίας. Κατά τον Μέγα Βασίλειο «τούτο έστιν το κακόν, η του Θεού αλλοτρίωσις». Ο σωματικός ή φυσικός θάνατος, όπως ελέχθη, είναι ο τερματισμός των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου. Οι Τρεις Ιεράρχες τον ονομάζουν χωρισμό της ψυχής από του σώματος.
Τέλος ο αιώνιος θάνατος αποτελεί συνέχεια του πνευματικού επί της γης θανάτου, με τη διαφορά ότι εκτός του ότι είναι ατελεύτητος, ο άνθρωπος παγιούμενος στο κακό, δεν έχει καμιά δυνατότητα επιστροφής.
Με τον θάνατο τερματίζεται η ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου, αφού αποκλείεται κάθε περαιτέρω εξέλιξη αυτής με δεδομένη την έναρξη της ανταποδόσεως.
Η αιτία της ελεύσεως του θανάτου στον κόσμο βρίσκεται στον άνθρωπο και ειδικότερα στην κακή χρήση του αυτεξουσίου του. Όπως τονίζει ο ουρανοβάμων Παύλος «Δι’ ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και διά της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν». Επομένως, ο άνθρωπος με την αυτονόμησή του από το πρότυπον του οποίου εικόνα πλάστηκε να είναι, έχασε την αρχική φύση του και οντολογικά έγινε διάφορη εκείνης. Δηλ. Ελλιπής άνθρωπος, φέροντας μέσα του τη φθορά.

Η ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ο άνθρωπος, το πρόβλημα του θανάτου το αντιμετώπισε και το αντιμετωπίζει με δύο τρόπους, τον μηδενιστικό ή υλιστικό και τον αναστάσιμο ή εσχατολογικό.
Ο πρώτος είναι η φυσιολογική συνέπεια της μηδενιστικής θεωρήσεως της ζωής, της ελλείψεως νοήματος για την ύπαρξη και της πεποιθήσεως ότι ο θάνατος είναι η κανονική και φυσική μοίρα του ανθρώπου. Εγκλωβισμένη η μηδενιστική αυτή θεώρηση στα στενά και ασφυκτικά χωρο-χρονικά πλαίσια του παρόντος και στερημένη του τηλεσκοπίου της πίστεως με την οποία γίνεται «πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» βλέπει τον θάνατο ως μια κατάσταση φυσική, ως μια ματαίωση του σκοπού της ανθρώπινης ζωής και ως μια τραγική παρέκκλιση από τον αληθινό της προορισμό. Στο όνομα της ενθαδικότητας απορρίπτει κάθε πιθανότητα αιωνιότητας και με αυτόν τον τρόπο περιορίζει de facto τον άνθρωπο σε τυχαία, παροδική και εφήμερη ύπαρξη. Και επειδή δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την αδυσώπητη πραγματικότητα ζει ανεξάρτητα από αυτή. Έχει ως σύνθημα το «φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν», στη δε πλάκα του τάφου του γράφει: «Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι λεύτερος».
Η προσπάθεια επιστρατεύσεως της επιστήμης για την άρνηση της μεταφυσικής πραγματικότητας δεν έχει κανένα επιστημονικό έρεισμα, γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αναμιγνύει την επιστήμη σε χώρους όπου βρίσκονται τα μεγάλα μεταφυσικά ζητήματα και να χρησιμοποιεί το όνομα και το κύρος της για τη στήριξη της πολεμικής εναντίον του υπερφυσικού στοιχείου. Όταν συμβαίνει αυτό σημαίνει υπέρβαση αρμδιοτήτων και πτώση στο λογικό σφάλμα της μεταβάσεως σε έτερο γένος. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως του θανάτου είναι αυτός που μας υποδεικνύουν οι τιμώμενοι αύριο άγιοι, η υπέρβαση και απομυθοποίησή του υπό το φως της Αναστάσεως του Χριστού.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Η πληρότητα της αναστάσιμης χαράς για την κατάργηση του θανάτου είναι ζωντανή στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή επιτυγχάνει την ηθική μεταβολή των Αποστόλων, οι οποίοι γίνονται κήρυκες της Αναστάσεως. Αυτή κάνει τους μάρτυρες να απομυθοποιούν τον θάνατο και να επιθυμούν «το αναλούσαι και συν Χριστώ είναι».
Πρόκειται για μια δυναμική εμπειρία που δεν περιορίζεται στην αυτοσυνειδησία της χρονικής περατότητας της υπάρξεως, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής και αναφέρεται στη νήψη και την εγρήγορση της ελευθερίας και της ευθύνης προς πραγματοποίηση του αυθεντικού προορισμού του ανθρώπου. Οι μάρτυρες βιώνουν την εσχατολογία μέσα στην ιστορία. Ελευθερώνονται από το θάνατο και μετέχουν στη νίκη της Αναστάσεως. Το μαρτύριό τους είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο «συμμόρφωσις τω θανάτω του Χριστού». Η αφοβία των μαρτύρων μπροστά στο θάνατο είναι αποτέλεσμα της θερμής πίστεως στην Ανάσταση του Χριστού.

Η ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
Για τους Τρεις Ιεράρχες βαρύνουσα σημασία για την πνευματική ζωή των ανθρώπων έχει η μνήμη του θανάτου. Αποτελεί το ασφαλέστερο κριτήριο με το οποίο μπορούν να ελεγχθούν τα εγκόσμια πράγματα. Ο χριστιανός οφείλει να έχει διαρκώς μπροστά του την έξοδό του από τον παρόντα κόσμο. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συχνά επαναλαμβάνει το λόγο του Πλάτωνα ότι η παρούσα ζωή πρέπει να είναι «μελέτη θανάτου». Τον φίλο του Φιλάγριο τον συμβουλεύει να ζει «αντί του παρόντος τω μέλλοντι, θανάτου μελέτην τον τήδε βίον ποιούμενον».
Η μνήμη θανάτου κατά τους Τρεις Ιεράρχες δεν αποτελεί αρνητική, αλλά θετική ενέργεια, που οδηγεί τον άνθρωπο σε εγρήγορση και σωφρονισμό. Έχει μεγάλη αφυπνιστική δύναμη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια γνήσια πνευματική ζωή. Δείχνει το μάταιο των περισσοτέρων εγκοσμίων επιδιώξεων του ανθρώπου. Βοηθάει αποφασιστικά στον αγώνα κατά του πειρασμού και της αμαρτίας. Αξιολογεί τα πράγματα του παρόντος και τα αξιοποιεί ιεραρχικά με κριτήρια αιωνιότητας. «Όποιος ζει με πασχαλινή πνοή», γράφει σε πασχαλινό μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, «δονείται από πίστη στη ζωή, από τη βεβαιότητα ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από τον θάνατο, ότι το τέρμα της υπάρξεως του ανθρώπου δεν είναι το σβήσιμο, αλλά η ανάσταση, και ότι η ανθρώπινη ζωή κλείνει μέσα της αιωνιότητα και απεραντοσύνη». 

proinoslogos.gr

Περαίωση για τα ακίνητα που εντάχθηκαν στις αντικειμενικές

Περιθώριο μέχρι τέλος Απριλίου έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις ακινήτων σε 4.489 περιοχές, που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα την 1η Ιανουαρίου 2011.
Μήπως να τακτοποιούσα κείνο το κληρονομικό στο χωριό; Μήπως να τακτοποιούσα κείνο το κληρονομικό στο χωριό; Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων αποκλειστικά και μόνο για όσα βρίσκονται στις νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα από την αρχή του έτους.
Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά παρέχεται προθεσμία 4 μηνών στους ιδιοκτήτες των εκκρεμών υποθέσεων ακινήτων για να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή κι εφ' όσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Διευκρινίζεται πάντως ότι αν η τετράμηνη προθεσμία υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, τότε περιορίζεται μέχρι και ένα μήνα πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού, δηλαδή το πολύ μέχρι τέλος Μαρτίου.
Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά τους ιδιοκτήτες των 4.489 οικισμών των 25 νομών: Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
Οι νέες αντικειμενικές αξίες που ορίστηκαν στις περιοχές αυτές κυμαίνονται από 600 ευρώ και μέχρι 3.200 ευρώ στη Σαντορίνη.
* Για παράδειγμα φορολογούμενος απεβίωσε το 1999. Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβλήθηκε το 1999 ως προς ορισμένα κληρονομιαία ακίνητα με βάση τα συγκριτικά στοιχεία. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο εντάχθηκε στο αντικειμενικό σύστημα την 1.1.2011. Η υπόθεση εκκρεμεί για έλεγχο. Ο φορολογούμενος θα υποβάλει συμπληρωματική δήλωση ως προς τα μη δηλωθέντα ακίνητα και περαίωση της αρχικής δήλωσης με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2011.
Προσοχή σε 6 σημεία
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις πρέπει να γνωρίζουν 6 σημεία:
1. Αφορά υποθέσεις ακινήτων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά το αντικειμενικό σύστημα αξιών.
2. Ο ιδιοκτήτης - φορολογούμενος μπορεί να αποδεχθεί ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία που ίσχυσε κατά την πρώτη εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή κι εφ' όσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.
3. Εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, αρχική ή συμπληρωματική) και δεν έχει εκδοθεί η οικεία καταλογιστική πράξη ή έχει κοινοποιηθεί πράξη αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, ή έχει μεν καταστεί οριστική η πράξη, αλλά είχε ασκηθεί εκπρόθεσμη προσφυγή για την αξία του ακινήτου.
4. Ειδικά για υποθέσεις (φόρου δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων) για τις οποίες έχει προσδιοριστεί προσωρινή αξία, εκκρεμείς θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί η οικεία δήλωση και δεν έχει γίνει αποδεκτή η προσωρινή αξία ή δεν έχει παρέλθει το δίμηνο για την αποδοχή της.
5. Αν έχει κοινοποιηθεί πράξη της εφορίας και δεν έχει καταστεί αυτή οριστική, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης υπαγωγής στη ρύθμιση ή της εξώδικης λύσης της διαφοράς.
6. Στις δωρεές και γονικές παροχές περιλαμβάνονται και οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές. *

enet.gr

Δάσκαλε, τι δίδασκες;


Του Κώστα Γεωργουσόπουλου

Με το δικαίωμα που μου δίνει η σαραντάχρονη διακονία μου στη Μέση και την Ανώτατη Εκπαίδευση θα επιθυμούσα να παρέμβω στη διαβούλευση που διεξάγεται γύρω από το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Θα περιοριστώ στην επάρκεια των διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση. Επάρκεια όσον αφορά τις σπουδές τους και τις απαιτήσεις της ύλης στην εκπαίδευση.

Εδώ και χρόνια ως γνωστόν αναβαθμίστηκαν οι σπουδές των νηπιαγωγών και των δασκάλων. Οι διετείς σπουδές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες έγιναν τετραετείς στα ανάλογα τμήματα των πανεπιστημίων. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια με τον θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων απορροφώνται όλοι με αποτέλεσμα συχνά να υπάρξει και ρεύμα φυγής καλών δασκάλων της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς τη δημόσια. Ως εκ τούτου τα τμήματα αυτά λόγω ακριβώς του ορατού επαγγελματικού μέλλοντος έχουν μεγάλη ζήτηση υποψηφίων και αποδεδειγμένο όφελος να καταστούν και υψηλόβαθμα τμήματα απορροφώντας καλούς μαθητές και ευέλπιδες καλούς δασκάλους.

Ας πάμε τώρα στη στελέχωση της Μέσης Εκπαίδευσης.

Παλιότερα (και εννοώ πριν από τριάντα τόσα χρόνια) και σε βάθος χρόνου οι φιλόλογοι τουλάχιστον που διορίζονταν στη Μέση Εκπαίδευση έπαιρναν ένα πλήθος μαθημάτων όλοι και αδιακρίτως και για να διοριστούν υποχρεωτικά ελάμβαναν παιδαγωγικό πιστοποιητικό ύστερα από αυστηρές εξετάσεις. Ο πατέρας μου το 1930 είχε ένα τέτοιο πιστοποιητικό και καμάρωνε για τον βαθμό του. Παράλληλα υπήρχε και ο θεσμός της Μετεκπαίδευσης, διετούς φοιτήσεως, και το «χαρτί» που πιστοποιούσε τη φοίτηση τους εξασφάλιζε εξέλιξη κατ΄ απόλυτον εκλογήν και ουσιαστικά προσόντα για ανέλιξη σε διευθυντικές θέσεις στην ιεραρχία.

Οι ανάγκες της πανεπιστημιακής σπουδής και οι ανάγκες πληρέστερης ειδίκευσης οδήγησαν τις Φιλοσοφικές Σχολές να δημιουργήσουν δύο τμήματα: Φιλολογικό και Ιστορικό- Αρχαιολογικό. Αλλά πώς; Τα δύο πρώτα έτη με ύλη κοινή και τα δύο επόμενα με μαθήματα υποχρεωτικά και προαπαιτούμενα τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά, τα μαθήματα του ειδικού πτυχίου. Ετσι όσοι πτυχιούχοι και των δύο Τμημάτων επέλεγαν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γνώριζαν όλο το φάσμα της απαιτητής ύλης που αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο της βαθμίδας (Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία, Λογική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία- συχνά και Αγωγή του Πολίτη- Στοιχεία Πολιτειολογίας). Επιπροσθέτως ο φοιτητής δεν μπορούσε να προσέλθει στις πτυχιακές εξετάσεις αν, εκτός από τα παιδαγωγικά μαθήματα, δεν προσκόμιζε και πιστοποιητικά ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα στο Πειραματικό Σχολείο της Αθήνας, σε ανάλογο της Θεσσαλονίκης (άλλες σχολές τότε δεν είχαν ιδρυθεί).

Αρα μέχρι τουλάχιστον τη μεταπολίτευση, ο φιλόλογος που διοριζόταν στη Μέση Εκπαίδευση ήταν τυπικά πολυδύναμος. Τι συνέβη έκτοτε; Οι Φιλοσοφικές Σχολές ίδρυσαν Τμήματα: Κλασικό, Νεοελληνικό, Ιστορικό, Αρχαιολογικό, Παιδαγωγικό, Ψυχολογικό, Φιλοσοφικό. Ορθώς; Ορθώς! Η γνώση και οι απαιτήσεις της ειδικότητας το απαιτούσαν. Κάθε ένα Τμήμα οργανώθηκε γύρω από τον άξονα- πόλο της ειδίκευσης. Ετσι ο κλασικός φιλόλογος ακροθιγώς μόνο γευόταν π.χ. Καβάφη, ο αρχαιολόγος π.χ. Σαπφώ, ο φιλόσοφος π.χ. Βαυαροκρατία στην Ελλάδα, ο ψυχολόγος π.χ. Μένανδρο και ο παιδαγωγός π.χ. Επανάσταση στο Γουδή. Ορθώς; Ορθώς. Το Αρχαιολογικό Τμήμα όφειλε να εκπαιδεύει αρχαιολόγους (προκλασικούς, κλασικούς, ελληνιστικών χρόνων, βυζαντινολόγους κ.λπ.). Το Νεοελληνικό όφειλε να μυεί τους φοιτητές στη γλωσσολογία και στο φάσμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τον Ακριτικό Κύκλο έως τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά (π.χ. Αναγνωστάκης, Εγγονόπουλος).

Ελα, όμως, που όλοι αυτοί είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση πολυδύναμου φιλολόγου στη Μέση Εκπαίδευση! Πώς να διδάξει Λατινικά στο Καρπενήσι ο απόφοιτος της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας; Μπορούσε όμως να αρνηθεί στην Αταλάντη στον γυμνασιάρχη ή στον λυκειάρχη να αναλάβει μάθημα της ειδικότητας του φιλολόγου;(!) Το αναλάμβανε λοιπόν και αν ήταν φιλότιμος, το μάθαινε ταυτόχρονα με τους μαθητές του (απλώς σπίτι του μια μέρα νωρίτερα), αν δεν ήταν φιλότιμος τσαλαβουτούσε και με τον τρόπο του έστελνε τους μαθητές του στα φροντιστήρια! Γιατί στα φροντιστήρια τα Αρχαία και τα Λατινικά τα έκαναν κλασικοί φιλόλογοι, την Ιστορία ιστορικοί και την Εκθεση νεοελληνιστές! Το 90% των λεγόμενων σήμερα πολυδύναμων φιλολόγων στη Μέση Εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το φιλότιμο και την αυτομόρφωση, δεν έχουν ούτε τυπικά προσόντα να διδάξουν το εγκύκλιο πρόγραμμα. Π.χ. πού, πότε και σε ποια σχολή φιλοσοφικής διδάσκεται στους μέλλοντες εκπαιδευτικούς ο τρόπος διδασκαλίας αρχαίου κειμένου (Ομήρου, λυρικών, ιστορικών, τραγικών) από μετάφραση, δηλαδή ως γλωσσικό μάθημα. Κι όμως τα Αρχαία από μετάφραση ήταν η επανάσταση στην εκπαίδευσή μας από το 1964!

Τι πρέπει να γίνει; Παιδαγωγικό Τμήμα στη Φιλοσοφική Σχολή. Να ετοιμάζει πολυδύναμους δασκάλους. Γιατί μην προσδοκάτε να διοριστούν ιστορικοί που θα διδάσκουν μόνο Ιστορία και ψυχολόγοι- φιλόσοφοι μόνο φιλοσοφικά και κλασικοί μόνο Ομηρο και Θουκυδίδη! Κέρδος; Πολλαπλό. Εκπαιδευτικοί με γνώση του διδακτικού φάσματος στα σχολεία, με εφόδια και τις ειδικές διδακτικές των μαθημάτων. Αλλά και Τμήματα Κλασικής Φιλολογίας, Ιστορίας, Νεοελληνικών, Αρχαιολογίας με λίγους φοιτητές, άρα με σοβαρές προϋποθέσεις ειδίκευσης. Με 200 εισαγόμενους στην Αρχαιολογία τώρα που 15 θα γίνουν αρχαιολόγοι και οι άλλοι θα κινηθούν προς το ΑΣΕΠ, αρχαιολόγους δεν φτιάχνουμε, ούτε λατινιστές ούτε ιστορικούς μεσαιωνολόγους ή βυζαντινολόγους.

Θα αλλάξουν, λέει, τα εγχειρίδια! Και ποιος θα τα διδάξει, αν, όπως λέγεται, αποσκορακιστεί η παπαγαλία. Η παπαγαλία ένωνε τον άσχετο δάσκαλο και τον άκριτο μαθητή, με κοινό άλλοθι το μοναδικό βιβλίο!

ΥΓ: Το κείμενο αυτό γράφτηκε για να διαβαστεί στην Ημερίδα της Φιλοσοφικής
 
ΤΑ ΝΕΑ

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων, του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                 Αθήνα, 29/01/2011

 

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Ως αιρετοί, την Τρίτη 25-1-11 ενημερώσαμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την πορεία των εργασιών της επιτροπής αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις – αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Η επιτροπή, έως σήμερα, ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα, με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, στην Κεντρική Υπηρεσία, σε φορείς, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης κλπ.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως η απόσπαση αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικού. Επομένως, όταν συντρέχουν λόγοι όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς να εξαιρούνται και οι νεοδιόριστοι μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν απόσπαση.
Ταυτόχρονα, εκφράζω την πλήρη αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού των εκπαιδευτικών με βάση τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε ΣΜΕΑ, μειονοτικά, κ.α. πρέπει να έχουν το δικαίωμα της απόσπασης.
Θεωρώ, επίσης, επιβεβλημένη την κατάργηση του άρθρου 31 του Ν.3848/10 για να μην παρατηρηθούν και στο μέλλον ανεπίτρεπτες καταστάσεις όπως συμβαίνει σήμερα όπου Περιφερειακός Διευθυντής, Ιανουάριο μήνα, ανακαλύπτει πλεονάζον προσωπικό και ζητά την απόσπασή του σε άλλη Περιφέρεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που δημιούργησαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ή να μην είναι εξαρτώμενη η απόσπαση του κάθε εκπαιδευτικού από τη βούληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης με το πρόσχημα της μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
Η μοριοδότηση κριτηρίων απόσπασης των εκπαιδευτικών αν πραγματοποιηθεί και ληφθούν υπόψη όλα τα αντικειμενικά κριτήρια, θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τον κλάδο.
Την Τρίτη 1-2-11 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΟΕ για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες και οριστικές προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Προτάσεις που θα κατατεθούν την Τετάρτη 2-2-11 στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι θα αποδεχτεί τις όποιες προτάσεις της επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις αποσπάσεις, η επιτροπή θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τις μεταθέσεις,.
Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί δε, κατάκτηση για τον Κλάδο μας το σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η συνολική επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις. Ιδιαίτερα, θα πρέπει:
Α. Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 για την ένταξη νέων ασθενειών, ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Είναι ντροπή συνάδελφος με 82% αναπηρία να μην υπάγεται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επαναδιατύπωση των ιατρικών όρων των ασθενειών.
Β. Να υπάρξει τροποποίηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Η τριετής παραμονή στον τόπο πρώτου διορισμού δεν εγγυάται και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες και τα παιδιά τους επηρεάζεται και η απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζονται τιμωρητικές διατάξεις αλλά παροχή κινήτρων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στη θέση τους.
Γ. Να αντιμετωπιστεί ο λαβύρινθος της ισχύουσας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ και να πραγματοποιούνται με βάση το σύνολο των μορίων.
Δ. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.
Ε. Να αναμοριοδοτηθούν όλα τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν και να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό, αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Συνάδελφοι,
Την ώρα που συζητείται το θέμα της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ζητάει την άμεση κατάθεση των προτάσεων αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές. Η ενέργεια αυτή του Γενικού Γραμματέα σε συνδυασμό με την επίσπευση των εργασιών της επιτροπής όπως, τουλάχιστον, φάνηκε στην τελευταία συνεδρίαση δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά τα οποία δεν μπορεί να μην έχουν σχέση με τη βιασύνη του Υπουργείου να προχωρήσει άμεσα σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων έτσι ώστε οι προσεχείς μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών να συνδυαστούν και με τη μείωση των οργανικών θέσεων.
Η μείωση των οργανικών θέσεων ίσως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος αφού πέραν  των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα έχει ως αποτέλεσμα μηδενικούς διορισμούς, μηδενικές ή ελάχιστες μεταθέσεις και αποσπάσεις.
                                   
                      
                                   Πάντα στη διάθεσή σας
                                             Παληγιάννης Βασίλης

Οι σκοπιμότητες στη λειτουργία του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν προηγούμενο

Του Αιρετού Βασίλη Παληγιάννη

Τυχαία, από συνάδελφο, πληροφορήθηκα ότι θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ την Τετάρτη 19-1-2011. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου γνωστοποιήθηκε η συνεδρίαση και ζήτησα αναβολή για τη Δευτέρα 24-1-2011 λόγω προγραμματισμένης συμμετοχής μου σε συνέδριο.
Παρά την προφορική διαβεβαίωση ότι θα λάβει υπόψη του το αίτημά μου, τελικά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2011 χωρίς να ενημερωθώ από κανέναν και χωρίς να ενημερωθεί και η αναπληρωματική μου αιρετός. Τυχαίο; Δεν το νομίζω…
Αν λάβω υπόψη μου ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις η πλειοψηφία του Συμβουλίου απέρριπτε ασυζητητί όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων ακόμα και ειδικών κατηγοριών (αναπηρίες πάνω από 67%, σύζυγοι στρατιωτικών κ.α.), σ’ αυτή τη συνεδρίαση έκαναν δεκτές κάποιες αιτήσεις, όχι τυχαίες, με αποκορύφωμα την ικανοποίηση αίτησης συναδέλφου με ένα χρόνο υπηρεσίας χωρίς να επικαλείται κανέναν λόγο, ενώ δεν ικανοποιήθηκε αίτηση απόσπασης πολύτεκνης μητέρας που ανήκει στην ειδική κατηγορία.
Δυστυχώς, δεν έγινε κατανοητό στην πλειοψηφία ότι το ΚΥΣΠΕ δεν είναι εντολοδόχος συγκεκριμένων κέντρων.
Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς καταρρακώθηκε το κύρος και η αξιοπιστία του.
Ελπίζω πως αναλογιζόμενοι όλοι μας τις ευθύνες μας δεν θα υπάρξει συνέχεια…

ΒΟΥΛΗ : Τι απάντησε η υφ. Παιδείας για τις συγχωνεύσεις

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαίδου):  Συνεχίζουμε με την με αριθμό 446/24-1-2011 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων, τα προβλήματα στη λειτουργία τους κ.λπ..

Κύριε Πρωτούλη, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε, ήδη, μέσα στην κρίση και θεωρούμε ότι το νέο σχολείο της αγοράς, έχει δοθεί η ευκαιρία για να αρχίσει να υλοποιείται. Τη στιγμή που πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα δίνονται στο κεφάλαιο το 2010, 15 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζονταν μόνο το χρόνο -και θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το διαχρονικό αίτημα για το 15% από τον κρατικό προϋπολογισμό- για την παιδεία, δεν δίνονται.
Στα πλαίσια αυτά, όμως, προχωράει πέρα από το οικονομικό ζήτημα και η διαδικασία διαβούλευσης για τις συγχωνεύσεις σχολείων, οι οποίες θα αποφασίζονται, όπως έχετε εξαγγείλει, από την Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως προβλέπει η νέα διοικητική δομή της εκπαίδευσης.
Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά αντιδραστική αλλαγή, η οποία θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ήδη υποβαθμισμένη μόρφωση των παιδιών του λαού μας. Ανοίγει περαιτέρω δρόμος για απολύσεις εκπαιδευτικών με πρόσχημα πάντα πως δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, μονιμότητα δεν υφίσταται.
Σας ρωτάμε:
Προτίθεστε να σταματήσετε τη διαδικασία συγχωνεύσεων, καταργήσεων των σχολικών μονάδων; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε Σύγχρονο Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης υπαγμένο στο κράτος και την κατάργηση των ΣΔΙΤ;
Προτίθεστε να επιχορηγήσετε με έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό όλες τις σχολικές επιτροπές για όλες τις ανάγκες των σχολείων που, πλέον, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και η κατάσταση θα γίνει και εκρηκτική στο τέλος της χρονιάς, στην αρχή της επόμενης; Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς και στις δαπάνες των σχολικών  επιτροπών; Να είναι αποκλειστικά δωρεάν το πετρέλαιο, το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο στα σχολεία, δηλαδή να μην επιβαρύνεται η λαϊκή οικογένεια;
Προτίθεστε να προχωρήσετε στην πληρωμή των δεδουλευμένων των εκπαιδευτικών;
Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Στην ερώτηση του κ. Πρωτούλη θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Χριστοφιλοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Χολαργού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων):  Κύριε Πρωτούλη, η ερώτησή σας μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω ότι οι συνενώσεις, αλλά και οι ιδρύσεις σχολείων που διέπονται από το ν. 1566, γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος έχουν μια ιδιαιτερότητα. Εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ένα νέο τοπίο της Αυτοδιοίκησης μετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στους νέους μεγάλους δήμους και γι’ αυτό δώσαμε μια μεγαλύτερη έμφαση στη διαβούλευση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι συνενώσεις. Οι συνενώσεις πρέπει να υπηρετούν κυρίαρχα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.
Εξηγούμαι: Εάν οι γεωγραφικές συνθήκες και οι σχολικές υποδομές το επιτρέπουν, είναι πολύ καλό να συνενωθούν σε κοντινά χωριά ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, διότι έτσι έχεις τη δυνατότητα κάθε τάξη να έχει ένα δάσκαλο, δηλαδή εκεί όπου μπορούμε, ο στόχος είναι τα δημοτικά να είναι εξαθέσια. Προφανώς στο μικρό νησάκι που έχω πέντε, δέκα παιδιά, δεν θα στερηθούν το δάσκαλό τους, αλλά κατανοείτε, νομίζω, όλοι ότι άλλο είναι ένας δάσκαλος να έχει τρεις τάξεις, άλλο είναι ένας μαθητής να αναγκάζεται στο ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο να κάνει πρώτα την Γ΄ τάξη και μετά την Δ΄ τάξη. Δεν είναι παιδαγωγικά σωστό αυτό. Άρα, το πρώτο κριτήριο είναι το παιδαγωγικό.
Δεν υπάρχει κανένα ποσοστό, ούτε καμία προκρούστεια κλίνη. Έδωσα η ίδια κατεύθυνση στους περιφερειακούς διευθυντές και στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι συνενώσεις σχολείων να υπαγορεύονται από κριτήρια και από δυνατότητες υποδομών και γεωγραφικής προσέγγισης και για κάθε μία χωριστά. Πέρα από τη γνώμη του δήμου και της δημοτικής επιτροπής, να υπάρχει η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων για κάθε μία χωριστά, ακριβώς για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Θέλω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να διαψεύσω ότι υπάρχει περίπτωση απολύσεων. Θέλω να πω ότι αντίθετα, στην περίπτωση δύο συστεγαζόμενων σχολείων, για παράδειγμα στους Αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης –λέω μία περίπτωση που γνωρίζω, αλλά υπάρχουν αρκετά σε όλη την Ελλάδα- εάν τα συνενώσουμε σε δωδεκαθέσια, θα έχουμε περισσότερες οργανικές θέσεις. Θα έχουμε εκεί εφαρμογή του ολοήμερου πιλοτικού σχολείου, το οποίο έχει και περισσότερο πολιτισμό, περισσότερη γυμναστική, περισσότερη φιλαναγνωσία, άρα, θα έχω περισσότερες θέσεις εκπαιδευτικών, όχι απολύσεις.
Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις που η κατάργηση της διπλοβάρδιας επιτυγχάνεται με τη λογική συνένωση, όχι με μία συνένωση-μαμούθ. Δεν θα πάω σε σχολεία-«ζούγκλα». Θα πάω σε σχολεία ευάριθμα, τα οποία θα έχουν καλύτερη δυνατότητα και κοινωνικοποίησης και βεβαίως θα έχουμε αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στο καλύτερο δυνατό ποσοστό.
Άρα, θέλω να πω, κύριε συνάδελφε, ότι οι συνενώσεις των σχολείων είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος ζητήσαμε και τη συμμετοχή πιο έντονα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να γίνει λογικά. Εάν εξοικονομηθούν πόροι, αυτό σημαίνει ότι οι πόροι αυτοί θα δαπανηθούν καλύτερα στην αυτοδιοίκηση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υπουργού)
Μία λέξη, κυρία Πρόεδρε, και θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου. Για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων δεν πληρώνει ποτέ η οικογένεια, πληρώνουν οι δήμοι.
Τώρα, τι έχουμε συνεννοηθεί με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τα οποία είναι και συναρμόδια, θα σας τα πω στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου):  Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Πρωτούλης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, αναδεικνύετε ορισμένα ζητήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, όμως, θεωρούμε ότι αυτά είναι το προπέτασμα καπνού για να κρύψετε την πιο σοβαρή αντιδραστική αλλαγή που συντελείται στο χώρο της παιδείας, στο χώρο της εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.
Εμείς δεν σας κατηγορούμε μόνο για τις αλλαγές που γίνονται εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, δηλαδή πρακτικά επειδή έχετε μειώσει τα κονδύλια κατά 21% για την παιδεία. Είναι υπαρκτό και αυτό. Και αυτό είναι λόγος. Όμως, εμείς δεν στεκόμαστε μόνο σ' αυτό και αναδεικνύουμε τη γενικότερη στρατηγική που έχετε για την εκπαίδευση, η οποία μπορεί να ονομαστεί «σχολείο της αγοράς».
Πρακτικά, ένα σχολείο, το οποίο έχει εκατό μαθητές δεν μπορεί να χρησιμεύσει σαν σχολείο επιχείρηση. Γι’ αυτό και φτιάχνετε πολύ μεγάλα συγκροτήματα, πολυδύναμα σχολεία, όπου μέσα σε αυτά τα σχολεία θα υπάρχουν μικρότερα, πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών, μαθητές, δηλαδή, πελάτες.
Ακόμα και στο κείμενο που έχει δει το φως τη δημοσιότητας μιλάτε για την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δοθεί μερική ή πλήρης αυτονομία των σχολικών μονάδων σε σχέση με αρμοδιότητες, όπως σχολικά βιβλία, το περιεχόμενο των σπουδών, μεθοδολογία, περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών, επιλεγόμενα μαθήματα, πρόσθετα υποχρεωτικά μαθήματα, αξιολόγηση των μαθητών, αριθμός ωρών ανά διδακτικό αντικείμενο, απόφαση για επανάληψη τάξης, σχολικοί κανονισμοί και εσωτερική οργάνωση, κριτήρια επιλογής μαθητών για εγγραφή, κριτήρια για ομαδοποίηση μαθητών, οικονομικοί, υλικοί πόροι, χρηματοδότηση –δηλαδή κατανομή της χρηματοδότησης για λειτουργικά έξοδα- πλήρης αυτονομία, προμήθεια διδακτικών υλικών, βιβλίων. Αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και μην το αρνείστε. Μη κρύβεστε πίσω από ένα προπέτασμα καπνού.
Ο στρατηγικός σας σχεδιασμός, δηλαδή, είναι ο διευθυντής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και ένας εκπρόσωπος του δήμου, λογικά και κάποιος χορηγός αργότερα, με την πενιχρή χρηματοδότηση που θα παίρνουν, μετά να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, πώς; Άλλος να αναζητά χορηγούς, άλλος να αξιοποιεί τις υποδομές της μεγάλης αυτής σχολικής μονάδας και για εμπορική χρήση, για παράδειγμα να κάνει το προαύλιο παρκινγκ το Σαββατοκύριακο και από εκεί να εισπράττει έσοδα. Επίσης, το χαράτσι στους γονείς, που μπορεί αυτήντη στιγμή να μην έρθει με την μορφή διδάκτρων, αλλά αργότερα, αντικειμενικά θα έρθει και αυτό με πλήρωμα των σχολικών βιβλίων, με πλήρωμα φωτοτυπιών, πετρελαίου θέρμανσης κτλ.
 Αυτή είναι η στρατηγική σας επιλογή με τις συγχωνεύσεως των σχολείων. Και δεν αρκεί μόνο να βάλετε σε μία τάξη ορισμένα υπαρκτά ζητήματα που υπάρχουν στην παραμεθόριο, στα ακριτικά νησιά κτλ. Τι συνέπεια θα έχει αυτό; Θα έχει καταστροφική συνέπεια για τη μόρφωση των παιδιών του λαού, που δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, αλλά έχει να κάνει και με το ουσιαστικό περιεχόμενο. Πρακτικά, από τη στιγμή που η σχολική μονάδα θα είναι αυτόνομη και για το περιεχόμενο των μαθημάτων, καταλαβαίνετε πόσο αντιδραστικά είναι αυτό; Και να μη μιλάμε για παιδαγωγική. Άλλα πράγματα πρακτικά θα μαθαίνουν τα παιδιά της Εκάλης και άλλα πράγματα θα μαθαίνουν τα παιδιά του Περάματος. Αυτή είναι η πιο αντιδραστική αλλαγή.  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχέδιο σας, δηλαδή ο νέος «Καλλικράτης» στα σχολεία, που έρχεται να εναρμονιστεί με τη νέα διοικητική δομή της χώρας, στην πράξη αποτελεί τη ναυαρχίδα της πιο μαύρης αντιδραστικής αλλαγής στο χώρο της εκπαίδευσης. Περί αυτού πρόκειται και περί αυτού συζητάμε. Δεν σας βάζουμε, δηλαδή, ορισμένες παρενέργειες ή ορισμένα προβλήματα, που εσείς τα επικαλείστε –υποτίθεται- για μια ορθολογική οργάνωση της εκπαίδευσης.
Σε αυτό το βασικό ζήτημα θεωρούμε ότι πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός για τους γονείς που είναι ανενημέρωτοι γι’ αυτό το θέμα, για τα παιδιά τους, τί θα γίνει το επόμενο διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):  Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός, κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων):  Λίγο πριν, κύριε Πρωτούλη, εξηγούσα στον κ. Ζιώγα, που με τη δική του τοποθέτηση μίλησε για τη δυνατότητα των καθηγητών να ορίζουν εκείνοι τα παιδαγωγικά, τα θέματα των απουσιών, τα θέματα που αφορούν το πώς μια τάξη –και όλες οι τάξεις ενός σχολείου- βαίνει ομαλά, μαθαίνει, δημιουργεί, πετυχαίνει στη διάρκεια ενός σχολικού έτους, γι’ αυτήν την αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας ομιλώ, ότι τα σχολεία ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και θα ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Όπως εξήγησα όμως και πριν, η κάθε σχολική μονάδα θα μπορεί με τα δωρεάν ψηφιακά και έντυπα βιβλία που θα υπάρχουν –και όχι μόνο το ένα βιβλίο, αλλά πολλαπλές επιλογές υλικών- που θα είναι ψηφιακά αναρτημένα για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές, δωρεάν, δημόσια, με αυτά τα διδακτικά βοηθήματα να απελευθερώσει τον εκπαιδευτικό από τα δεσμά του ενός βιβλίου, της άτεγκτης ύλης και θα υπάρχουν μαθησιακοί στόχοι, που ο κάθε εκπαιδευτικός με παιδαγωγικές μεθόδους, με κατάλληλη επιμόρφωση -όχι εξ καθέδρας επιμόρφωση, με κάποιες διαλέξεις να κάνουν στους εκπαιδευτικούς- να αναλύει περιπτώσεις και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο με τη βοήθεια εμπειρότερων συναδέλφων τους και πανεπιστημιακών και άλλων εμπειρογνωμόνων.

Θέλουμε ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο μπορεί και αξιοποιεί εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, ψηφιακά και έντυπα μέσα, δημόσια, δωρεάν, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολλή παραπληροφόρηση και φοβούμαι ότι αγγίζει τα όρια της κακής προπαγάνδας.
Στόχος, λοιπόν, της Κυβέρνησης είναι να υπάρξει μία σχολική μονάδα όπου οι μαθητές να συνεργάζονται αρμονικά με τους δασκάλους τους και τους καθηγητές τους, να υπάρχει δυνατότητα να έχουν αξιολόγηση, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και της ίδιας της σχολικής μονάδας, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αξιολογούν το σχολειό τους, να το αυτοαξιολογούν. Είπα πριν όχι επιθεωρητισμός, όχι αστυνομοκρατία, όχι χορηγίες -τώρα αν χορηγήσει ένας τοπικός σύλλογος για μια σχολική γιορτή κάτι, δεν θα το δαιμονοποιήσουμε κι αυτό- αλλά βεβαίως, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, την ύλη, τα λειτουργικά αυτά είναι θέματα του δημοσίου. Και βεβαίως καμία σχολική αυλή δεν θα γίνει πάρκινγκ. Και βεβαίως κανένα σχολειό δεν θα έχει άλλη λειτουργία που απάδει της σχολικής.
Ωστόσο, πείτε μου αν έχετε αντίρρηση με το ότι σε πολλά σχολειά γίνονται και αυτή τη στιγμή μαθήματα για τους γονείς και το απόγευμα το σχολείο λειτουργεί και θα μπορούσε να λειτουργεί ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης για τους γονείς, να είναι πάλι δημόσιας παροχής και δημόσιας λειτουργίας. Γιατί το σχολείο δεν μπορεί να είναι ένα κέντρο αθλητισμού και να αξιοποιηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις ομάδες; Γιατί το σχολείο δεν μπορεί να είναι κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όχι για να βγει χρήμα, αλλά για να είναι ανοιχτό το σχολειό στην κοινωνία, να είναι ανοιχτό στους γονείς, ανοιχτό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή συνεργαζόμενο.
Το σχολειό, λοιπόν, ανήκει και θα ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Το σχολειό, όμως, είναι ανοιχτό στην κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ασφαλέστεροι, να ασκήσουν τα παιδαγωγικά τους καθήκοντα και να κάνουν τη δουλειά τους. Οι συνενώσεις υπηρετούν αυτό το σκοπό, υπηρετούν το σχολειό, υπηρετούν το μαθητή, υπάρχουν κριτήρια.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου ομιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
 Κι αν είχα χρόνο, κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα να σας αναφέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έχουμε χωριά που συνενώθηκαν σχολεία μετά από μεγάλη δυσκολία και όμως, τώρα οι μαθητές έχουν πολύ καλύτερη λειτουργία, έχουν το δάσκαλό τους, έχουν τις υποδομές τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ESOS.GR

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η εγκύκλιος για τις συγχωνεύσεις και ιδρύσεις νέων σχολείων

Να προτείνουν μέχρι 20 Φεβρουαρίου τα σχολεία που πρέπει να συγχωνευθούν και που πρέπει να ιδρυθούν νέες σχολικές μονάδες ,με βάσει τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει ο ισχύον νόμος, καλεί το υπ.Παιδείας τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , με εγκύκλιο που υπέγραψε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Για τη διαμόρφωση των προτάσεων και τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη τηςΠεριφέρειάς σας, η υφ.Παιδείας ζητά να τηρηθούν τα εξής:
• Τα κριτήρια συνένωσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών.
Επιπλέον, εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
Ιδιαίτερα για τις ορεινές και τις μικρές νησιωτικές περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, θα εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή κάθε περίπτωση χωριστά και θα ενταχθεί κατ΄ εξαίρεση σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουμένων πάντοτε των παιδαγωγικών κριτηρίων, και μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες με την κατασκευή δημοτικών έργων.
• Σχολικές Μονάδες που συνενώνονται αποτελούν ενιαία σχολική μονάδα χωρίς παραρτήματα ή Λυκειακές τάξεις.
• Σε περίπτωση κατάργησης μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, ιδρύεται νέα σχολική μονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών.
• Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των ως άνω κριτηρίων.
Βασικές παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογισθούν είναι:
• Αντιστοιχία οργανικότητας και λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.
• Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5/ετία, ο ρυθμός μείωσης και ο προσδοκώμενος αριθμός φοιτώντων μέχρι το 2013.
• Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου κ.λ.π.) λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, προαγωγής ή υποβιβασμού Σχολικών Μονάδων.
Η διαμόρφωση των προτάσεών σας στο στάδιο αυτό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη της επικράτειας και τη διοικητική αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Το Σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής  ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει η τοπική κοινωνία αλλά αντανακλώνται και αποδίδονται σε εθνικό επίπεδο.
Είναι αναγκαίο επομένως οι προτάσεις σας να έχουν γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου στον οποίο ο νέος του αύριο θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί και να διαβιώσει. Υπό αυτό το πρίσμα η εξέταση πρέπει να είναι κατά περίπτωση και όχι κεντρική και καθολική. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε περιοχές που εμφανίζουν ικανοποιητικούς δείκτες οικονομικής ανάκαμψης και μετοίκησης πληθυσμού.
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα διαμορφώνουν πρόταση για όλες τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους και την αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2011.
΄Ηδη στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 έχει θεσπισθεί η αναγκαιότητα καταγραφής όλων των λειτουργικών παραμέτρων, που αφορούν στον αριθμό τμημάτων, μαθητών, εκπαιδευτικών κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων κάθε σχολείου, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους για τον προσδιορισμό των κενών που θα προκύψουν.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του μηχανογραφικού συστήματος, στο οποίο έχουν περιληφθεί πεδία για την καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων λειτουργίας των σχολείων, είτε πρόκειται για τις υποδομές τους, είτε για το εκπαιδευτικό ή μαθητικό δυναμικό, με δυναμική ανάπτυξης και άλλων πεδίων, για τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Μεταξύ των πεδίων που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό είναι και αυτά που αφορούν στις προτάσεις για τις αναγκαίες μεταβολές σχολικών μονάδων, σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η κατά προτεραιότητα συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, ενόψει και των διαδικασιών των αποσπάσεων και μεταθέσεων που πραγματοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος, προκειμένου το προσεχές σχολικό έτος να ξεκινήσει με τους ευνοϊκότερους όρους.
Στην κατεύθυνση αυτή, στο μηχανογραφικό σύστημα, έχουν σχεδιασθεί ξεχωριστά πεδία καταχώρισης για κάθε μορφή μεταβολής (ίδρυση, προαγωγή κ.λ.π.). Για κάθε πεδίο θα συμπληρώνεται, αντίστοιχο πεδίο, για την αιτιολόγηση της πρότασης με βάση τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές και για κάθε τύπο σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Επαγγελματικής Σχολής).
Για διευκόλυνση επεξεργασίας των προτάσεών σας αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τα σχολεία που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας με τις αντίστοιχες φόρμες, οι οποίες αποτελούν απόσπασμα του μηχανογραφικού συστήματος, όπου θα συμπληρωθούν οι προτάσεις σας. Το αρχείο θα επιστραφεί συμπληρωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

esos.gr

Ελαιόλαδο κατά της κατάθλιψης

Όσο περισσότερα λιπαρά και βιομηχανικές τροφές καταναλώνει κάποιος, τόσο περισσότερο επιβαρύνει την ψυχική υγεία του, με τον κίνδυνο της κατάθλιψης να παραμονεύει. Αντίθετα, οι μεσογειακές τροφές και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο φαίνεται πως δρουν κατά της κατάθλιψης, σύμφωνα με μια νέα ισπανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Ναβάρα και της Λας Πάλμας στα Κανάρια νησιά, με επικεφαλής τον καθηγητή προληπτικής ιατρικής, Αλμουδένα Σάντσεζ -Βιγιέχας, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό PLoS ONE, διαπίστωσαν επίσης ότι ορισμένες μεσογειακές τροφές, όπως το ελαιόλαδο, που έχουν πολλά ωμέγα-9 λιπαρά οξέα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της κατάθλιψης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορρείο ειδήσεων.

Οι επιστήμονες μελέτησαν για έξι χρόνια τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την κατάσταση της υγείας περισσότερων από 12.000 εθελοντών, από τους οποίους κανείς δεν είχε κατάθλιψη στην αρχή της έρευνας, ενώ 657 είχαν διαγνωστεί με αυτήν στο τέλος, μετά την πάροδο της εξαετίας. Όσοι κατανάλωναν συχνά "fastfood" και γλυκά βιομηχανικής παραγωγής, πλούσια σε υδρογονωμένα "τρανς" λιπαρά, εμφάνιζαν σημαντική αύξηση (έως 48%) του κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης, σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν τέτοια λίπη.

Όσο περισσότερα λιπαρά κατανάλωνε κάποιος, τόσο φαινόταν να επιβαρύνει την ψυχική υγεία του, σύμφωνα με τους ερευνητές. Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι τα πολυακόρεστα λίπη, που υπάρχουν στα ιχθυέλαια και στα φυτικά έλαια, όπως το ελαιόλαδο, "σχετίζονται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης".

Η μελέτη επισημαίνει ότι σε όλο τον κόσμο περίπου 150 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως στις ΗΠΑ και τη βόρεια Ευρώπη (σε αντίθεση με τις μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες) είναι αυξημένο το ποσοστό κατανάλωσης ανθυγιεινών κορεσμένων και "τρανς" λιπαρών, που υπάρχουν σε κρέατα, βούτυρα, μαζικά παραγόμενα γλυκά και φαγητά "fast food". Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, επίσης, ότι τα θανατηφόρα καρδιαγγειακά περιστατικά σχετίζονται και με την κακή διατροφή.

ENET.GR

Η πόλη γιορτάζει τους Τρεις Ιεράρχες

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο, ο δήμος Ιωαννιτών θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές. Μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν και σε όσους μαθητές μετείχαν στη Βουλή των Εφήβων.
Το Πανεπιστήμιο, την ίδια μέρα, στις 7 το απόγευμα, θα οργανώσει στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» της πανεπιστημιούπολης εορταστική εκδήλωση την οποία θα ανοίξει η χορωδία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και στη συνέχεια η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κατερίνη Λιάμπη θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας, με θέμα: «Διανόηση και φωτισμένη ηγεσία κατά την κλασική αρχαιότητα». Τέλος, οι πρυτανικές αρχές θα τιμήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που αφυπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παραστούν στην εκδήλωση, το πανεπιστημιακό λεωφορείο θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο με αφετηρία την (πρώην) Νομαρχία στις 6.15 το απόγευμα.
Στο μεταξύ, το πρωί της ίδιας μέρας θα τελεστεί το καθιερωμένο ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών και διδασκάλων της πόλης των Ιωαννίνων και της Ηπείρου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Αρχιμανδρειό).

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Σε επαγρύπνηση οι Υπηρεσίες Υγείας 17 ασθενείς με ιο Η1Ν1 βρέθηκαν στην Ήπειρο! Εμβολιασμούς συστήνουν οι γιατροί

• Το «καμπανάκι» του κινδύνου έχει χτυπήσει και για τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ηπείρου, λόγω της αύξησης με σταθερό ρυθμό των κρουσμάτων της περίφημης γρίπης Η1Ν1 στην περιοχή μας.
Ήδη μέσα σε διάστημα 15 ημερών, από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου, βρέθηκαν θετικοί στον συγκεκριμένο ιό συνολικά 17 ντόπιοι ασθενείς, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι παιδιά! Οι φορείς του ιού της γρίπης προέρχονται μάλιστα,  πλην του Νομού Ιωαννίνων και από την Άρτα και την Θεσπρωτία!
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες εξετάστηκαν από το Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο συνολικά 53 δείγματα ασθενών με γρίπη. Από αυτούς περίπου το ένα τρίτο, δηλαδή 17 άτομα,  βρέθηκαν θετικά στον ιό. Ποσοστό σημαντικό, που είναι σίγουρα αρκετό  για να θέσει σε επαγρύπνηση νοσοκομειακά ιδρύματα και φορείς υγείας της περιοχής μας, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν αύξηση των κρουσμάτων.

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΙΟ
Αναλυτικά, το Εργαστήριο εξέτασε 39 δείγματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, απ’ τα οποία ο ιός της γρίπης εντοπίστηκε στα 12, εννέα δείγματα που στάλθηκαν σ’ αυτό από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα δύο, τρία δείγματα από την Άρτα, απ’ τα οποία ο ιός εντοπίστηκε στα δύο και τέλος δύο δείγματα που απέστειλε το Νοσοκομείο Φιλιατών, απ’ τα οποία το ένα βρέθηκε θετικό στην γρίπη.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δεδομένα από το τμήμα επιδημιολογικής επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) η εξάπλωση της γρίπης είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτή την περίοδο, αφού η Ελλάδα έχει εισέλθει στην αναμενόμενη εποχική δραστηριότητα της γρίπης, το επικρατέστερο στέλεχος της οποίας στη χώρα μας είναι φυσικά ο ιός Η1Ν1.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πιο επικίνδυνη είναι η γρίπη όταν «χτυπάει» ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα που υποφέρουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Μέχρι στιγμής οι ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευθούν  σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λόγω του ιού από την αρχή  Ιανουαρίου ανέρχονται σε 54 πανελλαδικά, ενώ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του συνολικά οκτώ άτομα, που συγκαταλέγονταν όμως σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΩΖΕΙ
Τα συμπτώματα πάντως της γρίπης μπορεί να μετριάσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός, όπως επισημαίνουν ειδικοί λοιμωξιολόγοι. Τα εμβόλια εξάλλου μειώνουν και  τις πιθανότητες των επιπλοκών που συνεπάγεται σε πολλές περιπτώσεις η μόλυνση με τον ιό Η1Ν1. Για τον λόγο αυτό  άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει, αν δεν το έχουν κάνει ακόμα, να εμβολιαστούν έστω και τώρα, που έχει αρχίσει η δραστηριότητα της γρίπης.

ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι γιατροί συστήνουν παράλληλα ως βασικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της εποχικής έξαρσης της γρίπης τα εξής:
• Τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών.
• Σωστή χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρίπης, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών, η οποία πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν συντομότερα, με απλή ιατρική συνταγή και χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
• Συνέχιση του εμβολιασμού έναντι της γρίπης των ευπαθών ομάδων, καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς και ιδιαιτέρως του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με κύριο στόχο την προστασία των ασθενών τους.

proinoslogos.gr

ΟΛΜΕ: Εν κρυπτώ διαδικασία μεταξύ των Διευθυντών Δ.Ε. και των Περιφερειακών Δ/ντών σχετικά με το ζήτημα των συγχωνεύσεων

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                  
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email:olme@otenet.gr
www.olme.gr                                                                           Αθήνα, 28/1/11
                                                                                                Α.Π.: 1914

                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                τους Περιφερειακούς
                                                                                                Δ/ντές Εκπ/σηςΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών μονάδων
            Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται εντόνως για την εν κρυπτώ διαδικασία που έχει ξεκινήσει μεταξύ των Διευθυντών Δ.Ε. και των Περιφερειακών Δ/ντών σχετικά με το ζήτημα των συγχωνεύσεων.
            Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πέραν της άκρατης μυστικοπάθειας που επικρατεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε προτού τεθεί το ζήτημα στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (σύμφωνα με το ν.1566/85), αλλά και στην αιρετή Περιφερειακή Διοίκηση, όπως οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπουν (άρθ. 282).
            Επειδή δε νοείται … προσωπική αλληλογραφία μεταξύ των διαφόρων κλιμακίων της Διοίκησης, και επιπροσθέτως τα στοιχεία αυτά αποτελούν δημόσια έγγραφα μη διαβαθμισμένα, θεωρούμε ότι η μη δημοσιοποίησή τους παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας και δημοκρατίας στη Διοίκηση της εκπαίδευσης.
            Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αγωνίζεται για τη διαφάνεια και σκοπεύει να παρουσιάσει «τα πάντα στο φως», για το λόγο αυτό με την παρούσα ζητούμε όλες τις εισηγήσεις των Δ/ντών Δ.Ε. για το ζήτημα των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Διευκρινίσεις για τις αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε κενές θέσεις

«Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών- που πλεονάζουν - σε άλλη περιοχή θα πραγματοποιηθούν κατόπιν των αιτήσεών τους, με τις οποίες θα δηλώνουν τις προτιμήσεις τους για τις περιοχές που αναφέρονται».
Τη διευκρίνιση αυτή  κάνει με νέα εγκύκλιο η  Γενική Διευθύντρια του υπ. Παιδείας Ανθή Γώρου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

esos.gr

Απόσπαση εκπαιδευτικών που πλεονάζουν-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ύστερα από την αποστολή στην Κ.Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, και επειδή διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02
 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ13 Νομικών, ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ17.01 Τεχνολόγων Πολιτικών, ΠΕ17.02 Τεχνολόγων Μηχανολόγων, ΠΕ17.04 Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής ΤΕΙ, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, που υπηρετούν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, πλεονάζει, η Διευθύντρια Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε του υπ. Παιδείας Ανθή Γώρου απέστειλε εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις , η οποία ορίζει τα εξής: 
Α. Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του 3475/2006 ορίζεται ότι: «Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: ‘‘1.α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.’’» 
Β. Στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 147/10-03-2003 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α)…….. ή β)…….. ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου……..Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.» 
Ύστερα από τα ανωτέρω και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρακαλείσθε για την εφαρμογή των προανα φερόμενων διατάξεων για τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι πλεονάζουν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας, καλώντας τους, προς διευκόλυνσή τους, να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης για τις περιοχές και μόνο γι’ αυτές που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες, δηλώνοντας όσες περιοχές θέλουν και με τη σειρά που επιθυμούν, επικαλούμενοι  συγκεκριμένους λόγους προτίμησης περιοχών. 
Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκει ο εκπαιδευτικός  μέχρι και τις 27-1-2011 και θα αποσταλούν άμεσα (πόρτα-πόρτα) στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης της Κ. Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μέχρι τις 31-1-2011, μαζί με τους ονομαστικούς πίνακες του πλεονάζοντος εκπ/κού προσωπικού των εν λόγω κλάδων  (είτε υπέβαλαν αίτηση απόσπασης είτε όχι).


esos.gr

Καταργήσεις, συνενώσεις και ιδρύσεις πολυδύναμων σχολικών μονάδων ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Σφοδρές αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση

Μια τεράστια «επιχείρηση» ετοιμάζεται να στήσει το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εφαρμόσει το σχέδιο «Καλλικράτης» και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ερχόμενη σχολική χρονιά.
Το υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι εξαιρούνται από το πρόγραμμα συνενώσεων τα σχολεία των απομονωμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών στις οποίες οι αποστάσεις και οι συνθήκες δεν διασφαλίζουν τη μεταφορά των μαθητώνΜαζί πρέπει να κάμψει τις σφοδρές αντιδράσεις που υπάρχουν από τον κόσμο της εκπαίδευσης και να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες φοβούνται τις μεγάλες μετακινήσεις των παιδιών μέχρι να φτάσουν στα νέα σχολεία.

Τους κινδύνους που υπάρχουν στα αστικά κέντρα όταν οι μαθητές μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοίΤα σχέδια του υπουργείου Παιδείας για τις καταργήσεις, συνενώσεις και ιδρύσεις πολυδύναμων σχολικών μονάδων έχουν βρει υποστηρικτές που ζητούν καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά και ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, αλλά και πολέμιους οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι το όλο σχέδιο γίνεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για εξοικονόμηση πόρων και όχι για εκπαιδευτικούς λόγους.
Μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών και πολιτών υποστηρίζει ότι στο όνομα του ΔΝΤ, το σχολείο της γειτονιάς ή της κοινότητας καταργείται για να δώσει τη θέση του σε πολυπληθή, απρόσωπα και μαζικά «πολυδύναμα» σχολικά κέντρα. Κατηγορούν επίσης την κυβέρνηση ότι με τα σχέδια που προωθεί το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εξαναγκαστούν σε εξοντωτικές μετακινήσεις και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα θα αυξηθεί κατακόρυφα με δραματικές συνέπειες στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Από την πλευρά των γονέων σε απομακρυσμένες περιοχές υπάρχουν αυτοί που φοβούνται τις μετακινήσεις κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά και οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σχολεία που θα έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να κάνουν γυμναστική κλπ. Ολοι, πάντως, ζητούν το σχέδιο αυτό να εφαρμοστεί μελετημένα ώστε να πεισθούν οι τοπικές κοινωνίες και να εξασφαλισθεί η συνεργασία των δήμων, αφού αυτοί θα αναλάβουν το θέμα της μεταφοράς των μαθητών και θα ζητήσουν επιπρόσθετα κονδύλια.
ΕξορθολογισμόςΜάχιμοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ο εξορθολογισμός των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητος, αλλά τονίζουν ότι το υπουργείο αυτήν τη στιγμή πιέζεται να προχωρήσει μόνο για λόγους εξοικονόμησης πόρων (από τη μείωση του προσωπικού, της υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά.).
Οι ίδιοι τονίζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα αυτήν τη στιγμή για ένα τέτοιο σχέδιο, με δεδομένο ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσουν σχολεία γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για θέρμανση. Το βέβαιο είναι ότι το σχέδιο αυτό θα προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες η κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει για τις «αγαθές» προθέσεις της.
Το υπουργείο, πάντως, από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι εξαιρούνται από το πρόγραμμα συνενώσεων τα σχολεία των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και οι συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Κίνδυνοι από τις μετακινήσεις μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί μέσω της Ομοσπονδίας τους, ΟΛΜΕ, επισημαίνουν ότι τόσο στην επαρχία όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν κίνδυνοι όταν οι μαθητές πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες από το σπίτι τους αποστάσεις.
Υπογραμμίζουν ότι ο μαθητής δεν πρέπει να μετακινείται πεζός σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του, δεν πρέπει, εάν είναι εφικτό, να διασχίζει μεγάλες αρτηρίες, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων και επιπροσθέτως πρέπει να συνεκτιμάται ότι η επικινδυνότητα του αστικού περιβάλλοντος για ένα ανήλικο είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι στις αγροτικές περιοχές.
Οσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, η πολιτεία δεν πρέπει να ξεχνά το άθλιο οδικό δίκτυο της χώρας μας και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές καθώς και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές.
Ταλαιπωρία
Η καθημερινή αυτή ταλαιπωρία των μαθητών εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ακόμη ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να αυξηθεί η μαθητική διαρροή, ιδίως για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές κοντά σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα.
ΑΙΡΕΤΟΙ
Συνενώσεις και συγχωνεύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών
Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις, λένε στις συνενώσεις των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί και ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των παιδιών και να μην ταλαιπωρήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τους μικρότερους σε ηλικία σε πολύωρες και επικίνδυνες διαδρομές.
Σάββας Εμφιετζής, αιρετός στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης: Οι συγχωνεύσεις αφορούν κυρίως μονοθέσια σχολεία της επαρχίας . Σε αυτές τις περιπτώσεις μια συγχώνευση θα έχει όφελος όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί και στο παρελθόν πριν από 10-12 χρόνια, όπου ολιγοθέσια σχολεία τα κάναμε πολυδύναμα . Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, γιατί τότε μπήκαν και ειδικότητες εκπαιδευτικών στις τάξεις που πριν δεν υπήρχαν. Η μεταφορά των παιδιών στα σχολεία είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να λυθεί εκ των προτέρων με την εξασφάλιση των σχετικών πόρων . Εμείς συμφωνούμε με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας μονάδας, αλλά διαφωνούμε με μείωση οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς και όλα αυτά θα πρέπει να εξετασθούν.
Σίντος Στέφανος, αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου: Η Ηπειρος έχει πολλά μονοθέσια σχολεία. Σίγουρα με την Εγνατία λύθηκαν κάποια προβλήματα. Αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, ούτε τα μικρά σε ηλικία να ξυπνούν από τα άγρια χαράματα. Για να γίνουν οι αλλαγές, χρειάζεται να συμφωνήσει η τοπική κοινωνία. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Στην πόλη των Ιωαννίνων, για παράδειγμα, έχουμε σχολεία που πρέπει και μπορούν να συγχωνευθούν, αλλά απαιτείται καλός προγραμματισμός.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ξεχωριστά θα εξεταστεί η κάθε περίπτωση
Η κάθε περίπτωση σχολείου θα εξετασθεί αυτοτελώς, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους μαθητές και στις οικογένειές τους, διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Οπως τόνισε στο «Εθνος» υπάρχει παραίνεση στους δημάρχους να δουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τα μεγαλύτερα οφέλη από τη διαδικασία των συνενώσεων θα έχουν τα ολιγοθέσια δημοτικά της επαρχίας και τα συστεγαζόμενα γυμνάσια και λύκεια, τα οποία θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τον εξοπλισμό που χρειάζονται, τάξεις υποδοχής για μετανάστες κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε σχολεία «μαμούθ», ούτε θα αλλάξει η εγκύκλιος, που προβλέπει 25 μαθητές ανά τάξη στην πρωτοβάθμια και 30 μαθητές στη δευτεροβάθμια.
Οπως δήλωσε η υφυπουργός στο «Εθνος» όλες οι προτάσεις για τις συνενώσεις θα γίνουν μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε μετά να ακολουθήσουν και όλες οι διαδικασίες των μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και τον Σεπτέμβριο οι μαθητές να πάνε στα «νέα τους» σχολεία.
Απαντώντας σε όσους κατηγορούν το υπουργείο ότι έχει μοναδικό σκοπό να κόψει θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, η κ. Χριστοφιλοπούλου δηλώνει ότι το κράτος θέλει να αξιοποιήσει όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά όχι και να διατηρήσει «θέσεις-φέουδα» κάποιων που ενδιαφέρονται μόνο γι΄αυτό.
Οσον αφορά στους δήμους, οι οποίοι έχουν πλέον την αρμοδιότητα για τη μεταφορά των μαθητών, η υφυπουργός δηλώνει ότι «το υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τις κατευθύνσεις προς τους δήμους και το νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά των μαθητών».
ΝΙΚΟΛ ΤΡΙΓΚΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Α. ΒΑΛΑΤΙΔΗΣ
Διάλογος με την τοπική κοινωνία
Στις τοπικές κοινωνίες οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Αντικειμενικά, πάντως, υπάρχουν περιοχές και κυρίως ορεινές και απομακρυσμένες στις οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια σχέδια. Είναι αναγκαίο προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση να συζητήσουμε με την τοπική κοινωνία η οποία θα εκφράσει τις ανάγκες της και με βάση αυτές να διαμορφώσουμε το νέο πλαίσιο. Για μας κόκκινη γραμμή θα είναι η δημιουργία σχολικών μονάδων με πληθωρικά τμήματα και η κατάργηση οργανικών θέσεων, στο όνομα της δήθεν «οικονομικής τακτοποίησης του κράτους».
* Ο Α.Βαλατίδης είναι αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
ethnos.gr

Το σχολικό έτος 2011 - 2012 οι προσλήψεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν σε ποσοστό 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών. 
   
Εναν οδηγό για τον διορισμό και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία για την ερχόμενη σχολική χρονιά και τα δύο επόμενα έτη παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», προκειμένου οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να έχουν μια επιπλέον «εικόνα» και να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να κινηθούν για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες.

Από το 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που γίνεται κάθε δύο χρόνια
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζουν ότι όσον αφορά στις προσλήψεις των υπουργείων Παιδείας και Υγείας δεν θα ισχύει το ένα προς πέντε (πέντε αποχωρήσεις, μία πρόσληψη), όπως τουλάχιστον υπογραμμίζουν στο «Εθνος» αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο (3848/2010) το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν σε ποσοστό 60% από τους επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα (ο οποίος θα προκύψει μετά τον 7ο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική προϋπηρεσία.
Γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
Μέχρι το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, διορίζονται επιπλέον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του νόμου 3848/2010, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
Από το 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) που γίνεται κάθε δυο χρόνια. Τις σχολικές χρονιές 2012-13 και 2013-14 οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση την επιτυχία στον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών που, μέχρι τώρα, ξέρουμε ότι θα γίνει το 2012. Στον διαγωνισμό αυτό όπως και στον επόμενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ούτε και για τον μόνιμο διορισμό.
Στα πλαίσια αυτά, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ μέχρι την περίοδο αυτή είναι τα παρακάτω: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών - Δημοτικής Εκπαίδευσης - Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου - Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών - Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
ΟΛΟΗΜΕΡΑ
Οι ειδικότητες των ωρομίσθιων
Για τα διδακτικά αντικείμενα του αθλητισμού, χορού, εικαστικών, θεατρικής αγωγής και νέων τεχνολογιών, μπορούν να προσληφθούν οι εξής κλάδοι: ΠΕ11, κάτοχοι πτυχίου του τμήματος θεατρικών σπουδών ή πτυχίου θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32, οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ (ΠΕ18.41), απόφοιτοι της σχολής Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών, (ΠΕ08), αρχιτεκτονικής, τμημάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ΠΕ19 και ΠΕ20.
ΠΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οροι και μοριοδότηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αν και όπως σημειώνει το υπουργείο στους δύο επόμενους διαγωνισμούς δεν θα είναι απαραίτητο το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών που παρέχεται σε ΑΕΙ, με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ (με την προϋπόθεση το πρόγραμμα σπουδών να εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση), με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
Επίσης, εξασφαλίζεται με την κατοχή πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ, της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ, Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επισημαίνεται ότι τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Κατά τα λοιπά, όσοι μετέχουν στον διαγωνισμό, κατατάσσονται αρχικά σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα. Η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια.
Υπογραμμίζεται ότι, αν ο υποψήφιος έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία.
Οσο για τον βαθμό των πτυχίων με βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα, υπολογίζεται μία μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε. Οσο για την προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, αναφέρουμε ενδεικτικά τα δημόσια σχολεία, τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης, τα ολοήμερα σχολεία, τα εκκλησιαστικά σχολεία, τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.λπ.
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Πώς υπολογίζονται τα μόρια για αναπληρωτές και ωρομίσθιους
Η κατάταξη των αναπληρωτών και ωρομισθίων γίνεται βάσει του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Συγκεκριμένα:
α. Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνο για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.
β. Ενα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
γ. Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου, και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων προτάσσονται κατά σειρά:
α. Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας.
β. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
γ. Οσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου, πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία κ.λπ.).
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Προσλήψεις στα ΙΕΚ του ΟΕΕΚ
Δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προχωρεί σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες γίνονται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη αυτών των πινάκων ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.
Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μεικτών), για τις ειδικότητες που λειτουργούν στα δημόσια ΙΕΚ, που είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα .
Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στον Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του ΟΕΕΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα ΙΕΚ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού - Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
Oλοι οι τίτλοι σπουδών, από τον βασικό έως τον μεταπτυχιακό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και των διευθυντών των ΙΕΚ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από τον διευθυντή του ΙΕΚ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΙΕΚ. Η προυπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο και μπορεί να υπολογιστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
ΑΙΤΗΣΕΙΣΟσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν στα ΙΕΚ, και είναι πάρα πολλοί κάθε χρόνο, πρέπει να επιδοθούν σε αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν ποιο ΙΕΚ έχει την ειδικότητα για την οποία θέλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση πρόσληψης. Ο αριθμός των ειδικοτήτων ξεπερνά τις 200, ενώ μέχρι τώρα λειτουργούν σε όλη τη χώρα πάνω από 90 δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.oek.gr.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - Μ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ethnos.gr